Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
manve

KURAN DA ASTRONOMİ HATALARI VAR

Önerilen İletiler

Misafir Baho

Güneş(Şems) suresinden başka hiçbir sure baştan sona H-HE harfleriyle bitmiyor. Aslında Güneş suresi'nin numarası yani 91 rakamı da dikkat çekicidir. Güneşde yer alan H (hidrojen) elementi doğada geri kalan diğer 91 elementi de oluşturur. İlginçtir ki H (hidrojene) dikkat çeken Şems(Güneş) sureside tam 91. suredir. Laboratuarlarda atom numaraları arttırılabilmektedir fakat doğada hidrojenden sonra uranyum'a kadar 91 element vardır ve bunlar yine hidrojen çekirdeklerinin birleşmesiyle meydana gelir.

 

Yavvv bırakın artık şu meal işini, neyin meali, bu nedir yavvvvv.. ALLAH'a inanıyorsanız ve beyniniz varsa hiç sormuyormusunuz NEDEN onlarca yüzlerce mealci var tefsirci var... 

 

Bu ne rezilliktir, İSLAM dünyadaki tüm insanlar için geldiyse, neden en anlaşılmaz en saçma sapan Arapça olarak indirildi... İngilizce olarak indirilseydi de herkes anlayaydı.. Bu ney yaaa... Yok MEDEDNÂHA' , yok SUTİHAT o öyle demiş, bu böyle demiş... Öyle demek istedi böyle demek istedi diye bir şey yok kardeşim, aha bak aşağıdaki ayettte ne yazıyor....

 

BAKARA SURESİ-99 AYET. " Andolsun ki, sana apaçık ayetler indirdik"

 

Yani diyor ki, herkesin anlayacağı şekilde yazdık.... Ne anlıyorsa o... Yani 50 ayrı meal resmen ALLAHSIZ'lıktır... Tek bir tercüme olur oldu bitti.... 

 

Fikrinizi söylemeyi bırakın da ABDULLAHABDAL'ın yazdıklarını paragraf paragraf çürütmeye çalışın bakalım, becerebilecekmisiniz.

 

Ben artık ABDULLAHABDAL!a inanıyorum arkadaş, kesinlikle ortada bir yanlışlık var.... LUT Kavmi eşcinsel olduğu için yokedilmiş.. Ama şu an dünyada eşcinsellik, ortada cirit atıyor... 

 

Eşcinselleri yokeden ALLAH, neden kendi adını kullanarak devleti milleti dolandıranları, yetim hakkı yiyenleri yoketmiyor.... Bırakın bu işleri yaaaa....

 

La ilahe İllallah Muhammeden Resurullah

 

Güneş(Şems) suresinden başka hiçbir sure baştan sona H-HE harfleriyle bitmiyor. Aslında Güneş suresi'nin numarası yani 91 rakamı da dikkat çekicidir. Güneşde yer alan H (hidrojen) elementi doğada geri kalan diğer 91 elementi de oluşturur. İlginçtir ki H (hidrojene) dikkat çeken Şems(Güneş) sureside tam 91. suredir. Laboratuarlarda atom numaraları arttırılabilmektedir fakat doğada hidrojenden sonra uranyum'a kadar 91 element vardır ve bunlar yine hidrojen çekirdeklerinin birleşmesiyle meydana gelir.Ayrıca ;

14.cüz 16.ayette (Hicr suresi) gökyüzündeki yıldızların izlenmesi anlatılıyor ve 14-16 sayıları Hicri 1416 Miladi 1995 yılını gösteriyor. Başta da belirttiğimiz gibi Hale-Bopp yıldızı da tam 1995 yılında keşfedildi ve uzun süre izlendi.

 "Gerçekten de biz gökyüzünde yıldız kümeleri yaptık ve onları, gözleyenler için süsledik " (14.cüz Hicr 16)

 

Bu ayetten hemen iki ayet sonra da gökte hareket eden parlak bir ateşten bahsediliyor.Tam da iki yıl sonra bu yıldız dünyaya en yakın konuma ulaşıyor. Dolayısıyla hem 1995 keşfediliş yılına hem de en yakın olduğu yıla Kuran'da işaret ediliyor olabilir. Zaten bazı müfessirler de bu ayetteki ateşi kuyruklu yıldız veya göktaşı olarak anlatmışlardır.

Bu kuyruklu yıldızın 1995 yılında keşfedileceğini tabi ki eski çağlarda kimse bilemezdi o nedenle bu ayette mucizevi bir bilgiye şahit oluyoruz.

"Kuyu" kelimesi Kuran'da nadir olarak geçer ve 17.cüz 45.ayette (Hac suresi) kuyulardan bahsedilir. İlginçtir ki 17-45 sayıları ilk kuyuların açıldığı 1745 yılına işaret ediyor. Dolayısıyla gelecekte kullanılacak olan önemli bir enerji kaynağına yani petrole işaret olabilir. Bu ayette yok olmuş toplumların geride bıraktığı değerli mülklerden  bahsediliyor. Günümüzde bir su kuyusunun ekonomik değeri belki çok yüksek olmayabilir fakat bir petrol kuyusunun değeri oldukça yüksektir

 

Retina, görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Görme işlevini sağlayan göz bölümünün aslında Retina olduğu Kur'an'ın indirildiği yıllarda bilinmiyordu hatta kimse retina kelimesinden haberdar bile değildi. Buna rağmen Kuran'da "Retina" kelimesinin geçtiğine dair açık kanıtlara rastlıyoruz

 

"Arı" suresinin Kuran'da 16. sure olduğunu ve Arı'nın kromozom sayısının da 16 olduğunu belirtmiştik. Bildiğiniz gibi boy, göz rengi gibi tüm fiziksel özellikler hücre içindeki gözle göremediğimiz kromozomlarda yer alan genler tarafından belirlenir. Hücrelerimizin içindeki 23.kromozom çifti kişinin cinsiyetini belirler. Genetik olarak Erkek ve Kadındaki kromozomlar aynıdır sadece kadınlardaki 23.kromozom çifti erkeklerden farklıdır. Kadınların fiziksel özelliklerinin erkeklerden farklı olması da bu 23.kromozoma bağlıdır.

Yalanlayanlar , Azrail sizi sorguya çekdiğinde geri dönüp şu söylediklerinizi yalan yanlış yalanlamalarınızı değiştirmek için çok geç kalmış olucaksınız . La havle La kuvvete İlla Billah .

 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir baho

... yarım kaldı ; 

 

 Kuran-ı Kerim'deki "Nisa" suresi de "Kadınlar" anlamına gelir. İlginçtir ki "Nisa(Kadınlar)" suresinin 23.ayetinde başka hiçbir yerde geçmediği kadar çok sayıda "kız,kadın,anne" gibi dişil kelimeler tekrarlanmaktadır. Yani "kız, kadın, anne" gibi dişil kelimeler KURAN'IN TÜMÜNDE en çok Nisa suresi 23.ayette geçmektedir. Dolayısıyla ayetin numarası olan 23 sayısıyla kadınlardaki 23.kromozom çiftine işaret edildiğini düşünüyoruz..

 

Modern astronomi alanındaki önemli gelişmelerden birisi de Halley kuyrukluyıldızı'nın 17.yüzyılda Edmund Halley isimli astronom tarafından keşfedilmesidir. Dolayısıyla bu kuyrukluyıldıza verilen Halley ismi 17.yüzyılda yaşamış ünlü bir bilimadamının soyismidir çünkü yıldızı ve 76 yıllık dolanım süresini bu bilimadamı keşfetmiştir. İşte bu noktada çok dikkat çekici bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Çünkü Kur'an indirildikten yüzyıllar sonra 17.yüzyılda keşfedilen ve ismi koyulan Halley Yıldızı ile 76 yıllık dolanım süresi asırlar öncesinden Kur'an-ı Kerim'de yazıyordu. Yani yıldıza ismi verilen Halley isimli bilimadamı Kur'an indirildiği çağda henüz doğmamıştı ve Halley ismi bilinmiyordu. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim gelecek zamanı anlatırcasına Halley ismini ve 76 yıllık dolanım süresini bizlere yüzyıllar öncesinden haber vermiştir.


H-A-L-L-E-Y harflerinin Kur'an'da ilk geçtiği yer Enam suresinin 76.ayetidir. Bu ayette HALLEY kelimesinin hemen yanında YILDIZ kelimesi geçiyor (Arapça karşılığı: Kevkeba) Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir. Ayetin numarası olan 76 sayısı Halley yıldızını temsil eder çünkü her 76 yılda bir Dünya'dan görülür yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar.


Nitekim Halley yıldızının keşfi de 76 yıllık dönüş süresinin bulunmasına dayanır. Edmund Halley bu yıldızın 76 yıl sonra tekrar görüleceğini açıklayarak kuyrukluyıldızların astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur. Bu nedenle Halley yıldızının Kuran'da ilk olarak 76.ayette geçmesine mucize diyebiliriz çünkü Kur'an bu bilgiye yüzyıllar öncesinden işaret etmektedir.

 

 

...

Bu örneğe benzer şekilde diğer bölümlerde yer verdiğimiz Sirius yıldızı da Kuran'da sadece 49.ayette geçmektedir ve Sirius B'nin Sirius A çevresindeki dolanım süresi de 49 yıldır (Necm suresi 49). Üstelik Sirius B yıldızı teleskop olmadan gözlenemez ve teleskop Kuran'dan yüzyıllar sonra keşfedilebilmiştir. Dolayısıyla hem Halley hem de Sirius yıldızlarının ayet numaralarının dönüş yıllarıyla aynı olması rastlantı değildir..

 

...

 

M-a-r-s kelimesine işaret eden Kuran'daki "Ahkaf" suresinin anlamı "KUM TEPELERİ"dir. Astronomide Mars denildiğinde akla ilk gelenlerden birisi Mars'taki dev "KUM TEPELERİ" yani yüksek kum yığınlarıdır. Mars bu yönüyle diğer gezegenlerden farklıdır. Örneğin daha önce gönderilen Opportunity uzay aracı bir kum tepesine saplanmıştı ve haftalarca süren güçlü kum fırtınalarından dolayı büyük tehlike atlatmıştı.


İlginçtir ki Ahkaf (Kum Tepeleri) suresi 23.ayetteki harf dizilimlerine baktığımızda M-A-R-S harfleri açıkça görünüyor (Arapça'da Mim-Elif-Ra-Sin harfleri). Yani bu harfler normal bir kelimeyi oluşturur gibi yanyana duruyorlar ve Mars kelimesi net bir biçimde görünüyor. Sadece Mars değil aynı zamanda Mars'ın uydusu olan gökcismi "Deimos" kelimesi de bu şekilde geçiyor. ( Deimos Mars'ın çevresinde döner, Ay'ın Dünya çevresinde döndüğü gibi) Üstelik D-E-İ-M-O-S ' a işaret eden ayetin numarası 30'dur ve 30 sayısı bu uyduyu temsil eden bir sayıdır çünkü Mars çevresindeki dolanım süresi 30 saattir. Dolayısıyla ayet numarasının bu gökcisimlerinin dolanım süresiyle aynı olması da şaşırtıcıdır. Mars kelimesini oluşturan harfler Deimos'tan birkaç ayet önce geçiyor yani tüm bu anlattıklarımız Kuran'da ard arda ve aynı surede geçiyor o nedenle tesadüf olarak değerlendiremeyiz. Kısacası surenin ismi olan Ahkaf (Kum Tepeleri) de Mars'taki dev kum tepelerine işaret ediyor olabilir. Fakat Kuran'ın indirildiği çağda teleskop henüz keşfedilmemişti ve kimse Mars'ta kum tepeleri olduğunu bilmiyordu ayrıca Deimos astronomide henüz keşfedilmemişti..

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Kuran-ı Kerim'de sadece Enam suresi 35.ayette geçen bir cümle çok dikkat çekmektedir. 6:35 (7.cüz) numaralı bu ayette Dünya'ya bir delik açıp aşağı inmekten bahsediliyor. Gerçekten de kutuplardan bir delik açıp dünyanın merkezine inseydik 6357 km inmemiz gerekirdi çünkü dünyanın yarıçapı kutuplardan 6357 km'dir (Ekvatorda ise yirmi km fazladır) Farkettiyseniz bu ayetin numarası 6:35 cüz numarası 7 ile birlikte 6357 km mesafeye işaret ediyor. NASA resmi internet sitesinde de 6357 km dünyanın yarıçapı olarak belirtilmektedir.

Ayrıca bu ayetin içinde mucize getirmekten de bahsediliyor. Gerçekten de Kuran'ın indirildiği çağda kimse 6357 km dünyanın yarıçapını tam olarak bilmiyordu ve km uzunluk birimi henüz yoktu. Dünya'ya delik açıp aşağı inmekten bahseden tek ayet budur. Binlerce ayet numarasının arasında bu cümlenin tam 6:35 (7.cüz) sırasında gelmesi tesadüf olamaz. Metre ve Km uzunluk birimi de Kuran'dan asırlar sonra 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Benim de bir sorum var...  İnsan türü dünya üzerinde Bigbang'den 15 milyar yıl sonra belirmişken Allah nasıl ilkin dünyayı yaratmış olabilir? (# bigbang ve dünyanın oluşum evreleri). 

 

Fussilet 9 ayet metninde dünya, iki günde yaratılmış halde halihazırda bulunuyor henüz evren yaratılmamışken. Dünyayı yarattıktan sonra Allah fussilet 11 ayetindeki eylemi gerçekleştiriyor. Allah önce dünyayı iki günde yaratıyor, sonra duman haldeki göğe yönelerek evreni yaratıyor. Fussilet 9-12 arası ayetleri okuyun Allahın önce dünyayı yaratıp sonra duman halinde bulunan göğe yönelerek evreni yarattığını anlayacaksınız. Yalan veya gerçek Allah'ın iddiası bu.

FUSSİLET 9
le tekfurûne billezi halakal arda fi yevmeyni 
arzı iki günde yaratanı inkar mı ediyorsunuz 

FUSSİLET 10
Ve ceale fîhâ revâsiye min fevkıhâ ve bâreke fîhâ ve kaddere fîhâ akvâtehâ fî erbeati eyyâm(eyyâmin), sevâen lis sâilîn(sâilîne).

üzerinde sabit dağlar oluşturdu orayı bereketli kıldı. orada (arzda) bulunanların besinlerini dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

FUSSİLET 11
Summesteva iles semâi ve hiye duhanun fe kâle lehâ ve lil ardı’tiyâ tav’an ev kerhâ(kerhen), kâletâ eteynâ tâiîn

Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Sonra da göğe)ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de: İsteyerek geldik dediler.

FUSSİLET 12
Fe kadâhunne seb’a semâvâtin fî yevmeyni ve evhâ fî kulli semâin emrehâ ve zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve hıfza..

onları 2 günde 7 kat gök olarak tamamladı ve her gök katına kendi emrini vahyetti ve dünya semasını kandillerle süsledik..

 

Bingbang'den beri geçen 15 milyar yıl içinde dünya bügünkü biçimindedir. Dünyanın yaşı 4,467 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Bingbang'den 300 milyon yıl kadar sonra ilk galaksi ve ilk yıldızlar oluştu. Güneş 5 milyar yıl önce Bingbang'den 10 milyar yol sonra oluştu. Dünya'da ilk yaşayan tek hücreli canlılar 3.7 milyar yıl kadar önce oluştu. İnsan türü dünya üzerinde Bigbang'den 15 milyar yıl sonra belirmişken Allah nasıl ilkin dünyayı yaratmış olabilir? Allah'ın ilkin dünyayı ardından evreni yaratmasının açıklaması nedir?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir katuli

FUSSİLET suresi

 

9 - De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir."

10 - O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu.

11 - Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye: "İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin." dedi. Her ikisi de: "İsteyerek geldik" dediler.

12 - Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

 

 

Vikipedi,

Atmosferin katmanları

  • 1.1 Troposfer
  • 1.2 Stratosfer
  • 1.3 Mezosfer
  • 1.4 Termosfer
  • 1.5 Ekzosfer
  • 1.6 İyonosfer
  • 1.7 Magnetosfer (manyetosfer

1si.göğün 7 kat olduğunu soyluyor.

2.si Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk.derken en yakın gok dediği görülen Troposfer dir.simdi ona bakalım

Troposfer

Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun olduğu katmandır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16–17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9–10 km’dir. Katman kalınlığının ekvatorda ve kutuplarda farklılık göstermesinin nedeni, ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi ve merkezkaç kuvvetinin bulunması, kutuplarda ise havanın soğuyarak çökmesi ve merkezkaç kuvvetinin bulunmamasıdır. Yani bu değişikliklerin sebebi sıcaklık farklılıkları ve merkezkaç kuvvetinin etkisidir.

Troposfer atmosferin en önemli katmanıdır diyebiliriz çünkü gazların %75′i su buharının ise tamamı bu katmanda bulunur. Buna bağlı olarak hava akımları, bulutluluk, nem, yağışlar, basınç değişiklikleri gibi bilinen bütün meteorolojik olaylar bu katmanda meydana gelir, güçlü yatay ve dikey hava hareketleri de bu katmanda oluşur. Troposfer genellikle yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır bu nedenle alt kısmı daha sıcaktır ve yerden yükseldikçe sıcaklık 100 metrede 0.65 °C azalır ve tabakanın sonunda -56.5 °C'ye kadar düşer.

 

atmosferin oluşabilmesi için  once bitki türlerinin oluşması ve kanbondioksit salarak sera etkisi yapması ve ısınmayı sağlaması gerekiyor.ısınınan hava yükseliyor.seffaflasıyor.yıldızlar beliriyor.marsta  gokyuzunde yıldız falan gorunmuyor.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir TOGAR

KUR'AN'DA  BİLİME AYKIRI OLDUĞU  İDDİA  EDİLEN AYETLER

 

Eğer iddia edildiği gibi KURAN'da dünyanın yuvarlak olduğu gerçeği vardıysa onu en iyi anlaması gereken  MUHAMMED

neden  yüzyıllar önce bu gerçeği ifade etmemiş

 

PEYGAMBER FEN KITABI TEBLIGCISI MI YOKSA BIR DININ - BASTA AHLAK OLMAK UZERE- VAAZ EDICISI MI ...ONCE ONA KARAR VERMEK LAZIM. EVET KUR'AN'DA BIR COK SEY GIBI- AHLAK-MUAMELAT-AHIRET-IMAN...- BILIMSEL - POZİTİF BİLİME DE ISARET EDEN AYETLER  BULUNUR. AMA LUTFEN DIKKAT : BU TUR AYETLER SADECE ARAC, " KUR'AN'IN ILAHI MESAJ OLDUGUNA" ISARETTIR. ASIL AMAC KUR'AN'IN ALLAH TARAFINDAN GONDERILDIGININ ISPATLANMASI, DIKKATLERIN KUR'AN'A YONELMESI VE SONRA DA ASIL ONEMLI OLAN AHLAK  BASTA OLMAK UZERE INSANLARI  DOGRU-GUZEL-FAYDALI OLAN HAYAT YASAMAYA YONELTMEKTIR. KISACA   ZAMANLA , INSANLARIN IHTIYAC DUYDUKLARI ANDA- BILIMSEL  GELISMELERIN ACIGA CIKARMASI ILE GUNYUZUNE CIKAN - CIKACAK OLAN - AYETLERDIR SÖZ KONUSU AYETLER.HZ. RESUL'UN " BENIM BILDIKLERIMI BILSENIZ,GORDUKLERIMI GORSENIZ..." (Teberani) MEALINDEKI 
HADISLERI HZ. RESULUN BU GIBI KONULARI PEKALA BILDIGININ ISARETIDIR. AYNI RESUL'UN BİR SAHABESI " HZ. RESUL'UN BANA  BILDIRDIKLERINI SIZLERE ACIKLASAM BANA DELI DER,BENI KENDINIZDEN  UZAKLASTIRIRDINIZ..." GIBI SOZLERI ,  GUNUMUZ TEKNOLOJISININ GELDIGI NOKTAYI  O GUNLERDEN  -OYLE VEYA BOYLE FARKEDIP SEZEBILENLER ICIN -  NE ANLAMA GELDIGINI GUNUMUZDE DAHA IYI ANLAYABILMEKTEYIZ...BIZ O GUNLERE ISINLANSAK VE  GUNUMUZ TEKNOLOJILERINDEN  AZICIK BAHSETSEK BIZE NASIL BAKILIRDI...? HZ. RESUL PEK COK SEY GIBI DUNYANIN YUVARLAKLIGI, MIKROPLARIN VARLIGI ... PEK COK SEYI BILIYORDU...- CINLER DOSYAMIZA MURACAAT...- AMA YINE O SUNU DA SOYLUYORDU: "INSANLARA AKILLARI SEVIYESINE GORE HITAP EDIN" YANI ZATEN KENDISINE VE MESAJINA  SUPHE- ONYARGI ILE BAKILDIGI DONEMDE BIRDE AKILLARIN ALMAYACAGI - VE ASIL MESAJIN DISINDA -OLAN  ACIKLAMALARI HZ. RESUL NEDEN INSANLARA ANLATIP TEPKI CEKSIN... AMA AYNI RESUL OYLE KELIMELER KULLANMISTIR KI O  DONEMDEKILER ITIRAZ ETMEZKEN ZAMANLA BILIMSEL GELISMELERLE ONUN NE DEMEK ISTEDIGI GUN YUZUNE CIKABILMEKTEDIR! MESELA EVRENIN ILK ZAMANLARDA DUMAN SEKLINDE OLMASINI ANLATAN HADIS GIBI... -BIGBANG TEORISI ...-
-   SITEMIZDEKI  " Kur'an;Yazılması,Eskimezliği
 "  ADLI DOSYAMIZA  BIR MURACAAT EDINIZ ...BAZI  AYETLERIN ZORLAMA BIR YORUMLA BILIMSEL ANLAMLAR CIKARMA GIRISIMLERI YOK MU... TABII VAR. AMA O KUR'AN'IN DEGIL O YORUMU YAPANLARIN SORUNU ! AMA YA PEKI GERCEKTEN VAR OLAN BILIMSEL  MUCİZE   ICEREN AYETLER NE OLACAK ...

 

..Yıldızlar, Ay ve 7 Gök Kuran birbiri üzerine kurulu 7 gök olduğunu söylüyor..67-Mülk 3. O ki, birbiri ile âhenktar yedi

göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir  bozukluk

görebiliyor musun?Ve ay 7 gök arasında bir yerdedir.71-Nuh15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle  ahenktar olarak

nasıl yaratmış!16. Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.

 

YEDI GOK TABIRI IKI ANLAMLIDIR : HEM DUNYANIN YEDI KATMANI - TRAPOSFER..MEZOSFER...VS - YEDI KATTIR BU ANLAMDA

KULLANILIR HEM DE EVREN YEDI KATMANDIR KI BIRINCI KAT GOK BIZIM GOZUMUZ ILE GORDUGUMUZ VE TELESKOPLARLA

INCELENEN GÖKTÜR...AYETLERIN HANGI YEDI  KATMANDAN BAHSETTIGINE DIKKAT ETMEK GEREKIR! BURADA

7 GOK TABIRI ILE KASTEDILEN ATMOSFER TABAKALARI DEGIL EVRENIN YARATILAN YEDI TABAKASIDIR!

 

Muhammed, yıldızların mesafelerini tam olarak tayin edemediği için onların boyutlarını da bilememektedir ve muhtemelen

onların aydan daha küçük olduğunu zannederek, onları birer kandile benzetmiştir. Ve bu kandiller dediği yıldızlar,

dünyaya en yakın olan gökte kurulmuştur..67-Mülk 5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle

donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.37-Saffat 6. Biz yakın

göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.

 

EVRENIN BUYUKLUGUNU DUSUNUNUZ. DUNYAMIZ GUNES SISTEMINDE UFACIK BIR NOKTA. SAMANYOLU GALAKSISINDE GUNES

SISTEMI BIR HIC- 250.000.000.000 GALAKSIDEN BIRI (BİR DE NEBULALAR VAR TABİİ)...-AYETTEKI IFADEYE DIKKAT " YAKIN GOK" ISTE BILIMSEL MUCIZE BU! DEMEK KI

DUNYADAN BELLI BIR MESAFEDEN SONRAKI UZAKLIKLARDA YILDIZLAR YOKTUR, BELKIDE ISIK KAYNAGI...KARANLIK..SADECE

KARANLIK... SEYTAN  TUM EVRENDE SERBEST DOLASABILIRKEN AYETLERIN INDIRILDIGI DUNYA VE ONUN

CEVRESINDEKI - YILDIZ- GEZEGENLER ...- SINIRINA GELINCE KENDISI ENGELLENMEKTEDIR... KANDIL KELIMESI

MECAZI BIR IFADEDIR. MECAZ, BIR SÖZÜ HAKIKI MANASININ DIŞINDA  KULLANMA SANATIDIR  ZATEN."YERYÜZÜ ZİNETİNİ TAKINIP

SÜSLENDIĞI"(10/24)  AYETİNDEKİ  TERKIPTE YERYÜZÜNÜN ZİNET TAKMASINDAN SÖZ EDILIYOR. HALBUKI ZINETI INSANLAR,

TAKAR. ÖYLEYSE BURADAKI TERKIPTEN YERYÜZÜNÜN YEŞERMESI  KASDEDILMIŞTIR. "BÜTÜN GENIŞLIĞINE RAĞMEN

YERYÜZÜ BAŞINIZA DAR GELMIŞTI." (9/25) BU AYETIN TERKIBINDEN MAKSAT DA YERYÜZÜNÜN DARALMASI DEĞIL,

KALBLERIN NEŞESINI KAYBEDIP KEDERLE DOLMASIDIR. "ONLARIN TİCARETİ KAZANMADI." (2/16) BU AYETTEKI "KAZANÇ"

VE "TICARET" KELIMELERI MECÂZDIR. "ONUN ANASI HAVIYEDIR." (101/9)AYETTEKI "HAVIYE/CEHENNEM"IN

‘ANA’ OLARAK TAKDIM EDILMESI MECAZÎDIR. ANA  ÇOCUĞUNA SIĞINAK OLDUĞU GIBI CEHENNEMDE KAFIRE

SIĞINAK GIBI GÖSTERILMIŞTIR. İZZUDDDIN B. ABDUSSELAM(660/1261), "EL-İŞÂRE ILE'L-İCAZ..." ADINDA MECAZ KONUSUNDA

ÇOK GÜZEL BIR ESER YAZMIŞ VE KONUYU  BÜTÜN DETAYLARIYLA INCELEMIŞTIR. MECAZ IÇIN 70’E YAKIN ÇEŞIT

VERIRKEN; TEŞBIH MECAZI IÇIN 109 ÇEŞIT BELIRLER.  KURANDA MECAZ  KONUSU SITEMIZDE ORNEK VE DELILLERI

ILE DEFALARCA IŞLENDI ...TEKRAR GIRMIYORUZ ! VE KUR'AN'DA BOL MIKTARDA MECAZ KULLANILIR...

BU KONUDA SOL 'CU - ATEIST  VE MISYONERLERE CEVAP  VEREN YAZILARIMIZDA BU KONULAR ACIKLANDI...

KUR'AN'IN  HZ. RESUL TARAFINDAN YAZILDIGI IDDIASI  BURADA TEMEL HAREKET NOKTASI KI  BUNUN DA CEVABI

SITEMIZDE VAR. UMMI RESUL ADLI DOSYAMIZ VE  YUKARIDA ADI GECEN DOSYALARIMIZA MURACAAT LUTFEN

 

41-Fussilet 12. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı

kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.Burada da anlatımlar oldukça

karışıktır.. Mülk 3 de, yedi göğün birbirleri ile belli bir uyum içinde olduğunu söylemektedir..

 

YEDI GOK BIRBIRI ILE AHENK ICINDE AMA SEN GOREBILDIGINDEN MESULSUN ONLARA BAK VE AHENGI GOR. O

GORDUGUNDE AHENK YOK MU...? ZATEN YEDI GOK BIRBIRI ILE AHENK ICINDE OLMASA - GOK TASLARINDAN

KUYRUKLU YILDIZLARA...-  BU AHENGIN BOZULDUGUNU EMIN OLUN ONCE BIZLER FARKEDERDIK...

 

Bir bozukluk olup olmadığının anlaşılması bu yedi göğün görülmesi ile mümkün olabileceğine göre, ayet

içindeki soruda biz yedi göğün insan gözü ile görülebildiğini anlarız.. Aynı şekilde Nuh 15'de, benzer ifade vardır..

 

YANLIS MANTIK ! ENDONOZYADAKI TSUNAMININ KAYNAGI OKYANUS AMA  BU DEPREMIN UZANTISI -TESIRI TA

AFRIKAYA KADAR UZANDI..." SEN EY INANAN , GORUNEN GOK - GOZ- TELESKOP ...ILE GORUNEN ...

-  YUZUNDE BIR BOZUKLUK GOREMEZSIN , ONA BAK...GOREMEDIGIN VE VAR OLAN GOK ISE O YUCE YARATICININ

KUDRETININ GOSTERGESI OLARAK VAR EDILMISTIR VE CINLER ICIN YARATILMISTIR...BIZE DUSEN ULASABILDIGIMIZ

KADARI ILE OLAN GOKTE BIR BOZUKLUK GORUP GOREMEYECEGIMIZ ILE ALAKALI.. HELE GUNUMUZDE TELESKOP

ALETI  BU AYETI DAHA DA ANLAMLI KILAR.  BELKIDE ASIL MESELE " GORMEK "

KELIMESI ILE ALAKALI...SANA BASKA BIR ORNEK VEREYIM. BABAN  DIN OGRETMENI DEDIN

FIL SURESINI EZBERE BILIRSIN. " ELEMTERE KEYFE FEALERABBUKE..." : RABBININ FIL ORDUSUNA NE YAPTIGINI

" GORMEDIN MI" DIYE AYET VARDIR. TERA FIILININ KOKU "REA " DIR VE GORMEK ANLAMINA GELIR. AMA BU KITABI -HASA  ALLAH

TA GONDERSE , HZ. RESULDE YAZSA - BUNU HERKES BILMEKTEDIR KI HZ RESUL FIL

VAKASI SIRASINDA DAHA " DOGMAMISTIR...ISTE AYNI MANTIK BURADA VE AYETTE GORMEDIN MI DEN

KASIT " GORMUS GIBI BILMEDIN MI  " ANLAMINDADIR. YANI BURADAKI GORMEK " KESIN BILGI " IFADE EDER ...GOZ

ILE BAKMAK DEGIL MECAZI ANLAMI IFADE EDER . KESIN BILGIYI...ZATEN NUH 15. AYETTEDE

" ELEMTERA GEYFE HALAKALLAH ..." BUYURULURKEN YINE"  REA " KOKUNDEN GELEN FIIL KULLANILIR...

HATTA MÜLK SURESINDE (3. AYETTE) : MÂ TERÂ : DİYE AYET BAŞLAR, YANİ YİNE REA FİİLİ KULLANILIRBAK, İNCELE...!

MULK SURESINDEKI " GOZUNU CEVIR BAKALIM BIR CATLAK GOREBILECEK MISIN

" MEALINDEKI AYETTEN KASIT GECE VEYA GUNDUZ GOKTE CATLAK YARIK ARAMAK DEGIL

" ARASTIRMA VE INCELEMEYE YONELTMEKTIR" INSANLARI...SANA BIR ORNEK . POLIS , YARDIMCISINA :

" CEVREYE BIR BAK" DESE VE YARDIMCI SAGA SOLA BAKIP "  EE BAKTIM NE OLMUS " DESE...SEN NE

DUSUNURSUN." YAHU CEVREYI INCELE DEMEK ISTEDI , ARASTIR DELIL TOPLA DEMEK ISTEDI " DEMEZMISIN...

ISTE AYNISI...SENIN TEK EKSIGIN TEFSIR USULU  KONUSUNDA EKSIKLERININ OLMASI .TEFSIR ILMINDE

" MECAZIN " ONEMINI TAM KAVRAYAMAMAN...

 

Buraya kadar ki ayetlerden, gökyüzünde 7 tane gökyüzü olduğunu, bizim bunları görebildiğimizi ve yıldızların ise birinci

gökyüzünde olduğunu anlamaktayız.. Bize milyarlarca ışık yılı uzaklıkta  olan yıldız dahi birinci gökyüzünde olduğuna göre,

insanın diğer 6 gökyüzünü nasıl görebildiğini anlamak mümkün değildir.

 

DENIZDEN BIR DAMLA DENIZ HAKKINDA EPEY BILGI VERIR...BIZE DUSEN YEDI KAT GOK YUZUNU  DOLASIP INCELEMEK DEGIL,

GUCUMUZ OLCUSUNDE GÖĞE BAKIP, INCELEYIP ARASTIRIP ULASABILDIGIMIZ  YERLERDEKI AHENK VE DUZENI GOREBILMEK...

 

Bakara 117:... herhangi bir işi isterse ona "ol" demesiyle o iş oluverir. Yorum: İstediği zaman mı bir işe ol diyor.

Yoksa yapacağı şeyin kendi yarattığı ve çiğnememesi gereken fizik kuralına uyması mı gerekir.

 

HER SEY FIZIK KURALLARINA GORE OLUYOR AMA ZAMAN KAVRAMININ SINIRLARI ICINE BIZ INSANLAR GIRDIGIMIZ ICIN

SURE-ZAMAN-DONEM BIZE AIT BIZI ILGILENDIREN KAVRAMLAR. ZAMANI BILE YARATAN  ALLAH ZAMANLA SINIRLANDIRILAMAZ…

YANI O’NA GORE O AN AMA BIZE GORE 2 MILYON YIL…- ZAMAN KAVRAMI UZERINDE BIRAZ DUSUNELIM …-

 

Bakara 258: ...ibrahim nemruta "allah güneşi doğudan getirtir. hadi sen de batıdan getir bakalım" deyince kafir

olan nemrut tutulup kalmıştı. Yorum 1- bi kere güneş doğudan gelmez. dünya doğudan

batıya döner. ikisi de aynı şey diyeceksiniz, o zaman daha düzgün bir şekilde neden "allah

dünyayı doğudan batıya döndürür" dememiş. cevap: çünkü o zamanlarda ve daha öncelerde

dünya sabit, güneş ve diğer yıldızlar onun çevresinde dönüyor .sanılıyordu. muhammed de böyle biliyordu tabiki

 

KUR’AN’DAKI BILIMSEL AYETLER O’NUN NEYI BILDIGINI GOSTERIYOR…GALAKSILERLE ALAKALI AYETLERIN BILIMSEL

YORUMUNA  MURACAAT..KURAN DA DUNYANIN DONMESI,ELIPS SEKLINDE OLMASI VAR AMA BURADA ILK PLANDA SOZ

KONUSU OLAN ANLATILMAK ISTENEN BASKA Bİ  ŞEY .. ZATEN NEMRUT TA MESAJI ALMISTI..SIZE NE OLUYO KI...! ALLAH

KULUNUN ISTEDIGI  DIL-KURAL-KELIME ILE AYETLERINI GONDERMEZ. O AYETTE AMAC HASIL OLMUSTUR...!

HEM O DÖNEMDE NEMRUTUN ELİNE KOZ VERMEK MANTIKSIZLIK OLMAZ MI IDI? DAHA BAŞTAN ,

" AHA DELİ BU YAW" DEDIRTECEK BIR CUMLE...DONEN DUNYA...! DÜŞÜNSENİZE BAŞTA NEMRUT TÜM KAHINLER YERDE

KIRILIYO... KURAN'DAKİ BİLİMSEL AYETLER ZAMANI GELİNCE ORTAYA ÇIKAR.O ZAMANDA LAZIM OLAN ISE, BİR

INSANIN- MNRUT- ILAH OLAMAYACAGININ O  CAGA GOSTERILMESI IDI...!

 

2- Nemrut da salakmış yani, şöyle diyememiş mi "hayır canım, onu doğudan getiren benim, hadi senin tanrın batıdan getirsin"

bakalım kim tutulup kalıyordu o zaman.

 

TUTULUP KALAN BI IDDAYI SALLAYAN “DANGALAK “ OLUR TABII KI. NEMRUT : BEN TEK ILAHIM  DEMIYOR.. BIR ILAHTA

BENIM DIYOR… O  SUNU YAPIYORSA BEN BUNU YAPIYORUM…DIYOR…YANI  ONCEDEN – NEMRUT YOKKEN GUNESI KIM

DOGUDAN DOGURUP BATIDAN BATIRIYORDU…? – DEMEZLER MI O  ZAMAN O NEMRUTA VE GUNUMUZDEKI NEMRUTLARA…?

 

Enam 60: Geceleyin sizi uyutan .... allahtır. Cevap: Yooo, ben uykum gelince uyurum valla. hiç unutmam, bi ara gece

çalışıyordum, gündüzleri uyurdum. çünkü uykum gelirdi. bu arada, kutuplarda yaşayanlar ise 6 ay boyunca gündüzleri uyurlar.

 

KUR’AN TEMEL –GENEL KURALLARI VERIR. INSANIN TEMEL IHTIYACLARINDAN –GEREK  BIYOLOJIK GEREK FIZYOLOJIK …ACIDAN –

BIRISI DE  UYKUDUR. UYKU ILE INSAN YENIDEN SARJ OLUR. UYKU TUM INSANLARIN GENEL BIR ORTAK OZELLIGI OLDUGUNA GORE

BU GENEL BIR KURALDIR… SUYUN KALDIRMA KUVVETI, YERIN CEKIM KUVVETI GIBI… BU KURALLARI ORTAYA CIKARANA HURMET

GOSTERIRKEN  BU KURALLARI KOYANI REDDETMEK ANCAK   UYKU DUZENSIZLIGI ILE ACIKLANABILIR ZATEN…! KUTUPLARDA KI INSAN-

LAR 6 AY GECE UYURDA 6 AY GUNDUZ IKEN UYUMAZ MI. BI DE UYKU IHTIYACI NEDEN EVRENSEL, SUYUN KALDIRMA KUVVETI GIBI...!

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir TOGAR

Hud 7:...... gökleri ve yeri 6 günde yarattı. bundan evvel arş(gök) su üstünde idi. Cevap: Bu kurandan bilim

fışkırıyor bilim. Su üzerinde olan bir gök.

 

BIG BANG TEORISINDEN HABERSIZ BIR ATEIST…SITEMIZDE “ KURAN’IN YAZILMASI-DEGISMEZLIGI “ ADLI DOSYAMIZ

VE YINE SITEMIZIN CESITLI DOSYALARINDA BU KONU ELE ALINDI…AYRICA ARŞ KELIMESI KURANDA HUKUMRANLIK,

YONETIMIN SIMGESI OLARAK KULLANILIR, YANI ARŞ KELIMESINE PARANTEZ ICINDE GÖK ANLAMI VERIP SONRA GÖK SU USTUNDE

DİYE ALAY ETMEK ANCAK ONYARGILI ISLAM DUSMANLARININ AKLINA GELI.AYET KISACA: HER SEYI SUDAN YARATTIM, YÖNETİMİMİN

, YARATMAMIN OZU SU BUYURUYOR, INSANIN YARATILISI E BIG-BANG'A GORE DE BU TAMAMEN BILIMSEL BIR CUMLEDIR.

 

Rad 2: gökleri gördüğünüz şekilde direksiz kaldıran allahtır......... Yorum: Günlük hayatta hiç birşeyin

havada duramayacağını biliriz(havadan ağır şeyler veya motorsuz araçlar için bu dediğim

geçerli değil, ki muhammedin zamanında havadan hafif cisimler veya motorlu araçlar

yoktu.) dolayısıyla birşeyin havada durması için onun altında bir destek, bir dayanak olması

gerektiğidir. gerçi o zaman da havada durmuş olmaz, sadece o desteğin üzerinde durmuş olur ya.

Neyse, eski insanlar gezegenlerin, yıldızların, ayın, güneşin ve yine katı bir sınırının var olduğu kabul edilen

göklerin de altında bir destek(direk) olması gerektiğini düşünmüşler, ama böyle  birşeyin olmadığını da görüyorlar

ve biliyorlar. akıllarında bir soru   işareti var. muhammed de bu soru  işaretini "onları öyle tutan allahtır "

diyerek yanıtlıyor.E tabi biz   bugün biliyoruz ki, bunların orada durması için altlarında

bir direk olmasına gerek yok, çünkü bulundukları yerde dünyanın onlara uyguladığı çekim düşük,

dolayısıyla onlar dünyaya düşmüyorlar. ki zaten dünyaya düşebilecek bir tek ay var. düşse düşse dünya

güneşin veya diğer yıldızların üstüne düşer.(düşemeden erir gider ya o ayrı konu). göğün

dünyaya düşmesi diye birşey zaten sözkonusu değil.

 

ADAM BIR SAATTIR ALLAH’IN YAPTIGINI ANLATIYOR, DUNYANIN CEKIM KUVVETI ILE DUNYANIN DONMESI ILE OLUSAN

– BIR BAKIMA SAVRULMA GUCU – ARASINDAKI DENGEDEN  OLUSAN INCE AYAR VE BUNU YAPAN ALLAH’TIR NOKTASINA

GELIYOR AMA ITIRAFA SIRA GELINCE DURUYOR. BIZ CUMLEYI BITIRELIM. ISTE BU AYARI YAPAN ALLAH’TIR…AYETTE SU

ONUN USTUNE DUSER DIYE BIR SEY YOK.ATEISTIMIZ DIYE DALMIS GITMIS. AMA KENDI AGZI ILE DE YAKALANMIS:

düşse düşse dünya güneşin veya diğer yıldızların üstüne düşer.(düşemeden erir gider ) DEMIS, ZATEN KURANDA

DA KIYAMET GUNU DAGLARIN ERIMESINDEN BAHSEDILIR...ATEIST AYNEN KURANI TASDIK ETTI YANI.

 

Hicir 19: Biz yeri yaydık, üzerinde sabit dağlar bıraktık. Yorum 1: "yeri yaydık" ifadesi kesinlikle yeri bir

tepsi gibi gösteren bir ifadedir. yani bir masa üzerinde hamur yaymak gibi. hamuru küre şeklinde yaymazsınız.

hatta hiçbir şeyi küre şeklinde yaymasınız.ancak bazı yeni kuran tercümelerinde, bu gafı gören uyanık

din adamları bunu "yeri yuvarladık" diye çevirmişlerdir2: Dağların yerin üzerine daha sonradan bırakıldığı söyleniyor.

ama biz biliyoruz ki dağlar volkanik ve tektonik haraketler sonucunda oluşmuş

coğrafi yapılardır. öyle gökten zembille inmiş değillerdir. 3-Depremi dağlar mı önlüyo şimdi yani, e hadi

hiç deprem olmasa neyse de daha 4 yıl önce sallandık.

 

“AYETIN TAM MEALI “  YERI SIZIN ICIN DOSEK GIBI YAPTIK-YAYDIK : YANI YATAKTA NASIL INSAN RAHATSA YERYUZUNDE

DE OYLE… YERIN CEKIM KUVVETI YERINE KALDIRMA, SUYUN KALDIRMA KUVVETI YERINE CEKME KUVVETI OLSA IDI HALIMIZ

NICE OLURDU…HADI – HASA  - ATEISTCE DUSUNELIM AZICIK. TANRI BURADA DALGINLIK YAPSA BIZ NASIL “ DOSEGIMIZDE

“ DURABILIRDIK. TOPRAK’A  ATIYORUZ TOHUMU- ICI  CD GIBI, YUKLENMIS BILGI VAR…- BASLIYOR ISINI YAPMAYA…

BUYUMEYE…YEDIGIMIZ ICTIGIMIZ TOPRAKTAN… KUR’AN DUNYAYA DUZ DIYE BAKMAZ… ZÜMER SURESI 5. AYETTE GECEN

“ TEKVİR “ KELIMESINI BIR SEYIN BASKA BIR SEYE SARILMASI ANLAMINA GELDIGINI – MESELA BASA SARIK  SARMA GIBI

– AYETTE GECEN GECE GUNDUZUN TEKVIR EDILMESI ILE NEYIN KASTEDILDIGI ORTAYA CIKMAKTADIR…   DAGLARIN DEPREMI

ENGELLEDIGINI BILMIYOR CAHIL ATESIT  “ DAGLARIN GOREVI “  BASLIGINA MURACAAT

LUTFEN …BU ARADA ATLAMAYALIM: DAGLARIN YUKARIDAN BIRAKILMASI MESELESINI:HZ RESUL BIR HADISINDE :DERDI INDIREN

DERMANI DA INDIRMISTIR, BUYURULUR. YANI DUNYALIK HER SEY ILAHI MAKAMDAN GELMEKTEDIR ANLAMINDA...HASTALIK, DERMAN

HAVADAN INMEZ- INENLERI DE VAR DA HARIC TUTALIM- AYNI TERIM DUNYA ICIN NIMET OLAN , DEPREME KARŞI BASTA BISSURU

FAYDASI OLAN DAĞLAR ICINDE KULLANILMISTIR. ALLAHIN IMTIHAN VESILESI OLAN DERTTE , ONUN DERMENI DA ONUN KATINDANDIR

,TIPKI DAĞLAR ,VE HER SEY GIBI. ATEISTLIK ANCAK BU KADAR CEHALETLE  MUMKUN OLUYOR GALIBA…

 

Nahl 13: Yeryüzünde muhtelif renkte yarattığı şeyleri dee müsahhar kıldı........... Yorum: Bir kere renk diye bir şey yoktur.

renk, beynin farklı dalga boyundaki ışıkları farklı olarak yorumlamasından oluşur.

 

KUR’AN’A  ZIT OLACAGIM DIYE DUSULEN DURUMA BAK. RENK YOKTUR. O MANTIKLA DUNYA DA HATTA BU YAZILARDA YOKTUR

ONLAR DA BEYINDE OLUSAN GORUNTULER… SONUCTA BU ATEIST YAZAR DA YOK… SONRA BUNLARI

(GORUNTU MU GERCEK MI IKILEMINI ) HY SOYLEYINCE  YINE AYNI ATEISTLER ONUNLA DALGA GECER...

 

Nahl 68-69: Burada tanrının bal arılarına emrettiği ve onların da insnalar için şifalı içecekler, ballar yaptığı anlatılıyor.

Yorum: Bal arıları, ballarını insan yesin diye değil, kış geldiğinde yeni oluşan larvaların(yavru arıların) beslenmesi için

yaparlar. ama insan oğlu her zamanki gibi bir vahşet örneği gösterir ve bu yavru arıların besinini onların elinden alır.

 

AYETIN MEALI:  “ ONLARIN KARINLARINDAN TÜRLÜ RENKLERDE ŞERBETLER ÇIKAR, ONDA İNSANLAR İÇİN BİR ŞİFA VARDIR.

ŞÜPHESİZ DÜŞÜNEN BİR TOPLULUK İÇİN GERÇEKTEN BUNDA BİR AYET VARDIR” BU MEALDEN YUKARIDAKI  YORUMA NASIL

ULASILIR…? AYRICA AYETTE BALI ARI INSAN ICIN YAPAR ANLAMI CIKARILSA BILE BALIN TAMAMI ALINSA IDI DEDIGI DOGRU IDI

AMA YAVRULAR ICIN “ BIRINCI KAT ARIYA BIRAKILIR IKINCI KATTAKI – 8*8 FORMULU ,  ARI ÜRETİCİLERİ BİLİR...…–  BAL ALINIR

,HEPSINI ALSALAR ZATEN NESIL BITER...“ YANI ARI GOREVINI YERINE GETIRIR AMA INSANLARA DA HIZMET EDER. BALIN

OZELLILLERI ORTADA . FRAVUN’UN  MEZARINDAKI BAL BILE HALA “ KAHVALTIDA YENILEBILECEK “ OZELLIKTE…!

KONUYU DAGITMAYALIM….KISACA BALDA SIFA VARDIR DENIYOR VE GERCEKTEN DE ONDA BIR SURU SIFA VAR…

Bİ DE EGER ATEISTI BI GUN BAL YERKEN GORURSEM OYUCAM, HABERI OLSUN !

 

Furkan 25:O gün beyaz bulutla gök yarılacak melekler yere inecekler. Yorum: 1- Demek ki, melekler göğün üstündeler.

yine gökküre inancı. bakın şimdiye kadar bu olgu karşımıza çok çıktı. bu dediğim gibi aristo zamanından gelen bir

düşündedir. en dış kürenin dışında her şeyi harekete geçiren  bir tanrı vardır. ki buna benzer örnekleri kuranda da görüyoruz

 

“O GÜN GÖK PARÇALANARAK BEYAZ BULUT KÜMELERİNE DÖNÜŞÜR VE MELEKLER BÖLÜK BÖLÜK İNERLER “ KLASIK KIYAMET

SAHNESI. NEREDE BU AYET,  NEREDE YUKARIDAKI YORUM…? BU NE ZORLAMA. ONCEDEN HUKUM VERIP  AYETLERDEN O SABIT

FIKIRE DELIL ARAMA VE BULMAYA CALISMA  MANTIGI… MELEKLER DUNYADA DA VAR UZAYDA DA… GOREVI –SIRASI GELEN ISINI

YAPMAK UZERE HAREKETE GECER… ISLAM DUSUNCESININ “DEIST VE PANTEIST “  GORUSLERLE OLAN FARKLARINI BILMEDEN

ARALARINDA IRTIBAT KURMAKTA ATEISTLERE MAHSUS HERHALDE …!

 

Neml 18: ...bir dişi karınca: "karıncallar! yuvalarınıza girin ki süleyman ve ordusu farkında olmadn sizi ezmesin" dedi.

Yorum: Karıncaların ve diğer böcüklerin algılamasal sınırlamları nedeniyle insanları algılaması söz konusu değildir.

hele hele kendi aralarında konuşması, hatta insanların adlarını söyleyerek konuşması mümkün değilidir. matematik

ve kuantum mekaniği de bilemezler.

 

HAYVANLARDAKI 6. HIS INSANLARDAN DAHA GELISMISTIR. DEPREMI ONCEDEN HISSEDEN KOPEK-FARE-KUSLAR…GIBI…

GUCLU VE KALABALIK BIR ORDUNUN YERDE OLUSTURACAGI SARSINTI VE KENDI ARALARINDAKI OZEL HABERLESME ILE

BIRBIRLERINE HABER VERMELERI GAYET DOGAL BIR OLAYDIR. ITIRAZ EDILECEK  - ATEIZM ACISINDAN – TEK NOKTA

HZ. SULEYMAN’IN ADININ BILINMESI OLAYIDIR… BU DA BALIGIN UCMASINA INANMAKTAN – DARWINIZM  YANI wink.png - DAHA

MANTIKLIDIR…- ATEISTE PEYGAMBERLERIN HAYVANLARLA KONUSABILIDIGINI ANLATMAYA GEREK YOK… GUNUMUZDE

– BASTA BALINA – BAZI KUSLAR … -YUNUS…- OLMAK UZERE HAYVANLARIN DILLERI COZULMEYE CALISILIYOR. BIRAKIN

HAYVANI BITKILERIN TEPKILERI ARASTIRILIYOR… BUNU PEYGAMBERLERIN ONCEDEN COZDUGUNE – KI BUNA MUCIZE

DENIR- ATEISTI INANDIRMAYA CALISMAK DEVE HENDEK HIKAYESINE OLAYI DONDURMEKTIR… GECIYOZ!

 

Kassas 71: ....allah geceyi size kıyamet gününe kadar uzatsaydı  tanrıdan başka size ışık verecek hangi mabut vardır?...

Yorum 1: Geceyi uzatması demek, dünyanın durması demektir ki, dünya güneşe düşerdi, dolayısıyla insanların

ışığa da ihtiyacı olmazı, çünkü ölülerin ışığa gerekesinimi olmaz.  2- Hadi diyelim ki dünyanın güneşe

düşmesi de engellendi, güneş ışığı olmadığı için fotosentez ve dolayıysla solunum durudur, insanlar yine

ölürdü, ve ışığa gereksinimleri kalmazdı.

 

ZAVALLIM BAZI GOK CISIMLERININ SADECE BIR YUZLERININ HEP GECE BAZILARININ HEP GUNDUZ

OLDUGUNDAN HABERI YOK… HEM ZATEN AYET  “KIYAMETE DEK”  DIYEREK ATEISTIN  VARDIGI SONUCA

DA ISARET ETMIS OLABILECEGINI NEDEN DUSUNMEZ BAY COK BILMIS ATEISTIMIZ…!? YUZ-BINLERCE

YIL GECTI ARTIK EBEDI GECELEMEYE- KIYAMETE HAZIR OLUN…- TABII AYET SADECE  BU MANAYA GELIYOR

DEMEK ISTEMIYORUZ AMA ATEISTIMIZIN MANTIK HATALARINI GOSTERMEK AMACI ILE BUNUN UZERINDE

DURDUGUMUZU IFADE EDELIM… KISACA KIYAMET ALAMETLERINDEN DIIL MIDIR ZATEN  "FOTOSENTEZ,SOLUNUMUN

DURMASI"!  AYRICA DUNYANIN DONMESININ DURMASI KAINATTAKI DENGENIN SONU ANLAMINA DA GELMEZMI: YANI KIYAMET !

 

Hac 65: ....yerin üstüne düşmemesi için göğü O(allah) tutar. meğer ki kıyamette onun izniyle düşmüş olsun.... Yorum: Gök

yerin üzerine nasıl düşer, böyle bir şey sözkonusu değildir. hemen bazı bilimsel dinciler diyecek ki.

"biliyorsunuz evren genişliyor, ve bir ihtamalle bu genişlemesi sona

erip, tekrardan çökmeye başlayacaktır. çökme olayı ise düşme olayını çağrıştırır."

1- Bir kere bu ihtimale gerçekleşmiş olsa bile, evren çökmeye ve büzülmeye başladığında, evren yani

dini terim ile gökler dünyanın da içinde bulunduğu samanyoluna kadar gelinceye kadar dünya çoktan yok olmuş oalcaktır.

çünkü güneş 5 milyar yıl sonra evriminin sonuna gelecek ve patlayıp dünya dahil

tüm güneş sistemini yokedecektir. evrenin büzüşüp dünyaya düşmesi ise(ki neden

özellikle dünyaya düşüyor onu anlamadım, dünyanın hiçbir merkezi konumu yoktur

evren içinde) en az 12 milyar yıl alacaktır. 2-hadi diyelim ki bu süreler önemsiz, koskoca evrenin dünyaya düşmesini

hangi insanın aklı alır. hadi diyelim ki düşmeye başladı, yani evren düşerken dünyayA yaklaşırken,

kütle çekimi etksiyle dünyayı çeker ve evren(gökler) dünayaya değil dünya göklere(evrene) düşer.öfff, amma da karıştı ha.

kısacası çok saçma.

 

TAM AKSINE , BUZUSME BASLAYINCA HER SEY ICI ICE GECER.O SIRADA – DUNYANIN MERKEZ OLMASINA GEREK YOK GOK –YER

ILE BIRLESIR-BUZUSUR VE TUM EVREN TEKRAR TEK KARANOKTA’YA DOGRU CEKILIR…BIG BANG’IN TERSINI DUSUNUN…TEK

NOKTA PATLIYOR EVREN KADEME KADEME OLUSUYOR,GENISLIYOR… KIYAMET TAM TERSI HER SEY TEK NOKTAYA DOGRU CEKILIYOR …

O SIRADA  YER ILE GOK YAKINLASACAK YAKINLASACAK BIRLESECEK …DIGER TUM KAINAT ILE TEK NOKTAYA AKACAK…

ASLINDA ATEISTIMIZ TAM IMANA YAKLASMISKEN YENIDEN FIRE VERIYOR… KENDI BILIR…BIR DE 12 MILYARDAN BAHSETTI ATEISTIMIZ:

DENGE KALKINCA 12 MILYAR YIL 12 SANIYE OLUR: GOKDELENI 12 YILDA YAPAR, KOLONLARI PATLATINCA 12 SANIYEDE YERLE BIR

EDERSINIZ! GERISINI ANLAYAN ANLAR. BİR DE İNSANA İNEN AYETLER TABII KI INSANI - DOLAYISI ILE- DUNYAYI MERKEZE ALIR.BURADA

MERKEZE ALMA FIZIKI-ASTRONOMIK BIR OLAY DEGIL MUHATABIN MEKANI ILE ALAKALIDIR. VAHYIN MUHATABI OLAN DUNYADAKI

NSANLAR VE YAŞADIKLARI GEZEGEN DUNYAMIZ MANEVI ANLAMDA EVRENIN MERKEZIDIR.

 

Müminun 80: ......geceyle gündüzün birbiri ardına gidip gelmesi onun emriyledir........

Cevap: Neden dünyanın dönmesi onun emriyledir demiyor da böyle diyor. çünkü dünyanın döndüğünü bilmiyor.

daha doğrusu dünyanın yuvarlak olduğunu bilimyor ki döndüğünü bilsin. ve hiç bir ayette kesin olarak

yuvarlıklıktan bahsedilmiyor.

 

YAHU ATEIST ADAM …KUR’AN FEN KITABIMI …AMAC INSANLARIN IYI –AHLAKLI OLMASINI SAGLAMAK…

TEMEL HEDEF BU….ADAM FIZIK KURALLARINI HEM DE TAM FEN KITAPLARINDA YAZAN HALI ILE ISTIYOR…

KUR’AN’DA BILIMSEL AYETLER YOK MU VAR BIR SURU …AMA  ASIL AMAC KUR’AN’IN ALLAH TARAFINDAN

GONDERILDIGININ ISPATI OLMALARI BU AYETLERIN …GUNUMUZDE YENI BULUNDU KURANDA ISE 1400 SENE

ONCE VARDI VEYA HALA GUNUMUZDE BILE BULUNAMADI – MESELA ESYA NAKLI, DIKKAT INSAN DEGIL,ESYA NAKLI!

… SULEYMEN AS. KISSASINDA  GECER …- SIMDI DUSUNELIM.HZ. RESUL PUTLARA TAPANLARA FEN DERSI VERIYOR…

ADAMLAR ZATEN ONA “ DELI  CINLI “ DIYOR…BI DE KOZ MU VERSIN ELLERINE…AMA ZAMANLA ANLASILACAK IPUCLARI

SERPISTIRILMIS AYETLER ARASINA…VE DUNYANIN DONMESI, DUNYANIN YUVARLAK OLMASI- KI YUVARLAK DEGIL ,

GEOIT' TIR... AMA ATEISTIMIZE FAZLA YUKLENMEYELIM ...-SAHI BU ARADA AYETTE BI YAMUKLUK VAR MI.YOK.GECE GUNDUZ

BIRBIRINI TAKIP EDER...YANI DUZEN,SISTEME ISARET,..ANLAYANA. DUSUNENE...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir MAVİGÜÇ

Kuran'ın astronomi,coğrafya içeren ayetlerinde, Allah, mecaz yapmış olabilir ama  aşağıdaki  ayette pek mecaz yaptığını sanmıyorum.

 

Önce bu ayet ,gerçekten Allah tarafından yazılsaydı nasıl yazılması gerektiğini sonra da ayetin  orjinalinin sizlerle paylaşacağım.

 

Ey Peygamber! Bu evrensel bir kitap olsa da ,çağlar boyunca ışığını  insanlara yansıtacak olsa da , senin evlilik hayatın hakkında sana birşeyler  söylemek isteriz.Ey Muhammed ,öncelikle sana  ganimet olarak sunduğumuz cariyeler  sana helal değildir.Çünkü, Bilmelisinki her insan sonsuza dek özgür,sonsuza dek değerli ve sonsuza dek şefkate layıktır.Bu nedenle savaşta elde ettiğin tüm cariyelerini kayıtsız,şartsız özgür bırakmanı senden diliyoruz.Unutma ki onların eşlerini,babalarını ve erkek çocuklarını savaşta inananlar öldürdü ve tüm bunlara rağmen özgürlükleri verildikten  sonra senle evlenmek isterlerse onlarla gönül rahatlığıyla evlenebilirsin.Şüphesiz Allah sevgi doludur ve şefkatlidir.Ey Muhammed.Amcalarının,dayılarının,halalarının,teyzelerinin kızlarından herhangi biri ile evlenme konusunda özgürsün.Ama bilmelisin ki onların ve senin bedeninde,gelecek nesillerin daha iyi anlayacağı bir zerre vardır  ve sendeki zerre ile onlardaki  zerre uyuşmazsa (kan uyuşmazlığı)  çocuklarınızda ölümcül hastalıklar olabilir Şüphesiz Allah senin bilmediğini bilir  ve Senin görmediğini görür .Bu vebali alıyorsanız evlenme özgürlüğüne sahipsiniz.

Ey Muhammed,eğer senle beraber hicret eden kadınlardan biri senden hoşlanırsa ve senle evlenmek isterse ama sen ondan hoşlanmassan onu asla kırma çunkü kadınlar kolay incinir  ve kolay üzülür ama eğer sende ondan hoşlanıyorsan ve bir üçüncü kişi bundan rahatsızlık duymuyacaksa onla evlenebilirsin.Bu üçüncü kişi bu kadını başka seven biriyse, fedakar olmak bir peygambere yakışır.Onların kalplerini  birleştir ve aralarından  çekil.Ya Muhammed dinle!Sadece bu örnekte değil ,hayatın her anında herkesin kazanacağı sistemi düşün ve bu kazanmaya kendini de dahil et ve  Muhammed Deki  ‘’tek eşlilik asil olandır’’.

 

Şimdi ayetin orjinaline bakın:

 

Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından (kuzenlerinden kan bağı olanlardan) seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

 

Şimdi ayetin içini acarak yazalım Ey peygamber! Biz sana şunları helal kıldık . Başlık parasını verdiğin kadınlar sana helaldir.Bundan başka savaş ganimeti olarak elde ettiğin cariyeler sana helaldir çünkü savaşta elde edilen eşya,ok yay gibidir bu cariyeler yani,maldırlar kısaca ben okadar sevgisiz ve bencil bir tanrıyım ki cariyenin gözyaşlarından bakamıyorum ve tüm derdim senin özel hayatın  hatta cinsel hayatın  ha Muhammed birde şunlarla evlenebilirsin senle hicret eden tüm kuzenlerinle evlenebilirsin akrabalıktan gelen gen hastalığı olursa takılma zaten ben öle tanrıyımki kistik fibrozu ve diğer kalıtsal  hastalıkları  bilmiyorum ,heey dostum .devam edeyim eğer  mümin bir kadın seni begeniyorsa sende onu beğeniyorsan o sadece sana HELALDİR dostum bunu sölüyorum çünkü yaşlandın kafilede gençler var ve elinden hatunu kapabilirler.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir YILDIRIM GÜNEŞ

 Kuran'ın gök cisimleri ve hareketleri konusunda,evrenin yapısı ve işleyişi konusunda oldukça yanlış fikirlere sahip olduğu göze çarpmaktadır.

.

.

.

Ay’ın bir nur olmadığı sadece geceleri güneşten aldığı ışığı yansıttığı biliniyor.

Buradaki Türkçe meallerin tamamı yanlıştır Saptırılmıştır Allahın kelamını değiştirmek yanlıştır. Hangı yanlışınıza cevap verelım sayfa baştan sona hatalı kurnazca Tükçe kelimeler yer değiştirilerek hazırlanmış bir saydır bu sayfa Eğer rabbınız araştırıyorsanız bunu önce Zekanızla yapın sonra kitabı okuyun Bir türkçe meal hata verir Unutmayın Türkçe ye cevirende insandir ve anladığı kadarıyla anlata bılır Ama sızler daha iyini anlaya bilirsiniz Çünkü insanlar akıllı varlıklardir. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Avukat

neden tek tefsir var diyenlere cevap vermeden geçemedim:) bu ülkenin tek anayasası , ve bir kaçta yasaları var ticaret,ceza ,vb,vb peki avukatlık gibi bir mesleği ortaya çıkmasına sebep oldun , sen kendin anlamıyor musun bu yasaları hem de SENİN ANLADIĞIN ÇOK AÇIK BİR DİLLE yazılmış neden anlamıyorsun  arkadaşım da bir davada avukat tutuyorsun pekala sen de kendini yasa kitabındakilere göre savunabilirsin ??? Demek neymiş arapça bilmek ile ilmi bilmek (kuran-ı-kerim) farklı şeyler...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir ...

Olay çok basit, o dönem de daha kopernicus yoktu, ve bilinen dünyanın tamamı iskenderiyeli batlamyus un ve aristoteles in dünya merkezli ve kapalı evren modeli ni biliyorlardı. Yani dünya sabit güneş ve ay onun etrafında döner. Kuran da birçok ayette güneşin ve ayın yorungesinde durmadan akıp gittiğinden bahseder.hicbir ayette dünyanın döndüğü veya yorungesi olduğundan bahsedilmez. Yani muhammet o zaman bu bilgisiyle o zaman ki insanları etkilemeye çalışmış ( çünkü adamların dünyadan haberi yok) bunları allah in mucizeleri olarak göstermeye çalışmış ama görüyorum ki bazı arkadaşlar en az 700 lerin araplari kadar dünyadan bihaberler. Yazık az okuyun bari hiç olmazsa kuran in mealini okuyun da verecek mantıklı cevaplarınız olsun. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir hilal göklere

KURAN VE İSLAM’A GÖRE DÜNYA YUVARLAKTIR DİYE SÖYLEYEN KİŞİ KÜFÜR VE DELALETE DÜŞER.

BU ALLAH’IN HEM KURAN’IN HEM PEYGAMBERİN REDDİDİR.BU KİŞİ TÖVBEYE DAVET EDİLİR.

.

.

.

Çünkü bu iddia hem Allah’ın, hem Kuran’ın, hem Peygamber’in reddidir.

Bu çok iddialı bir sözdür.Fakat Kurana ve islama inanıyorsan gerçek budur.

 

RAHMAN-33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz

yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

 

Sadece bu ayeti örnek vermek için yazıyorum Allah c.c. bu ayetle kaçış hızı denen yer çekiminden kurtulabilmek için gerekli olan 

saniyede 11. 200 m.olan hızdan bahsediyor.

 

Diğer ayetlerde eğer kasıtlı yapmıyorsanız hepside basitçe anlaşılmış ve insanları yanlış yönlendirecek şekilde yazılmıştır.Saygılar

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

 Kuran'ın gök cisimleri ve hareketleri konusunda,evrenin yapısı ve işleyişi konusunda oldukça yanlış fikirlere sahip olduğu göze çarpmaktadır.

  -Dünyayı düz sanmaktadır

.

.

.

Ay’ın bir nur olmadığı sadece geceleri güneşten aldığı ışığı yansıttığı biliniyor.

Yani bu kadar bilim adami,uzman bunlari bilemedi ama sen biliyorsun eh bravo yani!

 

saygilarla

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Teknoloji kaynakli bilgi ister ateist kisimlar bizde veriyoruz( gunumuzun teknolojisi bu sekilde uyum icinde bi olay anlatacak yazi yazamaz o devirde nasil yazilmis kanitlayin size inanalim allahin gucu her seye yetendir .

 

 

Gün, günler ve ay kelimeleri

Kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. Dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. Gün kelimesinin çoğul kullanımı olan (eyyam, yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 değer geçer. Kuran’da ay (senenin ayı anlamında) tam 12 sefer geçer. Bilindiği gibi bir sene 12 ay vardır. Gün kelimesi tüm çekimleriyle Kuran’da tam 475 sefer geçer. Bu 19’un tam 25 katıdır. Bu sayının 19 katı olmasının bir önemi vardır. Bunun dışında da 25 sayısının Güneş için ayrı bir önemi vardır. Dünya Güneşin etrafında bir yılda döndüğünde kendi ekseni etrafında 365 kere dönmüş olur. Güneş ise kendi etrafında bir yılda tam 25 sefer döner. Ayrıca 25’in katsayısı olan 19’un Güneş-Dünya-Gün kavramları bağlamında önemi vardır. Çünkü Dünya’nın, Güneş’in ve Ay’ın aynı hizaya geldiği Meton devri; 19 Dünya yılında bir oluşur.

RESİM-39

Yani Güneş bir Meton devrinde 19×25= 475 defa kendi etrafında dönmüş olur.. Bu sayı tamı tamına gün kelimesinin tüm türevleriyle Kuran’daki geçiş sayısına eşittir. Dünya ve güneşin hareketleri ile Kuran’da gün, ay, kelimelerin tekrarlarının bu kadar ilişkili olması gerçekten tesadüf olarak düşünülemez. Bu tekrar sayıları ile Dünya ve Güneş’in hareketleri arasındaki uyum hesaplanması kolay fakat taklit edilmesi imkansız bir Kuran mucizesidir.

Karaların ve denizlerin oranı

“Deniz (bahr)” kelimesi Kuran’da 32 defa geçer. Kuran’da geçen “bahr” kelimesi deniz-ler gibi, göl, ırmak tipi büyük suları da ifade eder. “Kara (berr, yabas)” ifadesi ise Kuran’da 13 defa geçer. Eğer 32’nin 45’e oranını alırsak karşımıza %71,111 çıkar. Dünya üzerindeki karalarla denizlerin oranı da bu çıkan orandır. Dünya’nın %71’i sularla kaplıdır, %29’u ise karalarla kaplıdır.

Tekrar eden kelimeler

Kuran’da birbiriyle ilişkili bazı kelimelerin tekrar sayısına bakıldığında da ilginç bir sonuç ile karşılaşılmaktadır:

Kadın 23 kere

Erkek 23 kere

RESİM-64

İnsan hücresinde 46 kromozom vardır. Erkek ve kadın üreme hücrelerinde ise 23’er kromozom vardır. Kuran’da kadın ve erkek kelimelerinin eşit geçmesinin yanında, üreme hücrelerinindeki kromozom sayısının da tekrar sayısı olan 23 olması oldukça dikkat çekicidir.

İnsan kelimesi Kuran’da tam 65 sefer geçer. İnsanın oluşumunda geçirdiği evreni tanımlayan kelimelerin Kuran’da geçiş sayıları da 65’tir.

 

Toprak (Turabun) 17 kere

Nutfe ( Nutfun) 12 kere

Embriyon ( alak) 6 kere

Bir çiğnemlik et (Medaa) 3 kere

Kemik (İzamun) 15 kere

Et (Lehmun) 12 kere

Toplam 65

 

Bitki 26 kere

Ağaç 26 kere

 

Ceza 117 kere

Affetmek 234 kere ( 117’nin 2 katı)

 

Dedi 332 Kere

Dediler 332 kere

 

Dünya 115 kere

Ahiret 115 kere

 

İman 25 kere

Küfür 25 kere

 

Şeytan 88 kere

Melek 88 kere

 

Cennet 77 kere

Cehennem 77 kere

 

Zekat 32 kere

Bereket 32 kere

 

Yaz+sıcak 5 kere

Kış +soğuk 5 kere

 

Akletmek 49 kere

Nur 49 kere

 

Dil 50 kere

Vaaz 50 kere

 

Sevgi 88 kere

İtaat 88 kere

 

Musibet 75 kere

Şükür 75 kere

 

Doğru yol 79 kere

Rahmet 79 kere

 

Sıkıntı 13 kere

Huzur 13 kere

 

Hıyanet 16 kere

Habis 16 kere

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

———————————————–

= Kadın 23 kere X Erkek 23 kere

 

= Dünya 115 kere X Ahiret 115 kere

 

= İman 25 kere X Küfür 25 kere

 

= Şeytan 88 kere X Melek 88 kere

 

= Cennet 77 kere X Cehennem 77 kere

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Net anlam bu ayeti goremedinmi ey insan oglu o kadar ayeti gordunde kuran butundur tam incelemelisin isine geleni degil

 

Bir de o dağları görür, onları sabit sanırsın; oysa onlar, bulut geçer gibi geçip gider. Bu, herşeyi sapasağlam yaratmış olan Allah'ın sanatıdır. O, şüphesiz bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (Neml Suresi, 88)

 

3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur.

 

Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi Dünya’nın dönüş yönüdür. Günümüzde bilindiği gibi, Dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir yani bulutların ilerlediği yönde. Bilimin çok yakın tarihlerde tespit ettiği bu bilimsel gerçek, Kuran’da yüzyıllar öncesinden haber verilmiştir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Eski insanlar teknolojiye nasil inansinlar dunyanin dondugune gunesin dondugune ayin dondugune sesini saniyeler icinde dunyanin diger ucunda duyuruyon o donemde yasasan sen buna inanirmiydin buna benzer seyler anlattiklariniz

 

Allahu teala ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyuruyor eski insanlar bunlari bilmiyordu yenileri biliyor simdi yenilerin bilmediklerini diger nesiller bilecek burdaki amac allah bilmediklerini bilir bu sekilde olmasaydi herkez herseyi bilseydi senin demen dogru olurdu inanmayan nesiller allh herseyi bilendir

 

 

Hz Muhammed SAV e vahiy ile inen Kuran da sadece bunlar değil çok daha şaşırtıcı ve o zamanın cahil çöl kabilelerinin anlayamayacağı ayetler vardı. Bunların sayısı öyle çoktu ki; bu ayetleri duyanlar O2na delirmiş, efsuna tutulmuş, cin çarpmış diyorlardı. Yaşadığı toplumun doğru olduğuna kesin olarak inandığı tüm bilimsel ve toplumsal yargılarına karşı çıkıyor onları şok edici bir şekilde yanıldıklarını haykırıyordu, Allah’ın emri doğrultusunda. Onu defalarca taşladılar, sürükleyip dövdüler. O her ne söylese inançalarına ters düşüyordu bu yüzden direndiler. Ama O öyle büyük mucizeler gösteriyordu, öyle büyük ahlak sahibi idi ki Allah ın yardımı ile neredeyse tüm Arabistan yarımadası vefatından önce müslüman oldu.

 

 

Ayrıca Kuran’da hem değişik alem ve boyutlarla ilgili hem de kainatın yaratılışı il eilgili pek çok bilgi bulunmaktaydı. Halkın bunlara karşı çıkmaması için alimler en kabul edilebilir şekilde bu bilgileri izaha gidiyordu alimler.

 

Bir din alimi Kuranda dünyanın yuvarlak olduğu görse bile bunu kanıtlayamayacağı, din düşmanıolmak, bilgisi olmayan şeyler hakkında cüretkar yorumlar yapmak gibi suçlamalardan korktuğu için ve belki de o döneme ait bir deyimdir gibi yorumlarıyla içine bastırıyor belki de onlarca ayet hakkında; Allah’ım imanımı koru, Kuran’dan beni şüphe ettirme diyordu.

 

Gökyüzünün direksiz yükseltildiği söylendiğinde bile; araplar “bu nasıl olur gökler dağların üzerinde durur” diyerek karşı çıkmışlardı.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ona: "Benim Rabbim odur ki, hem diriltir, hem öldürür." dediği zaman: "Ben de diriltir ve öldürürüm." demişti. İbrahim: "Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir!" deyince o inkâr eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya, Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 

Bu ayeti bile anlamak istemiyorsunuz gunes ne yonden dogar dogudan nerden batar batidan burda konu dunyanin donusu degil amac gunesi ters yonden getirmek.. Siz arkadaslarinizla konusurke. Sunu demek istemistim yanlis anladin ifadesi kullabmiyormusunuz burdaki istekde gunesi tersinden getirmek insanlar yonunu bulmak icin dou,bati,kuzey,guney demisler. O donemdede gunes dogudan geldiginden dogu denmis batidan battigindanda bati denmis halk arasinda ki anlasma bu sekilde hz. ibrahiminde konusmasi bu sekilde geciyor ..yosa halami anlamadiniz ;)))) mecazi anlamli ifadeleri hic bilmiyomusunuz mecazi yazin vikipdediden okuyun benden bu kadar

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir varlık analizi

Kur'an da hic bir çeviri hatası yok. Oldukça basit bir anlatım var, fakat bunu anlama kapasitemiz olmayınca yada bilgimiz diyelim.. Ayetlerde saçmalık arayışlarına girilir. Göğün yeryuzune düşme olasılığı bilimce ispatlanmıştır. Şuanda pozitif kütle cekimi heran negatif kutle cekimine donusebilir mesela bir karadelik gibi.. Yada buyuk çokusde diyebiliriz. Kurandaki gok, sadece bildigimiz gokyuzu anlaminada gelmez. Evrenimiz max kabulettigi hiz isik hiziyken bu hizin ustunde referans kabul edilen daha yuksek ışik hizida var, bu referans hizdaki bir evrende de öz enerji olur. Ve bu ozenerjiye sahip bir alemde de yine bir gok olmalidir. Her Allahin ol demesiyle, hiçlikten ayrılışan en yuksekteki gok ile suanda ki ışik hizimizi referans kabul eden arz, yani yeryuzu yani evrendeki hersey olustu. Allah zaman ve mekanin disindadir onu ancak sıfatlariyla anabilliriz.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Maviyolcu

Ey arkadas sen Kuran Kerimi bir ogren saglam kaynaktan sonra astronomi bilgilerini tazele ben orta okuldan bu yana astronomiye çok özel bir ilgim var ve 40 yasina merdiven dayadim daha çelisen bir sey gormedim. Kurani tefsir icin gerekli olan sartlari ve yontemleri boyle konularda yazacaksan iyi bilmen gerekli yoksa yanlis sonuclar cikarirsin guzel kardesim kulunda hata olur Kuranda olmaz

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Kuran’da ay (senenin ayı anlamında) tam 12 sefer geçer. Bilindiği gibi bir sene 12 ay vardır. Gün kelimesi tüm çekimleriyle Kuran’da tam 475 sefer geçer. Bu 19’un tam 25 katıdır. Bu sayının 19 katı olmasının bir önemi vardır. 

 

Kuran'dan Türkçeye ay diye çevrilen şehr

gökteki aydir,

senenin ayi degildir.

 

Isterseniz müzakere ederiz

ama simdilik suna dikkat:

 

Gökteki ay

Tevbve 36'da "iddet eş-şuhûr" diye geçen "dolunaylar dizisi"nin

bazan 12'de biridir,

bazan 13'te biri.

 

Bir senede 12 ay/şehr vardir iddiasi ise gerçek disi bi iddiadir

çünkü "şehr"lerden sene olmaz,

"şehr"lerden sene olmaz ki bir senede 12 şehr olsun..

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Iletinizde geçen 19 sayisi da ilginç

ama insallah onu Reşad Halife'nin uydurdugu 19 ile karistirmiyorsunuz

çünkü gerçekten ilgisi yok. 

 

Bilindigi üzere

islam takvimine musallat edilen kamerî yil şemsî yildan 11 gün ERKEN gelir.

Bu 11 günler birike birike 29.5 güne ulastiginda ek bir "şehr"e vücut verirler

ve böylece dolunaylar dizisi 13 dolunaya sahip olur.

 

Iste o 13'üncü dolunay

kendisinden sonraki dolunaylarin her birini 19 gün GEÇ birakmak suretiyle 

"şehr"lerin mevsim baglaminda sabitlenmesini saglar.

 

Kuran'daki, dolayisiyla gökteki

"şehr"leri ilgilendiren 19 budur. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Kamerî yil

şemsî yildan

niçin 11 gün ERKEN gelir?

 

Çünkü

bir kamerî yil 12 "şehr"den olussun diye

13'üncü şehr ötelenmistir.

 

Yoksa... Allah'in evrene verdigi düzende

"şehr"ler yani gökteki aylar

mevsim mevsim gezmek üzere zincirleme 11 gün ERKEN gelmezler,

bazan 19 gün GEÇ gelirler ve mevsim açisindan vakten sabittirler.

 

Örnegin

2013-2017 döneminde gökteki "şehru ramazân"in dogdugu tarihler 

(http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2013&country=4):

 

22 Tem 2013

12 Tem 2014

02 Tem 2015

20 Tem 2016

09 Tem 2017

 

Bakin

2016'nin "şehru ramazân"i bir öncekinden 19 gün GEÇ geliyor

çünkü bir önceki "dolunaylar dizisi"nde 13 dolunay var,

"şehru ramazân"i 19 gün o GEÇ birakiyor:

 

--------1-------------2--------3--------4-------5--------6--------7--------------8-----------9-------10-------11------12------13

02 Tem 2015-31 Tem-29 Agu-28 Eyl-27 Eki-26 Kas-25 Ara-24 Ocak 2016-22 Sub-23 Mar-22 Nis-22 May-20 Haz

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.