Jump to content
Sign in to follow this  
Mehdî

VE ALEVİLİĞİN KARAKUTUSU AÇIYORUZ:

Recommended Posts

Konu VE ALEVİLİĞİN KARAKUTUSUNU AÇIYORUZ:

 

AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ, 
(ALEVİLERİN HÜCCETÜL-İSLAMI VE ALEVİ DİNDARLAR HAREKETİ LİDERİ) 
ALEVİLİK HAKKINDA 1001 SORUYA 1001 CEVAP VERİYOR: 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'güman ne demektir? ' el-cevap:'güman, şek ve şüphe demektir.buna göre dede korkut derki:'tanrının birliğine yoktur gümanımız? ' hacıbektaş ise:'imanın aslı rahman gümanın aslı şeytandır? ' der.derviş muhammed (19.yüzyıl) derki:'hak kuluna olun yakın güman ehli olman sakın.' güman ehli olmak agnostik ateist potansiyelde olmak diyalektik materyalist olmaktır argocası? ! ? vesselam )) ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'ebsem durmak ne demektir? ' el-cevap:'ebsemdurmak sureten ve sireten bir olmak tevhitte olmak kesretten kaçınmaktır.mesela 72 milleti bir görmek bir ebsemdurmaktır manada.mevlananın 'ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol? ' demesi kısaca 'ebsemdur' demesidir bektaşice.ebsemdurmak yine manada ikrar üzere marifet ol edep ol demektir.gerçeğe hu? ebsem dur? gibi diyebiliriz )) ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'dört kapı kırk makam ne demektir? ' el-cevap:'makam-ı mahmut dedikleri şey sırrı hakikatte dört kapı kırk makamdır.ibn-i arabi bu makamat için 'bize perdelidir? ' demiştir.nitekim taptuk emreyede perdeli olduğu için önce hz.pir-i hünkar (ks) ın sırrına vakıf olamadı.57 bin rum erenlerine de perdeliydi.kadıncık anaya o perde açık idi ki: hz.pir-i hünkarın selamını aldı sırrı faş etti.dört kapı gavslara kırk makam kutuplara açıldı.kutbül-kutup ve hatmül-evliyaullah hünkar bektaş-ı demir sultandır? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'hz.fatıma (as) kuranı nedir? ' el-cevap:'bu kuranın rivayete göre hindistanda olduğu söylenir.ama bizim anladığımıza göre hz.fatımanın vefatına kadar yazılıp tamamlanmış ve ona ithaf edilmiş bir kuran tefsiridir ki yazarı hz.alidir.peygamberin risaletime karşılık ehlibeytime sevgi istiyorum dediği sözün sırrına işareten o tefsir fatımaya ithaf edilmiştir.hz.ulul-emr mehdi bin fatıma binte resulullah ile ortaya çıkacak en kutsal kitaptır hz.fatıma (as) kuranı vesselam? ? ? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'gül ve zülfikar devri nedir? ' el-cevap:'12 imamların ilk 3 imamdan sonra 4.imam ile gaybet süreci başlamıştır.12.imamın gaybeti ile de artık gül devri başlamıştır.başı hacı bektaş sonu demir babadır.21.yüzyılda gül devrinin son temsilcileri izzeddin doğan, kemal kılıçdaroğlu ve mustafa sarıgüldür.ya iktidara yada devrime gidecekler.iktidar onların devrim bizim işimizdir.biz zülfikar devriyiz? ? ? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'aleviler kıyam etmedikçe mehdi zuhur etmez? diyorsunuz.açarmısınız? ' el-cevap:'aleviler mehdiye şii ve sünnilerde gerçek islama gebedirler.bahar gelmeden çiçekler açmaz.aleviler bi bahar mevsimi oluşturmaldır.devir alevilerin devridir.iranda humeyniye zemin hazırlandı.ve 8 milyon kıyam ile tahranda onu başa getirdi.aleviler de hak yolunda hak için kıyam etmedikçe mehdi zuhur etmiyecektir? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'akp'nin alevi açılımı ile btp'nin ehlibeyt açılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? ' el-cevap:'alisiz alevilik diye bir cümle atıldı ortaya.oysa sonra anlaşıldı ki:alisiz bir sünnilik varmış.erdoğanın hz.aliyi türbesinde ziyareti ilk sünni başbakanın oraya gitmesidir.haydar başda ehlibeyt külliyatı yazmış.bunu keşke 40 yıl önce yapsaydı da bizde daha samimi bulsaydık.yaşar nuri bu konuda çok ezber bozanlardandır? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'diyanet kaldırılmalımıdır? ' el-cevap:'müfredat açısından gerek diyanet gerek ilahiyat gereksede imam hatiplerde dört kapı kırk makam müfredat olarak öğretilse vede bu anlamda türk islam tasavvuf sünniliği esas alınsa bir sıkıntı yoktur.diyanet ahirzamanoloji kürsüsü kurmalı ve milletimizi ahirzamana hazırlamalıdır.12 imamlar gündeme getirilmelidir.bunlar yapıldığı taktirde bi sıkıntı yoktur? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'sayın ayhan aytaç yazarefendi 'hüccetül-islamıyım' diyorsunuz alevilerin hüccetiniz nedir? el-cevap:'rad suresi 7.ayetin son satırında derki:'her kavmin bir hidayetçisi vardır? ' işte bu bir hüccettir ve nasıl ki:türkiye caferilerin lideri selahaddin özgündüz ise bende inşaallah alevilerin hüccetül-islamıyımdır? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'hz.ali bir ehlibeyt tefsiri yazmışmıdır? ' el-cevap:'hz.ali resulullahın vefatından sonra 6 ay evinden hiç çıkmamış ve ehlibeyttefsirini yazmıştır.daha sonra bunu ebubekire ve ömere takdim etmiş.bunlar bunu şahsi zannetmiş reddetmiş.hz.alide bu ehlibeyttefsiri kuranı saklamış taki mehdi gelene kadar ümmetten saklıdır? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'1950den sonra aleviler neden ateistleşmişlerdir? ' el-cevap:'aleviler sağ ayağı ile iman ile yürür sol ayağı ile güman ile yürür.şah ismail derki:'kafirin küfrüyem müminin imanıyam? ' pir sultan derki:'küfrüçünde iman vardır seçebilirsen gel beri? ' yani kişi önce nefsinin küfrünü bilmeli ki ruhunun imanına ere.mehdi gelince aleviler imana geri dönecektir vesselam )) ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'hünkar-ı mehdiyyet nedir? sayın yazarefendi? ' el-cevap:'12 imamlardan sonra batında velayet süreci başlamıştır dört kapı kırk makamda? evveli hacı bektaş ahiri demir babadır.türkistan ve horasanda başlayan bu kutlu yolculuk istanbul ve bulgaristanda son bulmuştur.demir baba 10 padişah görmüş 120 yıl yaşamış hatmetmiştir.kanuni ondan çok korkmuştur.onda mehdi sırları vardı? ? ? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'atatürkün resminin cemevinde olması caizmidir? ' el-cevap:'dede derki:'münkir ve münafık olan girmesin bu ceme? ' atatürk mümin bir şahıs olduğuna göre elbetteki cemevinde şahsen veya resmen olmasında bir sakınca yoktur vesselam? ! ? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'aleviler neden camiye gitmezler? ' el-cevap:'siyasal islam hareketi mescid-i zırar ile zuhur etti.tevbe 107 ve 108 e göre aleviler camiye gitmezler.camilere siyaseti sokanlar bunu çok iyi bilirler.cübbelinin dediği gibi değildir.nisa 43 değil tevbe 107 ve 108 dir alevilerin camiye gitmeyişleri.? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'aleviler namaz kılarlar mı? ' el-cevap:'aleviler dönem dönem beş vakit kılmışlardır.sonra bunu iki vakite düşürmüşler.şimdi hiç kılmazlar.hz.ali camide öldürüldü meselesinden ziyade mehdinin gaybetinden dolayı aleviler namazı terketmişlerdir.mehdi zuhur edinceye kadar cemevleride haktır vesselam? ' 

Ayhan Aytaç'ın Notları soru:'alevilerin kestiği yenmez ve alevilerden kız alımaz iftirası için ne dersiniz sayın ayhan aytaç yazarefendi? ' el-cevap:'alevilerden kız alınmaz bir dişi aslanı siz erkek sırlanla çiftleştirmek istermisiniz? alevilerin kestiği yezitlere haramdır o yüzden yenmeyeceğini onlar bilirler.kedi uzanamıyacağı ciğere mındar dermiş )) ' 

Share this post


Link to post
Share on other sites

MEHDİ PİR GERÇEK VELİ:
(HİCR SURESİ 99ZUN BEYANIDIR?)
#bektaşisırrınıfaşediyoruz:"...ölmeden evvel ölmek ile fenafipir fenafişah fenafiresul fenafiillah ile dört kapı kırk makamın sırrına vakıf olan derviş marifet ve sırrıhakikat makamlarında ibadetten ve kulluktan düşmüştür?!" #anekdotlarım:"...can yayınlarının kurucusu ali adil atalayın abisi ahmet atalay bana dedi: "ben hacca gittim geldikten sonra beş vakit kıldım ama marifete gelince benden düştü ondan sonra beş vakti bıraktım.aslına ermekdir değer beş vakit ile avunmayız makamıdır bu?" 12.imam muhammed mehdi:
"...ben zuhur edinceye kadar bütün imameti iptal ediyorum,?"
hünkar hacı bektaş-ı veli:
"...hakka giden hak uğrum hakkı için biz ermişlerin önünde imamlık yapacak kimseyi göremedik?"
not:"mehdi gelinceye kadar bekliyoruz?" (GERÇEK/ERENLER)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ahirzamanologAAyazarefendi YORUMLUYOR:"...resulullah (saav) dedi:"...ümmetimin içinde "allah allah" diyen bir zümre olduğu sürece dünyanın sonu gelmiyecektir." başka bir hadistede der ki:"...ümmetimin içinde bir zümreye fitne hiç dokunmayacaktır?" ger iki hadiste güruh-u naci hadisidir ve al-i imran 104dü desteklemektedir.bu gurh-u naci alevilerdir arkadaş.mehdi alevidir derken bir hikmeti burdan açıklayacağım.mehdi hadis kaynaklı mezhepleri kaldrıracağına göre şii veya sünni olması mümkünmüdür.ama mezheben değilde neseben alevidir.alevi kelimesi hz.ali naslinden olan demektir.kutatgu biligde de böyledir.tasavvauftaki terminolojidede böyledir.bekri faruki alevi osmani gibi misal.mesela mevlana bir bekridi ebu bekirin soyundan gelir imam-ı rabbanide farukidir abdullah bin ömer bin hattabın neslinedir.mevlana derki:"hay ve diri olan derviş kimse imamda odur mehdide odur ister ömerin neslinden isterse alinin soyundan olsun?" biz bunu şöyle şerh ettik:"ömerin naslinden imam-ı rabbaniye alinin soyundanda pir sultandır ki yemenden gelmiş anadoluya ki 4.imam zeynelabidinin cihetinden alevidir pir sultan.bendeniz tasavvufçu olarak dört kapı kırk makama bağlıyım ve hem nakşi hemde bektaşiyim en büyük hedefimde bu iki tarikatı meczedip birleştirmek vasıl etmektir.imam-ı rabbani dedi ki:"mehdi zahir ile batını birleştirecektir?" adnan oktar mehdi konusunu gündem de tutmuştur diyor izlemek bedavanın moderatörü şimdi işittim bi cevap vericem: yahudilerde ahirzamn nebisini çok gündemde tuttular ama o gelince kendi öz çocuklarını tanır gibi tanıdıkları halde bile bile gerçeği inkar etmişlerdir.adnan oktar beni sosyal medyadan 12 yıldır bilir ekibide öyle.1400 den bu yanada adnan bey kendisini mehdi zannetmektedir.hatta rte de 1994den beri kendisini mehdi zannetmektedir.rte 1994den beri chp tarafından önlenememektedir bunun sebebi olayı bilememeleridir.rte nin mehdi büyüsünü bozmak çok basittir.ona sen mehdi misin? diye soracaklar.o ne cevap verecek bizde duyacağız.bunu yapmadığınız takdirde o kişi kendisini mehdi zanneder.bakın eğer kubilay derviş mehmedin kendisini mehdi zannetmesini değilde bana mermi işlemez sözünü işitmemiştir.bu yüzden askerlere kurusıkı sıktırmış da mehdiliğinin ekmeğine yağ sürmüştür.ve hayatına mal olmuştur.içimizdeki beyinsiz ve nasipsizler beyinsizliğine şahit oluncaya kadar mehdi zuhur etmez.yani MAL OLAN KİŞİ KENDİSİNİN MAL OLDUĞUNU ANLAYINCAYA KADAR MEHDİ ZUHUR ETMEZ.AMA O MAL OLDUĞUNU ANLADIĞI ZAMAN MEHDİDEN KURTULACAK SANMASIN.DURUM VE DERECESİNE GÖRE YA MERMİ YER YA DAYAK YER YA TOKAT YER YA KÜDÜR YER MEHDİDEN BUNUDA HERKES İYİ BİLSİN BENCE... mallardan bir maldır kemal kılıçdaroğlu? diye sosyal medyadan hakaret edilmiştir.bakın hem chp hemde diyanet her nedense mezhep konularına girmezler konum ve statü açısından.ABD AKPDEN AKP ALEVİLERDEN NEDEN ÇOK KORKMAKTADIR. cem küçük neden şöyle dedi:"...aleviler ile iyi geçinmeliyiz?" mustafa öztürk hoca neden "en büyük korkum bir alevi kıyamıdır?" neden fethuşşeytan:"...alevi-sünni çatışması pkkdan daha tehlikelidir?" dedi.iç ve dış mihraklar neden alevileri ve aleviliği kullanamıyor.misal soros denilen adam neden hiç aleviliğe el atamaz.baştaki hadislerin mucizesi ve kerametini anlatıyorum.nasıralı isa dedi:"...iyi meyve iyi ağaçtan bilinecektir." peki yehova şahitleri neden içlerindeki alevilerden bunu anlayamıyorlar.neden ülkemizdeki devrimciler dünya devrimine inanıyorda bu devrimi alevi bir mehdi yapacağına iman etmez şaşarım.eren erdem dedi:"...bu adam zamanın muaviyesi karşısına zamanın alisi çıkmalıdır?" ama mehdiye inanmadı.buna şaşarım.herkes bir kurtarıcı peşinde ama mehdiden bahseden yok buna şaşarım.adnan oktar 12 yıldır kendisini ve ekibini taciz ederim benden hiç bahsetmez buna şaşarım.2000den öncesinde kadar bütün televizyonlar ahirzamandan bahsederdi mehdi ve deccalden bahsedersi 3 kasım 2002den sonra bunlar kesildi.aleviler atatürkten sonra mehdi inancından koptu sünnilerde erdoğandan sonra mehdi inancından koptu buna şaşarım çok ama çok şaaşrım.ya ben çok zekiyim birileri süper gerizekalı yada ben süper gerizekalıyım birileri çok zeki hangisi buna şaşarım şaşarım şaşarım :)))"

Share this post


Link to post
Share on other sites

#KARMATİRİSALELERİ
#MEHDİHABERAJANSI
#CANLARVECİNLERİSTİHBARATI
#AHİRZAMANOLOGaaYAZAREFENDİ:
...akşemseddin "istanbulu önce mehmed fetheder sonra ehlisalibin ayakları altına alınır sonra mehdi fetheder?" hallac-ı mansur:"istanbulu türkler fethedecektir?" dediği için ortadoğudan kovulmuştur.oda türkistan bölgesinde bu gerçeği faş etmiş ve mejdelemiştir.pir gerçek velide diyor ki:"mehdi alevilerin içinden çıkacaktır?" alevi nedir? kutatgu bilige göre alevi ali neslinden demektir.tasavvuf terminolojisinde de bekri faruki osmani ve alevi vardır pir ve şeyhlerin şecerelerinde.mesela mevlana bekridir imam-ı rabbani farukidir abdulkadir-i geylani alevidir iki cihetten.be-yezit-i bistami caferi sadıktan üveysi kanallı ruhaniyetindn tasarruf ile demiştir ki:"...mehdi baba cihetinden hz.hasanın anne cihetinden de hz.hüseyinin neslinden olacaktır?" yani a.geylani gibi şerif ve seyyid olacaktır.hz.resul (saav) dedi:"mehdi hasan ve hüseyindir?" ve "hasan benden hüseyin aliden mehdi fatımadandır?" demiştir.otman baba:"istanbul hasan ve hüseyin şehridir?" demiştir.istanbuldaki büyük camilerde "hasan ve hüseyinin ism-i şerfileri vardır?" konstantiniyye ismiyle müsemma kontantine uyarlanmıştır buna göre hasan ve hüseyin şehri olan istanbulda "mehdiyye" olacaktır.dünya rahmanistan ortadoğu şiistan anadolu alevistan ve istanbul mehdiyye olacaktır.pir sultan dedi:"istanbul şehrinde (mehdi) ol sahib-i zaman tac-u devlet ile salınmalıdır?" bu şiirinden sonrada asılmıştır.edirnedeki alimler fatih döneminde henüz fetih olmamışken 50 gün "ya vedud sultan" tarafında engellenirken demişlerdir ki:"istanbulu mehdi fethedecektir mehmed evlad-ı ehlibeytten değildir?" akşeyh bunu murakebe yollu halletmiştir.şeyh bedreddin mehdi ve deccal inancını red ederken varidat kitabında can gözü açılıpta bektaşi olunca mehdi kıyamını başlattıda "horasana gideceğim?" diyince mehmet çelebi tarafından ordusu ile engellenmiştir.bir iranlı molla ile onu hücceten susturmuşlardır.

...ERENLERİN SARIÖKÜZ STRATEJİSİNE GÖRE MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI KAPSAMINDA HATTI MÜDAFA VE SATHI MÜDAFA İLE TÜRKİYEMİZ BAKARA SURESİNCE KORUNMAKTADIR."DÜNYA SARIÖKÜZÜN BOYNUZLARINDADIR?" O BOYNUZUN BÖLGESİDE İSTANBULA TEMAS EDER."ÖKÜZ SALIN ÜSTÜNDEDİR?" BU SAL KIBRISDIR AYNEL YAKİNDE.ONDANDIRKİ STRATEJİ UZMANLARI "TÜRKİYE TÜRKLERE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR STRATEJİK BÖLGEDEDİR." DEMİŞLERDİR.SARIÖKÜZÜN BAŞ KISMI İNCİLDE DE BAHSEDİLDİĞİ GİBİ YEDİ KİLİSELER BÖLGESİDİR.TEXE MARRS VE DAN BROWN TÜRK MİLLETİNİ OLACAKLAR KONUSUNDA UYARMIŞTIR.

...hz.yuşa neden istanbuldadır.eyyup sultan neden istanbuldadır.istanbul ile horasan neden hep fetih şehri olmuştur.şam ve mısır neden öne çıkmaktadır hep bunlara dikkat çekmek lazımdır.ayasofya ve topkapı sarayı neden önemlidir.şah ismailin altın tahtı ne arıyor topkapı sarayında ve kimi bekliyor? MEHDİ KIZILBAŞBUĞTÜRK kimdir? neden istanbulda 7 milyon alevi ve şii bulunmaktadır.iran kum kenti mollaları mehdi konusunda neden türkiye ve istanbul konusunu fazla işlemezler.ENAM SURESİ (HÜCCET SURESİ,) neden bilinmez ve zikredilmez.oysa o enam suresi ile bakara arasında çok önemli bağ vardır.enam mallar (keçi koyun deve sığır) demek ise bakara öküz demektir.mehdi enam çobanıdır.nitekim doğu kaynaklarında ahirzaman nebisinin 12 bin öküzü olacağı haber verilmiştir.bu 12 bin öküz mekke fethinde resul ile beraber olan seçkin ashabdır.12 bin öküzden kasıt bir hakaret değildir.cengiz hanın köpekleri vardı hepside askerdi ama köpek saygındı öküzde saygındır hindistanda öküze tapılmaktadır.zerdüşt şeriatında köpek çok değerlidir.kim köpek öldürse kısasen hemen öldürülür.ashab-ı kehfinde köpeği saygındır adı kıtmirdir.İTCİN kimdir? itcin kimdir? bütün saygın köpeklerin lideri olan bir varlıktır ki bunu şimdilik açmak izni rabbimizce bize verlmemişitir.ipucu verecek olursak itcin DABBETÜLARZDIR.VE BİR İPUCU DAHA KÖPEKLERİN SAĞ VE SOL YANAKLARINDA BİR SİYAH BEN VARDIR ANLAYIN GERİSİNİ VESSELAM VEL-İKRAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

İstanbul hristiyanlar tarafından işgal mi edilecek sonra mehdi tarafından fethedilmesi için. Yazdıklarınızdan bunu anladım.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tarih 02.03.2018 at 13:02 , 13thWarrior dedi:

İstanbul hristiyanlar tarafından işgal mi edilecek sonra mehdi tarafından fethedilmesi için. Yazdıklarınızdan bunu anladım.

...mehmed şevket eygi öyle düşünüyordu milli gazeteden.dedim.benim görüşüme göre inglizlerin istanbulu işgali oydu ve geldikleri gibi gittiler dedim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

#ahirzamanologAAyazarefendi:
"...ALEVİLER VELAYET-İ ALİYİ TERKETMİŞ SİYASET-İ MUAVİYEYLE  MEŞGULLER?"
...hadis:"...ali hak ile hak ali iledir?" sözlerini ümmü selemeden işitince o muaviye dedi ki:"...ben bu sözü işitmiş olsa idim ali ile savaşmazdım." keza ömer bin hattabın oğlu da son nefesinde şunu demiştir:"...ömrümün en büyük hatası odur ki ali ile muaviyenin sıffiyn savaşında tarafsız olmamdır oysa ben aliden yana olmalıydım?" necip fazıl:"...ali haklı idi ama muaviyede haksız değildi?" bunu şunun için derler güya sahabe arasında içtihatta sabit olana iki sevap hata edene bir sevap vardır.ali haklı idi iki sevap aldı muaviyede içtihatta hata etdi bir sevap aldı necip fazıl bunu demek istiyor.peki diyelimki muaviye hata yaptı peki bu hatasından döndü mü? hayır bilakis oğlu yeziti ehlibeytin ve ümmetin başına bela etti.hasan basri yeziti lanetlerdi ve muaviyeyede söverdi.hasan basri nakşi altın silsilesinde olduğu halde bu gerçek pek kabul edilmez.ebu bekir, ömer ve osmana sövdürmeyen sünni kardeşlerimiz o kadar kraldan çok kralcı olmuşlarki muaviyeyede sövdürmemekte ve yezitede lanet ettirmemektedirler.hatta şeytana lanetide pek göremezsiniz.muaviyeye hazret çeken bir adama dedim ki:"...hazret-i şeytanın oğlu hazret-i muaviyeden mi bahsediyorsun?" adam şaşırdı.ne demek bu dedi.ben dedimki:"...peygamberimiz elhamdülillah şeytanımı müslüman ettim o bana şimdi emrimaruf nehyimünker yapar?" demiştir.kim bu şeytan.enam suresi 112 de geçer "biz her peygambere cin ve insan şeytanlarını musallat ederiz.?" buna göre bizim peygamberinde üç insan şeytanı düşmanı vardır.ebu lehep ebu cehil ve ebu süfyan.ebu lehep malum tebbet suresi ile lanetlendi onun ruhuna tebbet suresi.ebu cehilde malum  gayya kuyusuna gitti.ve en son kim kaldı ebu süfyan.oda ömerin kılıcından korktu islam oldu.hadiste geçer:"...süfyan mehdiye biat eder 2 yıl sonra çayar ve mehdi onun başını gövdesinden ayırır?" ümmet-i muhammed emevi emperyalizminden kurtulmadıkça abd ve israil ve ingizliz belasından asla kurtulamaz.emeviler ümmetin nefs-i emmaresidir.nefs şeytandan daha şerlidir.nefs emevi şeytan abddir.malum humeyni abd için "...şeytan-ı ekber?" dedi.said nurside abd karşıtı sscb için "deccal-i ekber" demiştir.süfyan yeni bir devlet kurarsa deccalde yeni bir "yahudi devleti" kurar değil mi? ne ilginç mehdi istanbulda zuhur eder etmez deccalde israilde ortaya çıkacaktır.aleviler velayet-i ali ile uğraşacaklarına siyaset-i muaviye ile uğraşmaktadır.siyaset-i muaviye 1 muharrem 1440 salı günü miadını dolduracaktır.ve mehdevi milat ortaya zuhur etmiş olucaktır.istanbulda üç kez 7 şiddetinde bir deprem olma olasılığı çok yüksek bu milad-ı mehdeviyette.aleviler artık, "mustafa kemalin askerleriyiz?" sloganından vazgeçip "...muhammed mehdinin askerleriyiz?" demelidir.gazi mahallesindeki hak kıyamda ilkkez polise karşı direnirken beş bilemedim onbin kişi "...ya Allah ya Muhammed ya Ali?" diye slogan atınca olağan birşey oldu ve polis mukavvemeti geri adım attı.fetönün başı fethuşşeytan o zaman bu alevi kıyamından o kadar çok korktu ki "...eyvah bu alevi sünni çatışmasına giderse çok tehlikelidir.alevi sünni çatışması pkkdan daha tehlikelidir?" dedi.keza almanyada bir diziden ötürü aleviler tarihi kilise önünde 50 bin kişi toplanıncada fethuşşeytan çok korkmuştur.ALEVİAFOBİ hem avrupayı hemde ülkemizi rahatsız etmektedir.ve dolaylıda olsa AKP-MHP ittifakını yaratmıştır.türkiyede cemevlerinin yapılması sünni kardeşlerimizi tedirgin etmektedir.hz.ali derki:"...insan bilmediğinin ve tanımadığının düşmanı olur?" ülkemizde sünni kardeşlerimiz alevi gerçeğini bilmek ve tanımak istemiyor ve dolayısı ile düşman oluyorlar.bil tanı sev.böl parçala yönete dönmüştür.aleviler 72 millete empati kurarlarken kendilerine self emperyalizm uyguluyorlar."self emperyalizm?" kavramı yaşar nuri öztürke aittir.bu kavramı o osmanlı için kullanmıştır."...osmanlı self emperyalizm uygulamıştır?" oysa imam ali hakkında nazil olan ayette"...onlar müminlere karşı merhametli kafirlere karşı zorlu ve onurlu savaş verirler?" iken aleviler kendi içlerinde birbirlerine karşı zorlu savaş vermektedir.merhametten illet-i maraza dönmüştür.gelin canlar bir olalım derken gelin yoldaşlar fraksiyonlara bölünelim olmuştur.chp eğer yakın tarihte alevilere umut vermez ise ikiye bölünür ve bir alevi partisi ortaya çıkar ki işte o zaman taşlar yerine oturur.biz "CEM PARTİ" olarak ismini belirledik.ismini biz koyduk ömrünü ALLAH tamamlasın.haydar baş ve cemaatinin başına gelenlere gelince iyi olan rabbimin bir iyiliği olsun bizden inşaallah ve elhamdülillah ki: onlar hacı bektaşa intisap ve 12 imamlara biat ettikleri için şu ayet iman imtihanına sokmuştur onları:"...sizden önce geçenlerin zor ve çetin yollardan geçtiği gibi sizlerde zor ve çetin yollardan geçmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?" haydar baş ve cemaati 12 imam ile rabıtaya girmiş ve onlar ile beraber sırlanmış ve gaybete çekilmişlerdir.sanki haydar baş ve cemaati sır olmuş göğe çekilmişlerdir.zaten alevilerde 1440 yıldır öyledir.bakın ülkede varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur.ancak kaim olan mehdi ile o aleviler zuhur edecektir ki 20 milyon bozaslan sürüsü gibi bir zuhurat olacaktır.ve kaim olan mehdide kızılaslan gibi başlarına geçecek işleri yoluna koyacaktır VESSELAM.

o öğle ayhan aytaç:
...rabbim seni tenzih ederim?
...sana hamdederim,
...seni yüceltirim,
...senden başka ilah yoktur?
o gece iman melekleri:
...bizler rabbinin melekleriyiz?
...imanı yerleştirmeye geldik,
...bizler gidiyoruz,
...hamdet ve rabbine layık kul olmaya çalış?
GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE:
BAKİ GERÇEKLER DEMİNE HU DOST ALLAH EYVALLAH
GERÇEĞE HU MÜMİNE YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN
EN DOĞRUSUNU ALLAH VE GAYBI ANCAK YARATAN BİLİR
ALLAHIN LANETİ YALANCILARIN GAZABI ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
#ahirzamanologAAyazarefendi:
"HZ.ALİ'NİN KİTABI: CİFR-İ CAMİÜDDÜNYA VEL AHİRE?"
...imam ali dedi:"...resulullah (saav) bize dünya ve ahiret konusunda kafamızda hiçbir soru işareti bırakmadan (REFİK-İ ALAYA) gitti?" imam gazalide imam alinin kitabının adı açısından doğru tanımlama ile ...cifr-i camiüddünya vel ahire? demiştir.sadece CAİMA ve cifr-i camia diyenlerde vardır.ve rivayet o ki imam ali huruf-u mukatta olan ayetlerin hepsinin tevilini yapmıştır.o yüzden ...bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.demiştir.imam alinin ilmi ile kimse yarışamaz.o ilim ve hikmette öyle bir paya sahiptir ki bizde DOKSANBİNKELAM derler.sultanül-vaizin şirazi de PEŞAVER GECELERİnde bundan bahsetmiş ve biz Alevilerin sırrıhakikat terminolojisi ve antolojide külliyat-ı mukaddesimizi tasdik etmiştir.BEKTAŞİ SIRRI daha bir net ortaya çıkmıştır.bektaşi sırrı 1000 yılda anadoluda cem olmuş şerif ve seyyidlerin sırlarının cem olmuş ve mehdi sırrı ile sırlanmış bir sırdır.ve bu sır edep erkanda "demir baba" ile mühürlenmiş MEHDİ SAHİB-İ ZAMANa bırakılmıştır.şia alimlerine göre her asrın sırrını bilen MEHDİ elbette bektaşi sırrınıda faş edecektir.isa sırrı nasıl ahmet ile faş oldu ise bektaşi sırrıda mehdi ile faş olur ki dört kapı kırk makam ile sırlanmıştır ana sırr-ı erbaynda.imam ali dedi:...bir zaman gelecek kadınlar meryem gibi gebe kalacaktır? ve bu tüp bebek hadisesi ile gerçek olmuştur.bu alinin sırlarından bir sırdır.CAMİA kitabında bu yazılıdır.ve yine ali derki:...YILDIZLARDA YERYÜZÜ GİBİ ŞEHİRLERDİR?. ve 1400 sene sonra bu da ilmen bilmen gerçek olmuştur.kuran mucizesi hadis mucizesi derken imam alinin sözleride elbette anlaşılmaktadır.hangi filozof AKIL GİBİ MAL İYİ HUY GİBİ DOST EDEP GİBİ MİRAS BİLGİ GİBİ ŞEREF YOKTUR.demiştir.ilmin onda dokuzu alide diğer birde de alinin nasibi vardır.hikmet yine öyle.BA nedir? ba bektaştır veya bektaşi sırrıdır.ba'nın altındaki nokta alidir ama ahir-i ali yani mehdidir.ali beş parmağı bilir gibi her ilimden haberdardır.gökte dörtbin sayfa kitap vardır bu aliye verilmiştir.ilm-i hakikat olarak ve yine yedibin sayfa kitap vardır oda hacı bektaşa verilmiştir sırr-ı hakikattir.rabbin en büyük sırrı bektaştır.bektaş eşit demektir.herşey zıttı ile kaimdir.ve o zıtlar eşittir bektaşi sırrındaki hak ile batıl hayır ile şer helal ile haram halil ile hasım rahmani ile şeytani mesihi ile deccali mehdevi ile süfyaniyet BEKTAŞİ SIRRIDIR.faş oldumu alem yok olur.işte alemin yok oluşu HAK KÜRSÜDE imam hak konuşur batıl yok olur makamı burasıdır.bektaş hakka giden hak uğrum hakkı için gülbenk okumuştur.ve BİSMİLLAHİ HUU diye arşın tavanına kadar makam-ı mahmut sahib-i olmuştur.livalülhamd bayrağı kaim olan mehdiye verilmiştir.huu sırrı ibranicede YEHOVA sırrına bağlıdır.O ALLAH Kİ ve rahman ve rahim olan Allahın ADI YEHOVADIR.bu isim herkesin diline düşmesin diye böyle oldu şeytan Allah ile aldatır ama YEHOVA ile aldatamaz ispatı yahudilerdir.yahudiler hiç YEHOVA dermi bi bakın.bilakis kim yehova dese ona kızarlar mesela YEHOVA ŞAHİTLERİNE çok kızmaktadırlar rabbin adı boşyere anılıyor diye zira ONEMİRDEN biridir ki ...RABBİN ADINI (YEHOVA) BOŞ YERE ANMIYACAKSIN? imam ali dedi:ben tevrat ve incili tefsir ederim ve incil ile tevrat dile gelse derki:neden imam aliye uymadınız.ve imam ali kamus-u kitab-ı mukaddes olan üç kitabın tevilini kaim el mehdiye bırakmıştır zira yuşa bin nun ona ruhaniyette haber verecek.ve habib-i neccar ile antakyada buluşacak ashab-ı kehfde bundan haberdar olacak.mehdi 2019 hareketi sahibi olan MEHMED GÜVEN abimiz hızır aleyhisselam ile musayı görmüş demişki onlar MEHDİ 2019da gelecek hazırlık yapın.oda hazırlık yapıyor cemaati ile.okul ve türbeleri ihya ediyor.rivayet o ki hatayda 50 hızır dergahı vardır.aireten 250 başka dergahlarda vardır.nusayriler mehdinin doğumu konusunda farklı tarih verirler 8 ŞABAN derler ve kaim olan da 24 eylül 2004de kıyam ettiği zaman da 9 şabandır.arasında 1 gün vardır.şimdi şii alimler bu işe ne derler.sünni-hanefi-nakşibendilerde mehdi hz.hasanın soyundan diyor oysa mehdi bin hasan olduğu için böyle zannetmişlerdir.şüphesiz ALLAH BENİ BİLİYOR ONA HAMDÜ SENALAR MUHAMEDEN RESULULLAH BENİ BİLİYOR ONA SALATUSELAM ALİ FATIMA HASAN HÜSEYİN BENİ BİLİYOR ONLARA SEVGİ VE SAYGILAR VE SALATUSELAMLAR .imam ali dedi:ben bütün önderleri bilirim.100 kişiyi saptıran ve 100 kişiyi hidayete erdiren hayır ve şer ümmetin imamlarını bilirim.kim ebu bekirden kim ömerden kim osmandan ve kim benden ve fatımadan ben bilirim.ve o evladımı görmeyi ne çok isterdim.VE ALLAH ONA ONU GÖRMEYİ NASİP EDECEKTİR.ehl-i hak vessaburun imamı olan ali derki:ALLAH SABREDENLER İLE BERABERDİR.BEN SABREDENLERİN İLKİYİM BENDEN SONRA 11 EVLADIMDA SABREDER.ZAFER MUTLAKA ONLARADIR.KABENİN RABBİNE ANDOLSUN BİZ KAZANDIK.ve rab derki:bekleyin bizlerde bekleyenlerdeniz? neden rab bekler resulü bekler ehlibeyt bekler 12 imam bekler neyi bekler ...TABİKİ KAİM OLAN MEHDİNİN ZUHURUNU.ve rab ademi yaratmasından bu yana hiçbir zaman böyle bir bekleyiş ile beklememiştir.124 bin peygamber 100 bin evliyadan sonra 1000 hızırdan sonra değil 15 milyar yıl 129 milyar yıldır dünya beklemektedir o zillet ve hezimet için.dünya denen mağrur işte bu yüzden mağrur 124 bin nebi 12 imam hünkar hacı bektaş-ı veli (ks) ve 100 bin evliyanın keramet ve mucizlerine tek tek tanık oldu yine ona birşey olmadı zannetmektedir.isa dedi:ben barış değil kılıç getirdim dinyaya? ve ümminebi dedi:ben bu dünyayı mamur etmeye değil helak etmeye geldim? ve şimdi meleklere kulak verelim:YA RAB KAN DÖKÜP FESAT ÇIKARTACAK O (KAİM) HALİFEYİ Mİ YARATACAKSIN? melekler ademi o kaim zannetti ama rab dedi sizin bilmediğiniz şeyler var.ONLAR TUZAK KURUYOR BENDE TUZAK KURMAKTAYIM.BENİM TUZAĞIM MÜMİN VE AZİZ KULLARIM İÇİN HAYIRLIDIR.#HAYIRLICUMALAR

Share this post


Link to post
Share on other sites

#ahirzamanologAAyazarefendi:
"HERKİM YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST EDİNİRSE ONLARDANDIR_?"
(HERKİM FAİZCİ YAHUDİLERİ VE ZİNACI HIRİSTİYANLARI DOST EDİNİRSE_?)
...ümminebi (saav) dedi:"benim ehlibeytime buğz edenin Allah canını yahudi ve hıristiyan olarak alsın." ve son nefesde dedi:"lanet olsun o yahudi ve hıristiyanlara ki (öldürdükleri) peygamberlerin mezarlarını mescide çevirmiştir?" maide 51de YAHUDİ VE HIRSİTİYANLARI DOST EDİNMEYİN.derken ne denmek istenmiştir.ingiliz muhibler cemiyetinden veya israil dostluk grubundan olmayın mı denmiştir yoksa onların başta kendi kutsal kitaplarında olanı ve sonra gerçek furkanda yazılı olanları inkar ettikleri için midir.HER KİM RABBİNDEN İNDİRİLENE İMAN ETMEZSE KAFİRLERDENDİR.ayetine göre aslında o yahudi ve hıristiyanlar kendi kutsal kitaplarına inanmadıkları için midir.zira biz müminler kitapların tümüne iman ediyoruz.ama o yahudi ve hırsitiyanlar başta kendi kitaplarını inkardadırlar.zira KURAN buna çok işarette bulunmuştur.örneğin biz bize indirilene iman ederiz diyen çıfıtlara ...ÖYLE İSE NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ PEYGAMBERLERİNİZİ.diye cevap vermiştir.veya neden 10 emre itaat etmediniz.isa o fahişe olan kadına recm yapan yahudilere şöyle der:10 emre itaat eden kimse taşı önce o atsın.ve kimse taş atamamıştır ki 10 emre itaat konusunda hepsi günahkardır ve tevratta ...10 EMRE İTAAT ETMEYENE LANET OLSUN.sözü onları korkutmaktadır.ilyas beddua etti:GÖKTEN ATEŞ İNSİN VE ONLARI HELAK ETSİN.ve şimdi şu ahir-i ahirzamanda da gökten ateş inmekte o israile ki binlerce füze atılmakta hamas ve hizbullah neferlerince.10 emrin sonu MESİHİYETTİR.54 farzın sonuda MEHDİYYETTİR.bugün ABD incille savaşıyor İSRAİL tevrat ile savaşıyor.ve bu iki leş karkaları ile ittifak-ı müttefik olanlarda GERÇEK FURKAN ile savaşmaktadırlar biz bunlara SÜFYANİLER deriz.bu süfyaniler ankara sincanda tanklar yürürken karşı çıkarlar DEMOKRASİYE BALANS AYARI meselesinde ama ABD nin tankları IRAKA girdiğinde ...biz demokrasi getireceğiz diyince kanarlar.bu süfyaniler chp için terör ittifakında der ama abd ile müttefik olduklarını unuturlar o abd ki açık açık pyd ve ypg için tırlar dolusu yardımda bulunur.almanyaya nota verirler ama abd için nota nota türkü söylerler.bu süfyaniler istanbulun fethinde komutanı öne alırlar ama çanakkalede komutanı ikinci plana atarlar işlerinde yahudi ve hıristiyan gibi inkarcılardır.doğruyu yalanlar yalanı doğrularlar bu süfyaniler ki hain kahramandır kahraman haindir bunların terminolojisinde ama biz biliriz kim ne der ne demek ister.bu süfyaniler ortadoğuda iran bayrağı dalgalanacağına ABD ve israil bayrağı dalgalansın diyenlerdir.süfyaniler yahudi ve hıristiyanları dost edinenlerdir.ŞEYTAN DECCAL SÜFYAN KOALİSYONUDUR bunlar.mehdi ve mesih ittifakına karşı deccal ve süfyan müttefikidir bu süfyaniler.bir yahudi mesihe iman eder ama o mesihin meryemoğlu olduğunu kabul etmez bunun gibi süfyanide güya mehdiye iman eder ama o mehdinin 12.imam muhammed mehdi olduğunu kabul etmez.yine bu süfyaniler dört mezhep imamına iman eder ama 12 imamı inkar eder.oysa o 12 imam ehl-i zikirdir.yani kuran-ı furkanı tek tefsir yapabileceklerdir.abdullah bin ömer 12 yaşında olan muhammed bakıra ki 5.imamdır bu bir adamı gönderir de falanca ayetin tefsirini sorar ve kıyasen bunu onlardan başkası bilemez der.imam ali ehlibeytten olduğu için ilk 3 halife ile kısyasınada içtihaden karşı çıkarlar ehlibeyti hesaba katmaz iseniz ümmet-i muhammedin en hayırlısı ebu bekirdir ama şu ahir-i ahirzamanda en hayırlısı kaim el mehdi bakiyyetullahtır.cafer-i sadık hem cinlerin hemde insanların alimidir 6.imamdır aziz ve mehdi imamdır.hem nakşi hemde bektaşi altın silsilesinde o vardır selman-ı ali muhammedde  vardır.iş mehdi-yi ali muhammedde hatmolurken o hazret-i hüccetullah öyle bir hidayet ile hidayet ederki: gerçek tevrat ve incil ile ve KURAN-I FURKAN İLE VE CİFR-İ CAMİA İLE hidayet etmediği kişi kalmaz semavilerden.hepimiz semaviyiz çünki semadan inen ademinoğullarıyız.imam-ı rabbaninin işaret buyurduğu üzere zahir ile batın yol vasıl olur dört kapı kırk makamda nakşi ve bektaşilikte ki sırrıhakikat budur.biz şii ve sünni değiliz biz EHL-İ SÜNNET VEL CEMAATİZ FIRKA-İ NACİYİZ GÜRUH-U NACİYİZ.ehlibeyt konuşan kuran ve yaşayan sünnettir.ehlisünnetin sermayesi ehlibeyttir der imam-ı rabbani ki bunu göremeyen nasipsizler vardır.24.imam altın silsilede odur.hz.muhammedden hz.ahmet-i farukiye kadar olan 24 kişi bizim en büyük hüccetimizdir TASAVVUFTA ki ilk 24 mektubat-ı rabbani 4 kapı 40 makamı şerh etmiştir.ehl-i cuma vel cemaattir bize uyanlar ki nakşi ve bektaşi MEHDEVİLERDİR.adem hindistanda idi havva afrikada ve arafatta kavuştular.isa oraya gitmek istedi hüseyin oraya gitmek istedi hindistan güneşi ahmettir.17.ahmet işte budur.isa ahmedi böyle müjdeledi.dikkat isa emmanueldi ama ismi isa diye anıldı ve müjdelenen ahmetti ama ismi muhammeddi ne ahmet ne immanuel birlikte anıldı tarihte işte şimdi anıldı.ahmed-i mahmut göktedir muhammed mustafa yerdedir.immanule : yani rab bizimle nedir? yakında bunu anlıyacaksınız mehdi ve mesih ile yehovanın birlikteliğini.rabbimiz ALLAH rabbimiz YEHOVA ile birlikte ilkkez şimdi bizim ile anıldı işte.o aldatıcı şeytan ALLAH ile aldattı ama YEHOVA ile aldatamadı.ism-i azam nedir kim bildi.resulullaha öğretilen o ism-i azam ile yine mehdi dua edecek ise nedir o ism-i azam elbetteki HU HUVE YEHOVADIR.HAK HAKİKAT VE SIRR-I HAKİKATTİR.HU HAK İLE HUVE HAKİKAT İLE SIRRIHAKİKATTE YEHOVA İLE BEKTAŞİ SIRRI OLDU AMA ŞİMDİ FAŞ OLDU.PİR GERÇEK VELİ:(GERÇEĞİN RUHU VE SÖZLERİN PADİŞAHI) DEDİ:"CÜMLE SIRLAR BİZE AYAN VE BİZDE FAŞ OLDU VESSELAM" GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE 

PİR GERÇEK VELİ
EHL-İ CUMA VEL CEMAATİN KELİME-İ ŞEHADETİDİR:

ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER
SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ  VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR

ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ: 
ER-MUHAMMEDEN RESULULLAH VE HABİBULLAH
İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH
ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ:
ER-ALİYYEN VELİYYULLAH VE VASİYYULLAH
İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH
ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ:
ER-MEHDİYYEN İMAMULLAH VE HÜCCETULLAH
İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH
ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ:
ER-MESİHHEN RUHULLAH VE KELİMETULLAH
İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH

ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAHUVALLAHUEKBER
SUBHANALLAH-İ VELHAMDÜLİLLAH-İ  VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBERRR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mezhep diye bir şey yoktur. Çünkü din gerçek değildir. Uydurmadır. Din uydurma bir şey olunca mezhep diye bir şey hiç olamaz. 

İnsanları mezheplere ayırmak bir insanlık suçudur. İnanç özgürlüğüne aykırıdır. İnancın standardı olmaz. Herkes istediği her biçimde inanabilir. Kimseye inancının yanlış olduğu iddiası yöneltilemez. İnsanlar inançları ile yargılanamazlar. Eylemleri ile yargılanırlar.

Teorik olarak insan sayısı kadar din ve tanrı olabilir. Mezhep diye bir şey zaten olmaz. Her insanın kafasında farklı bir din anlayışı ve tanrı tasavvuru olabilir. Bu farklı inanç biçimlerinin hiç birine kayıt şart standart konulamaz. İnsanlar inançlarında tümüyle özgürdürler. Kimseye senin inancın geçersiz baskısı yapılamaz. 

Sadece "inancımın gereği olarak yaptım" diye suç işlerse o zaman yargılanır. Bu yargılama da inancından bağımsız, sadece işlediği suç açısındandır. Onun haricinde inanç biçiminden dolayı bırak yargılanmayı, kınanamaz bile...

Bunlar kesin insanlık haklarıdır. Ama halkımızın çoğu bundan habersiz şekilde birbirlerini münafık bilmem ne mezhebinden şu bu, yok namaz kılmıyor yok oruç tutmuyor diye sınıflandırmaktadır. Bunlar Ortaçağdan çıkamama veya daha kötüsü Ortaçağa dönme belirtileridir ve son derece vahim, korkunç geriliklerdir. Bu çağda böyle geri dogmatik fikirlere sarılmak büyük bir utançtır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Madem insanlara inançlarından dolayı baskı yapılamaz, o halde siz niye Müslimlere allah yoktur Kuran uydurmadır Muhammed yaşamamıştır hayali bir fenomendir gibi empozelerde bulunuyorsunuz diye soruyorlar. Bunlar fikir özgürlüğü kapsamındadır. Fikirlerini söylemek baskı değildir. Fikirlerini açıklama özgürlüğüdür. 

Ama eğer devlet örneğin atıyorum örnek olarak İslamın geçersiz bir din olduğunu ilan etse bu laikliği ihlal eder. Devlet böyle bir tasarrufta bulunursa insan haklarını, inanç özgürlüğü çiğnemiş olur. Fakat bireyler bunu fikirlerini açıklama olarak söyleyebilirler. Bu bir sakınca yaratmaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
#ahirzamanologAAyazarefendi:
"GÖKTE DİNİMİZ İSLAM YERDE DİNİMİZ TAKİYYEDİR VESSELAM?"
...Münkere karşı gücünüz yettiğinde elinizle yetmedi diliniz ile yetmedi kalbinizde buğz edin ama bu imanın en zayıf halkasıdır.DİYE BAŞLAYALIM.Allah katında din İslamdır yerde ise henüz İslam yer almamaktadır bunun nedeni hak olan devlet kurulmadı hak olan imam zuhur etmedi hak olan halk henüz belirmedi.yeryüzünden fitne kalkıncaya din yalnız Allahın oluncaya kadar onlar ile yani şirk tağut ve masiva ehli olan ehlivehen ile savaşın diyor rabbimiz ALLAH.ve kendi içinde ümmet 73 fırka olur 72 siz fırka-i dalle olur deccal yanında olur 73.fırka-i naci ise kurtuluşa ermiştir nefsin heva ve hevesine galiptir.birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir.birbirlerinin gıybetini yapmayan israf ve tasarrufta olmayanlardır onlar.tevbe 73 derki:münkir ve münafıklara cihat aç.ve bu cihat henüz açılmamıştır tam müteşekkilen.cafer-i sadık derki:ümmet münkir ve münafık olarak safları sıklaştırır ve karşılarında muhalefet eden müminler kalır.bu müminler kaimmehdiyi isterler.kaim zuhur ettiğinde hemen etrafında toplanırlar bir saniye bile vakit kaybetme şansları yoktur alıp verdikleri nefeste iman olacak.KARDA BİLE OLSANIZ ONA YETİŞİN hadisi bunu haber veriyor.ammar takiyye ile imanını gizledi resul ona caizdir dedi.takiyye hak takiyye içimizdeki münkir ve münafıklara karşı ikiyüzlü olmaktır.ama imam alinin ebu bekir, ömer ve osmana uyguladığı başkadır.zira imam ali imanın mücessem halidir.12 havariye isa'dan sonra nasıl şeytan musallat oldu isa konusunda onları yanılttı ise resulullahtan (saav) sonrada şeytan aşereyimübeşşereye musallat oldu.ali bunu biliyordu onun için sustu ve sabretti.ne yapacaktı hepsini kılıçdan mı geçirecekti.ömer şeytanı ve deccalı gördü öldürmek istedi resul buna izin vermedi der kaynaklar.bu böyle ise o niye öyle olmasın deriz.zira resul dedi:ALİYİ ALLAH VE RESULÜ BİLİR.ebu zer bile bilmek istedi bilemedi rab edinecekti nerdeyse imam aliyi ama imam ali onu uyardı.bunu anlayan ibn-i sebe belki işi suistimal etti.nasireddin nusride bu fitneye gark oldu.din velayet ile gadir-i humda tamamlandı.velayetin şahı ve emirel müminin alidir ama bakiyyetullah değildir kaim-i hüccetullahtır bakiyyetullah.salat-u selam emirel müminine ve bakiyyetullaha.hakim et tirmizi hatmülevliyadan bahsetti zamansız uyandırdı o fitneti ki mehdi ile hatmülevliya ikisi ayrı sırdı biri ehlibeytin velayetinin diğeri ümmet-i muhammedin velayetinin sırrı idi bu iki sır BEKTAŞİ SIRRI ile sırr-ı bahreyn oldu.bektaşi sırrı insan-ı kamil kitabının sahibi şehit murtaza mutahharide de perdelendi.o ibn-i arabi dedi mevlana dedi ama hacı bektaş diyemedi.bursevide "dünyanın ve anadolunun büyük evliyaları"adlı kitabında ne ahmet yeseviden nede hacı bektaştan bahsetti onada perdeli idi bektaşi sırrının sır perdesi mehdinin bulutlar arkasındaki güneş misalidir.ama şii ve sünni ulema bundan pek yararlanamadı hakkı ile hz.hünkarı anlıyamadı.mehdi ile hatmülevliya bellidir.yine ismail hakkı bursevi dedi:"...mehdi yanında murtaza ve hatmülevliya vardır?" İMAM ALİ İLE HACI BEKTAŞIN PORTRESİNİ NERDE YANYANA GÖRDÜYSENİZ SIR ORDA VE KAİMİN ASHABIDA ORDADIR.kim anladı bunu işte aşikaren faş oldu.gerçeğin ruhu ve sözlerin padişahı PİR GERÇEK VELİ ile onun tasarrufu ile biz bu gerçeklere ehl-i dem olduk.ve asl-ı hakikatte hatmülevliya artık pir gerçek velidir ama o bir kürsüdür artık kaim el mehdi bakiyyetullahın hak kürüsüsüdür....O BİR KÜRSÜDEN KONUŞUR HAK KONUŞUR BATIL YOK OLUR.hadisi buna işarettir.ve HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU.ayeti buna işaret eder.ve biz HAKKI ONUN BEYNİNİ PARÇALAMASI İÇİN ATARIZ.ayeti buna işaret eder.ve neden cebbar kulu ve cavidannamede farklıdır gerçekler kim anladı derki:"...ÜMMET 73 FIRKA OLUR 72Sİ KARA YÜZLÜ EHLİ CEHENNEM DECCALİN TARAFINDADIR (ORTADOĞUDA ŞİMDİ) BİR TANESİ İSE AK YÜZLÜ EHLİCENNET VE MEHDİNİN YANINDA YER ALIR (İRAN-HORASAN-KUM GİBİ) " ve işte buna göre bir büyük takiyyede bektaşilikte vardır o şudur bektaşiler kaim gelene kadar 73 fırkayı hoş görür daha doğrusu 72 fırka-i dalleyi ki bu fırka şeyhlerce ulemaca oluşturuldu nakısen.imam rabbaninin babası öyle dedi.nakıssiyyun ile kamilliyun bir değildir.ve nakşi ve bektaşiler cem olur kaim için hazır olur bir gizli ittifak olur.kırk kırk buluşurlar biryerlerde ashab gibi.ve konstantiniyye mehdiyye oluncaya kadar 40.ilçe mehdevistan olacaktır.ve şu sekiz rükun ile hareket edecekler:1:ALLAH VE RESULÜ / 2:KURAN VE EHLİBEYT / 3:KİTAP VE SÜNNET / 4:MEHDİ VE MESİH / 5:DÖRT HALİFE / 6:12 İMAM / 7:DÖRT MEZHEP İMAMLARI / 8:12 HAK TARİKAT PİRLERİ.işte bu 8 rükun kaim el mehdi bakiyyetullah için sekiz melek gibidir ve sırrı KIRKLARDIR.İŞTE KIRKLAR BU SEKİZ RÜKUNDUR SIRRIHAKİKATTE Kİ KİM ANLAR ŞİMDİ BUNU.ANLAYANLAR 313E DAHİL OLUR YADA HIZIRA YOLDAŞ İLYASA HALDAŞ ...PİR GERÇEK VELİ DİYOR Kİ:"BİR HİKMET DAHA HAKİKAT KARŞILIĞINI BULMUŞ VE HÜCCETİNE KAVUŞMUŞTUR.CÜMLE SIRLAR BİZE AYAN VE BİZE FAŞ OLMUŞTUR VESSELAM."GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE PİR GERÇEK VELİ DEMİNE DEVRANINA HU DİYELİM HU (AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ RABBİNİN KENSİDİNE ÖĞRETTİĞİ GİBİ YAZMIŞTIR?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gitme Giden Gitme Sual Sorayım Ya Ne Bu Dünyanın Üstünde Durur Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm Dünya Sarı Öküz'ün Üstünde Durur Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram Ya Bu Öküz Neyin Üstünde Durur Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm Öküz De Bir Salın Üstünde Durur Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram Ya Bu Sal Da Neyin Üstünde Durur Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm Sal Da Bir Balığın Üstünde Durur Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram Ya Bu Balık Neyin Üstünde Durur Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm Balık Da Deryanın Üstünde Durur Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram Ya Bu Derya Neyin Üstünde Durur Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm Derya Da İkrarın Üstünde Durur Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram Ya Bu İkrar Neyin Üstünde Durur Pır Sultan’ım Der Ki Ben Onu Gördüm İkrar Da İmanın Üstünde Durur ERENLERİNSARIÖKÜZSTRATEJİSİ: DÜNYA SARI-ÖKÜZÜN BOYNUZLARININ ÜZERİNDEDİR? ÖKÜZDE SALIN ÜSTÜNDEDİR? SARI-ÖKÜZ MİSAK-I MİLLİ HARİTASINDA RESMEN TÜRKİYEDİR. ÖKÜZ SALIN ÜSTÜNDE O SALDA KIBRISTIR. BATILI UZMANLAR:"TÜRKİYE TÜRKLERE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ STRATEJİK BİR BÖLGEDE DURMAKTADIR?" BUNU ŞÖYLE ÇEVİRELİM:"...BEKTAŞİSTAN BEKTAŞİLERE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ STRATEJİK BİR BÖLGEDİR?" GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tarih 18.09.2018 at 19:50 , Otoriter Kemalist dedi:

Ateist taklidi yapan gizli Alevilere sinir oluyorum. Adam ateist ama Alevilere en ufak bir eleştiri yapılınca köpürüyor. Delikanlı gibi çık ben Aleviyim de değil mi ama?

bir insan neden ateist olur ki islamı tam anlamadığından anlasa ateist olmaz heralde

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.