Dijital Telif Hakkı Kanunu (Yeni Çağ veya Yeni Bin Yıl)
  (Digital Millenium Copyright Act - DMCA)
Ana Sayfa|Reklam|İletişim|Başlangıç|Bookmark|English   
Bu sayfayı arkadaşınıza tavsiye edin..!   


Kullanım Kuralları - Terms and Conditions Gizlilik - Privacy Digital Millenium Copyright Act – DMCA

Yeni Çağ (Yeni Bin Yıl) Dijital Telif Hakkı Kanunu - (Digital Millenium Copyright Act – DMCA)

     Özet: DCMA, 1996 Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu (World Intellectual Property Organization –WIPO) diye bilenen, anlaşmalarını kapsıyan ve 28 Ekim 1998’de yürürlüğe giren Amerika Birleşik Devletlerinin telif hakkı kanunudur. Bu kanun [telif hakkı olmadan], teknolojik cihaz üretmeyi ve yaymayı (dağıtmayı) veya telif hakları saklı olan eserlere ulaşmayı önleyen tedbirleri, devre dışı bırakmayı amaçlayan servisleri ( telif hakları ihlal edilmese bile) suç kılar. Ayrıca bu kanun, Internet telif hakkı ihlallerinin cezalarını arttırır. 22 Mayıs 2001’de Avrupa Birliği DMCA’ye çok benzeyen bir Telif Hakkı Direktif’ini (EU Copyright Directive – EUCD) yürürlüğe koydu.

     DMCA beş madde (başlık) altında düzenlenmiştir. Bunlardan İnternet’le ilgili olanı İkinci Başlıktır (Title II). Bu madde Internet’e bağlantı servisi sağlayan OSP ve ISP (Internet Service Provider) gibi şirketlerle ilgilidir. Bu şirketler, telif hakkına sahip kişiden (veya onun kanuni temsilcisinden) telif hakkının ihlal edildiği bilgisini aldıklarında, belirlenen şartları yerine getirdikleri taktirde DMCA kanununun uygulanmasından bağışıklık kazanacaktır. Bu şartlara göre, OSP veya ISP şirketleri belirli prensiplere uyup telif hakkını ihlal eden belgelere ulaşımı engellemeli, veya o belgeleri sistemlerinden silmelidirler.

    DMCA’nin diğer maddeleri bilgisayar tamiri (tamir edenin, telif hakkı başkasında olsa da, bazı belgelere ulaşabilme zorunluğundan kanunun uygulanmasından muaf tutulmakla), tekne tasarımı, ve bunun gibi Internet dışındaki teknolojilerle (sistemlerle) ilgilidir.

STORK CORPORATION TELİF HAKKI İHLAL UYGULAMALARI

     Şirketimiz telif hakkı ile ilgili uyarılara anında yanıt verir. Bu sayfa, bu uyarıları yapanların neler yapmaları gerektiğini ve uyarıların neler içiermesi gerektiğini belirler. Amacımız, telif hakkı ihlal uyarılarının Stork Corporation’a iletilmesini kolaylaştırmak ve bize ulaşan sahte veya anlaşılması zor uyarıların sayısını azaltmaktır. Aşağıda sunulan uyarı formu, DMCA’ce düşünülen (ima edilen – “suggested”) formun bir benzeridir. DMCA kanununun metnine ABD Telif Hakkı Dairesinin Internet sitesinden, https://www.copyright.gov veya Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları sitesinden http://www.telifhaklari.gov.tr/ ulaşabilirsiniz.

 


     Uygulayacağımız yöntem, telif hakkını ihlal sorumluluğumuzun Türkiey, ABD veya yerel ülke kanunlarından dolayı oluşmasına bağlı değildir. Her iki durumda da, yöntemimiz, telif hakkının ihlal edildiği materyali sistemten silmek, ona erişimi engellemek veya kullanıcıyı sistemden çıkarmak olabilir. Bize ulaşan uyarı sonucunda, ihlal edilen materyali sistemden sildiğimizi (veya ulaşımı engellediğimizi) telif hakkına sahip kişiye (veya kanuni temsilcisine), uyarılarının gerekiğini yaptığımızı bildrimektir. Bunu bütün iyi niyetimizle yaptığımızı belirtmektir. Ayrıca, bize gelen uyarıları ve bunlardan hangilerine, yukarda belirlediğimiz yöntemleri uyguladığımızı dizinleyebiliriz. Lütfen bu kanuni bildirinin, telif ihlal uyarısını, bize gönderenle birlikte, notlandırılmak ve yayınlanmak amacıyla bize partner üçüncü bir partiye de gönderebileceğimizi göz önünde tutunuz. Dolayısıyla iletileriniz (isminiz silindikten sonra) Chilling Affects, (Internet adresi: https://www.chillingeffects.org,) şirketine yayınlanmak üzere gönderilebilir. Söz konusu yayınların örneklerini ve dilekçe örenk formlarını https://www.chillingeffects.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861 sitesinde görebilirsiniz.

     • İhlal Uyarısı (Infringement notification)
     •
Karşı Uyarı (Counter notification)

Web Tarama ve Diğer Bütün Ürünlerin (Sistemlerin) Telif Hakkı İhlal Uyarısı

     Telif hakkının ihlal edildiği uyarısını, aşağıda belirtilen ayrıntıları içeren bir yazıyı (posta veya FAX yoluyla – ikili anlaşma dışında elektronik posta kabul edilmez) bize göndermeniz gerekir. Bu tür bir olayda yanlış anlaşılmalardan doğacak zararların veya yanlış yönlendirmelerden doğacak zararların (avukat masrafları dahil) kendinizin sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayınız. Örnek olarak yakın geçmişte (bakın https://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/) telif hakkı ihlal edildi iddiasıyla Google şirketine uyarı gönderip, söz konusu belgelerin siteden kaldırılımasını isteyen bir şirket, uyarı gerçeğe dayanmadığından, 100.000 dolarlık cezayı ödemeyi kabul etmiştir. Dolayısıyla, belgelerinizin telif hakkının ihlal edilip edilmediğinden emin değilseniz, ilk once avukatınızla konuşun.

     İstediklerinizi hızla yerine getirmek için lütfen, paragraf numaraları dahil, aşağıda belirlenen formatı kullanın.

     1. Telif hakkı ihlal edilen belgeyi ayrıntılara inerek, güzelce tanımlayınız. (Örneğin: “Söz konusu telif hakkı olan belge https://www.legal.com/legal_page.html sitesinde yayımlanan yazı”, veya “söz konusu belge Dudley Smith tarafından yazılmış, Smith Yayıncılık tarafından yayınlanmış ISBN - BAR KOD numarası 0123456789 olan yapımdır.”)

     2. 1 numaralı paragrafta tanıttığınız belgedeki telif hakkı ihlal edilen materyali tanımlayınız.

     TELİF HAKKI İHLALI WEB TARAMALARINA BAĞLIYSA, TARAMAYI TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ WEB SAYFASINA GÖTÜRECEK HER TARAMAYI TANIMLAMALISINIZ Bu da sizin (a) tarama karakterlerini ve (b) telif hakkını ihlal eden URL’i belirtmenizi gerektirir.

     Örneğin, farz edelim ki siz, “Stork Corporation” karakterleriyle Turkish-media.com’da bir tarama yaptınız ve üçüncü ile dördüncü sonuçların size yukarda 1. Paragrafta belirlediğiniz bir belgenin telif hakkını ihlal eden bir sayfaya götürdüğünü gördünüz. Bu durumda aşağıda belirlenenleri sunmanız gerekir.

     Tarama Karakterleri: Stork Corporation
     İhlal Web Sayfaları: www.ihlalsitesi.com
     dizin.ihlalsitesi.com

     Siteden çıkartılmasını istediğiniz URL’lerin sayısı çoksa, lütfen [email protected]‘a URL’lerin bir elektronik kopyasını gönderin.

      3. Stork Corporation şirketinin size ulaşabilmesi için gereken bilgileri (elektronik posta adresi tercih edilir) iletin.
      4. Stork Corporation şirketinin, telif hakkını ihlal eden web sayfasını veya başka içerikleri telif hakkı olan kişiye/örgüte bildirmesi için gereken (elektronik posta adresi tercih edilir) bilgiyi bildirin.
      5. Uyarınıza bunu ekleyin: “Telif hakkına sahip kişi veya onun kanuni vekili veya ilgili kanunlar yukarda belirlenen belgeye “kullanma” izni vermediğinden, telif hakkının ihlal edildiğine inanıyorum."
      6. İletinize bunu da ekleyin: “Yukarda belirttiğim bilgilerin doğruluğuna, söz konusu belgenin telif hakkına sahip olduğuma veya telif hakkına sahip kişinin verdiği yetkiyle size baş vurduğuma, kanunun ayrıntılarını (cezalarını) bilerek bu formu doldurduğuma yemin ederim.”
      7. Uyarıya imza atınız.
      8. Yazılı belgeyi aşağıdaki adrese gönderiniz:
            Stork Corporation, Inc.
            Attn (İlgi): Stork Corporation Legal Support, DMCA Complaints
                    4360 Arden View Ct Saint Paul Mn 55112 USA

                    Fax & Phone: 651 - 633 6934  (Türkiyeden: 001 651 633 6934)

     Aldığımız kanuna uygun her uyarıyı indekslenmek ve yayınlanmak amacıyla üçüncü bir partiye (partnere) gönderebileceğimizi ve internet ortamında yayınlanabileceğiniz unutmayınız. Dolayısıyla başvurunuz (isminiz ve kişisel bilgileriniz silindikten sonra) yayınlanabilir. Google örneğinde olduğu gibi Chilling şirketine (https://www.chillingeffects.org) gönderilir. Yayımlanan raporların örnekleri https://www.chillingeffects.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861 sitesinde görülebilir. Stork şirketinin tarama sonuçları, sistemden çıkartılan belgeler yerine, yayınladığımız başvurunuza yönlendirilir.

Şirketimizin Bloke Ettiği Belgelerin Tekrar Kullanıma Açılmasını İsteyen Başvuru

     Şirketimizce kullanışa kapatılan sitelerin yöneticileri veya telif hakkı ihlal edilen belgenin yaratıcısı, DMCA kanununun 512(g)(2) ve (3) maddelerine uyacak şekilde, tekrar kullanışa açılmasını isteyen bir başvuru yapabilir. Böyle bir müraccat sonucunda belirlenen siteyi veya materyali tekrar aktif hale getirebiliriz.

     Böyle bir başvuru için, aşağıda belirlenen ayrıntıları içeren bir yazıyı (posta veya FAX yoluyla – ikili anlaşma dışında elektronik posta kabul edilmez) bize göndermeniz gerekir. Başkalarının telif hakkının ihlal edilmediğini bilerek doğru olmayarak bildirmeniz sonucunda ortaya çıkan zararlardan (avukat masrafları dahil) kendinizin sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayınız. Belgelerinizin başkalarının telif hakkını ihlal etmediğinden emin değilseniz avukatınızla konuşmanızı tavsiye ederiz. Adı geçen başvurunun bir örneği www.chillingeffects.org/dmca/counter512.pdf  sitesinde incelenbilir.

     İstediklerinizi hızla yerine getirmek için lütfen, paragraf numaraları dahil, aşağıda belirlenen formatı kullanın.

     1. Stork Corporation şirketinin sisteminden uzaklaştırdığı materyelin URL’lerini veya tanıtıcı başka özelliklerini belirleyiniz.

     2. İsminiz, adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresinizle birlikte, oturduğunuz yörenin Bölge Federal Mahkemesinin (ikametgahınız Amerika dışında ise Roseville MinnesotaFederal Mahkemesinin kararlarına uyacağınızı ve DMCA kanunun (c)(1)(C) maddesi çerçevesinde sunulan celpleri kabulleneceğinizı yazılı olarak sununuz.

     3. Gönderdiğiniz belgeye bunu ekleyin: "Doğru söylemediğim durumda kanunun cezasını bilip, adı geçen materyel veya belgenin, tarama sonucunun, mesajın veya gibi yapımların bir yanlışlık sonucunda sistemden kaldırıldığına veya bloke edildiğine, veya şikayetçinin tanımladığı materyelin belirlenen URL’den silindiğine veya bloke edildiğine ve bir daha görüntülemeyeceğine yemin ederim.”

     4. Belgeyi imzalayınız.

     5. Belgeyi aşağıdaki adrese gönderiniz:

          Stork Corporation.
          Attn (İlgi): Stork Legal Support, DMCA Counter Notification
                          4360 Arden View Ct Saint Paul Mn 55112 USA

                          Fax & Phone: 651 - 633 6934  (Türkiyeden: 001 651 633 6934)

Kullanıcının Aboneliğinin veya Üyeliğinin Kaldırılması

     Stork şirketinin birçok bölümü hesap açmayı (abone olmayı) gerektirmez ama gerektiren bölümlerimizde vardır. Abonelik isteyen servislerimizde, gerektiğinde telif hakkını ihlal eden kullanıcıları sistemden çıkartırız. Eğer bir kullanıcının telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, yukarda belirlenen formu doldurarak Stork Corporation şirketine bildirin. Lütfen kullanıcının telif hakkını ihlal ettiğni kanıtlayacak bilgileri de ekleyin.

Bu sayfayı arkadaşınıza tavsiye edin..!  
Bütün hakları saklıdır. izinsiz kopya edilemez ve kullanılamaz..! Yasal Uyarı (Disclaimer)
Copyright © 2000-2008 Stork Corporation-Turkish-Media.Com bir Stork Corporation Kuruluşudur...
Yeni Çağ (Yeni Binyıl) Dijital Telif Hakkı Kanunu - (Digital Millenium Copyright Act – DMCA)