Jump to content
Sign in to follow this  
Khanjanzadeh

Ulasim ve Yol Tasarimi Muhendisligi

Recommended Posts

Merhaba,

 

Bir konu hakkinda bilgisi olan insanlara danismak istiyorum. Iran'li arkadasim Muhendislik mezunu ve gecen sene Malezya'da Ulasim ve Yol Dizayni Muhendisligi konusunda Master yapti. Calismak ve yerlesmek icin Turkiyeye gelmeyi planliyor ve benden bu konu uzerinden bilgi istedi.

 

Eger bilgisi olan varsa, bana zaman ayirmasini rica edicem. Sadece bilgilenmek konusunda.

 

Tesekkurler simdiden,

Saygilar

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÜRKİYE'DE ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ'NE İHTİYAÇ

Prof. Dr. Zafer AYVAZ

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bornova/İZMİR

ÖZET

Ulaşım, yüzyılımızın önde gelen olgularından olup sanayi devriminin sonucu olduğu kadar teknolojinin

gelişip yaygınlaşmasında da pay sahibidir. Kara, deniz ve hava yolları ile demiryolu ve petrol-doğal gaz

hatlarının adeta kesişme noktasında bulunan ülkemizin sağlıklı gelişme ve ilerleme göstermesi için ulaşımın

ekonomik, güvenlikli, temiz ve medeni bir şekilde yapılmasını teminde birinci derecede sorumluluk alabilecek

şekilde eğitilmiş ulaşım mühendislerine ihtiyaç vardır.

TRANSPORT ENGINEERING REQUIRMENT İN TURKEY

ABSTRACT

Transport ıs öne of the leadıng occurence m the 20 th century. Whıle it ıs the conclusıon of the ındustrıal

revolutıon, on the development-and enlargement oftechnology,

Turkey ıs the crossroad of the transportatıon lınes. Far a healthy development of the land, transport engıneers

whıch are educated so that they are responsıble for economıcal, safely and envıronmentally clean

transportatıon are recjuıred.

GİRİŞ

Sanayi devrimi ile kitlesel üretim yolunun açılması sonucunda

dünyamızda üretim patlaması meydana geldi.

Büyük miktarda hammaddenin veya yarı mamulün önce üretim

merkezlerine taşınması, buralarda tüketime hazır ürün haline

getirildikten sonra bu mamullerin yurdun ve dünyanın

dörtbir yanına nakledilmesi zarureti hasıl olunca da ulaşım

ağları genişledi ve çeşitlendi; ilk önceleri büyük ölçüde ülkeler

içinde demiryolu ile yapılan bu ulaştırma faaliyetinde zamanla

karayolu, havayolu ve boru hatları da önem kazanmaya

başladı. Ticarî, ekonomik ve turistik amaçlı yolcu

taşımacılığının da artması ile kara deniz ve havadaki trafik yoğunluğu

gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir.

ULAŞIM HATLARININ ÖZELLİKLERİ

Ulaşım sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi

ekonomiklik, emniyet ve çevreye uyumluluk dikkate alınması

TÜRKİYE'DE ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİNE İHTİYAÇ Ekoloji çevre dergisi >

gereken en önemli faktörlerdir. Ülke ekonomisinin ve gelişmişlik

düzeyinin ölçüsü güvenlikli, ekonomik ve temiz ulaşım

hatları, her ulaşım türü için terminalleri (biniş-iniş, aktarma

ve bekleme istasyonları) ve burada hizmet veren

seviyeli personeldir. Ülkemiz açısından bu konuda oldukça

fazla iş yapılması gerektiği açıktır. Kıtaların kesişme noktasında

bulunan yurdumuz gerek ulusal gerekse uluslararası

madde ve enerji taşımacılığının yoğunluğunu ekonomik, güvenlikli

ve çevre dostu olarak taşıyabilecek yeterli altyapı, ulaşım

aracı ve kalifiye personelden yoksundur. Gün geçtikçe,

ulaştırılması gereken hammadde, mamul, enerji üretim girdisi,

üretilmiş enerji miktarı ile insan sayısı artarken, bunları

istenen ve olması gereken özelliklerde taşıyabilecek ulaşım

ağlarının yetersizliği sonucunda ekonomik kayıplar, çevre sorunları,

trafik kazaları, mal ve can kayıpları meydana gelmektedir.

Zaten kıt olan kaynaklarımıza büyük darbeler vuran

bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ihtiyacımız olan ilk

şey, bu konuda iyi eğitilmiş olan insan gücüne sahip olmaktır.

Ulaşım konusunda ihtisaslaşmış insan gücümüz bu alandaki

bütün sorunlara cevap arayacak ve çözüm için gereken planlama,

uygulama, bakım-onarım ve kontrol mekanizmalarını

bizzat yürütüp yönlendirecektir.

KARAYOLU ULAŞIMININ DURUMU

Mevcut durumu itibariyle yük ve yolcu taşımacılığımız

çok büyük ölçüde karayolu ağırlıklıdır. Fabrikadan satış yerine

minimum araç ve personel sayısı (bir kamyon, bir şoför)

ile taşıyabilme pratikliğinin getirdiği avantaj, bu ulaşım şeklinin

yol açtığı hava kirliliği, petrol tüketimi, trafik yoğunluğu,

gürültü, altyapı tahribatı, maddî hasarlı ve can kayıplı kazalar

şeklinde ortaya çıkan bütün olumsuzluklara göz yumulmasına

sebep olmaktadır. Taşıma maliyeti hesaplanırken

sadece yakıt sarfiyatı, taşıt amortismanı ve sürücünün işgücü

maliyeti gözönüne alınmakla büyük bir hata yapılmaktadır.

Saydığımız olumsuzlukların getirdiği maliyetin ve bozuk trafik

düzenini ayakta tutmaya çalışan, bu yönüyle büyük ölçüde

yıpranan ve yapmaya çalıştığı hizmet de boşa giden trafik

ekiplerinin maliyeti de eklenecek olursa karayoluyla yük ve

yolcu taşımacılığının ülke ekonomisine gerçek maliyetinin çok

yüksek olduğu görülecektir.

İHMAL EDİLEN DENİZ YOLU ULAŞIM ALTERNATİFİ

Deniz Ticaret Odamız konteynır taşımacılığında geri

kalmışlığımız yüzünden yılda 5 milyar dolardan fazla kayba

uğradığımızı belirtmektedir(l). Bunun sebebi limanlarımızın

gelişmelere ve yeniliklere ayak uyduramamasıdır. Halbuki

konteynır taşımacılığı ile ambalajlamadan, depolama masraflarından,

yüklemenin hızlandırılması sonucu işgücü ve zamandan

tasarruf sağlanmakta, yükleme ve boşaltmanın kolaylaşması

ile minimum hasar riski oluştuğundan sigorta

giderlerinde de tasarruf yapılabilmektedir.

UNUTULAN DEMİRYOLU

Yine gelişmiş ülkelere baktığımızda yük ve yolcu taşımacılığının

büyük ölçüde demiryollarıyla gerçekleştiril-diğini

görürüz. Bu sayede daha güvenlikli, konforlu, yakıt tasarrufu

sebebiyle çevre dostu; stressiz sözün kısası insanca bir ulaşım

temin edilmektedir. Toplu taşımacılığın getirdiği avantajlarla

şehirlerin, sorunları çözülemiyecek şekilde aşın büyümesi

de engellenmiş olmaktadır. Çünkü hızlı ve emniyetli

olarak şehir merkezine çevreden kolayca ulaşabilen insanlar,

evlerini tabiatla iç içe daha sakin ve ucuz olan taşrada edinmeyi

avantajlı görmektedirler (2).

BORU HATLARI VE TÜRKİYE

Günümüzün enerji hammaddeleri olan petrol ve doğal

gazın taşıma hatlarının bir bakıma kesişme noktası üzerinde

bulunan ülkemiz bu konuda da henüz yeterli bir altyapıya

sahip değildir. Yakınımızdaki yeni rezervlerin devreye girmesiyle

etrafımızda adeta patlayan bir enerji taşımacılığıyla

karşı karşıya kalacağız. Çevresel güvenliğimizi de tehdit etmesi

açısından boru hatlarıyla ilgili ekonomik projelerin dünya

kamuoyunda takdim edilmesi diplomasinin olduğu kadar teknokratların

da görevidir. Zaten onlara gerekli dokümanı sağlayacak

olanlar da teknik elemanlardır.

ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİNE İHTİYAÇ

Hükümetlerde yeralan hizmet bakanlıklarına göz attığımızda

her bakanlığın iştigal sahasıyla ilgili hizmetlerde çalışanların

eğitimine ait bir fakülte veya bölümün olduğunu görürüz;

Çevre Bakanlığı -Çevre Mühendisliği- Tarım Bakanlığı-

Ziraat Mühendisliği, Enerji Bakanlığı -Elektrik Mühendisliği,

Milli Eğitim Bakanlığı-Eğitim Fakülteleri gibi. Halbuki ülke ekonomisinin

ve ihracatının büyük ölçüde bağımlı olduğu ulaştırma

sektöründe bir bakanlığımız olmakla birlikte, bu sektörde

yaşadığımız ve yaşayacağımız sayısız sorunları bir

meslek erbabının titizliği ile çözmeye çalışacak ulaşım mühendislerinden

ne yazık ki yoksunuz. Hayatımızın büyük bir

kısmı yollarda geçiyor. Yaşamamız için gerekli bütün maddelerin

uzak veya yakından ulaştırılmasına muhtacız, ihtiyaç

sahiplerine de mallarımızı hızlı, güvenlikli ve çevre dostu bir

şekilde ulaştırmanın zarureti GAP projemizin devreye girmesiyle

çok daha fazla önem taşıyacaktır. Çünkü tüketim mahalline

taşınamayan malın üretilmesinin de bir manası yoktur.

Zira bir ürünün maliyeti içerisinde en yüksek oranda etki eden

faktör belki de ulaşım giderleridir.

 

SONUÇ

Bütün bu mülahazalar, mühendislik fakültelerimizde

multidisiliner bir konu olan ulaşım mühendisliği eğitimine başlanması

konusunda geç kaldığımızı göstermektedir. Gelişmiş

ülkeler bu ihtiyacı çoktan görerek "Transport Engineering"

adıyla bir ihtisas dalı oluşturmuşlardır. Ancak bu sayede bu

sektördeki dağınıklık, başıbozukluk ve düzensizlikten planlı,

ekonomik, güvenlikli, temiz ve medenî ulaşıma ulaşabileceğimizi

düşünüyorum.

KAYNAKLAR

1) Zaman Gazetesi, Sayfa 20,06/08/1996

2) NOYAN, Ö. F., II. Ekoloji Yaz Okulu, İlgaz Dağı Milli Parkı, 17/07/1996, Kastamonu

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1996 SAYI: 20

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.