Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
irinçköl

Kürt Nüfusu , Demografik Savaş ve CIA / Ümit Özdağ

Önerilen İletiler

PKK ile müzakere-mütareke ve kirli barış süreci çerçevesinde Kürtler’in anayasal statüsü, eyalet modeli konuları AKP Hükümeti ve müzakere ortağı PKK tarafından gündeme getirilirken kaçınılmaz olarak tartışma konusu olan hususlardan birisi de Kürtler’in Türkiye’de nüfus içindeki oranıdır.

 

Esasen bu konunun stratejik ve sonuç alıcı boyutunu, A.Öcalan’ın İmralı Tutanakları’ndan çıkarılan konuşmalarında 

 

“2030’da Kürt nüfusu Türk nüfusunu geçecek. O zaman herşey kendiliğinden hallolacak”

 

dediği, Tutanakların açıklanmayan bu bölümünü ele geçiren Prof.Dr.Özcan Yeniçeri tarafından açıklanmıştır.

 

Abdullah Öcalan ve PKK tarafından sürdürülen “demografik savaş” diyebileceğimiz bu strateji yeni değildir.

 

Nitekim Abdullah Öcalan 1989’da şöyle demektedir: 

 

“Kürt nüfusu ikiye katlanırken Türkler yerinde sayıyor ve önümüzdeki 2000’li yıllara doğru Kürt nüfusunun Türk nüfusunu aşması işten bile değil.

 

Bu çok önemli.

 

Nasıl bir dönem Türkler doğudan Rum asıllı Anadolu’ya doğru akıp halkı Rum olan devlet içinde yer aldılarsa, hem de saldırı ruhuyla bu topraklarda kendilerine yer açtılarsa, biraz daha değişik olsa da benzer bir tarzda Kürtler’in akışı var.

 

Gene doğudan batıya. Şimdiden İstanbulları biliyorsunuz. İzmirler, Adanalar milyonlarca Kürt’e sahip. Hem de en aktif en dinamik kesimler…Türkler ise biraz rehavette!

 

Şehir yaşamı, tüketim toplumu, gevşekliğe, tembelliğe ve savaş kabiliyetinin zayıflamasına yol açmakta.”

 

[1] Nüfus artışının doğal sürecin dışına taşarak etnik bir silah olarak kullanılması hususu örgüt etkisine girmiş vatandaşlar arasında konuşulmanın ötesinde basına dahi açıklanan bir olgu hâline gelmiştir.

 

The Economist dergisine açıklama yapan Diyarbakır ili Sarıdal köyü muhtarı iki eşli 13 çocuklu Abdülkadir Sümer “görevim, Kürt nüfusunu artırmaktır” demiştir.

 

[2] Öcalan’ın “ya silaha ya da karına sarıl” şeklinde ifade ettiği Türkiye’yi işgal edilecek bir coğrafya olarak gören ve demografik savaş açan bu açıklamasını sadece PKK ile sınırlı görmek de yanlıştır.

 

Molla Barzani’den başlayarak Irak’taki Kürtçü hareketin de ikinci hedefi Türkiye olmuştur.

 

Molla Barzani’nin 26 Eylül 1966’da Yeni İstanbul gazetesinde manşetten verilen söyleşisinde şöyle denmektedir: 

 

“Barzani: ‘İkinci hedefimiz Türkiye’dir’dedi”

 

2011’de Türkiye’yi ziyaret eden K.Iraklı resmi bir grup Ankara’da bir düşünce kuruluşunda yaptığı toplantıda 

 

“Eskiden Mersin üzerinde denize açılan bir Kürdistan istiyorduk artık vazgeçtik.

Çünkü siz Türkler Anadolu’yu 1000 senede Türkleştirdiniz, Biz 100 senede Kürtleştirebiliriz”

 

açıklaması demografik savaş anlayışının Barzani çizgisinde de hakim olduğunu göstermektedir.

 

Bir süreden buyana PKK’da 

 

“İstanbul’u, İzmir’i size bırakmayız.

Diyarbakır’ı biz yöneteceğiz, geri kalan bölümü ise birlikte yöneteceğiz”

 

demektedir.

 

Öte yandan uzun bir süreden buyana Türkiye’de Kürt nufusunun Türk nüfusundan daha fazla arttığına dair yaygın bir söylem vardır.

 

Kürtçü çevreler ve bazı batılı destekçileri Kürt nüfusunu akıl dışı ölçüler içinde tırmandırırken, bazı çevreler ise Kürt nüfusunu olduğundan az göstermektedirler.

 

Türkiye’de Kürt nüfus oranı ile ilgili son tartışma Tarhan Erdem ile Hasan Celal Güzel arasındaki tartışma olmuştur.

 

Tarhan Erdem, Türkiye’de Kürt nüfusunun genel nüfusun yüzde 17.7’sini oluşturduğunu ve 13 milyon 400 bin Kürtün yaşadığını ileri sürmüştür.

 

[3] Tarhan Erdem’e göre 18 yaş üzerindeki Kürt nüfusu ise yüzde 10.3’dür ve 7 milyon 770 bindir.

 

Hasan Celal Güzel ise bu makaleye verdiği cevapta, Kürt nüfusunun 1965’te dil üzerinden genel nüfusun yüzde 7. 07’sini oluşturduğunu ve Kürt nüfusundan yüzde 50 daha fazla arttığı göz önünde tutulsa dahi ancak 2013’de yüzde 8 ile 11 arasında olabileceğini, bununda 6 ile 9 milyon arasında bir nüfusu oluşturacağına dikkat çekmektedir.

 

[4] Türkiye’deki Kürt nufusu sadece Kürtçü çevreler ve Türkiye’de izlenmemektedir.

 

Bütün dünyada araştırmacıların ülke araştırmalarında ilk başvurdukları kaynaklardan birisi olan CIA World Factbook’ta da Türkiye’de Kürtler’in nüfus içindeki oranı yıllar içinde değişen bir grafik ile izlenmiştir.

 

Bu çalışmanın konusu, Türkiye’deki Kürt nüfus oranına değişik açılardan gerçekleşen bakışların analizini yapıp, bu gelişmelerin çevre coğrafyalardaki yeni jeopolitik durumlar ve Türkiye’de gerçekleşen PKK açılımı ile birlikte ele alındığında hangi sonucu doğuracağını tahlil etmektir.

 

CIA Kaynaklarında Kürt Nüfusun Evrimi CIA her yıl World Factbook isimli bir kitap yayımlayarak bütün ülkeler hakkında temel gösterge bilgileri vermektedir.

 

Bu bilgiler arasında ülkelerdeki etnisite oranları da vardır.

 

Her yıl güncellenen bu yayın, son yıllarda dijital ortamda birkaç ayda bir yenilenir hâle gelmiştir.

 

Yıl bittiğinde ise o yılın son verileri ile o yılki kitap kalıcı olarak arşivlenmektedir.

 

1982-1989 kitapları geographic org sitesinden, 1990-2010 kitapları bir açık arşiv olan gutenberg.org sitesinden erişilebilir.

 

Ayrıca CIA’nın kendi sitesinden de 2000 yılından bu yana olan kitapları indirmek mümkündür.

 

Sadece 1983 ve 1988 kitaplarına erişilememiştir.

 

1982-2008 arasında Türkiye’de Kürt nüfusunun artışı rakamsal olarak Amerikan istihbarat örgütü CIA tarafından şu şekilde kaydedilmiştir.

 

2009 sonrasında ise nüfus miktarları CIA’nın verdiği oranlar üzerinden alt ve üst sınırlar çerçevesinde aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

 

 

WORLD FACTBOOK’un Oranlarında Kırılma Noktaları

 

Şimdi bu rakamlardan hareket ederek, oranlar üzerinden CIA verilerindeki kırılma noktalarını

inceleyebiliriz.

 

Yıllar                  Türkyüzde        Kürtyüzde          Diğerleriyüzde

1982-1990              85                       12                             3

1991-1992              80                        17                            3

1993-2008              80                        20                             -

2009-2013              70-75                  18                           7-12

 

Aşağıdaki tabloda ise CIA rakamlarından hareket edilerek yıllara yayarak kırılma noktalarını ve toplam nüfus ile artış oranları incelenmiştir.

 

Yıllar     Türk yüzde                Kürt yüzde        Diğeryüzde          Toplam Nüfus          Artışoranı

1982         85                                 12                         3                      48.105.000                  2.2

1984         85                                  12                        3                      50.207.000                  2.1

1985         85                                 12                         3                      51.259.000                  2.1

1986         85                                 12                         3                      51.819.000                   2.3

1987         85                                 12                         3                      52.987.778                  2.23

1989         85                                 12                         3                      55.355.831                  2.1

1990         85                                 12                         3                      56.704.327                  2.2

1991         80                                 17                         3                      58.580.993                 2.2

1992         80                                 17                         3                      59.640.143                 2.1

1993         80                                 20                         0                      60.897.841                 2.07 

1994         80                                20                          0                      62.153.898                 2.02

1995         80                                20                          0                      63.405.526                 1.97

1996         80                                20                          0                      62.484.478                 1.67

1997         80                                20                          0                      63.528.225                 1.64

1998         80                                20                          0                      64.566.511                1.6        

1999         80                                20                          0                       65.599.206                1.57

2000         80                                20                          0                       65.666.677                1.27

2001         80                                20                          0                       66.493.970               1.24

2003         80                                20                          0                        68.109.469               1.16

2004         80                                20                          0                        68.893.918               1.13

2005         80                                20                          0                        69.660.559               1.09

2006         80                                20                          0                        70.413.958               1.06

2007         80                                20                          0                        70.413.958*               1.06

2008         80                                20                          0                        71.892.808               1.013

2009         70-75                           18                         7-12                     76.805.524             1.312

2010         70-75                           18                         7-12                     77.804.122              1.272

2011         70-75                           18                         7-12                     78.785.548              1.235

2012         70-75                           18                         7-12                     79.749.461              1.197

2013         70-75                           18                         7-12                     80.694.485              1,16

 

 

Bu kırılma noktalarına göre:

 

1)1991’de Türk nüfusundan Kürt nüfusuna kaydığı görülen5 puanın nüfus karşılığı 2.929.050 kişidir.

 

2)1993’te diğer başlıklı nüfustan Kürt nüfusuna aktarılan veya hediye edilen3 puanın nüfus karşılığı 1.826.935 kişidir.

 

3)Buna göre 1990-1993 arasındaki üç yılda oran oynamalarıyla Kürt nüfusa aktarılan nüfus 4.755.985 kişidir.

 

4)2009’da Türk nüfusundan yüzde 5-10 puan ve Kürt nüfusundan yüzde 2 puan diğer başlıklı nüfusa aktarılmıştır.

 

Böylece bir yıl içinde diğer başlıklı nüfus 5.376.387 - 9.216.663 rakamları arasında kişi sayısı hâline gelmiştir.

 

Bu arada yine bu yıl toplam nüfustaki beş milyona yakın artış dikkat çekicidir.

 

5)Bugün 1990 oranları kullanıldığında Türkler 68.590.312, Kürtler 9.683.338 ve diğer nüfus da 2.420.835 kişi çıkmaktadır.

 

Oranlardaki Kırılmalar Nasıl Yorumlanabilir?

 

1991’e kadar Türkiye Soğuk Savaş’ın ileri cephesidir.

 

Türkiye’nin başını manipülasyonlarla ağrıtmamak gerekmektedir.

 

Üstelik PKK marksist-leninist bir örgüttür.

 

Bu sebeple etnik nüfus daha makul ve daha gerçekçi oranlarda gösterilmektedir.

 

1991 Kırılması yaşanırken, SSCB çökmüş, Basra Körfezi Savaşı, Kürtleri ve PKK’yı ABD açısından Orta Doğu’daki kartlardan biri haline getirmiştir.

 

Ve Türklerden 5 puan Kürtlere aktarılmıştır.

 

1993 Kırılması’ndan ABD’nin, Kürt kartını daha esaslı kullanmaya karar verdiği anlaşılmaktadır.

 

PKK, Kuzey Irak’ta doğan boşluğu etkili bir şekilde değerlendirmekte ve Türkiye’de

terörü tırmandırmaktadır.

 

“Diğerleri” olarak belirtilen yüzde 3, “Biz en iyisi bütün gücümüzle Kürt kartına yüklenelim” mantığı ile Kürt oranına devredilmiştir.

 

2009 Kırılması ile 1993-2208 arasında “0” olan diğerleri yüzde 7-12 arasına tırmanırken, yüzde 20 olan Kürt nüfusu yüzde 18’e inerken, yüzde 80 olan Türk nüfusu ile yüzde 70-75 aralığına gerilemiştir.

 

ABD, “Kürt kartını yeterli ölçülerde oynandığını ”Sessiz sedasız yürütülen hristiyan azınlıklara vakıf mallarının iadesi politikasının sujesini oluşturan azınlıklara “diğerleri” başlığı altında bir oran oluşturma stratejisinin yürürlüğe konulduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu aşamada “Türklerden de şimdi bir anda 10 puan almak olmaz, alıştıra alıştıra alalım” yaklaşımı sergilenmiştir.

 

Bu sebeple bugüne kadar 70-75 bandında bir oran kullanılmaktadır.

 

Önümüzdeki yıllarda bu bandı kaldırıp Türkler için yüzde 70, diğer için de yüzde 12 oranı verilmesi büyük bir ihtimaldir.

 

Sonuç Özetle, Türkiye’nin demografik yapısının etnik niteliği önümüzdeki yıllarda birçok spekülasyona ve uluslar arası müdahalelere neden olacaktır.

 

Oysa etnik kimlik ve milli kimlik muhakkak birbirleri ile çatışan kimlikler değildir.

 

Değişik etnik kökenlerden gelmekle birlikte kendilerini Türk milli kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin oranı hiçte küçümsenecek gibi değildir.

 

Oysa etnik ırkçı zihniyet, “Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki demokratik ve milli kimlik anlayışını, “Bu Türk olmayanlara dayatmadır” diyerek reddederken, “Benim etnik kökenim Zaza, Kürt, Kuzey Kafkasyalı, Boşnak olabilir ancak ben Türküm” diyenlerin yaklaşımını ise “Hayır siz milli kimliğinizi seçemezsiniz, etnik kimliğiniz daha önemlidir” diyerek, Hitlerçi-ırkçı yapısını ortaya koymaktadır.

 

[1]İki Bine Doğru, 22.10.1989

[2]The Economist, 14-21 Mart 2006

[3] Radikal, 18 Nisan 2013, Tarhan Erdem, “ Türkiye’de Kürt nüfusu”

[4] Sabah, 23 Nisan 2013, Hasan Celal Güzel, “Türkiye’de Kürt Nüfusu-2”

* Buradaki nüfus ve nüfus artış hızında yeni bir veri yerine 2006 verisi aynen kullanılmış ve güncelleme

yapılmamış.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

apo'nun90 larda ki bir sözü aklıma geldi ""silaha sarılmayan kürtler karılarına sarılsın" demişti bunlar insan dogasinda bulunan üremeyi de silah haline getirdi ........................................maalesef ki senelerdir Türk Milleti demokrasi, hümanizim , sosyalizim vs. gibi göz boyacı maskelerle aldatılıyor sinsi tehlike karşısında elleri kolları bağlanıyor bu tehlikeyi görenler de hemen fasist, ırkçı gibi yaftalarla yaftalanıyor susturuluyor...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ben de aynı şeyi sorabilir miyim?

yazının kime ait olduğunu anladıkda siz bu yazıya eleştirel mi bakıyorsunuz olumluyor musunuz?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ben de aynı şeyi sorabilir miyim?

yazının kime ait olduğunu anladıkda siz bu yazıya eleştirel mi bakıyorsunuz olumluyor musunuz?

 
Sn evrim_karakas, öncelikle ismailix'e  verdiğim cevabı genişleterek size sormalıyım.
Buraya taşıdığım her yazı, bu yazılara katıldığım anlamına gelmiyor ." Böyle bir yazı okudum acaba forumdaki arkadaşların bu konudaki düşünceleri nedir , buna katılıyorlar mı neden, katılmıyorlarsa neden ?" düşüncesiyle taşıyorum bazı yazıları. Bazı yazıları da elbette görüşüme yakın bulduğum için.
 
Bu yazıya, katılıyorsam; katılıyor olmamdan dolayı , katılmıyorsam ; o zaman neden taşıdığımla ilgili yorum yapmayacaksanız eğer,başka bir deyişle kişiselleştirilmeyecekse durum,  cevap verilmesi gereken sadece şu olmalı:  bu fikre katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklamak .
 
Gelelim söz konusu yazının içeriğine; bu yazıda anlatılan CIA nin de bu konudaki incelemeleri ve istatikleri de baz alınarak, nüfus  özellikle arttırılarak Türk nüfusu ile Kürt nüfusunun arasındaki oranın azaltılması ve böylelikle amaçlarına daha kolay ulaşabilmenin mümkün olacağı tezine dayalı. Bu bir bakış açısıdır. Aslında görülen odur ki; burada kürt sorunun temelleri ile ilgili birşey yoktur. Belki de sadece emperyalistlerin bu etnik kaşımaları hangi yollarla yaptığının gösterilmesi gibi algıladım ben olayı. Doğudaki bir çok insanın -şahit olduğum- söylemlerine bakıldığında da aslında "çoğalın" uygulamasının bir hayli muteber olduğu görülmekte. Dağa insan yetiştiriyoruz gibi. Oysa eğitimli bir azınlık , eğitimsiz ve bilinçsiz bir çoğunluktan her zaman daha güçlüdür.
 
Ama olay bu kadar basit değildir bana göre.Kürt sorunu ,salt eğitimsizlik, salt etnik kimlik , salt ekonomik, salt dini baskılar, terör sorunu yada salt aşiret sisteminin getirdiği yetersizlik olarak algılanamaz. Bana göre o bölgede bunlar bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 
Bununda tarihsel temelleri vardır. Örneğin Avrupa da Versailles barış antlaşması neyse ortadoğudaki  Sykes-Picot Antlaşması  odur. Bugün bütün tarihçiler, Hitleri ve II.dünya savaşını doğuran antlaşmanın Versailles barış(!) antlaşması olduğunda hem fikirdir. Ve ortadoğuda süren neredeyse yüzyıllık kaynamanın , kaos ve savaşlarının nedeninin Sykes-Picot Antlaşması  olduğu gibi. İşte bana göre, kürt sorunu bunun için üretilmiştir ve sürmesi de bunun için istenmektedir.O bölgede başka bir halk olsaydı aynı senaryolar  ve uygulamalar onlar için de yapılacaktı.Ortadoğunun , emperyallerin istediği doğrultuda şekillenmesiyle de .Belki de miadı dolacaktır. Bunu uygulamak için de  işbirlikçi hükümetler bulmak yeterlidir. Ne yapacak bu hükümetler Kürt yoktur ,Türk vardır diyecek,  uygulanan sıkıyönetim uygulamaları ile halk bezdirilecek , bunun yanında aşiret sistemini kaldırmak için bir şey yapmayacak, toprakların büyük aşiretlerin elinde toplanmasına göz yumarak halkı ekonomik anlamda da sömürülmesine göz yumacak ve buna bir de dini baskılar eklenecek. Sonuç  : geldiğimiz nokta
 
Emperyaller boş mu duracak, çoğalın çok olursanız önünüzde kimse duramaz, elinize silah alın , hatta alın size silah, para ve her türlü istihbarat desteği ya da diyecek ki bakın Türkler ne kadar rahat yaşıyor siz kürtsünüz diye bunlar yapılıyor. TVlerde sürekli vur patlasın çal oynasın tipler. Sanıyorlar ki batıdaki tüm insanlar böyle yaşıyorlar. Oysa doğusu batısı yok Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi ,parası olan insan her yerde iyi yaşıyor. 
 
Demokratik haklar mı ? Bu haklar, ekonomik gelişmişlikle doğru orantılıdır. Karnı aç olan adamı istediğiniz amaç için yoğurabilirsiniz, serde cehalet te varsa bu çok kolaydır. Aşı işi olmayan adam anadilde eğitim alsa ne yazar almasa ne yazar. En temel sorun olan ekonomiyi düzeltmezseniz eğer, tüm sorunların demokratik hakların verilmesiyle çözüleceğini beklemek hayalperestliktir.
 
"Demokratik haklar olsun sonra ona da sıra gelecektir" gibi bir söylem ise fazlasıyla romantiktir.
 
Diyebilirsiniz ki dilini konuşmasın mı? Elbetteki konuşsun . Ama bu ülkede yaşayan tüm etnik diller ,konuşulsun ,yaşatılsın .Bu kültürel bir zenginliktir. Ama bir dilin resmi dil olması ayrıdır. Bu dili öğrenmek , diliyle alakalı sanatsal , kültürel faaliyetler vermek ayrıdır. Orta öğretim de gerekirse , bu ülkede yaşayan ya da yaşatılmaya çalışan tüm etnik dillerde seçmeli ders koysunlar. İsteyen hangi etnik kökende olursa olsun bu dilleri seçip öğrensin. Bu dillerle ilgili enstitüler , üniversitelerde dil ve edebiyat bölümleri açılsın.Buna hiç bir itirazım olamaz. Resmi dil olayı farklıdır. Eğer üniter bir devletten yanaysanız  , ben öyleyim, bunun  üniter bir devletin sonu demek olduğunu da bilirsiniz. Ayrıca diğer etnik kökenlerin başı da kel değil. Ben sizden daha fazla eşitim diyemezsiniz. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

CIA'nin bugüne kadar bu anlamda yapmis oldugu aciklama ve verdigi raporlarin hicbirinde,Kürtlestirilmis Türklerden bahsedilmez.Halbuki bugün yüzbinlerce Türk Kürtler tarafindan asimile edilerek Kürtlestirilmistir.Bu gercekler ortada iken hala Türk ve Kürt nüfustan bahsetmek CIA'nin bölücü taktiklerinden biridir.

 

Aslinda CIA'ya bu anlamda elestiri yapmak yerine basbakanin Türk'lügü etnik bir konuma sokmasina karsi elestiriler yapilmalidir.

 

CIA belki Kürt ve Türk nüfusu birbirne yakin göstererek bundan hedefledigi sonuca ulasmaya calismaktadir.Ancak Kürtlerin nüfuslarinin artmasi icin nasil bir calisma icinde olduklari ise sakli ve gizli degildir.Cogalma Kürtler icin mili bir eylemdir.Kürtler Türkiye'yi isgal etmistir.Bugün Istanbul,Ankara,Izmir gibi büyük metropoller Kürtlerin elindedir.Aman ne olur sonucta onlarda vatandas degil mi diyenler cikabilir.Evet onlarda vatandas ama ne zamana kadar vatandas kalacaklardir.Veee,artik Türk vatandasi olmama özgürlügünü elde ettikten sonra acaba isgal ettikleri yörelerden uzaklasacaklarmidir?

 

Bence HAYIR,Kürtler;hem Kürdistan kurma calismasi icindedirler ama hem de Bati Türkiye'de Türklerle kardes kardes yasama hayalleri kurmaktadirlar.Yani hem ülkeyi bölecekler hem de Türklere kalan yerlerde yasamayi ve zevk sefa sürmeyi devam ettireceklerdir.

 

saygilarla

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

 

 

"Demokratik haklar olsun sonra ona da sıra gelecektir" gibi bir söylem ise fazlasıyla romantiktir.
 
Diyebilirsiniz ki dilini konuşmasın mı? Elbetteki konuşsun . Ama bu ülkede yaşayan tüm etnik diller ,konuşulsun ,yaşatılsın .Bu kültürel bir zenginliktir. Ama bir dilin resmi dil olması ayrıdır. Bu dili öğrenmek , diliyle alakalı sanatsal , kültürel faaliyetler vermek ayrıdır. Orta öğretim de gerekirse , bu ülkede yaşayan ya da yaşatılmaya çalışan tüm etnik dillerde seçmeli ders koysunlar. İsteyen hangi etnik kökende olursa olsun bu dilleri seçip öğrensin. Bu dillerle ilgili enstitüler , üniversitelerde dil ve edebiyat bölümleri açılsın.Buna hiç bir itirazım olamaz. Resmi dil olayı farklıdır. Eğer üniter bir devletten yanaysanız  , ben öyleyim, bunun  üniter bir devletin sonu demek olduğunu da bilirsiniz. Ayrıca diğer etnik kökenlerin başı da kel değil. Ben sizden daha fazla eşitim diyemezsiniz. 

 

ümit özdağ’ın ağırlıkla CIA datalarını aktardığı yazısının barışa kardeşliğe bir arada yaşama katkı sunan değil, düşmanlaştırıcı, kürtlerin eşit yurttaşlık talepleriyle uzlaşmamanın teorisinin yapıldığı bir yazı olduğunu düşünüyorum.

ümit özdağa quantumu sorun o gene ne yapar eder sonunu  kürtlere bağlar.

bu dil bizi bir yere götürmez. 

kendini vatansever olarak adleden bu insanların barışın kirlisi yapılıyorsa temizi nasıl yapılır noktasında bu topluma sundukları bir projeleri olmalı ama maalesef o da yok.

geçinmeye niyetiniz olmazsa şimdiye kadar binlercesi yapılan bu ve benzer düşüncelerin yanına yeni binlerce gerekçe ekleyebilirsiniz.

yani buradaki niyet önemli biz bir arada yaşamak istiyoruz muyuz?

İstiyorsak bunun koşulları bu argümanlarla hazırlanmaz.

geçmişin kopan bağları acıları için yapılabilecek bir şey yok ama bugün ve gelecek adına bu bağlar yeniden kurulabilir.

çözüm çok net:Türkiye anayasası özelde sadece kürtleri kapsayıcı değil, tüm azınlıkların varlıklarını, haklarını, dillerini, kültürlerine anayasal güvence vermelidir.

üniter devlet demokratik toplum düzenine geçince risk almaz.

kaldı ki onlarca dilin konuşulduğu isviçre gibi ülkelerin bölünmez bütünlüğü yok mudur?

siz ne düşünüyorsunuz diye sorarken niyetim sizi yermek değildi.

böyle anlaşıldıysam lütfen düzeltelim.

beni rahatsız eden içimize saldıkları birbirimizden korkmamızı salıveren bu düşüncenin kendisinedir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Beyler sakin olun her şey kontrol altında relax atladığınız koskocaman bir olay var ki bu olayı size ben söyleyeyim 

 

1.Şimdi her kürt asla pkk yanlısı değildir 

2.Her kürt kürt partisine oy vermez 

3.kürt partisine oy veren kısım sadece %3 anca vardır ve bu yüzde 3 bu büyüme oranlarına bakılırsa 3012 yılında anca %70 anca büyür 

 

Bakın olaylara bir de bu yönde bakın 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ümit özdağ’ın ağırlıkla CIA datalarını aktardığı yazısının barışa kardeşliğe bir arada yaşama katkı sunan değil, düşmanlaştırıcı, kürtlerin eşit yurttaşlık talepleriyle uzlaşmamanın teorisinin yapıldığı bir yazı olduğunu düşünüyorum.

ümit özdağa quantumu sorun o gene ne yapar eder sonunu  kürtlere bağlar.

bu dil bizi bir yere götürmez. 

kendini vatansever olarak adleden bu insanların barışın kirlisi yapılıyorsa temizi nasıl yapılır noktasında bu topluma sundukları bir projeleri olmalı ama maalesef o da yok.

geçinmeye niyetiniz olmazsa şimdiye kadar binlercesi yapılan bu ve benzer düşüncelerin yanına yeni binlerce gerekçe ekleyebilirsiniz.

yani buradaki niyet önemli biz bir arada yaşamak istiyoruz muyuz?

İstiyorsak bunun koşulları bu argümanlarla hazırlanmaz.

geçmişin kopan bağları acıları için yapılabilecek bir şey yok ama bugün ve gelecek adına bu bağlar yeniden kurulabilir.

çözüm çok net:Türkiye anayasası özelde sadece kürtleri kapsayıcı değil, tüm azınlıkların varlıklarını, haklarını, dillerini, kültürlerine anayasal güvence vermelidir.

üniter devlet demokratik toplum düzenine geçince risk almaz.

kaldı ki onlarca dilin konuşulduğu isviçre gibi ülkelerin bölünmez bütünlüğü yok mudur?

siz ne düşünüyorsunuz diye sorarken niyetim sizi yermek değildi.

böyle anlaşıldıysam lütfen düzeltelim.

beni rahatsız eden içimize saldıkları birbirimizden korkmamızı salıveren bu düşüncenin kendisinedir.

 

Sn evrim_karakas öncelikle verdiğiniz İsviçre örneği , doğru bir örnek  değil. İsviçre konfederasyondur. 26 kantondan oluşur. Kuruluşundan beri böyle kurulmuştur. Ulus devlet değildir. Üniter devletle konfederasyon aynı şey değildir. Ayrıca söylediğim gibi ; topraklarımızda yaşanan olayı sadece etnik kimliğe ,demokratik haklara bakarak yorumlamaya kalkarsak yanlışa düşeriz. İsviçre'nin hiç bir jeopolitik önemi yoktur. Türkiye, dünyanın enerji kaynaklarının 2/3 nin bulunduğu bir coğrafyadadır. Dünyanın önündeki en önemli sorunda  enerjidir. O yüzden,uydu devletler yaratarak bu coğrafyayı kontrol altında tutmak çok önemlidir.Rusyada, ortadoğuda yapılan darbelerin esas amacı da budur.

 

Bu yüzdendir ki ;o ülke içerisinde sorun olan yerler kaşınır. İçerden de uygun işbirlikçiler bulunarak bu durum derinleştirilir ve kaos ortamı yaratılır. Normal koşullarda düşünürsek eğer ; bir devlet neden sonucu silahlı mücadeleye gidecek bir kaos ortamını yaratmaya çalışır. Senelerdir neden o bölgedeki yurttaşlarımızı radikalleştirmek için uğraşır?. Normali sivil vatandaşlarımıza sahip çıkıp sorunlarına çözüm bulmak değil midir ? Ama hayır böyle yapılmadı. O bölgedeki her insan terör örgütüyle aynı kefeye konuldu.Bir devlet bunu niye yapar? Bilirsiniz bir Gaffar Okan la birlikte Diyarbakır'ın profili nasıl değişmişti. Ne oldu? Öldürdüler.

 

Abdullah Öcalan'ın bile yazılarında aynen şöyle der: "Bu bölgede  örf,adet, din bakımından birbirlerine bu kadar benzeyen ,başka   2 halk yoktur."  O halde sorunun bu kadar derinleştirilmesindeki amaç nedir?

 

 

Başlıktaki türde yazılar olması doğaldır.Önemli olan bu yazıların halka neden yanlış olduğunu anlatabilmekte.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Hala yanlis argümanlar,duygusal yaklasimlar ve sonuc yine PKK'nin istedigi dogrultuda gelistirilmeye calisiliyor.Ümit Özdag'i belirli bir kategoriye yerlestirmeye caba gösterenler her nedense Cemsit Bender'den,Serafettin Elci'den bahsetmezler NEDEN ACABA?

 

Bir Saidi Kürdi'den,Bir Seyh Said'den,bir Seyit Riza'dan,bir Baytar Nuri'den kimse bahsetmiyor,NEDEN?

 

Bu ülkede bugün kadar son PKK olmak üzere kac Kürtcü isyan,ayaklanma olmustur bunun hesabini ve nedenini inceleyen yok.Hep kardeslikten,baristan yana yaklasimlarla,kimler hos gösterilmeye calisiliyor?

 

Kürtcü ayaklanmalar neden oldu ve önderleri kimlerdi?Acaba Kürtcüleri bizlere magdur göstermeye calisanlar bugüne kadar ki Kürtcü ayaklanmalarin nedeninin Kürdistan oldugunu bilmiyorlar mi?

 

SEVR Güneydogu'da bir Kürdistan özerk bölgesi iceriyordu ve bir yil sonra kendi bagimsizliklarini kazanmak sarti ile.Bugün PKK'nin sözcülügüne soyunanlar ve her Kürt PKK'li degildir diye akil verenler Lozan'i nereye kadar benimsemislerdir?

 

Her Kürt PKK'li degildir bunu hep söyledik ancak bu kadar teröre ragmen bu PKK'li olmayan Kürt kitlesinden söyle adam gibi bir YETER sesi cikmadigini da biliyormusunuz?

 

PKK'yi secenler yüzde 3' müs cok güzel peki geri kalan yüzde 97 Kürtler bu yüzde 3'e karsi ne yaptilar?

 

Yunan Ordusu Izmir'e ayak basarken,birtakim hainler Yunan Ordusu Padisahin Ordusu sayilir onlara karsi gelenler Padisaha karsi gelmis olurlar fetvasini vermistiler.Bugün Kürtleri savunarak Türkiye'nin bölünme projesine bilincli veya bilincsiz destek verenler aynen Yunan Ordusu Padisahin ordusu sayilir diyenlerle ayni ayardadir.

 

Hala birtakim Ileri Demokrasi havarisi kisiler;Türkiye Cumhuriyetinde yasayan etnisiteye azinlik olarak bakiyor ve acik acik Lozan'i inkar ediyorlar.Üstelik bu azinliklara!anayasal haklar taninmaliymis.Peki Cumhurbaskani olma hakkina sahip olan bir Kürt anayasal hakka sahip degil midir?Mecliste 200'ün üzerindeki Kürt kökenli veya Cerkez veya Gürcü kökenli milletvekilleri hangi anayasanin korumasi altindadirlar.Kim onlara milletvekili olma hakkini tanimistir.

 

Emperyalizmin böl parcala taktigini demokrasi maskesi arkasina saklanarak insan haklari diye  önümüze koymaya calisanlar önce Kurtulus Savasinin neden verildigini ögrensinler.

 

saygilarla

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Olay tamamen Atatürk'ün buruşturup bir paçavra halinde tarih çöplüğüne attığı Sevr teslim olma anlaşmasının, Atatürk'ün yokluğunda ve milletin Arap mitolojik efsaneleri ile uyutulduğu bir dönemde çöplükten çıkarılıp ütüleyip düzeltilip yeniden milletin önüne konmasıdır.

 

Millet bu zokayı yutacak kadar Araplaştırılmış, özünden, Atatürk devrimlerinden koparılmış, kıvama getirilmiştir. Her afyonu, her zehiri, her yemi yutacak bir kıvama sokulup Arap efsaneleri ile narkoza sokulmuştur. 

 

ABD ile gizli protokoller yapılmıştır. Buna göre TSK asla bir daha K. Irak'a karışmayacaktır. Kıbrıs üzerindeki haklarından vaz geçecektir. Ermenistan'a uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırılacaktır. Azerbaycan ile dostluk ve dayanışma sona erdirilecektir. K. Irak kalkındırılacak, Kürt devletinin altyapısı süratle hazırlanacak, işadamları bunun için seferber olacaktır. TSK tamamen etkisizleştirilip emir eri haline getirilecektir. Atatürk ilkeleri ortadan kaldırılacaktır. PKK ile mücadeleetmiş tüm askerler cezalandırılacaktır. Kürt devletinin kurulmasının önüne geçebilecek herkes yok edilecektir.

 

Yerseniz böyle... ABD planları bunlar. Amaç, petrolü Akdeniz'e akıtmak. Bir Atatürk daha çıkarabilirsek bu yeni Sevr'i de tekrar buruşturup aynı yere göndeririz. Aman yeni bir Atatürk çıkmasın diye tüm önlemleri aldılar. TSK da artık askeri selamlama usulleri ile hiç bir alakası olmayan bel kırmalı gerdan kıvırmalı selamlamalar görülüyor. 

 

Fakat unutmasınlar, yığınla, yüzlerce Osmanlı paşası vardı. Hiç biri Kurtuluş Savaşına katılmadı. Katılan dört tanesi, yetti... 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

isviçre gibi ülkelerin bölünmez bütünlüğü yok mudur?

 

Türkiye'ye uygulanmak istenen, Yugoslavya'ya uygulanan ile aynıdır. Böl, parçala ve yönet. 

 

Ayrı ayrı kurulmuş küçük devlet veya devletçiklerin, "biz niye ayrı ayrı küçük küçük duralım, birleşip büyük bir devlet olalım" deyip, eyaletler veya kantonlar biçiminde birleşip büyümeleri ile, üniter olarak kurulmuş devletin eyaletlere, kantonlara bölünmesi çok zıt durumlardır. Arada benzerlik yoktur ve örnek olamaz. 

 

Emperyalistler Türkiye'yi Çekoslavakyalaştırmak istiyor. Bunun için de dini afyon olarak, uyuşturucu ve narkoz olarak kullanıyorlar. Bu gerçeği hepimiz görmek ve uyanmak zorundayız.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Sn evrim_karakas öncelikle verdiğiniz İsviçre örneği , doğru bir örnek  değil. İsviçre konfederasyondur. 26 kantondan oluşur. Kuruluşundan beri böyle kurulmuştur. Ulus devlet değildir. Üniter devletle konfederasyon aynı şey değildir. Ayrıca söylediğim gibi ; topraklarımızda yaşanan olayı sadece etnik kimliğe ,demokratik haklara bakarak yorumlamaya kalkarsak yanlışa düşeriz. İsviçre'nin hiç bir jeopolitik önemi yoktur. Türkiye, dünyanın enerji kaynaklarının 2/3 nin bulunduğu bir coğrafyadadır. Dünyanın önündeki en önemli sorunda  enerjidir. O yüzden,uydu devletler yaratarak bu coğrafyayı kontrol altında tutmak çok önemlidir.Rusyada, ortadoğuda yapılan darbelerin esas amacı da budur.

 

üniter yapıda olmayan ülkeler de kendilerini ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün görürler.

her devletin kuralıdır bu.

İsviçre örneğinide bu anlamda bilerek vermiştim.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Uyandırma servisi olarak görevimizi yapalım:

 

Dünyada Türkiye'den başka her ülkenin katliamcı ve soykırımcı olarak gördüğü ve öyle de olan El Beşir, ülkesi Sudan'ın bölünmesine yol açtı. Fakat bir ülkenin bölünmesi, dünyada en önemli olaylardan biri iken, yandaş basın bu olayı neredeyse tamamen örttü, gizledi. 

 

Bu gerçek örtmeler, çarpıtmalar,

 

"eyaletlere bölünsek bişeycik olmaz, noolacak yaaav, laiklik kalksa kıyamet mi kopar, Atatürk'ü çok da önemsemeyelim canııım

 

propagandaları pompalamalar, sizce hiç bir anlam ifade etmiyor mu? Bir şeylerin kokusunu almıyorsanız tüm bu olanlardan, ölmüşsünüz de ağlayanınız yok. Kusura bakmayın.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Türkiye'ye uygulanmak istenen, Yugoslavya'ya uygulanan ile aynıdır. Böl, parçala ve yönet. 

 

Ayrı ayrı kurulmuş küçük devlet veya devletçiklerin, "biz niye ayrı ayrı küçük küçük duralım, birleşip büyük bir devlet olalım" deyip, eyaletler veya kantonlar biçiminde birleşip büyümeleri ile, üniter olarak kurulmuş devletin eyaletlere, kantonlara bölünmesi çok zıt durumlardır. Arada benzerlik yoktur ve örnek olamaz. 

 

Emperyalistler Türkiye'yi Çekoslavakyalaştırmak istiyor. Bunun için de dini afyon olarak, uyuşturucu ve narkoz olarak kullanıyorlar. Bu gerçeği hepimiz görmek ve uyanmak zorundayız.

emperyalizme karşı toprak bütünlüğünü bu kırmızı çizgilerle mi savunacaksınız?

isveççei finceyi resmi dili kabul eden üniter devlet finlandiya bölündü mü?

etnik çatışmaların üzerine çıkan güney afrika birden fazla dili tanıyınca bölündü mü?

tek ve bölünmez ilkesinin önüne sadece tek bir ulus yerine cumhuriyeti koymak bu kadar mı tartışılmaz sizin için.

ve son olarak bölünmemek, parçalanmamak için ne yapmak gerekiyor söyler misiniz?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Finlandiya kadar olabilsek daha ne isterdik? Finlandiya bir rüyalar ülkesidir. Dünyada en hayran olduğum devlettir. O kadar ileri, uygar, kültürlü olabilsek, tüm diller resmi dil olsun. Maalesef onların tırnağı kadar kültüre sahip değiliz. Arap dogmalarına boğazımıza kadar batmışız, boğulmak üzereyiz.

 

Günay Afrika ise berbat örnek. Siyahların seçme ve seçilme hakkının olmadığı, köle oldukları bir ülke idi. Türkiye öyle bir yer değil.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Finlandiya üzerine yazılmış Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabını okuyup da etkilenmemiş, hangi görüşten olursa olsun insan var mıdır? Finlandiya denince benim rüyalarım canlanır. Bu kadar saygı ve sevgi duyduğum bir başka halk yoktur. Finlandiya'da yaşamayı çok isterdim. Ama Atatürk'ün emaneti bu ülkeyi asla terketmeyeceğim ve gerektiğinde bu ülke için ölürüm. Atatürk bu halkı insanlık ligine çıkarmak için ömrünü verdi, bu halka değip değmediğinden emin değilim ama olsun. Atatürk gibi dünyanın ve gelmiş geçmiş tüm zamanların en büyük liderine asla sırtımı dönüp gidemem. Atatürk kadar sevdiğim hiç kimse yoktur.

 

Finlandiya Sovyet işgalinde ağır yıkımlara uğrasa da tekrar güçlenmeyi bilmiş bir ülke. Onların Atatürk'ü de Mannerheim. Atatürk gibi başarılı olamasa da Rus birliklerine karşı kayaklı savunma birlikleri kurarak etkili savunmalar yapmış bir komutan.

 

Finlandiya Avrupa'da kadınlara ilk olarak seçime katılma hakkı veren ülke. İsveç'in zamanında faşist bir baskı ile dilini dayatması yüzünden İsveççe konuşan kesim sadece %5 olmasına rağmen İsveççeyi reddetmemeleri enteresan. Aşmışlar yani, sorun bile olmuyor. Fince Ural-Altay dil grubundandır. Hint-Avrupa dil grubundan değildir. Bu da ilginç bir ayrıntı. Bence İsveççeyi Avrupalı olmak için bir araç olarak kullanıyorlar. İsveççe ise Hint-Avrupa dil grubundandır.

 

Atatürk bu ülkede çıkmamış olsa, Finli olmaya koşardım. Atatürk için bu ülkedeyim sadece...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

üniter yapıda olmayan ülkeler de kendilerini ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün görürler.

her devletin kuralıdır bu.

İsviçre örneğinide bu anlamda bilerek vermiştim.

 

Sn evrim_karakas ,bölünmez bütünlüğün anlamı, ülkemizde yaşananlarla biraz değişmiş olmakla birlikte , teknik anlamı şudur:

 

Bir ülkede 2 yada daha fazla yasama ve yargı erkinin olmamasıdır. Üniter devlette bu erkler tektir. Ama İsviçre gibi ülkelerde  değildir. O yüzden bölünmez bütünlükten bahsedilemez.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

bölünmemek, parçalanmamak için ne yapmak gerekiyor söyler misiniz?

 

Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılmak yeter... Atatürk tarihte hiç eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir liderdir. Onun yanında sivrisinekler gibi kalan dogmatik, hayali kişilere metelik bile vermem...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

 

 
 
 
Demokratik haklar mı ? Bu haklar, ekonomik gelişmişlikle doğru orantılıdır. Karnı aç olan adamı istediğiniz amaç için yoğurabilirsiniz, serde cehalet te varsa bu çok kolaydır. Aşı işi olmayan adam anadilde eğitim alsa ne yazar almasa ne yazar. En temel sorun olan ekonomiyi düzeltmezseniz eğer, tüm sorunların demokratik hakların verilmesiyle çözüleceğini beklemek hayalperestliktir.
 
 

 

 

 

emperyalizme karşı toprak bütünlüğünü bu kırmızı çizgilerle mi savunacaksınız?

isveççei finceyi resmi dili kabul eden üniter devlet finlandiya bölündü mü?

etnik çatışmaların üzerine çıkan güney afrika birden fazla dili tanıyınca bölündü mü?

tek ve bölünmez ilkesinin önüne sadece tek bir ulus yerine cumhuriyeti koymak bu kadar mı tartışılmaz sizin için.

ve son olarak bölünmemek, parçalanmamak için ne yapmak gerekiyor söyler misiniz?

 

Finlandiyanın nüfusu 5.5 milyon. Türkiye'nin nüfusu 75 milyonu aştı. Finlandiyanın kişi başına düşen geliri 44.bin küsur dolar.Türkiyenin 2013 yılı sonu itibariyle 18.bin küsur dolar olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yukarıda belirttiğim gibi karnı doyan adamın konuştuğu dilin pek bir önemi yoktur. 

 

Yakın tarihteki Yugoslavya örneğine bakarsak ; kanlı bir bölünme öncesine gelene kadar 3 idari yapıyla yönetildi.En son federal bir cumhuriyetti ve.İçinde barındırdığı cumhuriyetler kendi dillerini konuşabiliyordu. Sonuç :  Kanlı bir bölünme ve 7 ayrı uydu devlet. Ve bölünmesine ,parçalanmasına destek  veren emperyaller. 

 

Peki bu kadar insan hakları ve demokrasi meraklısı devletler, neden Kıbrısı tek bir devlet olarak görmek ister ? Bunu hiç düşündünüz mü? Zira çıkarları  öyle gerektiriyor.

 

Bunları tek başına ele aldığınızda yanlış sonuçlara gidersiniz.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Peki bu kadar insan hakları ve demokrasi meraklısı devletler, neden Kıbrısı tek bir devlet olarak görmek ister ? Bunu hiç düşündünüz mü? Zira çıkarları  öyle gerektiriyor.

 

İşte ben bu belirlemeye "budur" derim. Onikiden! Mükemmel!

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Sn evrim_karakas ,bölünmez bütünlüğün anlamı, ülkemizde yaşananlarla biraz değişmiş olmakla birlikte , teknik anlamı şudur:

 

Bir ülkede 2 yada daha fazla yasama ve yargı erkinin olmamasıdır. Üniter devlette bu erkler tektir. Ama İsviçre gibi ülkelerde  değildir. O yüzden bölünmez bütünlükten bahsedilemez.

 

İspanya;

"Anayasa, İspanyol ulusunun ayrılmaz birliğine, bütün İspanyolların ortak ve bölünmez vatan ilkelerine dayanır ve onu oluşturan ulusal topluluklarla bölgelerin özerklik hakkını, ayrıca kendi aralarındaki dayanışmasını tanır ve güvenceler"

 

İtalya;

"Tek ve bölünmez olan Cumhuriyet, yerel özerklikleri tanır ve özendirir.

 

Çin;

anayasalarının başlangıç maddesi "çok milletli üniter devlet"

 

Kaynak: (Ar. Gör, M.Ü. Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

üniter yapıda olmayan ülkeler de kendilerini ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün görürler.

her devletin kuralıdır bu.

İsviçre örneğinide bu anlamda bilerek vermiştim.

 

 

Sn evrim_karakas ,bölünmez bütünlüğün anlamı, ülkemizde yaşananlarla biraz değişmiş olmakla birlikte , teknik anlamı şudur:

 

Bir ülkede 2 yada daha fazla yasama ve yargı erkinin olmamasıdır. Üniter devlette bu erkler tektir. Ama İsviçre gibi ülkelerde  değildir. O yüzden bölünmez bütünlükten bahsedilemez.

 

 

İspanya;

"Anayasa, İspanyol ulusunun ayrılmaz birliğine, bütün İspanyolların ortak ve bölünmez vatan ilkelerine dayanır ve onu oluşturan ulusal topluluklarla bölgelerin özerklik hakkını, ayrıca kendi aralarındaki dayanışmasını tanır ve güvenceler"

 

İtalya;

"Tek ve bölünmez olan Cumhuriyet, yerel özerklikleri tanır ve özendirir.

 

Çin;

anayasalarının başlangıç maddesi "çok milletli üniter devlet"

 

Kaynak: (Ar. Gör, M.Ü. Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)

 

Sn evrim_karakas , İsviçre örneğini verdiniz. İsviçre bir konfederasyondur.Bölünmez birlik, bütünlük; yargı,yasama erklerinde tekliği ifade eder. İspanya, İtalya gibi ülkeler üniter devlettir. Yasama ,yargı erkleri tektir. Demokratik özerklikler , konfederasyon, federasyon gibi oluşumları birbirine karıştırmayın. Demokratik özerklik denilen şey yerel yönetimlerle alakalıdır. Örneğin İspanya da herkes İspanyol vatandaşıdır ve devletin resmi dili kastilyancadır. Tüm İspanyolların bu dili bilme ödevi ve kullanma hakkı vardır. Özerk bölgelerde ,bu bölgeye ait  diller kullanılabilir. Ancak son zamanlarda farklı dillerin özellikle devletle olan ilişkilerinde sorun yaratması nedeniyle tek bir dile dönülmesi tartışılan konular arasındadır

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Sn evrim_karakas , İsviçre örneğini verdiniz. İsviçre bir konfederasyondur.Bölünmez birlik, bütünlük; yargı,yasama erklerinde tekliği ifade eder. İspanya, İtalya gibi ülkeler üniter devlettir. Yasama ,yargı erkleri tektir. Demokratik özerklikler , konfederasyon, federasyon gibi oluşumları birbirine karıştırmayın. Demokratik özerklik denilen şey yerel yönetimlerle alakalıdır. Örneğin İspanya da herkes İspanyol vatandaşıdır ve devletin resmi dili kastilyancadır. Tüm İspanyolların bu dili bilme ödevi ve kullanma hakkı vardır. Özerk bölgelerde ,bu bölgeye ait  diller kullanılabilir. Ancak son zamanlarda farklı dillerin özellikle devletle olan ilişkilerinde sorun yaratması nedeniyle tek bir dile dönülmesi tartışılan konular arasındadır

bence siz tersten okuyorsunuz.

önemli değil.

ben konu hakkında "bölgesel, üniter devlet tanımlarına" uygun görüşlerimi örnekleriyle belirttim.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.