Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

Kaynaştırma Eğitimi Lütuf Değil, Anayasal Haktır


irinçköl
 Paylaş

Önerilen İletiler

 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesinde “Herkesin eğitim hakkı vardır” ifadesi vurgulanmıştır. Bu yüzden de ülkemizde engelli bireylerin, engelsiz bireylerle eşit eğitim ve yaşam fırsatlarından yararlanmaları için birçok yasal, idari ve eğitsel düzenlemeler de oluşturulmuştur. Kağıt üstünde çok güzel olsa da sıklıkla ne kadar uygulanabilir olduğu tartışılmaktadır. 

 

Ülke nüfusumuzun %12’si engelli bireylerden oluşmaktadır, bu oranın %26’lık bölümü özel eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu oranın büyük bir bölümü de tam kaynaştırma eğitimi alabilecek düzeydedir. 

Özel gereksinimli çocuklarımızın bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamak üzere benimsenen ilke, bu çocukların akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında eğitim alması anlamına gelen kaynaştırma eğitimidir. 

 

 

8,5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır, yani her 9 kişiden biri engellidir. 4milyon engelli hiç eğitim alamamaktadır veya eğitim alması engellenmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın bir parçası olmaları önündeki en büyük engel eğitimsizliktir. 

 

Kaynaştırma ile ilgili olarak bugüne kadar birçok proje yapıldı, fakat istenilen sonuçlar bir türlü alınamadı. Çünkü, toplumun diğer kesimi olan engelsizlerin, çocuklarımızın eğitim hakkını kabul etme katsayıları çok düşük. Down Sendromu ve engellilik konusunda farkındalık yaratma, toplumun engellilik algısının değiştirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Daha çocuğun yüzünü bile görmeden sırf Down sendromlu veya engelli tanısından yola çıkarak onu sınıflandıran, yapamayacağı, nasıl bir insan olması gerektiği hakkında kesin fikir sahibi olan insanlarla mücadele ederek çocuklarımızı okullara ve topluma kabul ettirmeye çalışıyoruz. Maalesef uğraşıyoruz, çünkü önümüzde engel çok, bizler de sadece çocularımızın eğitimine odaklanmak isterdik, ama öncelikle topluma kabul ettirmeye çalışıyoruz. Kaynaştırma konusunu çözmüş olan ABD’de özel gereksinimli öğrencilerin %95’i kaynaştırma eğitimi almaktadır. Bizim kaynaştırma oranımız ise %10. SİZCE NEDEN? 

 

Kaynaştırma uygulamalarında yaşanan sıkıntıların temelinde, öğretmenlerin ve ailelerimizin bilgi, yöntem, teknik ve tutumlarındaki eksiklik ve bir yol haritasının olmaması önemli bir etkendir

Çocuğu sadece sınıfta bir sıraya oturtup, ilave bireysel eğitim desteği olmadan, diğer çocuklara ve ailelerine yönelik psikolojik destek verilmeden, sınıf öğretmenini bu özel çocukla yapayalnız bırakan ve sonra da başarısızlık yaşanınca, ben biliyordum olmayacağını diyen bir sistem istemiyoruz.

Burada bu çocuğun işi ne mantığından ziyade “burada ise zorlu seçim aşamalarını geçmiş ve burada olmayı haketmiştir” mantığı oturmalı. Kaynaştırma öğrencisi olmak için rehberlik araştırma merkezlerinin uygunluk raporu vermesi gerekiyor. Kaynaştırma eğitimi alabilmek için zor bir elemeden geçiriliyorlar. Engelli bireylerin diğer çocuklardan dışlanmadan, bir köşeye atılmadan eğitim almaları gerekmektedir. Ayrıştırılan engelli çocuklar dışlandıklarını hissetmekte ve okula gitmek istememektedirler. 

 

Engelsiz bireyler, engellilerin de bu hayatın bir parçası olduğunu, toplumsal yaşama katılımın bir lütuf değil hak olduğunu ve farklılığın aslında hayatın bir rengi olduğunu yaşayarak öğrenecekler. Hele ki bu deneyimi 6 yaşından itibaren okullarda paylaşan çocuklar, bu fikri içselleştirecekler. Bu jenerasyonlar hayata atıldıklarında ve yetişkin birer birey olduklarında, engelli insanların okuma, çalışma, seyahat etme, evlenme gibi toplum hayatına her türlü katılımını da sıradan görmeye başlayacaktır.

 

Dikkat çekilmesi gereken diğer bir nokta, kaynaştırma eğitimi alan çocukların eğitimlerinden okulun tüm kaynaklarının ve görev yapan tüm öğretmenlerin sorumlu olduğudur. Özellikle ‘özel alt sınıf’ adı verilen uygulamalarda bu sınıfların okulun en ücra köşesinde, ayrı teneffüs saatlerinde ve sadece kendi sınıf öğretmenleriyle tamamen dışlanmış ortamlarda ders yaptıklarına sıklıkla rastlanıyor. Bu konudan vicdan sahibi olan herkesin rahatsız olması ve çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynaştırma eğitiminden bahsedilirken genellikle engelli çocuğa faydaları öne çıkartılır. Ama kaynaştırma eğitiminin sıradan çocuğa ve ailesine en az aynı oranda, hatta belki daha önemli faydaları var. Bunlar;

• -Engelli bireyler hakkında bilgi edinirler.

• -Kişisel prensiplerin ve ahlaki prensiplerinin gelişmesine olumlu katkıları gözlenmiştir.

• -İleriki hayatlarında karşılaşabilecekleri benzeri sorunlara karşı bilgi sahibi olmaları.

• -Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarında azalma görülür.

• -Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

• -Farklılıklardan duyulan korkunun yok olması. “Değişik insanlarla birlikte olunca farklı olandan korkmamayı öğreniyorsun.”

• -Bir başka insanı desteklemenin getirdiği pozitif deneyim ve bunun kişinin kendisine verdiği değeri artırması.

• -İnsani farklılıkları ve engelli çocukların davranışları altında yatan duyguları daha iyi anlamaları (Sosyal bilinçlenme). Çocuklar bu hislerini “Onun da duyguları var ve benim ihtiyaç duyduğum şeylerin aynısına ihtiyaç duyuyor. Yani aslında benden çok da farklı değil.” “Burada olmaya herkesin hakkı var.” “O farklı bir geçmişe sahip ve bu güzel, çünkü ben ondan öğrendim- o da benden.” cümleleriyle açıklıyorlar.

• -Kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve değerlendirmeleri (benlik). “Kendimi tanıdım” “Kim olduğumu daha iyi anladım”.

• -Diğer insanlara karşı tolerans gösterme. “Sabırlı olmayı öğrendim ve bundan en çok ailem faydalandı!” “Diğerlerine karşı daha sıcak davranmaya başladım.”

• -Rahatlama ve arkadaşlık kurabilme. Sıradan çocuğun arkadaşlıkta istenmesinin ve kendisi olduğu için sevilmesinin getirdiği rahatlama. 

 

Eğer çocuklarımızın herkese yer var diyen ve insana her koşulda değer veren bir dünyada yaşamalarını istiyorsak, evet, bu uygulamayı her okula yaygınlaştırmamız gerekli. İzmir Karabağlar Agahefendi İÖO gibi örnek okulların, yöneticilerinin ve öğretmenlerinin çoğalması en büyük arzumuz. 

Ayrıca, 23 Yaş üzeri çocuklarımızın yaş sınırı getirilmesi sebebiyle, okullarından hazır olmayan halk eğitimlere yönlendirilmesi ve eğitim imkanlarının kısıtlanması konusunun tekrar gözden geçirilmesi ve sistem oturana kadar geçiş sürecinde olan çocuklarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini de yeri gelmişken hatırlatmak isteriz.

 

Bizler bu işin öncüleriyiz. Sistemi sürekli zorlamalıyız. Aileler olarak sadece adı kaynaştırma olan uygulamaları reddedip, daha iyi bir eğitime hakkımız olduğunu herkes bilmeli. 

Tüm çocuklarımızın hak ettikleri en iyi eğitimi aldıkları, günleri de görebilmek dileğiyle.

 

İyilikler İçinde Kalın

 

Sami ALTUNEL

Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

KAHRAMANLAR ARANIYOR

 

İL ETAPTA 3 kişi/kurum/kuruluş/kulüp … destekçi ile Engellilerin Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Aldığı 5 Devlet İÖ Okulunun, 5 Özel Eğitim Sınıfının eksiklikleri giderilecek. 

 

Ortalama İhtiyaç Kalemleri
10 adet Tek kişilik çok amaçlı sıra
1 adet Öğretmen Masası
Tül Perde
1 adet Öğretmen koltuğu
Kilitli Dolap 10 Kişilik
Mantar pano
Çelik Emaye Yazı tahtası
Eğitici Oyuncak Seti (farklı özel eğitim setleri 1.100TL)
10 adet Yer Minderi 90×90
Bağışçı-Sınıf kapı İsimliği
Boya
Ahşap yer döşemesi

 

Her bir sınıf için ortalama 4.000TL-5500TL gibi bir rakam gerekiyor. Alımlar ihale yöntemi veya bağışçı tarafından yapılacak, (ürünleri kendi adlarına faturalandırma yapabilirler, sevk adresleri okullar olacak)  herşey şeffaf olacak. 
3 sınıf yaptırıldıktan sonra,İzmir Milli Eğitim Bak. yetkilileri, Bağışçı/Bağışçılar ve Basınımızın değerli köşe yazarları/temsilcileri ile basın toplantısı ve proje lansmanı yapılacaktır. Sırasıyla diğer ihtiyaç sahibi sınıflar yenilenecek.

 

İLK ETAPTA 3 

İKİNCİ ETAPTA 50

ÜÇÜNCÜ ETAPTA 100

PROJE ORTAĞI Kişi/Kurum/Şirket …KAHRAMAN ARIYORUZ

 

Projenin ana amacı; Devlete ait ilköğretim okullarında engelli öğrenciler için açılan ve açılacak  “ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI”nın fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak  ve sağlanacak destekler ile eğitimin verimini artırmak, çocuklarımızın sosyal entegrasyonunun önünde en büyük engel olan eğitimsizliği kaldırmak için yeni sınıfların açılmasını sağlamak, ortam iyileştirilmesiyle bu sınıflara talebi ve devamlılığı desteklemek, Sınıf tefrişatı uygun olmayan özel eğitim sınıflarının ortadan kaldırılmaktır. 

 

 

Özel eğitim sınıfları bu sistemin en çok problem yaşayan “kimsesiz” konumunda olan sınıflarıdır.

 

Öncelikle eğitim yöntecileri, ardındanda engelsiz insanlar bu sınıfı açmamak için ellerinden geleni yaparlar. Yürekli Rehberlik Araştırma Merkezleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri hemen hemen her okula bir özel eğitim açma kararı alır. Ancak İlçe Eğitim Müdürleri okul müdürlerine bu kararı uygulatmakta güçlük çeker, hatta birçoğuna uygulatamaz. Bu sınıfların sayılarının artması gerektiğini düşünürken, tam tersi durum oluşması bizleri üzüyor. 

 

Her nedense özel eğitim sınıfları açmak için sınıf bulunamaz bir türlü… Bulunsa da bodrum katı, kömürlük, tavan arası gibi ücra yerler düşünülerek bu öğrencilere eğitim ortamı yaratılmaya çalışılır. Ayrı teneffüs saatleri koyup, bir arada olmamaları sağlanıyor, sora da kaynaştırma eğitimi veriyoruz deniyor. Tam tersi durumlar da var. iyi koşullarda özel eğitim sınıflarını açan okul müdürlerini ve Milli Eğitim Müdürlerini tenzih ederim. Örnek gösterilecek çok sayıda müdür mevcut.

 

Kamu spotu hazırlamak ve bunu da dikkat çekmek için Ünlü yüzlerle yapmak istiyoruz, bu konuda desteği olabilecek veya filmimiz de oynayabilecek kimse var mı? Konu ile ilgili FİDA FİLM den destek alınması planlanıyor.

 

Özel eğitim adı üzerinde eğitim süresi boyunca kişiye özel bir hizmet alması demektir. Ülkemizdeki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri bu amaçla kurulmuş olup algılama ve öğrenme engeli olan bireylere hizmet vermek üzere teşkilatlanmıştır. Maalesef uygulama sayıları çok düşük. Özel eğitim sınıfı açmamak adına yarış var.

 

BİZ NE YAPABİLİRİZ, Her olumsuz duruma rağmen dedik ve bu projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Bağışçı kişinin veya kurumun ismi ilgili sınıfa verilecektir. Ayrıntılar yakında açıklanacak. Sınıf sınıf ihtiyaç belirlenecek, küçük bütçelerle aşama aşama özel eğitim sınıflarının durumu iyileştirilecek.

 

Öncelikle Down Sendromlu Çocuklarımızın eğitim aldığı İzmir deki “Özel Eğitim Sınıflarının” eksiklikleri giderilmesi için çalışmalara başlıyoruz. Sonrasında aşama aşama diğer iller ile ilgili çalışma yapılacak.İlgili okul ve sınıflar tarafımızdan fotoğraflanacak, raporlanıp, ihtiyaç analizi yapılacaktır. Eldeki imkanlara ve sınıf puanlarına göre sınıflar yapılacaktır.

İlgilenenler lütfen [email protected] adresinden bizimle irtibata geçsinler. Bir hayalimizi daha gerçekleştirmek için adım atıyoruz.

 

soluklu planlanacak bu proje, fon alınmadan (fırsat olması durumunda AB fonlarına başvurulacak), UDSD işbirliği ile Şirketler ve Hayırseverler tarafından hayata geçirilecek. MEB ile bu konuda protokol yapılacak, protokol konusunda sorun olacağını düşünmüyoruz. Tarafımızdan Belirlenen okullara yapılacak yardımlar ilgili okulun MEB müdürü tarafından işbirliğimiz ile hayata geçecek. Büyük alım yapılması durumunda ihale yapılacaktır. Kimsenin aklında soru işareti kalmaması açısından bu önemli. Bildiğiniz üzere tüm Projelerimiz kendini finanse etmekte ve Derneğimiz mümkün olduğunca bağışlara (paraya) dokunmak istememektedir. 

 

8,5 milyon engelli kardeşimizin, 4 milyonu hiç okula gitmiyor, ne acı değil mi? Unutma, çözümün parçası değilsen, sorunun parçasısındır. Bu rakamlardan hepimiz suçluyuz.

 

Bir arada olunması için engel var mı? 

 

Var olarak görülenler kaldırılamaz mı? 

 

Engelsiz çocuklu Aileler: çocuklarımız artık evden çıkmak engelsiz kardeşleriyle aynı okulda okumak istiyor,

 

Engelli çocuğu olan aileler: çocuklarınızın sesini dinleyin, topluma entegrasyonları için onları okula yollayın, üşenmeyin, korkmayın, hakkınızı arayın ve sistemi zorlayın, birlikte zorlayalım. EVLATLARINIZ İÇİN BUGÜNE KADAR eğitim alması için NE YAPTIYSANIZ BUNDAN SONRA 2 KATINI YAPIN. 

 

Biz aileler sistemi zorlamadığımız için koskoca İzmir de özel eğitim sınıfı olan okulları sayın dediğimizde, yarım saat düşünen eğitim sistemini kabul etmemiz mümkün değil. Tam Zamanlı Kaynaştırma esastır fakat Özel Eğitim sınıfına gitmesi gereken çocuklarımız evde hapis. Tam zamanlı kaynaştırma alan öğrenci sayımızda hiç iç açıcı değil. İyi şeyler olmuyor mu, ama çok az. Kötülük kazanıyor, İyilik kaybediyor. 

 

Devlet okullarının parası yokmuş, o yüzden özel eğitim sınıfı açamıyorlarmış, “inandırıcılıktan uzak”, amaçları engelli yavrularımızı görmek istememeleri. Sosyal Devlet gereğini yapmalı ve çocuklarımız okullu olmalı,İzmir de okula almamak adına çalışan tüm yetkililer sayfamızda afişe edilecek (gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra) ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek.

 

İyilikler İçinde Kalın

 

“ÖZEL EĞİTİM SINIFIM VAR ” Projesi, eğitim çağındaki zihinsel engelli çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmayı hedefleyen bir projedir.

Özel eğitim adı üzerinde eğitim süresi boyunca kişiye özel bir hizmet alması demektir. Ülkemizdeki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri bu amaçla kurulmuş olup algılama ve öğrenme engeli olan bireylere hizmet vermek üzere teşkilatlanmıştır.

Devlet okullarının ilköğretim bölümlerinde açılan ‘Özel Eğitim Sınıfları’nda örgün eğitimden yararlanan, özel gereksinimli çocuklarımız eğitim görmektedir.

Bu sınıflarda okuyan çocuklarımızın zihinsel, motor-beceri ve fiziksel olarak özel eğitime ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Özel eğitim sınıfları, burada okuyan çocuklarımızın temel eğitimine katkı sağlayacak seviyede, el-göz koordinasyon, motor beceri geliştirmeye yönelik sesli, renkli, dokunarak öğrenmeyi-kavramayı hedefleyen çeşitli eğitici materyaller ve donanım malzemelerinden oluşmaktadır. 

Kağıt üstünde olması gerekenler tanımlı, gerçekte ise olmayan bu sınıfların, “Özel Eğitim Sınıfım Var” isimli Proje ile tefrişatı yapılacaktır.

 

AYRICA, bu proje sonrasında veya devamında,TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİ (aslında ana hedefimiz tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfları değil; fakat şu anki şartlar sebebiyle ağırlığımız orada) yaygınlaştırmak adına

  10 kişilik sınıfların olduğu, her sınıfta 2 engelli bireyin Tam Zamanlı Kaynaştırma eğitimi gördüğü okullar/sınıflar yaptırmak istiyoruz.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Misafir
Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.