Zıplanacak içerik
 • Üye Ol

Mustafa Kemal Atatürk Ziyaretçi Defteri


Önerilen İletiler

Mustafa Kemal Atatürk Ziyaretçi Defteri

 

***

 

Ulu Önderim, Büyük Atam,

 

Bugün 23 Nisan…Kurduğun Cumhuriyetin ilk Meclisinin açılışının üzerinden 86 yıl geçti.

 

Yaşamın zorluklarından ve günlük sorunlarımızdan uzaklaşabildiğimiz ölçüde hep birlikte bu günün önemini yeniden kavramaya, anlamaya çalıştık…

 

Sadece bugün değil, nesiller boyunca her yeni doğan Cumhuriyet çocuğunun ilk vazifesi Seni anlamak, Seni öğrenmek olmalıdır.

 

Çünkü Sen; yalnız yaptıklarınla değil. İlk gençliğinden ölümüne kadar söylediklerinin ve yazdıklarının hiç şaşmayan doğruluğu ile örnek ve büyük bir idealistsin.

 

Diktatör olmak, teokratik ve monarşik bir hükümet kurmak yerine laik ve demokrat bir hükümet kurdun.Yüzyıllardan beri kökleşmiş ve söküp atılması imkânsız sanılan yersiz alışkanlıklardan, devrini tamamlamış inançlardan ulusu kurtarmak için çok çalıştın.

 

Bu davada yüzde yüz başarıya ulaşılmadığı bugünde hala senin bize emanetini yok etmeye çalışanların çabalarından belli. Ve onlar kendi emellerine ulaşmak, teokratik bir cumhuriyet kurmak amaçlarından asla vazgeçmeyecekler.

 

Fakat yetişen aydın ve devrimci gençlik, bize olan emanetini korumak, kollamak, ulusu Senin bize gösterdiğin yoldan yürütecek kararlılık ve güçtedir.

 

İlerlemek isteyen Doğulu bütün ulusların bizi örnek edinmeleri ve ilerlemiş medeni ulusların devrimlerimizi beğenip övmelerinin, Senin en büyük özelliğin olan, her düşünce ve hareketinde daima ulusal bilinci hakim kılmaya, gerçekleri kavramaya, medeniyeti bir bütün olarak kabul etmeye, bu idealine ve inancına milletini de uydurmak istemenden kaynaklandığını biliyoruz.

 

Ve bizler şunu da biliyoruz ki; Halkımızın çoğunluğu devrimlerimizin bilincine vardığı, devrimlerimiz büyük ölçüde biçimden öze geçtiği anda medeniyet savımız çözümlenmiş ve özümlenmiş olacaktır.

 

Bugün hala ileri ve geri kuvvetler çatışma halindedir. Bu savaşta, zamanın ileriye doğru akan coşkun seli ve gelişen olaylar ileri kuvvetleri üstün kılacaktır. Zafer bize gösterdiğin çağdaşlık yoludur, aydınlığındır, gerçeğindir. Dediğin gibi “ Aklın ve uygarlığın egemenliğini kabul edemeyenler ya bir düşmanın hâkimiyetine boyun eğecekler ya da yok olup gidecekler” dir.

 

Biliyoruz ki;

''İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' diyen ölmez ruhun bizlere şimdi şöyle sesleniyor:

''Son hedefiniz, uygarlığın ön safıdır, ileri!''

 

Ve bu iletiyi okuyacak olan arkadaşların senin o yüce ve idealist kişiliğini gözler önüne seren aşağıdaki anekdotu (hikâyeciği) alıntı yaparak bitirmek istiyorum…

 

 

“Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.

 

Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı herşeyi kara görüyordu. ''Mademki hiçiz ve sıfıra varacağız dünyadaki muvakkat (geçici) ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunmaz'' diyorlardı.

 

Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: ''Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen ve şâtr olalım.''

 

Ben kendi karakterim itibarıyla ikinci hayat telâkkisini (Anlayış, görüş ) tercih ediyordum, fakat şu kayıtlar içinde:

 

Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mes'ut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Makûl bir adam, ancak bu suretle hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.

Bir insan böyle hareket ederken, ''benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?'' diye bile düşünmemelidir. Hattâ en mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

 

Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

 

Bahçesinde çiçek yetiştiren adam bir şey bekler mi? Adam yetiştiren adam da çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletlerine ve bunların istikbaline faydalı olabilirler.

 

Bir adam ki memleketin ve milletin saadetini düşünür, o adamın kıymeti birinci derecededir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile kaim gören (Ayakta durduğunu düşünen) adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmiş sayılmaz. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına nail ederler (kavuştururlar). Kendi gidince terakki (ilerleme) ve hareket durur zannetmek bir gaflet – (aymazlık)- tir.

 

 

Aziz hatıranın önünde saygıyla eğiliyorum..

 

 

***

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Kurtuluş Savaşına önderlik eden;Anadolu da kurduğu düzenli devletle bizlerin güvenliğini sağlamış olan Mustafa Kemal için Allah dan rahmet diliyorum...

 

Atatürk ü puta çevirip ilahlaştırmak isteyenlere de onu basit bir ordu komutanı olarak görmek isteyenlere de tepkimi koyacağım...

 

:zorro:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 1 ay sonra...

ATATÜRK'ÜN bazı özdeyişleri..

 

 

- Ne mutlu "Türküm" diyene.

 

- Geldikleri gibi giderler.

 

- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

 

- Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı

bir türlü öğretemedim.

 

- Yurtta sulh, cihanda sulh.

 

- Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

 

- Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

 

- Doğruyu söylemekten korkmayınız.

 

- Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve

hissediyorsanız bu yeterlidir.

 

- Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.

 

- Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

 

- Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !

 

- Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine

ve refaha ulaştırmaktır.

 

- Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

 

- Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden

sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler

kazanmaya devam edeceğiz.

 

- Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise,

"Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"

diyebilenindir.

 

- Egemenlik verilmez, alınır.

 

- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

 

- Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

 

- Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

 

- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

 

- Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının

yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.

Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz

ve yaşamayacaktır.

 

- Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

 

- Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir

bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

 

şimdi içim acıyarak da olsa bu söylediklerine cevap vermek istiyorum

 

 

 

_Artık ırkçılık sayılıyor

_Gittiler gene geldiler

 

_İzmir suikastından sonra söylemiştir

 

_Artık öğrendik

 

_ Yurttada sulh yok dünyadada

 

_ARTIK BİRBİRİMİZİ ÖLDÜRÜYORUZ

 

_Köylü de neymiş amerikadaki efendimiz dururken ( AL ANANIDA GİT ULAN T.ERDOĞAN bir köylümüze söylediği sözler kameralar önünde kamera arkasını düşünemiyorum bile)

 

_Doğru adam bize yaramaz

 

_Maalesef sadece yüzünü tanıyorlar

 

_Ben göremeyeceğim

 

_Sağlam vucutta artık boş kafalar bulunuyor

 

_Elimizde bir tek ordu kaldı

 

_Artık değil

 

_Tam tersi yozluk yolsuzluk basiretsizlik

 

_Kanla kazandığımızı masada veriyoruz

öteki alanlar hak getire

_Hiç bir işe başarmak için başlamıyoruz ki hatta armut piş ağzıma düş derdindeyiz

 

_Egemenlik veriliyor alınmıyor.

 

_öYLE BIRAKMIŞTIN

 

_Artık bir değerleri kalmadı bir çoğunun kendilerine bile faydası kalmadı

_Hayatta en hakiki mürşit artık para

 

_Atalarımız mezarlarında sanırım ters dönmüşlerdir

 

_Fakat ders almayı öğrenemediler dönüp dolaşıp bağımsızlığımızı kurtarma noktasına geldiğimize göre

_Böldüler parçaladılar ve yönetiyorlar

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 2 ay sonra...
 • 2 ay sonra...
 • 3 ay sonra...

th_46475_26_01_122_322lo.jpg

 

ATATÜRK'ÜN GÖRMEZDEN GELİNEN VE TÜRK İNSANINA ÖĞRETİLMEK İSTENMEYEN BAZI ÖZDEYİŞLERİ:

 

 

--"Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle

öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır.

Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde

kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının

tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu

bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni

ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."

 

 

 

--"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir

müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu

sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın

rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın

yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden,

yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra

onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir

gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk

oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan

güneştir.

 

 

 

Birgün, ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse, yıldırımı

yapıversinler.

 

 

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri

ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet

de o kadar kuvvetli olur

 

Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek

olaganüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir

 

Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan günestir

 

 

Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk tü bugün de

Türk tür ve sonsuza dek Türk olarak yasayakcaktir

 

 

Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur!

 

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde

kuvvet bulacaktır.

 

Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim

de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat,

bunlardan, hiçbirini kendime maletmedim. Yapılanın hepsi milletin

eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız

medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat

etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri

süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz

vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma

tavsiyem şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet

için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur."

 

Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de

sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana

bildirmek bizler için bir borçtur.

 

 

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en

büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye

Cumhuriyeti'dir.

 

Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.

 

Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli

yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından

ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve

yaşamayacaktır.

 

Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine

karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!' diyelim.

 

 

 

 

 

Atatürk'ün Milliyetçiliği

 

Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli fikri miras, milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik, Ziya Gökalp'in "hars milliyetçiliği" kavramına dayanır. Buna göre bu topraklar yüce Türk Milleti'nin topraklarıdır. Türk Milletini var eden ve yaşatan unsur ise hars, yani kültürdür. Dolayısıyla Türk Milleti'nin bir parçası olmak için, etnik olarak Türk olmak şart değildir. Türk harsını benimseyen ve kendisini Türk addeden herkes bu milletin bir parçasıdır.

 

Burada Atatürk'ün Türk milliyetçiliğinin Türkiye sınırlarını da aşan bir Türklük bilincine dayandığını söylemeliyiz. Büyük Önder, Türkiye sınırları dışında yaşayan Türkler'e her zaman önem vermiş, hatta gelecekte bir "Türk Birliği" kurulmasının özlemini duymuştur.

 

Atatürk milliyetçiliği, Anadolu toprağını vatan belleyen ve "Türküm" diyen her ferdi, hangi ırk veya etnik kökenden olursa olsun bir çatı altında birleştirmiştir. Milliyetçilik, temelde, birlik ve beraberlik ortamının tam manasıyla sağlanmasını amaçlayan kilit bir Atatürkçülük ilkesidir.

 

Atatürk milliyetçiliği, Türk Milleti'ne mensup olmakla övünmeyi, Türk Milleti'ne inanmayı ve güvenmeyi esas alır. O, bu konudaki görüşünü şöyle özetlemiştir:

 

Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.

 

......................

Atatürk'ün milliyetçi-muhafazakar kimliğini ortaya koyan unsurların bir diğeri, "milli ahlak" kavramına verdiği önemdir. Atatürk'e göre milli ahlak, bir millet oluşturmanın ilk şartını teşkil etmektedir. Atatürk, bu konudaki görüşünü, "Mükemmel bir millette, milli ahlakın icapları, o milletin fertleri tarafından, hiç tereddüt etmeksizin vicdani ve hissi bir şevkle yapılır. En büyük milli heyecan işte budur." sözleriyle özetlemektedir. (Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, sf. 302)

...........

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F.KENNEDY

(A.B.D.Baskanı, 10 Kasım 1963)

 

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nin en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nin en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

Franklin ROOSEVELT

(A.B.D.Baskanı, 10 Kasım 1963)

 

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hakettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

General Mc ARTHU

 

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

Chicago Tribune

 

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys Baker (Gazeteci - ABD)

 

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı.

Prof.Walter L.WRIHT – Almanya

 

 

Istirap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Prof. Herbert MELZIG (Alman Tarihçi)

 

 

 

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Prof. Maurice BAUMANT- Fransa

 

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.

Noelle Gazetesi - Fransa

 

 

Atatürk'un yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Noell Roger Gazetesi - Fransa

 

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

Claude Farrer (Fransiz Yazar)

 

 

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Albert LEBRUN

Fransız Cumhurbaskanı

 

…..

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

Sanerwin Gazetesi – Fransa

 

…..

Fransız Basbakanı BRIAND (1921):

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:

"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

 

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir.

Claude FARRER - Fransiz Edibi

 

 

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdakı yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

Spectator - İngiltere

 

Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Observer - İngiltere

 

İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

Sunday Times – İngiltere

 

 

Savaş Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'un ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.

Winston CHURCHILL

İngiltere Başbakanı

 

 

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımınden talihin en acı darbelerinden biridir.

Alan Moorehead (İngiliz Yazar)

 

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O'nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.

Grace Ellison (Ingiliz Gazeteci - 1923)

 

 

Büyük düşüncelerin adamı... bir devlet mimarıydı.

Neue Freie Presse, Viyana - Avusturya

 

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez.

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

 

 

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.

Libre Belgique - Belçika

 

 

 

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

Star of India - Hindistan

 

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Bayan Sucheta KRIPALANI

Hint Parlamento Heyeti Başkanı

 

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Tahran Gazetesi - İran

 

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

İran Gazetesi

 

 

 

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

Nya Dagligt Gazetesi - İsveç

 

Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

Prof. MORRF - İsviçre

 

 

İngiliz Yazar Ravlinson;

" Yurdunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan ve milleti için her faydalı sonuca ulaşmaya çalışan bu zat gücünü damarlarına işleyen görev duygusundan alıyor."

 

 

 

 

....................

 

İngiliz Elçisi Persi Loren;

 

"Görüşü o kadar keskin ve sıhhatli idi ki, olayların gidişi halkın duyguları ve Türkiye'nin iş ilişkilerinden sezişleri şaşılacak bir şekilde doğru çıkardı."

 

 

 

Fransız Gazeteci Madam Golis;

"Ani olarak fosfor gibi ışıldayan yine birdenbire kendi içinde dönen garip bakışları vardı. Kuvvetli kişiliği, herşeyi kavramadaki süratle, el hareketleriyle, kendini belli ediyor. Mustafa Kemal, gerçekten genç, temiz, candan inanmış, ulusunu yönetmek için doğmuş bir insandır."

 

 

 

"olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

Esti Ujsag - Macaristan

 

 

 

O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

Gazeta Polska - Polonya

 

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Independance Romaine Gazetesi (Romanya - 12 Kasım 1938)

 

 

 

Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

El Takaddüm Gazetesi - Suriye

 

Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

Branko Aczemovic (Büyükelçi - Yugoslavya)

 

 

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Timpul Gazetesi (12 Kasim 1938) Romanya

 

 

 

 

JOHN F. KENNEDY - AB.D. BAŞKANI

"Atatürk adı, insana, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk milletine

ilham veren liderliğini, modern dünyayı açık ve ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret

ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır..."

 

 

CANG KAY SHEK - ÇİN

"Atatürk'ün hayatı ve eseri, sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün hür

milletleri için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir..."

 

 

 

"Vatanımın istiklali uluslararası hakikat olduğu gün Allah'a şükürden sonra ilk hatırladığım isim Gazi Mustafa Kemal oldu. Ümit kapılarının buhran olduğu anlarında, destan hayat ve mücadelelerinden ilham aldığım insan oydu."

(Habib Burgiba,Tunus Lideri)

 

 

 

“İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu'dan uzaklaştırıp bizi de yenince, karşımızda sıradan bir adam bulunmadığını ve O'nun gerçek yaratıcı kudretini kavramakta geciktiğimizi kabul ettik. (1938)”

Yorgi PESMAZOĞLU - Yunan Ekonomi Başkanı

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 2 ay sonra...

ATAM BUGÜN SENi ANMAK iCiMDEN GELDI

 

Saygiyla aniyorum

 

 

 

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark

edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok

uzaklardan bakmak gerekir.

 

Claude FARRER / Fransız Edibi

ATAMIZ icin söylenmis söz

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

ULU ÖNDER'IM

 

Bize hayatinizi hice sayarak ve nice sehitler vererek bahsettiginiz bagimsizligimiza son zamanlarda göz dikenler ve yurdumuz üzerinde cirkin hesaplar yapanlar cogalmaktadir.

Senin aynen dedigin gibi bagimsizligimiza ve Cumhuriyetimize kastedilmek istenmektedir.

Gaflet ve dalalet ve hatta ihanet icersinde olanlar artmaktadir.

Senin devrimlerin yok edilmeye calisilmaktadir.

Bizler Atatürk milliyetcileri olarak bize biraktigin bu emaneti korumaya kararliyiz,

Bize yapilan her saldiriya biz senin BARISCI yolundan giderek karsi koyacagiz.

Senin gibi bir önderimizin olmasindan büyük bir gurur duymaktayiz

ve sana layik olmak icin gerkirse her fedakarliga katlanmaya söz verdik..

Sen müsterih ol...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Atam...

Bu yazıyı Selanik'te doğduğun evdeki anı defterine yapıştırılmak üzere kaleme alıyoruz.

Sahte Atatürkçüler kervanına bir katılım daha oldu:

Defter Atatürkçülüğü!

Onlar anı defterine size hitaben yazmakla kendilerini Atatürkçü ilan etmeye girişiyorlar. Defterde hoşlarına gitmeyen bir yazı olunca da yırtıp atmayı hüner sayıyorlar. Hani bırakıversen kim hangi deftere ne yazmalı, kendileri karar vermeye kalkacaklar. Onlar Atatürkçülükle defteri yan yana görünce akıllarından hemen şunu geçiriyorlar:

Defterini dürmek!

Akıllarından bunu geçirirken Atatürk 'ü en iyi kendilerinin anladığını ilan etmekten de çekinmiyorlar. Senin ilkelerini uygulamaya gelince, bu kez akıllarına veresiye defteri geliyor:

Yaz deftere, vur testere!

 

 

Atam...

Hoştur söylemesi, 80 ülke dolaştım. Neredeyse tümünde seninle karşılaştım.

Çinliler ''Bizim de rehberimiz o Kemal'' diyorlar... Şilililer bulvarlara adını veriyorlar.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela 'yı uzun uzun anlatan Afrikalı profesör, bağımsızlığa ulaştıklarını, ama toplumu çağdaşlaştıramadıklarını vurguladıktan sonra yüzüme bakıp şunu söylemişti:

''Mandela bir ulusal kahraman. Ama Mustafa Kemal değildi. Atatürk entelektüeldi, Mandela değil...''

90'lı yıllarda art arda bağımsızlığa kavuşan Orta Asya ülkeleri uluslarının en önde geleni için kestirme yoldan şunu söylüyorlar:

''İşte bu da bizim Atatürk'ümüz.''

Ahh Balkan ülkeleri... Makedonya'sından Arnavutluk'una seni paylaşamıyorlar, ''Atatürk'ün kökü bizdendir'' diyorlar.

 

Atam...

Hani insan bazen şöyle düşünmeden edemiyor:

Yoksa Atatürk en az Türkiye'de mi anlaşılıyor!

İktidardaki partinin köklerindekiler yıllarca seni reddetmeye çalıştılar. Baktılar ki bu toplum seni özümsemiş, bu kez tavır değiştirip şöyle söylemeye giriştiler:

''Atatürk yaşasaydı bizden olurdu.''

Elinin körü olurdu!

Bugün iktidarı ele geçirenler de attıkları her adımı topluma kabul ettirmek için şunu söylüyorlar:

''Atatürk de bizim yaptığımızı yapardı.''

Bazen de hızlarını alamayıp arkasını şöyle getiriyorlar:

''Biz Atatürk'ün yaptıklarını tamamlıyoruz.''

Oysa gerçekte senin ilkelerine karşı öyle bir ''ikti-darağacı'' kurdular ki, her fırsatta infazdalar!

Artık takıyyeyi de bıraktılar, akıllarından geçeni süzgeçsiz yazıyorlar, söylüyorlar.

Hani azgın azınlık çoğunluğa hükmeder, ben ne istersem o olur der ya, toplum da öyle bir suskunluk içinde.

Ama umutsuz muyuz?

Bin kere hayır.

Sen bizim gönlümüzdeki, beynimizdeki deftersin...

Yırtmakla, koparmakla yok edilemez 'ders' in...

Kimileri ''Atam izindeyiz'' sözünü yanlış anladılar, bir asırlık izne çıktılar. Ama inan ki gerçekten izinde olanlar az değil.

İzindeyiz.

Zindeyiz!

 

Mustafa Balbay :clover:

 

bende imzalıyorum Keskinkalem +1

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Ya nasıl olurda ben bu Ziyaretçi Defterini görmem...

Bir forumda bile bazı şeylere sıkışıp kalmışım anlaşılan, utandım kendimden...

Özür Dilerim Atam, geç kaldım yazmak için...

 

Senin bir sözün var Atam, hep kendime örnek aldığım...

Her zaman benliğimin her anında taşıyacağım tek bir cümlen:

"Gerçekleri Söylemekten Asla Korkmayınız."

 

Herkesin ve herşeyin bir ufak ipucu var.

Seni ve "Olması Gereken/İdeal Yaşam Anlayışı"nın kilit noktası da bu tümcen bence.

"Gerçekler."

 

Türk Milletinin tek bir gerçeği vardı:

"Özgür Olmak."

Bunun yolunu gösterdin.

Elbette tek başına yapmadın, içimizdeki güce inandırdın bizi.

O kadar...

Beraber yaptırdın...

 

İnsanları "Onur"a, "Özgürlüğe" ve insana yakışan her ideale ulaştıracak tek bir şey var;

"Gerçekleri Söyleyebilmek."

 

Dogmalar karşısında,

Egemen güçler karşısında,

Baskılar karşısında,

Kuşatılmışlık karşısında,

Her koşulda Gerçekleri dile getirebilmek her kapıyı açar...

 

Küçücük bir ses dahi olsanız,

Tınınız duyulamaz bile olsa,

Gerçekleri haykırmaktan asla ve asla korkmayınız...

M. Kemal'in yaptığı gibi...

 

Saygılarımla...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Atam...

Bu yazıyı Selanik'te doğduğun evdeki anı defterine yapıştırılmak üzere kaleme alıyoruz.

Sahte Atatürkçüler kervanına bir katılım daha oldu:

Defter Atatürkçülüğü!

Onlar anı defterine size hitaben yazmakla kendilerini Atatürkçü ilan etmeye girişiyorlar. Defterde hoşlarına gitmeyen bir yazı olunca da yırtıp atmayı hüner sayıyorlar. Hani bırakıversen kim hangi deftere ne yazmalı, kendileri karar vermeye kalkacaklar. Onlar Atatürkçülükle defteri yan yana görünce akıllarından hemen şunu geçiriyorlar:

Defterini dürmek!

Akıllarından bunu geçirirken Atatürk 'ü en iyi kendilerinin anladığını ilan etmekten de çekinmiyorlar. Senin ilkelerini uygulamaya gelince, bu kez akıllarına veresiye defteri geliyor:

Yaz deftere, vur testere!

Atam...

Hoştur söylemesi, 80 ülke dolaştım. Neredeyse tümünde seninle karşılaştım.

Çinliler ''Bizim de rehberimiz o Kemal'' diyorlar... Şilililer bulvarlara adını veriyorlar.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela 'yı uzun uzun anlatan Afrikalı profesör, bağımsızlığa ulaştıklarını, ama toplumu çağdaşlaştıramadıklarını vurguladıktan sonra yüzüme bakıp şunu söylemişti:

''Mandela bir ulusal kahraman. Ama Mustafa Kemal değildi. Atatürk entelektüeldi, Mandela değil...''

90'lı yıllarda art arda bağımsızlığa kavuşan Orta Asya ülkeleri uluslarının en önde geleni için kestirme yoldan şunu söylüyorlar:

''İşte bu da bizim Atatürk'ümüz.''

Ahh Balkan ülkeleri... Makedonya'sından Arnavutluk'una seni paylaşamıyorlar, ''Atatürk'ün kökü bizdendir'' diyorlar.

 

Atam...

Hani insan bazen şöyle düşünmeden edemiyor:

Yoksa Atatürk en az Türkiye'de mi anlaşılıyor!

İktidardaki partinin köklerindekiler yıllarca seni reddetmeye çalıştılar. Baktılar ki bu toplum seni özümsemiş, bu kez tavır değiştirip şöyle söylemeye giriştiler:

''Atatürk yaşasaydı bizden olurdu.''

Elinin körü olurdu!

Bugün iktidarı ele geçirenler de attıkları her adımı topluma kabul ettirmek için şunu söylüyorlar:

''Atatürk de bizim yaptığımızı yapardı.''

Bazen de hızlarını alamayıp arkasını şöyle getiriyorlar:

''Biz Atatürk'ün yaptıklarını tamamlıyoruz.''

Oysa gerçekte senin ilkelerine karşı öyle bir ''ikti-darağacı'' kurdular ki, her fırsatta infazdalar!

Artık takıyyeyi de bıraktılar, akıllarından geçeni süzgeçsiz yazıyorlar, söylüyorlar.

Hani azgın azınlık çoğunluğa hükmeder, ben ne istersem o olur der ya, toplum da öyle bir suskunluk içinde.

Ama umutsuz muyuz?

Bin kere hayır.

Sen bizim gönlümüzdeki, beynimizdeki deftersin...

Yırtmakla, koparmakla yok edilemez 'ders' in...

Kimileri ''Atam izindeyiz'' sözünü yanlış anladılar, bir asırlık izne çıktılar. Ama inan ki gerçekten izinde olanlar az değil.

İzindeyiz.

Zindeyiz!

 

Mustafa Balbay :clover:

 

bende imzalıyorum Keskinkalem +1

 

+2 sardunyam :clover:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Atam!!!..o ateş fışkıran gözlerine bakamazdım inan..sadece yazabiliyorum...sana layık olabilmek..o şerefi tatmak kimbilir ne kadar gurur verici olurdu..ama bizler seni utandırdık Atam!...olamadık istediğin gibi...düzen dişli çarkları arasına alıp öğütüyor hepimizi...esiriz Atam!...ne yapsak kurtulamıyoruz...muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda dolaşıyor lakin kılımızı kıpırdatamıyoruz Atam!...hakikat bu...yine de sen mıh gibi aklımdasın Atam..yüreğimdesin..bunları görüpte üzülme..rahat uyu Atam!!!

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 4 hafta sonra...

Atam!!...hissedebiliyorsan birşeyleri sesimizi duymuşsundur Cumartesi..senin için çarpan yürekleri..ilkelerini savunmak için yollara dökülen yüzbinleri..Cumhuriyetin yılmaz bekçilerini..demek ki varız hala..düşündüğümden çokmuşuz Atam..o günden beri içimde bir umut..bir mutluluk...güneşli..aydınlık günlere dair..

 

duydunmu sesimizi???

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 5 ay sonra...

sayın ataturk bugun bazılarının sızı ılahlastırma cabalarını emınım hıc tasvıp etmıyor uzuntuyle ızlıyorsunuzdur.ama emın ol senın gercek değerını anlayan senı ılahlastırmayan ınsanların da olduğunu bılmelısın.vede o KURTULUŞ SAVAŞI nı sadece senın eserınmıs gıbı gosterenlerınde anlatanlarında ne kadar yanılgıda olduğunu emınım haykırmak ıstıyorsundur.ama kurtulus savasının senın onderlığınde kazanıldığını sehıtlerımız sayesınde kazanıldığını kımse soylemıyor.sen savas sırasında hıc bır basarıyı kendıne mal etmezken buguın cahıl ınsanlar, senın aksıne tum basarıyı sana verıyorlar.sende gecmıstekı buyuk turk komutanlarından bırısın.en az bir KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN,BİR FATİH SULTAN MEHMET ve de adını sayaöadığım dıer turk buyuklerı kadar buyuksun.ALLAH RAHMET EYLESİN.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 2 hafta sonra...

Keşke diyorum şimdi, beraber savaşsaydık

insanlıktan nasibini alamamış insanlara hadlerini beraber bildirseydik

senin olduğun dönemde yaşasaydım

 

çok mu zor olurdu?

 

şimdi çok mu kolay?

 

bir anlamı olurdu, daha anlamlı olurdu, en azından senin yaşadığın dönemde daha az dalga geçen, gülen insanlar vardı, halk fakirdi, gösteriş daha azdı

 

her ciddi duruşumda, her onurlu tavrımda insanlar bana gülüyorlar şimdi, tabi ya nasılsa kendini satmak var, kolay yoldan para kazanmak var, öylesine orada burada gezip tozmak, hiç bir amaç olmadan orada burada dolaşmak var,

 

düzeltecek şey hiç yokmuş gibi ağzında sakız diğer insanlarla dalga geçen çok insan var,

 

birgün, senin kurduğun bu cumhuriyete bir katkıda bulunabilirsem eğer, bundan büyük keyif alacağım,

 

sen işini bitirdin gittin, ben de işimi bitirip senin yanına geleceğim,

 

düşünüyorum da şimdi ne kaldı geriye?

 

sen geride çok güzel bir cumhuriyet bıraktın,

 

ne mutlu sana

 

eğer bütün bunlara birşey katabilirsem

 

ne mutlu bana

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 2 hafta sonra...

Atam, kurtardığın topraklarımızda, kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nde, Mevlana'nın da dediği gibi: 'Herkes aynı fıkırdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir' söylemine geldik. Bu durumdan utanması gerekenler layık olmadıkları yerlerdeler ve destekçileri de bunlara alkış tutuyorlar. Bu vatana bir Atatürk daha gelmesi lazım diyenler gayet iyi biliyorlar ki bu imkansız, bize düşen görev ancak, senin kurduğun bu Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak olacaktır.

 

Rahat uyu ATAM!

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Sevgili Mustafa Kemal Atatürk

Yaptığın devrimi bugün senin yaptığından onlarca yıl daha gerilere götürdük bizi kutlayabilirsin, bunu başardık sonunda.

Ülkenin başına örümcek beyinlileri getirdik.

Çankaya'nın başına çarşaf geçirdik.

Emanetçin tayin ettiğin gençliğin eğitimini rezil ettik, okullarda koyun sürüsü yetiştiriyoruz.

Belkemiğimiz olarak gördüğün kadınlarımızı hala döverek öldürüyoruz.

Hala çok eşliyiz, medeni yasaya uyamıyoruz.

Hala okumuyoruz, yazamıyoruz.

Halkımız hala köle, eğitilemiyoruz, eğitilmiyoruz.

Sen devrimi yaptın ama hala biz kavrayamıyoruz, devamını getiremiyoruz, aydınlığa çıkamıyoruz, sosyal demokrasiyi sağlayamıyoruz, hukukun içine ediyoruz.

Ülkenin geleceğini hala satıp savuruyoruz.

Halkımızda hala milli bilinç yerine ümmet anlayışı var bunu asla yıkmıyoruz, yıkmak istemiyoruz.

Meclistekiler Milletin değil kendilerinin vekili sadece, kendilerini temsil ediyorlar, şerefli vekilleri sadece rüyalarımızdaki meclislerde görebiliyoruz.

 

Onursuz bir toplum olmaya doğru hızla gidiyoruz.

 

Tek bi şey söylemek istiyorum,

Sen o kadar büyükmüşsün ki öldüğün günden beri senin yaptıklarını yıkmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz ama tam anlamı ile başaramıyoruz.

 

Kurduğun Cumhuriyete ve Devrimine kimse sahip çıkmıyor.

 

Bizi sakın affetme ve uyuyabiliyorsan uyuma, bizimde yakamızı bırakma.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 2 ay sonra...
 • 1 yıl sonra...

q17701350325_6320.jpg

 

Mustafa Kemal Atatürk

.

.

 

.....

 

ruhun şad olsun Atam-emanetine sahip çıkacak nesiler herzaman var olacaktır...

bu günlerde sesimiz bazen bir yetim yutkunması gibi boğazımız'a dügümlenmiş olsada ..

TURKISH-MEDIA.COM ailesine teşekkür ederim ,, günün anısına çok yakışan .. ATATÜRK resimi için

 

Buradan bende teşekkür etmek istiyorum...:clover:

 

 

ataturkf.jpg

 

UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

 

SAYGI ILE ANIYORUZ

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Emanete bukadar sahiplenen bir milletiz sadece ozel gunlerde olum yildonumlerinde hatirlamaktayiz.. Atayi .. Atayi anlamak sadece bayramlarda.. Ve olum yildonumunde hatirlamak degildir... Kac kisi burada Anit kabire ozel gunler disinda ziyaret etmektedir.. Bugun Atayi anmak 10 kasimda herkesle beraber anitakabiri ziyaret etmek degildir.. Cumhuriyetine ve devrimlerine nekadar sahip cikmaktayiz.. Atayi nekadar anliyoruz... normalde hergun birbirimizi yerken gorus ayriliklariyla birbirinizle catisirken bugun her nekadar gorus ayriligindada olsaniz herkes atayi anmakta yani 1 gunluk kisa bir tatil verildi kavgaya yarin kaldigi yerden devam edilecektir... Ama kusura bakmayin hic birimiz Atayi anlamiyor sadece isimize geldigi gibi anlayip yorum yapmaktayiz ...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 • 1 ay sonra...

Sevgili atam seninle ilgili hemen hemen bütün yerli ve yabancı yazarları okudum ve sana gerçekten aşık oldum bu sevginin ötesindedir buna seni anlayamayanlar ilahlaştırmak diyorlar ilahlaştırmaktan ben pek fazla anlamam ancak her insanın bir yada birden fazla kutsalı olabilir bu pencere bana göre daha uygun sizi övmek istemiyorum sizin gibi bir şahsiyeti övecek ne gücüm var nede sizin buna ihtiyacınız var,siz zaten sonsuz olmuşsunuz sizi örnek almayan bir dünya ülkesi yok çok uzak diyarları gezdim dolaştım karınca kadarınca dimağlarıma her yerlerde bişeyler attım.ben şahsi okuduklarımla gördüklerimi duyduklarımı birleştirdiğim zaman size aşık oldum ve sizi ulaşılmaz olarak telakki ediyorum isteyen istediği gibi konuşsun başkaları beni ilgilendirmiyor yalnız size şunu taahüt ediyorum.Eğer bir yere gittiğimde aleyhinize konuşuluyorsa bu sohbeti lehe çevirmeye çalışırım bunun için gerekli bilgiye ve kaynaklara sahibim buna rağmen lehe döndürmeyi başaramazsam.... Orayı terkeder derhal aleyhlerine kampanya açmayı görev sayar size minnet duygularımı arzederim.Ruhun Şad olsun sen sadece cismani olarak bu dünyadan ayrıldın halbuki senin enerjin binlerce yıl insanlığı aydınlatmaya devam edecek.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Misafir
Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.