Jump to content

Recommended Posts

  • Admin

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur.

Özellikleri Reklam pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır.Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

-İlgi çekici

-Şaşırtıcı

-Bir kere kullanmaya yönlendirici

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamın İnandırıcılığı Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmak bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.

Reklamın ticari yönü:

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür.Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.

Medya:Reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç vardır.Bu yer mecralar anlamına gelen medyadır.Tv ,radyo , internet , basılı mecralar ,outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

Reklamcılıkta sayılabilecek önemli isimler:David Ogilvy , Jacques Seguela Türkler arasında ise Eli Acıman , Ferit Edgü , Hulki Aktunç, Ali Taran

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur

Konu başlıkları

1 Özellikleri

2 Reklamın inandırıcılığı

3 Reklamın ticari yönü

4 Reklamda 5M

5 Reklam Bütçesi Belirleme

6 İnternette Reklam Uygulama Şekilleri

7 Kaynaklar

Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır.Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı anlayışı, 4C'ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

İlgi çekici

Şaşırtıcı

Özgün

Bir kere kullanmaya yönlendirici

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamın inandırıcılığı Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.

Reklamın ticari yönü Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

Reklamda 5M Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para

Message (Mesaj) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj

Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfüz etme,...vs)

Measurement (Ölçüm) : Reklam Etkinliğinin ölçümü

Media (Medya) : Medya Kullanımı (TV,Radyo,Gazete,Dergi,...)

Reklam Bütçesi Belirleme [değiştir]Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

Maksimum Harcama

Satış Yüzdesi Yöntemi

Rakipleri İzleme Yöntemi

Hedef Yönetimi

Kantitatif Yöntemler

İnternette Reklam Uygulama Şekilleri [değiştir]İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

Banner Reklamları

Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları (Örnek: www.turkish-media.com)

E-Mail Reklamları (Örnek: www.ilancini.com)

Pop up Reklamları (İnnersitial - Supersitial)

Affilliate ( Satış Ortaklığı )

İçerik Sponsorlukları

Arama Motoru Reklamları

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
  • 2 years later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.