Jump to content
Sign in to follow this  
kaan_bebeto

Mevlana 'dan Sözler

Recommended Posts

..

 

 

hoşgeldin.. katıldın.. paylaştın..

teşekkürler simin-simin..wub.png

 

rabbim seni korusun..forgiveme.gif

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

hoşgeldin.. katıldın.. paylaştın..

teşekkürler simin-simin..wub.png

 

rabbim seni korusun..forgiveme.gif

 

..

flowers.gifusutuk.gif

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

üşütüküm ben beyaa köyün delisiyimde.. usutuk.gif

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ordan tanışıyos efladım..

en büyükü benim..

da başka yok..

emme sen..

dişi olduyundan kelli..

bana rakib olamassın..

belkim rakibe olabiliceksindir..

fekat ona da zaman ister..

imza; deli.gif hem; stuart.gif ve hem: usutuk.gif

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Şu kış, yağmur yağarken,

aşk başta, Yâr kucakta,

ne kadar hoş bir yaşayış bu.

 

Yâr kucakta; ama nasıl da Yâr?

Lâtif, güzel, çevik, ter-ü taze.

 

Şu kış kıyamette O'nun mahallesine,

O'nun yanına kaçalım;

O'na benzer kimseciği doğuramaz analar.

 

Kar yağarken dudaklarını öpelim O'nun;

Çünkü kar ile şeker, yüreği tazeler.

 

Gücüm kuvvetim kalmadı, elden çıktım;

beni benden aldılar götürdüler de

bir başka ben getirdiler.

 

Hayali, ansızın gönüle geldi mi O'nun

Allahu Ekber,

gönül yerinden kalkar-gider mi gider.

 

MEVLÂNÂ - DİVAN; LXXXIV

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Yüzlerce kötü hadiselerle karşılaşsan

ye'se düşme, hüsn-ü zann'da bulun.

 

Başkalarının korkuyla yüzlerinin sarardığında,

kâr ve zarar zamanlarında gülesin.

 

Zira gülün bütün yapraklarını koparsan,

o aldırıp gülmeyi bırakmaz!

 

"Bana, dikenin cefâsından ne gam!

Hem ben gülmeyi dikenden buldum" der.

 

Kader sebebiyle kaybettiğin şeyler,

hakîkatte bil ki senden belâyı giderir.

 

Gönlün arınması, bazen kalbe kasvet basınca

ferahlık bulmasıdır.

 

Mesnevî

III - 3277

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

Kaza, âsumandan baş gösterince,

akıllının tedbîri gizlenir.

 

Balıklar, deryanın dibinden sahile çıkar,

uçan kuşlar tuzağa yakalanırlar.

 

Cin ve perî şîşede mahbus,

Bâbil kuyusu Harut'un konağı olur.

 

Kazadan yine kaza kurtarır.

Âfetten yine Hakk'ın kazası kurtarır.

 

Kazadan sakınmaya imkân yoktur.

Ona hîle ve tedbîrle çâre bulunmaz.

 

Mesnevî

III - 473/476

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Benden ayrılma demedim mi?

 

Demedim mi sana, gitme oraya;

seni tanıyan, bilen benim ancak;

şu yokluk serabında yaşayış kaynağı benim ancak.

 

Kızsan da, bin yıllık yola gitsen de

sonunda gene bana gelirsin;

varacağın yer benim ancak.

 

Demedim mi sana, dünya hallerine,

dünya şekillerine râzı olma;

senin râzı olacağın otağın,

şekillerini düzen benim ancak.

 

Demedim mi sana deniz benim,

sen bir balıksın;

karaya, kuruluğa gitme;

arı duru denizin benim ancak.

 

Demedim mi sana,

kuşlar gibi tuzağa gitme;

gel, kanatlarına uçuş gücünü veren benim ancak.

 

Demedim mi sana yol kesenler var,

seni soğuturlar;

buz gibi ederler; havandaki ateş de benim,

ıssılık da benim ancak.

 

Demedim mi sana, kötü huylar verirler sana;

beni kaybedersin;

halbuki senin arı duru kaynağın benim ancak.

 

Demedim mi sana;

“kulun işi gücü hangi sebeple düzene girer acaba?” deme;

sebepsiz, cihetsiz yaratıcı benim ancak.

 

Gönlünde bir ışık varsa bil bakalım, nerede evinin yolu;

ilâhi huyluysan eğer, bil ki ev sahibin benim ancak.

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Hiç görme, işitmeye benzer mi?

Övme, akıl kulağı için bir tasvirdir.

Fakat suret, bil ki gözün harcıdır, kulağın değil.

 

Birisi, bilir bir adama sordu:

"A sözü güzel er, hak nedir, bâtıl ne?"

 

O Er, adamın kulağını tutup bu bâtıldır dedi.

Gözse haktır onun her şeye yakîni vardır.

 

O, yani duymak, buna nispetle bâtıldır emin kişi!

Sözlerin çoğu da nisbetten ibarettir.

 

Yarasa güneşten gizlenir, perde ardına girerse,

güneşin hayalinden gizlenmiş değildir.

Korku, ona bir hayal verir.

İşte o hayal, onu karanlığa çeker.

Nur hayali, onu korkutur da karanlık gecelere

sarılmasına sebep olur.

Sen, düşmanın hayali ve tasavvuru yüzünden

sevgiliye ve dosta sarılmışsındır.

 

Ey Musa!

Sana keşfedilen tecelli nurları, dağa vurdu.

Fakat o hayaller kuran dağ, senin hakikatinin

ziyasına tahammül edemedi.

 

Kendine gel de hayaline kabiliyetim var diye

gururlanma, bu yoldan hakikate ulaşacağını

umma.

 

Savaş hayalinden kimse korkmaz.

Savaştan önce yiğitlik yoktur; bunu bil, kâfi.

 

Puşt da, savaş hayaline kapılır, aklından

Rüstemler gibi yiğitlikler geçirir.

Hamam duvarına yapılan Rüstem resmine

her ham kişi saldırabilir.

Fakat duymadan meydana gelen bu hayal,

göz önüne geldi mi puşt kim oluyor?

Rüstem bile âciz kalır.

 

Çalış da o duyduğun şeyi gör.

Bâtıl olan hak olsun.

Ondan sonra kulağın, göz tabiatını kazanır.

Bir yün yumağı gibi olan kulakların, göz kesilir.

Hattâ bütün bedenin aynaya döner.

Her tarafın göz ve gönül haline gelir.

Kulak, bir hayal meydana getirir, o hayal de

O güzelliğin vuslatına miyancıdır.

Çalış, bu hayal çoğalsın da miyancı olan bu hayal,

Mecnun'a kılavuzluk etsin.

 

MESNEVÎ

5 Cild: 3905-3925

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Ey Gökyüzü'nün Elçisi Sen usananlara bakma,

atını sıçratadur, oynatadur!

 

Ne mutludur o Türk ki savaşa girişir, dayanır

atını ateşlerle dolu hendeğe bile sürer,

ateşler dolu hendekten bile sıçratır.

 

Atını öyle sürer, öyle şahlandırır ki gökyüzüne

çıkmaya kalkışır. Ne kimseyi görür, ne kimsenin

hasetine bakar.

 

Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da

yakmıştır, yaşı da.

 

Yaptığı işten bir pişmanlık duyar ve bu pişmanlık

ona bir ayıp olursa o, önce pişmanlığa ateş salar,

yakıp-yandırır.

 

Zaten adam, bir işte ayak diredi mi, hiç yoktan

pişmanlık meydana gelmez ki!

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

Yazıklar olsun ki vakit geçti, bizse çılgın aşıkız, deli divâneyiz.

Kıyısı belli olmayan bir denizdeyiz.

Bir gemiye binmişiz, gece, bulutlu bir gece..

Allah'ın denizinde Allah'ın lütfü ile, onun ihsan ettiği güçle,

başarıyla gemimizi sürüp durmaktayız.

 

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Elest buyruğuna kendilerini kaptırmış olanlar;

O Elest meclisinin ahdinden sarhoş olmuşlardır.

 

Dert durağında ayakları direnmiş, kalmıştır onların.

Can vermede elleri açıktır onların.

 

Kendilerinden geçiş şerbetini içmişlerdir.

Korkudan da geçmişlerdir, umuttan da;

Varlıktan da geçmişlerdir, yokluktan da;

Asla gönüllerini bağlamamışlardır ezele, ebede.

 

Çevikleşmişlerdir onlar da ve bir adımda

sonradan oluş deresinden atlayıp geçmişlerdir.

Baş olmak, başköşeye kurulmak sevdasını atmışlardır,

Kulluk yerine çöküp oturmuşlardır onlar.

Benliklerinden, varlıklarından geçmişler,

sevgiliyle var olmuşlardır;

 

Şaşılacak şey şu ki: Onlar hem yoktur, hem var.

 

Birlik ehli olan kişiler bunlardır işte;

Bunlardan başkaları, hep kendilerine tapanlardır.

 

 

Mecâlis-i Sebâ

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

Varlıgın eyle vücûh u veche harc

Ol elîf-âsâ yürü Bism içre derc

 

Çün elîf Bism içre oldu müstetir

Hem degil Bism içre hem bism içredir

 

Böyledir cümle hurûf-i münfail

Vasl içündür harf hazî oldukta bil

 

Bâ vü sîne oldu vasl andan medîd

Vasl-ı bâ vü sîn elif de nâ-bedîd

 

Harfde yok çün bu vasla tâb u fer

Vâcib oldur kim ola söz muhtasar

 

Çün firâk-i sîn ü bâ dır harf-ı kem

Bunda vâcibdir hamûşî hem ehem

 

Çün elif oldu fenâdan vâye-bîn

Pes elif dirler ana bî-bâ vü sîn

 

 

 

Varlığını O'nun hakîkatında yok et.

Elif gibi yürü,

Bism de gizlen

 

Zîra Bism de elif gizlenmişir.

Hem onun içindedir,

hem de değildir.

 

Bütün düşen harfler böyledir.

Aradan harf düşürülünce

bu vasl içindir.

 

Bâ ve sîn onunla vasl olmuştur.

Bâ ve sîn vaslolunca

elif de kaybolur.

 

Bu vasla bir harfde bile

tahammül yoksa

artık sözü kısa kesmek gerek

 

Bir harf bile sîn le bâ yı ayırırsa

burada susmak,

hem vâcib hem de çok mühimdir

 

Gerçi elif yok olmuştur ama

bâ ve sîn elif olmaksızın da

onun mevcûdiyetini söylerler

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

CCLXVI

 

Hoşi âhır bigû ey yâr çûnî

Ezin eyyâm-ı nâ-hem vâr çûnî

 

 

Son ucu, hoş musun a sevgili, nicesin?

Şu düzgün gitmeyen günlerle nasılsın, ne âlemdesin?

 

Gece-gündüz, düşüncem sensin benim;

şu kanlar içen geceyle gündüz yüzünden nasılsın sen?

 

Tatar askerinin dünyaya saldığı şu ateşin dumanından

nicesin, nasılsın?

 

Şu denizde, şu karanlıkta, yüce dalgalar arasında,

yükle dolu gemide ne âlemdesin?

 

Hasta benim, bize hekimsin sen;

son-ucu sor beni; a hasta! nasılsın de.

 

Sen beni sormazsan ben sorayım seni:

A işi gücü tatlı, tatlı güzel, nasılsın?

 

Neliksiz-niteliksiz varlığı gör a gönül;

artık çok-çok nicesin, nasılsın deme.

 

Tebrizli Şemseddin'in kulağına söyle,

a sırları güzel güneş de, nasılsın?

 

Divan

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

CXLVI

 

Bütün sarhoşların canlarına and olsun ki sarhoşum;

a düzenbaz güzel, tut elimi!

 

And olsun bütün canıyla oynayanların canlarına; can kesildim.

And olsun onun yüzünden kurtulanların canlarına; kurtuldum.

 

Utarit gibi deftere düşkündüm;

ediplerin üst tarafında otururdum

 

Sâkinin alın levhini görünce sarhoş oldum;

kırdım kalemleri.

 

Namazımda kıblem, sevgilimin yüzü oldu;

onu kıskanma gözyaşlarıyla abdest aldım.

 

Bir Yûsuf'un güzelliğiyle sarhoş olduk ki;

güzelliği her solukta Rabbiniz değil miyim der.

 

O sarhoşlukla bir turunç almıştım, soyuyordum;

işte turunç şuracıkta sapa-sağlam, ellerimi doğramışım ben.

 

Senden başka başım varsa yok olsun;

sensiz varsam yak-yandır varlığımı.

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dosta dostun zahmeti ağır gelir mi? Zahmet; İçtir, ruhtur. Dostluksa onun derisine benzer. Dostluk nişanesi beladan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir, bela da ateşe benzer. Halis altın, ateş içersinde saf bir hale gelir...

 

Hz Mevlana

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsan kısmı bir misafirhane,

Her sabah yeni birisi gelir.

Bir sevinç, bir keder, bir sıkıntı,

Aniden farkına varmak birşeyin,

Hepsi beklenmedik misafir.

Hepsini karşılayıp ağırla!

Evini vahşice yağmalayıp,

İçindekileri boşaltan

Bir kederler kalabalığı bile gelse.

Her geleni alnının akıyla misafir et.

Ola ki yeni bir mutluluğa yer açmak için

Boşalttılar evini.

Karanlık düşünce, utanç ve garez,

Hepsini gülerek karşıla kapıda

Ve buyur et içeri.

Minnettar ol her gelene

Kim gelirse gelsin.

Çünkü bunların her birisi

Daha öteye geçebilmek için

Birer yol işareti

 

 

Mevlana Celaleddin Rumi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gönül; bir gün olur, Seni gönlünü alana ulaştırır.

Can; bir gün olur, Seni sevgiliye ulaştırır.

Sen de derdin eteğini elden bırakma,

Çünkü o dert, bir gün olur, Sen'i dermana ulaştırır..

 

Hazreti Mevlâna Celaleddin Rûmi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geceleyin yürü zira gece, sırlar rehberidir, herkes uyurken ilâhi aşk sırları, mânâ zevkleri gönle gelir. Çünkü geceleyin gönlün kapılan açılır, yapılan işler, yabancıların gözlerinden gizlenir Geceleyin, gönlümüz aşk ile, gözlerimiz ise uyku ile karışmış olduğu halde, bizim yarin güzel yüzü ile işimiz vardır, buluşmamız vardır.

 

HZ.MEVLÂNÂ (k.s) RUBÂİLER

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben,

İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım.

Yoksa hapishane nerede ben nerede, kimin malını çalmışım?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hayret ama,dost gönlüme her an sığıyor!

Bir gövdeye bin cisme ait can sığıyor

Tek buğdaya bin taneyle harman sığıyor

Yüzlerce cihan iğne ucundan sığıyor!

----------------------------

 

Gitmekte olan şey gemidir aslında

Biz karşı kamışlık akıyor zannında!

Benzer buna aynen göçüyor insanlar

Ancak sanıyorlar ki giden şey dünya

---------------------------

 

Ben gamlı görünsem bile aslen şâdım!

Hârab sanıyorsan o zaman âbâdım

Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki

Şimşek gibi gökte gürlüyor feryâdım!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aşk, Deliliktir. Biz Delinin delisiyiz ! ...... (Hz.Mevlana)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hayat; beni istediğin kadar üz.

Şükrümden bir parça eksiltemeyeceksin..!

Nasılsa üzüntüm gibi sende birgün biteceksin...

 

Mevlana Celaleddin Rumi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.