Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
abdullahabdal

KURANDA NAMAZ YOKTUR.NE ZAMAN NASIL KILINACAĞI DA YAZMAZ

Önerilen İletiler

Misafir Misafir

KURANDA NAMAZ YOKTUR.NE ZAMAN NASIL KILINACAĞI DA YAZMAZ

yukarıdaki yazıyı gördüğümde gerçekten çok üzüldüm ve sırf bunun için üye oldum.Baştan onu belirtim.

 

Kuran da namazın olmadığını yazan kişinin rumuz u yada ismi

abdullahabdal (Allah'ın kulu) olması bu konuyu ironikleştirdi. irinçköl ün de yazdığı gibi, Kuran da namazlar ve abdest alma şeklini hatta secdeye varma. Namaz bittikten sonra kalplerin mutmain olsun diye Allah ı tesbih etmek ve namazın sefer halindeyken ve savaş halindeyken nasıl kılınacağı bile var.

Hiç bir kul Kuran ın cümlesini kelimesini hatta noktalama işaretlerini bile değiştirmeye gücü yetmez.

 

ve son olarak Namaz, Dinin direğidir.

bir insanın kafir mi mümin mi olduğuna diline (kelimeyi şahadet ile ), kalbine (inanıp inanmadığına) ve ikrar (amelleriyle (namaz,oruç, zekat, hac gibi))

Ehli sünnet mezheplerden dördü de (hanifi, şafii, maliki ve hanbeli) bunlardan birinin eksik olduğunda kişinin mümin olmadığını ve kafir olduğunu söylemek de ve bu inançda hem fikirlerdir.

 

Allah muhafaza dikkat edelim. ve lütfen şeytanın dilini kalbini kullanmayalım.

ve şunu da unutmayalım.

kişi kabirde ilk namazlarında sorguya çekilecektir.

Denizde boğulanlar hangi kabirde sorguya çekilecekler balıkların midesin de mi?

Ayrıca orada sorguya çekecek olanlar bu dünya da önceden neden müdahale edip kişiyi yapmaması gerekenleri önleyip onu engellemiyorlar da illa suç işleyip gelmesi için bekliyorlar.

birde ayetlerde düzgün bir sıralama yok neden?

Her şeyi kusursuz yaratan  neden ayetleri yollarken zaten o zamanlar cahil olan insanlar daha iyi anlasınlar diye düzgün bir şekilde sıralamamış?

İnsan belleğine doğar doğmaz memeli canlıların analarının memesini bile bulsunlar diye beynine memenin yerini içeceği sütü bile modlarken kuranı birine gönderip yay diyerek kendisi bir kerede yapmamışta kılıç zoruyla imana gelsinler diye görevlendirmiş?

Ve neden tek bir peygamber göndermemiş her daim yaşayan ölmez öldürülemez birisini göndermemiş hiç olmazsa o zaman ona tüm dünya iman eder inanırdı. Böyle din kavgaları falanda çıkmaz dı gidip ona danışılır herşey tanrının istediği gibi yürür giderdi?

 

 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Düşünür

Değerli dostlar. İnsanların namazı nasıl anlayıp içselleştirdiğinize bakınca bunu Kuran'da görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak salat kavramı içinde yardım ve destek dışında elbette ritüel olan ve Allah'ın yüceltildiği ibadet Anlamı da var. Maide suresinde namazdan önce abdesti emrediyor. Heralde yardım anlamındaki salat içim abdest alın demiyordur düşünen arkadaşlarım. Bu kalkılan bir namaz diye de belirtiyor. Ya da akimisselat dediği ve vaktini bildirdiği salat tabirleri elbette vucut ve dil ve kalp ile yapılan ritüel olan namazdır. Ve Aslı hakiki dine dayanan Zerdüştçülük Hinduizm Paganizm semavi dinler Budizm ve sabilikte de benzer ritüeller olması aynı kaynaktan etkilenip farklılaştırılmış olmalarındadır. Yaradan namazı tarif eder. Samimiyetle gönül ile ona yönelip kıyam kuran okuma hamdetmek rukğ ve secde der. Bunların anlamını da bütün dünyadaki insanlar kısmen farklı da olsa bilir. Falanca kişinin veya mezhebin tarif ettiği detaylar yok diye Kuran'da namaz yok demek çok uzaktan bakmak olur. Doğrusu o detaylar yoktur yahut hiç önemi yoktur. Onun için Kuran'da işin özü ve çok az ayetle anlatılır. Şekilden çok Öz'ün önemli olduğunu anlayalım diye. Ama biz YÖK ille de şekil deriz şekilde atarız kutsallığı. Çünkü sabredip bakara suresinde yahudilerin şekilciliğini buzağı üzerine anlatan ve öyle olmayın diyen, hıristiyanların eksik ruhbanlığını Ali İmran'da anlatan ve onlara biz öyle olmayı emretmedik diyen kitabı gerçekten anlamak için değil ya tenkit ya hava atmak ya da ritüel için okuruz. Elbette salatın anlamının şekli namazı da içerdiğini ancak Kuran'da yardımlaşmanın ve duanın kutsallığı içinde anlatıldığının ve Surf şekli namaz için bir kelime seçilmeyişinin işin şekil kısmının kıyam Kıraat rükü ve secdeden ibaret bulunduğu için olduğu kanaatindeyim. Peygamber de bu yüzden çok farklı rivayetlerde çok farklı davrandığı Mekke döneminde genelde elini bağlamayıp sarkıttığı Medine'de genelde bağladığıkimi zaman uzun kimi zaman kısa ve değişik okuduğu ve ruküda secdede farklı şeyler söylemesi bundandır. Bizi tereddüte düşüren şey, Yaratanın emretmediği detayları kutsal ve gerekli sanma yanılgımızdandır. Peygamber aynen kurana göre ve dünyadaki bütün finlerdekine benzer ve kendi seçtiği tarzda kıyam Kıraat rükü ve secde yapmıştır. Doğruyu arayan arkadaşlara selam ederim. 1. yâ eyyuhâ : ey!

2. ellezîne âmenû : yaşarken Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler

3. izâ kumtum : kalktığınız zaman

4. ilâ es salâti : namaza

5. fe igsilû : o zaman , o taktirde yıkayın!

6. vucûhe-kum : yüzleriniz

7. ve eydiye-kum : ve elleriniz

8. ilâ el merâfikı : dirseklere kadar

9. ve imsehû : ve mesh edin!

10. bi ruûsi-kum : başlarınızı

11. ve ercule-kum : ve ayaklarınızı

12. ilâ el ka'beyni : topuk kemiklerine kadar (iki topuk kemiğine kadar)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir rıza

artik onlarin kalpleri kapanmizdir siz onlara ne derseniz inkar ederler namaz dinin diregidir her kim onu yok sayarsa dinini yok saymistir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir fener

Namaz kılmak İslam’ın  Kuran da yazan bir ibadeti değildir.Kuran ın hiçbir yerinde namaz kılınmasına dair bir açıklama yada ayet yoktur.Kimse gösteremez çünkü yoktur.Namazın nasıl

​.

​.

.

uğunu ifade etmek fayda sağlamayacaktır.Bu yalanı söyleyenlerin cehennemden kurtuluşu yoktur. Kandırdıkları insanları da cehenneme mecbur etmektedirler.SALAT kelimesinin bilerek ve isteyerek insanları kullanmak için yanlış tercüme edilmektedirler. Salât kelimesi, dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelir.

kur an da namaz yok diyorsun sonra

MA’UN-4.5.6.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,Onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar gösteriş yaparlar. diyorsun demek ki namaz var ve gösteriş için yapılmamalı  sen ne ayaksın anlamadım

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Edep Yaa Hu

Namaz kılmak İslam’ın  Kuran da yazan bir ibadeti değildir.Kuran ın hiçbir yerinde namaz kılınmasına dair bir açıklama yada ayet yoktur.Kimse gösteremez çünkü yoktur.Namazın nasıl

​.

​.

.

etmektedirler.SALAT kelimesinin bilerek ve isteyerek insanları kullanmak için yanlış tercüme edilmektedirler. Salât kelimesi, dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelir.

hangi kitabı okuyorsun da Kur' an ı Azimüşşan da namaz geçmemektedir dersin. Peygamber Allah ın elçisi değil miydi? Allah ın elçisi niçin günde 5 vakit namaz kıldı o zaman ki bunların hepsi vakitleriyle birlikte Kur an da yer almaktadır. Ancak gafiller bunu görmemek istemekte, anlamak istediği gibi yorumlayabilmektedir. Yüce Rabbimden duam tez vakitte bu gerçeği görüp, Allaha Kurana iman etmen, müslüman olmandır. Var Selametle...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir biraz huzur

Konunun ortaya konuluş biçiminin sanki modernist, İslam dinini aslına döndürme çabası içinde bir müslümanın ağzından gibi olduğu doğru. Neyin eleştirildiği pek açık olmamış. Kuranda yazan İslam gerçekten farklı görüntü çiziyor. Bu herkesin bildiği bir konu. Fakat bu durum olumlu anlamda değil. Yani Kuran'da anlatılan İslam doğru, iyi, güzel olup da sonradan yapılan eklemeler aslını bozmuş değil. Eklemeler revizyon için yapılmış. Bu çok yaygın bir durumdur. Kuranda yazdığı biçimiyle kabul edilemeyecek bir çok konuya, mezhepler bir çok değiştirme ve süslemeler yapmışlar.

 

Çünkü Kuran'da sistematik bir anlatım yok. Çok önemsiz konular uzun ele alınıyor, daha kötüsü çoklukla aynen tekrarlanıyor. Bu durum Tevrat'tan alıntıların çokluğundan kaynaklanan bir durum. Bir de bu alıntılara bir orijinallik süsü vermek için çeşitli şekillerde farklı anlatma çabası işin içine girince bu durum ortaya çıkıyor. İsraillilerin kesmesi istenen bir sığırın hikayesinin çok fazla ayrıntılarla uzatılması, bir de sanırsam en uzun kısma "bakara" (sığır demektir) adının verilmesi tipik örnek. Sığırın özelliklerini dönüp dönüp tekrar ayrıntılandıracağına, sistematik bir anlatımla ortaya konan inanç sisteminin temel ilkelerini düzgünce anlatabilirdi. 

 

Hadislere baktığınızda namaz konusu son derece önemli bir konu olarak ele alınmış. Hadislere baktığınızda Kuran namaz konusu üzerinde önemle durmuştur herhalde diyorsunuz. Fakat Kurana baktığınızda ise durum hadislerdeki gibi değil. Kuranda namaz yok iddiası tabii ki abartılı. Fakat konu şu ki Kuranda namaz konusundan imalar, bir takım atamalar, kısa geçiştirmelerle bahsediliyor. Öyle önemli bir konu görüntüsü vermiyor.

 

Kuran yoğunlukla ne söylenirse inanılması ve yapılması üzerine aşırı biçimde yükleme yapıyor. Okunduğu zaman tek kaygının, kendisine inanılması olduğu hemen görülüyor. Ne diyorsak kesin inanın, ne diyorsak hemen yapın, yoksa şöyle olur, böyle olur, şöyle öldürülür, şöyle yakılır, şöyle işkence edilirsiniz anlatımlarından başka pek bir şey yok.

 

Bu kadar uzun bir metin, çok daha sistematik ve düzgün bir anlatım içermeliydi. Herhangi bilgi sahibi bir insan otursa, çok daha düzgün, sistematik ve ne ortaya koyduğu net anlaşılır bir metin yazardı. 

 

Bunun nedeni, mutlak itaat istenmesi ve emre amade ordular yaratılmanın amaçlanması. Korkuya dayalı bir mutlak itaat mekanizması oluşturulması. Amaçlanan bu olduğu için diğer konular son derece yüzeysel ele alınmış.

dostum islamın mantığını tam olarak kim tesbit edebilmişki anlam mana ikiside aynı kavram ancak araştırırsan deyim dilinde farklı  şimdi burada islam dinini eleştirmenizi açıklamaya çalışmanıza bir anlam veremiyorum oysaki kur an öyle bir kitapki ahlaki değerleri örneklerle tekrarlarla hazmettiriyor komşuna iyi davranman kardeş bellemen açı doyurman çıplağı giydirmen bunun nesi kötü aşık sevgilisine ibadet edip tapıyor bırakında müslümanda sevgilisi yüce yaradana tapsın önünde eğilsin seccde etsin öküz altında buza aramayın görünen o ki insan allaha iman etmek için ibadet etmek için yaratılmış tercih sizin ister namazınızı kılın ister kılmayın ama burada namaz ile ilgili söz anlamsız sözlerle münin kulları incitiyorsunuz allahı tesbih etmek ibadettir secde etmek tabiyim sana demek el bağlamak saygıya işarettir ne  var bunda tartışacak hiç patronunuzun yanına önünüzü iliklemedin gidinizmi ki korkarak ellerinizi bağlayarak giriyorsunuz bırakında müslüman insanda sevgilisinin huzuruna çımtığında kıyama dursun rüku etsin secde etsin ona dua etsin yalvarsın sevgisi şevkati için kur anda olan şeyleri illaki değiştirmeyin bir evde domates biber soğan yağ yumurta varsa ilk akla gelen melemendir yemek olarak (Kusura kalmayın tabiri caiz se) şimdi salat etmek tesbih etmek dua etmek rüku etmek secde etmek varsa neden namaz olmasın malzemenin hepsi var kaldıki emirde var namazınızı dosdoğru  kılın diye siz sayısından hoşnut değilseniz yaradan size zorluk vermez korkmayın huşu ve tertemiz yürekle karşısına çıkın yalvarın dua edin bin yıllık eksik namazdan daha hayırlı olacaktır sizin için ama huşu içinde kılınan namazın tadi mutlaka damağınızda kalacaktır birde bunu deneyin bakalım o tadı aldıktan sonrada beş vakit namazmı yoksa 52 vakit namazmı kaçırabilecekmisiniz o hoşnutluk yüreğienizde nasıl izler bırakacak lütffen sizlerden ricam bu kadar kurcalamayın namazı en ucuz huzur ama inanan için değeri paha biçilemeyecek bir lütuf lütfen....

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Benim Allaha tapınmam söz konusu değil çünkü ateistim. Müslümler sürekli duygusal yaklaşıyorlar. Bizim öyle bir namaza başlama isteğimiz olup da Kuran'da namaza önem verilmemiş ki ama filan şeklinde tereddütümüz filan yok. Allaha inanmıyoruz ki tapalım.

 

Bizim göstermeye çalıştığımız Kuran'ın Allah adlı bir tanrı tarafından filan değil, bilgi düzeyleri çok düşük ve üstelik çölde yağmacılık yapan adamlar tarafından yaşadıkları yarımadayı Araplaştırmak amacıyla ortaya çıkarıldığıdır. Yazıldığı bile demiyorum, çünkü Kuran düzensiz bir derlemedir, kitap özelliği taşımaz. Ordan burdan toplama masallar ve düşünülmeden konulmuş çok basit kurallardan oluşur. Bu kurallardan bir teki mantıklı, insancıl, uygulanabilir değildir.

 

Kuran kaynaklı bir hukuk olanaksızdır. Kalkışılırsa ucube bir hukuk olur. Uygulanmasını aklın ucundan bile geçirmek delilik olur.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

dostum islamın mantığını tam olarak kim tesbit edebilmişki anlam mana ikiside aynı kavram ancak araştırırsan deyim dilinde farklı  şimdi burada islam dinini eleştirmenizi açıklamaya çalışmanıza bir anlam veremiyorum oysaki kur an öyle bir kitapki ahlaki değerleri örneklerle tekrarlarla hazmettiriyor komşuna iyi davranman kardeş bellemen açı doyurman çıplağı giydirmen bunun nesi kötü aşık sevgilisine ibadet edip tapıyor bırakında müslümanda sevgilisi yüce yaradana tapsın önünde eğilsin seccde etsin öküz altında buza aramayın görünen o ki insan allaha iman etmek için ibadet etmek için yaratılmış tercih sizin ister namazınızı kılın ister kılmayın ama burada namaz ile ilgili söz anlamsız sözlerle münin kulları incitiyorsunuz allahı tesbih etmek ibadettir secde etmek tabiyim sana demek el bağlamak saygıya işarettir ne  var bunda tartışacak hiç patronunuzun yanına önünüzü iliklemedin gidinizmi ki korkarak ellerinizi bağlayarak giriyorsunuz bırakında müslüman insanda sevgilisinin huzuruna çımtığında kıyama dursun rüku etsin secde etsin ona dua etsin yalvarsın sevgisi şevkati için kur anda olan şeyleri illaki değiştirmeyin bir evde domates biber soğan yağ yumurta varsa ilk akla gelen melemendir yemek olarak (Kusura kalmayın tabiri caiz se) şimdi salat etmek tesbih etmek dua etmek rüku etmek secde etmek varsa neden namaz olmasın malzemenin hepsi var kaldıki emirde var namazınızı dosdoğru  kılın diye siz sayısından hoşnut değilseniz yaradan size zorluk vermez korkmayın huşu ve tertemiz yürekle karşısına çıkın yalvarın dua edin bin yıllık eksik namazdan daha hayırlı olacaktır sizin için ama huşu içinde kılınan namazın tadi mutlaka damağınızda kalacaktır birde bunu deneyin bakalım o tadı aldıktan sonrada beş vakit namazmı yoksa 52 vakit namazmı kaçırabilecekmisiniz o hoşnutluk yüreğienizde nasıl izler bırakacak lütffen sizlerden ricam bu kadar kurcalamayın namazı en ucuz huzur ama inanan için değeri paha biçilemeyecek bir lütuf lütfen....

Arkadas, sen democrossian'inin yazdigini ya okumadin ya da okuyup anlamadin gibi geliyor bana. Nitekim,  yukarda kalinlastililmis yazinizda,  methettiniz Kurani da okumadiginiz malum.

 

Cunku Kuran'da boyle insani dersler yok. Senin bahsettigin Turkiye'deki Islam,  Yunus Emre, Rumi, Hacı Bektaş Veli gibi insanların "şamanistleştirdiği" bir İslamdır. Orjinal değildir. Yani Kuran'daki Islama uymayan, kural ve tavsiyeleri dikkate almayan Islamdir. 

 

Sen "Insanlikla"  Kuran'daki Islami karistiriyorsun. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Cevap cebap

Zerdüştilerin kitabında mevcut bir namaz şekli olabilir,Süryaniler de de benzeri ibadet şekli var,ancak hZ ibrahim den beri namaz olduğu bilgisi var,yine namaza benzer secde İbadeti budist lerde hinduistker de de var ,bunlar 124 bin yada binlerce peygamber gönderildiğinin veonlara namaz ibadetinin olduğunun ispatıdır,kuranda salat kelimesinin namaz olarak alınması Resul ashab be binlerce hadis alimi tarafından namaz kılmanın delili olarak yanlış değerlendirilmiş de sen mi akıllısın, senin sözüne neden inanalım?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir İrfan

Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır..................... Bu kitabımız kurandaki namaz ile ilgili onlarca ayetden sadece birtanesi. Bilmiyorsan aç kuranımızı bak yada yaz namaz ayetleri diye çıkar hepsi oku ve öğren. Ha eğer biliyoda bu şekil yapıyorsan allah ıslah etsin sen gibileri. Namaz olmasa peygamber efendimiz kılmazdı. Namaz ibadetlerin en büyüğüdür Allah'a karşı kulluk vazifemizdir, Allah'ın huzurunda teslimiyetidir içden kılınan bir namaz. Adam gece vakti kalksın Allah'ın rızasını kazanmak için secdeye varsın, gece namazını ve 5 vakit namazını kılsın iman ederek. Sonra ölünce oda sende aynı yere gidin hiç aklın alıyormu. Ölüm var ölüm bu mesajı yazan ellerde okuyan gözlerde düşünen beyinlerde mutlaka bir gün toprak olacaktır. Allah'ın hesap gününden kaçış yoktur kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Rabbim namazdan kurandan ve imandan ayırmasın amin.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Fago

KURANDA NAMAZ YOKTUR.NE ZAMAN NASIL KILINACAĞI DA YAZMAZ

yukarıdaki yazıyı gördüğümde gerçekten çok üzüldüm ve sırf bunun için üye oldum.Baştan onu belirtim.

 

Kuran da namazın olmadığını yazan kişinin rumuz u yada ismi

abdullahabdal (Allah'ın kulu) olması bu konuyu ironikleştirdi. irinçköl ün de yazdığı gibi, Kuran da namazlar ve abdest alma şeklini hatta secdeye varma. Namaz bittikten sonra kalplerin mutmain olsun diye Allah ı tesbih etmek ve namazın sefer halindeyken ve savaş halindeyken nasıl kılınacağı bile var.

Hiç bir kul Kuran ın cümlesini kelimesini hatta noktalama işaretlerini bile değiştirmeye gücü yetmez.

 

ve son olarak Namaz, Dinin direğidir.

bir insanın kafir mi mümin mi olduğuna diline (kelimeyi şahadet ile ), kalbine (inanıp inanmadığına) ve ikrar (amelleriyle (namaz,oruç, zekat, hac gibi))

Ehli sünnet mezheplerden dördü de (hanifi, şafii, maliki ve hanbeli) bunlardan birinin eksik olduğunda kişinin mümin olmadığını ve kafir olduğunu söylemek de ve bu inançda hem fikirlerdir.

 

Allah muhafaza dikkat edelim. ve lütfen şeytanın dilini kalbini kullanmayalım.

ve şunu da unutmayalım.

kişi kabirde ilk namazlarında sorguya çekilecektir.

Kabirde sorgu sual diye bir şey yok bütün sual sorgu mahşerde olacaktır

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir 123

Kur'an-ı Kerim'de ve ibadetlerde tabikide namaz ve namazın kılınışıyla ilgili ayetler vardır bu bahsedilen

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

müslüman olmak istesem (sartarini yerine getiren bir müslüman). arapca bilsem. issiz bir adada olsam bir kuran kitabi yeterlimi? onu okuyup dogru sekilde namaz kilabilirmiyim mesela? yoksa hadise yada hocaya filan ihtiyac mi var?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

müslüman olmak istesem (sartarini yerine getiren bir müslüman). arapca bilsem. issiz bir adada olsam bir kuran kitabi yeterlimi? onu okuyup dogru sekilde namaz kilabilirmiyim mesela? yoksa hadise yada hocaya filan ihtiyac mi var?

 

Kuran yeter. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir ramo

Sayın democrossian,

 

Zagor Tenay ormanda herkesin anladığı dilde konuşur derler..

Karşımızda ODTÜ yada İTÜ talebeleri olsa zaten Karadini 5 dakikada anlatırız.

 

Kuran da namazın kelimesi bile yoktur..

Bizde yalan söyleyip var desek...Şu namazı yazılı olan şekliyle Kurana göre kılın desen..bitanesi bile kılamaz ama ...

 

Müslümanlar 1400 yıl önce Günleri biliyorlarmıydı? hayır

Kuranda Cuma diye bir namaz var mı? Hayır

Günden haberi olmayan topluluğun namazımı olur..?

 

Kuranda namazda şu duayı okuyun diye ayet gösterin diyoruz..yok..

bunu bile göremiyorlar..

 

Saygılar

Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

(Cuma Süresi 9)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Vera

Ey ateist kardesim namazin ayetde gecdigi ve farz oldugu hakikatini anlaman icin öncelikle allahin varligini kabul etmen gerekiyor senin temelde sorunun var binadan bahsediyorsun .Bir düsuün nasil bir harf katipsiz olmaz bir ev ustasiz olmaz bir köy muhtarsiz olmaz öylede bu kainat kitabinin bi müellifi bu alem sarayinin bir ustasi dunya memleketininde bir idarecisi mutlaka olmalidir ve vardir o da Allahdir. Ayricanisa nisa suresi103.ayetde muhakkakki namaz müminler üzerine vakitleri belirli olarak yazilidir . ayet gayet acik.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Ilahi adalet

Ben Kuran'da namaz olduguna inaniyorum. 1. Abdest sadece her namaz öncesi alinir. 2. Namaz vakitleri vardir. 3. Namazda ne diyecegimiz yazilidir; "Hamd o Allah'a özgüdür ki çocuk edinmemiştir. Mülk ve yönetiminde ortaği yoktur. Acizlik yüzünden dost edinmemiştir. Allahu ekber." 4. Savas halindeyken namazin tek rekat kilinmasi 6. korku halindeyken namazin nasil kilinacagi... 7. sarhosken ne dedigini anlayincaya kadar namaza durulmamasi.. Youtube'a "Kuran'da orijinal namaz" diye yazarsaniz sanirim Adem Uzunoglu Bey bilgileri çok güzel aktariyor. Ayrica Kuran'in korku dini oldugunu düsünmüyorum.

 

Söyle ki; Allah bizi sürekli zulüm konusunda cezandirmaktan ve kendisine es kosmaktan cezalandiriyor diye anliyorum. Yine Kuran'dan anladigim kadariyla bir cani sebepsiz öldürmek zulümdür. Bir cani mekanindan çikarmak, tecavüz etmek velhasil yaratilis onurundan men etmek zulümdür. Bence insanlar zulmü sadece ve sadece iki durumda yapar; 1. Bir baskasi adina (Bu da ya Allah'i sever gibi birini sevmek ya da Allah'tan korkar gibi birinden korkmakla olur ki her iki durum da Allah'a es kosmak yani sirktir. 2. Cezasiz kaldiginda (insanoglunun azmaya müsait oldugu Kuran'da yazilidir). --- Bu durumda bence cezalar olmazsa bu kitap Kuran/Allah'in kitabi olmazdi.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Nur 41: Göklerde ve yerde dizi dizi (saffatin) uçan kuşların namazlarını (salat) ve tesbihlerini görmüyor musun?

Gelenekçi islama göre namaz ve salat aynıdır. Namaza indirgenmiş o Salat'da eğilip bükülme, kıyam, rukü, secde, kadei-ahire, vajrasana vardır. Ama Quran'daki salat'da namazın rukünleri denilen o hareketler yoktur. Kuşların rukü yapıp eğildiğini, vajrasana oturuşunda ettehiyatü okuduklarını gördünüz mü? Yok. Ama kuşlarınki de salat, insanlarınki de salat. Aralarında değişik tek şey vardır o da zekattır. İnsanların salatı kuşlarınkine ilave olarak zekat doğurur. Yani insanların salatı ortaya zekat çıkartan bir eylemin adı olmalıdır. Zekatı ortaya çıkarmayan yat-kalk namazı, salat değildir bana göre.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Her gördügün sakalli nasil deden degilse her gördügün salat ta namaz degildir.

 

Örnegin kuslarin havadaki "salât"i namaz degildir,

yerin çekim gücü ve kanatlarin kaldirma gücü gibi ilahî kurallara orada uymalaridir.

 

Namaz ise müminlerin Allah'la kurduklari bir iletisim tarzidir,

ki KIYAM durup SECDE edilerek

ve o esnada Kuran okunup cevap verilerek yerine getirilir.

 

Nisâ sûresi  

 

Araziye çiktiginizda

eger kafirlerin size saldirmak üzere olmasindan endise etmekteyseniz namazdan kisaltmaniz günah degildir (101). 

 

Ey nebi! Sen onlara katilip namaz kildiriken

onlarin bir bölügü, silahlari yanlarinda, seninle KIYAM dursunlar.

SECDE ettikten sonra arkaniza geçsinler.

Kafirler bir saldirisla sizin üzerinize çullanmak için silah ve esyanizdan uzak bir aninizi kollarlar, önlem alin (102)

 

Namazi yerine getirdikten sonra dikelirken, oturuken, yatarken... Allah'i anin.

Güvene kavustugunuzda namazi kilin. Namaz inananlarin üzerine VAKiTLERi iLE yazildi (103). 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Seyyah şahin

 

Kuran`da namaz olarak da tercüme edilen `salat` kelimesi `bağlantı kurmak, dua etmek` gibi anlamlara gelip kulun Allah ile bağlantı kurması anlamında da kullanılır. `Salat` kelimesi `ikame` fiiliyle beraber `namaz kılmak` anlamında kullanılır. Çünkü Kuran`da Allah`ın bize emrettiği namaz ibadeti bütün detayları ile ayetlerde ifade edilir. Kuran`a göre namaz Allah`ı zikretmek için yapılan bir ibadettir (20 – Taha Suresi – 14). Kuran’da bununlar beraber (2-Bakara Suresi – 45) sabırla, namazla Allah’tan yardım dilemek geçer. Kuran’da ayrıca hareketli ibadet manasında üç kelime geçer. Bunlar;

1. “kıyam (ayakta durma)” (2 – Bakara Suresi – 238, 26 – Şuara Suresi – 218)

2. “rüku (eğilme)” (2 – Bakara Suresi – 43, 5 – Maide Suresi – 55, 48 – Fetih Suresi – 29)

3. “secde (yüz üstü yere kapanma)” (22 – Hac Suresi – 77, 48 – Fetih Suresi – 29, 39 – Zümer Suresi – 9) dir.

Kuran’da namazın, vakitleri belirlenmiş bir farz olduğu geçer (4-Nisa Suresi – 103). Korku zamanında bile namaz kılınmasını açıklayan Kuran, hiç şüphesiz farz namazlarının vakitlerini de eksiksiz olarak açıklamıştır. Kuran`ı Kerim inananlara günlük olarak Sabah Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58), Akşam Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58, 17 – İsra Suresi – 78) ve Orta Namazını (2 – Bakara Suresi – 238) farz kılmıştır. Ayrıca tüm inananlara, erkek – kadın ayrımı yapmaksızın, Cuma Namazını (62 – Cuma Suresi – 9-11) farz kılmıştır.

Kuran`da namaz öncesi abdest (5 – Maide Suresi -6) ve boy abdesti (4 – Nisa Suresi – 43) konuları da detaylı olarak aktarılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Kuran`da kıbleye dönmek, savaşta namaz, korku anında namazı ve cenaze namazı gibi konularda da Allah inananları aydınlatmıştır.

Tüm bu ayetlerden hareketle ne Kuran`da namaz ibadetinin olmadığı ne de dini sadece Kuran`dan öğrenmemiz durumunda namaz kılamayacağımız iddiası doğrudur. Kuran`da, öncesinde abdest almamız gereken, vakitleriyle farz kılınmış ve ayakta durarak, eğilerek ve secde ederek Allah`ı anmamız şeklinde bir ibadet olmadığı düşüncesi Kuran`a uygun değildir. Bu olsa olsa Kuran`dan Allah`ın emirlerinden beğenmediklerini, uygulayamadıklarını ya da uygulamak istemediklerini yok saymaya çalışmaktır.

Dini sadece Kuran`dan anlamamız durumunda namaz kılamayacağımız düşüncesi de yanlıştır. Gelenekçi, mezhepçi din anlayışındaki uydurmalarla dolu, namazın huşu gibi çok önemli bir kavramından uzaklaştırırcasına bir yığın detaylara boğulmuş namazın Kuran`da olmadığı doğrudur. Ancak Allah Kuran`da gerçek dinindeki namazın nasıl kılınacağını detaylı bir biçimde açıklamıştır.

Namaz konusuyla daha da iyi anlaşılmaktadır ki dini sadece Kuran`dan anlama yaklaşımı, dini insanlara sempatik göstermek için kolaylaştırmak, modern değerlerle ve modern hayatla dini uzlaştırmak ve dini sadece insanların kalplerinde olan iyilik, sevgi gibi kavramlara indirgemek için yeni bir dini anlayış geliştirmek değildir. Dini yalnızca Kuran`a has kılmak Peygamberin ölümünden yüz yıllar sonra uydurulmuş olan hadisçi, mezhepçi din anlayışından Peygamberimizin de uyguladığı Allah`ın emrettiği din olan gerçe

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Her salat namazdır demiyorum zaten, salat ikamelerinin hiçbiri namaz değildir diyorum. Tabiki salat'ın birden fazla çeşiti var ama insanların salatı her zaman zekat ile örüngü içerisinde. Yat-kalk namazların hiçbiri zekatı ortaya çıkarmıyor. Eline paylaşabileceğin bir nesne veya isnat edilebilir bir özge geçmiyor. Namazı kılıp bitirdiğinde, namaz kılmamış haline geri dönüyorsun ve elde var sıfır. Oysa Allah ve melekleri Nebi'ye salat/yusallune ediyorlar ve bu salat iş'e yarayan bir salat. Amenüler siz de salat edin, ortaya insan yararına paylaşılacak birşey çıkarın demek olduğunu söylüyorum. Kuşların salatı ortaya tesbih çıkarıyorsa, insanların salatı da ortaya zekat çıkarıyor diyorum.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Ahmet

Allah seni ıslah etsin, bunu okuyan cahil insanlar da belki sana uyacak günahın bin kat artacak

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.