Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

kullanım amaçlarına göre asansörler


bulenttg
 Paylaş

Önerilen İletiler

Asansörlerin kullanım amaçlarına ve hızlarına göre kendi aralarında sınıflandırılmaları mümkündür.

Kullanım amaçlarına göre farklı imalat gösteren asansörler, hızlarına göre de farklı güvenlik sistemlerine

ihtiyaç duyarlar. Kontrol sistemlerine ve motor tahrik sistemlerine göre de sınıflandırma yapmak

mümkündür.

KULLANIM AMACINA GÖRE ASANSÖRLER

Asansör tasarımında kabin, makina motor seçimi, mekanik tasarım, hız ve güvenlik sistemleri

kullanma amacına göre yapılır. Bu yüzden tasarımın başında asansörün kullanma amacının belirlenmesi

gerekir. Her asansör çeşiti kendi içinde ayrı standartlara sahiptir. Farklı amaçla tasarımlanmış bir asansör

başka bir kullanım amacı için ruhsat alamayacağı gibi ihtiyaca da cevap vermeyecektir.

İnsan Asansörleri

Esas olarak insan taşınmasını amaçlayan, konfor ve kullanım rahatlığı ön planda tutulmuş

asansörlerdir. Bunları da kendi aralarında sınıflandırmak mümkündür. Özel olarak konutlar için

tasarımlanmış olan SINIF 1 asansörleri , dispanser (1600 ve 2000 kg beyan yüklü) ve hastanelerin (2000

ve 2600 kg beyan yüklü) ihtiyacını karşılayan özellikle hastane yataklarındaki hastaların tıbbi yardım

cihazlarıyla taşınması için tasarımlanan SINIF 3 Asansörleri ve bu aradaki boyutlardan seçilen SINIF 2

Asansörleri olarak isimlendirilebilirler.

Sınıf I asansörler

Özellikle konutlarda kullanılan asansörlerdir:

a) 320 kg ve 450 kg beyan yüklü küçük kabinler yalnız insan taşımak için kullanılabilir,

B) 630 kg beyan yüklü kabinler insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri (fakat

tamhareket serbestliği sağlamaz) ve/veya çocuk arabalarını taşımak için de kullanılabilir,

c) 1000 kg beyan yüklü kabinler, a ve b şıklarında belirtilenlerin yanı sıra, tutamakları sökülebilen

sedyelerin, tabutların ve mobilyaların taşınması için de kullanılabilir.

Genel amaçlı asansörler, 2,5 m/s’ye kadar olan asansör hızlarının uygun olduğu alçak ve 15 kata kadar

olan orta yükseklikteki binalarda kullanılmalıdır.

Sınıf II asansörler

Sınıf II asansörlerinin boyutları, Sınıf I veya Sınıf VI asansörlerine ait boyutlar arasından seçilmelidir.

Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutları ve/veya Sınıf III

asansörleri bu amaç için kullanılmalıdır.

Sınıf III asansörler

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) 2500 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane

yataklarındaki hastaların tıbbî yardım cihazları ve ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,

B) 2000 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane

yataklarının (tıbbî yardım cihazları hariç) ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,

c) 1600 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, esas olarak 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki hastane

yataklarının taşınması için uygundur,

d) 1275 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, bakım evlerindeki 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki

yataklarının taşınması için uygundur.

Sınıf VI asansörler

Yoğun trafik için olan asansörler esas olarak en az 2,5 m/s hızın gerekli olduğu 15 kattan fazla kata

sahip yüksel binalarda kullanılmalıdır.

Not -Kesin yük, hız ve asansör sayısı ayrıntılı bir trafik hesabı ile belirlenmelidir.

 

Yük ve Araç Asansörleri (Sınıf IV asansörler)

Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir. Yük

asansörü, genellikle insan refakatinde yük taşınması için ön görülen asansördür. Konfor amacından

çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde

genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler

kullanılır. Aynı sınıfta incelenen araç asansörleri ise kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak

boyutlarda yapılmış olan asansörlerdir.

Servis Asansörü (Sınıf V asansörler)

Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremeyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. İnsanların giremeyeceği kabin ölçüleri olarak en fazla aşağıdaki değerler kabul

edilebilir.

Taban alanı : 1,00 m

2

Derinlik

: 1,00 m

Yükseklik

: 1,20 m

İnsanların kullanmayacağı şartı olduğu için tamburlu olarak tesis edilebilirler. Değişik kapasiteli

servis asansörleri farklı amaçlar için tasarımlanabilir.

KUMANDA SİSTEMLERİNE GÖRE ASANSÖRLER

asansör seçimleri yapılırken trafiğin yoğunluğuna ve servis hizmet süresine göre kumanda sistemleri

de belirlenir. Trafik akışının yoğunluğu ve kullanılması gereken asansör miktarı kumanda sisteminin

seçilmesinde etkendir. Her üst kumanda sistemi ek bir maliyet getireceği için seçim yararlılık esasına göre

yapılır.

Basit Kumandalı Asansörler

Asansörün sadece tek bir çağrıya cevap verdiği sistemlerdir. Kumanda panosu ilk aldığı çağrıya

cevap verir. Bir diğer çağrıya cevap verebilmesi için ilk aldığı çağrı görevini tamamlaması ve görevli

(meşgul) durumunu bırakması gerekir. İnsan trafiğinin çok düşük olduğu veya özel olarak kullanılan

asansörlerde kullanılmaktadır. Eski tip asansörlerde sıkça karşılaşılabilir.

Toplamalı Kumandalı Asansörler (Kollektif)

Aldığı bütün çağrılara, çağrı emrini belleğinde tutarak gittiği yön doğrultusunda cevap veren

asansör kumanda sistemleridir. İniş ve çıkış emirlerini ayırt etmez. Orta yoğunluktaki trafik akışlarında

kullanılır. İniş ve çıkış isteklerinde çakışmaya yol açtığı için zaman kayıplarına yol açmakla beraber

yaygın olarak kullanılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde çakışmaları azaltmak için tam yük

kontakları kullanılır.

Seçmeli Kumandalı Asansörler (Selektif)

Aldığı çağrılara iniş ve çıkış ayrımı yaparak cevap veren kumanda sistemleridir. Trafik akışının

yoğun olduğu binalarda kullanılır. İniş ve çıkış çağrılarını ayırt ettiği için zaman kazancı ve servis kalitesi

yüksektir. Bu tür kumanda sistemleri çoklu asansör kumandalarında da (grup kumanda) tek bir

merkezden bir çok asansörü kumanda etmek için kullanılırlar. Bu sistemlerin ikili olanlarına dublex, üçlü

olanlarına ise triplex asansör sistemleri denir.

HIZLARINA GÖRE ASANSÖRLER

Asansörün hız seçimi de diğer şıklarda olduğu gibi kendine göre yerine getirilmesi gereken şartları

içermektedir. Asansörlerde tahrik motoru olarak çok çeşitli tipte elektrik motorları (Doğru akım veya

senkron alternatif akım motorları gibi) kullanılır. Her motor devresi de kendine uygun bir kontrol

sistemine sahiptir. Asansörlerde hız ve konfor arttıkça, servis kalitesi artmakta ancak buna paralel olarak

yerine getirilmesi gereken güvenlik sistemlerinde de ekler olmaktadır. Servis mesafesi, servis hizmet

süreleri ve maliyetler dikkate alınarak asansör hız seçimleri yapılır. Hız değiştikçe asansör asgari

güvenlik seviyesinde oluşan farklılıkların ve zorunlu güvenlik sistemlerinin, tasarımlarda göz önüne

alınması gerekir.

 

0,63 m/s ve Altında Hızlardaki Asansörler

Kısa mesafeler arasında kullanılan, tahrik sisteminin tek bir hız içinde kaldığı veya palanga sistemleri

kullanılarak hızı yavaşlatılmış ancak kaldırma kapasitesi arttırılmış asansörlerdir. Hız nispeten yavaş

olduğu için mekanik fren sistemi olarak ani frenlemeli güvenlik sistemlerinin ve enerji depolayan tipte

tamponların kullanıldığı asansörlerdir. Genelde basit güvenlik sistemleri ile donatılmış olup redüktörlü

dişli sistemi kullanılır. Bu asansörler trafik akışının çok az olduğu yerleşimlerde insan taşımak veya yük

taşımak için kullanılırlar. Asansör hızı az olduğu için ani duruşlar kabin içindeki kişileri rahatsız edecek

boyutta değildir. Düşük hızlarda kullanılan asansörlerde regülatör hızı asansör hızına uygun değerde

olmalıdır.

1,00 m/s Hızdaki Asansörler

Asansörlerde duruş ve kalkışlarda insanın rahatsız olmaması için 1,5 m/s üstünde ivmelenmeye

müsaade edilmez. Yavaş asansörlerden orta hızdaki bu tip asansörlere geçişte bu dikkate alınarak ya çift

hızlı asansör motorları kullanılmış veya motor kontrol teknikleri ile duruş ivmeleri düşürülmüştür. Orta

mesafeler ve orta yoğunluktaki trafik akışlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip asansörlerde

mekanik fren sistemi olarak ani frenlemeli tampon etkili güvenlik sistemlerinin ve tamponlarda ise geri

dönme hareketi tamponlanmış enerjiyi harcayan tipte tamponların kullanıldığı, genelde redüktörlü dişli

sistemi olan asansörlerdir. Kullanılan tampon ve güvenlik sistemleri ile ani duruş süresi biraz uzatılarak,

rayların deformasyonu ve kabin içindeki kişilerin rahatsızlığı azaltılmaya çalışılmıştır.

1,60 m/s ve 2 m/s Hızlardaki Asansörler

Yüksek binalarda ve trafik akışının yoğun olduğu yerleşimlerde kullanılan, daha karışık motor

kontrol sistemlerine sahip asansörlerdir. Hızlanma ve duruşlardaki ivmelenmeler motor kontrol teknikleri

ile kabul edilen değerler arasında tutulur. Mekanik fren sistemleri kaymalı güvenlik sistemi olup,

tamponları enerjiyi harcayan tipte hidrolik tamponlardır. Bu hızların üstündeki asansörlerde genellikle

redüktörlü dişli sistemleri yerine doğrudan tahrik sistemleri kullanılır. Diğer asansörlere nazaran daha

fazla yavaşlatma ve güvenlik sistemlerine sahiptirler. Güvenlik freni çalışma mesafesi uzun olup

tamponlara çarpma ve limit şalterlerin devreye girmeleri ayrıca yavaşlatma şalterleri ile desteklenir.

Asansör sıçrama mesafeleri toleranslı olarak alınır. Kuyu içinde mekanik kesiciler yanında hız yavaşlatıcı

elektrik kesicilerde kullanılmalıdır.

2,5 m/s ve Üzerinde Hızlardaki Asansörler

Yüksek hızlı asansörlerde kuyu ölçüleri asansörün yapısına göre yeterli güvenlik mesafelerini

bırakacak şekilde seçilir. Bu asansörler Sınıf IV asansörleri olarak adlandırılırlar ve kuyu içi ölçüleri ile

yerleşimleri diğerlerinden farklılık gösterir. Bu tip asansörlerde mecburi yavaşlama tertibatları

zorunludur. Yavaşlama tertibatlarına bağlı olarak kısaltılmış stroklu tamponlar kullanılabilir. Bu tip

asansörlerin yerleşim ölçüleri “Avan Proje” kısmında verilmiştir. 2.5 m/s hızlı asansörlerde, halat

dengelemesi ile yapılan sıçrama gergi tertibatları zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 3,5 m/s hızlı asansörlerde

sıçrama gergi tertibatlarında güvenlik kontakları konması zorunludur. Bu asansörlerde özel güvenlik ve

kontrol sistemleri kullanılır.

 

ASANSÖR ÇALIŞMALARINDA UYULACAK KURALLAR

Gerek ruhsat föyü gerekse kontrol föyü uygulamalarında güvenlik önlemleri alınmalı ve güvenlik

kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Aşağıda alınması gereken önlemler anlatılmıştır.

6.1. KONTROL ÇALIŞMALARINDA GENEL GÜVENLİK KURALLARI

Asansör, elektrik ve mekanik parçalardan oluşan bir makina grubudur. Her makina gibi kendi amacına

uygun bir çalışma şekline sahip olduğu gibi, kullanım amacına yönelik emniyet sistemleri ile

donatılmıştır. Gerek normal çalışma şartlarına, gerekse bakım, revizyon ya da kontrol çalışmalarına

uygun güvenlik sistemleri asansör üzerinde mevcuttur. İlk montajında bu kriterler dikkate alınarak imal

edilen asansörler, değişik bakım firmaları tarafından bakım, tamir ya da revizyona alınabilir. Asansörler

gerektiği gibi bakım, tamir ya da revizyon görebileceği gibi, yetkin olmayan usta ve çırakların elinde

amacından uzak, sadece o anki arızayı giderici, asansörün daha sonraki çalışmalarını etkileyecek

işlemlere maruz kalabilir. Bunların dışında, zamanla kullanımdan kaynaklanan malzeme yorulmaları,

zamanla ortaya çıkan montaj hataları da arıza oluşturmamasına rağmen emniyet sistemlerini zaafa uğratan

etkenlerdendir.

Asansörde çalışmaya başlamadan aşağıdaki konular tekrar hatırlanmalıdır;

∗ Aynı marka dahi olsa, her asansör birbirinden farklıdır.

∗ İlk kez görülen ve neresinde ne olduğu, nasıl çalıştığı bakım yapan kişilerce bilinen, değiştirilmiş bir

makinede kontrol için gereken önlemler, ihmal edilmeden alınmak zorundadır.

∗ Gerekli önlemler alındığında, korku ve paniğe gerek yoktur.

∗ Asansör çalışmalarına yeni başlayan ekiplerde görülen çekimserlik ve güvensizlik, daha sonra çalışma

sayısı arttıkça oluşan aşırı güven kadar tehlikelidir. Korku ve panik çok basitçe halledilebilecek bir

olayı büyütürken, aşırı güven de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihmale yol açar. Her iki

durum da kazaların davetçisidir.

∗ Ne kadar tecrübeli olunursa olunsun, hiçbir zaman aşırı güvenle iş yapılmamalıdır.

∗ Yorgunken çalışma yapılmamalı, kontroller sırasında acele edilmemelidir.

∗ Kontrol çalışmalarında, ekibin kendi arasında kullandığı iletişim dili çok önemlidir. Ekipler yüksek

sesle taraflarca daha önce üzerinde anlaşılmış kelimelerle birbirlerini uyarmalıdır. Özellikle

enerjilendirme ve hareketlendirme işlemleri, tarafların ortak onaylarından sonra yapılmalıdır. Onay

almadan müdahale yapılmamalıdır.

∗ Rahat hareket olanağı sağlayan bir giysi giyilmeli ayakkabıların altı lastik olmalıdır.

RAHAT ÇALIŞMA ELBİSELERİ GÜVENLİK İÇİN ZORUNLUDUR

 

ÇALIŞMAYA BAŞLARKEN

∗ Çalışmaya başlarken uyarı levhası mutlaka asılmalıdır.

Çalışmanın yapıldığı katta kontrole başlamadan önce kapı kilidi ve fiş priz muhakkak kontrol edilmeli,

istenmeyen bir hareket oluştuğunda diğer kontrol görevlisinin kilide müdahalesi ile hareket

durdurulabilmelidir. Pratikte bir kişinin not tuttuğu diğer kişinin işlemleri yaptığı düşünülürse, not tutan

kontrol görevlisi kapının kapanmasını önleyecek ve kilide müdahale edebilecek bir pozisyonda

durmalıdır.

∗ Kapı önündeki duruşlar çapraz biçimde olmalı, arkaya düşen ayak kapının kapanmasına ya da kapının

kişiye çarparak dengesini bozmasına engel olmalı, öne düşen ayak eşikten en az 5 cm. uzakta

durmalıdır.

 

Kabin kaldırma, indirme ya da kuyu içi testlerinizde vücut tamamen kuyu içinde ya da kuyu dışında

bulunmalıdır.

KUYU DİBİNE GİRME-ÇIKMA, KUYU DİBİNDE ÇALIŞMA

∗ Kuyu dibi aydınlatması açılmalı ya da fener kullanılmalıdır.

∗ Kuyuya atlayarak girilmemelidir.

∗ Su basmış bir kuyuda işlem yapılmamalıdır.

Kuyu dibinde çalışma sırasında düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır.

∗ Yukarıda anlatılan duruş alınarak, tek elle kısa devre kablosu fiş-prize değdirilmeli, diğer el ile de

kabin içi butonlarından 1. kat düğmesine basılmalıdır.

∗ Asansör toplamalı kumanda değil ise, diğer kontrol görevlisi kilidin ikinci emniyetinin düşmesini

sağlamalıdır.

∗ Kabin altı belirli bir yüksekliğe geldiğinde fiş-priz kısa devresi çekilerek, kabin durdurulmalıdır. Fiş-

priz çekildiği zaman kabin durmuyor ise kilit diline basarak kabin durdurulmalıdır. Bu durumda fiş-priz

kısa devrelidir. Fiş-prizden el çekildiğinde kabin duruyor ise fiş-priz sistemi güvenlidir. Bu durumda

kuyu dibi ve kabin altı kontrollerine başlanabilir.

∗ Diğer kontrol görevlisi bu sırada asansör kapısının kapanmasını engellemelidir.

∗ Kuyu dibi kontrolleri yapılırken kilit dilinin mutlaka basılı bir şekilde olduğu kontrol edilmelidir.

∗ Birden fazla asansör aynı kuyuda tesis edilmişse ve kuyular arasında bölme yoksa bitişik kabinlerin

enerjisi kesilmeli ve etiketlenmelidir.

∗ Kuyu dibinde kabin hareket halinde iken denetim yapılacaksa uygun bir pozisyonda yer alınmalı,

hareketli ve dönen ekipmanlardan uzak durulmalıdır.

∗ Denetim çalışması bittikten sonra sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir.

KÜÇÜK BİR İHMAL, BÜYÜK HASARA YOL AÇABİLİR

 

KARŞI AĞIRLIK KONTROLU

∗ Karşı ağırlığın kontrolü mutlaka zemin katta yapılmalıdır. Bunun için, kabinin üst kata gitmesi

sağlanmalıdır. Kabin en üst katta iken, karşı ağırlık zemin katta olacaktır.

Fiş-prizden kısa devre çekilip, tekrar kilit diline basarak güvenlik sağlandıktan sonra karşı ağırlık kontrollerine

başlanmalıdır.

KABİN ÜSTÜNE ÇIKMA- İNME, KABİN ÜSTÜNDE ÇALIŞMA

∗ Kabin üstünde çalışma yapılırken düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır.

∗ Kabin üstüne çıkmadan çalışılan katın kilit ve fiş-prizinin gerekli kumandayı verdiğinden emin

olunmalıdır. Kilidin kısa devre olduğu durumlarda bir alt katta çalışma tercih edilmelidir.

∗ Kabin üst seviyesinin, bulunulan kat seviyesinden en çok 50 cm. yüksekte olmasını sağlanarak

çalışmaya başlanmalıdır.

∗ Seyir işlemleri hazırlığı bitinceye kadar kat kapısının kapanmaması için önlem alınmalıdır.

∗ Bir kişi kabin üstüne çıktığında, diğer kişi kapının yanında olup, kapının kapanmasına engel olmalı,

gerektiğinde fiş-priz ya da kilide hemen müdahale edebilmelidir.

∗ Kabin üstüne çıkan kişinin en yakın müdahale edebileceği durdurma sistemi paraşüt kontağıdır. Bu

nedenle ilk önce paraşüt kontağının kapağının kapalı olduğunu ve çalışıp çalışmadığı kontrol

edilmelidir.

∗ Eğer paraşüt kontağı çalışmıyor ise, hareketli parçalardan uzak, ama kilitlere ulaşabilecek bir

pozisyonda bulunmalıdır.

∗ Kontrolde amaç emniyet sistemleri ve işletmeye uygunluk olduğu için zorunlu olmadıkça bakımcı

kumandası kullanılmamalıdır.

∗ Kabin üstünde ya da kuyuda aydınlatma yapılmalı, yoksa güçlü bir fener kullanılmalıdır.

∗ Kabin üstünde seyir sırasında kuyudaki çıkıntılara ve hareketli ekipmanlara dikkat edilmeli, kabin

üstündeki pozisyon buna göre seçilmelidir.

∗ Kabin üstünde hareket halinde denetim yapılacaksa kabinin yukarı fırlaması ya da aşağı düşmesi gibi

tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kuyu üstü ya da kuyu dibine uygun mesafelerde kalınmalıdır.

∗ Kuyudaki kabin alanı dışında kalan boşlukların 30 cm.den daha fazla olması düşme tehlikesi

yaratabileceği için önlem alınmalıdır.

∗ Birden fazla asansörün bulunduğu kuyularda, aradaki mesafe kazayla temasa neden olabilecekse bitişik

kabin enerjisi kesilerek güvenli çalışma olanağı sağlanmalıdır.

∗ Kabin üstünden seyirle denetim yapılacaksa ve kabin üstünde bakımcı kumanda butonu yoksa, dış

kumanda enerjisi kesilmeli, kabin içinde ve üstünde birer kişi olmak üzere, kabin üstündeki görevli,

kabin içindeki görevliye kabini en düşük mesafede ve belirtilen yönde çalıştırma bilgisi vererek işlemi

bitirmelidir.

∗ Durdurulamayacak bir hareketle karşılaşıldığında alt ya da üst kesiciler devreye girecek ya da

Tamponlar asansör kabininin yukarıya çakılmasına engel olacaktır. Her zaman yukarıda ya da aşağıda

bir insanın sığacağı boşluk kalır. Bu durumda paniğe kapılmadan, eğilip beklenmelidir. Diğer kontrol

görevlisi müdahale ederek fiş priz ya da kilitten devreyi kesmeli, buna yetişemediği takdirde asansör

kendi kesicileri ile durduğunda, asansörü aşağıya indirip diğer kişinin çıkmasını sağlamalıdır.

 

Kuyu içi kabin üstünde çalışma işlemi yapıldıktan sonra kat kapısının güvenli bir şekilde kapandığından emin

olunmalıdır

MAKİNE DAİRESİNDE ÇALIŞMA

∗ Makine dairesine ilk çıkışta kaçak olabileceği ve topraklamanın yapılmadığı düşünülerek kontrol

edilecek cihazlarda statik ya da dinamik elektrik varlığı kontrol edilmelidir.

∗ Bu bölümdeki cihazların çoğu, üstünde aynı zamanda elektrik bulunduran cihazlar olduğu için, bu

kontrol yapılmadan hiçbir metal aksama dokunulmamalıdır.

∗ Asansör hareketli iken, fiziki testler yapılmamalı, test yapılacak durumlarda iki devre kesiciden enerjiyi

kesip, enerjinin kesildiğinden emin olduktan sonra testler yapılmalıdır.

∗ Yalıtım bozukluğu nedeniyle cihaz gövdeleri ya da gerilim altında olmaması gereken kısımlar gerilim

altında kalabilirler. Kısa devreler ya da elektrik kaçakları oluşabilir. Sistemin topraklanmış olması

halinde koruma cihazları işlevlerini yerine getirerek elektrik devresini enerjisiz hale getirirler. Özellikle

elektrikli donanımlarda temas ya da adım gerilimlerine dikkat edilmelidir.

∗ Hareket verme ya da hareket kesme işleri düzgün ve anlaşılabilir net ifadelerle tanımlanmalı, yanlış

anlaşılmaların önüne geçilmelidir.

∗ Makine dairesinde dönen ve hareketli ekipmanlardan güvenlik mesafesi bırakılarak uzak durulmalıdır

(halatlar, regülatör ve halatı vs.).

∗ Pano geriliminin kesilmesi gerektiğinde güç, aydınlatma ve kontrol devrelerinin ayrı olabileceği

düşünülerek hangi sistemin enerjisinin kesilmesi gerekli ise ilgili katın, ekipmanın, devrenin enerjisinin

kesildiğinden emin olunmalıdır.

∗ Bazı tesislerde birden fazla ve birbiri ile ilintili devreler ve sistemler olabileceği düşünülerek bir

panonun enerjisinin kesilmesinin, sistemi enerjisiz hale getirmek için yeterli olmadığı gözönünde

bulundurularak önlem alınmalıdır.

∗ Gerilim altında bir panoda denetim gerçekleştirilecekse, iletken, metal uzun yalıtımsız nesneler panoya

sokulmamalıdır.

∗ Gerilim altındaki panoda denetim yaparken panoya yaslanılmamalıdır.

∗ Elektrik devrelerinin bulunduğu, enerjili panolarda denetim yaparken aydınlatmanın yeterli olması

sağlanmalı, el ile temas gerekli ise görülemeyen noktalara temas edilmemelidir.

∗ Birden fazla asansörün bulunduğu makine dairelerinde doğru asansörün enerjisinin kesildiği ya da

enerjilendiği mutlaka kontrol edilmelidir.

∗ Devrede kondansatörler varsa bunlar üzerindeki yükün boşalabileceği düşünülerek önlem alınmalıdır.

Hiçbir güvenlik önlemi ihmal edilmeden alınmalı, küçük bir ihmalin büyük ve kötü sonuçlara

yol açabileceği unutulmamalıdır.

ASANSÖR GÜÇLÜ BİR MAKİNADIR. KONTROLÜ ELDEN KAÇIRMAMAK GEREKİR

 

Asansör Lift Vinç Düşey Taşıma Transport Makine Sistem Montaj Ray Kapı Konsol Tırnak Fiş Kontak Kilit Kumanda Pano Elektrik Elektronik Halat Kelepçe Kuyu Klemens Sinyal Emniyet Stop Start Pompa Diktatör Amortisör Bodrum Zemin Seyir İrtifa Yükseklik Hareket Tampon Dübel Şakul Terazi Park Revizyon Bakım Fren Asenkron Hız Kontrol Bistabl Fleksbl Motor AC DC RST Elektromanyetik Elektromekanik Fotosel Trifaz Monofaz Devir Frekans Fan Takometre Güç Kaynak Programlama Sürücü İnvertör Konvertör Operatör Analog Digital Kabin Otomatik İmalat Buton Aşağı Yukarı Panel Merkezi Hastane Sedye Araç Servis Yük Platform Şahıs İnsan Ağırlık Giyotin Süspansiyon Tandem Standart İSO CE Rulman Paten Ünite Hidrolik Pompa valf Basınç Sınır Keçe Tesisat Şartname Taşeron İnşaat Müteahhit Periyodik Garanti Otomasyon Voltaj Akım Gerilim Zaman Role Otomat Kontaktör Kondansatör Dedektör Seviye Switch Elektrik Elektronik Redüktör Montör Kasnak Dişli Mil Saptırma Kaplin Flanş Sonsuz Vida Tapa Yan Yatak Endüktif Kapasitif Toprak Kaçak Pabuç Sensör Çelik

 

 

 

 

Her tip sistem ve kapasiteler de asansör montajları

Hidrolik asansör platformlar

[email protected] [email protected]

 

www.asansorsistemleri.tr.gg

www.asansormontajlari.tr.gg

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 1 ay sonra...

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Misafir
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.