Harita Ana Sayfaya Dön

 Kapat 

Harita Kullanım Klavuzu - Legend

Otoyollar ve Kavşaklar-Motorways and junction
İnşa Halinde Otoyollar-Motorways in construction
Çok Şeritli Yollar-Multi lane roads
Uluslararası Yollar-International roads
Kentlerarası Yollar-Inter-City roads
Stabilize Yollar-Unpaved roads
Toprak Yollar-Earth roads
Ham Yollar-Footpath
Köy Yollan-Village road
Demir Yolu-Railway
Devlet Sınırı-Country frontier
Otoyol Numarası-Motorway number
Uluslararasi Yol Numarası-International road number
DevIet Yolu Numarası-State road number
İl Merkezleri-City center
İlçe Merkezleri-Town center
Bucak Merkezleri-District
Turistik Merkezler-Touristic centers
Köyler-The villages with population over 1000
Antik Yerleşimler-Antique site
Dağ Geçidi ve  Yükseklik-Mountain pass with altitude
Gümrük Kapıları-Custom
Havaalanı-Airport
Küçük Havaalanı-Stolport
Liman, iskele Harbour-Quay
Marina-Marina
Deniz Feneri-Lighthouse
Yat Rotaları-Recommended yacht route
Deniz Baglantıları-Passenger ferry
Harita Ana Sayfaya Dön

 Kapat 