Jump to content
Bilgekagan

TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER (BEN SÖYLEMEDİM, AVRUPLILAR SÖYLEDİ)

Recommended Posts

TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER

 

 

Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra. Prensim soruyorsunuz nasıl durdurabiliriz diye? Efendim, onlar(TÜRKLER) durdurulamazlar.”

 

(Çinli komutan Ho-Tsun’un Çin prensine hitaben yazdığı mektuptan alıntı)

 

 

 

İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"

 

Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

 

"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."

 

Tasso - İtalyan Şair

 

"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."

 

William Martin

 

"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."

 

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

 

"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."

 

Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

 

"Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

 

M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

 

"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."

 

İbn-i Hassul

 

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

 

Pierre Loti

 

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

 

Çarnayev(Rus Komutan)

 

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

 

Moltke

 

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

 

La Martine

 

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

 

Towsend (İngiliz Komutan)

 

Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

 

Auguste Comte

 

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

 

Lady Mary Wortley Montagu

 

Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.

 

Decamps (fransız ressam)

 

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

 

Câhiz (Arap Bilgini)

 

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.

 

Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

 

Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

 

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

 

William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

 

Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

 

(Ünlü Tarihçi) Hammer

 

Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

 

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

 

Kayzerling

 

Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

 

Molkte

 

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

 

Lord Byron

 

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

 

Semame İbn-i Eşreş

 

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

 

Gelland (Fransız Bilgini)

 

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

 

Albert Einstein

 

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

 

Andreas Phitiades

 

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

 

Albert Sorel

 

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

 

Baron Büsbek

 

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

 

Charles Mcfarlene

 

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.

 

Donaldson

 

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

 

Donaldson

 

Türklerle dost ol ama düşman olma.

 

Gianni de Michelis

 

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

 

Hamilton

 

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

 

Hamilton

 

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.

Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

 

Hammer

 

Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

 

Sir Julien Corbet

 

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

 

Mulman

 

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.

 

Monradgea D'ohsson

 

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.

 

Monradgea D'ohsson

 

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

 

Pierre Loti

 

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

 

Thomas Thorsten

 

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."

 

 

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER

Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra.

.

.

.

Pierre Loti

 

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

 

Thomas Thorsten

 

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

yeryüzünde hicbir irka hicbir millete bukadar gurur verici sözler söylenmemistir.icimizde bizleri sirtimizdan hancerleyen hainler ve bölücüler disinda türkün büyüklügünü bütün dünya kabul etmektedir.

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politika ırkdaşım, Türklüğün asaletinin farkında olanlardan olduğun için çok şanslısın. Türk olmanın ne yüce bir duygu olduğunu diğer ırkdaşlarımızın da anlayıp, kendilerine dönmeleri dileğiyle.

Tanrı Türk'ü Korusun!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yav övündüğün şeyler bak.Hiç kimse dememiş mi çok medenidir,çok çalışkandır,çok zekidir,şu buluşları yapmıştır falan.Hep asmışık kesmişik mi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yav övündüğün şeyler bak.Hiç kimse dememiş mi çok medenidir,çok çalışkandır,çok zekidir,şu buluşları yapmıştır falan.Hep asmışık kesmişik mi?

yok delta11 arkadas,sizlere ve bizlere anlatilan ve ögretilenler sadece kesip asmis oldugumuzdu.zeki oldugumuzu söyleyip yazanlarda var.neleri buldugumuzu yazanlarda var daha dogrusu tarihte bir Türk medeniyeti yasamistir,sizler ister inanin ister inanmayin ama eger türklerle ilgili gercek tarihi okursaniz Türkleri daha iyi taniycaksiniz.Türk milleti hakkinda Türkiyenin karsitlari gibi lütfen önyargili olmayin.

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turkler hakkinda kim ne demis yada dememisi birakin. Bakin Islam ve Muhammedin gorusleri nedir Turkler hakkinda. Kuranda Yecuc Mecuc davasi vardir, bu yecuc mecucun Cok dah aonceleri var olmus Turk boylari oldugunu biliyormuydunuz? Fazla uzatmiyim. Hadis kitaplarinda assagidakine benzer anlatimlar vardir , dikkatli okuyun.

 

 

Kendilerini "müslüman" sayan "Türkler"i Muhammed, "müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman" diye ilan etmiştir. İslam dünyasında en sağlam kabul eidlen hadis kitaplarında da bu var. Başlı başına bir bölüm olarak. Bölümün adı da çok ilginç: "Kıtalu't-Türk". Anlamı da: "Türklerle öldürüşmek(savaş)". Buhari'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bölümün adı bu. ibn Mace'de "Babu't-Türk", yani "Türkler Bölümü". Müslim'deyse, "Kıyamet alametleri" arasında yer alıyor.

 

Muhammed, "Peygamberliğinin bir kanıtı" olarak, gelecekten haber verirken, "Kıyametin bir alameti" olarak "Türklerle nasıl çarpışılacağını, "müslüman"ların, "Türkleri nasıl öldürecekleri"ni de anlatıyor. Hem "Türk" diye ad vererek, hem de "tarif" ederek, yüzlerinin, gözlerinin, burunlarının, derilerinin, renklerinin nasıl olduğunu anlatarak. Anlaşılan o ki, Türkler konusunda kendisine bir takım bilgiler verilmiş. Muhammed'in anlatmasına göre, "Türklerle öldürüşme", taa "Kıyamet"e dek söz konusu. Kıyametin bir alameti" olarak da "müslümanlar", yeryüzündeki "Türkleri öldürüp temizleyecekler". Yoksa "kıyamet kopmayacak".

 

 

Hatta bunnlarin nasil birileri olduguda aciklaniyor.

 

Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş(kalın) derili olan bu toplumla.... kıl giyerler."( Bkz. Müslim, e's-Sahih, Kitabu'l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu'l-Melahim/9 Babun fi Kıtali't Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu'l-Cihad/Babu Gazveti't-Türk...)

 

-"Siz (müslümanlar), küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır." (Buhari, e's-SAhih, Kitabu'l-Cihad/96; Müslim, e's-Sahih, kitabu'l-Fiten/62 hadis no: 2912; Ebu DAvud, Sünen, hadis no: 4304; Tirmizi, h. no: 2251; İbn Mace, h. no: 4096-4099)

Share this post


Link to post
Share on other sites

kutsal yaratık yecüc ve mecüc bugüne kadar yaşamış bir ırk değildir..ve daha yeryüzüne gelmemiştir...moğolistan bölgesi taraflarından çıkacağı dini kitaplarda yazmaktadır ama bunlar Türk değildir..eğer öyle olsaydı hiç Türkler yüzlerce yıl islam bayrağını taşımazlardı..çünkü Türkler araplardan 10 kat islama hizmet etmişlerdir..yecüc ve mecüc Türk değildir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ben zaten tarih fakültesindeyim..tevrattaki konuda haklısınız ..bunların moğol olma ihtimali belki olabilir ama Türk olması mümkün değildir çünkü Türkler yüzyıllardır islama hizmet etti ve islama hizmet eden bir millet herhalde böyle bir sona ermez sanırım üstelik Türkler şu an dünyanın her yerindeler kim yyenecekmişki Türkleri..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turkler hakkinda kim ne demis yada dememisi birakin. Bakin Islam ve Muhammedin gorusleri nedir Turkler hakkinda. Kuranda Yecuc Mecuc davasi vardir, bu yecuc mecucun Cok dah aonceleri var olmus Turk boylari oldugunu biliyormuydunuz? Fazla uzatmiyim. Hadis kitaplarinda assagidakine benzer anlatimlar vardir , dikkatli okuyun.

.

.

.

-"Siz (müslümanlar), küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır." (Buhari, e's-SAhih, Kitabu'l-Cihad/96; Müslim, e's-Sahih, kitabu'l-Fiten/62 hadis no: 2912; Ebu DAvud, Sünen, hadis no: 4304; Tirmizi, h. no: 2251; İbn Mace, h. no: 4096-4099)

Böyle asli olmayan uydurmalara kendiniz kanabilirsiniz ama lütfen insanlarida aldatmaya calismayin,sizin yaptiginiz iyi birsey degildir.Türkleri Hz.Muhammede karsi kiskirtmaksa amaciniz sunu iyi bilinki,sadece yazdiginizla kalirsiniz.

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Böyle asli olmayan uydurmalara kendiniz kanabilirsiniz ama lütfen insanlarida aldatmaya calismayin,sizin yaptiginiz iyi birsey degildir.Türkleri Hz.Muhammede karsi kiskirtmaksa amaciniz sunu iyi bilinki,sadece yazdiginizla kalirsiniz.

saygilarla

 

 

aldanmıyoruz sevgili politika..yalnız kutsal yaratığa şu hadisi hatırlatmak istiyorum"konsantineyi alan komutan ne güzel komutandır,konsantineyi alan asker ne güzel askerdir" bu hadis için istanbul defalarca kuşatılmış olmasına rağmen alınamamıştır..Fakat fatih ve ordusu bu şerefe nail olmuşlardır.

 

 

saygılarımla...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Simdi bi sorun bakalim Avrupadaki insanlarin turkler hakkindaki goruslerini.....Duymak bile istemezsiniz...

 

Bakın Avrupalı insanlar hala Türklerden korkarlar... Savaşçılığımızdan yada başka bir şeyden değil... kendi kendilerine yaparlar bunu... Eğer sizde çocuklarınızı, daha bu yüzyılın başına kadar "Bak uyu yoksa Türkler gelir" diye korku ile yetiştirseydiniz, sizinde çocuklarınız Türkleri bir canavar gibi görürlerdir. Avrupalılar, Osmanlının Türk Akıncılarını "Canavar" olarak görürler ve akıncılar geldiği zaman, onların Tanrı ytarafından, yaptıkları hata karşılığında ceza olarak gönderildiklerinie inanırlar ve korkarlardı. Hatta o kadar korkmuşlardır ki Türklerden, tarihin kaydettiği şöyle bir olay meydana gelmiştir: Bir gün bir Papaz, kilise de halka vaaz verirken, Türklerin akınlarına gelmiş ve demiştir ki "ey kardeşlerim, korkmayın, Türkler burada bizi yenmiş ve topraklarımıza yerleşmiş olabilirler, lakin öteki tarafta Cennet bizimdir." ancak aralarındanbir hıristiyan çıkar ve şöyle der "Daha dünyada iken Türkler topraklarımızı kendilerine bağladılar, öteki tarafta Cenneti mi bize bırakacaklar" demiş... Bir kaynakta aynısıyla okumuştum bunu ve tekrar rastladığımda yazacağım kaynağını... yani siz mesela bugün Afrikalıların hep Yam Yam olduklarına inanıyorsunuz ancak öyle değildir. Sizin öyle sanmanızın nedeni şudur: İngilizler afrikaya çıktığında bir çok kabile vardı ve direnişe geçmilerdi ancak silahları yoktu ama nüfuzlu idiler. İngilizler köle edebildiklerini ediyorlar edemediklerini öldürüyorlardı. İşte bir çok Afrikalıyı topluca öldürmüşler ve dünyaya "Onlar insan eti yiyorlardı ve biz onları öldürmesek, onlar bizi öldüreceklerdi" yalanını atmışlardı. Yada bilirsiniz bir çok Amerikan Filiminde Kızılderililer kötü ve Düşman olarak lanse edilir. Ancak Kızılderililerin İnsan canlısı oldukları ve en baştan beri İşgalcileri Kolomb'un bile hatıralarında belirtilir... Yani Türklerin kötü bir imaja sahip olmasının nedeni; Bizim kötü olmamız değil, Avrupalıların korkaklığı ve art niyetliliğidir... Ayrıca Türkler Bilimde dünyayakatkıda bulunmuşlardır. İlk uçan insan Hazerfendir, ancak biz hala mongolfield kardeşler yutturmacasını kabul ederiz ve hatta Hazerfenin varlığını dahi şüphe ile karşılarız... niye, Çünkü satılmışlık bazılarının içine işlemiştir ve hep biz ilk uçan insanların mongolfield kardeşler olduğunu sanacağız... İbn-i Sina, Farabi vesair onlarca ilim adamı yetişmiştir Türklerden. Dünyanın tartışmasız ilk balistik uzmanının Hükümdarının Fatih Sultan Mehmet olduğunu biliyor musunuz mesela? Yada dünyanın savaş stratejilerini hep Türklerin deneyimleri ile yoğurarak ortaya koyduklarını? Psikolojik Savaşın ilk örneğini ortaya koyanın ve bu biçim yaratanın Cengiz-Han olduğunu biliyor musunuz? Bakın Şunu çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar; insanların daha doğrusu ***** insanların yaptığı en büyük ve saçma yanlıştır bu "Türkler Savaşçıdır" derler... evet savaşçıdır ancak Barbar değildir. bakın yeryüzünde insanlar için belli dönemlerde belli şeyler hep medeniyetin simgesi olmuştur. Hayvancılığın olduğu göçebe yaşamda bahçe ekebilmişseniz Medeni Sizsinizdir. Herkes Tarım yaparken siz Bataklık kurutup tarım alanı açmışsanız Medeni Sizsiniz... herkes Bataklık kurutup tarım alanı açmışken siz Ürettiklerinizi satmaya başlamışsanız Medeni Sizsiniz. Herkes ürettiğini satarken siz değişim aracı olarak Parayı icat etmişseniz Medeni Sizsiniz. Herkes para kullanırken siz üstüne Yazı yazmışsanız Medeni Sizsiniz... ve herkes bir Medeniyet kurmuşken siz bu medeniyeti KORUYABİLECEK bir yaşam tarzı sürüyorsanız, MEDENİ SİZSİNİZ... Türklerin Savaşçılıkları Katilama dayalı değildir. Elbetteki Barbarlarsa eğer, diğer toplumlar kadar Barbarlardır... unutmayın, avrupa'nın kökenlerini dayandırdıkları Helen ve Roma kültüründe, insnlar zevk için Arenalarda aslanlara yediriliyorken Doğu'da Türklerde kölelik bile yoktu ve kadın erkek eşitti, tek eşlilik vardı... Yani Medeniyetin ölçüsünün Teknoloji olması veya Bilim olmawsı çok yanlış bir tesbittir. Bilim sahibi olan Amerikayı görüyorsunuz... Medeniyet sahibi olması gereken bir ülke işgal ettiği yerin insanlarına tecavüz ediyor ve teslim olanları camide öldürüyor... İngiltere yada diğerlerini görüyorsunuz... Fransa Medeni olmalı iken 30 yıl önce Cezayirde soykırım yaptı... Örnekleri saymakla bitmez... Yadırgayamayacağınız gerçek, Medeniyetin ölçüsü artık Teknoloji ve Bilim değildir... İnsanlıktır Medeniyetin ölçüsü... Türkler Kendi medeniyetlerini koruyabilmek için Savaşçı olmuşlardır. yoksa Sümerler gibi yok olup giderlerdi. Bakın bu Savaşçılık konusuna şu açıdan bakmalısınız. Türkler Konar-Göçer bir yapıya sahiptirler ve bu medeniyetlerini koruyabilmeleri Yerleşik yaşama sahip insanlar gibi kolay değildir. Yerleşik insanlar daha kolay koruyabilirler medeniyetlerini. Mesela Hindistandaki Kast sistemi bu yüzden binlerce yıldır hala bozulamamış ve ufak ufak kastlarda farklı faklı kültürler hala yaşamaktadır. Ancak Konar-Göçer bir toplumun varlığını koruyabilmesi içn tek şey "Savaşçı" olmalarıdır... Her Millet gibi Var Olma İçgüdüleri Türklerin Savaşçı olmalarını ve "Savaş" geleneği ortaya çıkarmalarını sağlamıştır. Türkler savaşmadıkları zamanda son derece iyimser ve insancıl, ancak savaşta da bir o kadar yırtıcı olmuşlardır... Bunu Tarih göstermektedir... Yani bir Topluma "Savaşçı" demeden önce iki kere düşünmeli ve yaşamlarının neyi gerektirdiğine ve savaşçı iseler niçin savaşçı olmuşlardır diye dikkat etmelidir... Gelelim İslamın Türkleri aşağıladığı kanısınıa... Şimdi İslam öncelikle Irkçı bir din değildir. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok, Siz 1000 yıldır İslama hizmet etmiş bir toplumun Yecüc-Mecüc olduğunu söyleyemezsiniz... Yecüc-Mecüc'ün Türklerle Akraba oldukları söylenir ancak bu toplumun dünyada oldukları bile ispatlanmamıştır... Bir çok kimse Uzaylıların bu kimseler olduğuna inanmaktadır. Mesela gidip İbn-i Fazlan'ın seyahatnamesini okuyun. o Yecüc-Mecüc halktan bir kimse ile karşılaştığını söyler. Ancak bu kimse ölmüştür ve cesedini görmüştür. Söyledikleri ise bu kimsenin kısa boylu, iri-siyah gözlü, zayıf olduğudur... Tipik bi uzaylı tarfidir sanki... bide bu konud ayazılmış kitaplar var, yani Yecüc-Mecüc uzaylı mı değil mi diye... yani bu kavim çok tartışılır bir kavimdir ve bunun Türk olduğunu söyleyebilmek çok aymazcadır... Ayrıca Kur'an-da İslamın zor durumunda İslamın bayrağını alacak olan ve İslama hizmet edecek olan Allah'ın yarattığı bir kavimden bahseder ki bu kavim açık açık Türklerdir. Ayetin tam olarak metnini bilmiyorum ama, Allah, İslam zor dönemindeyken doğudan bir kavmin geleceğini ve İslam bayrağını alıp, İslama hizmet edeceklerini söylüyor bu ayette... Bence Öncelikle Türklerin "Barbar" oldukları sanısını kafadan atmalıyız. Türklerin sevilmezliği sadece bir Kuyruk Acısıdır. Türkler Medeniyet olarak dünyaya hizmet etmiş milletlerin başında yer alır... Tabii ki her millet medeniyete katkıda bulunmuştur... bunlardan en önemli medeniyetlerden biriside Türklerdir. Diğerleri ise Çin, Mısır, Hint medeniyetleridir. bunlar en eski ve köklü şerefli medeniyetlerdir. diğer medeniyetler gibi İnsanları aslanlara ve birbirlerine parçalattırıp "İnsancıl olan Biziz, çünkü Biz Romalıyız" gibi söylemlerde bulunmamışlar, yada Helenlerin "Helen Olmayanlara "Barbar" dedikleri gibi bir ayrım yapmamış toplumlardır. Gerçi Hint Kast sistemi tartışılır, o konu biraz farklıdır...

 

Saygılarımla...

Share this post


Link to post
Share on other sites

1-boşuna uğraşma..türk diyorsun ama osmanlı saf türk değildi..

2-türkiye türkleri saf türk değildir. daha neden türk türk deyip övünüyorsun?

3-kutsal yaratık haklı olabilir.muhammedin ciddi bir türk düşmanlığı vardı.hadislerde belirtildiği gibi türklerden bahsediyordu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1-boşuna uğraşma..türk diyorsun ama osmanlı saf türk değildi..

2-türkiye türkleri saf türk değildir. daha neden türk türk deyip övünüyorsun?

3-kutsal yaratık haklı olabilir.muhammedin ciddi bir türk düşmanlığı vardı.hadislerde belirtildiği gibi türklerden bahsediyordu.

 

Belli ki senin de bi alıp veremediğin, bir düşmanlığın var Türklüğe... Irkçı değiliz kardeşim biz ve Osmanlının saf Türk ırkından olduğunu da söylemedim (en azından bir döneme kadar...)... Ancak ister sen ol ister başkası, bu topraklarda yaşayan herkesin damarlarında yaşamaktadır Türklük... Eğer illa ki bizi zorlamak istiyorsanız Irkçılık yapmak hiç te zor değildir... Ancak biz Irkçı değiliz... Biz herkes kardeştir diyoruz, ancak bazıları "Hayır Ben Kürdüm sen Türksün" diyor, biz "Türk-Kürt Kardeştir" diyoruz, yine o bazıları, yine "Hayır Ben Kürdüm sen Türksün" diyor... Ancak bakın eğer bir gün Türkler "Evet, Ben Türküm sen Kürtsün" demeye başlarsa kesilecek kafanın kime ait olduğu bellidir... o yüzden isterseniz daha fazla Türklüğe laf söylemeyin, çünkü biz bu toprakları ancak aldığımız fiyata veririz, kan dökerek aldık kan dökmeden de vermeyiz... Tarihte Türklerin Yayılma alanı çok olmuştur, buralara örnekle Balkanlar falan örnektir, Ancak Anadolu, Türklerin yaşam alanıdır ve yaşam alanımıza etki etmek isteyen yaşamından olur... Bir Milleti Yaşam alanından sökmek demek, O Milleti Öldürmek İstemek demektir... Ve takdir edersiniz ki hiç bir Millet öldürülmeyi Seyredecek Değildir... Türkiye'de Saf Kan Türk yok demişsin, lakin Yörükler hala Saf Kan Türktürler... Benim ve Benim gib bir çok Yörüğün şeceresi apaçık bellidir. Gidin Akdeniz'e, Ege'ye, İç Anadolu'ya, Marmara'ya; köylerine gidin apaçık görürsünüz. Ancak biz işi Kan Sayımınına getirmiyoruz... o noktaya getirecekseniz eğer, Anadoluda bugün Saf Kan tek bir tane Kürt yoktur ve olmamıştır. Hepsi Türklerle, Araplarla karışıp yok olmuşturlar... Ancak Türk kanı Yörüklerin ve Türkmenlerin damarlarında dolaşmaktadır. Keşke yukarıdaki safsataları yazmadan önce biraz gezseydiniz Anadolu'da, yada biraz izlenim edinseydiniz... Soyundan Saf'lık olmayan siz olabilirsiniz ancak kimin Kanının Türk olduğu yada kimin olmadığı meselesine getirmek istemiyoruz olayı ve zaten gelmesi insancıl olmaz... Ancak sizin gibi bazıları illa ki körüklüyor insanları... Biz ne Kürd'ü aşağı görüyoruz ne Türk'ü, ne Laz'ı, ne Çerkes'i... Biz diyoruz ki "Hepsi Kardeştir"... O yüzden isterseniz siz de Türklüğe saldırıda ve asılsız iddialarda bulunmayınız... Bu Millet Türk'ü de bağrına basmalıdır, Kürd'ü de, Laz'ı da, Çerkes'i de vs vs vs...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Belli ki senin de bi alıp veremediğin, bir düşmanlığın var Türklüğe... Irkçı değiliz kardeşim biz ve Osmanlının saf Türk ırkından olduğunu da söylemedim (en azından bir döneme kadar...)... Ancak ister sen ol ister başkası, bu topraklarda yaşayan herkesin damarlarında yaşamaktadır Türklük... Eğer illa ki bizi zorlamak istiyorsanız Irkçılık yapmak hiç te zor değildir... Ancak biz Irkçı değiliz... Biz herkes kardeştir diyoruz, ancak bazıları "Hayır Ben Kürdüm sen Türksün" diyor, biz "Türk-Kürt Kardeştir" diyoruz, yine o bazıları, yine "Hayır Ben Kürdüm sen Türksün" diyor... Ancak bakın eğer bir gün Türkler "Evet, Ben Türküm sen Kürtsün" demeye başlarsa kesilecek kafanın kime ait olduğu bellidir... o yüzden isterseniz daha fazla Türklüğe laf söylemeyin, çünkü biz bu toprakları ancak aldığımız fiyata veririz, kan dökerek aldık kan dökmeden de vermeyiz... Tarihte Türklerin Yayılma alanı çok olmuştur, buralara örnekle Balkanlar falan örnektir, Ancak Anadolu, Türklerin yaşam alanıdır ve yaşam alanımıza etki etmek isteyen yaşamından olur... Bir Milleti Yaşam alanından sökmek demek, O Milleti Öldürmek İstemek demektir... Ve takdir edersiniz ki hiç bir Millet öldürülmeyi Seyredecek Değildir... Türkiye'de Saf Kan Türk yok demişsin, lakin Yörükler hala Saf Kan Türktürler... Benim ve Benim gib bir çok Yörüğün şeceresi apaçık bellidir. Gidin Akdeniz'e, Ege'ye, İç Anadolu'ya, Marmara'ya; köylerine gidin apaçık görürsünüz. Ancak biz işi Kan Sayımınına getirmiyoruz... o noktaya getirecekseniz eğer, Anadoluda bugün Saf Kan tek bir tane Kürt yoktur ve olmamıştır. Hepsi Türklerle, Araplarla karışıp yok olmuşturlar... Ancak Türk kanı Yörüklerin ve Türkmenlerin damarlarında dolaşmaktadır. Keşke yukarıdaki safsataları yazmadan önce biraz gezseydiniz Anadolu'da, yada biraz izlenim edinseydiniz... Soyundan Saf'lık olmayan siz olabilirsiniz ancak kimin Kanının Türk olduğu yada kimin olmadığı meselesine getirmek istemiyoruz olayı ve zaten gelmesi insancıl olmaz... Ancak sizin gibi bazıları illa ki körüklüyor insanları... Biz ne Kürd'ü aşağı görüyoruz ne Türk'ü, ne Laz'ı, ne Çerkes'i... Biz diyoruz ki "Hepsi Kardeştir"... O yüzden isterseniz siz de Türklüğe saldırıda ve asılsız iddialarda bulunmayınız... Bu Millet Türk'ü de bağrına basmalıdır, Kürd'ü de, Laz'ı da, Çerkes'i de vs vs vs...

 

 

cok haklısın kardesim seni kutluyorum

 

bizim miletimiz yüzyıllarca islama hizmet etmiş bir toplumdur yüzyıllarca halifelik yapmıs bir millettir böyle iddalar sadece ortalığı bulandırmak amaçlıdır

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çok sağol bilgekağan kardeşim. Moralim çok yükseldi bu yazdıklarını okuyunca. Atalarımızın yaptıklarını, şanlarını ve asaletimizi unutacağız neredeyse. Ona buna kardeş muamelesi yapıp, şanlı tarihimize ortak etmeye çalışmamız meğer ne kadar zarar vermiş bizlere. Keçi hırsızlarını şanlı dedelerimizle bir tutma gafletine düşmüşüz yıllar boyunca. Artık net olarak görüyorum ki kanı bizden olmayanla dostluk olamaz...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turkler hakkinda kim ne demis yada dememisi birakin. Bakin Islam ve Muhammedin gorusleri nedir Turkler hakkinda. Kuranda Yecuc Mecuc davasi vardir, bu yecuc mecucun Cok dah aonceleri var olmus Turk boylari oldugunu biliyormuydunuz? Fazla uzatmiyim. Hadis kitaplarinda assagidakine benzer anlatimlar vardir , dikkatli okuyun.

Kendilerini "müslüman" sayan "Türkler"i Muhammed, "müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman" diye ilan etmiştir. İslam dünyasında en sağlam kabul eidlen hadis kitaplarında da bu var. Başlı başına bir bölüm olarak. Bölümün adı da çok ilginç: "Kıtalu't-Türk". Anlamı da: "Türklerle öldürüşmek(savaş)". Buhari'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bölümün adı bu. ibn Mace'de "Babu't-Türk", yani "Türkler Bölümü". Müslim'deyse, "Kıyamet alametleri" arasında yer alıyor.

 

Muhammed, "Peygamberliğinin bir kanıtı" olarak, gelecekten haber verirken, "Kıyametin bir alameti" olarak "Türklerle nasıl çarpışılacağını, "müslüman"ların, "Türkleri nasıl öldürecekleri"ni de anlatıyor. Hem "Türk" diye ad vererek, hem de "tarif" ederek, yüzlerinin, gözlerinin, burunlarının, derilerinin, renklerinin nasıl olduğunu anlatarak. Anlaşılan o ki, Türkler konusunda kendisine bir takım bilgiler verilmiş. Muhammed'in anlatmasına göre, "Türklerle öldürüşme", taa "Kıyamet"e dek söz konusu. Kıyametin bir alameti" olarak da "müslümanlar", yeryüzündeki "Türkleri öldürüp temizleyecekler". Yoksa "kıyamet kopmayacak".

Hatta bunnlarin nasil birileri olduguda aciklaniyor.

 

Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş(kalın) derili olan bu toplumla.... kıl giyerler."( Bkz. Müslim, e's-Sahih, Kitabu'l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu'l-Melahim/9 Babun fi Kıtali't Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu'l-Cihad/Babu Gazveti't-Türk...)

 

-"Siz (müslümanlar), küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır." (Buhari, e's-SAhih, Kitabu'l-Cihad/96; Müslim, e's-Sahih, kitabu'l-Fiten/62 hadis no: 2912; Ebu DAvud, Sünen, hadis no: 4304; Tirmizi, h. no: 2251; İbn Mace, h. no: 4096-4099)

 

Amacın ne bilmiyorum ama ya bilmiyorsun hiçbirşeyi ya da açık bir şekilde yalan söylüyorsun. Söylediğin kaynaklarda asla ve asla bahsettiğin şeyler geçmiyor. Bunun yanında Peygamber'in "İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutan." hadisini düşünmek gerek.

 

Herşeyin ötesinde İslam'da asla ve asla ırklarla alaklı en ufak bir ayrım yoktur. (Yahudiler (ben-i israil) lanetlenmiştir sadece.) "Üstünlük ancak takva iledir." diyen peygamberin Türkler hakkında böyle şeyler söylediğini nereden uydurdun onu da anlamak güç.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yecüc Mecüc olayında söylediğinse tamamen yalan dolan. Zayıf bir görüşe göre Yecüc-Mecüc kavmi Moğollardı, ama güçlü olan görüşe göre henüz Yecüc ve Mecüc gelmedi, ama Moğol kökenli olacakları yine rivayetler arasında.

 

Ahir zaman'da bekleniyor Yecüc Mecüc kavmi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burada herkez bos laf ediyor,Türklügü övüp gecmisini ön plana komalar falan filan.bugüne bakin arkadaslar hic bir millet önünde sayginligi olmayan hatta Türk ün kim oldugunu bilmeyen bir dünyadasiniz ne zaman uyanacaksiniz ******** kafalar.Dünya basini aldi gidiyor Afrika ülkeleri bile Türkiye ye yaklasti,sizler ise hala Türk bunu yapmis sunu yapmis bos laflarla zamaninizi harciyorsunuz.Zaten geri kalmamizin sebebi bu degilmi?Avrupalilarin Türkleri övdügü falanda yok sadece poh pohlarlar cünkü insanlarimizin sazan olduklarini iyi bilirler hemen hvaya girecegini cok iyi bilirler nedenmi?cok basit bizim gibi tembel degiller düsmanini iyi analiz ederler.

Bütün ********** selam olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gerçektende şuanda Türkiye pek saygı görülen bir ülke değil. Özellikle yabancı forumlarda Türkiye ve Türklerle ilgili yorumlara göz atıyorum ve maalesef olumlu hiçbir şey yok. Bir milletten bu kadar mı nefret edilir çok ilginç. Bunların dışında Türkiyenin dünya siyasetinde söz sahibi olamaması ve hep yaptırımlara maruz kalması çok daha acı. Ama ben bunun hep böyle devam edeceğini sanmıyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kutsalyaratık saçmalamışın.tam tersı hz.muhammet(sav)ın turkler hakkında bır çok ovgu dolu sozlerı vardır.'oyle bır kavım gelecek kı islamı en şerefli en yaşanır hale getırecektır.'hz.muhammet..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Harika bir yazı teşekkürler. Peki ya şimdi, tembel, miskin, hayali ihracatçı, çalan çırpan, bölen satan, yalacılığı ve ihaneti övünerek anlatıp icraat yaptığını anlatıp kendini alkışlattıran....saymakla bitmez herhalde. .... Bu duruma bu ulus nasıl düştü arkadaşlar? Tartışılması gereken sanırım bu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu sözler hep askeri yöne vurgu yapıyor.ancak artık dünyada güvenlik anlayışı halkların refahı,mutluluğu,ekonominin istikrarı vb. şeylerle ölçülüyor.vatan üstünde tüten tek bir ocak kalana değin düşmana karşı duracak bir ulusun evladı olmak artık insanların hayattan beklentilerini yerine getirir şeyler olmaktan çok uzak.

 

insanlar artık güvenlik sorunları son bulsun istiyorlar,çağın gereklerinden faydalanmak istiyorlar,iyi bir eğitim almak istiyorlar,kişisel özgürlüklerin gelişmesini,demokrasinin yaşamlarına entegre olmasını istiyorlar.

 

kendilerini fiziki güçleriyle değil,eğitimleriyle ,başarılarıyla ,ekonomik güçleriyle nitelendiriyorlar.askeri gücü bunları koruyan,sağlayan şeyler olarak görmek istiyorlar.sürekli tehtid altında ve bu tehtidlere karşı koyan bir ülkenin evladı olarak değil,bu tehtidlerden sıyrılmış,her türlü güvenlik sorunun halletmiş bir ülkenin evladı olmak istiyorlar.

 

uygarlıkla bütünleşmek,artık istikrara kavuşmak,mali durumlarını geliştirerek refaha kavuşmak,her an ölebileceği olgusundan kurtulmak istiyorlar vs. vs.....

 

bunları sağlayacak ve bunlarla övünecek bir toplum yaratmak lazım.bunu ortak bir görüş haline getirmek yani bunda toplumsal bir mutabakat sağlamak lazım...

 

geçmişteki, askeri başarışlarıyla övünen ve dünyaya hala bu gözle bakan bir toplum yaratamak lazımken hala bunları pişirip pişirip sunmak sadece militarizme ,hoşgörüsüzlüğe,baskıya gelişme ,varlığını sürdürme imkanı sunuyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.