Jump to content

YENİÇERİ TEŞKİLATI BEKTAŞİ MİYDİ?


Recommended Posts

YENİÇERİ TEŞKİLATI BEKTAŞİ MİYDİ?

 

Bu Konuda Dillerde Dolaşan, Sultan Orhan Veya Sultan Murad'ın Hacı Bektâş-I Velî İle Bir Araya Geldiği, Hıristiyan Asıllı Gençlerden Yeni Teşkil Olunan Askere Onun Eliyle Börk Giydirildiği, Hayır Dua Edildiği Ve Hattâ Yeniçeri Adının Da Hacı Bektaş Tarafından Verildiği Tarzındaki Açıklamalar Tamamen Asılsızdır. Hacı Bektaş-I Veli İle Yeniçeri Teşkilatının Münasebetlerini Aydınlatan Gayet Açık Kaynaklar, Yani Yeniçeri Kanunnâmesi Vardır. Zaten Başta Âşıkpaşa-Zâde Olmak Üzere, İlk Dönem Osmanlı Kaynakları da, Kanunnâmedeki Bilgileri Doğrular Mahiyettedir.

 

 

Kanunnâmedeki Hükümlerden Anladığımıza Göre, Hıristiyan Gençlerinin Dinç Olanlarından Yeni Ve Muvazzaf Bir Ordu Teşkili Fikri, Bolayır Fatihi Süleyman Paşa'nın Fermanıyla Başlamış Ve Bilecik Kadısı Olan Kara Halil İle Meşveret Neticesi Buna Karar Verilmiştir. Daha Sonra Kara Halil'in (Çandarlı Halil Hayreddin Paşa) İlgili Devlet Erkânı İle Görüşüp Yeniçeri Teşkilâtını Düzene Soktuğu Bilinmektedir. Bu Erkân Arasında Hacı Bektaş Paşa İsimli Bir Devlet Adamı Da Vardır. Bunun, İsim Benzerliği Dışında Hacı Bektaş-I Veli İle Alâkası Yoktur. Yeniçerilerin Elbisesi İse, O Zamanda Keşif Ve Kerametleri Bilinen Hacı Bektaş-I Veli Evladından Timurtaş Dede Ve Mevlânâ Evladından Emir Şah Efendi'ye Danışılarak Dualar İle Giydirilmiştir. Mevlânâ'nın Torunlarından Olan Zat, Mevlânâ Elbisesini Giydirmeyince, Kepenek Denilen Hacı Bektaş-I Veli Elbisesi Giydirildi. O Halde Yeniçerilerin Giydiği Kisveyi Hacı Bektaş-I Veli Giymiş Olabilir; Ancak, Hacı Bektaş-I Veli, Yeniçeri Kurulmadan Vefat Ettiğinden, O Giydirmemiştir. Bu Muvazzaf Yeni Ordu, Kul Olduğundan Dolayı Yeniçeri Adı Verilmiştir; Yoksa Hacı Bektaş-I Veli'nin İsimlendirmesi Değildir.

 

Nitekim, Âşıkpaşa-Zâde Meseleyi Şöyle Açıklamaktadır:

"Bu Bektaşiler Ederler Kim, 'Yeniçerilerin Başındaki Tac, Hacı Bektaş'ındır' Derler. Cevab: Yalandır Ve Bu Börk, Hod Bilecik'de Orhan Zamanında Zâhir Oldu; Yukaru Bâbda Beyân Edüb Dururun Ve İllâ Bektaşiler Giymeğe Sebeb, Abdal Musa, Orhan Zamanında Gazâya Geldi Ve Bu Yeniçerinin Arasında Bile Yürüdü Ve Bir Yeniçeriden Bir Eski Börk Diledi. Yeniçeri Ana Verdi. Yeniçeri Üsküfini Çıkardı; Bunun Başına Giydirdi. Abdal Musa, Vilâyetine Geldi, Ol Börk Bile Başında, Sordular Kim, 'Bu Başındaki Nedir?' Ol Etdi: 'Buna Elf Derler' Dedi. Vallahi Bunların Taclarının Hakikati Budur."

Sonuç Olarak, Mesele Yukarıda Özetlendiği Gibidir. Hacı Bektaş-I Veli, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Emeği Geçen Maneviyat Erlerinden Ve Horasan Erenlerinden Biridir. Kisve Olarak Da Onun Elbisesi Tercih Olunmuş Bulunabilir. Bu Tercihte Onun Evladından Birinin Duası Bulununca Ve Yeniçeriler De Ocaklarını Onun Manevi Himayesinde Görünce, Yeniçerilere Tâife-İ Bektaşiyân Ve Ağalarına Da Ağayân-I Bektaşiyân Denmiştir. Sonradan Bu Horasan Erenlerinden Olması Halini Kötüye Kullananlar Ve Meseleyi Saptırılan Bektaşilik Mecrasına Çevirmek İsteyenler Elbette Olmuştur. Zaman Zaman, Aldatılan Yeniçeri Bölükleri De Ortaya Çıkmıştır. Celâlî İsyanlarında Bu Anlayışın Büyük Etkisi Vardır. Hattâ Sonradan Yeniçerilerin Ahlâken Bozulmalarında Da Bu Anlayışın Etkisi Vardır. Bu Olumsuz Etkilerin İzlerini, Yeniçeri Kanunnâmesinde Görmek Mümkündür. İşte Bu Olumsuz Yansımalarından Dolayı, 1826 Yılında Iı. Mahmud, Yeniçeri Teşkilatı İle Beraber, Bektaşi Dergâhlarını Da Kapatmıştır. Hedef, Bu Suiistimalleri Önlemektir. Osmanlı Yeniçeri Teşkilatı, Hele Hele Halkın Anladığı Olumsuz Anlamda, Amelsiz Bir Bektaşi Grubu Asla Olmamıştır. Gerçek Manada Hacı Bektaş'ın Eserleri Ve Asıl Tuttuğu Yol İse, İslâmdan Başka Bir Şey Değildir.

 

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz / Bilinmeyen Osmanlı

Link to post
Share on other sites

hacı bektaş,osmanlı beyliğinin kurulmasından önce,13,yy ın ikinci yarısında ölmüştür.hacı bektaş-ı veliyi tanıyan osmanlı sultanları gaziler arasındaki güçlü kült sebebiyle ocağı ona bağlamışlardır.14 yy da ocak kendisini bektaşi geleneğine bağmaış 15.yy da ise tarikatla resmen birleşmiştir.

 

yeniçeri ocağının kaldırılmasından en fazla etkilenen topluluk onlarla olan ilişkilerinden dolayı bektaşilerdir.bazı bektaşi babaları idam edilmiş,hemen hemen bütün bektaşi tekkeleri kapatılıp,türbeleri hariç olmak üzere yaktırılmış yada başka tarikatlara verilmiştir.

Link to post
Share on other sites

hacı bektaş,osmanlı beyliğinin kurulmasından önce,13,yy ın ikinci yarısında ölmüştür.hacı bektaş-ı veliyi tanıyan osmanlı sultanları gaziler arasındaki güçlü kült sebebiyle ocağı ona bağlamışlardır.14 yy da ocak kendisini bektaşi geleneğine bağmaış 15.yy da ise tarikatla resmen birleşmiştir.

 

yeniçeri ocağının kaldırılmasından en fazla etkilenen topluluk onlarla olan ilişkilerinden dolayı bektaşilerdir.bazı bektaşi babaları idam edilmiş,hemen hemen bütün bektaşi tekkeleri kapatılıp,türbeleri hariç olmak üzere yaktırılmış yada başka tarikatlara verilmiştir.

 

hangi ocak bektaşilere bağlanmış ? başlığa bakarsak yeniçerileri kastettin galiba ama o yüzyılda yeni çeri yoktur. evet daha sonraları ocak bektaşilere bağlanmıştır ama askeri açıdan değil sosyal açıdan. osmanlıda kimsenin türbesi ya istematik bir şekilde yakılmamıştır. yıkılan bir kaç türbe vardır onlar da bektaşiliğin din anlayışına karşı çıkan ve dini bir anlamda yanlış yorumlayan tarikatlerdir.

Link to post
Share on other sites

hangi ocak bektaşilere bağlanmış ? başlığa bakarsak yeniçerileri kastettin galiba ama o yüzyılda yeni çeri yoktur. evet daha sonraları ocak bektaşilere bağlanmıştır ama askeri açıdan değil sosyal açıdan. osmanlıda kimsenin türbesi ya istematik bir şekilde yakılmamıştır. yıkılan bir kaç türbe vardır onlar da bektaşiliğin din anlayışına karşı çıkan ve dini bir anlamda yanlış yorumlayan tarikatlerdir.

 

YENİÇERİ OCAĞININ TEMELLERİ I.MURAD ZAMANINDA ATILMIŞTIR(1362-1389) TAM TEŞEKKÜLÜ İSE YILDIRIM BEYAZID ZAMANIDIR(1389-1402)YANİ YENİÇERİ OCAĞININ KURULUŞU 14,YY IN İKİNCİ YARISIDIR.BU DURUMDA 15.YY DA YENİÇERİ OCAĞI MEVCUTTUR...DİĞER TARAFTAN BENDE BEKTAŞİ GELENEĞİNE BAĞLANMIŞTIR DEDİM,ASKERİ AÇIDAN BAĞLANMIŞTIR DEMEDİM..

 

YAZIMI DİKKATLİ OKURSANIZ "TÜRBELER HARİÇ" DEMİŞİM.. YANİ TEKKELERİN TAHRİBATINDAN BAHSETMİŞİM...

 

ELEŞTİRMEYE VE KARŞI ÇIKMAYA O KADAR ALIŞMIŞIZ Kİ,SÖYLENMEYE ÇALIŞILANI ANLAMAK GİBİ BİR ÇABAMIZ YOK NE YAZIKKİ...

 

BAHSEDİLEN TARİH DE OLSA,SİYASET DE OLSA BU BÖYLE

Link to post
Share on other sites

hacı bektaş,osmanlı beyliğinin kurulmasından önce,13,yy ın ikinci yarısında ölmüştür.hacı bektaş-ı veliyi tanıyan osmanlı sultanları gaziler arasındaki güçlü kült sebebiyle ocağı ona bağlamışlardır..

 

sen ne yazdığını iyi okumuyosun galiba. yeniçeri ocağını hacı bektaş veliye bağladığını söylüyorsun. 13.y.y 1200-1299 yılları arası oluyor. bu zaman yeniçeri teşkilatı mı vardır? yeniçeri değil KAPIKULU ocağı kurulurken hacı bektaş ın duası aldığı rivayet edilir. ama sadece bir rivayet bu. yeniçeri ocağı kapıkulu teşkilatının bir koludur.

 

baştan çelişkili ifadeler kullanmışsın. orhan ın oğlu süleyman paşa ilk defa ocağı kurmuştur. (1362-1389) ama sen hacı bektaşa bağlamışın. yani 14.y.yıla... süleyman paşa nın ne zaman doğduğunu hatırlamıyom ama ölümü 1359 dur.

 

türbe konusunda haklısın yanlış anlamışım. ama yaktırıldı deyince sanki sistematik bir faliyet söz konusu gibi algılanıyor. ama sistematik bir olay yoktur.

Link to post
Share on other sites

sanırım anlaşabilicez diye umuyorum...

 

arkadaşım hacı bektaş yeniçeri ocağı kurulduğunda yaşamıyordu tabiki... ama onu tanıyan osmanlı ileri gelenleri sayesinde bir gelenek olarak ocak ona bağlandı...söylediğim bu o cümlede...

 

cümleden de yaşamadığı anlamı çıkıyor zaten...."güçlü kült sebebiyle ona bağlanmışlardır."

Link to post
Share on other sites

XIII. Asırdan itibaren Anadolu'da görülen Bektaşilik İlk Osmanlı padişahları sırasında Anadolu da oldukça rağbet görmüştür. Bektaşilik her şeyden evvel bir Türk halk dini olduğunu söyleyebiliriz. Yeniçeri ordusu kurulduğu zaman, Yeniçeriler, Pirleri için Hacı Bektaş'ı seçtiler. Balkanlar ve ya Anadolu da. Yapılan Savaşlarda Bektaşi velilerini görmekteyiz orta Asya da gördüğümüz gazi derviş tipi Anadolu’da da devam etmektedir. Bektaşilik Anadolu da öyle yaygın hale gelir ki devletin resmi dini olması konusunda bazı atılımlar gerçekleştirilir. Ancak Osmanlı duruma el koyar ve siyasi yapısı oturmuş olan Osmanlıda Bektaşilik hareketinin siyasallaşması önlenir ve Bektaşi çalışmalarına sınırlandırmalar getirilir. Ancak Osmanlı tarafından dışlanan Bektaşiler Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde kabul edilir tabi olarak bu devletler Osmanlıya karşı Bektaşi nüfuzu kullanmak isterler.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

ARKADAŞLAR.. Ben bu siteye yeni üye oldum. ilk işim tarih bölümüne girmek oldu. Bektaşilik ile ilgili bir cevabım var;

Yanılmıyorsam bundan bir yıl evvel Milliyet gazetesi'nde Bektaşiler hakkında bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre Bektaşiliği nasıl algılıyorsunuz sorusuna gelen yanıtlar şöyleydi;

a)Bektaşiliği tek başına bir din olarak algılıyorum

b)Bektaşiliği bir kültür olarak görüyorum.

c)Bu konuda bir Fikrim yok

gibi cevaplar gelmişti. ve rakamlar birbirine çok yakındı. Kısacası Bektaşiler de bu konuda bir çelişki var.

Link to post
Share on other sites
  • 11 years later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.