Jump to content
Sign in to follow this  
Legendary

Nümeroloji

Recommended Posts

Nümeroloji

Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Bizler “düzen” anlamına gelen bir kozmosta yaşıyoruz. Atomdan güneş sistemine kadar bütün kainat bir düzen içindedir. Ve düzenin olduğu yerlerde tesadüflere yer yoktur. İnsanlar asırlardır bu düzenin sırlarını ve onu çözebilecekleri formüller bulmaya çalışıyorlar. Zamanla spiritüel bir öğreti olan “nümeroloji” ortaya çıkmıştır. Bu öğreti hem astrolojide hem de diğer gelecek habercisi sistemlerde (örn. tarot), ayrıca da değişik mitolojilerde, efsanelerde ve dinlerde önemli bir yere sahip olmuştur. Sayıların anlamını konu alan eski bilgelik, Maya Uygarlığı, Mısırlılar, Kaldeliler, Sümerliler ve Yunanlılar tarafından çok kullanılırdı.

(Pisagor, kainattaki her şeyin belli ölçülere ve sayıları göre düzenlendiğini savunmaktaydı.)


Nümeroloji sayesinde, kişisel yaşam görevinizi öğrenebilir, kariyerinizi ve ilişkinizi etkileyebilecek bir hayat planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca isminizin analizini yaparak / yaptırarak kendiniz hakkında daha çok şey öğrenebilirsiniz.
“Nomen est omen” latince bir deyimdir ve “ad işarettir” anlamına gelir. Bu deyim, insanın isminin yine onun kaderiyle yakın bağlantıda olduğunu dile getirir.

Adımız tesadüf değildir o, bizlere doğum haritası misali, kaderimizi açıklar. Bir çok sanatçı, adlarının yaptıkları sanata uymadığını düşünerek, onu değiştirmek ister ve kendilerine yeni bir ad koyarlar. Onlara göre bu yeni isimle sanatlarını daha güzel ifade edecekler ve daha çok başarılı olacaklardır.

Nümeroloji ve tezatlar

Aslında nümeroloji bilinen en eski bilimdir, çünkü başlangıçta tek bir şey vardı: “bir” veya teklik. Bu teklik Tanrı olarak da adlandırılırdı. Mitolojiye bakıldığında bu cennet sayılırdı, ta ki Adem ve Havva “farkındalık ağacından” yiyip, iyiyi ve kötüyü fark edene kadar, yani tezatlığa, ikiliğe düşene kadar. Ve böylece algılamamızda tezatlar önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Hayatta her şeyin iki yüzü vardır: yüksek – alçak, şişman – zayıf, karanlık – aydınlık, zengin – fakir, erkek – kadın, savaş – barış vs. Dünyada tek bir yüzü olan hiçbir şey yoktur.
“İki” böylece ilk eşi (çifti) oluşturmuş ve evrensel geometrinin, bilimsel – analitik dünyamızın öncüsü olmuştur. Diğerleri gibi bizim çağımız da iki sayısına oldukça bağlıdır, çünkü o ayırır, böler ve ayırt eder.

Temel sayılar (1 – 9)

Sayı 1

İlk tek haneli sayı, başlangıcı ve yaratılışı sembolize eder. Bilim bunu ilk enerji ışını olarak ifade ederdi. 1 sayısından tüm diğer rakamlar çıkar, daha doğrusu onu takip etmektedirler. Ezoterik açıdan bakıldığında o kök prensibi, tanrısal normdur. “Ben varım” söylemini temsil eder ve her şeyin birimi veya ölçüm cetvelidir.
1 sayısı erkek sayılır: aktif, atak, yaratıcı. 1’in sembolü nokta işaretidir.

Sayı 2

1 sayısı tezatlığa düştüğünde, 2 rakamı ve böylece tamamlanmış bir eş (çift) oluşur. Ancak 2 sayısının amacı teklik değil, bütünlüktür. Vücudumuzdaki bir çok organın – özellikle iletişim veya çiftleşmeyle ilgili olanların – eşi vardır. Örn. Akciğer kanadı, böbrekler veya üreme organları. Bu yüzden 2 sayısı dişi taraftır ve anaçtır. Sabırlı, duyarlıdır, kolay uyum sağlar, denge ve uyum arayışını temsil eder.
2’nin sembolü: iki ucu olan çizgi.

Sayı 3

3 sayısı toplumsal iletişimi temsil eder. O, eşten dışa doğru yönelip, 1 ve 2’nin özelliklerini birleştirir. Bu sayı iletişim ihtiyacını ve yaşama katılma isteğini güçlü bir şekilde dile getirmektedir. Hıristiyanlığa göre bu sayı tanrısal bir sayı olup Tanrı – Baba (İsa) – Kutsal Ruh üçlük bütününü simgeler.
3 sayısının temsil ettiği başka üç bütünler de vardır: baba – anne – çocuk, doğum – yaşam – ölüm, beden – zihin – ruh veya bilinç üstü – bilinç – bilinç altı.
3’ün sembolü: Piramit veya üçgen (ilk kapalı şekil).

Sayı 4

Başka hiçbir sayı sağlamlığı ve dayanıklılığı bu kadar ifade edemez. 4 sayısının sembolü kare şeklidir. Onda kurallar, sistemler, düzen ve güven saklıdır.
Bildiğiniz gibi 4 tane ana yön, 4 element ve 4 mevsim vardır. Ezoterik açıdan 4, yaratılış efsanesinin günüdür, çünkü mitolojiye göre yer 4. günde yaratılmıştır.
İki sayısında olduğu gibi 4 sayısı da denge ve uyum yayar.

Sayı 5

5 el ve 5 ayak parmaklarına sahibiz. 5 sayısı, 1 ve 9’un tam ortasında yer alır. Piramit şekli bu sayının da sembolü sayılır. Piramidin yükselen sol çizgisinin üzerinde 1 ve 2 sayıları, tepesinde taç olarak 3 sayısı, alçalan sağ çizgisinin üzerinde ise 4 ve 5 sayıları bulunur. 5’in başka bir sembolü ise 5 şualı yıldız işaretidir. Eğer bu işaretin tepesi yukarı gösterirse, bu beyaz, yani iyi sihirli (büyülü) güçlere işaret eder, eğer tepesi aşağıyı gösterirse, kara büyüyü, negatif sihirleri vs. anlatır. 5 sayısı 3 kişilik küçük bir ailenin dışına çıkarak, artık bir grup oluşturmuştur.

Sayı 6

Bu sayı da denge ve uyumu çabalar. Sembolü altı uçlu yıldızdır ve bu sembol zamanında Yahudileri büyük acılar çektirmiştir, çünkü o Hitler rejiminde Yahudi yıldızı olarak deklare edilen Davut yıldızıdır. Bu yıldız eski çağlarda “bilgelerin taşı” olarak bilinirdi.
Altı uçlu yıldız iki içi içe çizilmiş üçgen şeklidir. Bir üçgenin tepesi yukarı, diğerininki ise aşağı doğru bakar. Burada gizli olan anlam şudur: Tepesi yukarıda olan üçgen, insanlığın Tanrı’ya ulaşma çabasını, tepesi aşağı bakan üçgen ise, Tanrı’nın yukarıda olduğunu ve insanlığa giden temeli oluşturduğunu ifade eder.
Bal petekleri de 6 köşelidir ve mümkün olan en tasarruflu düzene işaret eder.

Sayı 7

Mitolojide, efsanelerde ve masallarda sıkça rastladığımız bir sayıdır: 7 cüceler, 7 gök vs.
Bedenimizde 7 tane ayrı Chakra (enerji merkezleri) bulunulur.
İnsan her 7 senede bir gelişim devresi yaşar: 7 yaşında okula başlar, 14 ergenlik yaşıdır, 21 yaşında yetişkin olur, 28 yaşında aile yaşamı başlar (bu 35 -42 yaşına kadar uzayabilir) ve 49 yaşında (7x7) ise tamamlanmış olur. Ve sonra bu sirkülasyon yeniden başlar, hem de daha yüksek bir gelişim aşamasında ve bu yaşa kadar edinilen tecrübeler hazinesi kullanılarak. Bu yüzden 7 sayısı kutsal sayı olarak adlandırılırdı.

Sayı 8

8 sayısına güç, imparator ve kral, Tanrı ve sonsuzluk ( " = sonsuzluk işareti) ve bunların yanında yine sağlamlık ve dayanıklılık (2x4) yazılmıştır. Yatay veya çapraz haldeki sekiz bir sihir işareti olup, aynı zamanda şifalı enerji yayan Tibet sekizi olarak da bilinir. 8’in ortası bir X işaretidir, bu da Kineziyoloji’de beyin-entegrasyonu için önemli bir semboldür.

Sayı 9

Dokuz, tek haneli sayıların en büyüğüdür. O, bitirmeyi veya tamamlamayı ifade eder. Ondan sonra yeni bir devre başlar, örn. 10’dan 19’a kadar. O, başka bir devreye geçişi simgeler.

Kişisel Sayılar

Doğumumuzla birlikte 4 ayrı kişisel sayılarla bütünleşmekteyiz. Bu sayılar, bir doğum haritası gibi, yaşamımızda öğrenmemiz gereken derslerle ilgili bizleri aydınlatır. Bu 4 kişisel sayılar doğum tarihimiz ve ismimizin birleşiminden oluşmaktadır. Bunlar,
1. kişisel sayımız: çevremizle olan ilişkimizi tasvir eder,
2. ruh sayımız: gerçek dileklerimiz ve beklentilerimizle ilgili bilgi verir,
3. yaşam çizgisi sayımız: gerçek kaderimizi açığa çıkartır,
4. kader sayımızdır ve gelecekte yaşamımızı hangi esaslara bağlı olarak düzenlememiz gerektiğini gösterir.

Kişisel Sayımız

Bu sayı, şahsımız ve çevremizle olan ilişkiyi tasvir eder. Böylece diğer insanlar üzerinde nasıl bir etki yaptığımızı, onların bizimle ilgili izlenimlerini ve davranışlarımızın çevremiz tarafından nasıl değerlendirildiğini öğrenmiş oluruz.
Kişisel sayı, isimdeki ünsüz harflerden meydana gelir. (İsmin tamamı alınır.)

Ruh Sayımız

Ruh sayımız, ruhumuzdaki gerçek dileklerimiz ve beklentilerimiz, davranışlarımızın sebebini oluşturan hedef ve ideallerimiz hakkında bizi bilgilendirir.
Bu içsel tetikleyiciyi tanıdığımızda ancak, gizli özlem ve içsel güçlerimizle davranışlarımız arasında bir uyum yakalayabiliriz.
Ruh sayısının temeli, isimdeki ünlü harflerdir. (İsmin tamamı alınır.)

Yaşam Çizgisi Sayımız

Gerçek kaderimizi açıklar ve yaşamda asıl öğrenmemiz gerekeni gösterir. Bu sayı, yaşam yolumuzdaki provokasyonlar, şanslar ve başarı olanakları ile ilgili bizi bilgilendirir. Hayatta hangi dersleri edinmemiz gerektiğini bildiğimiz sürece bunları sahiden gerçekleştirmemiz mümkün olur. Yaşam Çizgisi sayımız bize ayrıca dünyadaki yerimizi ve gelişme olanaklarını gösterir. Sayı, ismin tamamındaki harflerden oluşur.

Kader Sayımız

Kader sayımız, gelecekteki yaşantımızı hangi esaslara bağlı olarak sürdürebileceğimizi gösterir. Ayrıca var oluşumuzu şekillendiren ve önümüzdeki yolu etkileyecek olan şartları ve fırsatları da tanıtır. Doğuştan beri sahip olduğumuz beceri ve yetenekler daha net anlatılır.
Kader sayısı, doğum tarihimizden (gün + ay + yıl) meydana gelir.

İsim Analizi

İsimlerin numaral, sayısal titreşimini öğrenmek için, alfabenin her harfine bir sayı değeri verilmiştir.
A = 1, B = 2, C =3…., I = 9, J = 10 / 1 (10’un çapraz toplamı = 1), K = 11 / 2 (11’in çapraz toplamı = 2), S = 19 / 1 (1+9 =10 = 1), T = 20 / 2, U = 21 / 3, Z = 26 / 8. Bu hesaplamaya göre şu harf / sayı tablosu oluşur:

1 = A, J, S
2 = B, K, T
3 = C (Ç), L, U (Ü)
4 = D, M, V
5 = E, N, W
6 = F, O (Ö), X
7 = G (Ğ), P, Y
8 = H, Q, Z
9 = I (İ), R

9’dan büyük sayıların mutlaka çapraz toplamı alınır ve tek haneli temel sayı elde edilir.
Örnek: MERVE isminin sayısal titreşimi 9’dur. (4+5+9+4+5 = 27 = 2+7= 9)

11, 22, 33, 44, 55… gibi tekrarlı sayılar kısaltılmamaktadır, çünkü onlar kılavuz sayılardır. Ve tasvirleri ona göre yapılır. Örneğin 33’ün çapraz toplamı 6 eder. Sonuç, temel sayısı 6 ve kılavuz sayısı 33 arasında gidip gelmektedir. Kılavuz sayısı daha güçlüdür. İsmini temsil ettiği insandan büyük beceriler talep eder, hatta en yüksek kazanç (başarı) olanakları da sunabilir.

Eski Mısır ve Yunan'da nümeroloji

Nümeroloji bilgilerinin gelecek veya gizli şeyler hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak kullanılmasıyla ilgili alana ise aritmansi adı verilir. Eski Yunan ve Kalde’de uygulanan aritmansi ya da aritomansi “sayılar bilimi” denilen nümerolojinin öncüsü olarak görülür. Nümeroloji’nin Batı’daki gelişimi, esas olarak, “sayılar bilimi ilâhî güçler bilimi demektir” diyen Pisagor’la başlamıştır.

Pisagor’a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup, evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Fakat sayılar bilimine Yunanlılar’dan çok daha önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir. Nitekim esin kaynağı eski Mısır bilgeliği olan inisiye Pisagor’un nümeroloji ile ilgili sözlerini eski Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika’da bulmaktayız: “Mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir.” Sayıların seslerle ilişkilendirilmesi de, tarihçilere göre yine eski Mısır’da başlamıştır.

Eski Mısır’ın İsis misterleri inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. Yirmi iki sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını çok gizli tutmuşlarsa da, dinsel işlemlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Mısır’ın 22 sırrı, hermetik bilgeliğin Mısır’dan Avrupa’ya geçişiyle Okültizm’de 22 arkan ya da anahtar biçimine dönüşmüştür.

Fakat Avrupa’da Okültizm’in ortaya çıkışından çok önce, Mısır’ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Nitekim Pisagor matematikteki ünlü “pi” sayısını 22’yi 7’ye bölerek bulmuştur. Bu sayının daha sonra Dante’nin İlâhî Komedya eserinde kullanmış olduğu görülür. 22 gibi 11 ve 33 de nümerolojide “üstad sayılar” olarak kabul edilir.Tradisyonlarda en çok sözü edilen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 40 ve 50’dir.

İbraniler'de nümeroloji

Fakat harflere nümerik değerler verilerek harflerle sayıların ilişkilendirilmesi alanında en yoğun çalışmaları kabalistlerin yapmış oldukları bilinmektedir. İbrani alfabesini kutsal alfabe olarak gören kabalistlere göre İbrani alfabesinin 22 harften oluşması bir rastlantı değildir. Fenike alfabesi gibi, bu alfabenin de 22 harften oluşmasında eski Mısır'ın hermetik etkisi olduğu sanılmaktadır.

Kabalistler 22 sayı ve harfi 3+7+12 biçiminde üç grupta ele alırlar. Bunlardan 3 temel harf semavi alemi, evrensel kökeni, başlangıcı temsil eder. Sonraki 7 "düalite harfi" "bilinçle idrak edilebilir âlem"in, yani aracı âlemin karşılığıdır. Kalan 12 harf ise duyularla algılanabilir âlemin karşılığıdır. Sayılarla ilgili kabalistik çalışmalar gematria, temurah ve notarikon adları altında üç ayrı uzmanlık alanı oluştururlar.

Araplar'da nümeroloji

Aslında, Kabalistlerin 3+7+12 biçimindeki üç gruplu sistemi Yahudiler'e özgü değildir, eski Mısır, Fenike ve eski Etyopya'nın hiyeratik alfabe harflerinde ve Arap alfabesi harflerinde de uygulanmaktaydı. (Arap alfabesi de çok önceleri İbrani alfabesi harflerine denk düşen 22 harften oluşmaktaydı.) Harflere nümerik değerler vererek yapılan çalışmalar, İslam nümerolojisinde ebced hesabı ve cifr ilmi adıyla bilinir. "Allah" sözcüğünün ebced hesabındaki sayısal değeri 66’dır.

kaynaklar
vikipedi
Esin Uzer

 

http://www.turkish-media.com/astroloji/numeroloji/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.