İçeriğe atla


Fotoğraf

SIMPLE PRESENT TENSE


Bu başlığa 9 cevap verilmiş

#1 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 22 Nisan 2008 - 18:34

SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN)

Gönderilen Fotoğraf

Bu zaman kalıbını aşağıda belirtilen amaçlar için kullanırız:

* Bir şey hakkında genel düşüncelerimizi ifade ederken
I like orange juice. (Portakal suyunu severim.)

* Tarifelerle (otobüs, uçak vb) ve tablolarla ilgili konuşurken.
The train leaves at 9.30 am every morning. (Tren her sabah 9.30′da hareket eder.)

* Günlük alışkanlıklar ve tekrarlanan eylemler hakkında konuşurken.
I eat an egg for breakfast everyday. (Kahvaltıda her gün bir yumurta yerim)

* Olgusal gerçekler hakkında konuşurken.
The Earth circles the Sun. (Dünya güneşin çevresini dolaşır)
Water boils at 100 °C. (Su 100 derecede kaynar)


AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

Kalıp:
Subject + Verb 1+ .........................

I (Ben), You (Sen/Siz), We (Biz), They(Onlar) olarak kullanılan özneler için kalıp bu şekildedir. Öznelerden sonra fiil yalın halde kullanılır.

Fakat eğer özne He (Erkekler için O), She (Kadınlar için O), It (Cansız varlıklar için O)'den birisi ise bu durumda özneden sonra gelecek olan fiil "s", "es", "ies" takılarından uygun olanını ek olarak alır.

Örnekler:
I like apples. (Elma severim)
You work hard. (Çok çalışırsın)
We speak English. (İngilizce konuşuruz)
They play tennis. (Tenis oynarlar)
He likes pop music. (Pop müzik sever)
She brushes her teeth. (Dişlerini fırçalar)
It sleeps in my bed. (Yatağımda uyur)


INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Fakat bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan “not” eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)'den birisi ise bunlardan sonra “do” yardımcı fiili kullanılır ve buna “not” olumsuzluk eki eklenerek cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

Kalıplar:
Subject (I, You, We, They) + DON'T + Verb 1+ .........................
Subject (He, She, They) + DOESN'T + Verb 1+ .........................

Olumsuz cümlelerde He, She, It öznelerinden sonra DOESN'T getirilir. Fiile "s", "es" veya "ies" eklenmez, fiil yalın halde kullanılır.

Örnekler:
I don't like apples. (Elma sevmem)
You don't live alone. (Yalnız yaşamaz)
He doesn't like it. (Onu sevmez)
She doesn't play guitar. (Gitar çalmaz)
It doesn't sleep in my bed. (Yatağımda uyumaz)
We don't speak French. (Fransızca konuşmaz)
They don't play tennis. (Tenis oynamazlar)


QUESTION : SORU CÜMLELERİ

Kalıplar:
DO + Subject (I, You, We, They) + Verb 1+ .........................
DOES + Subject (He, She, They) + Verb 1+ .........................

Bir cümleyi soru yapmak için yine yardımcı fiile ihtiyaç olduğundan bu yapıda da yardımcı fiil olan “do” kullanılır. Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanıldığından simple present tense’de de “do” yardımcı fiilini özneden önce kullanırız . Fiilin ise birinci hali kullanılır.

Soru cümlelerinde I, You, We, They öznelerinden önce DO yardımcı fiili kulanılır ve özneden sonra fiilin yalın hali kullanılır.

Olumsuz Cümle Yapısı: Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiilin sonuna (-es) eklenir (do + es = does ) ve bu durumda yani olumsuz ve soru cümlelerinde, yani " does" kullanıldığı durumlarda artık fiile –s eklenmez ve birinci hali kullanılır.

Soru cümlelerinde He, She, It öznelerinden önce DOES yardımcı fiili kulanılır ve özneden sonra fiilin yalın hali kullanılır.

Örnekler:
Do I look tired? ((Yorgun mu görünürüm?)
Do you speak English? (İngilizce konuşur musun?)
Does he smoke? ((Sigara içer mi?)
Does she speak English? (İngilizce konuşur mu?)
Does your cat sleep in your bed? (Kedin senin yatağında uyur mu?)
Does it sleep in your bed? (O senin yatağında uyur mu?)
Do we know them? (Kedin senin yatağında uyur mu?)
Do they play tennis? (Tenis oynarlar mı?)


ANSWERS : CEVAPLAR

* Olumlu Kısa Cevap

Yes + I / You / We / They + Do

Örnekler:
Yes, I do. (Evet, yaparım / ederim.)
Yes, you do. (Evet, yaparsın / edersin.)
Yes, we do. (Evet, yaparız / ederiz.)
Yes, they do. (Evet, yaparlar / ederler.)

Yes + He / She / It + Does

Örnekler:
Yes, she does. (Evet, yapar / eder.)
Yes, he does.
Yes, it does.


* Olumsuz Kısa Cevap:

No + I / You / We / They + Don't.

Örnekler:
No, I don't. (Hayır, yapmam / etmem.)
No, you don't. (Hayır, yapmazsın / etmezsin.)
No, we don't. (Hayır, yapmayız / etmeyiz.)
No, they don't. (Hayır, yapmazlar / etmezler.)

No + He /She / It + Doesn't.

Örnekler:
No, he doesn't. (Hayır, yapmaz / etmez.)
No, she doesn't.
No, it doesn't.
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#2 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 22 Nisan 2008 - 18:49

TIME EXPRESSIONS : ZAMAN İFADELERİ

Aşağıda göreceğiniz zaman ifadeleri geniş zaman ile birlikte kullanılır. Zaman ifadeleri cümle içerisinde genellikle özne ve fiil arasında kullanılır.

Always (Her zaman, daima)
My father always prefers sports cars. (Babam daima spor arabaları tercih eder.)

Usually (Genellikle)
Sue usually drinks milk before sleeping. (Sue genellikle uyumadan önce süt içer)

Often (Sık sık)
Our teacher often makes quizzes. (Öğretmenimiz sık sık test yapar.)

Sometimes (Bazen)
I sometimes visit my grandmother. (Bazen büyükannemi ziyaret ederim.)

Rarely (Nadiren)
John rarely comes late . (John nadiren geç gelir.)

Never (Asla, hiçbir zaman): Never kelimesi kullanılan cümleler yapı olarak olumludurlar fakat anlam olarak olumsuzdurlar.
I never lie. (Ben asla yalan söylemem)

Every (Her)

Every day (Her gün) / Every week (Her hafta) / Every month (her ay) / Every year (her yıl)
I eat fish every day.
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#3 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 22 Nisan 2008 - 19:00

Önemli Notlar:

* Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.

Who lives in this house?

* Vurgulama amacıyla do/ does yardımcı fiili olumlu ifadelerde de kullanılabilir.

He does read strange stories.
I do want a help, please.

* Like, know, want gibi bir durum ifade eden fiillerle şimdiki bir durum için present simple kullanırız.

I don’t like this tea.

* Üçüncü tekil şahıslarla yapılan olumlu cümlelerde fiillerin çoğu -s alır: works, plays, reads.

Sonu -ss, -sh, -ch, -z veya -o ile biten fiillere -es eklenir:
kisses, watches, wishes, goes.”

Sessiz harf + y” ile biten fiillerde -y, -i' ye dönüşür.
study-studies, worry-worries vb.
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#4 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 27 Nisan 2008 - 21:16

SIMPLE PRESENT TENSE İLE GÜLELİM


Gönderilen Fotoğraf

Gönderilen Fotoğraf

Gönderilen Fotoğraf
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#5 yokolucu

yokolucu

  Yeni Üye

 • Yasaklanmış
 • Pip
 • 7 İleti

Gönderi Tarihi: 19 Mart 2010 - 14:18

Güzel bir anlatım olmuş kafamda soru işareti kalmadı simple present tense ile ilgili bu konuyuda okuyunca.Daha önceden simple present tense (-http://ingilizceogreniyorum.org/simple-present-tense/-) sayfasından çalışmıştım ancak buda çok iyiymiş birbirlerini tamamlamışlar.

#6 Recep Mutlu

Recep Mutlu

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 1 İleti

Gönderi Tarihi: 12 Nisan 2011 - 18:43

Ayrıca bu tensde pasif şekilde kullanılabilinir.

Örnek vermek gerekirse:

Geniş zamanda.

She drives a car. O araba sürer> pasif olarak söylemek istediğimizde cümledeki nesneyi başa getirip fiilin üçüncü hali(fiilden önce am is are gelir) ile söylenir.(v3)
Car is driven. - Araba sürülür.

Gerçek özne verilerekde kullanılabilinir.

Car is driven by Ayşe veya
Car is driven by her gibi.

düzenli fiiller ile bir örnek verelim.

Father turns off TV at night. Babam geceleri TVyi kapatır.
TV is turned off at night. TV geceleri kapanır(tılır)
Tv is turned off at night by father. TV geceleri babam tarafından kapatılır.

#7 Misafir_Saliham_*

Misafir_Saliham_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 28 Temmuz 2014 - 12:46

Simple Present Tense konu anlatımı için teşekkürler, gayet güzelmiş.#8 Misafir_havalı_*

Misafir_havalı_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 08 Ekim 2015 - 21:32

ben pek anlamadım yinede teşşekürlerunsure.png#9 Misafir_Kedicikkss_*

Misafir_Kedicikkss_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 07 Kasım 2015 - 12:12

Çok güzel yine

#10 Misafir_cesaretli_*

Misafir_cesaretli_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 23 Kasım 2015 - 22:54

bende fazla anlamadım ama sağolun

unsure.png forgiveme.gif 83.gif                                                    

Cevap ekle