Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

OSMANLI DEVLET Mİ İMPARATORLUK MU?


sadrazam
 Paylaş

Önerilen İletiler

Arkadaşlar bir Osmanlı Tarihi kitabı okuduğunuzda bu ikilemle sık sık karşılaşılıyor, bazen kendimiz de bu ikilemi yapıyoruz. "Osmanlı Devleti "mi "Osmanlı İmparatorluğu " mu ? Hangisi doğru ifade tarzı?

Kavramlara baktığımızda aynı şeyler olmadığı ortada, şöyle ki:

 

DEVLET: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

 

İMPARATORLUK: Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

 

Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılabilir mi? Ya da Osmanlıya belirli dönemler için Devlet, belirli dönemler için de İmparatorluk mu demeliyiz? Yoksa bunlar birer kavram karmaşası mı ? Buyrun Tartışalım...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Orhan Bey döneminde devlet olan Osmanlı ilk olarak Bayezid zamanında imparatorluk tanımına uygun hale geldi ama bu uzun sürmedi...

 

Fatih Sultan Mehmed ile İmparatorluk başladı...

 

Fatih kendini cihan imparatoru olarak gördü...

 

Yahudi ve ortodokslara bu yüzden saygı gösterdi...

 

:zorro:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

orhan bey dönemi sonuna kadar beylik

fatih dönemine kadar devlet

sonrası imparatorluktur

 

imparatorluk teriminden kaçınılmasının nedeni sözcüğün "empire" kökenli olmasından yani sömürgeci devleti ifade etmesinden kaynaklanır bence.... imparatorluk kelimesini kullanmamaya özen gösterenler(ki bu kelime yüzünden dersten kalan arkadaşlarım oldu) osmanlının sömürge politikası takip etmediğini iddia ederlerki,bu ayrıca bir tartışma konusudur...

 

ama çok uluslu bir oluşuma da devlet denmesi kanımca çok doğru değildir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Devlet ve imparatorluk kavramı birbirinin yerine kullanılamaz... bunları bi kelime karmaşasına çevirmekde mantıksız olur... Aslında olay çok basit: Osmanlı ''devlet''ken Osmanlı Devleti idi, ''imparatorluk''ken de Osmanlı İmparatorluğu idi...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

çok basit arakdaşlar monarşik devlet tek bir ulusun hakimiyse devlet. birden fazla ulusun hakimi olduysa imparatorluk olur. Osmanlıda tek ulusun hakimiyken devletti, çok uluslu olduğunda ise imparatorluk oldu.

 

CYRANO arkadaşım, diğer arkaşlarında dediği gibi sadece İmparatorluk diye yazıpta derslerden bırakıldığımızı hatırlıyorum, yani senin dediğin gibi çok basit şeyler değil. Hem burda sadece birşeyleri tartışmaya konuşmaya çalışıyoruz, yok ben iyisini yaparım diyorsan buyur sen de güzel birşeyler yap, biz tartışalım...

Dersten bırakan hocanın açıklaması ise şu idi: "Devlet-i Aliye-i Osmani (yüce Osmanlı Devleti)". Arşiv kayıtlarında Osmanlının kendisini Devlet olarak gördüğünü, İmparatorluk kelimesinin kökeninin Sömürmekten geldiğinden ve Osmanlı da sömürgecilik yapmadığından bu kelimenin kullanılması yanlıştır diye bir uyarı almıştım. Bu sebeple tartışmaya sundum...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

CYRANO arkadaşım, diğer arkaşlarında dediği gibi sadece İmparatorluk diye yazıpta derslerden bırakıldığımızı hatırlıyorum, yani senin dediğin gibi çok basit şeyler değil. Hem burda sadece birşeyleri tartışmaya konuşmaya çalışıyoruz, yok ben iyisini yaparım diyorsan buyur sen de güzel birşeyler yap, biz tartışalım...

Dersten bırakan hocanın açıklaması ise şu idi: "Devlet-i Aliye-i Osmani (yüce Osmanlı Devleti)". Arşiv kayıtlarında Osmanlının kendisini Devlet olarak gördüğünü, İmparatorluk kelimesinin kökeninin Sömürmekten geldiğinden ve Osmanlı da sömürgecilik yapmadığından bu kelimenin kullanılması yanlıştır diye bir uyarı almıştım. Bu sebeple tartışmaya sundum...

 

osmanlının sömürgeci karakteri ile ilgili ayrıca tartışmaya açılan bir başlık var zaten...

 

osmanlının ve bir kısım tarihçilerin imparatorluk teriminden özenle kaçınmasının sebebi "sömürmemiş" olma iddiasıdır,ki ben buna katılmıyorum... devletlerarası hukuka göre osmanlı bir imparatorluktur ve yayılma siyaseti gereğince emperyalist eğilime sahiptir. bu eğilim her ne kadar günümüz ölçütlerinde olmasa da o günün koşulları ele alındığında osmanlının hakimiyet sahasında(din-vicdan hürriyeti hariç) sömürgeci politika takip ettiği açıktır.en basitinden iskan politikası bile sömürgeciliğin bir parcasıdır.aynı şeyi ingiltere de avustralya konusunda yapmamışmıdır.

 

bir arkadaş cizye nin etkisinden bahsetmişti. buna katılıyorum,osmanlı yaşam hakkı vergisi olarak adlandırılan ve gayr-ı müslimlerden alınan devlete ciddi kaynak sağlayan cizye vergisi sebebi ile de din ve vicdan konusunda özgürlükler tanımıştır..ancak bu osmanlı sömürmedi demek değildir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Osmanli devleti bir Islam devletiydi ki Islamda imparatorluk ile yonetilmez,

bunuda ancak imparatorluk ne oldugunu incelersek gorebiliriz

 

İmparatorluk İslâmi bir yönetim şekli değildir. Bilakis imparatorluk sistemi İslâm’ın tamamen dışında bir sistemdir. İslâm’ın hakim olduğu bölgeler her ne kadar çeşitli ırktan ve coğrafyadan insanları içerse de tek bir idari merkeze bağlıdırlar. İslâm bu farklı bölgeleri imparatorluk sistemi gibi kendisi ile çelişen bir sistemle yönetmez. İmparatorluk sistemi, İmparatorluğun farklı coğrafyalarında yaşayan ırklar arasında yönetimde eşitlik ilkesini gözetmez. Aksine yönetimde sosyal ve ekonomik açıdan imparatorluk merkezinin belirgin bir ayrıcalığı vardır.

 

Yönetim noktasında İslâm Devleti ülkenin her tarafında ve her uygulamasında yönetilenler arasında tam bir eşitlik gözetir. İslâm bu çerçevede her türlü ırki tutuculuğu reddettiği gibi İslâm Devletinin tebası olan gayri müslimlere tebalık hakkını ve sorumluluklarını verir. Müslümanlar için söz konusu olan görev ve sorumluluklar onlar için de geçerlidir. Daha da önemlisi İslâm tebaanın herhangi bir ferdine mezhebi ne olursa olsun öyle haklar verir ki Müslüman da olsa tebaadan olmayan başka birisi bu haklara sahip olmaz. İşte bu temel farklar dolayısı ile İslâm’ın yönetim nizamı imparatorluk sisteminden tamamen farklılaşır. İslâm yönetimi egemen olduğu bölgeleri ne sömürür ne de o bölgeleri merkezin çıkarları doğrultusunda her türlü kaynakları merkeze aktarılan yerler olarak görür. Aksine İslâm yönetim sisteminde, merkeze uzaklıkları ve ırkları ne olursa olsun tüm bölgeleri devletin asli bir unsuru olarak görür ve bölge halkına tüm haklarını teslim eder. İslâm yönetiminde yönetim otoritesi, düzeni ve tüm yasaları devletin her bölgesinde bir farklılık arz etmeksizin aynıdır.

 

 

AK

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

CYRANO arkadaşım, diğer arkaşlarında dediği gibi sadece İmparatorluk diye yazıpta derslerden bırakıldığımızı hatırlıyorum, yani senin dediğin gibi çok basit şeyler değil. Hem burda sadece birşeyleri tartışmaya konuşmaya çalışıyoruz, yok ben iyisini yaparım diyorsan buyur sen de güzel birşeyler yap, biz tartışalım...

Dersten bırakan hocanın açıklaması ise şu idi: "Devlet-i Aliye-i Osmani (yüce Osmanlı Devleti)". Arşiv kayıtlarında Osmanlının kendisini Devlet olarak gördüğünü, İmparatorluk kelimesinin kökeninin Sömürmekten geldiğinden ve Osmanlı da sömürgecilik yapmadığından bu kelimenin kullanılması yanlıştır diye bir uyarı almıştım. Bu sebeple tartışmaya sundum...

 

sadrazam ilginç bir tartışam biçimin var. kıstas olan Osmanlı'Nın kendini imparatorluk olarak görüp görmemesi değil. imparatorluk bir monarşik sistem biçimidir ve kriterlerini "çok basit" diyerek yazdık sana. Osmanlı kendine imparatorluk dermiş veya demezmiş bu bizim için kritermi. kriter olan Osmanlı'Nın devlet yapısı, toprak hakimiyeti, impratorluk kriterlerine uyuyormu uymuyor mu.

 

Çok uluslu monarşik sistemler İmparatorluktur iş e çok olan budur. ayrıca Osmanlının imzaladığı antlaşmalarda ismi Osmanlı İmparatorluğu (Ottoman Empire) olarak geçer, Osmanlı buna herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

 

zeynonunda yazdığı gibi. Osmanlı devleti bizansız yıkıp istanbulu işgal ettiği an İmparatorluk olmuştur. zira artık Doğu Roma impataroluğu tebasıda o devletin buyruğuna girmiştir.

 

Akıllı Kız

 

Osmanlı imparatorluk değildi zira müslümanlıkta imparatorluk yoktur, sömürgecilik yoktur şeklindeki yaklaşımın ise yanlıştır. zira islam ülkelerinde her vatandaşa eşit muamelle yapıldığı gibi bir şey görülmemiştir tarihte zira Kölelik islamiyetten sonrada arap yarımadasında vardı.

 

o çağlarda hiç bir devlet her vatandaşına eşit davranmazdı. zirao günün ekonomik siyasal sistemelri bunu mümkün kılmıyordu. bunu bir devlet iyi nyietle bile denese çok kısa sürede zayıflar, yıkılır ya da başkasının buyruğuna girerdi.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 8 yıl sonra...

Osmanlı Devleti imparatorluk değildir.İmparatorluk kelimesi 'imperum' kelimesinden türemiştir imperum kelime manası ise sömürmektir şimdi Osmanlı Devleti bugüne kadar fetih ettiği toprakların ne madenlerini nede halkını sömürmüştür. Osmanlı Devleti gittiği topraklara yol, köprü., han , su kanalları ve daha nice yapılar yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin hiçbir padişahı kendine hükümdar diye hitap ettirmemistir ki Türk milletinin kendine özgü hitap kelimeleri vardır "hakan , han , padişah, sultan" bunlara örnektir. Devlete ise imparatorluk değilde Devlet-i al-i denmiştir ve Osmanlı Devleti hiçbir yazişmasında imparatorluk ibaresini kullanmamistir. Adamlar kendilerine kullanmadiklari ibareyi bizde atalarımız'a kullanmayalım.

Google Osmanlı yazınca imparatorluk diye çıkıyor Diyanet İşleri Başkanını papaz diye gösteren google nin bunuda böyle göstermesi çok normaldir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 yıl sonra...

Arkadaşlar benim dusuncemde Osmanli zamaninda imparatorluk demek sömürgeci devlet demek kokude emperyalizm'me dayanir. O zamanlar Osmanli Imparatorlugu dendiginde cok yanlis ve buyuk bir saygisizlik olur cunku osmanli islamiyeti yasayan bir devlettir. Fakat suan kullandiımiz TDK'ya göre imparatorluk içinde farkli milletleri bulunduran anlamina gelir. Bu yuzdende suan kullandigimiz dile gore imparatorluk dememizin bi sakincasi yok ama Osmanli kendine hic bi zaman imparatorluk dememistir devleti aliyye yani buyuk DEVLET demistir o yuzdende bizimde Osmanli'ya Devlet dememiz daha uygundur cunku onlar kendilerine o sekilde hitap etmislerdir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 3 ay sonra...
Misafir Fatih Alpaslan

Osmanlı İmparatorluktur çünkü Osmanlı Devşirme Sistemi yapmıştır.Bir kişinin ulusunu , milliyetini değiştirmek ne kadar doğrudur.Osmanlı sömürgecilik yapmıştır. Ama yaptığı sömürgeleri hoşgörü ile anlatmış ve ona sömürgecilik dememiştir.Ama Osmanlı sömürgecilik yapmıştır. Kolay gelsin 

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 yıl sonra...

Bakınız Millet

Devlet çok uluslu veya tek ulus fark etmeksizin milletleri yöneten,

Bekasi altında toplayan,toplanilan güçtür.

İmparatorluk ise millet bekasina sadık olan

Devleti kalkindiran, hanedan üyelerinin yönetimidir.

 

Yani millet,milletler vardır.

Bu millet ve milletleri yöneten

Bekalarini koruyan birde devlet,

Devlet i vardır.

Bu devlet, Devleti güden,ayakta tutan ise

Millet ine, millet lerine

Yani aslında kısaca hakka sadık olan

İmparatorluk vardır.

Bilirsiniz ki imparatorluk lari haneden uyeleri oluşturur.

Yani bir devlet millet ile var olabilir

Ve uluslararası hukukta bulunabilir.

İmparatorluk ise sadace haneden üyeleri ile uluslararası hukukta var olamaz.

Olmaları için

Devleti olması gerekir

O Devleti n de milleti,milletleri olması gerekir.

 

Yani aslında Osmanlı hem devlet idi

Hemde İmparatorluk idi

Kısaca;

Osmanlı öyle büyüktü ki

(haşa Allah tan başka yücelik,büyüklük,güç yoktur-ayri mevzu,burası ile karistirmayin)

İç işlerinde devlet 

Dış işlerinde ise imparatorluk tu.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 yıl sonra...
Misafir Emir Timurun Hocası
Tarih 14.02.2016 at 01:01 , Misafir Ozdemir dedi:

Arkadaşlar benim dusuncemde Osmanli zamaninda imparatorluk demek sömürgeci devlet demek kokude emperyalizm'me dayanir. O zamanlar Osmanli Imparatorlugu dendiginde cok yanlis ve buyuk bir saygisizlik olur cunku osmanli islamiyeti yasayan bir devlettir. Fakat suan kullandiımiz TDK'ya göre imparatorluk içinde farkli milletleri bulunduran anlamina gelir. Bu yuzdende suan kullandigimiz dile gore imparatorluk dememizin bi sakincasi yok ama Osmanli kendine hic bi zaman imparatorluk dememistir devleti aliyye yani buyuk DEVLET demistir o yuzdende bizimde Osmanli'ya Devlet dememiz daha uygundur cunku onlar kendilerine o sekilde hitap etmislerdir.

Osmanlı imparatorluktur.  imparatorluk sömürgeci devlet anlamına gelmez, zaten yukarıda var. Eğer sömürgeci devlet anlamına geliyorsa İngiliz "SÖMÜRGE " İmparatorluğubdaki Sömürge  kelimesi neden var?? Direk ingiliz imparatorluğu olurdu 

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 2 yıl sonra...

Osmanlıya İmparatorluk diyenler Batının verdiği düdüğü öttürüyorsunuz.

İmparatorluk bal gibi de sömürgenliktir.

Hadi bunu geçelim. Yani batının bu ismlendirmesi ile kullandığımızı bir tarafa bırakalım.

Osmanlı Kendine hiç bir zaman imparatorluk adını ya da sıfatını kullanmamıştır.

devletarsivleri.gov.tr yer alan ahidnamelere ve diğer evraka tek tek bakın. Hiç bir yerde geçmez.

Ayrıca bu tabir müsteşriklerin Osmanlı'yı yazarken eserlerinde ağız birliği etmişcesine İmpratorluk diye adlandırmaları ve yazmalarından kaynaklıdır.

Bazı gavur hayranları (eski tarihçileri kasdediyorum) da o düdüğü öttürmektedirler.

 

Mantık da aynı bu gün... Hala bu hayranlık var akademide.

Makaleni İngilizce yazarsan Uluslarası yayın sayıp iki kat puan alınıyor.

 

Yaw kral çıplak. İmparator kelimesinin sözlükte öyle bir anlamı yok. Aynen sömürme demektir. Zorlamayın.

İlla diyecekseniz Cihan Devleti deyin ki Ben onu tercih ederim; Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Artık Cihan Devleti olduk, demiştir.

Yani OSMANLI CİHAN DEVLETİ deyin. Kısaltması da OCD.

 

Kaldı ki bir insan çocuğuna ne isim verirse o kabul edilmek zorundadır.

Bun Tercümesi veya Şerhi olmaz.

İsmi GÜL olan birinin İngiltere'ye gittiğinde ROSE mu diyecez?

 

SONUÇ; 

Batılılar yapmışlar bir kabahat (sömürme) bizi de kendilerine eş tutmak için İmpratorluk diyorlar.

Osmanlının sömürmediği devletin arşiv kayıtlarında olduğu gibi, 400 yıl kaldığımız Arap topraklarında bu gün Türkçe konuşulmadığı gibi,

100 yıl kalan Fransızlar(Cezayir gibi) kendi dilleri resmi dil haline gelmiş olması yeterli delildir.

 

Biz de içerde bölünerek yok efendim İmparatorluk büyük devlet demektir vs. diyoruz.

 

Ama bu konuyu en güzel özetleyen olay kendine ev sahibinin bir fıkradır.

Bir gün bir ev sahibi yemekli davet verir.

Davetliler akşam yemeğine oturduktan sonra yemek başlar.

Bi ara ev sahibinin solunda oturan misafirlerden biri ev sahibinin de duyacağı kadar gaz kaçırır.

Oturduğu saldeyeyi ahşap zmeinde sürttürerek sesi baskılama ya da sesi manüpüle etmeye çalışır.

Etrafa bakar kimseden tepki yok. Hareket yok.

Elini oğuşturur oh be der...

Sonra bu olay bi daha tekrarlanır. Yine sandelyeyi gıcırdatır. Etrafa ve ev sahibine bakar. Yine tepki yok.

Üçüncü kez sesli gaz çıkardıktan sonra yine sandaldeyi gıcırtadırken ev sahibi dayanamış;

YAPTIN Bİ KABAHT, ŞİMDİ KAFİYE ARIYORSUN herhalde... 

Slm ...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Misafir
Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.