Jump to content

Recommended Posts

Şiddeti ve vahşeti dini bir ritüel haline getiren bir felsefedir..

Geçmişi 1700 lere kadar dayanıyor..

İşin en gilginç yanı tarihte belkide ilk kötülüğü ön gören bir din..

Din diyorum çünki kendileri öylediyorlar..

 

 

Saygılar-sevgiler...

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

din ve kötülükle ne alakası var kardeşim...satanizm şeytana tapmaktır ve şeytan aslında kötü olan şeylere verilmiş addır(insan öldürmek falan filan)..şeytan yapılması uygun görülmeyen şeyleri özgür kılar...kısasa kısas yani..bi insan sana kötü davranıyosa sende ona davran,hayvanlar sana zarar vermedikçe onları incitme gibi... satanizm özgürlüktür arkadaşım..din insanı kısıtlar,baskı altında tutar..şunu yapma bunu yapma...satanistler şeytana değil özgürlüğe taparlar aslında ama kimsenin bununla ilgili bi bilgisi yokken herkes yok kedi keser onlar yok adam öldürürler diye densiz densiz konuşuyolar ama satanizmi biliyolarmı??buda önemli bence...

Link to post
Share on other sites

din ve kötülükle ne alakası var kardeşim...satanizm şeytana tapmaktır ve şeytan aslında kötü olan şeylere verilmiş addır(insan öldürmek falan filan)..şeytan yapılması uygun görülmeyen şeyleri özgür kılar...kısasa kısas yani..bi insan sana kötü davranıyosa sende ona davran,hayvanlar sana zarar vermedikçe onları incitme gibi... satanizm özgürlüktür arkadaşım..din insanı kısıtlar,baskı altında tutar..şunu yapma bunu yapma...satanistler şeytana değil özgürlüğe taparlar aslında ama kimsenin bununla ilgili bi bilgisi yokken herkes yok kedi keser onlar yok adam öldürürler diye densiz densiz konuşuyolar ama satanizmi biliyolarmı??buda önemli bence...

bence imzanı değiştir çünkü başkasının adına konuşmuş gibi oluyorsun imzan sana özel olsun çünkü ben bir yazı yazdığım zaman altına imza olarak ismimi yazarım ve genel kültürde de bu böyledir. başkaları yanlış anlamasın

Link to post
Share on other sites

sen öyle düşünüyosan o senin ********* özür dilerim... imzam M.Kemal ATATÜRK olabilir. bu onun satanist olduğunu göstermez..bende satanist değilim...ama bu olay bundan ibaret..satanizm budur yada inananlar buna inanıyor...lütfen konuyu çarpıtmayalım...

Link to post
Share on other sites

sen öyle düşünüyosan o senin ********* özür dilerim... imzam M.Kemal ATATÜRK olabilir. bu onun satanist olduğunu göstermez..bende satanist değilim...ama bu olay bundan ibaret..satanizm budur yada inananlar buna inanıyor...lütfen konuyu çarpıtmayalım...

ya herkesin inancı kendine gerçekten ben senin ya da Atatürk'ün satanist olduğunu söylemedim ki yazdıklarına kötü de demedim sadece sanki Atatürk yazmış gibi hissedildiği için söylemiştim. konuyu çarpıtmak istemezdim

 

arkadaşlar satanizm konusunda biraz bilgim var ama bu kavram yüzyıllardır var sonradan çıkma değil ayrıca mahallelerdeki çocukların ya da kulüpteki gençlerin de bu konuda çok bilgileri olmadığından kendi başlarına savunduklarını söyleyip grup kurmaya çalışan çılgın ve dengesiz gençlik oluyorlar. bir şey savunuyorum ne dersiniz bilmiyorum ama ben ce arkasında ciddi bir mantık olmayan bir düşünce dünyadan zamanla elenirdi. bu kültürün gerçekten içinde olan insanlar dışlarına hiçbir şekilde yansıtmıyorlar onların inandığı şeytan ise bizim bildiğimiz şeytan değil onlar bencillikten giriyorlar bu konuya şeytanın onlara güç verdiğini savunmuyorlar onlar şeytanı taklit ediyorlar şeytanın bencilliğiyle yaratılan varlıkların en kudretlisi olduğunu savunuyorlar. ve dini bilgilerimde ve bilgilerde şeytanın yaratılanlar arasında en kudretli olduğu fakat yalnız olduğu söylenir. gençlerin bazılarının beyinlerini böyle yetiştirip topluma aykırı bir sürü yaratmayı ve sonunda kişilerin kazanacağını hesaplıyorlar ilginç neyse çok fazla da konuşmak istemem bu konu hakkındaönemli değil benim için

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
nsl olunur nerde yaşarlar bildiğiniz satanist warmı? vede genel olark konusalım satanizm hakkında

Satanizm

 

 

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.

 

Kelime olarak şeytana inanma,tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi - Hırıstiyan din tahakkümüne ve özelliklede Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna Modern Protesto Hareketi demekte mümkündür. Bu hareket başta Hırıitiyanlık omak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla, başta İngiltere, Fransa, ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde özelliklede Amerika 'da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dini olan herşeyin karşısında, fakat şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Modern Satanizm ABD 'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

 

Satanizm 'in inanç ibadet ve ahlak anlayışını Yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. Satanizm de inançları 21 Satanist nokta, 9 büyük yasak ve 9 bildiri olarak ele alabiliriz.

 

 

 

 

21 SATANİST NOKTA

The Dark Book of Satan adlı eserde satanistlerin hayatı nasıl anlamalır gerektiği ve diğer bireylerle ilişkilerini düzenleyen yirmibir satanist nokta şunlardır;

 

-Gücünü kaybetmemek için ,zayıf ve aciz (karaktersiz,kişiliksiz) olanlara saygı gösterme

-İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına

-Mutluluğu barışta değil zaferde ara

-Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut

-Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et

-Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme

-Yapıyı Kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et...Çünkü yapı sadece bugün yada dün için değil her zaman içindir.

-Her zaman , yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış

-Boyun eğmektense öl

-Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.

-Her şey üstende başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (kendini aşmayı öğren)

-Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.

-Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi,daha uzakları görebilir

-Sevgiyi bir kenara atma ,fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır.

-Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.

-En önde olmaktan çok en üst de olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.

-Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.

-Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun

-Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.

-Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.

 

 

 

SATANİZMİN DOKUZ BÜYÜK GÜNAHI

Satanizm diğer tüm dinlere karşı çıkarak günahı ret ederken kendiside yapılmasını yasakladığı kurallar koymuştur. Satanizm 'de ki 9 büyük yasak şunlardır ;

 

1- APTALLIK (Stupitiy)

 

Satanist günahların ilki aptallıktır. Aptallar acı dymazlar. Satanistler hayatın tuzaklarla dolu olduğunu söyleyerek tuzaklara düşmemek ve aptal olmamak için çaba gösterilmesi gerektiğini savunur

 

2- OLMADIĞIN GİBİ GÖZÜKMEK (Preteniousness)

 

Boş böbürlenmelerin rahatsız edici bir şey olduğunu söylerler ve Lesser Magic 'in kardinal kurallarına hitap etmediğini bildiriler

 

 

 

3- SOLİPSİZM

 

Satanizm 'e göre başkalarına karşı davranışlarını dengelemek gerekmektedir. Çünkü karşıdaki kişi senin istediğin gibi olmaz yani sana ayak uyduramayabilir. Bu nedenden dolayı Satanizm, kişi sana nasıl davranıyorsa kişinin de ona öyle davranmasını öğütler ve kolaylıkla yanılgıya düşülebileceğini bu nedenle her an dikkatli olmak gerektiğini bildirir.

 

4- KENDİNİ KANDIRMAK (Self - Decient)

 

Satanistler için en büyük Kardinal günahlardan biriside kendini kandırmadır. Karşındaki kişilere her hangi bir nedenden dolayı (tabu, ön yargı,dış baskı vs) olmamasına rağmen büyüklük yakıştırıp saygı göstermeyi dederler. Satanizm için asıl olan bireysel çıkardır ve kutsal olan bireyin sadece kendisidir.

 

5- SÜRÜYE UYMAK (Herd Conformity)

 

Bir kişinin diğer bir kişinin isteklerini yerine getirebilmesi ona bir çıkar sağlaması ön koşuluna bağlıdır. Aksi takdirde bir çok kişinin isteklerine uymak onu köleleştirir. BU nedenle köle olmaktansa akıllı bir efendi seçmelidir.

 

6- PERSPEKTİF EKSİKLİĞİ (Lack Of Perspektive)

 

Satanizm yaşayarak her gün tarih yazıldığını bu süreçte perspektif eksikliğinin büyük acıları da beraberinde getireceğini bildirir. Bu nedenle her zaman geniş tarihsel ve sosyal olguları görmek gerekmektedir. Sürüye uymak özgürlüğü kısıtlar.

 

7- ORTADOKSLARI UNUTMAMAK ( Forgetfulness)

 

Daha önce var olan ve toplum tarafından dedilen veya birey tarafından dedilen şeylerin yeni bir görünüm altında ve farklı bir şeymiş gibi sunulması ihtimaline karşı dikkatli olmak gerektiğini aksi davranışın günah olacağına inanırlar.

 

 

 

8 - CONTERPRODUCTİVE PRİDE

 

Satanizm 'in kuralı eğer sizin için faydası varsa yapın dır. Fakat sizin aleyhinizeyse ve köşeye sıkıştığınızda tek çıkış üzgünüm bir hata yaptım,keşke anlaşabilsek demek ise bunu yapın. Fakat sonra tekrar denemek gerektiğini bildirir. Yani bireysel çıkarınız için her şeyi yapın.

 

9- ESTETİK EKSİKLİĞİ ( Lack of Aesthetics)

 

Birey evrensel estetik görünüme önem vermektense istediği gibi görünme özgürlüğünü kullanmalıdır. Başkalarına hoş gözükmek için taranmış saçlara vs gerek yoktur.

 

 

 

 

 

Satanizm 'in 9 Büyük Bidirisi

Satanizmin 9 büyük bildirisi ise şunlardır;

 

Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır

Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur

Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emer

Satanistler kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emer

Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur

Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur

Şeytan kilisenin en sadık dostudur.

Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır. Satanizm 'e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.

 

 

 

İbadet ve Ahlak anlayışları

Satanizm 'in temelinde geleneksel düşman olarak Hıristiyanlık dini görülmekte, toplum tarafından kabul görülen temel ahlak kuraları dedilmektedir. Cinsel sapıklıklar, cinayetler,kara büyü ve cadılık Satanistlerin bizzatihi yaptıkları olaylardır. Satanizm 'de bazı sayıların özel bir önemi vardır. 13 sayısının kutsallığına inanırlar. 666 sayısına özel bir önem verdikleri bilinmekte olup, bu sayının kutsal kitaplarda (tevrat, Zebur, İncil) geçen Şeytan ile ilgili ayet sayısına denk olduğu düşünülmektedir. Kedinin dünyada şeytana en yakın hayvan olarak kabul edildiği, bu sebeple ayinlerinde kedi kurban edilerek ruhi anlamda Şeytan ile birleşmenin kabul gördüğü düşünülmektedir.

 

Satanist törenler, ortaya konulan pentagram işareti etrafında mumların yakılması, baltaların elde tutulması, ters haç işaretinin çizilmesi veyatahta bir haçın yakılması, Şeytana dua edilmesi ve kurban olarak bir kedinin kesilerek kanının içilmesi ile gelişip, genellikle burçları aynı olan veya birbirine yakın kız ve erkeklerin cinsel ilişkiye girmesiyle biter. Kedinin kurban edilmesinin sebebi ise şeytana en yakın hayvan olarak görülmesidir. Bazen Satanist ayinlerde şeytana bakire kızlar da kurban olarak sunulmaktadır

 

Satanistler en büyük özelliklerinde birisi ise büyük bir gizliliktir. Grup üyelerinin aile ve yakın çevrelerinden bile Satanist olduklarını gizledikleri, buna sebep olarakta herhangi bir açıklamada bulunmaları halinde Şeytanın lanetine uğrayarak başlarına kötü şeylerin geleceğine inanmalarıdır.

 

Satanistler intiharı bir ibadet olarak algılarlar. İntiharın seçilme sebebi, tüm dinlerde kişinin kendi canına kıynmasının kesin şekilde yasaklanmasının etkisi büyüktür. İntihar eden kişi veya grup elamanlarınca yapılan telkinlerle buna zorlanan şahıslar bir an önce ölüp cehenneme giderek Şeytana hizmet etmeyi düşünmektedir.

 

 

 

Kutsal Kitapları

 

Anton Szandor Lavey 'in yazmış olduğu Satanist Bible (Şeytanın not defteri ) isimli kitap, Satanist gruplarca Şeytan 'ın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Bu kitap ta kısaca şu ilkeler açıklanmaktadır ;

 

Sonsuz kişisel tatmin için çalış

Hayatı canlı yaşa

Düşmanndan nefret et, sana vuranı yok et

Basit bir hayat yaşa,hayvanlar gibi ol

Günah denen şeyleri savunmak gerektiğini

Şeytanın öcü olarak kullanıldığında tüm dinlerin dostu olduğu

İstemedikçe kimseye akıl vermemeyi

İnsanın kendisini asla aldatmaması gerektiği ...gibi ilkeleri Satanizmin temel öğreti ve ilkeleri olarak açıklamaya çalışır.

 

Günümüzde Satanizm

 

 

Satanizm günümüzde ağırlıklı olarak Norveç ' te görülmektedir. Norveç 'in dışında ABD,Rusya,Polonya,Almanya da görülmekle beraber dünyada tüm ülkelerde şeytana tapan kişilere ve topluluklara rastlanmaktadır. Şeytanın Kilisesi adı altında örgütlenmeye çalışmalarına rağmen Satanizm de herşey bireyciliğe dayandığından dolayı bu çok zor görünmektedir. Özellikle Satanist cinayet ve İntihar olaylarıyla gündeme gelmekte ve Bazı ülkeler tarafından yasaklanmışlardır. Ülkemizde Satanizm bir din olarak kabul edilmemek ve Satanizm 'in yaygınlaşması toplum düzenini bozduğundan dolayı engellenmektedir. Tüm dünyadaki sayıları hakkında bir tahmin yapmak oldukça güç olmasına rağmen ülkemizde sayılarının 3.500 civarında olduğu emniyet kayıtlarında belirtilmektedir.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Değil Öyle

Satanistlik uydurmacadır. Satan Sheitan kelimesinin bozulmuş halidir. Yani Şeytan demektir. Şeytan ise Şey den kök alır. Bilinmeyen tarif edilemeyen demektir. Yani bunlar şeycidir. Şeyler de bilinmeyen demek olduğuna göre, kimse bir şeyi bilmez. Buna hiç bir Şey bilmemek de denebilir. Madem hiç bir şey bilmiyorsunuz ne diye Satanizm vardır diyorsunuz anlamıyorum. **********. Yok satanizm diye bir ŞEY.

Link to post
Share on other sites

benim bu konuda söyleyeceklerim sınırlı ama son derece önemli..

öncelikle satanizm tartışılırken bunun metal müzikle bir bağlantısının ve alakasının olmadığını anlamak gerekiyor..

metal müzik isyankarlığı ve sertliğinden dolayı kendini satanist olarak nitelendirenlerin hoşuna gidebilr, bu kişiler tarafından dinlenilebilir..ancak satanizm metal müzikle birbirine zıt iki kavramdır ki satanistler kendilerini şeytana teslim etmişlerdir..

oysa metal müziğin felsefesinde her türlü teslimiyete isyan vardır...

bazen haberlerde görüyoruz satanistin biri annesini kesti..aaa acaba metal müzik mi dinliyordu diye,

veya metal müzik dinleyen biri cinayet işledi... aaa acaba satanist midir diye...

bunları aşmak gerekiyor..

satanistler de başkalarına zarar vermeden eğer bunu kendi dinleri olarak görüyorlarsa istedikleri şeye tapsınlar, istedikleri ibadeti yapsınlar...:D

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
benim bu konuda söyleyeceklerim sınırlı ama son derece önemli..

öncelikle satanizm tartışılırken bunun metal müzikle bir bağlantısının ve alakasının olmadığını anlamak gerekiyor..

metal müzik isyankarlığı ve sertliğinden dolayı kendini satanist olarak nitelendirenlerin hoşuna gidebilr, bu kişiler tarafından dinlenilebilir..ancak satanizm metal müzikle birbirine zıt iki kavramdır ki satanistler kendilerini şeytana teslim etmişlerdir..

oysa metal müziğin felsefesinde her türlü teslimiyete isyan vardır...

bazen haberlerde görüyoruz satanistin biri annesini kesti..aaa acaba metal müzik mi dinliyordu diye,

veya metal müzik dinleyen biri cinayet işledi... aaa acaba satanist midir diye...

bunları aşmak gerekiyor..

satanistler de başkalarına zarar vermeden eğer bunu kendi dinleri olarak görüyorlarsa istedikleri şeye tapsınlar, istedikleri ibadeti yapsınlar... :D

 

 

sanatnistlerin uydukları şey bir nevi inanç meselesi diyebiliriz.ve bu inançla birlikte çıkardıkları bir takım kuralları ve uydukları olgular vardır.genelde halk arasında şeytana tapanlar kedi kesenler olarak nitelendirilirler ama tak bilgim olmamasına rağmen satanizm öyle bi şey değil.ve müzikle alakaları yok metal dinleyenler onlar gibi giyinor olabilir ama bunu bir müzik etrafında toplamamaız pek doğru olmaz diye düşünüyorum., bende bu tür konuları yeni yeni araştırıyorum.islam inancım kuvvetli olmasına rağmen dünyada oluop bitenlerden haberimin

olmasını istememden kaynaklanıyor bu...tam bilgisi olan arkadaşlar bu konularda açıklayıcı ve anlaşılabilir bilgiler verirse güzel olur.

Link to post
Share on other sites

aykırı olmak ve dikkat çekmek, radikal gözüküp zayıflıklarını bu şekilde kapatmak ve de içlerindeki şiddete kılıf uydurmaktan başka birşey değil. he inanç mı :huh: ama yinede her türlü inanca saygımız var :D

Link to post
Share on other sites
  • 7 years later...

satanizm şeytana tapmak mı :smile: şeytan satanistler için sadece bir semboldür. Ataist bi topluluğun şeytanın var olduğuna inanmasısı size ne derece mantıklı? ve ayrıca hiç bir satanist satanizmi din olarak kabul etmez. Bunları nereden duyuyorsunuz merak ediyorum.

burada bahsettiginiz mezhep laveyan spiritual satanizmde kedi kesmek vahset yoktur lutfen arastirarak yorum yapin satanizm vahset kedi kesmek degil bu eylemleri yapan kendini bilmez iblistaparlardir spiritual mezhebinde boyle birsey yok
Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...

Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm olmak üzere ikiye ayrılır.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.