İçeriğe atla
Barack Obama Vakfı Vatandaş Tanımı

Barack Obama Barack Obama Vakfı Vatandaş Vatandaşlık Tanımı

Barack Obama Vakfı Vatandaş Tanımı

Barack Obama Vakfı Vatandaş Tanımı

Vatandaşlığı tanımlamışlar:

I think that what makes a good citizen is a citizen who is compassionate, empathetic and affords the same rights for all people no matter their race, religion, ethnicity, or gender.
Ben C., Carbondale. CO

Sanırım bir insanı iyi vatandaş yapan şey kişinin merhametli olması, empati yapmayı bilmesi ve ırk, din, etnisite veya cinseyet ayrımı yapmadan bütün vatandaşlar için aynı hakları istemesinden geçer.
Ben C., Carbondale. CO