Jump to content
Sign in to follow this  
asterix

PİR SULTAN ABDAL

Recommended Posts

16’ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. Yaşamının büyük bölümü Uşak’ın Banaz köyünde geçti. 16’ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan’ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilir. Sırasıyla, Çorum yöresinden olup bir süre Ankara’da Hasan Dede tekkesinde kalan Pir Sultan’ım Haydar, aruzla şiirler yazan Pir Sultan, Divriği yöresinde yetişen ve asıl adı Halil İbrahim olan Pir Sultan Abdal, 18’inci yüzyılın ikinci yarısı ile 19’uncu yüzyılın başında yaşamış olan Abdal Pir Sultan, 16’ncı yüzyıl sonu ile 17’nci yüzyıl başında yaşayan ve Pir Sultan’ın asılmasıyla ilgili deyişleri söyleyen Pir Sultan Abdal. Son olarak menkıbeleşmiş yaşamıyla tanınan, Hızır Paşa’nın astığı kabul edilen 16’ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlıyı kabul eder. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişti. Hayati (Şah İsmail), Kul Hüseyin ve Kul Himmet’ten etkilendi. Şiirlerinde duru ve yalın bir Türkçe kullandı. Ana konuları, aşk, tasavvuf ve kavgadır. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimi görmediği için, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı’ndan hiç etkilemedi. Saaddin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Cevdet Kudret, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Fuad, Ohan Ural, Mehmet Bayrak ve Erol Toy’un Pir Sultan Abdal araştırma ve kitapları var.

 

SEHER VAKTİ

KALKAN KERVAN

 

Seher vakti kalkan kervan

İniler de zârılanır

Bir güzele düşen gönül

Çiçeklenir korulanır

 

Bahçemizde güller biter

Dalında bülbüller öter

Engel gelir bir kal katar

Olan işler gerilenir

 

Bülbül geldi kondu dala

Bülbülden yok hata güle

Engel bir taş atar göle

Yüzen ördek yaralanır

 

Pîr Sultan Abdal göçelim

Pîr elinden bâd’içelim

İnkâr olandan kaçalım

İnkâr birgün paralanır

Share this post


Link to post
Share on other sites

unuttuğum bir şeyi ilave edeyim hemen

bu başlık

deli emin'in isteği üzerine

ona ithafen açılmıştır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DeLİ eMİn

unuttuğum bir şeyi ilave edeyim hemen

bu başlık

deli emin'in isteği üzerine

ona ithafen açılmıştır.

teşekkürler :clover::clover:

bozuk düzende sağlam çark olmaz

Pir Sultan Abdal...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez

 

Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez

Eser Bâd-ı Sabâ Yel Bozuk Bozuk

Türkmen Kalkıp Yaylasına Yürümez

Yıkılmış Aşiret İl Bozuk Bozuk

 

Kızılırmak Gibi Çağladım Aktım

El Vurdum Göğsümün Bendini Yıktım

Gül Yüzlü Cerenin Bağına Çıktım

Girdim Bahçesine Gül Bozuk Bozuk

 

Elim Tutmaz Güllerini Dermeye

Dilim Tutmaz Hasta Hâlin Sormaya

Dört Cevabin Mânasını Vermeye

Sazım Düzen Tutmaz Tel Bozuk Bozuk

 

Pir Sultan'ım Yaratıldım Kul Diye

Zalim Paşa Elinden Mi Öl Diye

Dostum Beni Ismarlamış Gel Diye

Gideceğim Amma Yol Bozuk Bozuk

 

PİR SULTAN ABDAL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DeLİ eMİn

nasıl yar diyeyim ben böyle yara

mecnun edip çöle saldıktan sonra

alemin bağına bülbüller konmuş

nidem benim gülüm solduktan sonra

 

coşkun çaylar gibi çağlamayan yar

gönlünü gönlüme bağlamayan yar

benim şu derdime ağlamayan yar

daha ağlamasın öldükten sonra

 

karadır kaşların keman istemem

şu gönlümde özge mihman istemem

ölsem de derdime derman istemem

ok vurup sinemi deldikten sonra

 

pir sultan abdalım sürem bu yolu

insanı kâmilin olurum kulu

ister yağmur yağsın isterse dolu

gidem ben ummana daldıktan sonra

 

Pir Sultan Abdal...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

Hızır paşa

 

yürü bre hızır paşa

senin de çarkın kırılır

güvendiğin padişahın

o da bir gün devrilir

 

nemrud gibi anka n'oldu

bir sinek havâle oldu

dâvamız mahşere kaldı

yarın bu senden sorulur

 

şahı sevmek suç mu bana

kem bildirdin beni hana

can için yalvarmam sana

şehinşah bana darılır

 

hafid-i peygamber'im has

gel yezid hüseynimi kes

mansur'um beni dâra as

ben ölünce il durulur.

 

ben musayım sen firavun

ikrarsız şeytanı lain

üçüncü ölmem bu hain

pir sultan ölür dirilir.

 

 

PİR SULTAN ABDAL :clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DeLİ eMİn

DÜNYANIN ÜSTÜNDE KURULU DIREK

 

Dünyanin üzerinde kurulu direk

Emek sayilmadan, sizlar bu yürek

Bu düzeni kim kurmus bizler de bilek

Söyle canim söyle dinlesin canlar

 

Ocaga koymuslar köse tasini

Hakk kollasin gerçeklerin isini

Bir gun agridirlar senin basini

Söyle canim söyle dinlesin canlar

 

Pir Sultan Abdal'im farz eylesinler

Yola gelmeyenden edilmez minnet

Cümlenin muradi dünyada cennet

Söyle canim söyle dinlesin canlar

 

 

PIR SULTAN ABDAL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

uyur idik uyardılar

diriye saydılar bizi

koyun olduk, ses anladık

sürüye saydılar bizi

 

sürülüp kasabaya gittik

kanarada mekan tuttuk

didar defterine yettik

ölüye saydılar bizi

 

halimizi hal eyledik

yolumuzu yol eyledik

her çiçekten bal eyledik

arıya saydılar bizi

 

aşk defterine yazıldık

pir divanına dizildik

bal olduk, şerbet ezildik

doluya saydılar bizi

 

pir sultan'ım haydar şunda

çok keramet var insanda

o cihanda, bu cihanda

ali'ye saydılar bizi

 

PİR SULTAN ABDAL

Share this post


Link to post
Share on other sites

SABAHTAN UĞRADIM

BEN BİR FİGANA

 

Sabahtan uğradım ben bir figana

Bülbül ağlar ağlar güle getirir

Bakın şu feleğin çürük işine

Her bir cefasını kula getirir

 

Depreştirme benim dertlerim tamam

Muhabbet şirindir vermiyor aman

Üstümüzde dönen çarh ile devran

Felek bizi halden hale getirir

 

Pir Sultan Abdal’ım sözlerim haktır

Hakk diyen kullardan hiç süphem yoktur

Cehennemde ateş olmaz nar yoktur

Herkes ateşini bile götürür

 

BENİ GÖRÜP

YÖNÜN ÖTE DÖNDÜRME

 

Beni görüp yönün öte döndürme

Yine gitmez meylim sendedir sende

Yıkıp hilâl kaşlarını yere indirme

Günah sende değil bendedir bende

 

Şeker vardır dudağında dilinde

Arzumanım kaldı gonca gülünde

Sen bir padişahsın hükmün elinde

Senin ile davam sendedir sende

 

Sensiz çıkıp yaylaları yaylamam

Engeller içinde sırrın söylemem

Çok günah işledim inkar eylemem

İk’ellerim kızıl kandadır kanda

 

Nice beyler ile gezdim yoruldum

Kan bulanık aktım duruldum

Sencileyin çok güzele sarıldım

Dahi sevgin candadır canda

 

Pir Sultan Abdal’ım böyle deyiptir

Aşıklar güzeli sevegeliptir

Bir güzel sevmeyle kanlı m’oluptur

Kellem terkidedir yandadır yanda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

NE OLURSA OLSUN

 

Su Milletin hak sancağını

Çekelim bakalım ne olursa olsun

Teber çekip zalimlerin kanını

Dökelim bakalım ne olursa olsun

 

Su milleti güruh gezelim

Mazlumları bir katara dizelim

zalimlerin sarayını bozalım

Yıkalım bakalım ne olursa olsun

 

Pir Sultan’a dostlar yardim etmez mi

Mazlumlar bağında bülbül ötmez mi

Gayri çektiğimiz yetmez mi

Kalkalım bakalım ne olursa olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DeLİ eMİn

Derdim çoktur hangisine yanayim

Yine tazelendi yurek yarasi

Ben bu derde nerden derman bulayim

Meger Sah elinden ola çaresi

 

Türlü donlar giyer gülden naziktir

Bülbül cevreyleme güle yaziktir

Çok hasretlik çektim bagrim eziktir

Güle gelir gelir canlar paresi

 

Benim uzun boylu serv-i çinarim

Yüregime bir od düstü yanarim

Kiblem sensin yönüm sana dönerim

Mihrabimdir iki kasin arasi

 

Didar ile muhabbete doyulmaz

Muhabbetten kaçan insan sayilmaz

Münkir üflemekle çirag söyünmez

Tutusunca yanar askin çirasi

 

PIR SULTAN'im kati yüksek uçarsin

Selamsiz sabahsiz gelir geçersin

Asik muhabbetten niçin kaçarsin

Böyle midir ilimizin töresi

 

PIR SULTAN ABDAL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

DÜN GECE SEYRİMDE :clover:

 

 

Dün gece Seyrim'de coştuydu dağlar

Seyrim ağlar, ağlar Pir Sultan deyi.

Gündüz hayalımda, gece düşümde

Düşte ağlar, ağlar Pir Sultan deyi.

 

Uzundu, usuldu, dedemin boyu

Yıldız'dır yaylası, Banaz'dır köyü

Yaz bahar ayında bulanır suyu

Su da ağlar, ağlar Pir Sultan deyi.

 

Pir Sultan kızıydım ben de Banaz'da

Kanlı yaş akıttım baharda, güzde

Dedemi astılar kanlı Sivas'ta

Darağacı ağlar Pir Sultan deyi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DOST SENİN DERDİNDEN

BEN YANA YANA

 

Ötme bülbül ötme, şen değil bağım

Dost senin derdinden ben yana yana

Tükendi fitilim eridi yağım

Dost senin derdinden ben yana yana

 

Deryada bölünmüş sellere döndüm

Ateşi kararmış küllere döndüm

Vakitsiz açılmış güllere döndüm

Dost senin derdinden ben yana yana

 

Haberin duyarsın peyikler ile

Yaramı sarsınlar şehidler ile

Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile

Dost senin derdinden ben yana yana

 

Abdal Pir Sultan’ım, doldum eksildim

Yemeden içmeden sudan kesildim

Zülfün kemendine kondu m asıldım

Dost senin derdinden ben yana yana

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

Şu karşı ki yaylada göç katar katar

Bir güzel sevdası serimde tüter

Bu ayrılık bana ölümden beter

Geçti dost kervanı eğleme beni

 

Şu benim sevdiğim başta oturur

Bir güzelin derdi beni bitirir

Bu ayrılık bana zulüm getirir

Geçti dost kervanı eğleme beni

 

Ben gidersem sunam bana ağlama

Ciğerini aşk oduna dağlama

Benden başkasına meyil bağlama

Geçti dost kervanı eğleme beni

 

Gider isem bu il sana yurt olsun

Münafıklar aramıza kurt olsun

Ben ölürsem yüreğine dert olsun

Geçti dost kervanı eğleme beni

 

Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım

Aşalım da dost iline düşelim

Çok nimetin yedim helallaşalım

Geçti dost kervanı eğleme beni

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

GÖZLEYİ GÖZLEYİ GÖZÜM DÖRT OLDU

 

 

Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

Korular kalmadı kara yurt oldu

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

 

Kızılırmak gibi bendinden boşan

Hama'dan Mardin'den Sıvas'a döşen

Düldül eyerlendi Zülfikar kuşan

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

 

Mümin olan bir nihana çekilsin

Münafık başına taşlar dökülsün

Sancağımız Kazova'ya dikilsin

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

 

Pir Sultan Abdal'ım bu sözüm haktır

Vallahi sözümün hatası yoktur

Şimdiki sofunun Yezid'i çoktur

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DeLİ eMİn

Şimdiki sofunun Yezid'i çoktur

Ali'm ne yatarsın günlerin geldi

 

 

altında imzam olsun istedim..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

Bende bu yayladan şaha giderim

 

Karşıdan görünen ne güzel yayla

Bir dem süremedin giderim böyle

Ala gözlü pirim sen himmet eyle

Ben de bu yayladan şaha giderim

 

Eğer göverüben bostan olursam

Şu halkın diline destan olursam

Kara toprak senden üstün olursam

Ben de bu yayladan şaha giderim

 

Bir bölük turnaya sökün dediler

Yürekteki derdi dökün dediler

Yayladan ötesi yakın dediler

Ben de bu yayladan şaha giderim

 

Dost elinden dolu içmiş deliyim

Üstü kan köpüklü meşe seliyim

Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim

Ben de bu yayladan şaha giderim

 

Alınmış abdestim aldırırlarsa

Kılınmış namazın kıldırırlarsa

Sizde şah diyeni öldürürlerse

Ben de bu yayladan şaha giderim

 

Pir Sultan Abdal´ım dünya durulmaz

Gitti giden ömür geri dönülmez

Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz

Ben de bu yayladan şaha giderim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

Açılın Kapılar

 

Hızır paşa bizi berdar etmeden

Acılın kapılar şaha gideyim

Siyaset günleri gelip çatmadan

Açılın kapılar şaha gideyim

Yıkılın kaleler dosta gideyim

 

Kalenin kapısı taştan demirden

Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan

Bir kimsem yoktur ki dostu cağıram

Açılın kapılar şaha gideyim

Yıkılın kaleler dosta gideyim

 

Çıkarım bakarım kale başına

Mümin müslümanlar gider işine

Bir ben mi düşmüşem can telaşına

Açılın kapılar şaha gideyim

Yıkılın kaleler dosta gideyim

 

Abdal Pir Sultan’ım ey hızır paşa

Bizi hasret koydun kavum kardaşa

Yazılan mı gelir sağ olan başa

Açılın kapılar şaha gideyim

Yıkılın kaleler dosta gideyim

 

PİR SULTAN ABDAL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul olayım kalem yutan ellere,

Kâtip arzuhalim yaz Yare böyle.

Şekerler ezeyim şirin dillere,

Kâtip arzuhalim yaz Yare böyle.

 

Sivas ellerinde sazım çalınır,

Çamlı Beller bölük bölük bölünür.

Yardan ayrılmışam bağrım delinir,

Kâtip arzuhalim yaz Yare böyle.

 

Pir Sultan Abdal’ım Ey Hızır Paşa,

Gör ki neler gelir sağ olan başa.

Beni hasret koydun kavim kardaşa,

Kâtip arzuhalim yaz Yare böyle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.