Zıplanacak içerik
 • Üye Ol

bulenttg

Φ Üyeler
 • İçerik Sayısı

  16
 • Katılım

 • Son Ziyaret

bulenttg - Başarıları

Gezgin

Gezgin (4/14)

 • İlk İleti
 • Ortak Nadir
 • İçerik Başlatan
 • Birinci Hafta Tamamlandı
 • Bir Ay Sonra

Son Rozetler

0

İçerik İtibarınız

 1. Asansörlerin kullanım amaçlarına ve hızlarına göre kendi aralarında sınıflandırılmaları mümkündür. Kullanım amaçlarına göre farklı imalat gösteren asansörler, hızlarına göre de farklı güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kontrol sistemlerine ve motor tahrik sistemlerine göre de sınıflandırma yapmak mümkündür. KULLANIM AMACINA GÖRE ASANSÖRLER Asansör tasarımında kabin, makina motor seçimi, mekanik tasarım, hız ve güvenlik sistemleri kullanma amacına göre yapılır. Bu yüzden tasarımın başında asansörün kullanma amacının belirlenmesi gerekir. Her asansör çeşiti kendi içinde ayrı standartlara sahiptir. Farklı amaçla tasarımlanmış bir asansör başka bir kullanım amacı için ruhsat alamayacağı gibi ihtiyaca da cevap vermeyecektir. İnsan Asansörleri Esas olarak insan taşınmasını amaçlayan, konfor ve kullanım rahatlığı ön planda tutulmuş asansörlerdir. Bunları da kendi aralarında sınıflandırmak mümkündür. Özel olarak konutlar için tasarımlanmış olan SINIF 1 asansörleri , dispanser (1600 ve 2000 kg beyan yüklü) ve hastanelerin (2000 ve 2600 kg beyan yüklü) ihtiyacını karşılayan özellikle hastane yataklarındaki hastaların tıbbi yardım cihazlarıyla taşınması için tasarımlanan SINIF 3 Asansörleri ve bu aradaki boyutlardan seçilen SINIF 2 Asansörleri olarak isimlendirilebilirler. Sınıf I asansörler Özellikle konutlarda kullanılan asansörlerdir: a) 320 kg ve 450 kg beyan yüklü küçük kabinler yalnız insan taşımak için kullanılabilir, 630 kg beyan yüklü kabinler insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri (fakat tamhareket serbestliği sağlamaz) ve/veya çocuk arabalarını taşımak için de kullanılabilir, c) 1000 kg beyan yüklü kabinler, a ve b şıklarında belirtilenlerin yanı sıra, tutamakları sökülebilen sedyelerin, tabutların ve mobilyaların taşınması için de kullanılabilir. Genel amaçlı asansörler, 2,5 m/s’ye kadar olan asansör hızlarının uygun olduğu alçak ve 15 kata kadar olan orta yükseklikteki binalarda kullanılmalıdır. Sınıf II asansörler Sınıf II asansörlerinin boyutları, Sınıf I veya Sınıf VI asansörlerine ait boyutlar arasından seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutları ve/veya Sınıf III asansörleri bu amaç için kullanılmalıdır. Sınıf III asansörler Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: a) 2500 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane yataklarındaki hastaların tıbbî yardım cihazları ve ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur, 2000 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane yataklarının (tıbbî yardım cihazları hariç) ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur, c) 1600 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, esas olarak 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki hastane yataklarının taşınması için uygundur, d) 1275 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, bakım evlerindeki 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki yataklarının taşınması için uygundur. Sınıf VI asansörler Yoğun trafik için olan asansörler esas olarak en az 2,5 m/s hızın gerekli olduğu 15 kattan fazla kata sahip yüksel binalarda kullanılmalıdır. Not -Kesin yük, hız ve asansör sayısı ayrıntılı bir trafik hesabı ile belirlenmelidir. Yük ve Araç Asansörleri (Sınıf IV asansörler) Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir. Yük asansörü, genellikle insan refakatinde yük taşınması için ön görülen asansördür. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler kullanılır. Aynı sınıfta incelenen araç asansörleri ise kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış olan asansörlerdir. Servis Asansörü (Sınıf V asansörler) Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremeyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. İnsanların giremeyeceği kabin ölçüleri olarak en fazla aşağıdaki değerler kabul edilebilir. Taban alanı : 1,00 m 2 Derinlik : 1,00 m Yükseklik : 1,20 m İnsanların kullanmayacağı şartı olduğu için tamburlu olarak tesis edilebilirler. Değişik kapasiteli servis asansörleri farklı amaçlar için tasarımlanabilir. KUMANDA SİSTEMLERİNE GÖRE ASANSÖRLER asansör seçimleri yapılırken trafiğin yoğunluğuna ve servis hizmet süresine göre kumanda sistemleri de belirlenir. Trafik akışının yoğunluğu ve kullanılması gereken asansör miktarı kumanda sisteminin seçilmesinde etkendir. Her üst kumanda sistemi ek bir maliyet getireceği için seçim yararlılık esasına göre yapılır. Basit Kumandalı Asansörler Asansörün sadece tek bir çağrıya cevap verdiği sistemlerdir. Kumanda panosu ilk aldığı çağrıya cevap verir. Bir diğer çağrıya cevap verebilmesi için ilk aldığı çağrı görevini tamamlaması ve görevli (meşgul) durumunu bırakması gerekir. İnsan trafiğinin çok düşük olduğu veya özel olarak kullanılan asansörlerde kullanılmaktadır. Eski tip asansörlerde sıkça karşılaşılabilir. Toplamalı Kumandalı Asansörler (Kollektif) Aldığı bütün çağrılara, çağrı emrini belleğinde tutarak gittiği yön doğrultusunda cevap veren asansör kumanda sistemleridir. İniş ve çıkış emirlerini ayırt etmez. Orta yoğunluktaki trafik akışlarında kullanılır. İniş ve çıkış isteklerinde çakışmaya yol açtığı için zaman kayıplarına yol açmakla beraber yaygın olarak kullanılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde çakışmaları azaltmak için tam yük kontakları kullanılır. Seçmeli Kumandalı Asansörler (Selektif) Aldığı çağrılara iniş ve çıkış ayrımı yaparak cevap veren kumanda sistemleridir. Trafik akışının yoğun olduğu binalarda kullanılır. İniş ve çıkış çağrılarını ayırt ettiği için zaman kazancı ve servis kalitesi yüksektir. Bu tür kumanda sistemleri çoklu asansör kumandalarında da (grup kumanda) tek bir merkezden bir çok asansörü kumanda etmek için kullanılırlar. Bu sistemlerin ikili olanlarına dublex, üçlü olanlarına ise triplex asansör sistemleri denir. HIZLARINA GÖRE ASANSÖRLER Asansörün hız seçimi de diğer şıklarda olduğu gibi kendine göre yerine getirilmesi gereken şartları içermektedir. Asansörlerde tahrik motoru olarak çok çeşitli tipte elektrik motorları (Doğru akım veya senkron alternatif akım motorları gibi) kullanılır. Her motor devresi de kendine uygun bir kontrol sistemine sahiptir. Asansörlerde hız ve konfor arttıkça, servis kalitesi artmakta ancak buna paralel olarak yerine getirilmesi gereken güvenlik sistemlerinde de ekler olmaktadır. Servis mesafesi, servis hizmet süreleri ve maliyetler dikkate alınarak asansör hız seçimleri yapılır. Hız değiştikçe asansör asgari güvenlik seviyesinde oluşan farklılıkların ve zorunlu güvenlik sistemlerinin, tasarımlarda göz önüne alınması gerekir. 0,63 m/s ve Altında Hızlardaki Asansörler Kısa mesafeler arasında kullanılan, tahrik sisteminin tek bir hız içinde kaldığı veya palanga sistemleri kullanılarak hızı yavaşlatılmış ancak kaldırma kapasitesi arttırılmış asansörlerdir. Hız nispeten yavaş olduğu için mekanik fren sistemi olarak ani frenlemeli güvenlik sistemlerinin ve enerji depolayan tipte tamponların kullanıldığı asansörlerdir. Genelde basit güvenlik sistemleri ile donatılmış olup redüktörlü dişli sistemi kullanılır. Bu asansörler trafik akışının çok az olduğu yerleşimlerde insan taşımak veya yük taşımak için kullanılırlar. Asansör hızı az olduğu için ani duruşlar kabin içindeki kişileri rahatsız edecek boyutta değildir. Düşük hızlarda kullanılan asansörlerde regülatör hızı asansör hızına uygun değerde olmalıdır. 1,00 m/s Hızdaki Asansörler Asansörlerde duruş ve kalkışlarda insanın rahatsız olmaması için 1,5 m/s üstünde ivmelenmeye müsaade edilmez. Yavaş asansörlerden orta hızdaki bu tip asansörlere geçişte bu dikkate alınarak ya çift hızlı asansör motorları kullanılmış veya motor kontrol teknikleri ile duruş ivmeleri düşürülmüştür. Orta mesafeler ve orta yoğunluktaki trafik akışlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip asansörlerde mekanik fren sistemi olarak ani frenlemeli tampon etkili güvenlik sistemlerinin ve tamponlarda ise geri dönme hareketi tamponlanmış enerjiyi harcayan tipte tamponların kullanıldığı, genelde redüktörlü dişli sistemi olan asansörlerdir. Kullanılan tampon ve güvenlik sistemleri ile ani duruş süresi biraz uzatılarak, rayların deformasyonu ve kabin içindeki kişilerin rahatsızlığı azaltılmaya çalışılmıştır. 1,60 m/s ve 2 m/s Hızlardaki Asansörler Yüksek binalarda ve trafik akışının yoğun olduğu yerleşimlerde kullanılan, daha karışık motor kontrol sistemlerine sahip asansörlerdir. Hızlanma ve duruşlardaki ivmelenmeler motor kontrol teknikleri ile kabul edilen değerler arasında tutulur. Mekanik fren sistemleri kaymalı güvenlik sistemi olup, tamponları enerjiyi harcayan tipte hidrolik tamponlardır. Bu hızların üstündeki asansörlerde genellikle redüktörlü dişli sistemleri yerine doğrudan tahrik sistemleri kullanılır. Diğer asansörlere nazaran daha fazla yavaşlatma ve güvenlik sistemlerine sahiptirler. Güvenlik freni çalışma mesafesi uzun olup tamponlara çarpma ve limit şalterlerin devreye girmeleri ayrıca yavaşlatma şalterleri ile desteklenir. Asansör sıçrama mesafeleri toleranslı olarak alınır. Kuyu içinde mekanik kesiciler yanında hız yavaşlatıcı elektrik kesicilerde kullanılmalıdır. 2,5 m/s ve Üzerinde Hızlardaki Asansörler Yüksek hızlı asansörlerde kuyu ölçüleri asansörün yapısına göre yeterli güvenlik mesafelerini bırakacak şekilde seçilir. Bu asansörler Sınıf IV asansörleri olarak adlandırılırlar ve kuyu içi ölçüleri ile yerleşimleri diğerlerinden farklılık gösterir. Bu tip asansörlerde mecburi yavaşlama tertibatları zorunludur. Yavaşlama tertibatlarına bağlı olarak kısaltılmış stroklu tamponlar kullanılabilir. Bu tip asansörlerin yerleşim ölçüleri “Avan Proje” kısmında verilmiştir. 2.5 m/s hızlı asansörlerde, halat dengelemesi ile yapılan sıçrama gergi tertibatları zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 3,5 m/s hızlı asansörlerde sıçrama gergi tertibatlarında güvenlik kontakları konması zorunludur. Bu asansörlerde özel güvenlik ve kontrol sistemleri kullanılır. ASANSÖR ÇALIŞMALARINDA UYULACAK KURALLAR Gerek ruhsat föyü gerekse kontrol föyü uygulamalarında güvenlik önlemleri alınmalı ve güvenlik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Aşağıda alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 6.1. KONTROL ÇALIŞMALARINDA GENEL GÜVENLİK KURALLARI Asansör, elektrik ve mekanik parçalardan oluşan bir makina grubudur. Her makina gibi kendi amacına uygun bir çalışma şekline sahip olduğu gibi, kullanım amacına yönelik emniyet sistemleri ile donatılmıştır. Gerek normal çalışma şartlarına, gerekse bakım, revizyon ya da kontrol çalışmalarına uygun güvenlik sistemleri asansör üzerinde mevcuttur. İlk montajında bu kriterler dikkate alınarak imal edilen asansörler, değişik bakım firmaları tarafından bakım, tamir ya da revizyona alınabilir. Asansörler gerektiği gibi bakım, tamir ya da revizyon görebileceği gibi, yetkin olmayan usta ve çırakların elinde amacından uzak, sadece o anki arızayı giderici, asansörün daha sonraki çalışmalarını etkileyecek işlemlere maruz kalabilir. Bunların dışında, zamanla kullanımdan kaynaklanan malzeme yorulmaları, zamanla ortaya çıkan montaj hataları da arıza oluşturmamasına rağmen emniyet sistemlerini zaafa uğratan etkenlerdendir. Asansörde çalışmaya başlamadan aşağıdaki konular tekrar hatırlanmalıdır; ∗ Aynı marka dahi olsa, her asansör birbirinden farklıdır. ∗ İlk kez görülen ve neresinde ne olduğu, nasıl çalıştığı bakım yapan kişilerce bilinen, değiştirilmiş bir makinede kontrol için gereken önlemler, ihmal edilmeden alınmak zorundadır. ∗ Gerekli önlemler alındığında, korku ve paniğe gerek yoktur. ∗ Asansör çalışmalarına yeni başlayan ekiplerde görülen çekimserlik ve güvensizlik, daha sonra çalışma sayısı arttıkça oluşan aşırı güven kadar tehlikelidir. Korku ve panik çok basitçe halledilebilecek bir olayı büyütürken, aşırı güven de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihmale yol açar. Her iki durum da kazaların davetçisidir. ∗ Ne kadar tecrübeli olunursa olunsun, hiçbir zaman aşırı güvenle iş yapılmamalıdır. ∗ Yorgunken çalışma yapılmamalı, kontroller sırasında acele edilmemelidir. ∗ Kontrol çalışmalarında, ekibin kendi arasında kullandığı iletişim dili çok önemlidir. Ekipler yüksek sesle taraflarca daha önce üzerinde anlaşılmış kelimelerle birbirlerini uyarmalıdır. Özellikle enerjilendirme ve hareketlendirme işlemleri, tarafların ortak onaylarından sonra yapılmalıdır. Onay almadan müdahale yapılmamalıdır. ∗ Rahat hareket olanağı sağlayan bir giysi giyilmeli ayakkabıların altı lastik olmalıdır. RAHAT ÇALIŞMA ELBİSELERİ GÜVENLİK İÇİN ZORUNLUDUR ÇALIŞMAYA BAŞLARKEN ∗ Çalışmaya başlarken uyarı levhası mutlaka asılmalıdır. Çalışmanın yapıldığı katta kontrole başlamadan önce kapı kilidi ve fiş priz muhakkak kontrol edilmeli, istenmeyen bir hareket oluştuğunda diğer kontrol görevlisinin kilide müdahalesi ile hareket durdurulabilmelidir. Pratikte bir kişinin not tuttuğu diğer kişinin işlemleri yaptığı düşünülürse, not tutan kontrol görevlisi kapının kapanmasını önleyecek ve kilide müdahale edebilecek bir pozisyonda durmalıdır. ∗ Kapı önündeki duruşlar çapraz biçimde olmalı, arkaya düşen ayak kapının kapanmasına ya da kapının kişiye çarparak dengesini bozmasına engel olmalı, öne düşen ayak eşikten en az 5 cm. uzakta durmalıdır. Kabin kaldırma, indirme ya da kuyu içi testlerinizde vücut tamamen kuyu içinde ya da kuyu dışında bulunmalıdır. KUYU DİBİNE GİRME-ÇIKMA, KUYU DİBİNDE ÇALIŞMA ∗ Kuyu dibi aydınlatması açılmalı ya da fener kullanılmalıdır. ∗ Kuyuya atlayarak girilmemelidir. ∗ Su basmış bir kuyuda işlem yapılmamalıdır. ∗ Kuyu dibinde çalışma sırasında düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır. ∗ Yukarıda anlatılan duruş alınarak, tek elle kısa devre kablosu fiş-prize değdirilmeli, diğer el ile de kabin içi butonlarından 1. kat düğmesine basılmalıdır. ∗ Asansör toplamalı kumanda değil ise, diğer kontrol görevlisi kilidin ikinci emniyetinin düşmesini sağlamalıdır. ∗ Kabin altı belirli bir yüksekliğe geldiğinde fiş-priz kısa devresi çekilerek, kabin durdurulmalıdır. Fiş- priz çekildiği zaman kabin durmuyor ise kilit diline basarak kabin durdurulmalıdır. Bu durumda fiş-priz kısa devrelidir. Fiş-prizden el çekildiğinde kabin duruyor ise fiş-priz sistemi güvenlidir. Bu durumda kuyu dibi ve kabin altı kontrollerine başlanabilir. ∗ Diğer kontrol görevlisi bu sırada asansör kapısının kapanmasını engellemelidir. ∗ Kuyu dibi kontrolleri yapılırken kilit dilinin mutlaka basılı bir şekilde olduğu kontrol edilmelidir. ∗ Birden fazla asansör aynı kuyuda tesis edilmişse ve kuyular arasında bölme yoksa bitişik kabinlerin enerjisi kesilmeli ve etiketlenmelidir. ∗ Kuyu dibinde kabin hareket halinde iken denetim yapılacaksa uygun bir pozisyonda yer alınmalı, hareketli ve dönen ekipmanlardan uzak durulmalıdır. ∗ Denetim çalışması bittikten sonra sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir. KÜÇÜK BİR İHMAL, BÜYÜK HASARA YOL AÇABİLİR KARŞI AĞIRLIK KONTROLU ∗ Karşı ağırlığın kontrolü mutlaka zemin katta yapılmalıdır. Bunun için, kabinin üst kata gitmesi sağlanmalıdır. Kabin en üst katta iken, karşı ağırlık zemin katta olacaktır. ∗ Fiş-prizden kısa devre çekilip, tekrar kilit diline basarak güvenlik sağlandıktan sonra karşı ağırlık kontrollerine başlanmalıdır. KABİN ÜSTÜNE ÇIKMA- İNME, KABİN ÜSTÜNDE ÇALIŞMA ∗ Kabin üstünde çalışma yapılırken düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır. ∗ Kabin üstüne çıkmadan çalışılan katın kilit ve fiş-prizinin gerekli kumandayı verdiğinden emin olunmalıdır. Kilidin kısa devre olduğu durumlarda bir alt katta çalışma tercih edilmelidir. ∗ Kabin üst seviyesinin, bulunulan kat seviyesinden en çok 50 cm. yüksekte olmasını sağlanarak çalışmaya başlanmalıdır. ∗ Seyir işlemleri hazırlığı bitinceye kadar kat kapısının kapanmaması için önlem alınmalıdır. ∗ Bir kişi kabin üstüne çıktığında, diğer kişi kapının yanında olup, kapının kapanmasına engel olmalı, gerektiğinde fiş-priz ya da kilide hemen müdahale edebilmelidir. ∗ Kabin üstüne çıkan kişinin en yakın müdahale edebileceği durdurma sistemi paraşüt kontağıdır. Bu nedenle ilk önce paraşüt kontağının kapağının kapalı olduğunu ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. ∗ Eğer paraşüt kontağı çalışmıyor ise, hareketli parçalardan uzak, ama kilitlere ulaşabilecek bir pozisyonda bulunmalıdır. ∗ Kontrolde amaç emniyet sistemleri ve işletmeye uygunluk olduğu için zorunlu olmadıkça bakımcı kumandası kullanılmamalıdır. ∗ Kabin üstünde ya da kuyuda aydınlatma yapılmalı, yoksa güçlü bir fener kullanılmalıdır. ∗ Kabin üstünde seyir sırasında kuyudaki çıkıntılara ve hareketli ekipmanlara dikkat edilmeli, kabin üstündeki pozisyon buna göre seçilmelidir. ∗ Kabin üstünde hareket halinde denetim yapılacaksa kabinin yukarı fırlaması ya da aşağı düşmesi gibi tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kuyu üstü ya da kuyu dibine uygun mesafelerde kalınmalıdır. ∗ Kuyudaki kabin alanı dışında kalan boşlukların 30 cm.den daha fazla olması düşme tehlikesi yaratabileceği için önlem alınmalıdır. ∗ Birden fazla asansörün bulunduğu kuyularda, aradaki mesafe kazayla temasa neden olabilecekse bitişik kabin enerjisi kesilerek güvenli çalışma olanağı sağlanmalıdır. ∗ Kabin üstünden seyirle denetim yapılacaksa ve kabin üstünde bakımcı kumanda butonu yoksa, dış kumanda enerjisi kesilmeli, kabin içinde ve üstünde birer kişi olmak üzere, kabin üstündeki görevli, kabin içindeki görevliye kabini en düşük mesafede ve belirtilen yönde çalıştırma bilgisi vererek işlemi bitirmelidir. ∗ Durdurulamayacak bir hareketle karşılaşıldığında alt ya da üst kesiciler devreye girecek ya da Tamponlar asansör kabininin yukarıya çakılmasına engel olacaktır. Her zaman yukarıda ya da aşağıda bir insanın sığacağı boşluk kalır. Bu durumda paniğe kapılmadan, eğilip beklenmelidir. Diğer kontrol görevlisi müdahale ederek fiş priz ya da kilitten devreyi kesmeli, buna yetişemediği takdirde asansör kendi kesicileri ile durduğunda, asansörü aşağıya indirip diğer kişinin çıkmasını sağlamalıdır. Kuyu içi kabin üstünde çalışma işlemi yapıldıktan sonra kat kapısının güvenli bir şekilde kapandığından emin olunmalıdır MAKİNE DAİRESİNDE ÇALIŞMA ∗ Makine dairesine ilk çıkışta kaçak olabileceği ve topraklamanın yapılmadığı düşünülerek kontrol edilecek cihazlarda statik ya da dinamik elektrik varlığı kontrol edilmelidir. ∗ Bu bölümdeki cihazların çoğu, üstünde aynı zamanda elektrik bulunduran cihazlar olduğu için, bu kontrol yapılmadan hiçbir metal aksama dokunulmamalıdır. ∗ Asansör hareketli iken, fiziki testler yapılmamalı, test yapılacak durumlarda iki devre kesiciden enerjiyi kesip, enerjinin kesildiğinden emin olduktan sonra testler yapılmalıdır. ∗ Yalıtım bozukluğu nedeniyle cihaz gövdeleri ya da gerilim altında olmaması gereken kısımlar gerilim altında kalabilirler. Kısa devreler ya da elektrik kaçakları oluşabilir. Sistemin topraklanmış olması halinde koruma cihazları işlevlerini yerine getirerek elektrik devresini enerjisiz hale getirirler. Özellikle elektrikli donanımlarda temas ya da adım gerilimlerine dikkat edilmelidir. ∗ Hareket verme ya da hareket kesme işleri düzgün ve anlaşılabilir net ifadelerle tanımlanmalı, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmelidir. ∗ Makine dairesinde dönen ve hareketli ekipmanlardan güvenlik mesafesi bırakılarak uzak durulmalıdır (halatlar, regülatör ve halatı vs.). ∗ Pano geriliminin kesilmesi gerektiğinde güç, aydınlatma ve kontrol devrelerinin ayrı olabileceği düşünülerek hangi sistemin enerjisinin kesilmesi gerekli ise ilgili katın, ekipmanın, devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olunmalıdır. ∗ Bazı tesislerde birden fazla ve birbiri ile ilintili devreler ve sistemler olabileceği düşünülerek bir panonun enerjisinin kesilmesinin, sistemi enerjisiz hale getirmek için yeterli olmadığı gözönünde bulundurularak önlem alınmalıdır. ∗ Gerilim altında bir panoda denetim gerçekleştirilecekse, iletken, metal uzun yalıtımsız nesneler panoya sokulmamalıdır. ∗ Gerilim altındaki panoda denetim yaparken panoya yaslanılmamalıdır. ∗ Elektrik devrelerinin bulunduğu, enerjili panolarda denetim yaparken aydınlatmanın yeterli olması sağlanmalı, el ile temas gerekli ise görülemeyen noktalara temas edilmemelidir. ∗ Birden fazla asansörün bulunduğu makine dairelerinde doğru asansörün enerjisinin kesildiği ya da enerjilendiği mutlaka kontrol edilmelidir. ∗ Devrede kondansatörler varsa bunlar üzerindeki yükün boşalabileceği düşünülerek önlem alınmalıdır. Hiçbir güvenlik önlemi ihmal edilmeden alınmalı, küçük bir ihmalin büyük ve kötü sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. ASANSÖR GÜÇLÜ BİR MAKİNADIR. KONTROLÜ ELDEN KAÇIRMAMAK GEREKİR Asansör Lift Vinç Düşey Taşıma Transport Makine Sistem Montaj Ray Kapı Konsol Tırnak Fiş Kontak Kilit Kumanda Pano Elektrik Elektronik Halat Kelepçe Kuyu Klemens Sinyal Emniyet Stop Start Pompa Diktatör Amortisör Bodrum Zemin Seyir İrtifa Yükseklik Hareket Tampon Dübel Şakul Terazi Park Revizyon Bakım Fren Asenkron Hız Kontrol Bistabl Fleksbl Motor AC DC RST Elektromanyetik Elektromekanik Fotosel Trifaz Monofaz Devir Frekans Fan Takometre Güç Kaynak Programlama Sürücü İnvertör Konvertör Operatör Analog Digital Kabin Otomatik İmalat Buton Aşağı Yukarı Panel Merkezi Hastane Sedye Araç Servis Yük Platform Şahıs İnsan Ağırlık Giyotin Süspansiyon Tandem Standart İSO CE Rulman Paten Ünite Hidrolik Pompa valf Basınç Sınır Keçe Tesisat Şartname Taşeron İnşaat Müteahhit Periyodik Garanti Otomasyon Voltaj Akım Gerilim Zaman Role Otomat Kontaktör Kondansatör Dedektör Seviye Switch Elektrik Elektronik Redüktör Montör Kasnak Dişli Mil Saptırma Kaplin Flanş Sonsuz Vida Tapa Yan Yatak Endüktif Kapasitif Toprak Kaçak Pabuç Sensör Çelik Her tip sistem ve kapasiteler de asansör montajları Hidrolik asansör platformlar [email protected] [email protected] www.asansorsistemleri.tr.gg www.asansormontajlari.tr.gg
 2. ASANSÖRLER İLE HİDROLİK ASANSÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Asansörler; yük ve insanları, kılavuz raylar arasında hareketli kabin veya platformlar ile düşey doğrultuda taşımaya yarayan elektro-mekanik tesisler olarak tarif edilir. Asansörler taşıma kapasitesine göre türlere ayrılır: a) Konutlarda kullanılan asansörler; 100, 180, 240, 320, 400, 630, 1000 kg olmak üzere 7 türe ayrılır. Konut dışı yerlerde kullanılan asansörler; 630, 800, 1000, 1200, 1600 kg olmak üzere 5 türe ayrılır. c) Sağlık tesislerinde kullanılan asansörler; 1600, 2000, 2500 kg olmak üzere 3 türe ayrılır. Asansörler hızlarına göre 0,63 m/s, 1 m/s, 1,6 m/s, 2,5 m/s ve 2,5 m/s’ nin üzerindeki hızlar olmak üzere 5 çeşittir. Hidrolik asansörler ile elektrikli asansörlerde kullanılan bazı elemanlar farklılık göstermektedirler. Bunun haricinde kullanılan elemanlar (kabin, kılavuz raylar, paten blokları, otomatik kapılar) her iki tip asansörde de aynı olmaktadır. Asansörün kullanım amacına göre, yükleme durumuna göre, kuyunun şekline göre ne tip bir asansör kullanılacağına karar verilir. Seçim yapılırken istenilen hız da göz önünde bulundurulur. Elektrikli asansörler Bu tip asansörler tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yönde hareket ettirmesi yoluyla çalışırlar. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. Bu sebeple enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. Bu tür tahrik makinelerine sürtünme tahrikli asansörler denir. Ayrıca halat veya zincirin tahrik kasnağı üzerine sarılması ile çalışan asansörler de mevcuttur. Bu şekilde çalışan asansörlere de tamburlu asansörler denir Asansör kuyusu genel görünümü ve asansör elemanları Asansör makinesi Asansör tahrikinde DC ve AC teknolojileri kullanılır. Genel kural olarak yüksek katlı binalarda (> 2.0 m/s) yüksek hızlı halatlı asansörlerde DC tahrik, az katlı binalarda (< 2.0 m/s) daha yavaş hızlı asansörlerde AC tahrik kullanılır. DC tahrik sistemi yapısı nedeniyle, maksimum konfor ve minimum toplam kayıplarla asansör hareketinde hassasiyet sağlar. Ancak değişken DC voltaj kaynağı gereklidir. Bunu için Ward – Leonard veya Thyristor – Leonard AC – DC çeviricisi kullanılır Birçok uygulamada DC tahrik, kaynağa doğrudan bağlıdır. 100 – 300 d/dak gibi kasnak hızlarında bir redüktörle birlikte kullanılır. Frekans çalıştırılan AC makineler sabit senkron hıza sahiptir. Asansör makinesi genellikle elektrik motorlu ve tahrik kasnaklıdır. Redüktörlü ve redüktörsüz olmak üzere iki çeşidi vardır. Sonsuz vida mekanizmasının sessiz çalışması, küçük hacimde büyük çevrim oranı sağlaması ve veriminin düşük olması sebebiyle frenlemeye yardımcı olması yönünden asansörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Asansörlerde kullanılan elektrik motoru özel yapılmış, kaymalı Ward – Leonard grubu elemanı olarak doğru akım motoru yer alır. Bu durumda asansör hızı istenildiği gibi ayarlanarak rahat bir ivmeli hareket sağlanabilir. Tek devirli asenkron motorlar hızı az olan asansörlerde kullanılır. 0,75 m/s den fazla hızlı asansörlerde, özellikle duruş sırasındaki negatif ivmeli hareketin verdiği rahatsızlığı azaltmak için, kutup sayısı değişebilen çift devirli motor uygulanır. Asansörlerde redüktör olarak, yaygın olan sonsuz vida mekanizmasının dışında planet mekanizmaları da kullanılmaktadır. Redüktörsüz asansörlerde tahrik kasnağı doğrudan doğruya güçlü doğru akım elektrik motorunun miline kama ile bağlıdır. Karşı ağırlık Kabin ağırlığını ve tam yükün de yarısını karşılayacak ağırlıkta, kabine karşı yük olarak tasarlanmıştır. Kolay taşınabilmesi ve miktar ayarı yapılabilmesi bakımından, birbiriyle bağlanabilecek dökme demir parçalar halinde yapılır. Karşı ağırlık çelik bir çerçeve yardımcı ağırlıklar ve çelik çerçeveye tutturulmuş yönlendirme elemanlarından oluşmaktadır. Yardımcı ağırlıklar genellikle dökme demirden, çelik levhalardan veya içi kumla doldurulmuş plastik karkaslardan imal edilir. Askı elemanı Asansörlerde genellikle yük taşıyıcı elemanlar çelik tel halatlardır. TS 1918/7 veya DIN 3058 Seale tipi halatlar asansörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan taşıyan asansörlerde en az iki halat kullanılmalı ve halat çapı 8 mm’den az olmamalıdır Çelik tel halatlar, zamanla eskimekle beraber, ani olarak kopmaya karşı güvenli elemanlardır. Periyodik muayenelerde kullanılamayacak duruma gelip gelmedikleri testler sonucu anlaşılır. İşletme ömürleri şartlara göre değişiklik göstererek, 5 – 15 yıl arasında değişir. Hız regülatörü Hız regülatörü, asansör iniş hızı nominal değerini %25 kadar aştığı taktirde, paraşüt tertibatını harekete geçirerek paraşüt frenini etkiler ve motor elektriğini keser. Asansör boşluğunun üst tarafında, makine dairesinde bulunur. Regülatör halatı kabinin hareketini, regülatör kasnağına iletir. Aşırı hız halinde sıkıştırılan bu halat paraşüt mekanizmasını harekete geçirir. Hız regülatörleri genellikle “hız sınırlayıcı” olarak görev yaparlar. Ancak hız düzenleyen hız regülatörü çeşitleri de yapılmıştır. Hız regülatörleri yapıları bakımından iki farklı çeşitte asansör tesislerinde kullanılmaktadır: a) sarkaçlı regülatör: 0,8 m/s ’den az kabin hızlarında kullanılan basit ve çift sarkaçlı regülatörlerdir. savrulma ağırlıklı regülatör: 1 m/s kabin hızlarının aşıldığı yerlerde kullanılır. 2.5 Son kat şalteri Son kat şalteri kabinin en alt ve en üst durumlarını sınırlar. Kabine tespit edilirler veya makine dairesi zeminine yerleştirilirler ve kabin tarafından çalıştırılırlar. Birinci hal genellikle yüksek hızlı asansörlerde, ikinci hal ise düşük hızlı asansörlerde kullanılır. Son kat şalterinin gerek kontrol devresini gerekse motor ana devresini kesen tipleri vardır. Paraşüt tertibatı Halat kopması veya iniş hızının aşırı derecede artması halinde, asansörü kılavuz raylar üzerinde frenleyerek durdurur. Kabinin üst veya alt kirişlerine yerleştirilir. Elektrikli, hidrolik veya pnömatik sistemler güvenli olmadıklarından mekanik olarak çalıştırılırlar. Ani frenleyerek kısa mesafede durdurma, atalet kuvvetleri yüzünden gerek insan gerekse taşıyıcı elemanlar üzerinde zararlı etki yapacağından, yumuşatıcı ve kaydırıcı paraşüt freni uygulanır. 0,85 m/s asansör hızına kadar kullanılan sert fren etkilerinden başka, kılavuz rayları da zedeleyebilirler Bunlardan, tutma mesafesi 1 – 2 cm olan paraşüt freni sakıncalarından dolayı önemini yitirmiştir. Tüm asansör ve kabin platformları için regülatör yardımcılığı ile birlikte konulması zorunlu olan paraşüt düzeni karşı ağırlık için de özel bir halde gereklidir. Karşı ağırlığın hareket alanı altında insanların bulunduğu, konut, büro, toplantı salonları gibi yerler varsa karşı ağırlık da paraşüt düzeni ile donatılmalıdır. Kabinin aşağı yönde hareketi sırasında normal hızının 1,4 katını aşması, halatların kopması veya halatlardan birinin fazla uzaması halinde, kabin paraşüt tertibatı vasıtasıyla kılavuz raylara tespit edilir. Bu tertibat kabinin altına veya üstüne yerleştirilir. Bu sırada motor ve fren şebekeden ayrılır. Paraşüt tertibatının kabin hızına bağlı olarak kullanılan başlıca iki türü vardır: a) Ani olarak etki eden paraşüt tertibatı: 1m/s ’lik kabin hızlarına kadar kullanılır. Kademeli olarak etki eden paraşüt tertibatı: 1m/s ’den büyük kabin hızlarında kullanılır. Hidrolik asansörler Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı bina ve tesislerde kullanılmışlardır: 1) Düşük malzeme maliyeti ve bakım ücreti 2) Binalarda daha etkin kullanım alanı sağlama 3) Çatı dizaynında serbestlik ve teras katına ulaşma imkanı 4) Makine dairesi yerinin serbest seçimi 5) Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ve statik hesapta kolaylık 6) Yüksek taşıma kapasitesi ihtiyacını karşılayabilme 7) Aşağı inişte masrafsız çalışma 8) Sessiz çalışma 9) Hassas kat ayarı (±3 mm) ve otomatik seviyeleme 10)Olası arızalarda asansörün otomatik olarak kata ulaşması 11)Darbesiz kalkış ve duruş; kademesiz hız ayarı Bu avantajların yanı sıra hidrolik asansörlerin bazı dezavantajları şunlardır: 1) Kullanılan yağın özellikleri sıcaklıkladeğiştiğinden performans değişiklikleri 2) Yeraltı kaçaklarının çevredeki su kaynaklarını kirletme ihtimali 3) Gerekli motor gücünün aynı hızda ve aynı kapasitede konvansiyonel tip asansörlere oranla 2.5 - 3 kat fazla olması 4) Montajda ve bakımda bilinmeyen maliyetler Hidrolik asansörlerin kullanım alanları şunlardır: 1) İki, üç ve dört duraklı işyeri binaları 2) İki, üç, dört ve beş duraklı apartmanlar 3) Üç kata kadar olan küçük hastaneler, klinikler ve tıbbi binalar 4) Düşük seyir mesafeli 500 kg - 5600 kg arasında malzeme taşıma kapasiteli endüstriyel binalar 5) Dört kata kadar hükümet binaları 6) Büyük binaların garaj asansörleri 7) İş merkezlerindeki insan ve servis asansörleri 8) Yürüyen merdivenlere ek olarak özürlü asansörleri 9) Sahne asansörleri Hidrolik asansörlerin uygun olmadığı yerler: 1) Çok büyük mağazalar 2) Dört katın üzerindeki hastaneler 3) Kuyu dibi deliği açılmasının büyük risk olduğu yapılar 4) Elektrik gücünün pahalı olduğu yerler veya elektrik gücünün sınırlı olduğu yerler Hidrolik asansörlerin sınıflandırılması Direkt tahrikli sistemler Silindir direkt olarak kabin süspansiyonuna bağlanmıştır ve silindirin çıkış-iniş hızı kabin hızına eşittir Direkt tahrikli hidrolik asansör elemanları Merkezden direkt tahrikli sistemler Genellikle özel tasarımlar istenildiğinde kullanılır. Paraşüt tertibatı gerektirmez. Kademeli bir piston sayesinde uzun seyir mesafeleri elde edilebilir. Dezavantajı silindirin yerleştirilebilmesi için kuyu dibinde bir delik açılması gerekliliğidir (Şekil 3). Merkezden direkt tahrikli sistem Yandan direkt tek pistonlu hidrolik asansör Süspansiyon ile piston arasında direkt bağlantı vardır. Genellikle seyir mesafesi kısa olan yerlerde kullanılır. Kademeli pistonlarla seyir mesafesi uzatılabilir (Şekil 4). Yandan direkt çift pistonlu hidrolik asansör Kısa seyir mesafesi, geniş yük asansörleri için kullanılır. İndirekt tahrikli sistemler Yandan indirekt tek pistonlu hidrolik asansör Halatlar ile seyir mesafesi iki katına çıkarılmaktadır. Bu sistemde güvenlik olarak paraşüt tertibatı kullanılır Yandan direkt tek pistonlu hidrolik asansör Yandan indirekt çift pistonlu hidrolik asansör Uzun seyir mesafeli yük asansörleri için kullanılır. Karşı ağırlıktan tahrikli indirekt hidrolik asansör Çift tesirli hidrolik piston kullanılmaktadır. Kabinin hareketi, karşı ağırlığa bağlı piston tarafından sağlanmaktadır. Çalışma hızı 1m/s, seyir mesafesi 20 m ’ye kadar ulaşmaktadır. Hidrolik asansörlerin elemanları Güç üniteleri Kapalı bir tankta bulunan hidrolik yağını dalgıç motor ve ona bağlı çelik filtreli pompa ile silindirlere ileten kısımdır. Yağ silindirlere ulaşmadan önce dağıtım ve kontrol valflerinden geçer. Hidrolik silindirler Kabini hareket ettiren sistemdir. Pompanın enerji kazandırdığı yağın etkisini kabine iletir. Genellikle kullanılan silindirler tek tesirli, özel durumlarda çift tesirli olarak seçilirler. Yer sıkıntısı çekilen sistemlerde genellikle teleskopik silindirler kullanılmaktadır. Senkron teleskopik silindirler belirli seyir mesafelerine kadar indirekt sistemlere kıyasla daha ucuza mal olurlar. Valfler Aşağı ve yukarı yönde asansörün bütün hareketlerini kontrol etmektedirler. Boru kapatma valfi, silindirden tanka dönen yağın akışını aşağı yönde hızın çok fazla olması veya boruda kaçak olması durumunda durdurmaktadır. Valf basınç farkı ile çalıştığından elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Isı değiştiriciler Yoğun trafiğe sahip binalarda kullanılan yağın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Az yer kaplaması ve sessiz çalışması özellikleri sayesinde, makine dairesine de monte edilebilmektedirler. Asansörün kullanılmadığı durumlarda yağ sıcaklığının istenen sıcaklığın altına düşmesi halinde rezistanslı ısıtıcılar devreye girerek, yağı istenilen sıcaklık değerine getirirler. Belirtilen yağ ısıtıcıları termostatik prensip ile çalışmaktadırlar. Seviyeleme cihazı Seviyeleme cihazının iki görevi vardır: a) Seviye çubuğu temas tablasına değmesi sonucunda kat hizasında iyi bir tolerans ile durabilmektedir. Asansörün mevcut kat konumundan aşağıya kayması halinde seviyeleme çubuğu tablanın alçak kısmı ile temas eder. Bu temas pompaya çalışma sinyali olarak aktarılır ve asansör tekrar yukarıya çıkarak yeniden kat seviyesine yükselir. Kabin konsolu Hidrolik sistemlerde kabin, bir çelik konstrüksiyon üzerine yerleştirilir. Direkt sistemlerde hidrolik silindir doğrudan konsolu, indirekt sistemlerde palangayı tahrik eder. Palanga düzeneği, halat yardımıyla konsola bağlıdır. Hidrolik asansör çalışma prensibi Asansörü yukarı yönde hareket ettirebilmek için hidrolik akışkan bir pompa vasıtasıyla silindire pompalanır. Asansörün aşağı hareketinde ise mevcut sistem ağırlığının etkisiyle silindirlerdeki yağın tanka doğru akışı sağlanır. Sistem yukarı yönde hareket ederken, kabin yükü ne olursa olsun kabin hızı sabit tutulmalıdır. Bunun için volümetrik pompalar kullanılır. Pompayı tahrik için alternatif akım sincap kafesli asenkron motor kullanılır. Bu, asansörün sabit çalışma hızına çabuk ulaşmasını ve muhafaza etmesini sağlar. Silindire uygulanan kuvvet kabin ağırlığı, taşıma kapasitesi ve piston ağırlığıdır. Hızlanma ve yavaşlama aşağıda belirtilen şekilde sağlanmaktadır: Motora gerilim verilip pompa dönmeye başladığı zaman, önce basılan bütün yağ bir valf üzerinden tanka geri döner. Bu valfe by-pass valfi adı verilir. By-pass valfi dereceli kapanarak yağın tanka akışını azaltır ve böylece silindire akışı başlatır. Asansör kabini, yukarı yönde yavaş ve titreşimsiz hareket eder. By-pass valfi tamamen kapandığında, kabin yukarı yönde tam hıza ulaşır. Yavaşlama sırasında asansör kata yaklaştığında, pompa çalışmaya devam eder fakat hidrolik yağ, by-pass valfinden derece açılması ile tanka doğru yönlendirilir. Böylece silindire azalan miktarda akışkan gelmesine izin verir ve asansör kabini titreşimsiz yavaşlar. Bu yavaşlama, kat seviyesine 5 cm kalana kadar devam eder. Kabin 5 cm yi seviyeleme adı verilen en düşük hız ile kat eder. Kat seviyesinde, by-pass valfi hidrolik yağının tamamını tanka geri gönderir, pompa motoru durur ve kabin de durur. Yumuşak bir duruş için seviyeleme hızı takriben 5 cm ’ ye ayarlanarak elde edilir. Valflerin her birinin ayrı bir görevi vardır. Bazı valflerin çekirdekleri sadece yaylar ile çalışırken, bazı valf çekirdekleri üzerinde yaylardan başka bobinler de mevcuttur. Kumanda değişiklikleri bu bobinler vasıtası ile yapılmaktadır. Aşağı yönde motor çalışmaz. Bobinli valflerin kontrolü ile kabin ağırlığının meydana getirdiği basınç, silindir içindeki hidrolik yağının yavaş yavaş tanka dönmeye başlamasıyla kabini titreşimsiz bir şekilde harekete geçirir. Valfin tam açılması, kabini normal hızına eriştirir. Kat seviyesine yaklaşıldığında ilgili valf silindirden tanka giden hidrolik yağını derece derece azaltır. Böylece kademesiz bir yavaşlama ile kat seviyesine 5 cm kala kabin yavaşlar ve bu 5 cm yi seviyeleme hızı ile tamamlar. Kat seviyesinde valf tamamen kapanır ve asansör durur. Şehir şebekesi kesildiği zaman revisto kutularındaki güç kaynağı ile ilgili iniş valfi çeker ve kabin bir alt kata rahatça iner. Ayrıca kabinin valf grubu üzerindeki bir buton vasıtası ile aşağıya veya el pompası ile yukarıya hareketi sağlanabilmektedir Şekil 6. Hidrolik güç üniteleri ve elemanları Hidrolik asansör ünitesi seçimi Taşıma kapasitesi Tahrik yöntemine göre 5 sınıfta incelenir: 1) Merkezden direkt : 20.000 kg 2) Yandan direkt tek tahrikli : 2.000 kg 3) Yandan direkt çift silindirli : 10.000 kg 4) Yandan indirekt tek silindirli : 2.000 kg 5) Yandan indirekt çift silindirli : 8.000 kg Maliyet Yüksek seyir mesafelerinde indirekt sistemler daha ekonomiktir. Çünkü bu mesafelerde direkt olarak ancak iki veya üç kademeli silindirler kullanılabilir. Teleskopik silindirlerin maliyeti ise yüksektir. Kısa mesafelerde indirekt sistemin maliyeti teleskopik silindire göre daha ekonomiktir. Fakat kuyu dibinde yeterli mesafe var ise yandan direkt tek kademeli silindirler ekonomik duruma geçerler. Çünkü bu durumda piston maliyetleri birbirine yakındır. Fakat direkt sistemde yük indirekt sisteme göre yarı yarıya olduğu için gerekli motor ve dolayısı ile maliyet düşer. Ayrıca indirekt sistemdeki halat – makara ve paraşüt – fren sistemi yoktur. Bu sistemlerin maliyeti ve işçilik de göz önüne alındığında, uygun mesafelerde bu sistemin avantajını ortaya çıkarır. Seyir mesafesi Kısa mesafelerde direkt veya indirekt silindirler kullanılabilir ancak 35 metre gibi uzun mesafelerde sadece indirekt silindirler kullanılabilir. Seyir hızı Yüksek hızlarda indirekt sistemler daha avantajlıdır. Çünkü kabin hızı, silindir hızının iki katıdır. İndirekt sistemlerde piston hızı yarı yarıya düşeceğinden gerekli hidrolik pompa, motor gücü, tank tipi daha düşüktür. Kuyu kullanım alanı Maksimum kullanım alanı istenildiğinde merkezden hidrolik sistemler en uygunudur. Kuyu dibi mesafesi Merkezden direkt tahrikli hidrolik asansörler için kuyu dibine çukur kazılması durumunda özel tedbirler alınması ve yeterli mesafe bırakılması gereklidir. İndirekt veya yandan direkt tahrikli sistemlerde kuyu dibi mesafesi halatlı asansörlerdeki değerler kadar alınabilir. Kabine giriş pozisyonları Direkt veya indirekt olarak tahrike göre kabin giriş pozisyonları değişiklik gösterir. 1) Merkezden direkt : 4 taraftan da giriş olabilir. 2) Yandan tahrik tek silindirli : 3 taraftan giriş olabilir. 3) Yandan tahrik çift silindirli : 2 taraftan giriş olabilir. 4) İndirekt tahrikli : 3 taraftan giriş olabilir. 4. Elektrikli asansörler ile hidrolik asansörlerin karşılaştırılması Deprem bölgelerinde hidrolik asansörler daha emniyetli olduklarından tercih edilmektedir. Elektrikli asansörlerde ise karşı ağırlığın deprem esnasında sallanması ve kabinin asansör boşluğunun tepesine bağlı olması, sallanan bir binada asansör kuyusunun tabanına oturmuş bir hidrolik asansöre göre büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir. Yangın durumunda, hidrolik asansörlerde kurtarma ekipleri, zemin katta olan makine dairesinde çalışma imkanına sahiptirler. Buna karşılık elektrikli asansörlerde, yangında meydana gelen duman ve sıcaklık, kabin içinde kalmış olan yolcuların binanın en üst katında bulunan makine dairesinden kurtarılmaya çalışılmasını ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. Ayrıca karşı ağırlıklı elektrikli asansörlerde, makinedaki el freni boşaltıldığı taktirde, kabinin yukarı istikamette hareket etme ihtimalinin bulunması, kabinin içindeki insanları tehlikeye düşürebilmektedir. Elektrik kesilmesi veya acil durumlarda asansör içinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için kabinin kolayca zemin kata indirilebilmesi, hidrolik asansörlerin önemli bir üstünlüğüdür. Çatı katı kullanım alanıysa, maksimum taşıma kapasitesi isteniyorsa, seyir mesafesi 7 kattan fazla değilse hidrolik asansörler tercih edilebilir. Ancak sistem hızlı çalıştırılmak isteniyorsa hidrolik asansörler uygun değildir. Maliyet açısından uygunluk istenen durumlarda makine dairesi durumu müsaitse elektrikli asansörler tercih edilmelidir. Kuyu içi elektrikli tahrik sistemlerinin mevcut olmasına karşın bu sistemlerin de maliyeti yüksektir. Hidrolik asansörlerde kat seviyelerini ayarlamak için seviyeleme çubuğu kullanılırken elektrikli asansörlerde mıknatıs ve stabilden oluşan manyetik bir sensörleme sistemi kullanılmaktadır. Hidrolik asansörlerin seviyeleme hassasiyeti daha yüksektir. Ancak yüksek binalarda ve yüksek hızla çalıştırılmak istenen asansörlerde elektrikli asansörlerin kullanılması daha uygundur. Uzun vadede hidrolik asansörler, kısa seyir mesafeli asansörler ile sınırlı olabilecektir. Büyük kapasiteli yük asansörlerinde ise hidrolik asansörün bütün avantajlarını korumakta olduğu görülmektedir. [email protected][email protected] www.asansormontajlari.tr.gg - www.asansorsistemleri.tr.gg - www.hidrolikplatform.tr.gg
 3. TEKNIK sistemlere ait ekipmanlar ile bu sistem ve tesislerde calisan tum hizmet malzeme uretim satis tedarik ve ilgili konular Elektrik-Insaat-Makina-Yapi sistemleri-Kopru yol-Baraj-Yer alti ve ustu makinalar-Tip gerecleri-Cevre teknolojileri-Fabrikalar-Aritma-Deniz araclari-Enerji-Otel ekipmanlari-Isitma sogutma-Kimyasal urunler-Gida uretim ve isleme araclari-Tarim Hayvancilik tesisleri-Otomotiv-Hidrolik-Kaldirma ve tasima makinalari-Vinc asansorler-Mekanik tesisat v.b bir cok teknik sistemlerde calisanlarin bilgi e posta haberlesme grubu. *Bana urununu satma, cozumunu sat. *Isimi anla, sektorumu anla, piyasami anla. *Sattigin urunu ya da hizmeti iyi tani; derdime care olacak, hedefime ulasmami saglayacak cesitlilikte cozumler sun. *Rakiplerin hakkinda mumkun olan her seyi ogren; en iyi urune karar verebilmem icin, seninkinin en iyi secim olduguna beni ikna et. *Benim cikarlarimi yurekten destekle. *Tanitim malzemeni iyi duzenle; bir sey sordugumda kolaylikla cevap ver. *Sana nasil ulasabilecegimi bana bildir; aradigimda seni bulamazsam baskasina giderim. *Telefonlarima hemen cevap ver ya da kisa zamanda beni ara; satistan once oldugu kadar satistan sonra da sana kolayca ulasabilmeliyim. *Benimle tartisma, sert davranma; beni, malini almaya zorladigini hissedersem, musterilerini degil, kendi kazancini dusundugune inanirim. *Kosullar ne olursa olsun, bana karsi durust ol; bir problem cikarsa, birlikte cozum aramamiz icin bana bilgi ver. Electrical Equipment-Electronics -Machine Shop- Engineering Services-Material Handling & Processing Equipment-Power Transmission -Electrical and Electronic Components -Industrial and Engineering Software -Industrial Computers and Embedded Systems -Laboratory Equipment and Scientific Instruments -Manufacturing and Process Equipment -Mechanical Components -Industrial Maintenance-lift elevator escalator systems-Hydraulic http://groups.yahoo.com/group/turkiye-tekn...etlerekipmanlar
 4. Turkiye de bulunan her alisveris magazalarinda calisan farkli konum ve kademedeki personelin elektronik posta haberlesme bilgilendirme yardimlasma insan kaynaklari ve benzeri konulardaki faaliyetleri icerir. Magaza mud.- Magaza sorumlulari - Kasiyer - Kuru gida - Sebze mevye - Sarkuteri - Et kasap reyonu - Teknik servis - Guvenlik - Depo - Yiyecek icecek - Unlu mamuller v b BIM - TANSAS - MIGROS - CarrefourSA - AKMERKEZ - CAPITOL - BOYNER - GIMA -YKM - PEHLIVANOGLU -CAROUSEL - IKEA - METRO - ENDI - DIASA - KIPA - CHAMPION - TEKNOSA - BIMEKS - ADESE - AFRA - AGORA - ARMADA - ATIRUS - AQUARIUM - CEVAHIR - EGS PARK - DOLPHIN CENTER - FLYINN - G-MALL - GALLERIA - AURA - PALMIYE - REAL - BEGENDIK - GEDIK GROSS - KOCTAS - OZDILEK - SOK - FORUM IZMIR - Magazanızın adı yazılı degılse bulundugu sehır ve ısmını bıldırebılırsınız http://groups.yahoo.com/group/alisverismag...i_turkiyegeneli
 5. Haksizlik ve adaletsizliklere karsi birlik dayanisma yardimlasma grubu Turkiye de yasadigimiz her yerde olmasi gerekenin aksine neler oluyorsa gruba uye olun hep beraber karsi cikalim. Cevre kirliligi - Yerel yonetimler - Trafik - Kamu kuruluslari - Tuketici haklari - Haksiz yapilan uygulamalar - Calisma hayati ve baska diger konular Neler yapilabilirse onlari yapalim Protesto edelim Mallarini almayalim Oy vermeyelim Internet sitelerine toplu mail gonderelim Ne yapilmasi gerekiyorsa yapalim sesimizi duyuralim BIRLIKTEN KUVVET DOGAR http://groups.yahoo.com/group/Turkiye-daya...dimlasma-destek Asil onemli olan ve memleketi temelinden yikan,halkini esir eden,icerideki cephenin suskunlugudur. Mustafa Kemal
 6. Asıl konusu dusey tasıma sıstemlerı ELEKTRIK-ASANSOR olan grubun bunyesınde bulunan elektrık-elektromekanık ekıpmanlar dahılınde calısan ELEKTRIK-MAKINA-INSAAT konularında grup uyelerının Turkıye ve dunyada gelısen teknolojı takıbı teknık ve tıcarı yadımlasma bılgı transferı tanısma ıs potansıyelı arttırma hızmet ve ıs gucu konularında TEKNIK IS BIRLIGINI amaclar. 1-Her tıp sıstem ve kapasıtede asansor sıstemlerı GENEL 2-Elektrık kumanda kontrol panoları otomasyon sıstemlerı-Otomatık kontrol 3-Elektromekanık makına ekıpman sıstemlerı-Hıdrolık ve mekanık sıstemler Grup destek konuları Endustrıyel olcu kontrol - Elektronık -Otomasyon -Bılısım -Yapı ve ınsaat teknolojılerı -Makına teknık - Ilgılı sektor ınsan kaynakları Turkey outsıde Thıs group ıs for sharing information relating to the Vertıcal transport systems technology, installation, modernization, maintenance, repair,pruduct and troubleshooting of passenger and freight elevators. Turkısh language and lıterature electrıc-elevator .. elektrık-asansor usıng thıs maıl group. Web Address: http://groups.yahoo.com/group/elektrik-asansor Subscribe: [email protected]
 7. Dört kafadar akşam kafaları çekerler ve arabalarına binip evlerine giderken kaza geçirip dördüde ölür. Günahkar bulunup cehenneme giderler. Cehennem girişinde kendilerine sorulur; Türk cehennemi veya avrupa cehennemi mi,hangisine gitmek istersiniz? ikisi arasında ne fark var? Avrupa cehenneminde her gün bir kepçe ********* yiyeceksiniz, Türk cehennemin de her gün bir kova diye yanıt alırlar. Üç arkadaş avrupa olanını tercih eder.. diğeri türk doğdum,türk öldüm ben türk cehennemini istiyorum der ve giderler. Aradan 3 ay geçmiştir,avrupa cehenneminde olan 3 arkadaş biz burda her gün bir kepçe ********* yiyip durmaktan perişan olduk derler; Ya bizim diğer arkadaş her gün bir kova yemekten ne hale gelmiştir diyerek izin alıp arkadaşlarını ziyarete giderler. O da ne gittiklerinde ne görsünler Türk cehenneminde olan yan gelip yatmakta;bu ne hal diye sorarlar... O da ne desin, Burası türk cehennemi ..Bir gün ********* bulunuyor,kova yok....Diğer gün kova var,********* yok....Üç aydan beri burda bir ********* yediğim yok..
 8. bulenttg

  özeleştiri

  Kurtarma harekatı Ne güldüm ne güldüm vekil saklıyor balyozu,sapıda kırık bu arada Bitmeyen senfoni cüpbelinin incileri,en üst kademede balyoz ile kurtarma,Fransanın canını nasıl acıtsak... Türkiye de haberciler asla işsiz kalmazlar..kalamazlar.. Yaşar nuri hoca vekil olduktan sonra işleri başından aşkın ki bu gören bazıları,aman meydan boş kalmaya deyip ardı ardına patlatıyor fetva yı..karşıda ise El cevap gecikmez....ya zekariya çıkar veya muadili...ne kadar ki dinimizi bilmez bir milletiz... Araçta mahsur kalan bir başbakan.dışarıda ne yapacağını bilmez koruma v.b... Sonunda BALYOZ buluna ve mutlu son....o balyoz ki saklana TBMM de bilgöl mebusunun odasın da..... Koordinatörler bir oraya bir buraya.....tekrar bahara mı görüşüle....... Ağar'ın ağır olan sözleri...Mumcudan hemen cevap bula....... Kuş gribi artık yok O unutula...... Bayram da tatil olmadı dokuz güne,insaf artık yaaaa biraz da çalışılaaa.... böyle gidersek sonumuz ne olaaaaaa hadi garii söyleyin onu da sizler,belki akıllanır ve uyanırız gün ola.....
 9. Müslüman olanlar,kendini öyle sananlar; şu sözlere kulak verin ondan sonra ne olduğunuzu düşünün. KOMŞUSU AÇKEN,KENDİSİ TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR. Cüppelinin veya cüppesizlerin nerede tatil yaptıkları,kaç paralarının olduğu hiç önemli değil.Açık veriyorlar açık...
 10. Elektrik Asansör Düşey taşıma sistemleri konularında; Her tip sistem ve kapasitede asansörler Hidrolik asansör sistemleri İlgili sistemlerin montaj,servis teknik bakımları Gezer fabrika vinçlerin elektrik donanımları Elektrik kumanda ve kontrol panoları Endüstriyel elektronik ve otomasyon uygulamaları İlgili sistemlere ait parça ,ünite,malzeme konularında Teknik bilgi paylaşımları Ticaret olanakları Dünyada gelişen teknoloji takibi ve benzerleri ile ilgileniyorsanız; Bülent Tazegül Elektrik Asansör düşey taşıma sistemleri montörü +90 535 5179491 - +90 555 5786812 İzmir e mail : [email protected]
 11. Her geçen zaman şiddet daha da artıyor ve artacakta,kimse durmasını beklemesin. Ortadoğu ve çevresindeki coğrafya üzerinde bulunan devletlerin harita ve siyasi,ekonomik yapıları değişinceye kadar. Amerikan ordusundaki haritayı ve büyük Ortadoğu projelerini,artık bilmiyorum diyenlere yuh demek az gelir. Afganistan la başlayıp,Irakla devam eden şimdi de Amerikanın Ortadoğu da ileri karakolu olan İsrail tarafından ........ saldırıları süren Filistin ve Lübnan. Ne beklenebilirdi…. Sırada olanlar ….. Suriye,İran,Türkiye….. Amerika ve İsrail in bizdeki işbirlikçileri öylesine çoklar ki,gazete köşe yazarları,iş adamları,siyasiler,terör örgüt mensup ve sempatizanları…evet hepsi ile iç içe yaşıyoruz…ve bir şey yapamıyoruz..yapamıyoruz….. Ola ki ve olması muhtemel bir işgalde bizimle aynı topraklarda yaşayanlar bizi arkamızdan vuracaklar,nasıl ki Irak işgalinde vurdukları gibi….. İsrail i şiddetle kına….. Büyük elçini çağır,Türkiye deki İsrail elçisini gönder ….. İçeride yangın varken bu kadar hevesli olmayın asker göndermeye……. Amerikanın yeterince kuklası olduk,dur deme zamanı geçti…… O kadar korkak ve sesi çıkmaz bir politika bize yakışmıyor……. Bizler ki Çanakkale ve daha nice zaferler kazanmış bir milletiz….. Ve anlıyoruz ki bizi yönetenler bize layık insanlar değiller,yakın zamanda GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER….
 12. Fazla yazacak bir şey olmadığını düşünerek sadece Başbakanın davasını geri çekmesini vede özür dilemesini istiyorum.Tabiiiii benim istememle olmuyor...O zaman hep birlikte Bu Ülke için,gelecek için hep birlikte isteyelim.....
 13. *Asansör sistem montajları(her tip sistem ve kapasitede) *Elektrik kumanda panoları(İlgili sistemlerin kumanda kontrolleri) *Gezer fabrika vinç elektrik donanımları(Elektrik ve teknik servis) İzmir(Ege bölgeside olabilir)sınırları dahilinde Montaj ve teknik servis hizmetleri İlgili konularda pazarlama ve malzeme satışı ve benzerleri konularında bayilik ve teknik servis alınacaktır. Konu ile ilgilenen firma veya şahıslara duyurulur. İletişim: Bülent Tazegül [email protected] 05355179491-5555786812 İzmir
 14. Bir zamanlar kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak yazarlardı,belki halen de öyle;topraklarının çoğu işlenmediği işlenemediği halde. Semt pazarlarını izleyin yoksul ve grurlu;ama bir o kadar da ihtiyaç sahibi olan türk vadandaşları.Hava kararmaya yüz tuttuğunda çöpe atılacakları toplamaya başlıyorlar,ayırıp evlerine götürüyorlar. Belediye aş evlerinin dağıttığı yiyecekler,kuyruklar bitmiyor... Ramazan ayın da çadırlar,bedava yiyecek az da olsa boğazından geçsin diye sıralardaki insanlar.. Hayır için yapılanları izleyin,kamyon kasalarından...... Bakamadıkları için çocuklarını sokaklara bırakanlar..( yapmasalardı dediklerinizi duyar gibiyim)öyle ama ;olmuş artık.... Bir de satamadıkları ürünleri televizyon kameralarına göstere göstere döken çiftçiler..amaç protesto belki,ama bu ne çelişki..... Kent,köy,kasaba her neresi olursa olsun içlerinde yaşayan insanların bir bölümü aç kalma ile karşı karşıya... Tarımsal her ürüne sahibiz...üreteniz...bizim ülkemiz her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklara sahip...ama neden hala insanlarımızın bir bölümü AÇ veya AÇLIK sınırında... Siyasimi,kimler geldi ve geçtiler bir çözüm bulabildiler mi,onların bir kısmı hala hayattalar ve lüks içinde yaşam sürüyorlar...papatya oldular kimileri,kimi bir bilen..bir diğeri karaoğlan ve partneri..çoban sülo ya halen aklı evveller danışmaya gidiyorlar...son günlerde işini tam bitiremeyen bir geri gelecekmiş..İslam anlayışında bir hadis.."KOMŞUSU AÇKEN,KENDİSİ TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR" bu kadar aç yatan varken kaç kişi kendini müslüman sayabilir.Bir çoğunun ki yaşadıkları evler,ve araçları hayat boyu çalışsanız alamayacaklarınız arasında.Onlar nasıl alıyorlar...ayrı bir konu sormak lazım..Ey müslümanlar bu ülke insanları...nereye gidiyoruz..ey allahın sevgili kulları..kalbinde korku olan insanlar...İstişare yapıp ta bir partiye oy veren topluluklar...şu gazeteyi alın....paranızı şu finans kurumuna yatırın diyebilen lider veya liderler...Amerika dan artık ülkenize gelin yargılanacaksanız burada yargılanın,yazdığınız kitaplara yeni ekleyin ve fakir olan insanların nasıl zengin olabilecekleri konularında aydınlatın engin tecrübelerinizle. Bakın bazen ülkenin gündemine geliyorsunuz,gündeme gelmeye dahi hakkınız yok..Hak yiyerek nasıl yapacaksınız,ağlamalarınız ve ağlattıklarınız kurtaracak mı sizleri. Sizi destekleyenler kendinize gelin,bakın çanakkaleye kimler şehit oldular.Bölmeye çalışmayın ve onlara alet olmayın. Ülke dışında açılan okullar,farkındamısınız bu ülkede neler eksik bir dolaşın bakalım.... Pırıl pırıl gösterdiğiniz insanlar,evet öylede belki ama onlar sizin niyetlerinizi bilebiliyorlar mı.... İslam dinini kullanmadan yapabiliyorsan yap,paran da var sa kimseyi ağlamadan ağlayarak sömürmeden; her nereye istiyorsan okul aç,göstermelik yapma atatürk köşelerini de okullara... Komşularınız aç,kendiniz tok yatmayınız,,şimdi o lüks yaşamdan vazgeçin ve din kardeşlerinize yardım ediniz,haydi bakalım belki o zaman cennet kapıları açılır......
 15. İnsanlarımız yaşama mücadelesi verirken,hayatta kalma,açlık işsizlik ve diğerleri..bizler nelerle uğraşıyoruz senelerdir... Erken seçim olmalı mı....ittifak arayışları(ittifak arayışı içinde olanlar daha önceki oyuncular) Falan kişi veya kişiler tekrar siyasete girsinler mi.... Acaba cumhurbaşkanı kim olacak..(Bu ülke insanları cumhurbaşkanı seçemez durumda gibi) Cumhuriyet tehlikede mi(bu çok eskilerden gelen söz ve korkulardır) bunlara benzer o kadar çok uğraşlarımız var ki..hangi birini yazsanız bitmez... İşsizlik almış başını gitmekte....açlık sınırında yaşayan bir milyonun üzerinde insan..toprakları satılan bir ülke....bağımsızlık ne kadar doğru.....adalet sistemi......ülke içinde yaşayan insanların her an birbirleriyle çatışma olasılıkları........Ülkenin ve insanlarının onurları (AB ve Amerika nın istekleri)karşısında dik duramama....O kadar çok ki... Her yeni gelene umutla bağlandı kalabalıklar,siyaset yalan söyleme sanatı olmuş senelerdir.Ekmek,iş vereceğiz..biz gelince farklı olacak..bakın onları gördünüz...bir seferde bizi deneyin....biz hiç denenmedik... Bu kadar çok kalabalık nasıl toplanıyor,nasıl seçiliyorlar..kime sorsanız ben vermedim diyor sanki....... Kutsal değerleri kullanıyorlar...bir söz ile binler önünüzde oluyor..bir işaret yeterli.... İzliyoruz cemaatleri,hiç bir siyasi vazgeçmiyor onlardan....arka bahçe...oy kaynakları...onların arkasından gidenler kiralık kafalar....... İnsanları kandırarak,onları sömürenler bir dinin mensupları...ama o din öylesine büyük ki...onlar o dine mensup olamazlar..... Artık bu sefer daha bilinçli olmak gerekli çok daha........ Haksızlığa sapıp bütün insanların seninle beraber olmasını sağlamaktan sa;adaletle hareket edip tek başına kalmak çok daha onurludur..Mahatma Ghandi
×
×
 • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.