Jump to content
Sign in to follow this  
seyit can

Tarihte Kurulmus Kurd Devletleri

Recommended Posts

Tarihte “Kürdistan” adıyla olmasa bile Kürdistan’da veya komşu coğrafyalarda Kürtler tarafından kurulmuş bir dizi devlet var.

Bunlardan bir bölümü ilk çağda bugünkü Kürdistan’da, bugünkü Kürtlerin ataları olan İnsanlar tarafından kurulmuş. Örneğin Subariler, Hurriler, Mitanni, Urartu ve Medler… Bunların tümü İsa’dan önceye ait.

Bu halkların adıyla anılan söz konusu devletler önemli bir uygarlık mirası bırakmışlar. Genellikle birbirleriyle akraba ve birbirlerinin devamı olan bu halkların dilleri de bugünkü Kürtçenin kaynağını oluşturuyor; gerek kelime hazinesi, gerek dil yapısı, yani morfoloji bakımından.

 

İsa’dan önce 4. Yüzyıl ortalarından başlayarak Kürdistan uzunca bir dönem dış güçlerin istilasına uğradı. Örneğin Büyük İskender, Romalılar, Araplar, Moğollar ve Türkler… Ama özellikle İslami dönemde Kürdistan’da veya yakın ve bitişik coğrafyalarda bir dizi Kürt devleti kuruldu.

 

Kürtlerin Müslümanlığa geçişinden sonra kurulan bu devletlerden biri Şeddadi Devleti’dir. Kuzey Kürdistan’da 10. Yüzyılın ortalarında (MS. 951) kurulan bu devletin egemenlik alanı, Kürdistan’ın kuzeye düşen (Kars-Ağrı, vb) illerinin yanı sıra bugünkü Azerbaycan’ı, Ermenistan’ı ve Gürcistan’ı kapsıyordu. Önde gelen merkezlerinden biri bugünkü Erivan yakınındaki Dvin kenti, biri Tebriz, biri de Tiflis’ti. (O zaman Azerbaycan coğrafi bir isim olarak vardı, ama Türkler henüz bu bölgeye gelmemişti ve bölge yoğun bir Kürt nüfus barındırıyordu.) Şeddadi devleti 1200 yılına kadar, yani 250 yıl devam etti. Şaddadi hanedanları kendi adlarına sikke (para) bastırdılar.

 

10. Yüzyılın ortalarında (959) kurulan diğer bir Kürt devleti, Güney Kürdistan’da kurulan Hasnavi Devleti’dir. Bu devlet Şehrezor’dan (Süleymaniye yöresi) doğuda Hemedan’a ve güneyde Huzistan’a kadar geniş bir bölgeyi kapsıyordu. Başkenti Sermac kenti idi. Bu devlet yüz yıla yakın sürdü ve onu da aynı aşiretin bir kolu olan Beni İnaz Devleti izledi ve o da 130 yıl sürdü.

 

Bu dönemin önemli Kürt devletlerinden biri, bugünkü Silvan ve Diyarbakır’ı merkez alan Mervani Devleti’dir. 10. Yüzyılın sonlarından 11. Yüzyıl sonlarına kadar yüz yıl süreyle egemen olmuştur.

 

Bu dönemin en önemli Kürt devleti, Selahaddini Eyubi tarafından kurulan ve geniş bir imparatorluk haline gelen Eyyubi Devleti’dir. Bu devlet Mısır, Suriye, Filistin ve Kürdistan’ın yanı sıra Tunus’a kadar Kuzey Afrika’yı; güneyde Sudan,Yemen ve Aden dahil, geniş bir alanı kapsıyordu. MS. 1174 yılında kurulan devlet, bazı kollarıyla 1341 yılına kadar devam etti.

 

Bir Kürt aşireti olan Zendler, 1740’lı yıllarda İran’da Isfahan’ı başkent edinen bir devlet kurdular. Kısa sürede tüm rakiplerini yenilgiye uğratırak İran’ın tamamında egemenlik kurdular ve Basra’yı da aldılar. Zend Devleti 1794 yılına kadar, yarım yüzyıl devam etti.

 

Bunların dışında da Kürtler çeşitli dönemlerde egemenlik kullanan bir dizi emirlik ve beylik oluşturdular. Bunlardan biri Afanistan’ın Herat yöresinde idi. Yine belli bir ölçüde egemenlik kullanan, kendi adlarına para bastıran, hutbe okutan, hükümet adını taşıyan Kürt beyliklerinin son temsilcileri 19. Yüzyıl ortalarına kadar yaşadılar. Örneğin Cizre, Soran (Rewanduz), Baban ve Erdelan beylikleri…

 

Yakın tarihte kurulan devletlerden biri ise 2. Dünya Savaşı sırasında Doğu Kürdistan’da (İran Kürdistanı) kurulan Mahabad Kürt Cumhuriyeti’dir. Başkanı Kadı Muhammed olan bu devlet savaş sonrasında ABD ve İngilizlerden destek alan İran Şahlığınca yıkıldı.

 

“Kürtler” ve “Kürdistan” ise etnik ve cografi adlar olarak ilk çağlardan beri hep vardı.

 

Daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakılabilir:

 

...

Şeref Han ; Şerefname, Kürt Tarihi, Deng yayınları, İstanbul.

Mehmed Emin Zeki, Kürdistan Tarihi; Komal Yayınları.

Bazil Nikitin; Kürtler; Deng Yayınları, İstanbul.

Cigerxwin, Tarixa Kurdistan, üç cilt, Kürtçe, Roja Nu Yayınları; Stokholm.

İbn’ül Ezrak; Mervani Kürtleri Tarihi; Komkar Yayınları; Köln.

William Aegleton; Mahabad Kürt Cumhuriyeti; Komkar Yayınları.

Kemal Burkay, Geçmişten Bugüne Kadar Kürtler ve Kürdistan; Deng yayınları, İstanbul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ya arkadaşım çok güzel yazmışsın. bizleri bilgilendirdiğin için sağol. senin gibi insanların en çok sevdiğim yanı saygıları olgunlukları ve türkçeyi konuşabilme yeteneklerinin kuvvetliliğidir. bir toplumda ve ülkede bir şey yapılabilmesi için mutlaka anlaşabilmeleri lazımdır. ve şöyle bir olay var biz ne için birlikteyiz. faşist duygularını bastırmak için falan değil. mutlu ,rahat, ve insanca yaşamak. bazı kürtleri görüyorum konuşamıyorlar bile türkçeyi. ya diyorum kendinize eziyet ediyorsunuz. kaç yüzyıl birlikte yaşamışız. kültürlerimiz bile aynı bence ırk demek kandan değil daha çok kültürden kaynaklanan bir birlikteliktir. bu yönde bilimsel çalışmalarım da var. ben isteyerek mi türk oldum sen isteyerek mi kürt oldun ama biz insan olmayı diledik. beraber rahat ve mutlu yaşadık. bir devlet kurmak kolay değil. bilimsel yönü maddi sistemi bizim içimizde de uyumsuz türkler olduğu gibi sizin içinizde de uyumsuz kürtler var onların kontrolü falan bu sizin isteğinizi yerine getirmez. sadece diğer devletlere karşı kolay lokma haline gelmemizi sağlar.ne yapacağız biliyor musunuz şimdi ülkemiz güzel yönetiliyor mu hayır. türkler de ne sefillikler çekiyor.bazı gözünü para hırsı ve kontrolü ele alma hırsı içindeki psikopatların şahsi menfaatlerini düşünmeleri yüzünden kürtlerin de türklerin de büyük bir kısmı sefalet ve eziyet çekiyor. bir müddet aklı salim insanlar güçlense de bir araya gelseşöyle sağlam bir sistem oturtsa bence daha güzel olur.avrupalılar bile birlik oldu farklı ülke gibiler ama birbirlerine muhtaçlar biz de aynı ülkede birbirine muhtaç olmadan sadece insanlığımızla bir arada sapasağlam dursak kimse eziyet görmeden. savaş çok kötü bir şey allah kimsenin başına vermesin. ben böyle insanların olduğua inanıyorum ve güçlü olan düşünce kazanır bekliyorum. bizi diğer ülkeler ne için yıkmaya çalışıyor bunlar deli mi diyeceksin maliyede var olan iş gücü vardır. onlar senin iş gücünü kullanıp seni sefalette bırakarak kendilerini varlık içerisinde bulmak istiyorlar. ve hepsinin gözünü para hırsı bürümüş durumda bu devirde saygı duyulacak bir düşman bile yok. türk büyükleri de böyle inşaallah bu durum değişecek tabi genellememek lazım kaliteli insanlar da vr o yüzden bu durumun değişmesini bekyorum ya neyse insanlar insanlığını unutmamalı ve şahsi olayları milletten bulmamalı kendinize iyi bakın.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aslında gariptir. Bu yazının burada yayınlanması Özgürlük diye nitelendirilebilir mi yoksa başka bir şekilde adlandırılabilir mi hepimiz biliyoruz. Bu yazıyı yazan şahsiyet dahil.

 

Diyarbakırlı Sosyolog Ziya Gökalp söylediği gibi:

" Kürtçenin birbirinin mensupları tarafından kat’iyyen anlaşılmayan dört muhtelif lisana (Kurmanc, Zaza, Soran, Lur) alem olduğu anlaşılıyor. Bu dört lisanın sahipleri birbirinin dillerini anlamazlar. Dolayısıyle aradaki farklar lehçe farkları değil, lisan farklarıdır. Bu dört dilin herbiri, lisaniyet itibariyle müstakil bir lisandır. Herbiri müteaddid (çeşitli) lehçelerden de mürekkeptir. (Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (Haz. Şevket Beysanoğlu), İst.1992, s.24,25,95,96.) "

 

Prof. Tefik Vehbi ise şu şekilde tasnif etmiştir:

 

“Irak Kürtlerinden Prof. Tevfik Vehbi’nin tasnifi ise; 1. Zaza, 2. Gorani (Hawrani, Zengene, Kakeyi, Bajelan), 3. Lurhi (Mamesani, Kelhori, Feyli, Laki, Baxtiyari), 4. Kurmanci (Bahdinan, Hekari, Asthi, Bohtan, Beyazid), 5. Sorani (Seneyi, Suleymani, Mukri) (Tori, Ferheng, Kurdi-Tırki, İst.-1992, s.6,7.) şeklindedir. "

 

Bu kaynaklara sizde ulaşabilirsiniz elinizle hiç vakit kaybetmeden. Ayrıca bu kaynaklar ilginç şekilde son 20 yılda ard arda bilinmedik şekillerde ortaya çıkmamıştır.

Osmanlının tarhini ve Osmanlının nifus kayıtlarını inceler iseniz bunları görebilrsiniz ancak osmanlı kayıtları iki günde elde edilmemiştir ve aynı şekilde Kendince özgürlük ve hürriyet isteyen "kendince delliler uyduran" bir kaynak olmaktan çok uzaktır. Dolaysılya her canı ceken bir yerden teşvik alıp bu kaynaklara bakamaz. Devlet dairlerinde kayıtldır. Ve tarih çocuk oyunu gibi etrafta eline geçen ilk "delil" ile BİZ FARKLIYIZ BİZ MİLLETİZ demekten çok farklıdır.

 

Ayrıca selahaddin eyubi nin Kürt olarak burada anılmasıda ayrı bir saçmalık. Hiç bir kanıt hiç bir delil olmaksızın kahvede arkadaşları ile konuşur gibi "Yahu selahaddin de bizdendi yav" demek çok saçmadır. Eğer sözlerinizin bilimsel geçerliliği olmasını istiyorsanız "KESİN" kanıtlarla göstermeniz gerekir. Ayrıca selahaddin eyubi isminden anlaşılabileceği gibi Selah KÜRT değildir Selah Din dir yani dinin kurtarıcısı. İslam dini insanların Kürtüm, türksün, zazasın, arapsın, osun busun diye ayırması için gelmemiştir. Eminim burada Selahaddin kürtü diye kendilerince hava atmaya çalışan insanları görse o büyük general savaş hayinlerine ne yapıldığını bize 1. elden gösterirdi.

 

Ben hiç bir kürtün hadi kardeş gibi yaşıyalım mutlu olalım yürekten dediğini duymadım. Özgürlük isteyen Kürtler dağlarda kardeşlerimizi ve abilerimizi şehit eden. Üstüne köy basıp anneleri çocukları katleden insanlıktan nasibini almamış hayvanlardır. En büyük hayvan bir adada yaşıyor şuanda. Ama yaptıklarından utanacağına oturduğu yerden "Ulu" amacına hizmet ediyor. İnşallah bu şekilde düşünen bütün canlılar çektirdikleri acının 7 katını çekerler. Ve emin olun burada çekmeseler çekecekleri yer mu"hak"kak vardır.

 

Eğer "iyi" kürtlerin kötülediği insan öldüren bebek katilleri gibi değillerse. iyi bir şey yapsınlar vatanlarına halklarına ve 100lerce yıldır beraber yaşadıkları insanlara hizmet etsinler. Ama sanmıyorum ki onlarda bu yürek vardır. Kürtler oturdukları yerden biz kürtüz biz ayrıyız diyip insanları öldürmeyi biliyor. Zaten Etrafta Caka satarak Ben kürtüm diyen gerçekten merhametli ve yürekli kürt olamaz. Çünkü İnsan Olmak İçin Önce Vefa Nedir Onu bilmek lazım.

 

Eğer bir devlet içerisinde bir farklılık bulup sen sarı saçlısın farkılsın sen kara kaşlısın farklısın vs demek istiyorsanız. Onu bölmek istiyorsunuz demektir. Ve vatan bölenler Kim yada kimler tarafından destek alırlarsa alsınlar hayindir. Diyelimki siz uzuuun zamandır varsınız. Madem okadar eskisiniz bu güne gelmenizi ne sağladı ? o muteşem kibiriniz ve öldürüğünüz bebekler mi? Hayır sizi bu güne getiren sizi doyurup koruyan 5000 yıllık Türk milletinden başka birşey değildir.

 

"Gerçekleri yazıyorum, Kendi fikrimi söylüyorum Düşünce Özgürlüğü" vs falan diyorsanız bende onu kulanıyorum. Düşünüyorum. Ama yapmamı engeleyecek bir şey de görmüyorum.

 

"Madem Avrupalı muhteşem yardımcı"lardan kaynak gösterdik bende göstereyim. İsviçrede, ingilterede, yada başka bir "Sivil İtaatsizlik" gösterirse. O insanlara oralarda vatan hayini muamelesi yapıyorlar.

 

Bu yazının karşılığında her zamanki gibi Biz fikirmizi söyledik. Bilimsel kanıtları ortaya koyduk niye alınıyorsunuz canınız bişi mi sıkıldı vs gibi laflar edilecektir çünkü bu yazıyı yazan sadece bir örnek. Ama bilimsel veya sanatsal çalışmalar belli düşünceleri ifade eder. Ve Manuple edildikleri taktirde, ki yukarıdaki yazı manuple edilmiştir, insanlara ne yapılması gerektiğini ayrıca Nekadar haklı olduğunu gösterir.

 

Yaşasın özgürlük, Her canımın istediğini, her nefretimi her hasetimi kusabiliyorum, ekmeğini yediğim devlete ihanet edebiliyorum, aynı havayı soludğum kardeşimi dağlarda vurabiliyorum, köye inip bebek katlediyorum. BEN ÖZGÜRÜM -Bir örgütün ana fikri

 

Saygılarımla. (saygı duyması gereken en çok bu threadi açan ve bu şekilde düşünenlerdir)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sınır topluluklarında hep bir kimlik arayışı olmuştur,Kürtlerinkide onun hesaptır.Bazı tarihçiler Urartulara,bazıları karduklara,kürtlerin kendileride İskitlere uzatır tarihlerini.Oysa kürtlerin atasız topluluklardan,yani hiç kimseden olmayanlardan olduğu tıpkı arnavutlar,ulahlar gibi, yazılı kaynaklarda vardır.

 

Kürtlerin ilk yazılı kitabı XVI yyda Şerefhanın Şerefnamesidir.Bundan öncesine dayalı bir yazılı kaynakları yoktur,kürtler kendilerine bir tarih tutmamıştır,işin ilginç yanı ise kendileri tutmadığı gibi hiç bir tarihçi, seyyahta onlara bu anlamda değinmemiştir.

 

Şerefhan sırf saygınlık kazandırmak adına kürt hanedanlarının kökenini emevilere ve abbasilere dayandırmaya çalışır,hatta doğu illerimizde bir çok kürt aişeret kendisine biz seyyidiz der...Burdan yola çıkarsak siz seyyidseniz yani Peygamber soyundan geliyorsanız ,Peygamber arapsa siz nasıl kürtsünüz ve neden tarihlerini saygınlaştırmak için bu yola vurulurken bizim topraklarımızda bir kürdistan kür kimliği dayatılması yapılıyor?

 

Kürtlerin sonradan yapay bir tarihle devlete kafa tutturulmaya çalışılmasıda görünen farklı bir boyuttur,Ermenilerle bile akrabalıklarının olabileceği yine Ermenilerce güçlendirilmeye çalışılan bir tezdir ve bunun altında yatan nedense Ermenilerin Türk düşmanlığıdır.Ermenistanda,Erivanda bu anlamda Kürdoloji Kongresi toplanmış ve bu kongreden bazı kararlar çıkarılmıştır.

 

Bunlardan en önemlileri ise bana göre,

 

Kürtü,Türk kültürünün tesirinden kurtarmak,

 

Kürt'ün aslını eski hadiselere dayandırıp,bir Kürt tarihi yazmak,

 

Kürtlerle Yezidilerin ve Ermenilerin ırki münasebetlerini bulmak...

 

Ayrıca şu Med krallığından gelme tezinede çok kısa değinmek gerekirse, tarihçi Bruinessen Minorsky ın bu tezinide,Medlerin siyasal hakimiyetleri ile kürtlerin ortaya çıkışları arasında ki hatırı sayılır boşluğu aşan böylesi bir bağlantıya izin verecek yeterli kanıt yoktur demiştir.

 

Kısacası bir çok farklı tarihçi(Rus'undan,İngilizine...) Türk kimliğine karşın ,kürt kimliğini araştırmaya kalkmış ve hiç birisi aynı tezde yada gerçeklikte asla birleşememiş,kimse net verilerle kürtler şu ırktan yada şu ataların çocukları diyememiştir.

 

Zaten Kürt dilide vernaküler bir dildir,yani basit bir iletişim aracı olup edebiyata ve bilimsel olarak gelişme sağlamayacak günlük konuşma dilidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kürtlerin atalari diye adlari verilen onca gecmis medeniyetin Kürtlerle uzaktan yakindan hicbir organik baglari olmadigi ciddi tarihci ve arastirmacilar tarafindan ispatlanmis ve belgelenmistir.Zaten kaynak olarak verilen isimlere bakildiginda bunlarin hepsinin Kürt oldugu anlasiliyor.Yabanci arastirmacilarin bu yöndeki iddialarininda gercegi yansitmadigi kanitlanmistir.Hal böyle iken arada bir birileri cikip sanki yeni birseymis gibi Kürtlerin tarihi diye iddialar ortaya atiyorlar.Kürtce diye bir dil yoktur olmamistir.Devleti olmayan bir toplumun dili nasil olur bilinmez.

Var olan bir seyin varligini inkar etmek farkli bir seydir olmayan birseyin olmadigini söylemek farkli birseydir.Kürt devleti diye bir devlet hic olmamistir derken var olan birseyi inkar etmiyor olmayan birseyin olmadigini söylüyoruz.

Kisacasi baskalarinin tarihlerini calarak tarih yaratma gayretleri iyi niyetle bagdasmaz.

 

 

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ahir

Güzel kardeşim sen şuan bir milleti yok sayıyorsun bu ne kadar vicdani bir tavırdır. Bana açıklayabilir misin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kürtler millet degildir,millet bir devlete sahip olanlara denir.Devleti olmayan toplumlar millet olarak adlandirilmaz.Kürt milleti diyorsunuz peki bu milletin milliyeti nedir?Milliyet nedir?

 

Burada kimsenin birsey inkar ettigi yok gercekte ise,olmayan bir milletten bahsediliyor.Asiretlerden millet olmaz.Kürtler asiretlerden olusmus topluluklardir.Kürtlerin nüfuSlarinin yogun olmasi onlarin millet oldugunu degil millet olmak icin son bir gayretle dogum yaptiklarini ispat eder.

 

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest dilsiz

Kürtler millet degildir,millet bir devlete sahip olanlara denir.Devleti olmayan toplumlar millet olarak adlandirilmaz.Kürt milleti diyorsunuz peki bu milletin milliyeti nedir?Milliyet nedir?

 

Burada kimsenin birsey inkar ettigi yok gercekte ise,olmayan bir milletten bahsediliyor.Asiretlerden millet olmaz.Kürtler asiretlerden olusmus topluluklardir.Kürtlerin nüfuSlarinin yogun olmasi onlarin millet oldugunu degil millet olmak icin son bir gayretle dogum yaptiklarini ispat eder.

 

saygilarla

peki sen neden hala kürtler diye hitap ediyorsun olmayan bir şeyin ismi olurmu? birde diyorsun ki kürtçe diye bir dil yoktur ben şuanda kendi ana dilimle yazzarsam beni anlaybilirmisin yoksa sende bilinmiyen bir ses topluluğumu dersin merak ediyorum gerçekten. mümkünse 1924 anayasasına bakarsan Atatürk'ün kürdüstan diye bir ibaresi varmıdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mehmet

Kısacası arap fars türk vb.milletlerin göcebe yasamalarından benligini unutmus aile aşiret toplulukları.buna türklerde yörük araplarda bedevi denir..dil kokenlerinde butun bu bölgedeki milletlerin sivelesmis temelleri uzerine kurulu bi dil kullanıyorlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Demirci Kawa

Bak bu sadece türk tarihçilerinin kabul ettiği Kürd tarihi : 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt_tarihi

Yontulmuş, budanmış hali buysa, insan, Kürtlerin tarihi kim bilir ne kadar büyüktür diyor.

 

O kendini bilmez, "Selahattin Eyyübi'nin Kürd olması çok saçma yeaaa" diyen arkadaş da burda sağ üst köşeye baksın. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrtler

 

Şimdi bazıları gelip "Kürdleri kullanmak için onlara tarih uyduruyorlar yaaa" falan diyecek. O tarih uyduruyor dediğiniz İngiliz menşeili güçler Kürdistanı, petrol için, bizzat 4 ülkeye bölen güçtür. Güney Doğu'yu Fransız işgalinden kurtarıp, tbmm ye bizzat teslim eden Kürd aşiretleri, kazığın büyüğünü türklerden yedi. Onların torunları olarak siz hala Kürd tarihi yoktur diyebiliyorsunuz. Yarın bigün, Kürdlere petrolleri için bunları yapanlar; bor minerali için aynısını size yapacaklar. Bakın bunu bi kenara yazın, göreceksiniz. Ama biz o gün geldiğinde yurdunuzu işgal edip "t*rk diye bişey yoktur. Onlar moğol-rum kırmasıdır" demeyeceğiz. Keşke desek, ama genlerimizde yok.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diger yanda;"Neden Kürt diyormusum"ben demiyorum siz kendinize kürt diyorsunuz bende sizin kabul ettiginizi dile getiriyorum.Kürt denilince ne anlasilir bilmem ama,Kürt denilince asirlar boyu yasayan bir millet akla gelmez.Ayrica kendilerine Kürt diyenlerin yasam alanlari Iran'dir Türkiye degil.

 

Selahattin Eyyubi'ye gelince,bu bile kendilerini Kürt diye adlandiranlarin Türklerden caldiklari bir kahramandir.Eyyubi hanedani bir Türk hanedanidir.Blmiyorsaniz ögrenin,ögrenmek ayip degil.

 

Kürtlerin bizim atalarimiz diye siraladiklari medeniyetlerin Kürtlükle hicbir ilgileri yoktur.Bu tamamen carpitma uydurma ve dedigimiz  gibi bir tarih yaratma heyecan ve cabasindan baska birsey degildir.

 

Kürtce diye bir dil yoktur.Olmadigi kanitlanmistir.Muhakkak ki insanlarin birbirleri ile anlasabilmeleri  icin konusma ihtiyaclari vardir.Konusmak icinde cözümler üretilir.Cok eski medeniyetlerde bu ihtiyac sekillerle giderilirdi.sonradan alfabeler yapilarak dille olusturuldu.Icinde yüzde 30 Türkce,yüzde 40 Farsca,yüzde 20 arapca ve yüzde 10 farkli dillerde kelimeler olan bir dil özgün bir degildir.Uydurma bir dildir.Ha Türkceye gelince Türk tarihi Türkce ile baslar.Millet olabilmenin sarti dil sahibi olmaktir.Türkler 10 bin yila yaklasan bir irktir,dünya medeniyetlerine cok katkida bulunmustur,mevcut dillerin kökeni Türkcedir.Bunu kafadan uydurup yazmadim ha inanmayabilirsiniz bu da sonucta zevk meselesidir ancak gercekler hicbirzaman zevklere göre degismez.

 

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir sey sormak istiyorum.

 

Sen kendine turk dedigin icin mi turksun?

 

Kurd kendine turk demedigi icin mi kurd?

 

Eger turk millet temsil ediyorsa, senin bir kisi olarak milliyetin nedir?

 

Senin bir etnisiten var mi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurdoloji

Ben bunu anlamadim turk olan arkadaslar kurt kelimesi gecerken neden rahatsiz oluyorsunuz tarih benim tarihim size ne oluyor kurt kelimesi hangi halfi batiyorsa sizlere bunu bizlere soyleyinki sizin icin degiselim caniniz acimasin KURD KURDI SPAS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olmayan bir tarihi varmis gibi gösterenlere gösterme cabasinda olanlara Dr.Ahsen Batur'un Kürdoloji Yalanlari adli eserini okumalarini tavsiye ediyorum.

 

saygilarla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dimilı

Türk ırkının mensupları niye KÜRT kelimesi sizi rahatsiz ediyor .Var olani inkar etmek boş bir çabadır önemli olan insan olmaktir insanlar ölünce ölü bedene milleti sorulmayacak fakat ALLAH insanları niye çeşitli dil ve ırklardan yaratmiştir çünkü ALLAH büyüktür ve bir şeyi çok çeşitli çok renkte yaratabilecek güçtedir de ondan .Misal .çok çeşit ari vardır muhakkak ki her arinin yaşadığı yerona bir isim verir ama ari her zaman aridir değilmi.Yuzlerce çeşit balik vardir suda degilmi ve daha milyonlarca çeşitli canli ALLAH her zaman ve her mekanda büyük tür.Önemli olan farkliligimizla kabul etmektir.Kısaca ARIF olan anlar Dunya büyüktür birbirimize uçurumdan atmayalim HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR hiç acele etmeyelim insanligimizi sorguluyalim yeter bence.SELAMLAR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.