Jump to content
Sign in to follow this  
Yayamaz Kayımca

Erdoğan Çınar'dan Yeni Kitap.....

Recommended Posts

Alevi araştırmacıları arasında en farklılarından ve en çok dikkat çekenlerden Erdoğan Çınar'ın yeni kitabı çıktı. Kalkedon Yayınları'ndan çıkan kitap "Aleviliğin Kökleri Abdal Musa'nın Sırrı" ismini taşıyor. Kitap okuyucuya yine ilgi çekici ve farklı tezler sunuyor. Kitabın sunuş yazısını aktarıyoruz..

 

 

 

Aleviliğin Kökleri Abdal Musa'nın Sırrı

Erdoğan Çınar

 

Helenler, Latinler ve Bizanslılar bu coğrafyayı binlerce yıl boyunca

işgalleri altında tuttular. Bu topraklar üzerinde, su kemerleri,

köprüler, tiyatrolar, kamu binaları ve mabetler inşa ettiler.

Şehirler, saraylar kurdular, saltanatlar sürdüler. At bindiler, kılıç

kuşandılar, ordular düzdüler. Geçmişin istilacıları bu topraklar

üzerine doğal olarak kendi hayat tarzlarını, kültürlerini ve

inançlarını da yaymaya çalıştılar. Ne var ki Anadolu halkı kendisine

dışarıdan dayatılan ithal inanç ve kültürleri asla benimsemedi.

Binlerce yıl sürmüş istilalarının sonunda Anadolu'nun kültür hayatında

onlara ait ne varsa onlarla beraber, geride hiçbir iz bırakmadan

ortadan kayboldu. Anadolu'nun birçok yerinde uzun sürmüş işgallerin

fiziki kalıntıları bulunmakla beraber, bugün Anadolu insanının

yaşayışında, inancında ve kültüründe Helen, Latin ve Bizans etkisine

rastlamak hemen hemen imkânsız gibidir. Şairin dediği gibi, bu

toprakların 'nazlı, seher-sabah uykularını' parçalayan istilacılar,

bir gölge bile bırakmadan geçip gittiler.

 

Sel gitti kum kaldı. Luvi kültürü bu coğrafyada on bin yıldır

varlığını sürdürüyor. Luviler, bu toprakların sesiz sahipleri ve en

eski yerlileri aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Luviler'in (Kelimeyi

özgün hali ile önündeki 'A'yı düşürmeden telaffuz edecek olursak

Aluvilerin) bugün adına Aleviler dediğimiz inanç topluluğunun ataları

oldukları, yadsınamaz ve inkâr edilemez bir doğru olarak geleneksel

bilgilerimizi alt-üst ediyor, ezberlerimizi zorluyor. Hiçbirimiz

doğruları ihmal ederek entelektüel dünyanın içinde yer almaya devam

etme ayrıcalığına sahip değiliz. Hiç kimse cebindeki bir avuç çöl kumu

ile bu muazzam geçmişin, bu görkemli mirasın üzerini ebediyen örtme

becerisini gösteremez. Tarih 'gayri kabil-i rücu' olarak yaşandı ve

çok gerilerde kaldı. Zaman tünelinde geçmişe yolculuk yapıp, tarihi

olayları geleneksel bilgilerimize uygun olarak yeniden

biçimlendirmemiz de mümkün değil. Bütün yalınlığı ile birer birer

ortaya çıkan gerçekler karşısında 'işte sizin geçmişiniz budur'

diyerek önümüze konan hayali ve hamasi safsatalara inanmaya devam

etmemiz tarihi değiştirmeyecektir.

 

--

KALKEDON YAYINLARI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.