Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

Bilinçaltı Mesajlar Ve Reklamcılık (Subliminal Mesaj)


sleepwalker
 Paylaş

Önerilen İletiler

Bilinçaltı çoğumuzun bildiği ya da duyduğu bir kavram. Bu kavram bilincimizin farkında olmadığı ama davranışlarımızın yönlendirilmesinde önemli rol oynayan bir yapıyı belirtiyor. Bilinçaltının en önemli özelliği ise bilicimizin farkına varmadığı olayları, sesleri, resimleri kaydetmesi. Siz beş katlı bir binaya çıkarken merdivenleri saymıyorsunuz ama bilinçaltınızda bu sayıyı biliniyor ve kaydediliyor. Aynı şekilde bebekliğimize dair anlıları bilinçaltı kayıtlarının arasında bulmak pekala mümkün. Bunlar nasıl mı gerçekleşiyor? Gözde bilimsel olarak “fovea hareketleri” isimlendirilen hareketler bulunuyor. Bu hareketler sayesinde göz devamlı çevremizi tarıyor ve aldığı bilgileri bilinçaltına atıyor. Bizler bu bilinçaltına gönderilen verilerin çok ama çok az bir kısmını hatırlayabiliyoruz. Burada önemli olan nokta bilinçaltına gönderilen verilerin karar verme ya da eyleme geçme aşamasında fikirlerimizi ve davranışlarımızı direkt olarak etkilemesi.

 

Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara “subliminal” adı verilir. Genel olarak “bilinçaltına yönelik gizli mesajlar olarak ifade edebiliriz. Kişinin bilinçaltına ‘’subliminal’’ mesaj göndermenin birçok yolu bulunuyor.

Bunlardan en çok kullanılanları :

 

1. Dijital ses dosyalarına gizlenen işitsel yolları.

2. Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaşlar şeklinde sinema ya da televizyon görüntüsü yoluyla şuur-altına itilen 25. kareler

3. Reklam afişleri, logoları ve benzeri nitelikteki görsel malzemenin içine saklanmış şekil, kelime ve rakamlar.

 

subliminal-facebook.png

 

 

İşin korkunç yanı bilinçaltının tüm görüntü, ses, resimleri kaydetme özelliği 1900’lardan beri insanları yönlendirmek için kullanılıyor. Nasıl mı?

 

1900’lü yıllarda Knight Dunlap adında Amerikalı bir psikoloji profesörü illüzyon gösterisi yaparken

bilincin farkında olmadığı “hissedilemez gölge” ler kullanarak aynı uzunluktaki iki çizgiyi seyircilerin farklı algılamasını sağlamıştı.

 

1957 yılında market araştırmacısı James Vicary sinema ekranında çok hızlı bir şekilde parlayan mesajların insanların gıda üzerindeki tercihlerini etkilediğini belirtti. Ve ilk olarak “bilinçaltı reklam ” (subliminal

advertisement) tanımlamasını kullandı. Vicary, yaptığı araştırmada takistoskop adı verilen cihazla filmlerin arasına “Caca Cola İç” “Patlamış Mısır Ye” mesajları yerleştirdi. Bu mesajlar saniyenin 1/3000 kadar kısa bir sürede görünüyor ve her 5 saniyede bir tekrarlanıyordu. Bu filmin arkasından New Jersey’deki Cola satışlarının % 18.1 ile % 57.5 arasında arttığı gözlemlendi.

 

Bu araştırmanın ardından “bilinçaltı reklam ve yönlendirme” filmlerde, reklamlarda, dergilerde sık sık kullanılmaya başlandı. Mesela 5 Temmuz 1971 tarihinde Time’ın arka kapağında Gilbey’s London Dry Gin adlı bir markanın reklamı vardı. Reklamda bardaktaki buzlar üzerinde ‘sex’ yazıyordu. Bu reklam sayesinde Gilbey’s’in 1.5 milyon dolarlık satış yaptığı tespit edildi.. Reklamla ilgili yapılan araştırmada deneklere reklamın kendilerinde ne gibi bir etki uyandırdığı soruldu. Deneklerin yüzde 60’ı bu etkiyi ‘doyuma ulaşma’, ‘sex düşkünlüğü’, ‘heyecanlanma’, ‘romantizm’, ‘duyguları okşayıcı’ gibi ifadelerle tanımladı. Reklamın gizli mesaj içermeyen versiyonu ise denekler tarafından bu şekilde tanımlanmadı.

 

Bir grup psikolog ve yazar konunun gündeme geldiği ilk yıllarda bu yöntemin uydurma ve efsane olduğunu ve insanları etkilemeyeceğini söylediler. Beyin dalgalarını ölçen teknolojilerin gelişmesi ile gizli mesaj içeren reklama beyin daha farkı ve fazla tepki verdiği gözlemlendi ve bu yöntemin etkisi kanıtlanmış oldu.

 

Bilinçaltı reklamlarının etkisinin kanıtlanmasının ardından bir yandan bu yöntemin kullanımı arttı ve diğer yandan da bu gibi yöntemlerin kullanılmasını önlemeye yönelik yasalar çıkartıldı. Ülkemizde RTÜK bilinçaltı reklamı “Teknik cihazlar vasıtasıyla televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler kullanarak, izleyicilerin ancak bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar içeren reklamlar” olarak tanımlamıştır. Yasalarımız tüketicinin korunması bakımından, gizli reklam ve bilinçaltı reklamı da yasaklamıştır. 3984 sayılı yasanın 20. maddesi, “Reklamların, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edecek biçimde düzenlenmesini, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmemesini” hükme bağlamıştır. Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre de, “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz. Programlarda açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler reklam amacını taşıyan şekilde sunulamaz. Çok kısa sürelerle imaj veren, elektronik aygıt veya başka bir araç kullanılarak veya yapılarının ne olduğu konusunu izleyenlerin fark edemeyecekleri veya bilemeyecekleri bir biçime sokarak, bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamların yayınlanması yasaktır.”

 

Türkiye’de ve dünyanın bir çok yerinde bilinçaltı reklam yasaklanmıştır ama tüm reklamları, filmleri bilinçaltı mesaj içerip içermediği noktasında denetleyecek bir yapı kurulamamıştır.

 

Bilinçaltı reklamlarında en çok iki nokta üzerine vurgu yapılmaktadır: “ölüm” ve “sex” yada “cinsellik”. Nedeni ise bilinçaltının “doğum” ve “ölüm” arketiplerine çok daha fazla duyarlı olması. Kısacası beyin, bu iki olaya daha fazla tepki veriyor. Sex mesajı doğum arketipinde, kill mesajı da ölüm arketipinde karşılanıyor. Mesela Kuzuların Sessizliği filminin kapağındaki kelebeğin üzerinde bir iskelet kafası var. Bu iskelet kafasının içinde ise çıplak kadın figürleri bunuyor. Yani doğum ve ölüm arketipleri birlikte kullanılarak etki arttırılmaya çalışılıyor.

 

TV’de ya da sinemada kullanılan diğer bir bilinçaltı tekniği de 25 ve 25. kare tekniği. Gördüğümüz bir anlık bir görüntü 655 satır ve frame denilen 24 küçücük kareden oluşuyor. Her 24 kare ise -bu sinemada 25’dir- bir ekran büyüklüğündeki kareyi oluşturur. Her 327.5 satırda bir de ´control-track´ denilen aralık vardır. İşte bu aralıktan görüntüler kesilip aralarına başka görüntüler atılıyor.

 

Bizim ülkemiz açısından üzücü olan durum ise kendi izlediğimiz ya da çocuklarımıza izlettiğimiz her dizi ve filmde bilinçaltımıza her türlü bilinçaltı yöntemi ile seks ve cinsellik temalarının kazınmasıdır. Özellikle Disney yaptığı çizgi filmlerde cinsellik temasını yıllardır çocuklarımızın bilinçaltına kazımıştır.

 

 

 

Örnekleri ise şöyle:

 

502239_1.gif

 

 

 

 

Alaaddin çizgi filminde ise “evet gençler soyunun” (good teenagers take of clothes) sesi hipnotik bir tonda gizli olarak tekrarlanmaktadır.

 

Aslan Kral (The Lion King) adlı meşhur çizgi filmde yıldızlarla gökyüzüne “sex” kelimesi yazılmıştır.

 

Jessica Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) çizgi filminde filmin kahramanı Jessicanın kaçış sahnesinde eteği açılıyor ve kahramanın iç çamaşırsız olduğu görülüyor.

 

disney-subliminal-roger-rabbit-jessica11.jpg

 

disney-subliminal-sex-messages-tangled.jpg

 

Reklamlardaki ve filmlerdeki başlıca bilinçaltı uygulamaları ise şöyle:

 

Camel’in logosunda kullandığı deve resminin sağ ayağında çıplak bir adam resmi bulunuyor. Yine Camel’in Smooth Karakter adlı tiplemesinde cinsellik tema olarak bilinçaltına kazınıyor.

 

Cola çeşitli yıllarda hazırladığı reklamlarda cinsellik öğesini kullanıyor. Bunlardan dikkat çekici olanı Feel the Curves (kıvrımları hisset) reklamında Colanın yanında yer alan buz tanelerinin arasında bir çocuğun erkek cinsel organına doğru ağzını uzatmasıdır. Yakın zamanda yapılan bir reklamda ise kutu Colanın üzerinde buzlarla çıplak bir kadın figürü oluşturulmuştur.

 

Pepsi ise kutu kola tasarımında “sex” yazısını gizlice çizgilerin arasına gömmüş ve bu şekilde satışlarını arttırmıştır.

 

pepsi-subliminal.jpg

 

Dövüş Kulübü (The Fight Club) filminde 25. kare tekniği ile elinde sigara olan Brat Pitt resmi filmin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir. Daha dehşet verici olanı ise filmin kapanış sahnesinde erkek cinsel organının gösterilmesidir.

 

clip_image001.jpg

 

Yukarıda bahsedilen örnekler tespit edilenlerdir. Kimbilir tespit edemediğimiz ve bilinçaltımıza cinsellik tohumlarını eken kaç film ve reklam vardır. Kendimizi ve çocuklarımızı dışarıdan ihraç edilen filmlerden ve dizilerden uzak tutmanın, sineme keyfine bir süreliğine ara verip evimizdeki TV’leri kapatmanın vakti geldi de geçiyor.

 

subliminal-advertising_109532.jpg

 

 

ALINTI

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 yıl sonra...

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkatı tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır.

 

Kaynak:Vikipedi

 

 

Doğruluğu tartışma konusudur..

 

 

 

Subliminal Mesaj örnekleri

 

86.jpg

 

 

 

oyumben3.jpg&t=51470097&size=1&bound=&border=0&resolution=0

 

 

Heineken+Subliminal+Message.jpg

 

 

 

iyiija.jpg

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkatı tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır.

 

Kaynak:Vikipedi

 

 

Doğruluğu tartışma konusudur..

 

 

 

Subliminal Mesaj örnekleri

 

Bu konunun nesini yazismamizi istiyorsun?

 

Yani soru nedir?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

a buldum

 

omar hep sex ornekleri vermissin dostum ...

 

 

aklima direk senaryolar geldi : )

 

 

 

 

 

sirinler cizgi filmi de sozde kominizmi telkin ediyor diye bi haber de cikmisti bi ara ..

 

hatta cesitli super kahramanlarin cesitli ideolojileri tetikleyici ozellikleri oldugunu okumustum bir kisminin kasitli olduguna dair de kanahatler vardi

 

 

ama cok ince bi konu fesata da kacabilir en iyisi samimi ve icli olmak

 

neticede ayni etkiyi veriyor .. hem de daha derinden buyuluyor ..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Konuya kisaca soyle bir deginelim.

 

Subconsciousness, yani bilincaltilik. En basta insanoglunun kendi farkinda ve bilincinde olmadan beynine yani hafizasina kayit ettigi kavramsal/duyusal/duyumsal algi ve bilgilerdir. Yani bir cesit papaganin ogrendigini konusmasidir.

 

Bilincalti insanoglu yas olarak buyudukce azalir ve yenilenebilir. Eger ortada belirli bir yenilenme yoksa, bunun nedeni bilincaltinin verdigi mucadeledir.

 

Beynin qualm denen bir ozelligi vardir. Bu ozellik beynin rahatlamasi anlamina gelir. Iste bir yerde ruyalar, kabuslar v.s. beynin rahatlamassi icin yasananlardir.

 

Burada konunun fenomenalyani kalitimsal yonu; kavramsal bilgi degildir, sadece yatkinliktir. Mesela muzisyen bir babanin evlasdiginin bu konudaki algisinin fiziki duzeyi, babasi muzisyen olmayan baska bir evlattan yatkindir.

 

Bu su anlama gelir. Yatkin olan diyelim bir kere de notayi kapar, olmayan iki kere de. Yalniz buradaki yatkinligin uzerine egilmek farki; muzige yatkin olani muzisyen yapmazken, ona nazaran az yatkin olani konunun ustune gereken sekilde egilmesinden dolayi muzisyen yapabilir.

 

Beynin algi ufkuna giren herseyden beynin neyi en cok kayit edecegi; bir suru sarta ortama ana v.s. baglidir.

 

Mesela kendimden ornek vereyim. Uc yasinda okumayi sokmusum ve annem beni okula yollasin diye mesela otobuslerde ya da kitle onunde 4 yasinda okuyabildigimi etrafima gosterdim.

 

Farkinda ve bilincinde olmadan; kisilerin ad/soyad, dogum tarihi, ev adresleri ev numaralari tel numaralari, dinledigim bir muzik v.s. yi ezberledigimi gorurdum. Futbola cocukken merakli iken futbol takimlarinin oyuncularini adlari ve soyadlari mevkileri ve yaslari ile birlikte sayardim.

 

Su an ayni ozellikler 3 cocugumda da var. tiyatroya yatkinligim kucuk oglumda, matematige yatkinligim buyuk ve kucuk oglumda, muzige yatkinligim soyleme olarak kizimda var. Mesela kucuk oglum pokemonlari sirayla ve eksiksiz sayiyordu. Buyuk oglum 3 yasinda rakamlari sayiyordu.

 

Konuya bu acidan bakarsak; buradaki bilimsellik bilincalti kaydin nelerde ve nassil bir ortaklik kazandiginin gozlemi ve verileri ortaya konabilir.

 

Mesela tv de birini bir sey icerken gormek; seni de bir sey icmeye yonlendirebilir. Yalniz ortada bir kesinlik yoktur. Cunku veriler sonucta sayidir ve herkesi kapsamaz.

 

Iste emperyalist duzen bu konuda yaptigi calismalar ile insanoglunu bilincalti bir seylere bunu ona gostererek yonlendirebilir.

 

Mesela sigara ornegini alalim. Bir kisi bir kac nedenden sigara icer. Aliskanlik, el aliskanligi, istenc, gorsellik v.s.

 

Buradaki alisganlik monoton haline gelendir. Mesela otobusten iner inmez bir tane yakmak, kahve v.s. ile birlikte icmek, yemek sonrasi icmek, biri icerken icmek, Iste bunlarin cogu bilincaltidir ve seni sigara icmeye yonlendirir. Bunu baska aliskanliklarla da aciklamak mumkundur.

 

Mesela goz yaniltan sekiller vardir. Mesela bir resim vardir, bakisa gore yasli kadin, ya da genc kiz gorunur.

 

Eger bu durumda dikkat verirsen, o bilincalti seciminden cikar. Bilincalti olan anlik ve ilk algidir. Iste bu algi mesela, birine once genc kizi, birine once yasli kadini. digerine her ikisini birden v.s. algilatir.

 

Yani herkes genc kizi ya da yasli kadini gorecek ve algilayacak gibi bir olgu yoktur. Cunku her beynin bilincalti yerlesmisligi farklidir.

 

Bu konu ile ilgili bir fikra anlatayim.

 

Iki kisi yoldayuruyormus, biri otekine "gordunmu" demis, o da "gormedim" deyince "limuzin gecti" demis. Biraz sonra bir daha sormus yine gormedim yaniti almis ve o ne gordugunu soylemis. Bu boyle surup giderken, kendisine soru sorulan artik bunalmis. Arkadasi tekrar "gordunmu" diye sorunca, sinirlenerek "evet, gordum" demis. Bunun uzerine arkadasi "madem gordunde neden bastin o b.ka" demis.

 

Iste bu kisa fikra bile bize, bes dutunun organlar ile degil de, beyin ile algilandiginin bir izahidir. Organlar sadece ileticidir, algilayan beyindir. Yani goz gormez beyin gorur. Goz sadece gorme eylemini iletir.

 

Nitekim "bakar kor" diye bir deyim vardir. Ya da masada bir sey vardir, sen masaya baktigin halde onu gormezsin. Iste burada beyin baktigina consantre olmamistir yani bakar, gormez.

 

Burada bir dialog vereyim sana.

 

Evin bayani otururken, esinin sigara ictigini gorur ve bakar ki tabla ona gore bosaltilmasi gerekiyor. Ya soylenerek kalkar bosaltir, ya esinden bekledigi icin, baslar kurmaya "bak bak goruyor da bosaltmiyor, benim bosaltmami bekliyor, onun hizmetcisi mi var?" v.s. Oyle bir zaman gelirki artik o tablonun dolulugu onu rahatsiz eder ve esine satasarak yabosaltmasini ister, ya da bosaltir.

 

Esi saskindir. Nedeni acik. Onun beyninde o kultablasinin dolulugu hic yer almamistir, aklindan bile gecirmemistir. Ama ne yazikki zilgici da suclamasyi da yer. Ya aralarinda kavga baslasr. Cunku esi samimi olarak "vallahi gormedim/farketmedim dolulugunu" v.s. dese de digeri bunlasri kabullenmez. Cunku o gordugu icin esinin de gordugunu aklinda sabitlemistir ve ona gore esi onu gore gore dokmemektedir.

 

Bu ornegi baska her seye tasiyabilirsin, daginikliga temizlige v.s.

 

Iste buradaki algi farki organlarda degil, beyindedir. Titiz olan temizlige onem verdiginden, o kultablasinin dolulugunu gorur, oteki gormez. Yalniz goren onun da gordugune inanir ve bosaltmamasini da kendine yapilan bir inat olarak algilar.

 

Yani "dag daga kuser, dagin haberi olmaz"

 

Burada yerigelmisken sunu da ekleyelim. Iste burada dialoga yanasim cok onemlidir. Sorun olmasi istenmiyorsa, suclayici itham edici igneleyici konusulmamalidir.

 

Mesela bu kisiye sorularla yanasarak yapilabilir. ya da genel bir cumle kullasnarak yapilabilir.

 

Iste dialogun tartisma ve/veya atismaya/polemige donusmesi bir tarafin bu suclayici/igneleyici/itham edici v.s. yanasimidir. Karsi taraf buna misilleme yaparsa da, ortada dialog kalmaz, hakimiyet baslar.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Mesela hiç dikkat ettiniz mi bilmem; saat reklamlarında saat hep 10:10 u gösterir. Bunun bilinçaltına gönderilen herhangi bir mesajı var mı bilmiyorum, ben hep estetik amaçlı öyle yapıldığını düşünmüştüm ama tabii amaç başka olabilir. Aşağıya birkaç örnek ekleyeyim ama daha geniş çağlı görebilmek için google a "watch" yazabilirsiniz. (Birkaç örnek dışında saatlerin hep 10:10 u gösterdiğini siz de göreceksiniz.)

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Bunun bilinçaltına gönderilen herhangi bir mesajı var mı bilmiyorum, ben hep estetik amaçlı öyle yapıldığını düşünmüştüm ama tabii amaç başka olabilir.

 

e zaten insanin isikli , parlak , estetik , simetrik , alacali vs tasarimlara karsi dogal bir haz alma icgudusu vardir . bunu iyi kullaniyorlardir

 

ozel bir mesaj bence guzel ve sik tasarimin kendisidir ; mesela guzel bi ceket vitrinde hep daha guzel durur

 

 

kiyafetler tanitilirken mankenler tercih edilir, guzel arabalari guzel kadinlar tanitir .. trafikte kirmizi dur der .. stop lambalari kirmizidir ..

 

insanlar guzel arabasi olunca cok kiz tavlayacagini dusundugu icin mi araba fuarlarinda guzel mankendler rol alir ; yoksa guzel mankenler bu fuarlarda rol aldigi icin mi insnalar guzel arabasi olunca cok kiz tavlayabilecegini zanneder hala karar verebilmis degilim : )

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Bu konunun nesini yazismamizi istiyorsun?

 

Yani soru nedir?

 

Bu subliminal mesajların geçerliliği nedir ? Çizgi filmlerde olsun,normal filmlerde olsun..Bilinçaltı gerçektende bu resimlerden etkileniyor mu ?

 

Bak mesela başlığı açan arkadaşın yazısında coca cola satışlarının artmış olduğu yazıyor..Bu bir iddia mıdır gerçek midir ? Bilimsel doğruluğu sanırım yok..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

 

 

Bu subliminal mesajların geçerliliği nedir ? Çizgi filmlerde olsun,normal filmlerde olsun..Bilinçaltı gerçektende bu resimlerden etkileniyor mu ?

 

Bak mesela başlığı açan arkadaşın yazısında coca cola satışlarının artmış olduğu yazıyor..Bu bir iddia mıdır gerçek midir ? Bilimsel doğruluğu sanırım yok..

 

6. mesajda konu ile ilgili genis ve aciklayici bir yazi yazdim.

 

Dedigim gibi bu konulardaki yapilan gozlemsel calismalarda beynin nasil bir ortamda nasil bir zamanda nelerden algi olarak nelere nazaran daha cok etkilendigi konusu temelinde boyle bir anketsel calisma olabilmistir.

 

Burada bilimsellikten cok, ekonomik cikar soz konusudur. Yani bu calismalarinin bazi mallar uzerindeki satisini artirmak.

 

Coca cola bir yerde aliskanlik yapan iceceklerden biridir. Aliskanlik yapan bir icecek te ayni sigara gibi kendini istetir.

 

Yalniz buradaki bilincalti kullaniminin temelinde yatan zihniyet; etkilenmesi istedigi urunun aslinda fenomenal bir goruntusu degil de, numenal bir algisi olmasi.

 

Yani bir cesit inanc ve ideolojik temeli olmasi. O yuzden bilimsel bir icerigi yok. Zaten fenomenal bir algisi olsa, olgu olur. Buradaki algi tamamen beyinde yer etmis bir goruntunun goruntusunun degil de numenal algisinin alinmasi.

 

Soyle bir ornek vereyim. Mesela ben senden gostermeden bir kalem istesem, sen bana gormeden bir kalem verebilirsin. Cunku kalem senin beyninde sekil olarak hafizada yer etmistir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 4 ay sonra...

Bilinçaltı mesaj hakkında çok uzun araştırmalar yapıp ve bunuda size aktarmayı düşünüyorum;

Masonların ilk defa gerçekleri gün yüzüne çıkarak 1999 yılında ayinleri ve televizyondaki yaptıkları gizli yerlere bazı sembol koyarak (bilinçaltı mesaj)gösterildi kanal 7 haberlerinde bu defalarca yayınlanmıştır şimdi aşağıdaki bazı örneklere bakalım

 

Transformice diye bir site;

 

                                       Bu kız elini ağzına alıp sanki genital bölgeye benzer bir şekil oluşturmuş.

          Tigremaxim.jpg

 

          Linexyy.jpg  Bu kız sanki bir ilişkiye girer gibi olmuş...

 

                                               Bu kızın aşağı bölgesine bakın sanki mahrem yerini elliyor ne alaka yani...

llassie.jpg

                                           

                                                                              Duman sanki bir yerini vermiş gibi görüntü ortaya çıkarmış

 

 

17.jpg    Bunların nednei Masonlar dünyayı ele geçirmek için yaptıkları şeyler...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 ay sonra...
  • 2 hafta sonra...
  • 2 yıl sonra...

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Misafir
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.