Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

OSMANLILAR TÜRK DÜŞMANIMIYDI?


Misafir efatalit35
 Paylaş

Önerilen İletiler

anadolu türklerinden kastım, alevielr ya da savefiler değildir. benim anadolu türkelri dedikelrim, levantenler, fellahlar ve ermenielr dışıdna kalan anadolu yaşyanlarıdır. Dadaloğlu alevimiydi? germiyen oğulları alevimiydi, çandarlılar alevi miydi, aksekiler karasekiler alevimiydi, neden osmanoğulları haricindeki bütün selçuklu boyları sürekli osmanlıda isyan ettiler. Selçuklu bir türk devletiydi.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • Cevaplar 213
  • Tarih
  • Son Cevap

Bu Başlıkta En Çok Gönderenler

Bu Başlıkta En Çok Gönderenler

anadolu türklerinden kastım, alevielr ya da savefiler değildir. benim anadolu türkelri dedikelrim, levantenler, fellahlar ve ermenielr dışıdna kalan anadolu yaşyanlarıdır. Dadaloğlu alevimiydi? germiyen oğulları alevimiydi, çandarlılar alevi miydi, aksekiler karasekiler alevimiydi, neden osmanoğulları haricindeki bütün selçuklu boyları sürekli osmanlıda isyan ettiler. Selçuklu bir türk devletiydi.

 

Bütün boylar değil...

 

Diğerlerinin niye ayaklandığını anlamak ise çok kolay...

 

Menfaatler...

 

Dadaloğlu deyip olayı yine kişilere indirgemeyin bu arada...

 

:zorro:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Ramazanoğulları uzun süre dokunulmayan bir beyliktir...

 

Osmanlı ya bağl olarak varlığını sürdürmüştür...

 

Peki sonunda niye tamamen ortadan kaldırıldı???

 

Çünkü Ramazanoğulları Osmanlı ne zaman tökezlese yan çiziyordu...

 

Menfaat...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

ramazanoğulları ortadan kaldırılmadı cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bile akdenizin en güçlü beyliğiydi.

 

şimdi sadrazmlar dönmedir ekseriyet budur. on yaşında sabi şehzadelerin kendi aralarında ne mcüadele veriri de tahta oturur. sadrazmlar aralarında mcüadele eder onların destekledikleri şehzade tahta oturur. 12 yaıdna tahta oturan çocuk mu koskoca osmanlıyı yönetir. her krallık olsun şah rejimi olsun çarlık olsun imparatorluk olsun. ülkeyi asıl yönetenler yani dğeişmeyen yönetim usullerinin sahibi vezirlerdir. arada hanedanın içinden gerçek dahielr siyaset ve devlet adamları çıkar. ama bunlar iki elin parmakları kadar yoktur. Fatih, Kanuni, Yıldırım, Yavuz, Abdulhamit, osmanlı tarihi boyunca bu beş büyük padişah usta devlet adamları olduklarını ispatlamıştır. iyi komutan olmak, adil olmak vs devlet adamlığının rüştü değildir.

peki bu beşi dışında osmanlıda siyaseti kimler yürütmüştür, bu siyaseti yürütenelrin ne kadarı türktür. başıbozuk yeniçeri padişahın kellesini alacak gücü nereden almaktadır kimlerdir o yeniçeriler tertipleyen destekleyen yol gösteren.

 

Britanyalılar dört kıtada hüküm sürdü ama hüküm srüdükleri her kıtada bu günde hala varlar. nufuzlarıyla etkielryle topraklarıyla. Osmanlı hüküm sürdüğü topraklarda türkler adına ne bıraktı.

 

Mahsuninin çok güzel bir deyişi vardır

"atasının at sürdüğü ellere çöpçülüğe akın eden göç bizim"

20. yüzyıla gelindiğinde osmanlının balkan vialyetleri gelişmiş, sanayide ilerlemiş ve bu gücüyle osmanlıya kafa tutar ondan kopar olmuş anadolu vilayetleri en haldedir ?

 

neden osmanlı dört kıtaya akmışta. kendi kanından kafkasyada bir yıl hüküm sürmemiş. sokulu mehmet paşanın kafkasyaya köprüyü kuracak kanal projesi nasıl engellenmiştir.

 

neden en çok vergiyi ödeyen teba türklerdir.

 

Osmanlı türk düşmanıdır demek. gerçeğin aksini iddadır. yani gerçek bunun ersidir böyle bir amacı gayesi yoktur. ama osmanlı bir türk devleti olduğunu kanıtlar icraatlarada imza atmamıştır. ve osmanlıda her zaman en kötü şartlarda yaşyanlar türkler olmuştur.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Malazgirt Savaşıyla 1071 de Selçuklu sultanı Alparslan Anadolunun kapılarını Türklere açmış

Çaldıran Savaşıyla da 1514 te Yavuz Sultan Selim Anadolunun kapılarını Türklere kapatmış ve

sonuçta Alparslan ve Türkmen boylarından Bizans'ın intikamı almış ve doğu bölgesinin sınırlarını

yaptığı anlaşma ile başkalarının korumalığı altına bırakmıştır.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Ramazanoğulları sizin belirttiğinizden daha önce ortadan kaldırıldı...

 

Bir şeyde anlaşmamız iyi oldu...

 

Osmanlı Türk düşmanı değildi...

 

Osmanlı nın altın yılları olmadı mı hiç???

 

Lütfen...

 

Daha sonrasında gelen kötü dönemden ise herkes zararlı çıkmıştır...

 

Yani en kötü koşullarda Türkler yaşadı demek de doğru olmaz...

 

Daha önce sorduğunuz bir sorudan yola çıkaccağım...

 

Niye Ermeniler, Rumlar ayaklanmadı da Anadolu ayaklandı...

 

Çünkü Avrupa ilk dönemlerde bir Safavi devleti kadar değildi...

 

Güçlendiğinde ise bu fırsatları değerlendirdi...

 

Bu yüzden gayimüslimlerin rahatlık dönemi başladı...

 

:zorro:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

ne altın yıllarında ne kötü yıllarında farketmez osmanlıda hep en kötü şartlarda yaşyan ve isyan edenler türk boylarıydı.

 

biz ne dersek diyelim tarih değilşmiyecektir.

 

ve anadolu halkının

 

"şalvarı şaltak osmanlı, eğeri kaltak osmanlı, ekende yok biçende yok, yiyende ortam osmanlı"

deyişini söylemlerine sebep olacak yüzlerceyıllık yönetim anlayışı, tarihten silinmeyecektir.

 

elbette türk düşmanı değildi. ama türk devletide değildi. ve bunu sağlayacak hiç bir şeyde yapmadı. lalala nın verdiği örnek olay gibi.

 

bu gün bak anadolunun en verimli topraklarının olduğu yerler tarih boyunca türklerin mi olmuş.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Türk halkın büyük çoğunluğunun Osmanlı ile sorunu olsaydı isyanlar başarıya ulaşır ve çok öncelerden Osmanlı tarih sayfalarından silinirdi...

 

Osmanlı nın Türk halkıyla değil bazı gruplarla sorunu olmuştur...

 

TRT de yayınlanan bir belgeselde geçenler bu sorunların kaynağına ışık tutuyor...

 

"Doğuda Safavi tehlikesi başgöstermeden önce Osmanlı Devleti nin Hanefi olup olmadığını düşündüğünü sanmıyorum..."

 

Olaylar devletlerin çekişmesiyle alakalıdır...

 

Belirli gruplar üzerinden çekişme yaratılmıştır...

 

Özellikle Osmanlı bünyesindeki Türkler sıkıntı çekti demek hiç doğru olmaz...

 

:zorro:

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 3 hafta sonra...

Cehalet , yıllarca kendine empoze edilen yalanlara körü körüne itikat ve anlayış kıtlığıyla birleşince bazı arkadaşlar önlerine serilen gerçekliği algılama zorluğu çekiyorlar.Bunun nedeni şartlandırmalar tabi...düşünmeyi değil dogmatizimi ve körü körüne inancı savunmanın bedeli.

 

Asıl anlayamadıkları neyi savunduklarının bilincinde olmadan savunduklarının tüm ömürleri boyunca 'kendilerine sorgulamadan benimsetilenler olduğu için sorgulama gereği duymadan şaşmaz bir itikatsavunabilmeleri.Bilmiyorlar,anlamıyorlar,araştırmıyorlar,düşünmüyorlar neden ve sonuç ilişkisini kavrayamıyorlar sadece tüm eğitimleri boyunca ezberlediklerini papağan misali burada tekrar etmeye çalışıyorlar.Bu onları rahatlatıyor çünkü özgür düşünmek,anlatılanlarla değil kendi birikimlerin ve düşüncelerinle yargıya varmak zgür düşünmek zor iştir yorar insanı.Onlar yorulmak istemezler...

 

İşte bu yüzden bence bu konunun açıkığa kavuşması için belgeler sunan arkadaşlar boşına zamanlarının algıları kapalı kişileri ikna etmeye çalışarak harcamasınlar çünkü önlerinde bir duvar var.Bu tartışmaları doğruları gerçeği samimi bir şekilde arayan insanlarla yapın daha çok okuyun,aha çok araştırın ve burda zihnini dört duvara içine hapsetmiş insanlarla bir şeyler açıklamaya çalışıp hebâ olmayın...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Osmanlılar Türkçeyi bilim dili haline getirdiler. Önceki Türk devletleri bunu yapamadılar. Osmanlıca, devrinin bir bilim dili olarak Arapça ve Farsça'nın önüne geçti. Osmanlılar Batı bilimini İslam dünyasına aktarmaya giriştiklerinde, bunu Türkçe yaptılar. Araplar ve Farslar bilim dili olarak önce Türkçeyi gördüler.

 

Osmanlılarla Batı bilimi arasında bir duvar bulunmadığı. Osmanlılar bilime set çekmediler. Batı bilimi ile 16. yüzyıldan itibaren temasa geçtiler; selektif bir transfer yaptılar. Çünkü kendilerine yeterli bir gelenekleri, literatürleri vardı. Kendilerinde olmayanı aldılar. Coğrafyada Piri Reis, hem İslam kaynakları, hem kendi gözlemleri hem de Batı kaynaklarından yararlanıyordu. Osmanlı ihtiyaç duyduğunu, işine yarayanı alıyordu.. (yorumsuz..)

 

 

Osmanlı devletinde arapça ilim dili,Farsça edebiyat dili Osmanlıca resmi dil olarak kabul edilmiştir.arapça ve Farsça medrese vasıtasıyla ön plana geçer ve hakimiyet kurarlar. Artık eğitim Arapça ve Farsça dillerinde yapılmaktadır. Fatih medresesi ve süleymaniye medresesi bu eğitim kurumlarının başında gelmektedir.

 

Ana dili Türkçe olan aydın medrese de Arapça ve Farsça dillerini de öğreniyordu. Sonuçta bu üç dilin karışımından ibaret olan Osmanlıca dediğimiz hem yazı dili hem resmi dil ortaya çıktı. Temiz Türkçe halk ve ordu dili olarak konuşulmaya devam etti. Arapça ve farsçanın medresedeki hakimiyeti türkçenin gelişmesini engelledi. Bu durum 1924 yılına kadar devam etti

 

Medresedeki eğitim sisteminin çökmesi ve batılılaşma ile birlikte, Osmanlı devleti 19.yy da yeni arayışlara yöneldi. Bunun sonucu yeni eğitim kurumları kurulması yoluna gidildi. Bunların başında devletin kurduğu resmi okullar ile,yabancı devletlerin kurduğu misyoner okulları ve azınlık okulları gelmektedir. Devletin resmi okullarından bazılarında eğitim dili Fransızca olurken,misyonerler vasıtasıyla İngilizlerin,İtalyanların,amerikanın kurduğu okullarda da yabancı dilde eğitim yapılmaya başlandı. Eğitiminin kaliteli olması, mezunlarının iş bulabilmesi gibi çeşitli nedenlerle yabancı okulların cazip hale gelmesiyle zengin türk ve Müslüman aileleri de çocuklarını bu okullara göndermeye başladılar. Zaten asırla boyu Arapça ve farsçanın saldırısına ma’ruz kalan Türkçe,bu kez yabancı okullar vasıtasıyla Fransızca ve ingilizcenin istilasıyla karşıkarşıya kalmış

 

 

OSMANLIDA TÜRKÇEDEN BAŞKA HER DİL MAKBULMUŞ ARKADAŞIM...

 

MADEM BİLİM DİLİ TÜRKÇEYDİ BEN NEDEN OKUYAMIYORUM HER ARŞİV VESİKASINI...

 

YAZIKKİ OSMANLI ANADOLU TÜRKMENLERİNİ GÖZARDI ETMİŞ VE SADECE HANEDANINA SAHİP ÇIKMAK ADINA, TÜRKÇEYİ DE HARCAMIŞTIR...

 

DİĞER TARAFTAN BU ÇOK ULUSLU DEVLETLERİN KADERİDİR... OSMANLI TÜRK DÜŞMANIYDI DEMEK ÇOK AĞIR BİR İTHAMDIR AMA OSMANLI TÜRKÜ,TÜRKLÜĞÜ VE TÜRKÇEYİ HEP SAKLAMIŞTIR... NEDEN? VARLIĞINI DEVAM ETTİRMEK İÇİN!!!

 

 

Benimde bildiğim şey yeniçeri ordusuna türk almadıkları, üstünü düşünün.

 

 

YENİÇERİLER MESLEĞİ ASKERLİK OLANLARDIR... VE OSMANLI KANUNLARINA GÖRE MÜLK EDİNME,AİLE KURMA HAKLARI YOKTUR...PADİŞAHIN ÖZEL ASKERLERİDİRLER YANİ PADİŞAHIN KÖLELERİDİR(KAPIKULU).PADİŞAHA VE BAB-I ALİ YE BU DERECE YAKIN OLDUKLARINDAN TÜRK SOYUNDAN GELMELERİ VE NORMAL VATANDAŞ OLMALARI OSMANLI HANEDANI İÇİN TEHLİKEDİR. ORDU İÇİNDE NUFUZ SAHİBİ OLUP,İSYAN ÇIKARARAK HANEDANI ORTADAN KALDIRMA VE KENDİ HANEDANLARINI KURMA RİSKİ VARDIR. O YÜZDEN DE DEVŞİRMELER ARASINDAN SEÇİLMİŞLERDİR,TEK BAŞINA,KİMSESİZ SADECE PADİŞAHA VE DEVLETE BAĞLI İTAATKAR BİR ORDU( DURAKLAMA DÖNEMİNE KADAR)

 

HAREM İÇİN DE DURUM BÖYLEDİR. PADİŞAH ANNELERİ TÜRK AİLELERİN KIZLARI OLURSA O AİLELERİN OSMANLI MİRASI ÜZERİNDE SÖZ HAKKI OLACAĞI KORKUSU HAREM UYGULAMASINA YOL AÇMIŞTIR.( ASİMİLE EDİLMİŞ,KİMSESİZ,KÖLE KADINLAR)

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Sizlere şu soruları sorma gereği duyuyorum arkadaşlar.

1- Geçmişteki atalarım Osmanlı halkındanmıydı, Osmanlıdan önceki yada Osmanlı zamanındaki herhangi bir türk halkındanmıydı?

2- Osmanlı öncesinde ki, Selçuklu zamanında hangi halktandı?

3- Şu an Osmanlı soyundanmıyım, Türk soyundanmıyım?

4- Aktardığınız bilgilere göre Osmanlının Türkleri zorla Osmanlılaştırdığını söylüyorsunuz. Bunu 600 yıl boyunca dedeleriniz kabullendide siz neden kabullenmiyorsunuz.

5- Yoksa 600 yıl boyunca sizler farklı bir yerdemiydiniz de, T.C kurulunca piyasaya çıktınız?

6- Atatürkte bir Osmanlı Paşası değilmiydi?

7- Bu yaptığınız yıllarca anne diyipte, bir zaman gelipce, annenizin, annesinin, annesinin annesi olan bayan(x) in, sonradan o günkü babanızın karısına yani asıl anneneize suikast yapıp, kendini babanıza kabul ettirdiğini öğrenipte, aradaki bütün anneleri atlayıp, o annenizi bulup çıkarmak değilmi?

8- Yoksa geçmişteki bütün annelerimiz ve babalarımız da bunu kabullenmeyip, bunun savaşınımı verdiler?

9- Bundan bilmem kaç yy sonra biri çıkıpta, benim asıl atam Osmanlıydı, zorla Tc vatandaşı yapılmışlar dermi?

 

Not: Son soruya, bugün zaten öyle insanlar var demeyin, olduğunu bende biliyorum. Olay, tarihin gelecekteki döngüselliğidir (belki bin yıl sonra). 9. soru şu tartıştığınız konunun kök fikri itibariyle aynı parelelliktedir.

 

Bu sorular önyargısız sorulmuştur, amaç sadece ve sadece bilgi edinmektir.

 

Saygılar...

 

 

arkadaşım bu sorulara kişisel cvplar mı vericez öncelikle...

buyrun ben başliim.

1)atalarım karamanoğlullarıdır.oğuzların afşar boyuna mensubum

2)afşarlar,anadolunun türkleşmesinde kayı ve kınık boyu ile birlikte önemli yer tutarlar.

3)osmanlı soyu yoktur osmanlı hanedanı vardır,1922 de resmen sona ermiştir.osmanlı bir milleti ifade etmediğinden soy mensubiyeti de söz konusu olamaz

4)tarihi günümüz şartlarına göre değil yaşanan günü şartlarına göre değerlendirmeliyiz aksi taktirde hata yapmış oluruz... dedelerim kabullenmiş olsalar balkanlara sürülmezlerdi.

5)600 yılın 200 yılı karaman da,400 yılı sürgündeydi dedelerim

6)atatürk osmanlı paşasıdır ama fikri dönüşümü bizi ilgilendirir

7) soruyu anlamadım :)

8)ewt

9)sorunun cvbını siz vermişsiniz...( kimsenin mutlak bir monarşiye geri dönmeyi isteyeceğine ihtimal vermiyorum)

 

cevaplarım tamamen şahsidir...konunun genellenmesi ile alakası yoktur

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Hükmünüz Osmanlının sevaplarından çok günahlarıyla da tartışılmasıysa sizde öyle yapın. Yani sevaplarını da görün. Ayrıca Türkün varlığı, gücü vel hasıl tüm pozitif değerleri dünyaya Osmanlıyla yayılmıştır ve dünya bu sayede Trükleri tanımıştır. Herşey önyargısız bir toplum için....

 

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

 

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım!...

Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

 

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

 

Doğduğumdan beridir aşkım istiklale,

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

 

Yumuşak başlı isem, kim dedi koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

 

Kanayan bir yara gördümmü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

 

Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu ? M:Akif

Saygılar...

Sedata teşekkür ediyorum onun sözleri üzerine,özellikle BÜYÜK ŞAHSİYET MİLLİ ŞAİRİN budizeleri üzerine nesöylenebilirki!!!!!!!!

Ancak bu yazılar vasıtası ile birkez daha görüyoruzki türk milleti hakikaten mazlum millet 600 yıllık osmanlıyı kurmuşlar 375 yıl dere kenarında kaybolan kuzunun hesabını bizden sorarlar anlayışı ile dünyaya hükmetmişler kimseye yaranamamışlar. Bune çifte sıtandart anlamak mümkün değil aklına esen fatihe diluzatacak yavuzu suçlayacak.milli şairin şiiri yazılınca hamaset, seviyesizlik olacak.

Osmanlının bir dönemi devşirmeler sarayda diye eleştirilecek .ABDÜLHAMİTHAN devşirmelerin çoğunluğunu oluşturduğu meclisi fesetti diye kızıl sultan olacak.....başka

BAHSETTİĞİMİZ MİLLET 5000YILLIK BİLİNEN YAZILI TARİHİ OLAN TÜRK MİLLETİ ÇİZGİ ROMAN TARİH ANLAYIŞI İLE ANLATILAMAZ ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATANLAR BUKADAR BASİTE ALINAMAZ

ANZAKLARIN TORUNLARININ YAZDIĞI TÜRK TARİHİNİ OKUMAYIN FERRUH ÖZİÇ RAİF KARADAĞ ,SEPETCİOĞLU BUNLARI OKUYUN.......

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

yağız meclis-i mebusan üyelerinin isimelrini sayve hangilerinin devşirme olduğunu yaz bana. yazki "çoğunluğu devşirmelerden oluşan meclis-i mebusan" neymiş anlıyalım.

ama konuyu değiştirmeden sulandırmadan. bu mu senin tarih anlayışın.

buyur bekliyorum meclis-i mebusanın devşirme mebusları kimler miş ?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

OPSSS NASIL YANİ B)

 

DEVŞİRME MECLİS NASIL OLUYOR ARKADAŞIM

 

DEVŞİRMENİN NE OLDUĞUNU YUKARIDA AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIM AMAÇLARIYLA BİRLİKTE

 

1877-78 OSMANLI RUS SAVAŞI(93 HARBİ).... 1876 DA HAZIRLANAN KANUN-İ ESASİ UYGULAMAYA KONUR VE MECLİSİ MEBUSAN İLE MECLİS-İ AYAN ÇALIŞMALARINA BAŞLARLAR... II.ABDULHAMİD MEŞRUTİYETİ İLAN SÖZÜ VERDİĞİ İÇİN GENÇ OSMANLILAR TARAFINDAN TAHTA ÇIKARILMIŞTIR VE İSTEMESE DE I.MEŞRUTİYETİ BU ŞEKİLDE İLAN EDER.

 

BİR YIL SONRA OSMANLI RUS SAVAŞI PATLAK VERİNCE, MECLİSTEKİ GAYR-I MÜSLİM VEKİLLERİN OSMANLI ALYEHİNE ÇALIŞMALARINI ÖNLEMEK İÇİN( Kİ BU BAHANESİDİR,ZATEN MEŞRUTİYETİ GÖNÜLLÜ İLAN ETMEMİŞTİR,İLK FIRSATTA DA ORTADAN KALDIRMIŞTIR) MECLİS-İ MEBUSAN I KAPATIR KANUN-I ESASİYİ ASKIYA ALIR.VE İSTİBDAT YILLARI BAŞLAR BÖYLECE,TAKİ 1908 E KADAR..

 

ŞİMDİ BAŞTAN BAKALIM "DEVŞİRME MECLİS" OLMAZ,OSMANLI ÇOK ULUSLU BİR YAPI İSE MECLİSTEKİ TEMSİLCİLER DE FARKLI ULUS VE DİNLERE MENSUP OLABİLİRLER...BU DEVŞİRME DEMEK DEĞİLDİR.

 

ABDULHAMİDE KIZIL SULTAN DENMESİ DE BU OLAYLA DEĞİL,ABDULHAMİDİN DOĞU SİYASETİ İLE İLGİLİDİR...

 

LÜTFEN TARİHÇİLERİN ESERLERİNİ OKUYUN..

 

Tarih Yazmak Tarih Yapmak Kadar Mühimdir,Yazan Yapana Sadık Kalmazsa,

Değişmeyen Hakikat İnsanlığı Şaşırtacak Bir Mahiyet Alır.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 2 hafta sonra...

Uzun zamandır foruma uğramıyordum da görüyorum ki tartışma almış başını gitmiş...

Şöyle bir yazılanlara bakıyorum hala bazı arkadaşlar eski tas eski hamam,burda kimse osmanlı türk tarihine ait değildir veya osmanlıyı tarih kitaplarımızdan silip atalım demiyor ama osmanlı siyaset anlayışının tarihi boyunca türk kimliğini osmanlı hanedanlığını ayakta tutmak için baskı altında tutmaya çalıştığı bazı arkadaşlar görmek istemeselerde bir gerçek.Bunu devşirme sisteminin uygulanış şeklinden,devlet yapısına,osmanlının doğu siyasetine kadar pek çok konuda sıralamak mümkün.

Örnek verecek olursak osmanlının izlediği siyasetin özellikle yavuz sultan selimin izlediği doğu politikasının sonuçlarının bugün için bile güneydoğuda kürt sorunu olarak karşımıza çıkması zaten bunu kanıtlıyor.

 

Bu yüzden burda bazı yalın gerçekleri dile getirtiğimizde bazı arkadaşların fezeyan edip burda sanki türklüğü biz aşağılıyormuşuz gibi bir psikolojiye girmeleri gerçekten komik oluyor,sloganlarla,ezberlerle hareket edeceklerine biraz düşünsünler biraz tarih okusunlar ama empozelerle,at gözlükleriyle değil,bilinçli ve objektif bir şekilde...benden malum bazı arkadaşlara nacizane bir tavsiye...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

  • 2 hafta sonra...

Merhaba,

Arkadaşlar sadece bir iki bilgiye bakarak Osmanlı Türk değildi gibi ifadeler kullanmak objektif olmaz, kaldı ki Avrupa bile çok uzun zamandır Anadolu için Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu için de Türk İmparatorluğu ifadesini kullanıyor. Avrupa bile bizim Türk olduğumuzu kabulleniyor ama bizler neden kabullenmek istemiyoruz ?

Osmanlı herşeyiyle bir Türk Devletidir. Gelenek-görenekleri, kurumları vb. özellikleriyle Türk Kültürünü devam ettirmiştir. Bizler Türk olarak hep Türklüğün ön plana çıkarılmasını istiyoruz, ama bahsi geçen Osmanlı çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bünyende farklı uluslar varken devamlı Türklüğünü ön plana çıkaramazsın, eğer öyle yapsaydı 600 yıl yaşamazdı.

Gelelim sıkça dile getirilen bir soruya: "Osmanlı Türk'e sövdü mü?" Bu sözü ortaya atanlarda genelde şu cümleyi örnek gösterirler " etrak-ı bi idrak" ( yani; idraksiz Türkler). Bu söz bizzat arşiv belgelerine dahi geçmiş, gerçekten söylenmiş bir sözdür. Bunda hemfikiriz. Peki şunu düşünelim, bu söz durup dururken mi söylendi? Bu sorunun cevabı önemli, ne olduda Osmanlı böyle bir söz söyledi? Arşiv belgelerinin içinden sadece bir sözü çekip alıp, onu aleyhte kullanmak doğru değil. Arşiv belgesinde yaşanmış bir olaydan bahsediliyor, daha doğrusu dönemin en fazla baş ağrıtan olayı bazı Türklerin yerleşik hayata geçmek istememesi, bu sebeplede hem yerli halka hem de tüccarlara, kervanlara zarar vermeleridir. Belge de böyle bir olaydan bahsediyor. İşin özü söylenmiş olan bu söz tüm Türklere yönelik bir söz değil, sadece yerleşik hayata geçmeyipte devlete baş kaldıranlara söylenmiş bir sözdür. Kaldı ki diğer arşiv belgelerini de incelediğinizde Türklere yönelik övgü sözlerinin de varlığını görürsünüz. Yani bir olayı değerlendirirken sadece olumsuz yönleri görmeye çalışmamalı, her yönüyle olayı incelemelidir.

Paylaşmak istediğim diğer durumda şu; başka arşiv belgelerinde "etrak-ı bi idrak" kelimesinin benzerleri başka uluslar içinde söylenmiş, yani zararlı faaliyette bulunan diğer gruplar içinde bu tür sözler var. "Rum-ı bi idrak gibi. Burda da Osmanlı tüm Rumları değil zararlı faaliyetlerde bulunan Rumları kastediyor...

 

Osmanlının Türk olmasından çekinmeyiniz, Osmanlı İmparatorluğu Büyük bir TÜRK devletidir. Yaptıklarında da hiçbir utanılacak bir durum yoktur...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Hepimiz bize çocukluğumuzdan beri empoze edilen tarih öğretimiyle de Osmanlının torunları olmakla gurur duyarız.Peki Osmanlı da Türk olmakla gurur duyuyor muydu ya da kendini Türk olarak görüyor muydu?...Bu sorunun kesin cevabı Osmanlı'nın kendini Türk olarak nitelendirmediği hatta Türk kekimesinin anlamının Osmanlı için bir aşağılama terimi olmasıdır.

 

Osmanlılar için Türk'ün sözlük anlamı idrak-ı bilhak(anlayış yoksunu,cahil)di.Eğer birçok kişi merak edip Osmanlı belgelerini incelerse Osmanlı hanedanının birçok yazılı belgede özmü öz Türkmen soyundan geldiği halde kendini Türk olarak nitelemekten itinayla kaçındığını görecektir.

 

Gerçek şudur ki Osmanlı hanedanı birazda saltanatının diğer soylu Türk ailerince de tehdit edilmemesi için özellikle devletin üst kademelerine ve orduya Türk soylu halkın geçişini tamamen engelleme yoluna gitmiştir.Bunun yerine devlet adamı ihtiyacını Avrupa ülkelerinden 7 yılda bir ve her bölgeden en az 40 kişi olaacak biçimde, 12-15 yaşlarındaki sağlıklı ve akıllı çocukları ailerinden zorla koparıp enderun ve yeniçeri ocağında yetiştirerek karşılama yoluna gitti.Yani bahtsız anadolu Türklüğüne kendi soyundan gelen bir devlette hem ordu hem de devlet yönetimi yolu kapanmış oldu.

 

Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine kadar son Türk soylu sadrazamı Çandarlı Halil Paşa idi ve oda devşirme kökenli vezirlerin de etkisiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından boğdurulmuştur.Böylece Osmanlı Devletinde başta sadrazamlık olmak üzere üst düzey yönetimi,Türk kökenlilerin elinden çıkıp hristiyan kökenli devşirmelerin eline geçmiştir.

 

Zoraki devşirmelerin ortak yönü şudur:Bu devşirmeler analarından,babalarından,kardeşlerinden,yurtlarından zorla sökülüp alınmış mutsuz kişilerdir.Daha çocuk yaşlarında aile ve yurtlarından alınmış bu devşirmelerden çok az sayıda olanı Osmanlı'yı ve İslam'ı tam olarak benimsemiş ve hayatları boyunca kin ve nefret duygularıyla dolu olarak bu nefretlerini Anaolu Türk halkına eziyet ederek açığa vurmuşlardır.

Osmanlı Devleti'ni yöneten devşirmelerin büyük çoğunluğu Anadolu Türklerini sürekli olarak aşağılamışlar,ellerine güç geçtiğinde asıp keserek malını,canınıırz ve namuslarını ellerinden alarak yapmadıkları rezillik bırakmamışlardır.

 

*Hırvat kökenli devşirme sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Güney

Doğu Anadolu'da 70000 Kızılbaş Alevi Türkmeni öldürmüş ya da diri diri kuyulara doldurmuştur.Aman dileyen Anadolu insanına Kuyucu'nun yanıtı ''Vurun şu pis Türk'ün başını olmuştur!''

 

*Osmanlı sarayının devşirme yazarlarından Hafız Ahmet Çelebi'nin 1499 yılında yazdığı şiirin bir kıtası şöyledir:

 

SAKIN TÜRK'Ü İNSAN SANMA

 

BİR AN BİLE OLSA TÜRKLE OLMA

 

TÜRK ELİNE ŞEKER LSA,O ŞEKER ZEHİR OLUR

 

TÜRK'ÜN BAŞINI KESERKEN SAKIN GAM YEME

 

BABAN BİLE OLSA TÜRK'Ü ÖLDÜR.

*Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Mehmet Paşa,Rum çocuğu bir devşirmeydi.Bu nedenle kendisi Rum Mehmet Paşa olarak anılırdı.Osmanlı'nın Karaman seferindeki kıyımın ve talanın durdurulması içinpadişiha yalvarmaya gelen yaşlı Türklere Rum Mehmet Paşa şu yanıtı verir.''NİCE SIZLARSINIZ AKILSIZ TÜRKLER!VATANIMIN,IRKIMIN ÖCÜNÜ SİZLERDEN KARAMAN ÜLKESİNDE ALMAYA MUVAFFAK OLDUM''

 

Osmanlının Anadolu Türklerine yaptığı zulümün listesi daha böyle uzar gider.Biz ise kendimizi,kendini Türk saymayan hatta Türklüğü aşağılayan bir hanedanın ve devletin torunları olarak görmeye hala devam ediyoruz.Ne mutlu ki Atatürk ve onun silah arkadaşları Türk Milletinin en ihtiyacı olduğu anda çıktılar ve bizi Osmanlının köleliğinden,kendimizin efendiliğine;ümmetten millet olmanın bilincine,atalarımız ve Türk olmamızla gurur duyduğumuz bu günlere getirdi.

 

HEPSİNİN RUHU ŞAD OLSUN.....

 

ben ömrümde böyle saçmalık görmedim. kardeş sen hiç mi tarih kitabı okumadın. ya da okuduklarının hepsi kaynak yayınlarından mıydı? neyse bir bir düzeltelim hataları...

 

osmanlı kendini türk olarak görür fakat baskıcı bi şekilde bunu belli etmez.çünkü osmanlı ümmetçi bir anlayıştadır. eğer emeviler gibi milliyetçilik yapsalardı etnik kökneler bakımından bu kadar çok kitleyi birarada tutamazdı.

 

devşirme sisteminde alınan çocukların hiç biri zorla değildir. bir evde tek erkek varsa cocuk alınmaz. aile rızası yoksa yine hiç alınmaz. aile fakirse cocuk alırken para yardımı da yapılırdı.

 

devşirmelerin genel anlamda türklere eziyet etti diye bir şey söyleyemeyiz. daha çok balkanlara önem verdikleri doğrudur ama nerde eziyet etmişler bilmiyorum. açık belge isterim (orjinal)

 

kuyucu murat 70.000 alevi türk mü öldürmüş. e insaf bu kadar büyük yanlışlık ta bir kasıt olsa gerek.buna da belge isterim ama olmadığını da biliyorum.

 

osmanlıcı mıyım. hayır osmanlı ile alakam pek yoktur ama bu yukarda yazılanlar çok yanlıştır. osmanlı devleti türklere gereğinden az önem vermiştir. mesela balkanları aldıkça bölgeye türk yerleştirmiştir. daha iyi teşkilat kurabildikleri için ve daha baskın bir ırk oldukları için. bu nokta osmanlı ya yapacağımız 2. eleştiri türk ırkının balkanlarda 19. yüzyıldan itibaren sindirilmesine karşı çıkamamasıdır.

 

bütün bu bilgilerin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu "halil inalcık" ın osmanlı ya ait kitaplarından öğrenebilirsiniz. abd dahil bir çok yabancı devlette makaleleri çok ünlüdür. yabancıların dahi en yetkili osmanlı tarihçisidir.

 

not: ben sadece ilk mesajı okudum diğerlerini zamanla okuyacağım. yazmam gereken yerler varsa onları da yazacağım.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

hımm Tarhi okumak he. Devşirme çocukları zorla alınmazmıydı :) Kuyucu 70 bin kişiyi öldürmedi mi ?

 

ya arkadaşlar bu türke tükr propagandası niye, bu ajitasyonalr niye. zamanla okursan darween belge oalrak bu topicte Osmanlı devleti resmi tarihçisi Naimi'inin tutuğu tarih notalrını okursun. Osmanlı resmi tarihçisinide belge kabul etmezsen bilemem.

 

Devşirmelerin Türkelre eziyet ettiğine dair belge. ha Şöyle basit bir belge sunalım mesela Yeniçeri'lerin Osmanlı padişahına işkence, tecavüz edip kafasını kesmeleri Yedikule zindanlarında, Padişaha bunu yapan devşirmeler, Tabi canım türklere ne yapabilirlerki. Yeniçerilerin türklere ettiği zulumler başlıbaşına bir kulliye ve dosya konusu olur.

 

Devşirmelik sistemine gelince, böyle ajitatif söylemler yerine Osmanlı devşirmelik sistemi hakkında biraz okursan devşirmelerin nasıl alındığını görürsün. Evet devşirmelik zorunlu bir uygulamadır. Gayrimüslim ailelerin çocuklarını kapıkulları haline getirerek onların devlete bağlanamsı gayesiyle başlatılmış, daha sonra bunların bir zümre olup Osmanlının ileride en büyük problem ve belalarından biri olmalarıyla neticelenmiştir.

 

bu yapmya çalıştığın şey Osmanlı'yı müdafa etmek değildir, Tarihine sahip çıkmak ajitasyonalrla aklamaya çalışmak değildir zira. Tarihine sahip çıkmak gerçekleşen oalyların gerçekleştiği çağlara göre değerlendirip, hatalarını yanlışlarını görmektir.

 

Ancak, Türklerin sadrazam olmalarının neredeyse imkansız olduğu, yüzyılalr boyu ülkenin en güçlü askeri zumresine türklerin giremediği bir devlet Türk düşmanı olmasada Bir hun, Bir selçuklu gibi Türk devletide değildir.

 

Tarih herkesin kafasına göre ucundan çekiştirebileceği bir şey değildir.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

ben sana belge diyorum sen bana kaynak göster. naimi resmi bir tarihçi değildir. osmanlı da cevdet paşa dan başka bana göre tarihçi bile yoktur.

 

yeniçerilerin osmanlı padişahını kesme sebebi teşkilatın kaldırma isteğidir. bunun etnik ökenle ilgisi yoktur.

osmanlı taraftarı olmadığımı daha önce söyledim. kaldı ki türkçü ve milliyetçi de değilim.üsütne bastıra bastıra öyle olduğumu iddia etme.

 

konuyu dağıtmayım ama ajitasyon yapan sensin. elinde belge ile çık. ben tarih bölümü okuyorum. (tarih okuyan tabiki herşeyi bilmez) osmanlıcam vardır. ama kastettiğin belgerelere hiç rastlamadım.

 

son olarak devşirmeler 8-18 yaş aralığında alınır. senin söylediğin gibi 12-15 değil. zorla değil. eğer sen devşirmelerin zorla alındığını bana belge ile kanıtlarsan özür dilerim. ama seninki çok abartı. bilimsellikle alakası yok.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

darwen verdiğin bilgiler "üniversite ders kitaplarında" yazılanlardır ve hepimizin öğrendikleridir. doğru....

 

ancak bir tarihçi özellikle uslubuna çok dikkat etmelidir...tarih bölümünde okuyorum demişsin... ozaman bilirsin ki tarihi olaylar yaşandığı dönem koşullarında değerlendirilmezse bilimsellikten uzaklaşır... osmanlı tarihine yeniden bakmak diye bir yazı vardı forumda söylemeye çalıştıklarım orda aynen var zaten... ama belgelere dayanmayan konularda kesin yargılara varmak yapılacak en büyük yanlıştır... "osmanlı tarihine yeniden bakmak "başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum...

 

eftalit35 arkadaşım olaya başka bir açıdan bakmış ve yorumlarını sunmuş bize... sanırım vak'anuvislerin eserlerinden alıntılar yapmış...kendisine katılmamak mümkün değil.... ve yazdıkları bana çok değerli tarihçi prof.dr ergün aybarsı hatırlattı...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Misafir
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.