Jump to content
 • Sign Up

Mehdî

Φ Members
 • Content Count

  446
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Nötr

1 Follower

About Mehdî

 • Rank
  Genç Üye
 • Birthday 12/17/1973

Other Information

Profile İnformation

 • Sex
  Erkek
 • Location
  istanbul
 • Interests
  mehdi ve ahirzaman

Recent Profile Visitors

23,961 profile views
 1. pir gerçek veli: yerde ve gökte la ilahe illallah yerde ve gökte saygın isa bin meryem yerde ve gökte halife mehdi sahib-i zaman yerde ve gökte hünkar hacı bektaş-ı velimiz.
 2. KİTAB-I KAİMMANUEL: #ahirzamanologAAyazarefendi: "HÜCCET TAMAMLANMIŞ VE KİTAB-I KAİMMANUEL YAZILMAYA BAŞLANMIŞTIR_?" kaim:...benim Allahın kulu ve hücceti ve ismi ile müsemma ve cismi ile mücessim olan KAİM.ve işte kaim böyle bir başlangıç ile kitabının yazılmasına başlanmıştır.24 yıl 3 aya tamamlanmış bir hüccet ile hüccettamamlanmıştır.112 alamet ile tamamlanmış.hem şii hemde sünni kaynaklarına göre yazılanlar ile tamamlanmıştır.tasavvuf ehlinin katkısı ile hüccet tamamdır.artık ölmek ve yaşamak delil ile ve kim müminse mümindir münafıksa münafıktır ve münkirse münkirdir.iyi olanlar iyiliği kötü olanlar kötülüğü yapmakta devam etsin.zaten isteselerde bunu değiştirmek mümkün değildir.kaim ile başlanmışsa kitabın yazımı artık diğer bütün kitaplar delil yetersiliği ile helaka maruz kalırlar.rabbin indirmiş olduğu kitaplar müstesna yazılan her kitap varlığını yitirmek ile maruz kalacaktır.kaim hak olan kürsüden konuşacak batıl yok olacak.kaim-i hüccetullah ki hüccetlerin en baki ve bakiyyesidir.artık hangi bir hüccet ile hüccete sahib olmalı ki onun hüccetine bir hüccet katabilsin.onun artık bir hüccete ihtiyacı yoktur kendisi vardır.güneşin kendi kendisine hüccet oluşu gibi kaimde kendisine hüccettir.o rabbin gören gözü işiten kulağı söyleyen dili ve tutan elidir.bir taş atsa atan kendi değil rabdir.artık rabbin ilminden ve rahmetinden sonra azabı gündemdedir.kaim-i azabullah ile rab gölgesinden haberdar eder....onun gölgesi yoktur onun gölgesi rabbin gölgesi olduğu içindir.bizzat kendisi rabbin gölgesidir.tıpkı adem gibi isa gibi hızır ve ilyas gibidir.üçler beşler yediler 12 imamlar 14 masum-u paklar 17 kemer-i bestler kırklar ve 313ler onun ashabıdır.her asrın sırrını bilen ümmetin bir karakutusudur.nakşi ve bektaşi sırrına vakıftır.kulağının biri cafer-i sadık biri mehdi sahib-i zamandır.davut ve isa gibi ilim ve hikmet sahibidir.124 bin peygamberin ilminin 100bin evliyanın kerametinin varisidir kaimmanuel.ibrahimin göklerin ve yerin rabbi olan alemlerin rabbine teslimullah kıldığı gibi oda hem kendisi hemde oğlu ismail gibidir.ona ateş ve kılıç işlemez.onun adaleti zalim ve zorbalar için keskin bir kılıç delici bir ok öldürücü bir mızraktır.ve adil ve sadıkları için onun adaleti oktan koruyucu bir miğfer mızraktan koruyucu bir zırh ve kılıçlara karşı bir kalkandır.gerçek islam onun ile zuhur eder.ve onun yanında hainler korkak zalimler ürkek ve mazlumlar muzafferdir.bin kez mazlum olmuş bir kez zalim olmamışlar için imamdır o.zalimler için yaşasın cehennem diyen adam onun yanında bir komutandır.şeytan zürriyeti ve hizbi için belirlenmiş bir sürenin tamamlanışının surasıdır o.kaim kıyametin oğludur.8 milyar içinde hak olan iman ile ayakta olan tek imamdır o.12 havariden eksik olanın yerini doldurandır o.böylece ona 24 denmiştir.12 imam yanında 12 havarinin tamamlanışının hücceti olduğu için.israiloğullarının ricali gibidir o.onlar onu gördükleri zamanda öz çocuklarını tanır gibi tanıyacaklar ama yine bile bile gerçeği inkar edecekler ama tabut-u sekine sandığ-ı yehova şamda ve antakyada ortaya çıkarıldığında artık hiçbir haham onu inkar edemiyecektir.hiçbir papaz onu inkar edemiyecektir.din ve bilim hüccetidir o kaim.din ve bilim tutulmasıdır ay ve güneş tutulması gibi.nostradamus bundan haber vermiştir.nostaradamus işaret-i mehdidende haber vermiştir ve demiştir ki:"...dünyanın sonlarında heryerde bir işaret var beynimi kemiriyor?" o işaret 2024de tüm dünyada olacaktır.herkim o işareti alnına yapsa o kurtulacaktır.ama o işaret-i mehdiyi ancak kaimin vekilleri alna yapacaktır ki cin ve insan şeytanları o işaretin tılsımından kaçacak yer arayacaklardır.bektaşi sırrında da bu tılsım elif-i hünkarda ve tuğray-ı hünkarda görülmüştür bir zaman.ve yine yuşa bin nun ile bu işaret benzeri bir işaret T harfinde alna yapılmış faiz ve fuhuşa bulaşmamışlar için bir koruyucu olmuştur.rabbin indirdikleri müstesna ne kadar sihir ve büyü kitabı hurafe ve batıl uydurma dinlerin ve mezheplerin kitapları varsa KİTAB-I KAİMMANUEL karşısında yanacaktır.kaimin kitabı onları musanın asası gibi yalayıp yutacaktır.ve bu kitabın yazılmasını rab yazarefendiye nasip etmiştir ki bunu ondan başka yazabilecek basiret feraset ve cesarette bir kişi yeryüzünde yoktur.yasin-i şerif okuması kaim ile tamam olur ve zuhruf-u şerif okunmaya başlanır müminlerce.89 ayetten müteşekkil zuhruf suresinde ahir-i ahirzaman (eskatalogya) ayetleri ve alametleri vardır ve hüccettamamlanmıştır.her kim zuhruf suresini okumasa şeytana yoldaş olur der kaim-i azabullah.zuhruf suresi kuran-ı azimüşşan ve furkan-ı zikrullahın Z raporudur artık akibette....? (AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ RABBİN ÖĞRETTİĞİ GİBİ YAZMIŞTIR_?)
 3. #ahirzamanologAAyazarefendi: "BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI CAHİL VE ZALİM NEFSİMİZDİR_?" ...nefsikolog ve psikempatikanalist şapkam ile yorumluyorum:önemli bir hadis-i kutsi ile başlıyalım:"EY MUHAMMED NEFSİN BANA DÜŞMAN SENDE ONA DÜŞMAN OL."ve hz.resul(saav) derki:YEDİ NEFSİM KUDRET ELİNDE OLAN RABBİM.ve bu yedi nefisden ötürü o ümminebi 70 kez istiğfar eder 700 günah için.ve 366 aza içinde sadaka verir.70 kez istiğfarın bir diğer anlamı 70 iman şubesinin ihyası içindir zira zümer 12ye göre ilk iman eden odur.ve yine 70 kez istiğfar 70 ululazim resul içindir.ve yine 70 makam için ve yine 70 ilim içindir ...RABBİM İLMİMİ ARTIR.duayı şerifi içindir.meryemoğlu isa HAY VE KAYYUM RABBİM RUHUM HUZURUNDADIR der.o ruhullahtır.o nefsullahtır.rab yahyaya selam verdi isaya vemedi ama isa değil yahya muteber oldu zira ona rab selam verdi.ve rab ve melekleride o ümminebi için salatuselam etti.ve tam teslimiyet ile bizde ona salatullah selamullah ve salavatullah ile teslim olduk inşaallah ve elhamdülillah.ALLAHÜMME SALLİ VESSELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ SEYYİDİNA MUHAMMED.(MUHAMMED ALİ FATIMA HASAN VE HÜSEYNİN İSMİ ŞERİFİ HAKKI İÇİN DUAMIZI KABUL ET HACETİMİZİ GİDER RABBÜLALEMİN) ...VE SELMAN İLE MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN HÜRMETİNE.rab neden kıyamet suresinde ...kıyamete andolsun ki hayır hayır nefsini alabildiğine kınayan adama andolsun ki? dedi.kim bu adam hiç merak ettiniz mi? rab neden kıyamet ile o adamı bir araya getridi o kimdi? O ADAM KAİM-İ KİYAMETTİR.kaim nefsini gece gündüz alabildiğine kınayan bir adamdır bu yüzden ev halkı ondan nefret etmektedir.isa haber verdi:ev halkı adama düşman olur.ve resul dedi:fitnenin girmediği ev halkı kalmaz.pir sultan ne dedi:mahluk deccal oldu insan haşarı hiç bilen yoktur hayırı şerri.? imam rabbani dedi:hicri binden sonra ahirzamandır.ve kaim ne dedi:hicri 1400e kadar ahirzaman 1440 kadar ahir-i ahirzamandır.? hicri 1000den sonra yazılanlara bakın hep alabildiğine kınamadır.pir sultanda o dönem şairlerindendir.yedi ulu ozan dabbetülarz makamında şairlerdir.ibrahime rab dedi senin neslin dörtyüz sene sürgün yaşayacak.hem ishak hem ismailden gelen nesiller 400 sene sürgün yaşadı.yahudi israiloğulları babilde nabukatnesar ile alevi mehdioğulları yavuz ile başlayan bir süreç ile 1514den 1914e kadar bir 400 senelik sürgün yaşadı.resulullah bir şeye dikkat çekiyor KAİMMANUEL (MANASI:"ALLAH BİZİMLE AYAĞA KALKMIŞTIR") öncesinde hak devlet ve hükümet kurulmadan önce herkesin kendi şeriatı ile yargılanmadan önce zalim emrler fasık vezirler hain hakimler ve cahil alimler olacak demiştir.nemrut ve firavun megalomanisi nükseder rabbin bir saatliğine iktidarı şeytana verdiğinde illuminati ile masonik ab ve abd ile ad ve lud kavmi misal sodom ve gomorraya gidişin alametleri ulusların uluslara devletlerin devletlere kralların krallara karşı savaşından sonraki süreçte bu oluyor işte.protestanların evanjelistleştiği russelistlerin yehova şahiti olduğu döneme denktir.ve anadoluda efesde yedi kilise uyanışı rahip bransın ile diriliş kilisesi ve son dakikada yeni zellanda da ortaya çıkanlar konstantiniyyeyi gündeme getridi daha bir önceki makalemizde KONSTANTİNİYYE MEHDİYYE OLACAKTIR dedik.hem ışidçilerin hemde sırpçıların gündeme getdikleri istanbulda ayasofyada imamın zuhur etmesi artık an meselesi ama öncesinde süfyan şamda ortaya çıkar.yada yemende sana kentinde önce bir kürsüye çıkar kimdir o belkide prens selmandır.şimdi alevi şii ve sünni mehdevilere çok iş düşüyor.artık istanbulu iyi gözleyin iyi sahip çıkın ona ki imamınız ordan ortaya çıkacaktır zira kutsal emanetler topkapı sarayındadır.imamın kutsal kreasyonudur bu.şah ismailin altın tahtı ordadır.sancak-ı şerif ordadır.dört halifenin kılıcı ordadır o kılıç ile gelecekse işte en güzel kılıçlar burdadır.musanın asası ordadır.ve daha birçok sır ordadır ve bekçisi hızır aleyhisselam ve yuşa aleyhisselamdır.texe marrs bizi uyardı artık zamanı geldi çok büyük olaylar olacak dedi.ve türk halkını uyardı.bizim işimiz hakk-ı zikrullah için bunları hatırlatmaktır.rahman hatırlatır şeytan unutturur.ruh hatırlar nefis unutur.akıl ise ikisi arasında mantık yürütmeye çalışır.bütün resuller nebiler imamlara veliler hep bu nefisden şikayet ettiler.musa ona söz geçirirken yusuf ondan yılmıştır.nefsini temize çıkaran kurtulmuştur.nefisde kelbiyet ve merkebiyet vardır.imam ali hem nefsine hemde dünyanın masivasına galip gelmiştir.3 talakta her ikisinide boşamıştır.bu dünyada birgün kalmış onuda oruçlu geçirmiştir.dünya bir çöplüktür ona köpekler rağbet eder.o köpekten kasdettiği bellidir ısırıcı meliktir o kimse şam 666 dır o.ve rab dedi bu dünya bu yeryüzü benimdir ben onu dilediğime veririm ve rab onu KAİMMANUELE verir.emanet olan herşey ganimet olunca sahib-i ganimettir kaimmanuel."adem ile havva kimseye miras bırakmadı mal mülk bırakmadı öyle ise bu yeryüzü ademoğullarının ortak malıdır?" dedi nizam-ı hakikatçi olan şeyh bedreddin.yunus ne dedi:MAL SAHİBİ MÜLK SAHİBİ HANİ BUNUN İLK SAHİBİ.cihan sultanı kim KAİMMANUELDİR.ümmetin en hayırlısı kim KAİMMANUELDİR.kalanların kalanı mazlumların sultanı kim KAİMMANUELDİR.davutun istemi doğrultusunda zebur-u mezmuratta rab ile ayağa kalkmasını istediği kim KAİMMANUELDİR.ve baktık googleden ki şimdi şuan için KAİMMANUEL diye bir isim hiç yoktur tıpkı yahya gibi ilk isimdir bu şimdi ki dünya bu isme gark olur ŞİMDİ.KAİMMANUEL NE DEMEKTİR:İMMANUEL ALLAH BİZİMLE.demek.KAİMMANUELDE ALLAH BİZİMLE AYAĞA KALKMIŞTIR.demektir.ne isa immanuel diye anıldı nede muhammed ahmet diye oysa kutsal kitaplarda öyle yazılı idi bunda bir sır vardır işte bu sırrın faş olmasınında adıdır KAİMMANUEL ki ilk kıyam MUHAMMED İLE OLDU ŞİMDİ İKİNCİ HAK KIYAM MUHAMMED MEHDİ OLAN KAİMMANUEL İLE OLACAKTIR.BU İSİM İSA İLE MUHAMMEDİN ORTAK ADI GİBİ BİR İSM-İ AZAMDIR.onun ibranice adı olacak dendi...(AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ RABBİNİN KENSİDİNE ÖĞRETTİĞİ GİBİ YAZMIŞTIR?)
 4. #ahirzamanologAAyazarefendi: "GÖKTE DİNİMİZ İSLAM YERDE DİNİMİZ TAKİYYEDİR VESSELAM?" ...Münkere karşı gücünüz yettiğinde elinizle yetmedi diliniz ile yetmedi kalbinizde buğz edin ama bu imanın en zayıf halkasıdır.DİYE BAŞLAYALIM.Allah katında din İslamdır yerde ise henüz İslam yer almamaktadır bunun nedeni hak olan devlet kurulmadı hak olan imam zuhur etmedi hak olan halk henüz belirmedi.yeryüzünden fitne kalkıncaya din yalnız Allahın oluncaya kadar onlar ile yani şirk tağut ve masiva ehli olan ehlivehen ile savaşın diyor rabbimiz ALLAH.ve kendi içinde ümmet 73 fırka olur 72 siz fırka-i dalle olur deccal yanında olur 73.fırka-i naci ise kurtuluşa ermiştir nefsin heva ve hevesine galiptir.birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir.birbirlerinin gıybetini yapmayan israf ve tasarrufta olmayanlardır onlar.tevbe 73 derki:münkir ve münafıklara cihat aç.ve bu cihat henüz açılmamıştır tam müteşekkilen.cafer-i sadık derki:ümmet münkir ve münafık olarak safları sıklaştırır ve karşılarında muhalefet eden müminler kalır.bu müminler kaimmehdiyi isterler.kaim zuhur ettiğinde hemen etrafında toplanırlar bir saniye bile vakit kaybetme şansları yoktur alıp verdikleri nefeste iman olacak.KARDA BİLE OLSANIZ ONA YETİŞİN hadisi bunu haber veriyor.ammar takiyye ile imanını gizledi resul ona caizdir dedi.takiyye hak takiyye içimizdeki münkir ve münafıklara karşı ikiyüzlü olmaktır.ama imam alinin ebu bekir, ömer ve osmana uyguladığı başkadır.zira imam ali imanın mücessem halidir.12 havariye isa'dan sonra nasıl şeytan musallat oldu isa konusunda onları yanılttı ise resulullahtan (saav) sonrada şeytan aşereyimübeşşereye musallat oldu.ali bunu biliyordu onun için sustu ve sabretti.ne yapacaktı hepsini kılıçdan mı geçirecekti.ömer şeytanı ve deccalı gördü öldürmek istedi resul buna izin vermedi der kaynaklar.bu böyle ise o niye öyle olmasın deriz.zira resul dedi:ALİYİ ALLAH VE RESULÜ BİLİR.ebu zer bile bilmek istedi bilemedi rab edinecekti nerdeyse imam aliyi ama imam ali onu uyardı.bunu anlayan ibn-i sebe belki işi suistimal etti.nasireddin nusride bu fitneye gark oldu.din velayet ile gadir-i humda tamamlandı.velayetin şahı ve emirel müminin alidir ama bakiyyetullah değildir kaim-i hüccetullahtır bakiyyetullah.salat-u selam emirel müminine ve bakiyyetullaha.hakim et tirmizi hatmülevliyadan bahsetti zamansız uyandırdı o fitneti ki mehdi ile hatmülevliya ikisi ayrı sırdı biri ehlibeytin velayetinin diğeri ümmet-i muhammedin velayetinin sırrı idi bu iki sır BEKTAŞİ SIRRI ile sırr-ı bahreyn oldu.bektaşi sırrı insan-ı kamil kitabının sahibi şehit murtaza mutahharide de perdelendi.o ibn-i arabi dedi mevlana dedi ama hacı bektaş diyemedi.bursevide "dünyanın ve anadolunun büyük evliyaları"adlı kitabında ne ahmet yeseviden nede hacı bektaştan bahsetti onada perdeli idi bektaşi sırrının sır perdesi mehdinin bulutlar arkasındaki güneş misalidir.ama şii ve sünni ulema bundan pek yararlanamadı hakkı ile hz.hünkarı anlıyamadı.mehdi ile hatmülevliya bellidir.yine ismail hakkı bursevi dedi:"...mehdi yanında murtaza ve hatmülevliya vardır?" İMAM ALİ İLE HACI BEKTAŞIN PORTRESİNİ NERDE YANYANA GÖRDÜYSENİZ SIR ORDA VE KAİMİN ASHABIDA ORDADIR.kim anladı bunu işte aşikaren faş oldu.gerçeğin ruhu ve sözlerin padişahı PİR GERÇEK VELİ ile onun tasarrufu ile biz bu gerçeklere ehl-i dem olduk.ve asl-ı hakikatte hatmülevliya artık pir gerçek velidir ama o bir kürsüdür artık kaim el mehdi bakiyyetullahın hak kürüsüsüdür....O BİR KÜRSÜDEN KONUŞUR HAK KONUŞUR BATIL YOK OLUR.hadisi buna işarettir.ve HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU.ayeti buna işaret eder.ve biz HAKKI ONUN BEYNİNİ PARÇALAMASI İÇİN ATARIZ.ayeti buna işaret eder.ve neden cebbar kulu ve cavidannamede farklıdır gerçekler kim anladı derki:"...ÜMMET 73 FIRKA OLUR 72Sİ KARA YÜZLÜ EHLİ CEHENNEM DECCALİN TARAFINDADIR (ORTADOĞUDA ŞİMDİ) BİR TANESİ İSE AK YÜZLÜ EHLİCENNET VE MEHDİNİN YANINDA YER ALIR (İRAN-HORASAN-KUM GİBİ) " ve işte buna göre bir büyük takiyyede bektaşilikte vardır o şudur bektaşiler kaim gelene kadar 73 fırkayı hoş görür daha doğrusu 72 fırka-i dalleyi ki bu fırka şeyhlerce ulemaca oluşturuldu nakısen.imam rabbaninin babası öyle dedi.nakıssiyyun ile kamilliyun bir değildir.ve nakşi ve bektaşiler cem olur kaim için hazır olur bir gizli ittifak olur.kırk kırk buluşurlar biryerlerde ashab gibi.ve konstantiniyye mehdiyye oluncaya kadar 40.ilçe mehdevistan olacaktır.ve şu sekiz rükun ile hareket edecekler:1:ALLAH VE RESULÜ / 2:KURAN VE EHLİBEYT / 3:KİTAP VE SÜNNET / 4:MEHDİ VE MESİH / 5:DÖRT HALİFE / 6:12 İMAM / 7:DÖRT MEZHEP İMAMLARI / 8:12 HAK TARİKAT PİRLERİ.işte bu 8 rükun kaim el mehdi bakiyyetullah için sekiz melek gibidir ve sırrı KIRKLARDIR.İŞTE KIRKLAR BU SEKİZ RÜKUNDUR SIRRIHAKİKATTE Kİ KİM ANLAR ŞİMDİ BUNU.ANLAYANLAR 313E DAHİL OLUR YADA HIZIRA YOLDAŞ İLYASA HALDAŞ ...PİR GERÇEK VELİ DİYOR Kİ:"BİR HİKMET DAHA HAKİKAT KARŞILIĞINI BULMUŞ VE HÜCCETİNE KAVUŞMUŞTUR.CÜMLE SIRLAR BİZE AYAN VE BİZE FAŞ OLMUŞTUR VESSELAM."GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE PİR GERÇEK VELİ DEMİNE DEVRANINA HU DİYELİM HU (AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ RABBİNİN KENSİDİNE ÖĞRETTİĞİ GİBİ YAZMIŞTIR?)
 5. #PirGerçekVeli: ANALİTİK TERMİNOLOJİ: ALLAH ÇALIŞANI SEVER AMA ÇALANI HİÇ SEVMEZ. NAMAZI SİYASETİ VE TİCARETİ DOSDOĞRU KILMAK LAZIM
 6. Mısra-i #PirGerçekVeli:(YENİ) Kul daralmayınca Hızır yetişmez ve Davutun Mezmurları okunmaz? Ümmet daralmayınca Mehdi yetişmez ve Sahife-i Seccadiyye okunmaz?
 7. ZULME VE HAKSIZLIĞA MARUZ KALANLAR CEMEVLERİNE SIĞINSIN. HAK HUKUK ADALET İSTEYENLERİN MEHDİYİ GÖZLEMEMESİ AHMAKLIKTIR.
 8. #ahirzamanologAAyazarefendi: "HERKİM YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST EDİNİRSE ONLARDANDIR_?" (HERKİM FAİZCİ YAHUDİLERİ VE ZİNACI HIRİSTİYANLARI DOST EDİNİRSE_?) ...ümminebi (saav) dedi:"benim ehlibeytime buğz edenin Allah canını yahudi ve hıristiyan olarak alsın." ve son nefesde dedi:"lanet olsun o yahudi ve hıristiyanlara ki (öldürdükleri) peygamberlerin mezarlarını mescide çevirmiştir?" maide 51de YAHUDİ VE HIRSİTİYANLARI DOST EDİNMEYİN.derken ne denmek istenmiştir.ingiliz muhibler cemiyetinden veya israil dostluk grubundan olmayın mı denmiştir yoksa onların başta kendi kutsal kitaplarında olanı ve sonra gerçek furkanda yazılı olanları inkar ettikleri için midir.HER KİM RABBİNDEN İNDİRİLENE İMAN ETMEZSE KAFİRLERDENDİR.ayetine göre aslında o yahudi ve hıristiyanlar kendi kutsal kitaplarına inanmadıkları için midir.zira biz müminler kitapların tümüne iman ediyoruz.ama o yahudi ve hırsitiyanlar başta kendi kitaplarını inkardadırlar.zira KURAN buna çok işarette bulunmuştur.örneğin biz bize indirilene iman ederiz diyen çıfıtlara ...ÖYLE İSE NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ PEYGAMBERLERİNİZİ.diye cevap vermiştir.veya neden 10 emre itaat etmediniz.isa o fahişe olan kadına recm yapan yahudilere şöyle der:10 emre itaat eden kimse taşı önce o atsın.ve kimse taş atamamıştır ki 10 emre itaat konusunda hepsi günahkardır ve tevratta ...10 EMRE İTAAT ETMEYENE LANET OLSUN.sözü onları korkutmaktadır.ilyas beddua etti:GÖKTEN ATEŞ İNSİN VE ONLARI HELAK ETSİN.ve şimdi şu ahir-i ahirzamanda da gökten ateş inmekte o israile ki binlerce füze atılmakta hamas ve hizbullah neferlerince.10 emrin sonu MESİHİYETTİR.54 farzın sonuda MEHDİYYETTİR.bugün ABD incille savaşıyor İSRAİL tevrat ile savaşıyor.ve bu iki leş karkaları ile ittifak-ı müttefik olanlarda GERÇEK FURKAN ile savaşmaktadırlar biz bunlara SÜFYANİLER deriz.bu süfyaniler ankara sincanda tanklar yürürken karşı çıkarlar DEMOKRASİYE BALANS AYARI meselesinde ama ABD nin tankları IRAKA girdiğinde ...biz demokrasi getireceğiz diyince kanarlar.bu süfyaniler chp için terör ittifakında der ama abd ile müttefik olduklarını unuturlar o abd ki açık açık pyd ve ypg için tırlar dolusu yardımda bulunur.almanyaya nota verirler ama abd için nota nota türkü söylerler.bu süfyaniler istanbulun fethinde komutanı öne alırlar ama çanakkalede komutanı ikinci plana atarlar işlerinde yahudi ve hıristiyan gibi inkarcılardır.doğruyu yalanlar yalanı doğrularlar bu süfyaniler ki hain kahramandır kahraman haindir bunların terminolojisinde ama biz biliriz kim ne der ne demek ister.bu süfyaniler ortadoğuda iran bayrağı dalgalanacağına ABD ve israil bayrağı dalgalansın diyenlerdir.süfyaniler yahudi ve hıristiyanları dost edinenlerdir.ŞEYTAN DECCAL SÜFYAN KOALİSYONUDUR bunlar.mehdi ve mesih ittifakına karşı deccal ve süfyan müttefikidir bu süfyaniler.bir yahudi mesihe iman eder ama o mesihin meryemoğlu olduğunu kabul etmez bunun gibi süfyanide güya mehdiye iman eder ama o mehdinin 12.imam muhammed mehdi olduğunu kabul etmez.yine bu süfyaniler dört mezhep imamına iman eder ama 12 imamı inkar eder.oysa o 12 imam ehl-i zikirdir.yani kuran-ı furkanı tek tefsir yapabileceklerdir.abdullah bin ömer 12 yaşında olan muhammed bakıra ki 5.imamdır bu bir adamı gönderir de falanca ayetin tefsirini sorar ve kıyasen bunu onlardan başkası bilemez der.imam ali ehlibeytten olduğu için ilk 3 halife ile kısyasınada içtihaden karşı çıkarlar ehlibeyti hesaba katmaz iseniz ümmet-i muhammedin en hayırlısı ebu bekirdir ama şu ahir-i ahirzamanda en hayırlısı kaim el mehdi bakiyyetullahtır.cafer-i sadık hem cinlerin hemde insanların alimidir 6.imamdır aziz ve mehdi imamdır.hem nakşi hemde bektaşi altın silsilesinde o vardır selman-ı ali muhammedde vardır.iş mehdi-yi ali muhammedde hatmolurken o hazret-i hüccetullah öyle bir hidayet ile hidayet ederki: gerçek tevrat ve incil ile ve KURAN-I FURKAN İLE VE CİFR-İ CAMİA İLE hidayet etmediği kişi kalmaz semavilerden.hepimiz semaviyiz çünki semadan inen ademinoğullarıyız.imam-ı rabbaninin işaret buyurduğu üzere zahir ile batın yol vasıl olur dört kapı kırk makamda nakşi ve bektaşilikte ki sırrıhakikat budur.biz şii ve sünni değiliz biz EHL-İ SÜNNET VEL CEMAATİZ FIRKA-İ NACİYİZ GÜRUH-U NACİYİZ.ehlibeyt konuşan kuran ve yaşayan sünnettir.ehlisünnetin sermayesi ehlibeyttir der imam-ı rabbani ki bunu göremeyen nasipsizler vardır.24.imam altın silsilede odur.hz.muhammedden hz.ahmet-i farukiye kadar olan 24 kişi bizim en büyük hüccetimizdir TASAVVUFTA ki ilk 24 mektubat-ı rabbani 4 kapı 40 makamı şerh etmiştir.ehl-i cuma vel cemaattir bize uyanlar ki nakşi ve bektaşi MEHDEVİLERDİR.adem hindistanda idi havva afrikada ve arafatta kavuştular.isa oraya gitmek istedi hüseyin oraya gitmek istedi hindistan güneşi ahmettir.17.ahmet işte budur.isa ahmedi böyle müjdeledi.dikkat isa emmanueldi ama ismi isa diye anıldı ve müjdelenen ahmetti ama ismi muhammeddi ne ahmet ne immanuel birlikte anıldı tarihte işte şimdi anıldı.ahmed-i mahmut göktedir muhammed mustafa yerdedir.immanule : yani rab bizimle nedir? yakında bunu anlıyacaksınız mehdi ve mesih ile yehovanın birlikteliğini.rabbimiz ALLAH rabbimiz YEHOVA ile birlikte ilkkez şimdi bizim ile anıldı işte.o aldatıcı şeytan ALLAH ile aldattı ama YEHOVA ile aldatamadı.ism-i azam nedir kim bildi.resulullaha öğretilen o ism-i azam ile yine mehdi dua edecek ise nedir o ism-i azam elbetteki HU HUVE YEHOVADIR.HAK HAKİKAT VE SIRR-I HAKİKATTİR.HU HAK İLE HUVE HAKİKAT İLE SIRRIHAKİKATTE YEHOVA İLE BEKTAŞİ SIRRI OLDU AMA ŞİMDİ FAŞ OLDU.PİR GERÇEK VELİ:(GERÇEĞİN RUHU VE SÖZLERİN PADİŞAHI) DEDİ:"CÜMLE SIRLAR BİZE AYAN VE BİZDE FAŞ OLDU VESSELAM" GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE PİR GERÇEK VELİ EHL-İ CUMA VEL CEMAATİN KELİME-İ ŞEHADETİDİR: ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MUHAMMEDEN RESULULLAH VE HABİBULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-ALİYYEN VELİYYULLAH VE VASİYYULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MEHDİYYEN İMAMULLAH VE HÜCCETULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MESİHHEN RUHULLAH VE KELİMETULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR
 9. PİR GERÇEK VELİ EHL-İ CUMA VEL CEMAATİN KELİME-İ ŞEHADETİDİR: ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MUHAMMEDEN RESULULLAH VE HABİBULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-ALİYYEN VELİYYULLAH VE VASİYYULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MEHDİYYEN İMAMULLAH VE HÜCCETULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: ER-MESİHHEN RUHULLAH VE KELİMETULLAH İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR
 10. #ahirzamanologAAyazarefendi: "ZAMAN SAHİBİNE SAHİB-İ ZAMANA DOĞRU AKIP GİDİYOR_?" ...saat yaklaşmakta her saatin yaklaştığı ve vadesine ulaştığı gibi.milattan önce ve sonrasına baktığımız zaman zaman su gibi geçmiş gitmiş.309 yıl mağrada kalan ashab-ı kehf için kaldıkları VE uyudukları zaman bir gün bir saat gibidir.100 yıl toprakta kalan adam da öyle dedi.insanlar uykudadır ölünce uyanacaklar sözü bunun tersinden haber vermektedir.vaktin sahibi ansızın gelecektir diye haber verilmiştir ve kıyamet gibi ansızın ve buna istinaden isa da derki:insan oğlu hırsız gibi gelecektir.böyle gelmiş böyle giderrrr diyenlerin aksine hiçde öyle gitmiyor zaman.zamanı harcayanlar şimdi zamana harcanıyor.vakit nakittir ölçüsünde çok az insan dakiktir.rabbin katında birgün nedir ki: 1000 yıl yada 50 bin yıl.izafiyet teorisi bunu doğrulamaktadır.güneşin son görüntüsü 8 dakika öncesindendir.21 aralık 2012 maya takvimine göre kıyamettir.kıyamet ölçüsü nedir.depremler volkanların patlaması dev dalgaların görünmesi sosyo-psikolojik ve paranormal işler midir.empati toplumları ile lakayt toplumların çatışması noktasımıdır.eski nesil yeni nesil çatışması mıdır yada münkir ve münafıklar çatışması mıdır.cahillerin zalimleri iktidara getirmesimidir.insanlık aleminin ekolojik mayalanması mıdır ve bir enam misali sürü olmak ve o sürüye bir çoban bulmak mevzusumudur.yolca hayvandan aşağı olmak mıdır.aklın insanı terketmesi yada insanın aklı terk etmesi midir.akıl çoban iman koyun şeytanın kurt olma hikayesi midir.adem ile havvanın sadece yasak meyva ile yetinmesi ama şimdiki evlatlarının o yasak ağacı kökünden söküp götürmesi midir artık.ve zaten bu durum ahirzaman değil midir.işte hiçbir peygamberin gelmemesi hiçbir nebinin olmaması hiçbir evliyanın ve sırlı kişilerin hiç olmaması iklimi değil midir.ve işte insanların zombileşmiş hali desek hiçbir kutsal tapınağın ve başındaki ruhaninin etkisinin hiç olmaması değil midir.duaların kabul edilmemesi hali değil midir ahirzaman.herşeyin tüm dünyada tersine dönmüş olması değil midir.bir şairin dediği gibi:"tersine dönmüş dünyada bu ceza bana ödüldür?" kim tanrıya kim paraya tapar olmuştur.nasıl bir imtihan ile imtihandayız kim bunun hakikatinin farkında.hem dindarın hemde ateistin derin imtihanı değil midir.imanın kor alev gibi olması elde tutulamaması değil midir.rahmanın nimetlerinden hangisini yalanlayabiliriz.işte din işte bilim ama o bilim evrensel ise gerçekten evrensel ise ve hem dindar hem ateist buna iman ederse orta yol mudur.hem devrimciler hemde katı softalar inanırlar bir kurtuluşa ve kurtarıcıya ama o kişi işlerine gelmeyen bir din ve ideoloji ile gelirse nasıl olur.yahudi iman eder hala mesihe ama hani mesih kim isa değilse kim mesih gerçek mesih yılanın başını ezen mesih-i ahmet midir incil-i barnabasa göre.ve yahudi işte onada iman etmemiş ise ve bu artık bir ciddi mesele ise isa 12 havari ile mesih-i ahmet üç beş yahudi ile yetinmiş ise kaim el mehdi şam dağlarında veya antakyada tabut-u selkine sandığ-ı yehovayı çıkartıpda yehovanın ismi ile duaya yönelirde 70 bin yahudinin imanına vesile olursa bu nasıl iştir.bunu dayatan şey nedir evrensel bilim.en hakiki mürşit ilimdir bu oluyor o zaman.isa bilinmedik biçbir şey kalmıyacak derken bilime mi atıfta bulundu.din ile bilim uzlaştımı birilerince ve abd 1998'de parlamentoda dindar bir yüzyıl olmasına neden karar verdi.dünya demokrasi vakfını neden kurdu soros bu görevi sırf yahudi olduğu için nostradamusu doğru çıkartmak için mi yaptı.ılımlı islam ve dinler arası diyalog bu yüzdenmi ortaya kondu clinton ile graham fullerin projesi ile Fetullah Gülen gizli kardinal olarak görevlendirildi.ve kim neyi kurtarmanın peşinde.şeytan deccal süfyan koalisyonu mu rahman mesih mehdi koalisyonu mu kurtaracak dünyayı.ve şimdi nedir son durum.iran ile israil arasında gerçekten bir zıtlaşma varmı iran ve israil gerçekten ortadoğuda gelişen olaylara istihbari yönden hakimler mi.yoksa onlarıda aşan bir gerçek henüz ortaya çıkmadı mı.ve bu gerçek anadolu topraklarında zuhur vaktini mi bekliyor.ve istanbul.topkapı sarayı sultanını ayasofya imamını mı bekliyor.roma gerçekten büyük konstantin midir.CÜBBETÜL-ARZ-I MEVUD neden:"...mehdi istanbulu değil romayı fethedecek?" dedi.yoksa bir fikri kopya ile yusuf el kardaviden mi aldı.çünkü o buna şeksiz ve şüphesiz inanmaktadır.ve venezuella gerçekten vietnam-ı kübra mı olacak.3.dünya savaşı böyle mi çıkacak.abd ortadoğudan umudunu kestide bu yolamı başvurdu.yada çin ile arasındaki sorunu bir sendroma dönüştürmemek için avuntu mu arıyor kendisine .ve trump bazen çok cesur bazen çok korkak twitler atıyor daha doğrusu atamıyor.ve gerçekten aslında bütün bu opersyonun başında PUTİN mi var.putin gerçekten gizli kemalistmidir.veya gizli şii-mümin midir.mehdi ve mesih konusuna nasıl bakıyor .bunları çok yakında öğreneceğiz bir bir açıklamalar gelecek bu konuda daha net daha cesur açıklamalar olacak dünya kamuoyunaki zaman tükendi.artık final bölümüne geldik.rab bize bir üç ay daha verdi bir ayı gitti bile 2 ay sonra daha doğrusu 31 marttan sonra ne olacak göreceğiz bakalım 1 nisan şakasını bu kez kim yapacak kim bilir belki rab bir nisan şakası ile kaimi kayyım atayabilir.kaim-i kıyameti herkes bilecektir bu kesin.12 imam kesin kez buna dikkat çekti.en hayırlı cuma kaim ile kıyam edecek olan ümmetin cumasıdır o cuma yerde gökte ikisi arasında olanların hepsini çok korkutmaktadır zira onlar her cumadan korkarlar ki ya kaim gelir diye yada kıyamet kopar diye saat kaim gün kıyamettir.SAHİHHADİS:"...CUMA 24 SAATTİR PERŞEMBENİN İKİNDİ İLE AKŞAMI ARASINDA BİR VAKİTTE BAŞLAR VE CUMANIN İKİNDİ İLE AKŞAMI ARASINDA BİR VAKİTTE BİTER?" HAYIRLI CUMALAR CANLAR :)))
 11. NAKŞİ VE BEKTAŞİ TASAVVUFÇU: ...said nursi derki:"ben mevlananın döneminde olsa idim mesneviyi yazardım mevlana benim dönemimde olsaydı risale-i nuru yazardı?" bu bir komedi.zira mevlananın mesnevisi hala dünya çapında bir hidayet vesilesi iken risale-i nur kimlerin hidayetine vesile olmuştur.BENDE MESNEVİ VESİLESİ İLE HİDAYET BULANLARDANIM?
 12. #ahirzamanologAAyazarefendi: "HZ.ALİ'NİN KİTABI: CİFR-İ CAMİÜDDÜNYA VEL AHİRE?" ...imam ali dedi:"...resulullah (saav) bize dünya ve ahiret konusunda kafamızda hiçbir soru işareti bırakmadan (REFİK-İ ALAYA) gitti?" imam gazalide imam alinin kitabının adı açısından doğru tanımlama ile ...cifr-i camiüddünya vel ahire? demiştir.sadece CAİMA ve cifr-i camia diyenlerde vardır.ve rivayet o ki imam ali huruf-u mukatta olan ayetlerin hepsinin tevilini yapmıştır.o yüzden ...bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.demiştir.imam alinin ilmi ile kimse yarışamaz.o ilim ve hikmette öyle bir paya sahiptir ki bizde DOKSANBİNKELAM derler.sultanül-vaizin şirazi de PEŞAVER GECELERİnde bundan bahsetmiş ve biz Alevilerin sırrıhakikat terminolojisi ve antolojide külliyat-ı mukaddesimizi tasdik etmiştir.BEKTAŞİ SIRRI daha bir net ortaya çıkmıştır.bektaşi sırrı 1000 yılda anadoluda cem olmuş şerif ve seyyidlerin sırlarının cem olmuş ve mehdi sırrı ile sırlanmış bir sırdır.ve bu sır edep erkanda "demir baba" ile mühürlenmiş MEHDİ SAHİB-İ ZAMANa bırakılmıştır.şia alimlerine göre her asrın sırrını bilen MEHDİ elbette bektaşi sırrınıda faş edecektir.isa sırrı nasıl ahmet ile faş oldu ise bektaşi sırrıda mehdi ile faş olur ki dört kapı kırk makam ile sırlanmıştır ana sırr-ı erbaynda.imam ali dedi:...bir zaman gelecek kadınlar meryem gibi gebe kalacaktır? ve bu tüp bebek hadisesi ile gerçek olmuştur.bu alinin sırlarından bir sırdır.CAMİA kitabında bu yazılıdır.ve yine ali derki:...YILDIZLARDA YERYÜZÜ GİBİ ŞEHİRLERDİR?. ve 1400 sene sonra bu da ilmen bilmen gerçek olmuştur.kuran mucizesi hadis mucizesi derken imam alinin sözleride elbette anlaşılmaktadır.hangi filozof AKIL GİBİ MAL İYİ HUY GİBİ DOST EDEP GİBİ MİRAS BİLGİ GİBİ ŞEREF YOKTUR.demiştir.ilmin onda dokuzu alide diğer birde de alinin nasibi vardır.hikmet yine öyle.BA nedir? ba bektaştır veya bektaşi sırrıdır.ba'nın altındaki nokta alidir ama ahir-i ali yani mehdidir.ali beş parmağı bilir gibi her ilimden haberdardır.gökte dörtbin sayfa kitap vardır bu aliye verilmiştir.ilm-i hakikat olarak ve yine yedibin sayfa kitap vardır oda hacı bektaşa verilmiştir sırr-ı hakikattir.rabbin en büyük sırrı bektaştır.bektaş eşit demektir.herşey zıttı ile kaimdir.ve o zıtlar eşittir bektaşi sırrındaki hak ile batıl hayır ile şer helal ile haram halil ile hasım rahmani ile şeytani mesihi ile deccali mehdevi ile süfyaniyet BEKTAŞİ SIRRIDIR.faş oldumu alem yok olur.işte alemin yok oluşu HAK KÜRSÜDE imam hak konuşur batıl yok olur makamı burasıdır.bektaş hakka giden hak uğrum hakkı için gülbenk okumuştur.ve BİSMİLLAHİ HUU diye arşın tavanına kadar makam-ı mahmut sahib-i olmuştur.livalülhamd bayrağı kaim olan mehdiye verilmiştir.huu sırrı ibranicede YEHOVA sırrına bağlıdır.O ALLAH Kİ ve rahman ve rahim olan Allahın ADI YEHOVADIR.bu isim herkesin diline düşmesin diye böyle oldu şeytan Allah ile aldatır ama YEHOVA ile aldatamaz ispatı yahudilerdir.yahudiler hiç YEHOVA dermi bi bakın.bilakis kim yehova dese ona kızarlar mesela YEHOVA ŞAHİTLERİNE çok kızmaktadırlar rabbin adı boşyere anılıyor diye zira ONEMİRDEN biridir ki ...RABBİN ADINI (YEHOVA) BOŞ YERE ANMIYACAKSIN? imam ali dedi:ben tevrat ve incili tefsir ederim ve incil ile tevrat dile gelse derki:neden imam aliye uymadınız.ve imam ali kamus-u kitab-ı mukaddes olan üç kitabın tevilini kaim el mehdiye bırakmıştır zira yuşa bin nun ona ruhaniyette haber verecek.ve habib-i neccar ile antakyada buluşacak ashab-ı kehfde bundan haberdar olacak.mehdi 2019 hareketi sahibi olan MEHMED GÜVEN abimiz hızır aleyhisselam ile musayı görmüş demişki onlar MEHDİ 2019da gelecek hazırlık yapın.oda hazırlık yapıyor cemaati ile.okul ve türbeleri ihya ediyor.rivayet o ki hatayda 50 hızır dergahı vardır.aireten 250 başka dergahlarda vardır.nusayriler mehdinin doğumu konusunda farklı tarih verirler 8 ŞABAN derler ve kaim olan da 24 eylül 2004de kıyam ettiği zaman da 9 şabandır.arasında 1 gün vardır.şimdi şii alimler bu işe ne derler.sünni-hanefi-nakşibendilerde mehdi hz.hasanın soyundan diyor oysa mehdi bin hasan olduğu için böyle zannetmişlerdir.şüphesiz ALLAH BENİ BİLİYOR ONA HAMDÜ SENALAR MUHAMEDEN RESULULLAH BENİ BİLİYOR ONA SALATUSELAM ALİ FATIMA HASAN HÜSEYİN BENİ BİLİYOR ONLARA SEVGİ VE SAYGILAR VE SALATUSELAMLAR .imam ali dedi:ben bütün önderleri bilirim.100 kişiyi saptıran ve 100 kişiyi hidayete erdiren hayır ve şer ümmetin imamlarını bilirim.kim ebu bekirden kim ömerden kim osmandan ve kim benden ve fatımadan ben bilirim.ve o evladımı görmeyi ne çok isterdim.VE ALLAH ONA ONU GÖRMEYİ NASİP EDECEKTİR.ehl-i hak vessaburun imamı olan ali derki:ALLAH SABREDENLER İLE BERABERDİR.BEN SABREDENLERİN İLKİYİM BENDEN SONRA 11 EVLADIMDA SABREDER.ZAFER MUTLAKA ONLARADIR.KABENİN RABBİNE ANDOLSUN BİZ KAZANDIK.ve rab derki:bekleyin bizlerde bekleyenlerdeniz? neden rab bekler resulü bekler ehlibeyt bekler 12 imam bekler neyi bekler ...TABİKİ KAİM OLAN MEHDİNİN ZUHURUNU.ve rab ademi yaratmasından bu yana hiçbir zaman böyle bir bekleyiş ile beklememiştir.124 bin peygamber 100 bin evliyadan sonra 1000 hızırdan sonra değil 15 milyar yıl 129 milyar yıldır dünya beklemektedir o zillet ve hezimet için.dünya denen mağrur işte bu yüzden mağrur 124 bin nebi 12 imam hünkar hacı bektaş-ı veli (ks) ve 100 bin evliyanın keramet ve mucizlerine tek tek tanık oldu yine ona birşey olmadı zannetmektedir.isa dedi:ben barış değil kılıç getirdim dinyaya? ve ümminebi dedi:ben bu dünyayı mamur etmeye değil helak etmeye geldim? ve şimdi meleklere kulak verelim:YA RAB KAN DÖKÜP FESAT ÇIKARTACAK O (KAİM) HALİFEYİ Mİ YARATACAKSIN? melekler ademi o kaim zannetti ama rab dedi sizin bilmediğiniz şeyler var.ONLAR TUZAK KURUYOR BENDE TUZAK KURMAKTAYIM.BENİM TUZAĞIM MÜMİN VE AZİZ KULLARIM İÇİN HAYIRLIDIR.#HAYIRLICUMALAR
 13. #ahirzamanologAAyazarefendi: "AKIL SIR ERMEZ?" DEĞİL "AKIL SIRRA EREMEZ"DİR? (şek ve şüphe felsefesinden şeksiz şüphesiz tassavvufa?) ...gazzali:"...akıl gerçeği anlıyamaz?" dedi ama yanlış anlaşıldı.gerçek ruhtur mutlak gerçek ruhullahtır.deist ve ateist olan kişi eğer ruha iman etmiyor ise ve akabinde gerçeği arıyor ise bu abes ile iştigaldir.mevlana dedi:"...felsefeci şeytanı inkar etti aynı anda onun maskarası oldu?" bektaşilerin "Gerçeğe Hu"demesi gerçeğe olan imanlarının nirvanasıdır.gerçeğe hu diyen tek yol bektaşiliktir ve bektaşi sırrıda çok meşhurdur.sırrahulaziz hacıbektaş içindir."kulum benim en büyük sırrımdır?" dediği kul hz.bektaştır.ilk amin diyen hz.harundur bunun gibi.ayette derki:"...biz gerçeği inkar edenlerin üzerlerine şeytanları göndeririz?" gerçeği inkar eden akıldır ya kim olaki.imam ali dedi:"...inkar edilen nice gerçekler vardır ki hakkın ta kendisidir ve siz bana 100 kişiden en seçkin 12 kişi getirin o 12den 1ri getirin ona hakikatten bahsedeyim o bana derki sen YALANCISIN?" haşa imam ali yalancı olur mu hiç yalancı gerçeği inkar edendir."akıl gibi mal iyi huy gibi dost edep gibi miras bilgi gibi şeref yoktur?" der imam ali ki bu 1071 nasihatinden sadece birisidir.o bizim velayet-i nasihat babamızdır.isa bin meryem dedi:"YOL DA GERÇEK DE YAŞAM DA KIYAMETTE BENİM?" ve burda gerçek vurgusu çok önemlidir.isa öncesi ve isa sonrası diye milat ikiye bölündü neden? zira o felsefeciler (vesveseciler) isa gelinceye kadar hakikat bulununcaya kadar şek ve şüpheyi esas alırdı işte isa ile o gerçek zuhur edince hemen ilk inkar edenler oldular oysa nebiler ilk inanandırlar onlar nübüvvete iman etse idi ilk iman edenler olurdu zümer 12:"...ben iman edenlerin ilkiyim?" buna göre ilk iman eden MUHAMMEDÜL-EMİNDİR İSLAM-İ HATMİYETTE.İBN-İ MERYEM TEVRATI TASDİK EDEN VE AHMEDİ MÜJDELEYENDİ.yahudiler bile bile gerçeği inkar ettiler o ümminebiyi gördülerde.çünki onlar medinede o nebiyi bekliyorlardı ama arap olacağını ve tevrat-ı ümmi olacağını ama tilavet-i kuran (furkan) okuyacağını OKU VE DEKİ emrine tabi olacağını bilemediler.BİZ İNKARCILAR ÜZERİNE SÖZ HAK OLSUN DİYE O KURANI İNDİRDİK.ve RAbbimiz ALLAH derki: O GERÇEKTİR SAKIN ONA ŞÜPHE ETME? daha önce iman nedir kitap nedir bilmeyen ÜMMİNEBİ meryemin bakireliği ile çocuk doğurması gibi ümminebide VAHİY MERYEMİDİR.meryem bir sözü zahir etti ise O nebi 6666 AYETİ ZAHİR ETTİ.ve hak geldi batıl zail oldu çünki batıl yok olmaya mahkumdur? ayetide işi sonlandırmıştır.ALLAH 24 RAMAZANI 25ŞE BAĞLAYAN GECE KURANI MUHAMMEDİN KALBİNE 24 EYLÜLÜ 25 EYLÜLE BAĞLAYAN GECEDE İMANI KAİM EL MEHDİ BAKİYYETULLAHIN KALBİNE İNDİRMİŞTİR.eylül 9.aydır ramazanda 9.aydır.99 sırrı burda zahir olur.ve 21.yüzyılda 9 ile alakalıdır ki akşamın 9zu 21dir ve 21.yüzyılda ASR-I KIYAMETTİR.bu yüzyılda mehdi zuhur eder mesih nazil olur bu yüzyılda deccal ölür ve yecüc ve mecücler setlerden akın ederler.ve bu yüzyılda güneş batıdan doğar ve bu yüzyılda yemenden esen rüzgar ile ALLAH müminlerin ruhlarını kabzeder ve geriye kalan şerliler üzerine kıyametini kopartır.ALLAHIN VAADİ HAKTIR.her ülke 3.dünya savaşı için silahlarını sergiye çıkartmıştır tatbikatlar ile meydan okumaktadır nato öyle rusya öyle arabistan öyle çin öyle abd öyle israil öyle ...BİRİNCİ SAHNEDE DUVARDA BİR TÜFEK VARSA MUTLAKA O TÜFEK İKİNCİ SAHNEDE PATLAR? BOOOMMM.tatbikatlar o duvardaki tüfektir BLÖFDÜR.ama patlama 3.dünya savaşıdır.ARMAGEDONDUR.MELHAME-İ KÜBRADIR.dünya yeni atıyor manşeti BÜYÜK SAVAŞA GİDİYORUZ? diye ama bilmezler ki 1440 yıl önce o ümminebi ŞAM MERKEZLİ BİR MELHAME-İ KÜBRADAN BAHSETMİŞTİR.1.ve 2.dünyasavaşını ibn-i meryem haber verdi 3.dünya savaşınıda ümminebi haber verdi.ve şu yedi fitneden haber verdi işin sonunda:"...YEDİ FİTNE VARDIR MEKKEDE VE MEDİNEDE YEMEN VE ŞAMDA DOĞU VE BATIDA VE SON OLARAK ŞAM MERKEZİNDE BÜYÜK BİR FİTNE KOPAR Kİ SÜFYAN O ZAMAN ORTAYA ÇIKAR BÜYÜK BİR KATLİAM OLUR (NUSAYRİ KATLİAMI) VE ARTIK VE ARTIK O ZAMAN YER VE GÖK EHLİ BUNA DAYANAMAZDA BENİM EVLATLARIMDAN OLAN KAİM EL MEHDİ BAKİYYETULLAH ZUHUR EDER VESSELAM."AMENNA VE SADDAKYA YA MUHBİR-İ SADIK EŞREF-İ MAHLUKAT SEYYİD-İ KAİNAT SEBEB-İ MEVCUDAT REİS-İ EHLİBEYT REFİK-İ ASHABÜL-İHVAN SAHİB-İ KEVSER VEL LİVALİL-HAMD MAKAM-I MAHMUT REFİK-İ ALA VEL YERDE MUHAMMED MUSTAFA GÖKTE AHMED-İ MAHMUT SALAT SELAM TAHİYYAT BEREKET.ve bütün devletler ellerindeki silahları kullanır nükleer başlıklı kitle imha silahlarını kullanır uçaklarını tanklarını mayınlarını kullanır ve nihayet ALLAH derki israfile ey israfil şu surayı bir üflermisin.EL KIYAMET EL KIYAMET EL KIYAMET dualarımızın ve beddualarımızın kabulü için AMİN AMİN AMİN reddi için AMAN AMAN AMAN dileriz RABBİMİZDEN.rab dedi o ümminebiye ki:"...ben zekeriyanın oğlu yahya için 70 bin kişiden intikam aldım ve senin torunun (hz.hüseyin) için 70 bin kere 70 bin intikam alırım?" yani rabbimiz muntakim ve züntikam şedidülıkap ve şedidülazap 4 milyar 900 milyon cin ve insan şeytanlarından intikam alacaktır ölüm azapları ile.şam antakya ve kudüs üçkeninde gelişecek olan melhame-i kübra (isra:58) armagedon adeta bir girdap gibi tüm dünyayı içine çekecek tüm halkları buna dahil edecektir.ve rabbin huzurunda ilk dava ALİ İLE MUAVİYE arasındaki dava olacaktır.dünya halkları bu savaşta ya ali ya muaviye tarafında yer almış olacaktır.şam şeytanı muaviye 666 rakamınında şifresinde olan kişidir KAİM bize onu haber verdiki bilgelik ile anlaşıldı miladi 666da MUAVİYE ŞAMDA İDİ.1666da da deccalin ruhu endülüs emevilerinin ölmüş ruhundan peyda ile zuhur etmiş ABD de masonik deccal devletini kurmuştur.1908de şeytan anıtı dikilmiştir.demir baba ile yol erkan 1650de sona erdi ve artık işi MEHDİ SAHİB-İ ZAMANA bırakmıştır.GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE PİR GERÇEK VELİ DEMİNE DEVRANINA HU DİYELİM HUUUU (CEM PARTİ & MEHDİ VE ALEVİLER HAREKETİ)
 14. Mısra-i #PirGerçekVeli:(YENİ) ...NEFSİNİ ALABİLDİĞİNE KINAYAN ADAM OLSAN NE YAZAR: ...NEFİS ALABİLDİĞİNE KÖTÜLÜĞÜ EMREDİYOR VE ALABİLDİĞİNİ ALIYOR?
 15. ezan okunduğu zaman cin şeytanları kaçışırlar köpeklerde bunları görünce ulur
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.