Jump to content
Sign in to follow this  
İNTERLOCK

İNTERLOCK ÖZGÜN ŞİİRLERİ..

Recommended Posts

..

 

GEMİLERİ UÇAN GEMİ RESİMLERİ..

 

derken

sabaha yakın

birbirlerine seslendiler

yankı ölüm adlı önögeler

ve şey kenarındaki

çıplak gerçekler

sonunda sonda ile muayene

haliçte deliksiz yasal bir uyku

türetti ardından ardından

koruyucu sponsor

gölgeler içinde birden göründü

güneş şimdi süklüm püklüm

haydi together.. biz let the song

this work and imagination to create trauma

that work and imagination to create a shock

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

BİR PAKET PROGRAMDIR LAURA B.

 

renkler başkalaştı kayağan taşlarında

eleştirel noktalıyorum neş'eli alkışlarla

 

daha sonra napızarında şeytantersinin

tayyârelerden ardı-sıra kaytarmaktalar

zira' bağlanmışlar sukutiye kitaf'ına da

demagogue -mucid'in lâleleri ne yazık!

 

sana correct lâtife yollu deyi-çaldım piano

n'olurdu ölmesek-doz yen yüklemeseydin?

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

sevdanın siyah olduğunu bilir miydin?

karasevda dediler ya adına;

siyah bi kuştur sevda

siyah bi göz ki

tüm kâinatı senin yüzün adına çizmiş..

senin yüzünü çizmiş her bi yana..

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

bi ebabildir uçar gelir

kimse bilmez neden gelir

uçar gelir dondurur tüm kareleri

bi cerrah gibi deşer kangrenleri

 

uçar gelir bi ebabil

getirir sessizliği

simsiyah sessizliği

 

sonra bi mühür göze konar

sevdada yakar kendini

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gerçekten özgün ve özeller. Yüreğinize flowers.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ne desem bilemedim efendim..

mahcub ettiniz..blushing.gif

 

teşekkür ederim..gul.gif

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

hadi winnie gidelim.

 

geçerli hasar güzellik

took my mind

ilâveten sınırlı geniş

boyutu ve objektif kromatik

bir yağ ile

 

şimdi ben gökyüzü üzeri

hem vahşi türden aromalı

soyağacında bir dal arıyorum

 

adem-i istima' resim sergisindeyim

kâbusumda

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

CEVRİYE; PROFİLİMDE İMAJLAR..

 

civarımda geçişli biçimde dorik mimarî değişkenler

ve değişken bi süpürge girmiş charlady'nin düşüne

bi tilki takmış saati koluna siyah-kâbus erkeğinden

düşmüş alt-emir dosyamda işlenik tavşanın peşine

 

tedavülde o gemiler kuğular selâm verin siz

gittiğiniz kumsallara beni götürmez misiniz?

 

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

TUS CENGELİNDEN E-POSTA..

 

 

arada;

uzun-ince kuyruklara sahip ve

parlak madenden paten takmış

mor-ışınlı hayalet balıklar

son-hızla hareket ediyordu

 

o arada;

muse ile jül sezarın zamanında

oyun oynamaya çağırıyordu

yıldızlar şehrinden afrodit

etek-ucunda kutsal engereği

 

bu arada;

üç gün önce portatif eşyalarımı

küçük bir kano ile naklettim

trinidad limanından

mauritus adalarına

 

şu arada;

koyu kırmızı renkli şarabın

üzerinde yansıyor güneş

faslı araplar ondört mısralı

etkileyici şarkılar söylüyor

 

en dönüşül arada;

hendekte saklı bahçe ile

duvar altında dolaplanmış

gömü-yerinin kapsamlı

haritasını çiziyorum sana

reklâm ve leziz hükümlerle

dekore ediyorum vitrini

el ve karen mehâretle

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

dün-köşesindeyim bekliyorum

bi buket elimde

duygu bahçesinden gözucu

saat dışı çiçekleri

 

karizmatik hem gündelikçi sharon'a

tekbacak üzerinden

hassas mizanpajlar kurmaktayım

her ne kadar engelliyemiyorsam da

musallat böceklerin düzenlerini

közlemekteyim bu yoldan kirliklerini

 

kriz sezonundan bu yana;

 

dem-incesinde döndüm köşeyi

ışıma övgüsünü kuytuda bırakarak

ve duraksamadan ve orijinal

ve pek içim rahat

kıymalı temcit pilavı yemeğe

rastgele lokantasına gidiyorum

elveda sharon baby ben carol'a

müstakil üslûp yüzmeye gidiyorum

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

yağmur yok bugün

ne isterdim

çisel yağmasını

 

düşme ellerimden sevdam

yağmura yaslanır

ağlayabilirim

 

rûyamda deniz

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

ZEVEBAN NOKTASINDA 10 MISRA'

 

 

cumartesi adasında renkli-gözlü ana

kızlarından hyperion'u çağırdı yanına

 

açmazda şahı üretilmiş dolandırıcının

fakat işinin pek ustası gemi-yapıcının

 

yayılmakta cüzzam görüntüde rengâreng

vizyon-cevherler ile theia'dan pür-aheng

 

trap-sabena o melankolik ve parlak yıldız

purple slightly dakı atılır her yandan ılduz

 

sonuçta süründürüldü bir saik üzeri hevâ

spiral intercom'da oluşturuldu supernova

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

özel-ulak gönder minnet borcunu..

 

siyah giysileri ile cimri-ölümcül sinekler

öylesine rahatlar karayemiş gölgesinde

ve çığlıklarlar yıkılışı taurusun yeşilinde

 

sessiz-fanatik bi balık gizlenir entrikada

elinin tersi ile sertçe iter ve sorar kim o?

mermer kerevette gagasız bi kuş uçar

anlamaz ölümsüz ipuçları boşlukta ne o?

 

süslü bir fil yargıladı nefesli sazları naklen

taurusun cakasında içtence okudu kitabını

bükünleri cür'et etmedi tersini söylemeye

 

ancak siyah giysili sinek uzaktan bakıyordu

şaşkınca ve su-molası verdiği moda çatıda

bi de mor gölgede gagasız-kuş öpüşüyordu

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

kötü sayılabilecek bir söz üzerine..

 

aslanbaşları ile süslü yol güvensiz

ve saat ise sonra konaklamak üzere

yatak haline getirilmişti

 

sessizce bir köşede durmuş

karışmadan seyrediyordum

ve son hamle telefonla yapıldı

hiç bir sebebi yokken

eleştirinin taciz haline dönüşmesi

sosyolojik ton değişimleri ile

grev ortamını hazırlamıştı

 

"kararsız kaldım o an

fotoğraf mı çeksem

yoksa kamera kullanmayı mı

denesem açık söyliyeyim"

 

süslü güvensiz yolda bu ara

paravan şirketin himayesinde

şahmerdan tos vuruşlar yaparak

ve böcekleri öldürmemeye

dikkat ederek

cepheyi düzenliyor ise de

istihkam dış açısı

tezat süslerle bezenmiş olduğundan

her ne kadar

dışta kalmaya uğraştıysam da

belli kırılmalar oluştu

 

anlattım hiç gizlemeden

işte bu nedenle mahpustayım

başımda defneden taç

ranzamda uzanmaktayım

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

 

ah o cür'etkâr doctor Wys!

çehresinde kötü bi gülümseme ile

çok uğursuz lütufta bulundu ivedi

ve kuramsallaşan uzak kaidelerde

nasa'da resmi mektuplara cevap verirken

 

bu-arada ve diğer genlikte;

 

geziyorum standlar-arası peregrination

zembereği kurulmuş hem sarımlı

bi gerdanlık temin etmek üzere sana

kâla-i sevr bürucundayım

kalabalık bi markette ve elimde sepet

sanırım saat üç-buçuk dört arası

ve alt-yanımda perse'nin ılduz yağmurları

 

bi şaşı-büklümdür sonbahar üç-kuruş aklımı çeler

iç-çekerim sensizliğe akışır pinic kalem-ucu şiirler

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

tomurcuk
ve yeşil çayır
gerdan

yürüyorsunken
öyle esiyorsun ki
aman

dudağın üzerinde
birben
of birbenin
zindan

gönlünde bi sırr var
bi akarsu
sopsoğuk su
devran

 **

besten
senin güzel
buralarda
salınıyor

eteklerin
merama uygun
salınıyor

**

ümid
bi gün
geri döner

baharın
geliverir
goncalara-
tomurcuklara

işte o gün
ferdan

 

..

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

ŞAFAKTA KARAMBOL..

tüm klişeleri ile eosun
eosun dört köşeleri ile
kontrol altındadır manhattan

deriden kravatını takmış bloody
electronic üzeri bi dize dolar
sabah duasına kalkmış
rüzgâr keşişlemeden eser
hem içer hem kurgular
üç-yarış üzerine bahis
ve sevişmelere ait şarkılar

şu vakitte gereksiz ama
destinede bi cenaze kalkıyor
başucunda bi taze gelin
alçak sesle ağıtlar yakıyor
balina avına çıkmış nışanlısı
kazanacak ya düğün akçası

o düşük o kara-ölüm çoğu kez
harekete geçirir manhattanlıları
ve matemlerini türlü motiflerle süslerler
meyyitlerini nod-music ile gömerler


yavaşça sabah oluyorken jubada
gecenin kül-çöpleri sokaklara savrulur
oyuna katılır arais bozma bi camda
ve tina yansır vaveyla ile monada

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

HAMLET SEVDALARINDA BARBEQUE PARTİSİ

ölü-pan cennetinde küstahça kuşanmışım
lâ u bâli pal güvercin paramour sinyallerle
taş kesilmiş bir kadın genel eğilimi uğruna
mütereddid haşarı pasaklısı üst bagajında

kömürlü bir şimendifer çeker tren katarını
yönetiminde ise bağıl birimli mop-gençler
birleşmiş grupları tümüyle konvansiyonel

şahyar deresi böler mülkleri saltanatıyla
inilder dilenci kadın bezecikli yavrusuyla

geniş alan gözlüyorum fikirlerim muhayyer

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

AYRIK-ÜLKE SÜRGÜNÜ; SÖZLERİNDE YILDIZLAR..

dünün münzevi ormanlarında
samur okaliptüs ormanlarında
seni arıyorlardı habersizdim
kıstakta başaşağı atlas çiçekleri

port louiste üç-ceylan
ebru tomurcuklarıyla ilmikler
gecenin kırık dürtülerini

kör-görünmezler ile örümcekler
olağanüstü cümbüş figürleriyle
iç-eziği bir veda' sunmaktalar
tasarlanmış bi gece hizmetinde
el-vedalar esiyor şimdi


vel' fecrde yola çıkıyorum
özgün damlacıklarlı bi buket
sana işaret çiçekleriyle

serüven dizeler yanıbaşımda
anlatmaya geliyorum vezavi
ki hem-zamanlar dışı
kızıl-pas rengi günlere ait
çevrintinin tuhaf hikâyelerini

ek-süre sonra birlikteyiz işte
türev-ü hazz bahçende senin
-ki tüm çerçevelerin dışında-
yıldızlar on bin gece yağmuru
ve mâhtâbın düşmesine ân-kala

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

RHEA

deliceler caddesinde pür asûde bi akşam
yürüyordum fransanın güneyinde bi yer
hind sümbülleri seni aklıma düşürdü yâr
sen ki nisan-dan daha narin pırlanta yâr

birazdan ondokuz-yedi vardiyam var gemide
haydi gel sarı-telâş yârim götüreyim seni de

 

..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

LAVABO

 

uzun ince kuyrukları ile
parlak madenden paten takmış
morışınlı hayalet balıklar
hızla hareket ediyordu

o arada
muse ile jül sezarın zamanında
oyun oynamaya çağırıyordu
yıldızlar şehrinden afrodit
etek ucunda kutsal engereği

bu arada
üç gün önce portatif eşyalarımı
küçük bir kano ile naklettim
trinidad limanından
mauritus adalarına

şu arada
koyu kırmızı renkli şarabın
üzerinde yansıyor güneş
faslı araplar ondört mısralı
etkileyici şarkılar söylüyor

en kritik noktada
hendekte saklı bahçe ile
duvar altında dolaplanmış
gömü yerinin  kapsamlı
haritasını çiziyorum sana
reklâm ve lezzetli hükümlerle
dekore ediyorum vitrini
elde kılıç tüm ustalığımla
 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

ARP VE PAN VE OLASILIKLAR..

renklendirilmiş şüpheli öneriler
gösterime girdi yumak halinde
kanıtlanmamış kusurlu tepede

efendim ince metal
internet ağı üzerinden
dosyalar sundu bana
içerik olarak
pan biçemli koşmalar
ve etkileşime açık işaretlerle

sonra bigün onunla
eski tekstil fabrikasında
buluştuk görüştük
barajın kemerleri arası koşulda

heryanımız örümcek ağlarına
ya da karışık-tertip kumaşlara
sürtünüyordu
elimdeki büyükboy dosya-kağıdı
karabasan tuzaktı sanki
ver ellerini diyordum
aramıza sürekli korkular giriyordu

şimdi
hayaletlerin
bir çentik olduğunu biliyorum
her ne kadar ve bazen ve biraz
etkileniyor olsam da

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

SENARYO; MAVİ AY ZAMANI SARILAR..

ayrımlaşmış türden şeyler oluyor
ay delidikenlerin ardından doğdu
oscar adayı filmler sehada doğdu
benim hor görsenizde yönetmeni
emrimde çalışan feeble fabrikatör
özel efekt oluşturmada kullanılan
transparent aline kumaş icad etti
ısmarlamışım senaryoya elverişli

şu anda bandstand önü kalabalık
ardından şehrin diğer alanlarında
çok çeşitli ilâve actress gerekli ki
yer tutmaklı carbon-copy kimlikli
ya container dışında ve genelinde
ya pergel-ayak göreli ve üzerinde

"toprak tozlu yılankavi bir yol var
  commis kızı var sarı elbiseli ince
  yürüyor ak-bulutlarlı ayışığında
  nuru narin omuzlarında yansıyor"

sahra yolun yan tarafında yer alır
plantasyon özel yozsoğan sahası
itidal nokta taşyapı manastırında
nekahet üretir iğderili optimistler
transparent elastiki dar atlastan
kızıl pantalon sıvanmış şovalyeler

ah! günberide dudaklarım akreptir
pusar çalıdibine uygunca depreşir
usanmadan bekler ay-zamanını o
ağısını zerk edecek can-damarına

palliumda size karşın oscara aday
sıradışı senaryolar üretilmekte ve
hem yapımcı hem yönetmeni ben

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

 

sigara animato

açık mavi parlak mina
ve istilâcı turnalar silvanında
orient rehber
kim olduğu belirsiz
bir klavyenin aracılığı ile
elindeki küçük deftere
yanyana sayfalara
notlar tutuyordu
sonra günlerde
patent vermeyi düşündüğü
toplu taşıma araçları için
zamanı belirsiz ihtiyat yönlü
bab-ı hazırlık

"değirmi sur gündüz vakti
 fakat karanlık bir ortam"

imtiyaz verilmiş esassız köpek
büzülmüş laboratuvarına
boyutları büyütmek üzere
seramik çıngırdaklar yapmakta
tüpgeçit yolculuğunda
peşine takmak üzere
 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

..

nocturne

güneş kraldır araneden'de

tafta
superisi'nin inci-
ince uzun bulutları
ikiyüzlü O
ve hem çiftlikevi'nde
mahpus

cümbüşte O da vardı
tabelası boynunda asılıydı
hem saçlarını alagarson
kestirmişti
oradan tanıdım O'nu

titriyordu titrekçeydi
yanıp-sönüyordu ışıkları
oradan tanıdım O'nu
plâkası vardı

bildin değil mi küçükkız?
bildin O'nu
ha tawny!

 

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.