Jump to content
  • Sign Up
Sign in to follow this  
netman

Düşündürücü cümleler...

Recommended Posts

Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir."

Carl Sagan

 

 

"Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir."

Anatole France

 

"Bazı insanlar vardır, eğer bir şeyi zaten bilmiyorlarsa, onlara anlatamazsınız."

Louis Armstrong

 

"Gözler sadece zihnin algılamaya hazır olduğu şeyleri görür."

Henry Bergson

 

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız, aptal kalmaya devam edersiniz."

Alvan R. Feinstein

 

"Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır."

Bertrand Russell

 

"İnsan kolay inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için iyi bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir."

Bertrand Russell

 

"İnsanlar dünyanın düz olduğuna inandıkları zamanlarda haksızdılar. Dünyanın küre şeklinde olduğunu düşündüklerinde de haksızdılar. Fakat eğer dünyanın küre şeklinde olduğuna inanmanın, düz olduğuna inanmak kadar yanlış olduğunu düşünüyorsanız, sizin bakış açınız, bu ikisinin toplamından daha yanlıştır."

Isaac Asimov

 

"Bilimde, bilim adamlarının sıkça 'Biliyor musunuz, bu iyi bir argüman; benim fikrim sanırım yanlış' dediğini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür bir şey. Politika'da veya Din'de ise böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile."

Carl Sagan

 

"Kesin bilgi ancak çok az bildiğimiz zaman mümkündür. Bilgi miktarımız arttığında şüphemiz de artar."

Goethe

 

"Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır; ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir."

Arthur Schopenhauer

 

"Eğer bir insan kesin bilgiden yola çıkarsa, şüphelere ulaşır. Şüpheden başlamayı becerebildiğinde ise, kesin bilgiye ulaşır."

Sir Francis Bacon

 

"İnançlı bir insanın şüpheci bir insandan daha mutlu olması, sarhoş bir insanın ayık birinden daha mutlu olmasından farklı değildir."

George Bernard Shaw

 

"Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir."

Richard Feynman

 

"Toplum için tehlikeli olan, inançsızlık değil, inançtır."

George Bernard Shaw

 

"Aşırı şüphe, aşırı kolay inanmadan daha iyidir."

Robert G. Ingersoll

 

Beynim, ruhuma bir ağaç yada bir ev duyumsadığını telkin ettiğinde, yerini, boyutlarını ve başka özelliklerini bildiğim bir ağacın yada bir evin gerçekten benim dışımda var olduğunu hiç duraksamadan söylerim. Aynı şekilde hiçbir insan yada hayvan bu gerçekliği sorgulamaz. Örneğin bu kuşku bir köylünün aklına düşer ve karşısında duran kahyasının var olmadığını söylerse, çok geçerli nedenlerle adama 'deli' derler; oysa bir felsefeci böyle duygular geliştirdiğinde, sıradan insanlarınkini kat kat geride bırakan bilgisine ve engin kavrayışına hayran olmamızı bekler."

(Euler'in Bir Alman Prensesine Mektupları, Mektup 97, 1761)

 

"Bilim dünyası dışındakilerin, bilim hakkında en fazla canlarını sıkan şey, büyük ihtimalle doğaötesi iddiaların bilim adamları tarafından dogmatik bir şekilde reddidir. Fakat bilimin reddettiği, o iddialar değil, o iddiaları desteklemek üzere ileri sürülmüş kanıtlardır. Bilimsel kanıt, tanımı gereği, herkesin hemfikir olacağı kadar güçlü olmalıdır. Bilim adamları, sihirbazlar gibi, gösterinin en önemli yerinde ellerini örtemezler. Bunu yaparlarsa seyirciler yuhalar ve domates atar... Bilim, bilim adamının bir fikre nasıl ulaştığını umursamaz. Fakat fikrini desteklemek için kullandığı delili umursar. Delil, iddiaya inanmayanları dahi ikna edecek güçte olmalıdır. Sadece inananları değil."

Alan Cromer

 

"Bana öyle geliyor ki, uçan daire gözlemlerinin, dünyasal zekanın irrasyonel karakteristiklerinden kaynaklanıyor olması, dünya dışı zekanın rasyonel karakterlerinden kaynaklanıyor olmasından çok daha olasıdır."

Richard Feynman

 

"Kötü bir argümanı cevaplamanın en iyi yolu, devam ettirmektir."

Sydney Smith

 

"Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de."

Bertrand Russell

 

"Pek çok kişi, kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir."

William James

 

"Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz ise, sizden nefret ederler."

Don Marquis

 

"Zihin, kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa, anlamlı (ve genellikle onaylayıcı) fikirler arar. Sonuç olarak, beklentilerimizle uyuşmayan delilleri minimize ederek, baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya çalışırız."

Frank J. Sulloway

 

"Yanlış bir argümanın ilacı, daha iyi bir argümandır. Fikirlerin bastırılması değil."

Carl Sagan

 

"Hayat, rastlantısal olarak değişen kopyalayıcıların, rastlantısal olmayan hayatta kalışlarının ürünüdür. Şurası çok açıktır ki, eğer Darwinizm, zannedildiği gibi sadece şansa dayalı bir teori olsaydı, işe yaramazdı."

Richard Dawkins

 

"Yaratılışçılık yanlıştır. Tümüyle, açıkça ve kesinlikle yanlıştır. Daha da gidebilirim. Yanlışlığın dereceleri vardır. Yaratılışçılar ölçeğin en dibindedir. Kendi pozisyonlarının doğruluğunu iddia edebilmek için, bilinen tüm entrikaları kullanırlar. Hatta pek çok kez, açıkça, dürüstlükten uzaklaşırlar. Bilimsel yaratılışçılık sadece yanlış değildir, aptalca bir şekilde imkansızdır. İnsan düşüncesinin grotesk bir parodisi ve insan zekasının açık bir yanlış kullanımıdır. Kısacası, inançlı biri için, yaratılışçılık teorisi Tanrı'ya hakarettir."

Michael Ruse

 

"Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi veya kaldıracak mı veya istese de kaldırabilir mi; yoksa bunu yapamaz mı, yoksa yapmayacak mı, veya nihayette Tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istiyorlar mı?.. Eğer Tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de, yapmak istemiyorlarsa o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de iyilikseverlerdir. Ve son olarak eğer Tanrı'lar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır?"

Epiküros

 

"Epiküros' un sorduğu sorular hala cevaplanmamıştır: Tanrılık kötülüğü ortadan kaldırmayı istiyor mu, yoksa buna gücü mü yok? Gücü var da niyeti mi yok? O zaman kötü niyetli (bedhah) mıdır? Tanrı kötülüğü kaldırmak için hem güce sahiptir ve hem de istekli midir.? O zaman kötülük niye vardır?"

David Hume

 

"Tanrı dünyamızdan kötülükleri ya atmak istiyor da atamıyor, ya atabilir ama atmak istemiyor, ya ne atabiliyor ve atmak istiyor."

Papaz Lactantius

 

"Sonsuz bir varlık kendisini sınırlayacak mekanda ve zamanda bulunamaz. Öyleyse hiç bir yerde değildir, hiç bir yerde olmayan şey de yok demektir.,"

Gorgias

 

"Tüm dinler beni hasta ediyor. Din insanları ayırdı. Geniş bir şapka giyip elinde duman tüten bir keseyle ortalıkta dolaşan papayla yüzünü beyaza boyayıp bir kayaya dua eden bir Afrikalı arasında bir fark olduğunu sanmıyorum."

Howard Stern

 

"Daha dün iman esasları olarak kabul ettiğimiz bir çok şeyi bugün fabl diye anlatıyoruz."

Michel E. de Montaigne

 

"Beni kontrol edecek olan o kimdir? Neden Ben sınırsız özgürlükle davranıp, konuşup, yazıp, düşünemiyorum? Evren için ben neyim, ya da, evren, o benim için ne? Yanlışın ve doğrunun, düşüncenin ve adetlerin zincirlerini kim yarattı? Ve ben onları taşımak zorunda mıyım ?"

Robert D. Richardson

 

"Din kemoterapi gibidir, bir sorunu çözebilir, ama arkasından bir milyon tane daha yaratabilir."

John Bledsoe

 

"Günah sadece diğer insanların canını gereksiz yere yakmakta yatar. Diğer bütün günahlar uydurulmuş saçmalıklardır."

Robert A. Heinlein

 

"Tanrı olmadığını ispatlayabileceğimi iddia etmiyorum. Aynı şekilde Şeytan'ın uydurma olduğunu da ispatlayamam. Hıristiyan tanrısı var olabilir, Olimpus'un tanrıları da varolabilir, ya da eski Mısır'ın, ya da Babil'in. Ama bu varsayımlardan hiçbiri diğerinden daha olası değildir. Bunlar, olası bilgilerimizin bile dışında duruyorlar, herhangi birisini ciddiye almak için hiç bir sebep yoktur."

Bertrand Russell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça, mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız.

 

John Wooden

 

--------

 

(...) İnsanların basitliği, günlük yaşamlarının değişmeyen yalınlığında gizlidir. Bunlar basitliklerinin, sıradan oluşlarının çemberini kırmak için bazen bütün güçlerini kullanırlar, ama sonunda gene sıradan birer insan olarak kalmaktan öteye gidemezler. Beri yandan bağımsızlıklarını kazanacak güçleri bulunmadığı halde, ne pahasına olursa olsun bağımsız, herkesten başka olma çabaları sonunda gene sıradan birer insan durumunda kalmaları, onlara, sıradan oluşları yanında tipiklik diyeceğimiz bir çeşit özellik kazandırır.

 

Dostoyevski –Budala

 

---------

 

"Neden'i olan herkes, 'nasıl'a dayanabilir."

 

Nietzsche-Deccal

 

----------

 

"Bir çavlandır hayat

İçinde ikinci kez yıkanabilirsen eğer"

 

CAn Yücel

 

 

----------

 

Orijinalliğin en güzel belirtisi şudur: Başkasından alınmış bir düşünceyi öylesine verimli bir biçimde geliştirmeli ki hiç kimse onun içinde ne kadarının gizlendiğini kolay kolay bulamasın.

 

Geothe

 

--------------

 

" bir insan, kilitli olmayan ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna çekiyor, itmek aklına gelmiyorsa, bunun bir tek açıklaması vardır; O insan bulunduğu odada hapistir "

 

wittgenstein

 

---------------

 

Zorunlulukların ezdiği ve dolayımların serseme çevirdiği insanlar, iktidarın onları baştan çıkarmış olmasının bir sonucu olarak ezilmekten hoşlanırlar.

insanlar:

sakatlayan bir dava uğruna.

parçalayan hayali bir birlik uğruna.

nesneleştiren bir görüntü uğruna.

akıp giden bir zamana dahil olmak uğruna;

kendi içlerindeki gerçek zenginliklerden vazgeçerler.

 

Raoul Vaneigem

Share this post


Link to post
Share on other sites

"her akşam yatmadan önce tanri' ya bana bir bisiklet vermesi için

 

dua ederdim. bir gün tanri'nin çalişma tarzinin bu olmadiğini anladim.

 

ertesi gün gittim ve kendime yeni bir bisiklet çaldim

 

ve her akşam yatmadan önce tanri'ya günahlarimi affetmesi için dua ettim".

 

al capone...

 

 

:D:D:D:D:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dünya, aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır............

 

 

Paulo Freire

 

 

---

 

 

Bir çocuğa önce konuşmayı öğretirsiniz, sonra da susmayı.........

 

 

Prochnow

 

 

---

 

Kendinizi boş, çaresiz ve yararsız hissediyorsanız kötü... Bu demek oluyor ki, tez elden despot bir yönetimi başınıza efendi olarak getireceksiniz.

Akıllı despot bunu bildiği için köleleri arasında yararsızlık ve çaresizlik hissini pekiştirmeye çalısır.....

 

 

Frank Herbert

 

 

---

 

Bir işi yaptırmanın üç yolu vardır: Ya kendin yaparsın ya para verip yaptırırsın ya da çocuklarının yapmasını yasaklarsın.......

 

Monta Crane

 

---

 

Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. Eğer, sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta Bende bir yumurta olur. Şayet, sende bir bilgi var. Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, Bende iki bilgi olur........

 

Konfüçyus

 

---

 

"Ben 14 yaşındayken babam ‘çok cahil’ bir adamdı. Gözüme görünmesin isterdim. Fakat 21 yaşıma geldiğimde hayrete düştüm; bizim ihtiyar yedi yıl içinde ne çok şey öğrenmişti!".......

 

Mark Twain

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest AZAT

evren ve insanlık nasıl oluştu diye düşünüyoruz tanrının gücünden bahsediyoruzz madem kı tanrı o kadar güçlü suan onun yoklugunu  düşüne biliyoruz demekkı tanrı yoktur 

 

Azat G-12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yeninew

İntikam güzel şeydir, ülkemizde olmayan adaleti kapsamakta çünkü

#UmutDenizCan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Misafir

evren ve insanlık nasıl oluştu diye düşünüyoruz tanrının gücünden bahsediyoruzz madem kı tanrı o kadar güçlü suan onun yoklugunu düşüne biliyoruz demekkı tanrı yoktur

 

Azat G-12

 

 

‘Allah yoktur’ diyen profesöre Einstein’ın cevabı!..

 

Üniversite profesörü, öğrencilerine su soruyu sorar;

 

- “Var olan her şeyi Tanrı mı yarattı?..”

 

Bir öğrenci ayağa kalkar ve cevaplar.

 

- “Evet, her şeyi Tanrı yarattı!..”

 

Profesör sorusunu yineler ve öğrenci yine “Evet efendim” diye cevaplar...

 

Profesör devam eder.

 

- “Eğer her şeyi yaratan Tanrı ise kötülüğü yaratan da Tanrı’dır... Çalışmalarımızda uyguladığımız kesinleştirme prensibine göre de kötülüğü yaratan olduğuna göre, Tanrı kötüdür...”

 

Çocuk, profesörün bu mantık yürütmesi karşısında şaşırır ve yerine oturur...

 

Profesör, Tanrı’nın insanların içinde yarattığı bir efsane olduğunu aklı sıra kanıtlamış olmaktan mutludur...

 

***

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.