Jump to content

OSMANLILAR TÜRK DÜŞMANIMIYDI?


Guest efatalit35

Recommended Posts

Ortada bir gerçek varsa o da şudur osmanlı türk boyunla kuruldu sonra deyişti eşleri yabancı yönetim velihatın dışında yabancı yeniçeri de türk alınmaz ünüversetelere türk alınmaz ve sonu malum.

 

Osmanlı Devletin'in kuruluş aşamasında da etniği görmeyiz,amaç yayılmadır ve politika da etnik kimliğin belirleyici bir etkisi yoktur.

 

 

Kaç padişahın eşleri yabancıydı ?bunlarıda yazın bilelim.37 padişahın kaç tanesi yabancılarla evlendi?

 

Padişahların hepsi Türk,eşlerin hepsi Türk olsa da bu Osmanlı Devleti'nin Türk olduğu anlamına gelemez.

 

 

Bir Milleti Yok edebilmenin en kolay yolu Geçmişini ve kültürünü unuttturmak veya ona düşman kılmaktır.

Böyle bir tez'i düşünmek bile büyük bir hata ve yanılgıya düşmektir. Bu tür yöneltmeler anti dezonfarmasyon

amacının ön hazırlığıdır.

 

"Bir Milleti Yok edebilmenin en kolay yolu Geçmişini ve kültürünü unuttturmak veya ona düşman kılmaktır."

 

diyorsunuz,ben de kesinlikle yazdığınız ifadeler doğrudur diyorum ve ekliyorum;

 

Bana lisans eğitimim de dahil olmak üzere tüm eğitim sürecinde Osmanlı Devleti bir Türk Devlet'idir diye öğretildi.

 

O devlet bazen övünçün bazen de utancın kaynağı olarak sunuldu.

 

Bu da ezbere verilen "tez"lerin bir örneğidir,aynı yıkımı getirir.

 

Cumhuriyet Dönemi Osmanlıcılık& Türkçülük sentez ve antisentez türden yazılan çizilen sorulan lar;

Tamamen Osmanlının içinde yönetim ve yönetsel kadro ve mekanizmalara dahil olmuş, iyi bir yabancı

dezenformasyon eğitimi ve yönlendirmeleriyle bir yerlere getirilmiş devşirme anadolu kütük nakilleriyle

en az üç vilayet nüfus ve kütük nakliyle ikame seceresi oluşturulmuş Kişi amaçlarına hizmet etmekten başka bir şey değildir. Osmanlı hiç bir zaman aslını unutmamış, Türklüğüyle dünya ya örnek olmuş, sonradan edinmiş olduğu dinsel

olgularına ve inançlarına da geçmişine bağlılığı gibi bağlı kalmıştır. Türkü Tarihine düşman olarak yansıtıp empoze etmeye çalışanlar, Türkiyede azınlık maduriyetinden bahsedenlerden başkası olabilirmi. Türk, Osmanlıyı oluşturmuş,

Osmanlının tebasına da başka unsurlar dahil olmuştur. Ne yazık ki tarihsel dönemlerde de Hainliklerini yapmışlar ve yapmaya devam etmişlerdir.

Gerçekleri görmek mi Osmanlı Devlet arşivlerinde açık ve net olarak mevcuttur.

saygılarımla.

 

Osmanlı Devleti Türk düşmanıdır demedik zaten,o imparatorluk gereği Türkler'e olması gereken yerdeydi.Sadece bu!

Link to post
Share on other sites
  • Replies 213
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

İmparatorlukta ulus-lar- vardır,ulus değil.

 

Osmanlılarda ulus-lar vardı diyorsunuz haklı olarak.

 

Tüekiye cumhuriyetinin ise ulus devlet olduğunu söylüyorsunuz yine haklı olarak.

 

Ulus=millet devleti (Size göre hangi millet )

 

Ulus devlet diyorsanız, tek milletten söz ediorsunuz demek.

 

Siz türkiyenin ''Türk devleti ''olduğunu düşünüyormusunuz?

 

ulus devlet ise eğer bu'da ''Türk devleti'' olduğudur benim düşüncem...Türk ve kürt devleti diyorsanda ulus devlet olmaktan çıkmazmı ?? !

 

Sn mavi politik cevap vermeyin lüfen.

Link to post
Share on other sites
Osmanlılarda ulus-lar vardı diyorsunuz haklı olarak.

 

Tüekiye cumhuriyetinin ise ulus devlet olduğunu söylüyorsunuz yine haklı olarak.

 

Ulus=millet devleti (Size göre hangi millet )

 

Ulus devlet diyorsanız, tek milletten söz ediorsunuz demek.

 

Siz türkiyenin ''Türk devleti ''olduğunu düşünüyormusunuz?

 

ulus devlet ise eğer bu'da ''Türk devleti'' olduğudur benim düşüncem...Türk ve kürt devleti diyorsanda ulus devlet olmaktan çıkmazmı ?? !

 

Sn mavi politik cevap vermeyin lüfen.

 

:)

 

Dostum,burasi bir Türk ve Kürt devleti demem,burası Türkiye Cumhuriyet'i.Yani bir Türk devleti.

 

Sorularınızı açık sorarsanız,tüm yanıtlarım samimi olacaktır.Emin olunuz.Saygılar.

Link to post
Share on other sites
:)

 

Dostum,burasi bir Türk ve Kürt devleti demem,burası Türkiye Cumhuriyet'i.Yani bir Türk devleti.

 

Sorularınızı açık sorarsanız,tüm yanıtlarım samimi olacaktır.Emin olunuz.Saygılar.

 

:)

SEVGİLİ HEMŞOM Daha önceki bir iletinizde kendinizi türk olarak tanımlamadığınızı ve kürt kökenlili türkiye cuhuriyeti vatandaşı olduğunuzu söylemiştiniz.

 

Ona istinaden yazdım.şimdi siz kendinizi bu ulustan görüyormusunuz?

 

görüyorsan yada görmüyorsanda bu yazdıklarında çelişki olmuyomu?

 

Yanlış anlamayın lütfen insan kendisini nasıl görüyorsa öyledir elbet, benim düşüncemde kürtler türklük çatısı altında bir ulustur.

 

bugün doğu türkistanda üzerine deneme yapılan köylerin birkaç tanesi kürt asıllıdır fakat türkler olarak görülür ve kür-türk ayırmadan o insanların üzerinde nükler denemeler yapılmaktadır.

Link to post
Share on other sites

Ben kendimi etnik anlamda Kürt olarak tanımlıyorum,ulus kavramınız da etnik kimliği sayıyorsanız ben kendimi Türk ulusundan saymıyorum.

 

Yok eğer sadece vatandaşlık bazında yada ortak kader diyorsanız,başım üstüne :)

 

sevgili hemşom,Türk yada Kürt...ölümün ve zulmün dili yoktur,etniğini değil yapanı lanetlerim.selamlar Diyarbakır'dan;)

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest gelincik

Osmanlı da Türkler arap ırkı karşısında aşağılanan bir ırk muamelesi görüyorlardı."Türk" kimliği, yönetimin merkezi olan İstanbul'dan uzak, savaştan savaşa asker toplamak için anımsanan, Anadolu köylerinde kapalı bir kültür içinde dili ve töreleri ile yaşamıştır. Zaman içinde "Türk" yöneticisine o denli yabancılaştırılmış ki, kimi kez "Osmanlı Efendisine Türk' demek hakaret sayılmış", "Türk" sözcüğü, Anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur.

 

 

İstanbul alındıktan sonra, Osmanlı yönetiminde, devletin en yüksek yürütme organları Türke kapalı tutulmuş, devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun okullarına Türkler alınmamışlardır. İstanbul'un alınmasından 4. Murat'ın ölümüne dek geçen 187 yıl içinde, devşirmelerden 66, Türk kökenlilerden de 10 kişinin sadrazamlığa atandığını, aynı dönemde devşirmelerin toplam 167 yıl, Türk kökenli sadrazamların da 17 yıl görev yaptığı gerçeği, Türklere yaklaşımı gösteren ayrı bir kanıttır. Padişahlar, yakın korumalarını da hep devşirme (kul-köle) olanlardan seçmişlerdir.

 

 

Osmanlıda ulusculuk anlayışı değil ümmetçilik anlayışı hakimdir. Zaten ulusçuluk ve ırk anlayışının tohumları ekilmesinden sonra balkanlardan başlayarak osmanlıdan kopuşlar hızlanmıştır.

Link to post
Share on other sites

Geçmişt Bütün Davası Nizam-ı Alem İlayı Kelimetullah Olan Cihadı İslam Sancaktarlığını ÜStlenen Bir Devlet Olmak Türklüğe Neden Düşmanlık Beslesin.Değil Türklere Tarihinde Hiç Bir Millete Zulum Yapmayan.Zalime Yavuz Mazluma Yunus Olan Bir İmparatorluk Hangi Sebeple Türke Türklüğe Düşman Olsun.Gittiği Heryerde Hoşgörünün Ve Adaletin Asırlarca Binbirtürlü Örneğini Sergileyen Bu İmparatorluk Neden Kendini Oluşturan Unsurlara Kasıtlı Olarak Düşman Kesilsin..

 

Bir İnsanın Milliyetini Damarındaki Kan Daha Doğrusu Genetiği Belirlemez.Bunlar Sadece Uyruğu Belirtir.Tatar Türkü Lenin Türk Olmasına Rağmen Yüzbinlerce Türkü Ölüme Sürgüne Vahşete Sürüklemedi mi.

 

Öyleyse Kendimizden Bakacak Olursan Hangimiz Ne Kadar Türküz .Türkün Seceresini Yükselten Değerlerin Hiç Birine Uymuyorsak Türklüğümüzden Bahsedemeyiz.

 

Tanırım.Konuşmasından.Büyüklerine Saygısından.Küçüklerine SEvgisinden.Adaletinden.Hoşgörüsünden.Yardımseverliğinden.Gelenekl Göreneklerinden.Savaşçılığından.Merhametinden.Sofraya Oturuşundan.Yemek Yemesinden.Giyinmesinden.Nelere Üzülüp Nelere SEvindiğinden.Birlik ve Beraberlik Anlayışından.Devletçiliğinden.Vatanseverliğinden...Ve Birçok Milleti Millet Yapan Unsurlardan Tanırım Kimin Hangi Millet OLduğunu.KAnından KAfatasından Ya da Onun Anası Oymuş BABası Buymuş.Bunlar Uyruğunu Belirler.O Uyruk Bireyi YArgılamak için Delil Olarak Kullanılamaz.Uyruk Topluluklara Verilen Ad Olabilir.Yani Türk Çerkez Çeçen Çin.

 

Osmanlılarda Demin Bahsettiğim Kendini Dİğer Milletlerden Diğer Topluluklardan Ayıran Özelliklere BAkacak Olursak.

 

Bilindiği Üzere Din Temelli Yönetilen Bİr İmparatorluk Olan Osmanlının Din Anlayışına İslam Anlayaşına Bakarsak.Bence Sorunun Cevabını Bulabilir.Ve Umarım Saçma Olarak Nitelendirdiğim Türk ve İslam ın Birbirine Zarar Verdiği Düşüncesini Paylaşan İnsanlara Gerçeği Görebilmelerini Sağlarım.

 

Türkler Amelde Hanefi İtikadda Maturidirler.

 

Maturidilik İnancı

 

Her Türlü ÇAtışma Ortamından Uzak İlmin Ve AKlın Önderliğinde Gelişen İslam Anlayışıdır.

 

Bu İslam Anlayışı İslam Coğrafyasının Fıkralaşmaya BÖlünmeye Başladığı ZAmanda GElişmiştir.

 

Küçük Bİ Örnek VErecek Olursak.

 

Peygamberimiz(S.A.V) Namazlardan sonra dua ve tesbihleri sakın terk etmeyin. 33 defa Sübhanellah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahüekber deyin’. ( M.Kapcı, Peygamberin vasiyetleri: 53)

 

Yani Namazdan Sonra Tesbihat AYet-el Kürsi ve Kur'an dan Sure Okunması Sünnettir.

 

Bugun Arap Yarım Adasında Kuzey AFrika DA Endonezya da Camiilerde Böle BirŞey YOktur.Kural Değildir.Türk olmayan müslümanların namaz kılmasına bkacak olursak aradaki farkı görmüş oluruz.He onlar yanlıiş mı yapıolar Asla BEn yorum farkını göstermek istedim.

 

Ancak Doğu TÜrkistan daN Balkanlara Kadar Olan Türkistan Coğrafyasında Her Camiide Bu vARdır.Kural Olmuştur.Eğer Ki Osmanlılar da Türk Kültürüne Karşı Bİ Yaptırım Olsa idi.ARapçılık(Ki Çok Saçma bu terimler Osm.İmp İÇin) anlayışında 600 yıl anadoluda hüküm süren bir İmp. neden böle bi alışkanlığın devam etmesine izin vermiş.Neden arapların anladığı gibi bi islam yorumu getirmemiş.Neden Hala Türk GEleneklerinin DEvam ETmesine Yaşanmasına İzin vermiştir.

 

Birde Milli Davalara Bakacak olursak

 

İslamdan Önce Türkler

 

Kitaplarda Anlatıldığı Gibi.Kıtlık Çin Baskısı.İklim vs gibi şartlar yüzüne göç etmemiştir.bunlar Sadece Süreci Hızlandırmıştır.Ana Sebep.

 

Büyük Türk Cİhan Hakimiyeti MEfkuresidir.

 

Yani Dünyaya Adalet Ve Barış Getirme Amacıdır.

Dr. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi AÇınız ,Okuyunuz...

 

İslamdan SOnra Adı Cihad DEğil Nizam- Alem İlahi KElimetullah Olmuş VE bu BAyrak Yarışında Karahanlılardan Selçuklulardan Osmanlıya Geçen Süreye Kadar Bİr Çok Türk Devleti Aralarında Mücadele ETmiştir.

 

Padişahlar Tahta Çıktıklarında

 

Bir Dua Okurlar Duanın İÇerisinde.

 

İlahi Kelimetullahı Hİnte Turana KAdar YAYacağım GEçmektedir.Bunu Yavuz dA Sölemiştir.DEli Dedikleri İbrahimde.

 

Bu insanlar küçük insanlar Değil Bu padişahlar Ki Bİr çoğu Allah Dostu dur.ve Allah DAvası İçim Yönetmişlerdir İmp.

 

Bİz Küçklere Acizlere Bunları TArtışmak VE Bunlardan Sadece Gurur Duymak Düşüyor Ne yazıkki.

 

VEsselam HAk GElmiş Batıl Zaıl OLmuştur.

 

Osmanlılar Türktür.Yeniçeriler Türktür.Selçuklular Türktür.AMA ATaları Hunlar Olan MAcarlar(hungary) Türk değillerdir.

 

Kan SoY Sop DEğil Kültür BElirler.YEryüzündeki YErini Değerlerin Belirler.

 

Bİr Türk Dünyaya Bedeldir.

 

Osmanlılarda türkler ARap ırkı karşısında aşağılanmış diyorlar.Ancak Bİr çok ARap DEvletinde TÜrkler Üst SEviyelere Kadar YÜkselmiş.HAtta Tahta oturmuş.Hatta Kumandan olmuşlardır.O zaman DEdikleri Bİr TEzattır.O zaman ya siz ya da tarih kafa karıştırıyor.Kimseye IRkı yüzünden Bİr aşağılanm yapılması İslam La Yönetilen Bİr İmp. Mümkün Değildir.He Sonradan Bozulma Olmuştur.Oda NE zamandan İslamdan Kopma Olmuş Sen arapsın sen türksün sen gayrı müslim sen bilmem nesin gibi ayrılıklar olmuş olabilir.Ama Bu Bütün bİr Osmanlıya Maledilemez.

 

İslamiyetin Faziletini Türklüğün Gurur VE kaynağıyla Birleştirebilen.Milliyetçliği İSlam Milliyetçiliği Olan Türk DÜnyaya Bedeldir.Fatih GİBi Kanuni Gibi YAvuz Gibi Sultan ALpaslan Gİbi Abdulhamid Gibi.Turanı Kızıl Elmayı gErçekleştirmeye Çalışan uyruğu Ecnebi Olan Sokullu Mehmed Paşa Gibi....

Link to post
Share on other sites
Guest gelincik

Sayın sancar kimse Türklüğü falan aşağılamıyor. Tarihi gerçeklere nereye kadar yüz çevireceksiniz. Veriler ortadadır. Siz allah bilir Türklerin sopa zoruyla müslüman olduğuna da inanamıyorsunuzdur.

Link to post
Share on other sites

Sopa Zoruyla Müslüman Olduklarına İnananlar Tarihi Gerçeklere Yüz Çevirenlerin ta kendileridir.Türkler ki İslamiyetin İlk Zamanların da Ahlaklarıyla Birarada Yaşama ve Dayanışma Becerileriyle zamanın en üstün en güçlü milleti iken nasıl oluyoda arabistandan gelen kabile reislerinin zoruyla müslümanlığa geçecekle.!!!! Çok komik.Türk ler o kadar bilincsiz bi millet mi ki sopa zoruyla islamı seçsinler.O ruh ki 40 çeriyle Koca Çin Sarayını altını üstüne getiren.Ergenokonda Dağları eriten.Çanakkale de Bütün Dünyaya geçit vermiyen ruh nasıl oluyorda sopa zoruyla islama geçer.Zorla desen koymazdı da sopa zoruyla diyorsun.Aşağılayamazsın türk milletini ve islamiyeti bu kadar.

 

İslam da derki zorlamayacaksın.

 

Tarihin yüzeyden araştırılmalı yüzeyin derinine inmeli.

 

Ama üç beş kabilenin ya da bir milletin küçük bir kısmının başından geçen olayları o millete mal edemezseniz.

 

Benim köyüm yakılmış.Rumlar tarafından 1. Dünya Savaşında ARaştırdım.Bi Baktım ki Bizimkiler Rahat Durmamış.Durup Dururken Rumları sürekli taciz etmişler.

 

Önce öğrendiklerime inanmadım.(Öğrediklerim Bizzat tanıklarından büyükdedem Akranlarındandır.)

 

Sonra biraz daha araştırdım ki Rum Köylerinde hiç Hissettirmeden teşkilatlanmışlar.Rum köylerde Savaşda boş durmamış çeteleşmiş.Ancak Bizimkilerde bu çeteleşmenin olduğunu bilmiyolar.

 

Kim Haklı Şimdi.Rumları Durup dururken rahatsız eden amasyanın köylüleri mi haklı.Yoksa Türk milleti mi haksız.Köylüler Üç beş rumu öldürdü diye Türkler mi Haksız yani.Çok saçma.

 

Tarih konuşacaksınız.Üç beş kişinin kabilenin köyün başından geçenleri kanıt olarak gösteremezsiniz.

Link to post
Share on other sites

Inanamiyorum gercekten,tarih bu kadar mi önemsiz bazi forumdaslar icin.

 

Söylermisiniz lütfen,Osmanli imparatorlugunu saglamlastirmak icin kimlerle savasti Anadolu'da?

 

Anadolu'da ki beylikler hangi beyliklerdi,bunlardan hangisini Osmanli bagislayip yasamasina müsaade etti.Yapmayin,gercekleri bu kadar kolay kolay tahrif etmeyin.Ucuz teorilerle bir yerlere varamazsiniz.Surasi bir gercektir hemde inkar edilemiyecek ölcüde bir gercektir:Osmanli kurulduktan sonra önce Bizansla akraba olmanin yollarini aradi,biraz güclenince hedefinde Anadolu'da ki TÜRK BEYLIKLERI vardi.Bunlari birakin ansiklopediler veya Hammer'in tarihinde aramayi bunlar ilkokul tarihlerinde gururla anlatilan gerceklerdir.Büyük Osmanli Candarli beyligini ortadan kaldirdi.Büyük Osmanli Dulkadir ogullarini ortadan kaldirdi vs.vs.Kimdi bunlar..?

 

EL INSAF...

 

 

saygilarla

Link to post
Share on other sites
Guest gelincik
Sopa Zoruyla Müslüman Olduklarına İnananlar Tarihi Gerçeklere Yüz Çevirenlerin ta kendileridir.Türkler ki İslamiyetin İlk Zamanların da Ahlaklarıyla Birarada Yaşama ve Dayanışma Becerileriyle zamanın en üstün en güçlü milleti iken nasıl oluyoda arabistandan gelen kabile reislerinin zoruyla müslümanlığa geçecekle.!!!! Çok komik.Türk ler o kadar bilincsiz bi millet mi ki sopa zoruyla islamı seçsinler.O ruh ki 40 çeriyle Koca Çin Sarayını altını üstüne getiren.Ergenokonda Dağları eriten.Çanakkale de Bütün Dünyaya geçit vermiyen ruh nasıl oluyorda sopa zoruyla islama geçer.Zorla desen koymazdı da sopa zoruyla diyorsun.Aşağılayamazsın türk milletini ve islamiyeti bu kadar.

 

İslam da derki zorlamayacaksın.

 

 

Tarih konuşacaksınız.Üç beş kişinin kabilenin köyün başından geçenleri kanıt olarak gösteremezsiniz.

 

İsterseniz talkan ve curcan katliamlarını da bir araştırın. Tarih öğrenmek sadece işinize geleni almakla olmaz.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...
Dünya'da etnik köken muhabetinin hiç yapılamayacağı iki bölgeden birisi Latin Amerika, Diğeri de Anadolu'dur. Melez topraklar yani.

Cyrano, ben buna Mezopotamya'yı da eklerim aslına bakarsan...

 

İmparatorlukta uluslar vardır,ulus değil.

 

İçerisinde "Uluslar" barındıran bir imparatorluk örneği gösterir misiniz?

Ne Osmanlı ve ne de başka bir imparatorluk "Uluslar" barındırmamıştır;

Çünkü Ulusların ortaya çıkması, zaten bu yapıları, daha Ulusları barındıramadan yok etmiştir...

Kaldı ki eğer Osmanlı "Ulusları barındırabilen" bir yapıda olabilseydi,

Dağılmazdı...

 

Osmanlı Devleti Türk düşmanıdır demedik zaten,o imparatorluk gereği Türkler'e olması gereken yerdeydi.Sadece bu!

"Türkler'e olması gereken yeri", Türkmenleri katledip, Balkanlara uçlara sürüp, savaşlarda tampon bölgelerde öldürülmelerini sağlayıp; bunları yapamadıklarını da Kürtleştirmesi ya da Sünnileştirmesi mi?

 

Ben kendimi etnik anlamda Kürt olarak tanımlıyorum,ulus kavramınız da etnik kimliği sayıyorsanız ben kendimi Türk ulusundan saymıyorum.

 

Yok eğer sadece vatandaşlık bazında yada ortak kader diyorsanız,başım üstüne :)

Ortak Kader'e, daha da genelleştirerek "Ortak Değerler" diyor ve bu iletinize 10 üzerinden 10 puan ile karşılık veriyoruz... :clover:

 

"Ulus" denilen şey "Etnik Köken" değildir...

"Türk" dediğinizde, Cyrano'nun dediği gibi bir Türk Irkı tipolojisine rastlamazsınız zaten Anadolu'da

Ya da çok çok azdır;

Kaldı ki ırkçılığı yapılabilsin...

Link to post
Share on other sites
  • 8 years later...

Padisahlarin turk kimliğini reddettiğini ilk defa duyuyorum eğer boyle bir sey varsa kanıt gosterıniz.Kuyucuklu Murat Pasa , nin katliam yaptiğini soyluyorsunuz bildiğim kadariyla bir isyani bastirmak için zor kullandiği doğrudur ancak bunu yaparken çocukları da oldurduğunu soyluyorsunuz buna kanit gösterin.Kayitlarda alevi ile türkun anlamkayması olmus olabilir.Alevilerde musluman değildir.Birde devsirme isleminin zorla yapildiğini soyluyorsunuz ancak odonemde buna benzer durumlar avrupada da yasaniyordu ve çoçuklarını insanlar bile isteye hatta memurlara rusvet vererek devsirdmeye çalıstilar.Devsirme olan devlet adamlarinin kendi ırklarınıda pek onemsemediği ve bu duruma pek takilmadiği bilinmektedir.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.