Jump to content

Recommended Posts

Kitab-ı Kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi:
"DİN ELDEN GİTMEZ! DİNCİLİK ELLERİNDEN GİDİYOR VESSELAM_?"
...Allah katında din İslamdır ve islamın dışında hiçbir din kabul edilmiyecektir.ve kuran elbette Allah tarafından inmiş ve onun tarafından korunmaktadır.müminler bu kitaptan sorumludur.din elden gidecek olsa idi kerbelada giderdi.sıffiynde giderdi.harre olayında giderdi.din elden gidecek olsa idi israiloğulları tarafından öldürülen peygamberlerin zamanında giderdi.dinciler cihetinden bakarsak din elden dilden belden gitmişdir.dinci din elden gidiyor diye yaygarayı kopartıyor namus yurtlarda gidince sesi soluğu hiç çıkmıyor ama el ele tutuşması öpüşmesi birilerinin onları rahatsı ediyor haremlik selamlık diyor dinci namussuz deyyus-u ekber.YA ÇIKAR VE MENFAAT DİNCİSİSİNİZ YADA İZZET VE ŞEREF DİNDARISINIZ.nebe suresi 33.ayet ile ayşe ümmül-müminin hakkında bazı sahih hadislere göre ortaya birşeyler çıkıyor ve buna pedofili veya sübyancılık diyorlar bazıları.ve imam azamın ...9 ila 11 yaşındaki kız çocuğu izdivaç ve cima konusudur? demeside işleri hepten karıştırıyor.nebe 33de ...GÖĞÜSLERİ YENİ TOMURCUKLAŞMIŞ YAŞIT KIZLAR VARDIR? denmesi üzerine hocalar cennette kız çocuklarının 13 yaşlarında erkeklerinde 33 yaşlarında olacağına hükmetmiş.ve birileri 7 birileri 9 birileri 11 yaşında kız çocuklarını nikaha uygun görmüş.bu konu adan zye ele alınmadı mı pedofili ve sübyancı sapıklık asla durdurulamıyacaktır.diri diri kız çocuğunun toprağa gömülmeside belki bu sebeptendir.ayşe 7 yaşında fatıma 15 yaşında ümmü gülsüm 5 yaşında nikah oldu diye yazarsa tarih kitapları bu işin içinden nasıl çıkacağız.ey diyanet bu konuda bize birşeyler söyle ey cübbetül-arz sen ne dersin bu konularda.din-i adalet var birde din-i adavet var.biz adalet dinine inanıyoruz.adavet yani kin ve düşmanlık dinine mensup değiliz.haa rabbimizin vaadettiği cennetin kapısından girinceye kadar Allah ve Resul düşmanlarına Kuran ve Ehlibeyt düşmanlarına karşı olan KUTSAL KİN VE NEFRETİMİZ müstesnadır.iyilik Allahtan kötülük insanın kendi nefsindendir.ve Allah iyileri kullanırken kötüler Allahı kullanır ve o aldatıcı şeytan Allah ile bizi bu şekilde aldatmanın peşinden koşar.abd doları üstünde ...biz tanrıya inanıyoruz.yazması buna bir örnektir.makyavel ile nerde ise aynı görüşe sahip olan muaviye her kutsal olanı dünya çıkarı ve menfaati için kullanma sanatına sahiptir.ziya şakirin eba müslim horasani kitabına göre teravi namazını kullanmıştır hatta ona göre teraviyi muaviye uydurmuştur.amacı dedikoduları önlemektir.muaviye ümmeti cami eksenli tutmanın yolunda işler yapmıştır.5 vakit namazın camide kılınması 27 derece daha faziletlidir diye hadisler uydurduğuda söz konusudur.imam aliye muaviyeye ve amr bin asa 19.ramazanda camide suikast yapılması cemaatten imama gelecek saldırıyı önlemek için ...SAFLARI SIKLAŞTIRIN ŞEYTAN ARAYA GİRMESİN? yalanını uydurduğuda söylenmektedir.ilk diyanetin kurucusu muaviyedir desek yeridir bu minvalde.cuma hutbesi sonra okunurken öne alınmasıda muaviye icadı bir bidattir.çünki aliye ailesine ve ashabına sövgü vardı ve cemaat hutbeyi dinlemeden gidiyordu bu yüzden hutbe öne alınmıştır.şimdi şii ve alevi mescidlerinde de bu bidat ne yazıkki uygulanmaktadır.alevi ayin-i ceminde son kısım sırrı hakikat sohbetidir ki ahirzaman hakkında yaşanılan yüzyılda ne işaretler varsa keşf-i keramet ile ilm-i ledün ile dillendirilmiştir ki bu sünnet-i resulullahtır hatta sünnet-i ehlibeyttir ki o ümminebi (saav) ...her perşembe akşamı yani cuma akşamı ahirzaman ile ilgili gizli bilgileri güvenilir ashab ile paylaşılırdı.hak dine paralel bir din-i diyanet uydurulmuştur ki bugün ne yazık ki bu bizim ülkede hala devam etmektedir.diyanet varsa cübbetül-arz niye var cübbetül-arz var ise diyanet niye vardır? paralel devlet yapılanması var ise işte paralel diyanet yapılanmasıda burda var YETER SÖZ ALEVİLERİNDİR? demokratik anlayışına önem vermeyen diyanet demokrat partinin YETER SÖZ MİLLETİNDİR? diye ezanın arapça olmasına hiç ses çıkartmamıştır.türkçe ezan kalkıyorsa neden tekke ve zaviyeler kanunuda kalkmaz.neden dede zakir liseleri kurulmaz.TUNCELİ TANRI ULUDUR İSE DERSİM ALLAH-U EKBERDİR diye bende bir laf atarım ortaya CANIM 1f642.png?_nc_eui2=AeFa0ZS6RP4DEtLmtxGSr:))) dini siyasete siyaseti ticarete ticareti maişete maişeti maideye maideyi mideye mideyi WCye kadar ücrete tabi-i haiz kılan bu süfyaniler yakında MEHDEVİ tokadı yiyeceği aşikardır.şu ahir-i ahirzamanda (1440) profesör 1440 derki:ÜMMET-İ MUHAMMEDİN ARTIK İKİ MEZHEBİ VARDIR YA SÜFYANİ YADA MEHDEVİDİR.süfyani beni ümeyyecidir mehdevi beni haşimicidir.haşimi ...açı doyuran demektir.abdulmuttalibin 400 devesi vardı çünki açı doyurandılar.halil ibrahim sofrası onların idi hacı bektaşında buğday piri oluşu kara kazanları oluşu bu yüzdendir.alan el değil veren el üstündür.mehdeviler veren el süfyaniler alan eldir.ehlibeyte zekat ve sadaka haramdır.hanedan-ı ehlibeytede öyledir.şii ve sünni alimler bunu iyi bilirler.alevi bu yüzden el açmaz açamaz.benzetme olsun aslan tilkiye el açarmı aslan tilki sofrasından meded umarmı neden tilki muaviyenin adı manası tilkidir.ali eseddir muaviye tilkidir.makyavel derki:akıllı bir hükümdar aslan gibi güçlü tilki gibi kurnaz olmalıdır.işte ali velayetinin muaviye siyasetinin ne anlama geldiği burdan belli olur.hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır DİLEYEN RABBİNE DOĞRU YOL ALIR DİLEYEN ŞEYTANIN ADIMLARINI TAKİP EDER.İMANDAN SONRA FASIKLIK NE KÖTÜ BİR İSİMDİR.ONLARA DÜNYADA REZİLLİK AHİRETTE İSE BÜYÜK BİR AZAB VARDIR......HAKKA GİDEN HAK UĞRUMUZ HAKKI İÇİN BİR HİKMET DAHA HAKİKAT KARŞILIĞINI BULMUŞ VE HÜCCETİNE KAVUŞMUŞTUR VESSELAM 1f642.png?_nc_eui2=AeFa0ZS6RP4DEtLmtxGSr:)))

Link to post
Share on other sites
 • Replies 53
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Kitab-ı Kaimmanuel

#ahirzamanologAAyazarefendi:
"SİZİN DİNCİLİĞİNİZ SİZE BİZİM DİNDARLIĞIMIZ BİZE VESSELAM_?"
...1440 yıldır bugünlere özlem ve hasret ile geçti asırlar.sado mazo cebbar-ı anit olan zalim ve zorba emirler vezirle hakimler ve ulema ile sabır ve tevekkül ile geldik elhamdülillah.akıllı telefon sosyal medya ve her yerde kamera sistemi ile onların çemberi daralıyor.semi ve basir olan Allah bize hediye ediyor bu andiçilmiş asrı ki ne mutlu buna layık olanlara.birileri tevellüt ettiği şu asrın aslında AHİR-İ AHİRZAMAN olduğunu bilmiyor.ilmel yakin aynel yakin ve hakkel yakinde aslında ne büyük bir mucize içinde olduğumuzu nasıl bir ADRENALİN ile nasıl bir SİMİLASYON içinde olduğumuzu bilseler ve nasıl kıyametin 112 alametlerinin çıkmış sörf yaptığını o raylarda vagon vagon zamanların geçtiğini bir bilse insanoğlu dehşete düşerdi.ahirzaman hadislerinde YAZARLARIN ÇOK OLACAĞI bile haber verilmiş olduğunu ve bu fitneden çıkış yolu bir patika oluşturacak bir YAZAREFENDİnin işe el atacağını müjdelemediler o yalancı sofular.hak hakikat sırrıhakikat ile NİZAM-I HAKİKAT VE DİVAN-I MAZLUMANı kuracak olan KAİM EL MEHDİ ALEYHİSSELAM hakkında kim hakkı ile ne biliyor şu kör sağır dilsiz atmosferde.şeytanın 70 bin evladı hiç bu kadar yorulmamıştı son demde ki onlar cennetini yaşama telaşında.bir seferde enam suresi gelirken 50 bin melek ile düğün alayı gibi gelirken CEBRAİL... eski adı AZAZİL olan şeytan-ı lain ve lain zürriyeti ve lain hizbi ile hiç dehşete düşmemişlerdi bu kadar.EN-AM SURESİ niye bu kadar rahatsız etti onları.bunu ancak enam suresini okuyanlar anlar.ve zuhruf suresi kaimin yasin-i şerifi oldu.okuyan bilir.ve kaimi ancak kardeşleri ve akrabaları yusuf süresinden bilir ve tanır.KAFİR kimidr? ..gerçeği bile bile gizleyendir.o yahudiler öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanımıştı O PEYGAMBERİ (YA MUHAMMED) ama bile bile gizlediler gerçeği ve bu yüzden kafir oldular.kafir hidayet yolunu tutandır.ne kendi gider doğru yolda nede gidenlerin önünü açar.
BU VAAZ HİÇ BİTMEZ
BU VAİZ HİÇ SUSMAZ
ALLAHIN EN SEVDİĞİ YOBAZ
MEHDİ DABBETÜL-ARZDIR ARZEDERİZ.
...DER PİR GERÇEK VELİ ve o 2.mahmuta cevap verir ...sen dersin ki ey mahmut .kılıç kınından çıkmadıkça İT sürüsü dağılmaz? YA ZÜLFİKAR KININDAN ÇIKMADIKÇA YEZ...İT SÜRÜSÜ NASIL DAĞILMASIN...sağ ve sol elime zülfikarı veren başımın önünü saçsız bırakan burnumu kartal burnu kılan sağ yanağıma bir yıldız gibi SİYAH BENİ koyan ahlakımı RESUL ahlakı kılan en büyük sırrımı SIRR-I AMR VE ASR-O MİSS YA RABBİŞKOM kılan evvelinde İTÇİN-İ DABBETÜL-ARZ-I MEV'UD ile bu yolculuğu başlatan RAbbe HAMDOLSUN.
=================================================================================================================
...hakikat dergisi baş yazarı İSMAİL YAVUZa yazdım yine tınmadı bende yine tınmadan yazıyorum dünya alem bilsin cin ve insan bilsin bilipte bilmezlikden gelenlere lanet insin.süleymancı dini refah dini ismail ağa dini menzil dini ve saire gibi isimler ve lakaplar ile birilerine kulp taktınız ve ömer öngütün vasiyetine rağmen yoldan çıktınız.şimdi bir adam çıkmış SÜFYANİCE derki:BU DİNİ YIKAMAZLAR.ve utanmadan sıkılmadan ALLAH BİZİMLE der olmuş ve o adam için bir sürü seriye takmış iltifatlar ile bazı nasipsizler ALLAH VE RESULÜ incitilmekte iken sizden tık yok.bu mu MEHDİYİ GÖZETLEMEK.Allahtan korkmaz kuldan utanmaz Resulden şefaat ummaz yezit ve mervan sürüsüne bir diyeceğiniz yok mu İSMAİL YAVUZ.bir iran ve turan devleti olan İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ile Ümmet nasıl sınanıyor farkında değil misiniz.ve mütemadiyen savaşan bir zümre ki ADI HİZBULLAH...YANİ ALLAH VE RESUL PARTİSİ.HADİS-İ AHİR-İ AHİRZAMAN (1440) ...DOĞUDAN BİR TOPLULUK ÇIKACAK MEHDİYE ZEMİN HAZIRLAYACAK VE ÜMMETİMDEN BİR TOPLULUK MÜTEMADİYEN SAVAŞACAK (LÜBNANDA) HÜKÜMDARI İSTER ADİL İSTER ZALİM OLSUN ONLAR SAVAŞA DEVAM EDECEK TA Kİ MEHDİ İLE BULUŞUPTA DECCALE KARŞI SAVAŞINCAYA KADAR...HÜCCETTAMAMLANIYOR...
PİR GERÇEK VELİ:
BEN MESİH DEĞİLİM
BELKİ MEHDİYİM
BELKİ HATMÜL-EVLİYA
VE BELKİDE DABBETÜL-ARZIM :)))
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Kitab-ı Kaimmanuel

#ahirzamanologAAyazarefendi
"HAZRET-İ MUHAMMED (SAAV) ...ÜMMETİM 73 FIRKAYA BÖLÜNECEKTİR_?"
...şeytan sebe halkı üzerinde davasında haklı çıktığı gibi yahudileri 70 hıristiyanları 71 müslümanları 72 fırkaya fırka-i dallede bölmüştür.israil açıklama yaptı ...türkiyede 72 cemaate biz yardım ettik.cibril-emin muhammedülemine geldi ve dedi:rabbin beş şey iste sana verecek hiçbir peygambere bunları vermemiş olacak şimdi iste.ve resulallah o beş şeyi istedi.ganimet yeryüzü mescid düşmanların yüreğine korku ümmetin açlık çekmemesi diğerini hatırlayamadım? ve en son resulallah altıncısını ister ve derki:ÜMMETİM TEFRİKAYA DÜŞMESİN.ve cebrail rabbinin bunu kabul etmediğini söyler.zira senin ümmetin mal mülk servet yüzünden baş olma sevdası yüzünden tefrikalara düşecektir.ve senin ümmetin 73 fırkaya ayrılacak 72si helak olacak bir teki kurtulacak ODA MEHDİ TARAFTARLARI OLACAKTIR AHİR-İ AHİRZAMANDA.72 fırka-i dallede ümmetin deccali olan süfyan-ı rüveybida hatippolitik ve dessassiyasetçi yanında olacaktır.furkan 30da ...O RESUL ÜMMETİ İÇİN DERKİ:BENİM ÜMMETİM KURANI TERKETİLMİŞ VE DIŞLANMIŞ ŞEKİLDE TUTTU.ve dabbe devreye girer oda ümmete derki:sizler rabbinizin ayetlerine tam iman etmediniz EY İMAN EDENLER İMAN EDİN? ayetini anlamadınız.yine bir hadiste derki resulullah (saav) ...bir zaman gelir ve bütün islam ülkeleri helak olur.bunun sebebi ümmetim şeriatı ve sünneti terketmiş olmasıdır.? ÜMMETİM için en çok saptırıcı imamlardan korkarım ya ömer? dili alim kalbi cahil emirler gelir.ve benim ümmetim bir iş yaptığını zanneder ama yaptığı iş MALAYANİDİR.yani değerli vaktini değersiz dünya hayatı için heba etmiştir.ve yine ümmetimden bazıları bugün hiç iş olmadı kesat geçti der ama sonra rızkı Allah veriyor der.gündüz mümin gece kafir gece kafir gündüz mümin olarak yaşar ümmetim.camide 1000 kişi olacak 1 mümin olmıyacak.camiler mamur olacak ama içi hidayetten yoksun olacak.ve bazı münafıklar kendi namazını övecek mümin kişinin namazına dil uzatacak.ÜLKEMİZDE ...100ün üzerinde parti var.ümmetin 73 fırka olacak hadisine uygundur.her ağzı olan konuşuyor ama her kulağı olan işitmiyor MÜLK 10.buna işaret eder.ümmetim başında hiç halife yokken ve ihtilafta iken MEHDİ zuhur edecektir.ülkem karpuz gibi ikiye bölünmüş.%99zu islam olan ülkemde birileri %51ri evde zor tutuyorum diyor.AKP lideri daha öncesinde ...BU DİNİ YIKAMAZLAR? demişti şimdi:ÜMMETİ PARÇALIYORSUNUZ? dedi.ömer öngütçülere haber veriyorum bu nedir? hakikat dergisi baş yazarı ismail yavuza sesleniyorum : gerçeği bilipte susan alimlere lanet olsun diyen O PEYGAMBERE NASIL HESAP VERECEKSİNİZ.ALLAH bizimle diyenlerde var o ahmedinejat ...mehdi sahib-i zaman bizim hükümetimizi destekliyor? DEDİ.hemen şii mollalar itiraz etti ve dediki ehmedinejede ...SEN NE HAKLA SAHİB-İ ZAMANI HÜKÜMETİNE ORTAK KILARSIN SENİN %25 ENFLASYONUNA O ORTAK MIDIR.ve nitekim Mehdi hükümetinde adalet vardır ve o altını gümüşü parayı bol bol dağıtacaktır.ÜLKEMDE birileri birilerini Mehdi ilan ederken Allah hesabını yapıyor.dünyaya kayyım atayacak ona mazbatasını verecek rab şeytana verdiği bir saatlik iktidara son verecektir.şeytana verilmiş o belirlenmiş zaman VAHİYYUHANNAdaki 1 saatlik zaman dilimi ki iktidar-ı satanizmdir.İLLUMİNATİdir.şeytan deccal süfyan koalisyonudur.islamcı amerikan turancılığı ile sahneye çıkan fethullahçılardan sonra b planında İBN-İ SELMAN var.dilipak bu adama dikkat çekerek AMERİKANO MEHDİ diye adlandırmış ve uyarmıştır.cafer-i sadığa göre süfyan yemenin sana kentinde ortaya çıkacaktı ve ne hikmettir ki yemen operasyonunun başında süfyan-ı ibn-i selman vardır.ve belki ortaya çıktı o süfyan.yada başka birisidir.ona kim rakip ise süfyan odur ilk tahminimizde.imam-ı rabbaninin 255.mektubta mehdi hükümeti kuracak ve medinedeki alimi öldürecek ise o zaman bu iş sanki en başta yada en sonda medinede olacaktır.mekke ve medineye deccal giremiyecekse süfyan orduları mehdiyi mekke ve medineye hapsedecekse 7 yıl sürecek bir savaş gözüküyor.ortadoğu merkezli 3.dünya savaşı ARMAGEDON veya MELHAME-İ KÜBRA (İSRA:58) mehdi ile başlar ve mesih isa bin meryem ile sona erer ama güneş batıdan doğar yecüc ve mecüc setleri ile göksel savaş başlar o zaman yecüc mecücler çinliler değil CİN/UFOdur.ufolardır.ozon tabakasının ikincisi deliinirse DUMAN ortaya çıkar.kıyametin on büyük alametinden birincisi DUHANDIR.bismillahi hu cebbar ve kahhar muntakim-i şedidülıkap ve züntikam-ı şedidülazap olan rabbimize HAMDÜSENALAR.
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
kitab-ı kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi
"MEHDİ ÖNCESİ İNATÇI ZORBALAR ÖMÜRLERİNİ UZATMAYA ÇALIŞIYORLAR_?"
(DÜZEN-İ VESTFALYA VE İSLAM-I KURAN VE EHLİBEYT VEL HÜKÜMET-İ MEHDİ_?)
...bismillahi hu cebbar ve kahhar & muntakim-i eşşedidül-ıkap ve züntikam-ı eşşedidül-azap olan rabbimize hamdüsenalar.BEKLEYİN BİZLERDE BEKLEYENLERDENİZ_? moduna gelmiş olan şu ahir-i ahirzamanda iklimler değişmeye yüz tuttu.denizler kaynatıldığında KÜRESEL ISINMA ile vahşi hayvanları bir araya toplayacağız HAYVANAT BAHÇESİ ile YILDIZLARIN DÜŞTÜĞÜ YERE ANDOLSUN Kİ EĞER BİLİRSENİZ BU BÜYÜK BİR YEMİNDİR karadeliğe işaret ile el karia belki 9/9/2019za işarettir.ve dikkat birçok hadiseler EYLÜLE kilitlendi.imam ali dedi:halkın en aşağı insanları milletin başına geçecek_? boris johnson ile trump ile netenyahu ile muhammed bin selman ile sisi ile hafter ile ve daha birçok örnek ile buda gerçekleşmiş oldu.ayet hadis mucizeleri derken imam alinin 1071 nasihatide gerçekleşmeye başlamıştır.o ali kuzeni olan o yüce nebiye (saav) soruyor:Mehdi ne zaman gelecek ya resulallah? hz.resul ona derki:önce ümmetimin deccali olan süfyan ortaya çıkacak ondan sonra mehdi gelecek.. RÜVEYBİDA ortaya çıkacak.. Ümmet malayani ile uğraşırken iyi bir iş yaptığını zannedecek.. emrimaruf nehyimünker kalmadığı.. kadın kıble edilirken.. sabi dedeye emrederken.. islam olanlar yahudi ve hıristiyanlara cizye vermeden.. ümmet bir çöp mesabesinde iken.. ümmet içinde mehdeviler ile süfyaniler çatışma noktasına gelmeden.. ümmet dışında Aleviler ile Yahudiler çatışma noktasına gelmeden.. Mehdi zuhur etmiyecektir.. islam ülkeleri bir bir helak olur ki: ne şeriatullah nede sünnet-i resulullah nede tarik-i ehlibeyt olur.. şeytan deccal süfyan koalisyonu olur.. akla ve gerçeğe önem verenler olur ama izzet ve şerefe önem vermez olur insanlar.. sokak ortasında yer yer eşek ve köpek gibi cimalar olur.. giyinik çıplaklar rağbet görür cilbabsız cibiliyetsiz nesil gelir.. (pir sultan:ne kız ayal hicap saklar ne gelinler usul bekler ne kocalar özün yoklar ne yiğitte marifet var?) ...VE DAHA NİCESİNDEN HABER VERİR O MUHBİR-İ SADIK.dört kutsal kitabın haber verdiği AHİRZAMAN (ESKATALOGYA) alametleri hep çıkmıştır.ve bu ne yahudinin ne hıristiyanın ne sabiinin nede müslümanın umurunda değildir.DABBETÜRLARZ haklı olarak derki:ey insanlar? sizler Allahın ayetlerine tam iman getirmediniz? dabbe bütün semavi din mensuplarına seslenir.dabbe güneş batıdan doğar doğmaz seslenir diyenler vardır zira TEVBE KAPISI ARTIK KAPANMIŞTIR.ve o sıra şeytana verilen süre tam olur.oda secdeye kapanır dabbe onun boynundan keser.şeytanın azraili dabbedir.EMEVİ HALİFESİ VELİD BİN YEZİT inatçı zorbaların en şerlisidir ki:o CEBBARU ANİT ayeti okunduğu zaman eline kuranı almış parçalamış ve ey kuran git şimdi rabbine deki velid beni paramparça etti.VESTFALYA DÜZENİ İLKESİ VEYA BARIŞI.dörtyüz sene önce almanyada temeli atılan bu sistem İslam aleyhinde ortaya atılmış bir sistemdir.henri kissinger DÜNYA DÜZENİ ile kasdettiği şey budur.ona göre dünya düzeni DÜZEN-İ VESTFALYAdır.meryem oğlu isa haber verdi ...HERKESİN BARIŞDAN SÖZ ETTİĞİ ZAMANDA YIKIM GELECEKTİR.işte o barış VESTFALYA BARIŞIDIR.1.2.DÜNYA savaşı ve soğuk savaş ve devrimler.henri kitabının 157.sayfasında savaşın vesfalyacılar ile kuran islamcıları arasında geçecektir.demektedir.israili ve suud-i arabistanı vestfalya sitemi içinde kabul eder.islama karşı olan laik ve demokratik her sistem her ceza ve hukuk sistemi hep VESTFALYA DÜZENİ içindir.oysa bizim nizam-ı hakikat ve divan-ı mazluman hükümetimiz MEHDİ ile kurulacaktır.dünya gerçeği ahiret gerçeği ve dünya ve ahiret gerçeğini savunanlar vardır.hangi gerçeklik mutlak gerçekliktir.isa öncesi ve sonrası vardır.isa öncesi felsefeciler gerçeği arıyordu isa dedi YOL DA GERÇEK DE YAŞAM DA BENİM.ve eflatuncular bunu hazmedemedi sadece yahudiler değiL yunanlılar da hazmedemedi incil grekçe yazıldı anlaşılsın diye ama onlar ukala-i ahmakça bu gerçeği reddeddiler.adem ile başlayan bir milad isa ile sona eriyordu artık isa ve ademin yaratılışı aynı idi ama durum faklı idi eflatuncu konstantine kadar diriliş direnci devam etti iman şehitleri oldu ta islama kadar.cahiliyye karanlığı üzerine bir hakikat güneşi olarak islam doğdu ve HAK İLE BATIL BİR BİRİNDEN KESİNKEZ AYRILDI.imam ali derki:siz hakkı bilin önce sonra hak ile batılı ayırın.işte hak isadır hak muhammeddir hak kurandır hak ve mutlak gerçek ALLAHTIR evrende hiçbirşey yoktu O vardı.varlık ile yokluğu o yarattı onu varlık ile yokluk içinde tartıştılar.konstantin ile başlayan bu yolculuk Mehdi ile sona erecektir.(KONSTANTİN/KONSTANTİNİYYE&MEHDİ/MEHDİYYE) istanbulda ki herşey orda başladı orda bitecektir.hadis:fitne çıktığı yere geri dönecektir? BEKLEYİN BİZLERDE BEKLEYENLERDENİZ MODUNA GİRMİŞ OLAN DÜNYA ZALİM VE ZORBALARI İLE ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞIYORRRR :)))
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel

"BETERİN BETERİ VAR! DÜŞÜN EHL-İ BEYTİ SABRET BAKALIM_?_"
(ÜMMETİN EN HAYIRLISI VE DÜNYANIN EN SABIRLISI MEHDİ ALEYHİSSELAMDIR_?_)
...bismillahi hu baki ve varis & reşid ve sabur olan rabbimize hamdüsenalar.siz sizden önce gelmiş olanların geçtikleri zor ve çetin yollardan geçmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? diyor rabbimiz kuranda.ve buna bağlı olarak ...siz iman ettikten sonra imtihan edilmiyeceğinizi mi sanıyorsunuz? der.cafer-i sadık bunu tasdiken ...mehdi öncesi ümmet sınanacaktır.der.resul-u ekber (saav) dedi:iman kor ateş gibi olur.? beterin beteri hadisinde derki:sizden beter olanlara bakarak rabbinize şükredin.bir köre bakın bir topala bakın bir çolağa bakın ve şükredin ama onları hor ve hakir görerek değil.zenginse sizden biri ona haset ve gıybet etmeyin.ve sizden güzel ise birisi ona gıpta etmeyin o rabbin güzelleştirmesidir siz şeytanın güzel göstermelerinden korkun.ve istidracı unutmayın.İSTİDRAC şeytanın şanslı durumudur.ona ve zürriyetine ve hizbine bu dünyada bir şans vardır.ahirette ise hiç nasipleri yoktur.bu nimetlenme 7000 yıldır.daha öncesinde 7000 yıl cehennemde idi şeytan.70 bin evladı var şeytanın kul ile rabbi arasında nurdan ve zulmetten 70 bin perde vardır.peyder pey imtihan ile geçilir bu perdelerden ki yedi nefis 70 istiğfar 700 günah vardır.yedi başlı dokuz canlı bir ejderhadır nefs-i emmare.en ufak şeyde dahi ona uysanız onu mutlu edecektir derken ne demek istedi ve ilk kez sünneti kim ciğnedi kim ilkkez içki yasağını deldi melik ikende şeytanın ameli üzerine ikende imam hüseyin ona biat etmedi.bu YEZİTTİR.1.yezit değil 2.yezittir ki ebu süfyanın oğlu muaviyenin oğlu olan yezittir ki bu hindenin de torunudur.süfyan yezitin değil mervanın soyundandır.neslen mervani mezheben yezidir süfyan-ı lain ki önce kaim el mehdiye biat eder ama 2 yıl sonra bu biatinden vazgeçerde başı gövdesinden ayrılır.başa biat etmeyen baş durmaz gövdede.herkes kendi şeriatı ile yargılanır sözü ile isa ne demek istedi.işte şeriat-ı yezit ile süfyan ceza buldu.kılıç tutan kılıç ile öldürülecektir dedi isa ve mülcem bu cezaya uğradı.yahya ile hüseyinin başı ne demek istedi.ishaktan yahyaya ismailden hüseyne baş konuldu bu yola TESLİMULLAH MAKAMINDA.en büyük kurban senin kendi nefsindir.ya sen öl yada nefsinin heva hevesi ölsün.din ibrahimin millet ibrahimin kim uydu ise ateşin azabından kurtuldu.nur nimet velinimet ? nur-u ibrahim nimet-i muhammed ve velinimet-i ali.. işte buna de şimdi:GADİR-İ HUM.veda hutbesi ile risalet bitti gadir-i hum ile başladı velayet.aliye el verdi muhammed el ele el hakka ayetince (fetih:10) ben ilmin kenti ali kapısıdır.ben kimin mevlası isem ali onun mevlası cismike cismi ruhike ruhu fatımam bir parçamdır.öyle ise salavat parçayada gider ruhada gider cismede gider.ala alihi muhammed olur.imam-ı rabbani bunu çok iyi anladı ebter değil ekmel salavat ile ...ALA ALİHİ? dedi.Mehdi o zaman Faruka merhamet etti.ümmetin kurtuluş gemisi ehlibeyt.adem onların ismi ile tövbesini kabul ettirdi.cennette ali ismi ile ona tevbe nasip oldu.bunu faruk-i rabbanide kabul etti.dedi ...hz.emirin ismi var cennet kapısında? VE cafer-i sadık dedi:dört büyük melek kanatlarında da var ali... ya o azrailde ondada var.ya aliye küfredenin canına ne muamelede bulunur ...ÖLÜMLERDEN ÖLÜM BEĞEN 1f642.png?_nc_eui2=AeEMNVEcgmxP2d9J0EBF0:)) ebu bekir dedi:ümmetin en hayırlısı değilken beni halife seçtiler? ümmetin en hayırlısı Mehdi idi resul bunu sıddıyka söyledi oda haddini bildi suyuti bunu anladı tirmizi bunu anladı kınayanların kınamasınada aldırmadılar.Mehdi ebu bekir ile ömerden daha hayırlı daha faziletlidir.denildi.ebu bekir buna cevaben dedi:o mehdi birçok peygamberin makamındanda üstündür.resule sordular ne ile mehdi mehdi oldu.Allah ona özel muamelede bulundu ona öyle bir hidayet nasip etti ki şeytan saptı ise öyle sapıtıran rab hadi sıfatı ile mehdi kıldı onu.hiç kimsenin bilmediği bir yola hidayet edildiği için ona Mehdi denilmiştir.ve O ÇOK SABRI İLE MEHDİDİR.nasıl bir sabır bu şerhte.yerde gökte tahammül kalmaz ya peki imamda tahammül ne boyutta.canlı canlı her münkir ve münafıktan haberdar her facir ve fasıktan haberdar her kanalda bir nemrut ve firavuna tanık her radyodan hutbe kürsülerinden yezit ve mervan nefesi ile çalkalanır fısıltılar vesveseler.işte şimr işte zalim-i haccac ki 124 bin kişiyi katlettirmiştir.ve her islam ülkesinde bir kerbela bir harre-i melhamesine tanık nasıl bir sabır bu sabır rabbe tam teslimiyet ile BEKLEYİN BİZLERDE BEKLEYENLERDENİZ.ayetini zikreder dili ile kalbi ile Mehdi.o gözleri görür ama gözler onu ihata edici değildir.ayeti pek manidardır Mehdi için.onlar için son sözümüz KAÇACAK YERİNİZ NERESİ OLACAKTIR.ayeti de pek serinletir Mehdi yüreğini hani.ve sizleri başı boş mu bırakacağız sandınız.ayeti ile pek ferahlar Mehdi... işte adem işte isa işte muhammed işte ali işte hasan işte hüseyin ve işte MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN....

ZİKR-İ HAKİKATİMİZDİR:
====================
GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE PİR GERÇEK VELİ DEMİNE DEVRANINA HU DİYELİM HUU
GERÇEĞE HU MÜMİNE YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN YATAN ŞEHİTLER UYANSIN..

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

kitab-ı kammanuel #ahirzamanologAAyazarefendi: "ALİ ŞAKA ŞAKACIDIR AMA MEHDİ CİDDİ CİDDİDİR HİLAFET-İ İSLAMİYETTE_?_" (ALLAHIN SOPASI YOKTUR AMA MEHDİNİN KILICI VARDIR HİÇ ŞAKASI DA YOKTUR_?_) ...ali ile kayınpederi kahvaltı yapıyordu ve kayınpeder-i resulullah (saav) çaktırmadan zeytin çekirdeklerini alinin önüne koyardı ve sonra ya ali ne kadar çok zeytin yemişsin böyle diyince ali de ona derki: SEN DE BAKIYORUM ZEYTİNLERİ HEP ÇEKİRDEKLERİ İLE YEMİŞSİN :)) islamda nüktedanlık vardır.ibrahimin putları yıkması ile baltayı büyük outun boynuna asması BEKTAŞİCE bir tavırdır.ve nemruta ...SEN DE GÜNEŞİ BATIDAN DOĞDUR BAKALIM? demeside öyledir.mucize insanı aciz bırakır iman edecekse ama bu nasipsizlikte ise sen istediğin kadar mucize belirt yine iman etmez BU BÜYÜDÜR der.ali ile mehdi arasında bir fark mı var? oda öbürüde insandır sokakta dolaşmıştır yemek yemiştir pazarda dolaşmıştır ve aliye tokat atılmış mübarek yüzüne tükürülmüştür.bu mehdi içinde olmakta ve olacaktır.ali mehdi için ONA AKRABALARI DÜŞMAN OLACAK örneğin AMCASI ona düşman olacaktır? demiştir.muaviye aliden yezit hüseyinden korkmadı ama hep MEHDİDEN korktular.neden? çünki muaviye alinin zülfikarı bıraktığını biliyordu ve o zülfikarı Mehdinin alacağınıda biliyordu o yüzden muaviye mehdiden korkardı o yüzden her Mehdi kıyamını alel acele bastımanın derdine düştüler.tıpkı nemrutun ibrahimin doğumundan firavununda musanın doğumundan rahatsız olması gibi.şimdi bir kahin çıksa deseki TRUMP a filanca kişi Mehdi işte o senin işini bitirecek ve bunu NETENYAHUYA da bir başkahin diyebilse hemen o Mehdinin icabına bakmanın yoluna gideceklerdir.İran ve Hizbullah ve Haşdi şabi ve benzeri kuvva-i mehdiyye ve kuvva-i aleviyye hazır kıta ŞİA aleminde beklemektedirler.ve denseki Mehdi istanbulda zuhur etti ve bu bir son dakika olsa ve gerçekliği kani olsa siz hangi güç ile o şii dai ve fedaileri durdurabileceksiniz.Ali devri gül devridir Mehdi devranı ZÜLFİKAR devridir.ilim rahmet ve azap ile bu iş tertiplenmiştir TAKDİR-İ İLAHİDE.Mehdi ile hulefairaşid zuhur eder 12 imamlar hulul eder.ilk ve son Mesihtir.Alide Mehdide isa mesihtir.Mesihin sağında ali solunda Mehdi vardır.zebedinin oğulları buraya gözdüktü ama isa bunu reddetti Rab dedi oraya birilerini atamıştır dedi.ve isa o acı kaseden içmediği halde birileri acı kaseden içti diyor Rabbi onun duasını kabul etti ve acı kaseden uzaklaştırdı İbrahimi ateşten uzaklaştırdığı gibi yada ateşi selamet ve serin kıldığı gibi yahuda iskaryot ile rab onu kurtardı.tevrat-ı furkanda ...tahtada (haçta) asılacak kişi lanetlidir? o lanetli kişi iskaryottur ELİ ELİ SABAKTANİ diyen odur.eli alidir sırda ve hikmette.Ali neden şakacı idi? çünki ali son nefesine kadar neler olacağını bilmekte idi bu yüzden nüktedandı.düşünün ki: ayşenin havebe gideceğini köpeklerin orda ona havlıyacağını biliyordu.elbette bu aliye içten içe komiktir.ve muaviyenin başına ne gelecek biliyordu haricileri biliyordu başına nasıl darbe ineceğini biliyordu ve ali ne zaman nerde nasıl öldürüleceğini bildiği için herçey ona neşe kaynağı idi... ama Mehdi öyle değildir.oda olacakları bilir belki ama iş ve durum farklıdır rabbin RAHMAN VE RAHİM OLAN vasfı Alide tecellidir ama CEBBAR VE KAHHAR vasfıda Mehdide tecelli eder.bu yüzden pek şaka belirtisi siz Mehdide göremezsiniz... Allahın rahmeti gazabını geçmiştir ama burda rahmet Muhammed gazab Mehdidir.Meleklerin kan dökp fesat çıkartacak birini mi yaratacaksın dedikleri Mehdi idi ama onların bilmedikleri şeyler vardı.emanetin ganimete dönüştürüldüğü bir zamanda Mehdi zuhur eder ve ganimet savaşını başlatır.ve dikkat ehlibeytin ganimetten hakkı vardır ama zekat ve sadakadan yoktur.ve zaten o münkir ve münafıklar Mehdi azabını gördükleri zaman neleri var neleri yoksa fidye olarak ona vereceklerdir.hz.ATTARa göre ...yüzbin evliya Mehdiyi istemiştir o gelince cihanda adalet aşikar olacaktır.Mevlana o şeyhtan gölpınarlı Mevlanadan o imama imanı teneffüs etmiştir.ama neden o tasavvuf kitabında 158.saifede Alevilik için DİN demiştir anlamış değilim.. Mehdi davut ve süleyman gibi yerde gökte ve ikisi arasındakilere hükmedecek bir hilafete sahiptir yüzük süleymanın değil davutundur davutun davut yıldızlı yüzüğü ile YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ve cihan sultanı SAHİBÜZZAMAN hükmedecektir.han ateşden sonra o vardır.(AYHAN-I ODMAN SIRRI FAŞOLDU) 8.DÖNEM işte çoktan başladı bile 1440 bunun miladıdır.süfyaniyet bitti mehdeviyet başladı.1333e karakoyunlular işaret etti ve Mehdi değil ama Atatürkü bildiler akşemseddinde öyle pir sultanda öyl yanıldı Rab Mehdiyi onlardan gizledi.yehova şahitleride karakoyunlardan sır ve bilgi çaldı dediki:1914de Mesih gökten inecek 33 yaşında olacak o kişi 33 yaşında yine Mustafa Kemal idi.börklüce mustafa ve torlak kemalin ism-i ile müsemma -i müstear oldu selanikte iş serezde bitmedi.ŞEYH MUSTAFA KEMAL HAREKETİ yine uyandı selanikte.züntikam-ı müntakim hak ve müstehaken bunu yaptı ahval ve şeraitte osmanlıya.selçuklularada moğolları gönderdi rap baba ilyas-ı horasani ve baba ishak-ı şami yüzünden ki şu hadis-i kutsi tecelli etmiştir:BENİM VELİ KULLARIMA DÜŞMAN OLANLARA BEN HARP AÇARIM? ve cengiz han dedi: BEN TANRININ CEZASIYIM SİZLERE.hülagu han da alamuta ilişti ama oda helak oldu.mahmut han yeniçerilere oğuz türkmenlerine ilişti oda helak oldu devletide ve resulullah şöyle dedi:BENİM EHLİBEYTİMİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞMAYIN HELAK OLURSUNUZ ONLARA BİRŞEY ÖĞRETMEYE KALKMAYIN ONLARIN İLMİ SİZİN İLMİNİZİ KUŞATIR ONLAR ZİKİR EHLİDİR KONUŞAN KURAN VE YAŞAYAN SÜNNETTİRRR

 
PİR GERÇEK VELİ:
GEL BU DÜNYAYI TERKEYLİYELİM
KALENDERCE BİR TEKBİR SÖYLEYELİM:
YERDE VE GÖKTE TEKBİR:ALLAHU EKBER
ARZDA VE ARŞTA TEKBİR:ALLAHU EKBER
EVVEL VE AHİRDE TEKBİR:ALLAHU EKBER
ZAHİR VE BATINDA TEKBİR:ALLAHU EKBER
SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ
VE LAİLAHEİLLALLAHU VALLAHU EKBER
ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER
LA İLAHE İLALLLAHU VALLAHU EKBER
ALLAHU EKBER VELİLLAHİL HAMD:
 
İMAN MELEKLERİ:
BİZLER RABBİNİN MELEKLERİYİZ
İMANI YERLEŞTİRMEYE GELDİK
BİZLER GİDİYORUZ
HAMDET VE RABBİNE LAYIK KUL OLMAYA ÇALIŞ
(24 EYLÜL 2004 GECESİ CUMAYI CUMARTESİNE BAĞLAYAN GECE OLDU)
...VE BÖYLECE İMAN MELEKLERİ KAİMİN KALBİNE İMANI VAHYEDİP GİTMİŞLERDİR
 
HZ. AZİZ VE MEHDİ İMAM CAFER-İ SADIK:(A.S)
...BİZ İMAMLAR İLE NEBİLER ARASINDAKİ FARK NEBİLER MELEKLERİ HEM GÖRÜR HEM İŞİTİRLER BİZ İMAMLAR İSE SADECE MELEKLERİ İŞİTİRİZZZ
Link to post
Share on other sites

Biat, insanın fikir ve zikir olarak bir başkasına (tanrı, insan vs.) tabi olmasıdır. 

Yani beynini, dolayısıyla kişiliğini bir başkasına kiraya verme, düşünsel teslim olma anlamındadır.  

O insan, biat edip tabi olduğu insanın/tanrının, kendisinden daha doğru düşündüğünü, daha çok şeyler bildiğini kabul ettiğinden istisnasız teslim olmuştur. 

Halbuki, bilinen her şey, tarihte insanların bildiklerinin toplamı kadardır. Bunun dışında BİLİNEN başka bir şey yoktur.

Ancak ve ancak gözlemi yapılmayan, uydurulan bilgiler(!) vardır. Uydurulan bilgilerin, tarihte ne gözlemi yapılmış ne de doğru olduğu kanıtlanmıştır. Yani, yanlış bilgilerdir. 

Bilginin doğruluğu, o bilginin gerçek olanla, yani doğadaki olgu ve olaylarla örtüşmesiyle dir. 

Doğadaki olgu ve olaylar dışında her hangi bir bilgi üretemezsiniz.

Üretirseniz eğer, sallama, uydurma, yalan, hurafe ve iftira olacaktır. En önemlisi de, ne gözlemlenebilir/rastlanabilir ne de ispatlanabilir olacaktır. 

İspatlanaMAyacaktır zira, doğada/evrende öyle bir olgu ve olay olmayacaktır. Bunu deneyebilirsiniz. Mutlaka çok zorlanacak hatta olmayanları söylemek zorunda kalacaksınızdır. 

 

Gerçek bilgi, eğer, tarihte insanların olgu ve olaylardan edindikleri bilgi ise, bunu herkes kaynaklardan rahatça öğrenebilir.

Gerçek bilginin özelliği, bilimsel olması ve onunla ilgili bilgilerin, bir biri ile örtüşmesidir.  

Öğrenmek için, bir kişiye, yada tanrıya biat etmek gerekmeyecektir. Zira biat edilen kişinin veya tanrının bildikleri ancak bilgi tarihinde bilinen kadardır. 

Dikkat edilirse, bilinenlerden daha fazla bildiğini iddia eden kişi veya tanrının bilgileri ancak, yukarıda belirtildiği gibi doğada hiç bir belirtisi olmayan sallama bilgilerdir.

Bu nedenle, BİAT ETMEYELİM, İNANMAYALIM, BİLELİM, SORGULAYALIM, ÖĞRENELİM.    

Link to post
Share on other sites
Tarih 10.09.2019 at 00:35 , hakikad dedi:

Gerçek bilgi, eğer, tarihte insanların olgu ve olaylardan edindikleri bilgi ise, bunu herkes kaynaklardan rahatça öğrenebilir.

Gerçek bilginin özelliği, bilimsel olması ve onunla ilgili bilgilerin, bir biri ile örtüşmesidir.  

Öğrenmek için, bir kişiye, yada tanrıya biat etmek gerekmeyecektir. Zira biat edilen kişinin veya tanrının bildikleri ancak bilgi tarihinde bilinen kadardır. 

Dikkat edilirse, bilinenlerden daha fazla bildiğini iddia eden kişi veya tanrının bilgileri ancak, yukarıda belirtildiği gibi doğada hiç bir belirtisi olmayan sallama bilgilerdir.

Bu nedenle, BİAT ETMEYELİM, İNANMAYALIM, BİLELİM, SORGULAYALIM, ÖĞRENELİM.    

PİR GERÇEK VELİ:

...pir gerçek veli mahlasım ile sana gerçeklik hakkında cevap vermek istedim gerçek dostum.

...gerçek neye göre kime göre gerçek mutlak gerçek nedir? ben mutlak gerçek olarak tanrıyı buldum.kutsal kitaba göre özellikle kuran-ı furkana göre kişi öldüğünde gerçeği gördüğünde derki: RABBİM BENİ GERİ GÖNDER GÜZEL DÜŞÜNÜP GÜZEL DAVRANANLARDAN OLAYIM.ve rabbi derki: o yalancıdır.ben onu geri göndersem bile yine inkar edecektir.adama ateist natüralisttir ve derki: insan bu dünyada ölür cesedi taş toprağa karışır.ve ama ayette derki: o cehennemi görürnce e bu gerçekmiymiş.diye rab ona sorar ve cehennem adamın tam karşısındadır o andan itibaren inkar söz konusu değildir ve o kişi bunun gerçek olduğunu bilir ama akledip kulağın işitmesi lazımdır SEMİ VE BASİR olan rabde duayı işitir görür zaten ne alaka ki başka bir gerçeklik ile kendimizi helak edelim MÜLK:10nu oku kardeşim.bu yaeti isa da tasdik eder.ve derki:aklı olan işletsin kulağı olan işitsin mülkte 10da ne derkişi cehennem ateşi içinde derki: aklımı işletseydim kulak verse idim burda olmazdım.haa şuda var bazı insanlar sırf konu mankeni olarak sırf cehennem için yaratılmıştır.belki hitler gibi belki saddam gibi nemrut firavun yezit ve mervan gibi hatta en şerli olan şimr ve zalim-i haccac gibileri sırf cehennem için yaratılmış konu mankeni şahsiyetlerdir.

kim gitti geldi ki der bir ateist veya deist ve ben ona derim ki isanın dirilttiği LAZARUS dört gün öldü geri dirildi ashab-ı kehf 309 sene uyudu ama dikkat uyandılar birşey yok gibi sanki 1 saat veya 1 gün gibi geçti.işte belki 1 saatlik tefekkür bu yüzden önemlidir kim bilir.ama şeksiz ve şüphesiz 1 saatlik tefekkür bu.ha peki aşina ve uyanık iken öbür tarafa giden oldu mu? ayet oda oldu hem vallahi hem billahi hemde tallahi ki meryem oğlu isa gitti gelmedi ama orda dördüncü gök katında yahya ile beraber.dahası hz.muhammed gitti ve geri geldi o rabbini ali suretinde gördü ali nutkunu ondan dinledi.bunun sırrı sadece ahmedin gönlünde en sevgili kişi ali idi o kadar çünki ali 10 yaşında onu kabul etti bu değerlidir.ve rabbide ona ali suretinde ali nutku ile seslendi.ve o resul cenneti gördü cehennemi gördü kırkları gördü yedi katta bulunan resulleri gördü.meleklerin birçoğunu gördü ve geri geldi...

Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi
"HZ.FURKAN 30'ZU TEFSİREN 'ÜMMETİM ÜMMETİM' HADİSİNİ ŞERHEYLEDİK_?_"
...sen vekil değilsin sen bekçi değilsin sen tebliğ et sen uyarıcısın sen müjdecisin sen şahitsin sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin sen iman nedir kitap nedir bilmezdin sen mi zorluyacaksın mümin olmaları için biz dileseydik herkese iman nasip ederdik? diyen rabbin kulu ve resulü nasıl 'ümmetim ümmetim' diyebilir.ve furkan 30'da RESUL DERKİ: BENİM ÜMMETİM KURANI TERKEDİLMİŞ VE DIŞLANMIŞ ŞEKİLDE TUTTU derse ne dersiniz ve siz o kuran'dan sorumlu olacaksınız demiş ise rabbimiz? ve ayşe annemiz onun ahlakı kuran idi demişse.ve üstün ahlakı tamamlamak için alemlere rahmet olmak için gelmişse o İNCİL-İ AHMED (AS) ve alemde olanlar ümmet-i icabet ve ümmet-i davet ise ve tüm insanlar için gelmiş ise o ümminebi.ve kuran-ı furkan artık hem yahudiler hem hıristiyanlar hem de müslümanlar için bir ÜLTİMATOM ise bu kitab-ı EKBER.ve azimüşşan olan bu kitap izzet ve şerefi ALLAHIN RESULÜNÜN VE MÜMİNLERİN YANINDA kılmış ise ve itaatte Allaha Resulüne ve Ululemre farz ise ve şu ahir-i ahirzamanda HZ.ULÜLEMR MEHDİ ALEYHİSSELAM ise.eski ahit tevrat ve zebur ise yeni ahit incil ve kuran ise.ve CEBBAR VE KAHHAR OLAN YEHOVA davutun ve isanın dili ile ASİleri lanetlemiş ise ve rahman ve rahim olan ALLAH muhammed ve ali dili ile ümmetin asilerini LANETLEMİŞSE ve iş ona kalsa idi iş bitirlmiş olacaktı ve melekler ona inmiş olsa idi bir an göz açtırılmıyacaktı ise ve israfil ile rab Mehdiyi ilan edecekse tüm aleme.ve doğrusu o ilyasdı ve yine gelecek olan odur derken isa yahya için ne demek istedi.ilyas yahya mehdi şifresi nedir kim bildi 666 bilgelikte bir insandı ve kimdi ŞAM ŞEYTANI 666 muaviye.ve ümmet-ı musa 71 ümmet-i isa 72 ve ümmet-i muhammed 73 fırka ise nedir islamı diğer dinlerden farklı kılan nedir kuranı diğer kitaplardan farklı kılan ki aynı delalete düştü insanlık için en hayırlı ümmet olarak gönderlmiş bir ÜMMET.ve ümmetin en hayırlısı Mehdi ile mi yeniden en hayırlı ümmet olacak ÜMMET-İ MUHAMMED.VE isa ile mi şeref bulacak ve nedir şu hadis:"nasıl helak olsun ki bu ümmet? başında ben sonunda meryemoğlu isa ve ortasında mehdi varken?" ümmet helak olmaz ise nedir islam ülkelerinde ki helakiyet.yine bir hadiste:"islam şehirleri helak olucak? neden? çünki Allahın şeriatından ve benim sünnetimden uzaklaşmışlardır?" ve elbette o zaman şu ayet anlam buluyor:"Allahı seviyorsanız bana uyun?" Allahı seven Muhammede Aliyi sevende Mehdiye uysun ve itaat etsin.BİAT ALLAH İÇİNDİR... bu bir mesaj mı? yoksa fetih suresi 10 mu? ve bu biat Mehdi için değilse nedir.el ele el hakka yüz yüze yüz cemalullaha silsilesi nedir nakşi ve bektaşilikte.. veren el alan elden üstündür ise esasında veren el RIZA makamında yedullah değilde nedir.yoksa facir olan cömertlerde vardır.kafir olan cömert cimri müslimden efdal dediler.veren el abd ise israil ise de mi üstün olacak ve parayı veren düdüğü çalacak yada israfil surayı üfleyecek.. tanrı ıslık çalarak gelecek dendi tevratta ve ne nedir kim anladı.o ıslık kıyamet öncesi korkunç sessizlik değil mi? o ıslık israfilin surası değilde nedir.ve o zaman Allah hakimdir rahman egemendir.ve gel gelelim DABBETÜL-ARZa.ve bakın o ne der:...sizler Allahın ayetlerine tam iman getirmediniz ey insanlar? ve dabbe ne zaman bunu derki?_ ...enam 158 ile ne alaka diyeceksiniz şimdi an itibari ile... ve güneş batıdan doğduğunda ve tevbe kapıları kapandığında İMAN edenlere diyecek DABBETÜL-ARZ. ..sizler Allahın ayetlerime tam iman getirmediniz ve şimdi imanınız geçerli değildir. şeytanın artık burda işide biterki derdi: kalbdeki iman idi... ve oda secdeye kapanır işi bitmiştir artık ama kurtuluş yokkk DABBE ensesinde biter ona son vaktini hatırlatır.en hayırlı iş tek rekatlık secde olduğunu bilen şeytan (satan) secde eder etmesinede mafişşş DABBE onun secde halinde iken boynunu keser. ve böylece şeytan-ı satan'a verilmiş olan rabbin katındaki (11 yıl 41 yıl ve 200 yıl) bir saatlik iktidar-ı istidrac sona ermiş olur.şeytanın zürriyetinin ve hizbinin sayısı 70 bin x 70 bin = 49 milyar 900 milyondur.sekiz kişiden beşi onun tarafında ama helak olur. rahmanist satanist çatışma sona ermiş olur.empati ve lakayt toplum çatışması sona ermiş olur iyilerin ve kötülerin (kabiloğulları ile habiloğullarının çatışması) savaşı ARMAGEDON-U KIYAMET sona ermiş olur ve bitmiş olur MELHAME-İ KÜBRA ki Mehdi ile başlamış Meryemoğlu İsa ile son bulmuştur nihayet-i akibette ki bu hem LEVH-İ MAHFUZDA ve hemde KİTAB-I SER-ENCAMDA ve an itibari ile KİTAB-I KAİMMANUELDE yazılmıştırrr... ve yazarı (eksper-i eskatalog) AHİRZAMANOLOG 'AYHAN AYTAÇ' YAZAREFENDİDİR.ümmet uyarılmıştı ahir-i ahirzamanda sahte şeyhler olacak sahte ve süfyani tarihçiler olacak ve hatippolitik dessassiyasetçi RÜVEYBİDALAR.. ve ümmet suda bir çöp mesabesinde etkisiz olacak ehli vehen olacak yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu ve böylece kendilerini TEHLİKEYE ATMIŞ olacaklar.yeni nesil eski nesil çatışması veled-i şeytanet ile zuhur etmiştir ahirzaman çocukları gençleri peyda olmuştur masum çocuklar ve kadınlar sebepsizce öldürülmektedir hemde tavuk gibi mevta olmaktalardır.ali kabede doğdu ibn-i beytullah oldu ama yinede şirk koşmadı şirkkıran ali ki KABENİN RABBİNE ANDOLSUN Kİ BEN KAZNDIM dedi.sabred ey ali sen kazanacaksın demişti o nebi (saav) ve ali sabretti tam 30 yıl ALLAH SABREDENLER İLE BERABERDİR ayetini yudum yudum içti zikr-i lisan ile ve nihayet LA İLAHE İLLALLAH İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN.ve imam Mehdi de mescid-i haram & mescid-i aksada bu zikri yapacak 313 ile ki MERYEMOĞLU isada orda olur.neden meryemoğlu? çünki isa tanrının oğlu değildir o kratos değildir tanrıda zeus değildir haşa kella sümme haşa.zuhruf 81: "deki: eğer rahmanın bir oğlu olsa idi ona ilk tapınan ben olurdum?" meryemoğlu çünki tevratta bakire bir kadından doğacaktı o Mesih ki meryem ile doğdu ve o yüzden babasız doğan isanın künyesi MERYEMOĞLUdur.yahudiler bu isim ile alay ettikleri için isanın dili ile lanetlendi RABBİN İNİSİYATİF-İ TASARRUFUNDA.. nasraniler bunu çok iyi bilirler ama anlıyamazlar.incilde bile bu yazılıdır.ama incilde isanın sabi iken konuşmasından hiç bahsetmez şeytanın yazarları buraya müdahele etmiş tahr-if -i teviliyet ile değiştirilmiştir.o kitap ehli incil-i ahmedi kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanıdı ama bile bile gerçeği inkar ettiler İŞTE KAFİRLİKTE tam budur aynısını ŞEYTAN'da yaptı ve oda kafirlerden oldu.kafir bile bile gerçeği öretendir hidayet yolunu kapatandır ne kendi gider neden gidene yol verir işte sıratel müstakimdeki dört cihetten saldıran şeytanlar (hannas-ı cihar) bunlardır.DAVUTUN VE İSANIN DİLİ İLE MUHAMMED VE ALİNİN DİLİ İLE ÜMMETLERİNİN ASİLERİNİ LANETLEYEN RABBİMİZE HAMDÜSENALAR.DUA VE BEDDUALARIMIZIN KABULÜ VE REDDİ İÇİN AMİN AMİN YA RABBÜLALEMİN AMAN AMAN YA SAHİBÜZZAMAN.. (KİTAB-I KAİMMANUEL, (EKSPER-İ ESKATALOG) (AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ)

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi:
"ADNAN OKTAR DAVASI: MEHDİ VE SARIKIZ MESELESİ_?_"
...hicri 1440 adnan oktarın sonu olacak dedik.2019da süfyaniyet bitecek beyin ölümü gerçekleşecek dedik.2019/2024 arası çok önemli gelişmeler olacak dedik.Aleviler kıyam etmedikçe Mehdi zuhur etmez dedik ve GEZİ KIYAMI ile bunun işaretini aldık bizi Nagehan Alçı ve Emniyet Genel Müdürlüğü doğrulamış oldu.gezi kıyamının %80ni Alevilerdi dendi.9 alevi gencinin bu kıyamda şehit olması bunun en büyük alametidir.adnan oktar 1977 1 mayıs olayı için MELHAME-İ KÜBRA dedi.bu güya Mehdi öncesi olması gereken büyük olaydı ve 1980de hicri 1400de güya Mehdi zuhur etmişti.erkek ve dişi kediciklere göre Mehdi 1980den beri görevinin başında idi yaşı şu an 65 olabilir ooo Mehdi çoktan görevinin başındadır dediler.cübbetül-arz bunu hala anlamadı.Mehdi ben Mehdiyim demez hadisine göre adnan bey ...ben Mehdiyim? demez.bunuda kimse anlamadı.Mehdi ile 313 kişi harekete geçecekti sayıları 300 olunca işte buda oldu diye havalara girdiler A9TVde bunuda kimse anlamadı.yalan yok ben şıp sevdiciyim ben ilahi aşka ermişim o yüzden her güzel kadına aşığımdır buna göre orda benim zihnimde ve kalbimde aşkım GÜLŞAH GÜÇYETMEZ idi.ama ne ilginç adnanda beni takliden ben hepsine aşığım diyerek beni taklide soyundu.ve Mehdi bir sarıkız ile zuhur edecek dendi.bunu biz demedik ama ben içimden söyledim aşk-ı aşina ile oldu RABBİŞKOM biliyordu buda ona ilham oldu ne hikmet ile ki sebatay sevi gibi oda bir sevgiliden sağ kolu olan sevgiliden bahsetti.ve bir sarışın zuhur etti rüya gördüm dedi sabetay seviye yani izmirli çıfıt Mesihe eş oldu.sevi sevili idi sevgili idi oda oldu sarışın bir sevgiliside oldu ama işler kudüste aleyhine gelişince 1648 de zuhur edecek olan siyonistlerin Mesihliğinden vazgeçti bu sefer nasranilerin 1666da gelecek olan Mesihliğine soyundu.sultan ahmet edirnede ona bir teklifte bulundu ...sen gerçeten Mesih isen sana ok işlemez? (aslında bu Mehdi ile alakalı idi sultan ahmet demir babadan aldığı cevap ile böyle yapmıştı çünki demir babaya ok işlemedi kılıç işlemedi tüfek işlemedi aslan kaplan işlemedi şam ve mısırı ona vermek istedi oda kabul etmedi sen kimin malını kime veriyorsun zaten biz SAHİBÜZZAMANIZ dedi demir baba ki er ve evliya kişi idi 120 yaşında öldü virani babayı mahvetti otman babaya akyazılıya bağlı idi babası hacı dede idi annesi zahide idi o sordu HACI BEKTAŞIN İŞLERİNE NE OLDU.bu sitem idi halka ki ulema ve umera birşey anlamadı hz.bektaş hatmülevliya idi Mehdi öncesinden ki hakim et tirmizi bunu haber verdi ömer öngüt kendisini o zannetti ama yanıldı?) ve sabetay sevi hemen gevşedi aman sultanım dedi ben Mesih falan değilim halk beni kışkırttı 1f642.png:)) ve sultan ona ikinci teklifi yaptı ya islam ol kurtul yada seni fitne çıkarttığın için idam edeceğim.ve sevi elbette islamı seçti ama takiyye yollu ki o yüzden SABETAYİSTLER derler bunlara.neyse neşe bitti şimdi işimize bakalım maksat hasıl olsun.TGRTde ferhat ünlü kozmik masa adlı program yaptı adnan oktar davasını masaya yatırdılar gece 1re kadar izledim zevk ve heycan ile çünki orda bir kişi daha vardı ki ahhh bana gülşahımın kokusunu getirmişti sanki nostaljik platonik aşkım.o beril koncagül idi.bakışları hep bir muamma olan beril adnan oktarı şek ve şüphe mahiyetinde deli eden bakışların sahibi beril.o programda bile bir sinsi bir sinsi hiç inandırıcı değilmiş gibi bir ahval ve şerait içinde idi ama iyi yapmış 15 yılı bile göze alarak itirafçı olmuş iyi çok iyi güzel olacak herşey çok güzel olacak.beril programın son kısımlarında öyle birşey dediki bu makalemin yazılmasınada sebeb oldu maaşallah.o dedi ki: "bir hadis vardır öyle derler güya Mehdinin yanında bir sarışın kadın olacaktır? ve o yüzden didem ürer onun yanındaki sarışın imiş." ve ben bundan şunu anladım hemen didem o sarışın gibi ama diğerlerinden herhangiside olabilirdi diye beklemektelerdi.rahibelerin bekaretleri ile isayı 33 yaşında bekar olarak beklemeleri gibi hani iyi benzetme budur.ve ama hayret ben ürperdim.budamı oldu dedim içimden nasıl anladı o adnan bu hadis nerden okundu ben hiç böyle bir hadis okumadım ama bir sarışın benimde beynimi kemiriyordu benim için bu beyaz mercedesli gülşah güçyetmezdi o benim beyaz atlı değil beyaz mercedesli prensesimdi sanki.resulullahı (saav) hatice nasıl kurtardı ise hacıbektaşı fatma kadıncık ana nasıl kurtardı ise yine abdal musayıda kadıncık ana nasıl kurtardı ise ve Mehdi nasıl fatımadan ise işte en derinlemesine böyle idi... ee peki bi durak düşünek aşina olak derim ki sedat pekerde mi bu işin içinde.oda kendisini Mehdi mi zannederde yanında bir sarışın bacımız vardır.ismailağa cemaatine o kadar mesafesi olacak belli mütedeyyin bir kitlenin sempatisi olacak ve bu sedat pekerinde sevgilisi sarışın olacak bu tesadüf müdür.ben demiyorum adnan oktar ile bir bağlantısı var yanlış olmasın ben sadece sedat yanında ki bayanın sarışın olmasına dikkat çektim.eğer o benim rastgelmediğim birşeyi okududa buna mukabil bu işe soyundu ise buda boşa bir çabadır sedat peker Mehdi değildir.seyyid midir değildir.ve nedir kartal cemevine gitmeler nedir zülfikar ile resim çektirmeler o zaman bu kardeşimde benim gizli takipçilerimden ki bu pozlara ve pozisyonlara yer vermektedir.ben şimdiye kadar şii ve sünni kaynaklarında Mehdinin eşi hakkında bir hadis okumadım sadece o evlenecek bir oğlu olacak adı KASIM olacak abul-kasım olacak künyesi ve güya o kasım doğduktan sonra kadınların hepsi kısır olacak yada erkek çocuk hiç doğuramıyacaktır hepsi bu gerisini Allah bilir."Mehdi ve ahir-i ahirzaman" adlı bir program yapmayı düşünüyorum kim sponsor olursa artık tele1den halktvden cemtvden metrotvden diyanettvden akittvden teklif gelirse önceliğimdir ha bide türkiyemtvden he he birde krttvden gelirse hemen kabul ederim.dahada olmaz ise biz başımızın çaresine bakacağız ve youtubeden bu işi görsel olarak halletmeye çalışacağız izlemek bedava gibi neyse ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN DA OLSUN İNŞAALLAH.

#ahirzamanologAAyazarefendi:
(...şu ahir-i ahirzamanda aslında ne oluyoru ben yazıyorum...)

Adım: Ayhan
Lakabım: Mehdi
Kod adım: Dabbetül-Arz
((cin ve insan şeytanlarının azrailiyim))
Doğum: Malatya
Kütük: Maraş
Büyüme: İstanbul
((İstanbul şehrinde ol Sahib-i zaman?))
altmışa gelmedim 1973'te geldim vesselam?
binüçyüze gelmedim 1400'de geldim vel-ikram 1f642.png:)
rabbim @llah dinim islamdır?
resulüm muhammed mezhebim caferidir?
şahım ali tarikatım bektaşidir?
pirim hacıbektaş siyasetim atatürkçülüktür?
ne şiiyim ne sünni mazlum bir aleviyim?
ne sağcı ne solcuyum garib bir tasavvufçuyum?
ne yahudi ne hıristiyanım hanif bir müslümanım?
ne ırkçıyım ne milliyetçi emr-i marufçu ümmetçiyim 1f642.png:)
BEN AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİYİM?
[email protected]İMMEHDİ2024===
"MEHDİ VE ALEVİLER HAREKETİ?" TEK LİDERİYİM 1f642.png:)))

 
Link to post
Share on other sites
Tarih 13.09.2019 at 13:09 , Mehdî dedi:

aklı olan işletsin kulağı olan işitsin

Evet, bu cümlen görünüşte bilimsel ama, aklımızı doğadaki olgu ve olaylar dışında işletirsek, her ürettiğimiz bilgi(!) gerçek dışı, uydurma olacaktır. Zira ölçüsüz olacaktır.

Üretilen bilgiye ölçü olacak; sadece ve sadece maddedir. 

Maddeyi(bilimin ilgi alanı), ölçü olarak almazsak eğer, her şey kişinin sallaması ve uydurması olacaktır.  

Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi:
"ALLAHIN DEVLETİ MUHAMMEDİN HÜKÜMETİ ALİNİN İKTİDARI YAKINDIR_?_"
...selam ve selamet de Allah de çek git secde et ve yaklaş? biz ehlibeytin davasının yargıcı Allah hakimi muhammed (saav) savcısı ali avukatı mehdi sahibüzzamandır.şu ahir-i ahirzamanda hiç hak hukuk adalet yok ise yargıcın olmadığı yerde yargıçtır mehdi hakimin savcının avukatın olmadığı yerde hakimde savcıda avukatta mehdidir.herkesin sustuğu yerde mehdi konuşur o bile sussa taş toprak konuşur.hizbullah kimler hibuşşeytan kimler.bir osman yumruk attı ali evladına ama bilinmez ki mehdi zuhur ettiği an o osmanlar binlerce yumruk yer ali evlatlarından ve o osmanın elini öpen iki şahsiyet pkknın fetönün yapamadığı şeyi yapıyor ve o Fetullah Gülen demişti:"alevi sünni çatışması pkkdan daha tehlikelidir?" fitne ölüdürmekten daha beterdir diyor rabbimiz ve ekliyor yeryüzünden fitne kalkıncaya din yalnız Allahın oluncaya kadar ONLAR ile savaşın... ONLAR kim ? illuminatimidir onlar.illuminati için şeytanın on adamı derler. ONLAR der kuran on var lar var ve ONLAR şeytan deccal süfyan koalisyonudur.deki der o Allah ...bekleyin bizlerde bekleyenlerdeniz? ölüden diriyi diriden ölüyü Allah nasıl çıkartır.münkir ve münafık sülbünden mümin ve müttakileri mümin ve müttakilerden münkir ve münafıkları çıkartır RABBÜL-ALEMİN.işte BM kürsü konuşmalarıda yapıldı hemde 24 eylülde nedir sana 24 eylülden haber veren şey? 24 eylül 2004de cumayı cumartesine bağlayan gece.bu gecede KAİM (ayağa kalkan) uyandırıldı iman meleklerince.kaim 15 yaşında ikinci doğumunda.birinci doğumunda 46 yaşında kaimin mekkesi malatya medinesi istanbul.battal gazinin ibn-i arabinin uğrağı olan malatya.hazret-i hünkar hacı bektaş-ı veli (kaddesallahu-sırrahül-aziz) nesl-i muhammed mustafa asl-ı aliyyel mürteza seyyid battal gaziye derki: esselamu aleyküm ey suyun başı? ve battal seyyid derki: aleykümselam ey ilmin şehri... hz.bektaş derki: meşrebim muhammed sırrım alidir.lokman perende her ikisinide iki nur olarak daha 12 yaşında iken hz.hünkarın sağında ve solunda görmüştür.hazret-i pir gerçek veli (k.s.) hatmül-dervişullah-ı abdullailaheillallah (a.s.) bize böyle haber verdi işte sizde şahit oldunuz.yeryüzü rahmanistan olacak derken ne demek istedi hz.pir hatmül-dervişullah ve istanbul konstantinepolisin kısaltmasıdır diyerek aslında hala konstantiniyye olan bu şehrin konstantinin ismi ile müsemma cismi ile mücessim olduğunu söyleyenler var ve hz.pir gerçek veli buna istinaden derki: konstantiniyye mehdiyye olacaktır.odman babanın dediği üzere HASAN VE HÜSEYİN ŞEHRİ MEHDİYYE OLACAKTIR.istanbulda şu an seyr-i seferde 7 ila 9 milyon alevi ve bektaşinin olması tesadüf değildir.yahudilerde medinede bekliyorlardı ahirzaman nebisini hatta şeytanın başını ezecek olan mesihlerini ki o ahmed-i ehadüssamed elbette mekke ve medinede şeytanın başını ezmiş bir MESİHTİR.ve kaim el mehdi bakiyetullahda istanbulda şeytanın başını ezecektir.hz.pir gerçek veli hatmül-dervişullah-ı abdullailaheillallah mekke ve medineye selam göndermekte ve şeytan deccal süfyan koalisyonunun elinden kurtuluşunun çok yakın olduğunu haber vermektedir.abd her islam ülkesinde demokrasi derde (vestfalya sistemine göre) ama ne hikmet ise mekke ve medinede vehhabi şeriatı der hayret birde heyhat.mektubat-ı rabbaninin 255.mektubuna göre mehdi hükümetini kuracak ve medinedeki alim buna şaşacak din elden gidiyor diye yaygarayı kopartacak ama mehdi o alimi (vehhabi olan alimi) öldürecek ve onu hangi bidatten dolayı öldürdüğünüde ilmen fıkıhen bildirecektir.ibn-i arabiye göre mehdi 40 fakih ilminde olacak ve ona ilk fakihül-nakissiyyun muhalefet edecektir ve öyle olacak gibi hem ezherden hem kumdan bir muhalefette beklenecektir yada kerbela necef alimlerinden bu gelecektir.şam merkezli melhame-i kübra kapıda bizi beklerken neden mehdiyi gözlemezler nazım kıbrisi gibi.o gerçi adnan oktar için mehdi dedi ama fark etmez kuvva-i ümmetiyye Mehdi etrafında buluşsunda karda bile olsa ona yönelse yeter.hazret-i hünkar sulucakaraöyükte soğukta idi orayı sever idi halk soğuktan şikayet edince o dedi: keşke daha soğuk yer bulsam oraya giderdim.hünkarın bu sözü bir sırrın faşıdır.mehdi karda bile olsa giderim demektir mana-i marifette ve sırr-ı hakikatte ve hz.pir gerçek veli bize böyle haber verdi ...kerkeroğlu merkere hızır ilyas? der durur bu aralar pir gerçek veli hazretleri.mehdi kuran ve ehlibeyt devletini ve nizam-ı hakikat ve divan-ı mazluman hükümetini kuracaktır bu yakındır birleşmiş milletlerde de zillet almış başını gitmiş imam ali dedi: halkın en aşağı insanları başa gelecektir. işte gördük liderleri hepsi riyakar üç maymunları oynamaktadırlar.uygur türkleri hakkında kimse birşey söylemedi.oysa onlara bir çin işkencesi yapılırken... trump ve johnsun bu dünyanın nasıl TIMARHANEye döndüğünün göstergesidir ama Mehdi bu dünyayı tımarhaneye çevirenleri nasıl tımar edeceğini iyi bilmektedir.ve psikopata bağlıyanlarıda nasıl PİS KOPARTIP ATACAKTIR GÖRECEKSİNİZ.meryemoğlu isa dedi: Allah akılsız zannedilenler ile güya akıllı olduklarının hakkından gelecek ve güçlü olduğunu zannedenlerin hakkındanda güçsüzler ile gelecektir ve bu incil-i ahmedde vardır ve bunun kurandaki karşılığı kasas suresi 5.ve 6.ayetlerdir.isa dedi: bilinmedik hiçbirşey kalmıyacak ve herkes kendi şeriatı ile yargılanacaktır. beşeri hukuk iflas etmiştir.ilahi hukuka gidiş aşikardır.kutsal olanı köpeklerin önüne atmayın ve incileri domuzların önünde saçmayın der isa ve biz bektaşilikte derlerki: akılları gelin etmişler herkes kendi aklını beğenmiş nefisleri pazara çıkartmışlar herkes kendi nefsinden kaçmış şu ahir-i ahirzaman da elbette ukala-i ahmakça işler görülmektedir işler terso hem din hem bilim kafirleri türedi dinci ve dinsiz yobazlar türedi münkir solcular ve münafık sağcılar türedi biz MÜMİN CANLAR bu işlerde birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ederiz sabır ve namaz ile rabden yardım dileriz.biz rabbimiz Allah diyenlerdeniz ve BEN MÜSLÜMANLARDANIM diyenlerdeniz.isa dedi: insanoğlu ya tanrıya ya paraya tapar? bunu şöyle yorumluyor hz.pir gerçek veli (ks) ...kapitalist emperyalistler paranın gücüne inanmışlar olarak PARA İMPARATORLUĞU önünde en büyük engelin Tanrı olduğunu bildikleri için tanrıyı kullanırlar ( tanrı iyileri kötüler tanrıyı kullanır?) ve ama Mehdi tanrının gücüne inanmış bir AKİT KOMUTANI olarak TANRI İMPARATORLUĞU için parayı kullanacaktır.o yüzden şu hadis haktır bu keramette:"MEHDİ ALTINI GÜMÜŞÜ VE PARAYI BOL BOL DAĞITACAKTIR?" isanın 40 mucizesi ve hacı bektaşın 40 kerameti hakkı içün RABBİMİZ ONUN GELİŞİNİ HIZLANDIRSIN...

AHİRZAMANOLOG AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ:
(...şu ahir-i ahirzamanda aslında ne oluyoru ben yazıyorum...)

Adım: Ayhan 
Lakabım: Mehdi 
Kod adım: Dabbetül-Arz 
((cin ve insan şeytanlarının azrailiyim)) 
Doğum: Malatya 
Kütük: Maraş 
Büyüme: İstanbul 
((İstanbul şehrinde ol Sahib-i zaman?))
altmışa gelmedim 1973'te geldim vesselam?
binüçyüze gelmedim 1400'de geldim vel-ikram 1f642.png:)
rabbim @llah dinim islamdır? 
resulüm muhammed mezhebim caferidir? 
şahım ali tarikatım bektaşidir? 
pirim hacıbektaş siyasetim atatürkçülüktür?
ne şiiyim ne sünni mazlum bir aleviyim? 
ne sağcı ne solcuyum garib bir tasavvufçuyum? 
ne yahudi ne hıristiyanım hanif bir müslümanım? 
ne ırkçıyım ne milliyetçi emr-i marufçu ümmetçiyim 1f642.png:)
BEN AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİYİM?
[email protected]İMMEHDİ2024===
"MEHDİ VE ALEVİLER HAREKETİ?" TEK LİDERİYİM 1f642.png:)))

Link to post
Share on other sites
Tarih 24.09.2019 at 06:49 , hakikad dedi:

Evet, bu cümlen görünüşte bilimsel ama, aklımızı doğadaki olgu ve olaylar dışında işletirsek, her ürettiğimiz bilgi(!) gerçek dışı, uydurma olacaktır. Zira ölçüsüz olacaktır.

Üretilen bilgiye ölçü olacak; sadece ve sadece maddedir. 

Maddeyi(bilimin ilgi alanı), ölçü olarak almazsak eğer, her şey kişinin sallaması ve uydurması olacaktır.  

...hava su ateş toprak ile yaratılmış dünyamız.madde nedir? maddenin aslını bilim ispat etmiş midir ki biz madde üzerinde duralım bakın dostum inatçı nefs ile bu işler yoluna girmez ama yinede de sana bir ufak felsefe yapalım umutsuz kalmayasın diye sonra gözüm arkada aklım fikrim burda kalmasın diye.aykusu ve empatisi yüksek insanların hissiyatı nedir? bunu bilim bir madde ile nasıl anlatabilir bi kere bunu gece gündüz düşün sen.

mark maddenin gerçekliği ile alakalı duruyordu o yüzden diyalektik materyalizm ortaya atıldı ama ben merak ederim acaba mark hz.muhammed-ül eminin (saav) şu duasından haberdar mıdır aslında sanada bunu hatırlatmak içindir hani anla :)) 

dua şöyle:

RABBİM BANA EŞYANIN HAKİKATİNİ GÖSTER?

yani bunu şerh edecek olsak deriz ki:

resulullah burda hava su toprak ateş ile yaratılmış ne varsa hak ile bilmek nasip etki batıl olandan uzak kalayım ve bir salise bile nefsi ile başbaşa kalmamak ister nefis rabbe ve dine düşman olan nefisdir ki nefs-i emmare ise bu nefis nemrut ve firavun megalomanisi olan nefs-i ateisttir veya nefs-i desittir ki kendi kendisine bir tanrı yaratır ki oda bir put gibidir.geçenmki yazımda şunu eklemeyi unutturdu iblis-i nisyan ...derimki: kim gitmiş gelmiş ki diyenler için bunlar genelde güman ehli atesit ve deistlerdir peki bende bunu size sorayım agnostik septik alanda ki siz bunu nasıl ispat edeceksinizki tantıcı gibi sizde ispata muktedir değilsinizzz

Link to post
Share on other sites
 • 5 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel #ahirzamanologAAyazarefendi: "ORMANLARIN KRALI ASLAN EŞEKLİK ETMİŞ DEMOKRASİYE GEÇMİŞ_?_" (Thomas Jefferson:"ABD SINIRSIZ GÜÇ VE ÖZGÜRLÜK İMPARATORLUĞUDUR_?_") ...platon 2 bin yıl önce savunuyor demokrasiyi ve diyor ki:"elit tabaka ile demokrasi iyidir ama oy ile gücü cahiller ele geçirirse olmaz?" bu bize hz.resul(saav)ün şu sözünü aklımıza getirmektedir:"...kuran müminlerden alınıp münafıkların eline geçerse müminlerin işi zor olur?" islam ve cumhuriyetin hasbel kader eşzamanlı izdüşümü vardır.YNÖztürk bu ikisini eşitlemiştir TC ile.ilk iki halife emrivaki hilafete geçince biraz sorun oldu bunu anlıyan Ömer bin hattab işi aşereyyimübeşereden 6 kişilik şuraya bırakmıştır malum islam şura ve istişare dinidir.geç gelen adalet adalet değildir desekte Mehdi ile gelecek adalet adaletin ta kendisi olacaktır ki suyuti demiş ki: Mehdi ebu bekir ve ömerden daha hayırlı ve faziletlidir.imam ali derki: adalet suçluyu cezalandırmak ise fazilet suçluyu affetmektir.işte japonyada 34.imparator 500 bin mahkumu affetmiştir.yakın zamanda esadda bazı mahkumları serbest bıraktı.ve şüphesiz merhametlilerin en merhametlisi Allahtır ve bu yüzden ulu yüce ve büyüktür büyük olan merhamet eder şevkatlidir.Mehdi en merhametli olduğu için Ali ile Ömere Kaim ile imam-ı rabbaniye merhamet eder üstelik o onun oda onun nisbetinde olduğu halde.En'am suresi 116da bakın ne diyor:"Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar." ve buna göre çoğulcu demokrasiye katılmak mümkün değildir.bugün 8 milyar insanda hakkı ve hakikati neye göre nasıl bulacağız."nice az topluluklar çok topluluğa galip gelmiştir" der yine kuran-ı azam ve furkan-ı ekber.ve bunu hasbelkader doğu perinçekte söyler belki %1 oy aldığı içindir.bizede ilk sosyal medya anekdotlarımızda demişlerdi:"...abi doğru söylüyorsun ama azınlıktasınız?" bende ona demiştim ki:"...evet doğru biz azınlıktayız ve bir tanecikte rabbimiz vardır?" hollandalı bir milletvekili dedi:"...demokrasimize göre bir islam şeriatçısı parti kazansa kabul etmek zorundayız?" ve cezayirde öyle oldu %80 ile şeriatçılar kazandı ama ne oldu dar...be dar geldi birilerine.ve işte mısırda yine öyle sisi ya sisi ya sisi dediler ama ne hikmet ise ABD (abduşşeytanulekber) suud-i arabistanda (su-i süfyanistanda) hiç demokrasi istemez.vehhabi şeriatı bedevi şeriatı yezidi ve mervani şeriatı devam eder Mehdi gelinceye dek.M.bin Selman kadınlara bazı haklar getirmiş miş ve bunu biz 1935de gerçekleştirmişiz canıt ceksında izmirde bunu atatürk büssünü öperek bize hatırlatmıştır.atatürk esir olan halkı özgürlüğüne kavuştururken hitler özgür olan almanları esarete sokmuştur.bu tespiti bizzat atatürk yapmıştır kavgam kitabını okuduktan sonra ve tiksinmiştir atatürk bu kitaptan.ama rahmetli kral abdullah ilginç bir karakterdir NTVde öğrendim bunu ki o dermişki:"sosyal medyadan istedikleri kadar bana ve ehlime küfür ve hakaret etsinler ama ülkemde huzursuzluk çıkartmasınlar?" iran mollaları da not düşmüşler ...kral abdullah öldükten sonra arabistanda işler karışacak istikrar bozulacak ve Mehdiye zeminler hazırlanacak? ve gerçektende kral abdullahtan sonra böyle hadiseler olmuştur.imam-ı rabbanide 255.mektubat-ı şerifinde ...Mehdi medinede hükümet kuracak ve ordaki bidat ehli (vehhabi) alimi öldürecektir? hüseyin hilmi ışık en azından böyle şerhetmiştir.ve cemaatide böyle inanmıştır.ama şimdi öyleler mi bilmem ömer öngütten sonrada cemaatine bir haller oldu.ve zaten her din ve dava sahibi dinine ve davasına ihanet etmedikçe tüm dünyada bütün halklar Mehdi zuhur etmiyecektir ki işte şimdi dünyanın ahval ve şeraiti böyledir.graham fuller ile olmadı henri kissinger ile birşeyleri anlamanın peşinde olan amerika hiçde doğru istikamette değildir hele hele 'trump-ı twitlatör' ile bu hiç ama hiç mümkün değildir.abd ve rusya ile 120 ve 150 saatlik anlaşma oldu ülkem adına iyi olmasını dilerim akibeti hayırlı olsun ama bu bir tuzak ise ve ülkemde bu tuzağa itilecekse sorumluları kim? olacaktır kim hesap verecektir bunuda birilerinin derin derin düşünmesi gereklidir.bir çocuk bir çocuğu dövüyor meselesine gelince ben iyi niyet ile demiştim:"...ülkücü hanefi ile şafi kürt karşı karşıya getirlmek isteniyorsa ve birileri kurdun dişine kan damladı birileride kürdün damarı attı diyorsa ve en iyi kürt ölü kürttür diyorsa birileri kurtçular ve kürtçüler ile apocular ve alpocular diye birileride kaşıyorsa ortamları ve bu bir gizli siyasi kan davasına dönüşüyorsa bilmediğimiz yerde ve ortamlarda ve reis bunlarada bir dur demiyorsa içişleri bakanı soyluda buna bir sus demiyorsa işimiz çok zor olur bunlarında bir bir konuşulması ve sosyo-piskolojik anlamda analiz edilmesi lazımdır." bir PKK var birde yeni PKK var açılımı şöyle PSİKOPAT KATİL KOCA işte içişleri bakanı bu pkk terörüne karşıda bir önlem almalıdır özelliklede diyanet ayağında bu iş nedir psikolojik mi? ekonomik mi? inanç mı? kültürel mi? nedir kırılma noktası ele alınmalıdır.. jefferson güç ve özgürlük demiş.şeytan ve nefisde özgürlük savaşçısıdır ve nedir o özgürlük obezite mi? istifçilik mi? sado mazo sex partileri midir.amerika bu anlamda özgürlük diyorsa ve buna imparatorluk diyorsa bu bir şeytanist & cehennem imparatorluğudur.Vestfalya adı altında tüm dünyada ileri ve tam demokrasi olması için ABD gerçekten adil ve özgürlükçü ise hadi hodri meydan tek kutuplu bir dünya kuralım ve tüm dünya bir köy olsun kent olsun şehir ve metropol olsun ve 8 milyar dünyada öne çıkan büyük liderler açısından dört veya sekiz kişi ile tüm dünya insanlık demokrasisi için ve tüm dünyada eş zamanlı bir seçim ile dünya halkları kendi liderini (küresel adil kralını) seçsin varmı böyle bir dünya yok.neymiş güç amerikada onun borusu öter onun parası geçer parayı veren düdüğü çalar veren el alan elden üstündür bu el troldür kalemini satandır veren el abd alan el abd-i aciz çaresiz kul.böyle olmazzz ben buna durrr derim: bidaha hatırlatırım ve derim ki: PARANIN GÜCÜNE İNANANLAR PARANIN İMPARATORLUĞU YOLUNDA EN BÜYÜK ENGELİN TANRI OLDUĞUNU ANLADILAR VE ONA GÖRE MAKYAVELİSTÇE TANRIYI KULLANDILAR VE PARANIN İMPARATORLUĞUNU KURDULAR ÖYLE İSE BİZ TANRI İMPARATORLUĞUNA İMAN EDİYORSAK VEDE ÖNÜMÜZDE EN ÖNEMLİ ENGEL PARA İSE DOLAYLI ŞEKİLDE BİLE OLSA O ZAMAN BİZDE BU PARAYI YANİ ONLARIN TANRISI OLAN PARAYI KULLANARAK EBU BEKİR GİBİ ÖMER GİBİ OSMAN GİBİ PARASAL GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDEREK BU SATANİST-MASONİST-KAPİTALİST-EMPERYALİST HAMAN VE KARUN SİSTEMİNİ YIKMALIYIZDIRRR VESSELAM (HAZRET-İ PİR GERÇEK VELİ HATMÜL-DERVİŞULLAH-I ABDULLAİLAHEİLLALLAH)

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel #ahirzamanologAAyazarefendi: "KUR'AN'A ZITTI ZITTINA OLAN ZAMAN AHİR-İ AHİRZAMANDIR_?_" (HADİS:"EHİL OLMAYANLAR BAŞA GELİNCE KIYAMETİ BEKLEYİN.") ...nefsin ve şeytanın stratejik düşmanı akıl ve ruhtur.akıl delile ruh gerçeğe bakar.şeytan aklın nefis ruhun taklitçisidir.aklın olmadığı yerde şeytan ruhun olmadığı yerde nefsin iklimi hakim olur.kişi bazen şeytanı aklı nefsini ruhu zanneder.aklın ve ruhun ayırdımına kişi iman ile furkan ile varır.rab korkusu çok önemlidir.tevratta ...rab korkusu bilginin temeli ise kuranda ...ancak alimler Allahtan korkar.der.ikiside aynı yola çıkar.süleymanın özdeyişlerinde geçer.hz.süleyman ...söz gümüşse sükut altındır der.imam ali derki:"...en güzel ibadet sabır sükut ve kurtuluşu beklemektir." zekerriya için ve meryem için üç gün sükut orucu takdir olunmuştur.Allah sabredenler ile beraberdir....sizden sabırlı 200 kişi onlardan 2000'nine bedeldir der.ve ahir-i ahirzamana geldiğimizde bütün bunlar tersine döner.zaman hızlı geçer seçilmişler için.cinler hiperaktik oldukları içinde zaman hızlanır.inanç kültür ve medeniyet aşısından ve dürtüsünden kopmuş olan kişi için ne izzet ve şeref nede iffet ve haysiyet artık pek anlam taşımaz.bedeviyetten medeniyete medeniyetten bedeviyete dönüşler başlar.zıttı zıttına bir seyrüsefer ile hızlanır zaman.herşey yer değiştirmiştir.dört kutsal kitapta yer alan emr ve yasaklar artık sado mazo adrenalin ile çiğnenir abd incile israil tevrata ve onlar ile dost olan işbirlikçi süfyanilerde kurana karşı cihat halindedirler.kuran hz.ahmedin ahlakıdır.ve o üstün ahlakı tamamlamak için gelmiştir.o üstün ahlakı pompaladıkça dünya zıttı zıttına tersi tersine bidatler ile üstün ahlaksızlığa gark olur.12 kavm-i lut adetlerine ümmetin kadınlarıda lezbiyenliği katacak der o ümminebi-yi ahirzaman.ve insanlar eşekler ve köpekler gibi sokak ortasında cima etmedikçe kiyamet kopmıyacaktır der.ve 70 peygamber şunu demiştir:"...UTANMADIKTAN SONRA İSTEDİĞİNİ YAPMAKTA ÖZGÜRSÜN." ümmetin nefs-i emmaresi ümeyyeoğulları ise nefs-i safiyyesi ve zekiyyesi ehl-i beyt-i resulullahtır.şeytanın 70 bin evladı vardır o 70 bin evladın her biri için 70 binde hizbi vardır.70 bin çarpı 70 bin 4 milyar 900 milyon eder.buna göre şeytanın zürriyeti ve hizbi 4 milyar 900 milyon olacak ve nihayetinde buna eşitlenmesi ile insanlık alemi o armagedon-u melhame-i kübraya gark olacaktır.hak ile batıl hak ve mutlak müsthaken ayrılacaktır ve bunun için HAK VE HAKİKATİN ZUHUR ETMESİ lazımıdr.hicri 1000'den sonra ahirzaman başladı imam-ı rabbani ile ve bu tam dörtyüzyıl sürdü 1400'de iran devrimi ile ümmet son 40 yıllık bir imtihana daha düştü.düştü ki tam süfyaniyeti ortaya çıksın.şimdi 1440'dan beri mehdevi ve süfyani eşitlenme ile güç ve kuvvet yetki ve selahiyet dağılımı başladı.kader üstünde kader sistem üstünde sistem vardır.Allah diler ise bu dini facir kimselerin eli ilede güçlendirir.elhamdülillah şeytanımı müslüman ettim der o nebi işte sır budur.şeytan müslüman olmak zorunda kaldı.ama bu stratejik islam idi.fasık ve münafıkça islam idi ve emevi ile abbasi ile bu bir model hilafet oldu ve ideolojik bir mezheb oldu.yavuz bunu anladı şah ismaile ve taifesine karşı emevi abbasi politikası ile çıktı.yahudileri babilde 400 sene esir aldılar alevileride anadoluda 400 sene esir aldı süfyaniler.ve nasıl ki persler yahudileri kurtardı ise alevileride en nihayetinde pers soyu kurtaracaktır.imam ali ile şia oldular onlar ve resulün rüyasında idi pers ve 14 sütun devrildi ise bu hicri 1400'e işaretti ve iran islam cumhuriyeti kuruldu.doksan bin er horasandan kopacak ve dersime gelecekler Mehdiyi alıp geri dönecekler o büyük savaşı başlatmak için.daha buna hazır değil bazıları ki yakında herşey çok iyi anlaşılacak.asla rücu ve avdetilik ile asabiyet teorisini ortaya koyan ibn-i haldun sırf bu görüşü açısından doğru bir tespitte bulundu .medeniyetler çatışması. ile inanç kültür ve medeniyet çatışması olacak bunu isra suresi 58 haber veriyor."KIYAMETTEN KISA BİR SÜRE ÖNCE YERLE BİR EDİLMEDİK KENT VE KASABA VE MEDENİYET KALMIYACAK." edirne ve mısırda kuraklık alametleri görüldü.küresel ısınmanın nelere muktedir olduğu şimdi anlaşılmaya başlanmıştır.1 yıllık veya 1 kaç aylık yağmur bir seferde yağarsa ne olur bir daha yağmıyacak demektir.buda kuraklık demektir.iklim şartları değişti.mizan bozuldu.oysa Allah mizanı bozmayın demişti.açlık bir tarafta obezite obel ve gobel ortam ve atmosfer ortada.ozon tabakası ikinci kez delinirse o duman dünyaya hakim olacak.doğu ve batıda fitneler olacak denmiş ve öyle olmuş doğuda ve batıda siyasi ve ekonomik fitneler çıkmıştır.ticaret yolları kesilecek diye haber verilmiştir ki bu MEHDİ çıkış alametlerindendir.ve dünya liderleri halkın en aşağılık insanlarından olmasıda Mehdinin çıkış alametidir ki yeryüzü böylece ehil olamıyanlar ile zulme gark olmalıdır.işte güç ve para imparatorlarına soruyorum siz isteseniz birgünde dünya sıkıntılarını giderecek güce sahip değil misiniz? sizler isteseniz ülkenizde adaleti tesis edemez misiniz? ama niye olmuyor işte öyle şeytan deccal süfyan koalisyonu ile şeytan üçkeni hakim olacak ki rahman üçkeni ile rahman mesih mehdi koalisyonu ortaya çıksın ve armagedon ve melhame-i kübra başlasın istanbul Mehdi ile fethedilsin hanedan-ı ehlibeyt şerif ve seyyidler ordusu Mehdi etrafında buluşsun ve dua ve bedduaları ile dünyaya düzen gelsin mehdi yerine göre bedduaları rabb-i yehova ile yahudilerin helakına vesile olur.10 emre itaat etmiyenlere laneti Mehdi okuyacaktır.yasanın tekrarını onlara hatırlatacaktır.ve ümmete de 54 farzı hatırlatacaktır Mehdi.ALLAH KURAN RESUL EHLİBEYTi de hatırlatacaktır Mehdi.99 esmaül hüsnayı 117 ahlakullahı ve 1001 ismi hatırlatacaktır Mehdi.beşeri kanunlar hükümetler devletler sona erecektir Mehdi ile ki tam kutsal şeriat ile TEOKRATİK bir sistem ile gelecektir.Mehdi derki:"Allah bu dünyayı oyun ve eğlence için yaratmamıştır.cinleri ve insanları sırf kendisine kulluk için yaratmıştır ama onlar şeytana kul ve müteşekkür.şeytana kul nefse köle oldunuz.şeksiz şirksiz şüphesiz şikayetsiz hayattan hoşlanmadınız hak olan kitap size pek ilham olmadı vesvese ve fısıltılara kulak verdiniz.adalet ve doğruluk bakımından söz tamamlandı inkarcılar üstüne cihat için indi kuran ama siz izzet ve şerefi kafirlerin arasında aradınız.sen ya çıkar ve menfaat dincisisin yada essahta izzet ve şeref dindarı.işte mümin ve müttaki işte mazlum ve müstazaf işte münkir ve münafık işte fasık ve facir ben işte burdan görüyorum rabbin benim dilim ile son sözü şudur:"...KAÇACAK YERİNİZ NERESİ DÜNYA YUSYUVARLAR.YER BİZİM GÖK BİZİM KALDINIZ ARADA ZALİMLER EZELDEN EBEDE KALUBELİDEN KIYAMETE BU FETVA BU FERMAN BİZİM :))"

Link to post
Share on other sites
 • 5 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"AKILLI OL ŞEYTANA UYMA İMANINI ONA KAPTIRMA."
(RİYA GİZLİ ŞİRKTİR ŞİRK İSE KÜLLİYEN ŞEYTANA KULLUKTUR.)
...eline diline beline sahip nefsine hakim ol ebsem dur.yazmızın ağırlıklı metafor kelimesi emsem dur yani SUS olacaktır.içsel ve dışsalda sureten ve sireten sus ebsem dur.sus mak kolay mı? nefsin fısıltısı iblisin vesvesesi ile cebelleş olan cedelleşen sen aklın ve ruhun ile ne kadar susabileceksin.ve nereye kadar susmak.isa 12 havarileri için dedi:"onlar susacak olsa taş toprak konuşmaya başlıyacak" mide ve zeker iffetine gelmeden şehvetine gark olmuş insan nasıl susacak.ismi ve cismi ile resmi ile çağrılmasına ne kadar lakayt olucak.ve ayette ...şeytan o mümin kula seslenince hemen rabbine sığınır.ne demektir.mümin kul şeytanın seslenişi ile nefsin seslenişini nasıl ayıracaktır.içten içe bir ses işitirsin çoook derinden o ses nefsindir.ve daha net işittiğin ise iblisindir.ayet hadis rivayet ile nasihatte yol almak ebsem durmak ile alakalıdır.şek şirk şüphe şikayette olmaman lazımdır.zat-ı ilahi 366 azanı yaratmış ise ona tam teslimiyet ile kulluk 366 azan iledir.aklın ve cehaletin 75 askeri arasındaki stratejiye iyi bakmalısın.zıttan zata ulaşmak kaim olmak budur.inattan itikata ulaşmak budur.kon sen sus zıttı ile konuşma sen sus oluyorsa buna şaşmak lazımdır.herkesin özgür olduğu ortamda kimse özgür değildir sözü ne anlamlıdır yerine göre.çözümün bir parçası değilsen sorunun bir parçasısın da öyledir.tanrı iyileri kötüler tanrıyı kullanır sözü batıdandır ama bu bir ayettir aslında bunuda kimse bilmez işte nisa:79:"iyilik Allahtan kötülük insanın kendi nefsindendir." isa iyi olan tanrıdır demiştir havarilerine.iyilik güzellik doğruluk arayan mevlasını mal mülk servet arayan mutlaka belasını bulacaktır diye ne güzel söylemiştir hz.bektaş (ks) ve ayetsel duamızda ...dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik dileriz rabbimiz bizi ateşin azabından koru.. da ne güzeldir.isa der aklınızı işletin kulağınız ile işitin ve mülk 10 hemen bunu tasdik eder...ayette ateşin içinde olan kişi derki: aklımızı işletseydik o peygamberlere kulak verse idik bugün ateşin içinde olmazdık.isa akıl demiş kulak demiş mülk 10 da kafirde akıl demiş kulak demiş.ateist olan kişi aslında rabbi değil cehennemi inkar ediyor farkında olmadan ki dünya ve ahiret güzelliği ve iyiliğinin nübüvvet ve velayet olduğunu anlıyamamıştır.hz.bektaş derki:"nebiler ve veliler insanlık için rabbin hediyesidir." nebi bizim aklımız ise veli bizim kulağımızdır.her ağzı olan konuşuyor ama her kulağı olan işitmez ki rab der:"sen rahmanı görmediği halde ondan korkan kişiye ancak işittirirsin." rab korkusu bilginin temelidir der tevratta süleymanın özdeyişlerinde ilim ve bilgelik övülür imam alide ...akıl gibi mal iyi huy gibi dost edep gibi miras ve bilgi gibi şeref yoktur.der.inkender bile dünyaya hakim olduğu halde sırra ve bilgeliğe önem verdi.nihat doğan dank etti dediki:"...bilgi kimde ise güçlü olan odur." abd ve israil parapsikolojik savaşda çin ve rusyaya galip gelmenin yolunu arıyor CİN İSTİHBARATI ile ki bu devir çokdan geçti.isa ile gökten kovulan cinler yeryüzünden meded umdu ama bu sefer ahmed ile yerden kovuldu mekke ve medine merkezleri idi ama orda işleri bitti şeytanın başı ezildi şirk adaveti bitti şimdi fitne adaveti ile Mehdi devrandayız o zuhur edeki hak ve hakikat zuhur ede armagedon ve melhame-i kübra başlaya kutsallar ve tapınaklar savaşı ki kim daha kutsal kim daha rabbani bi görek bakalım.illuminatide şeytanın 10 adamı mı kazanacak bu savaşı Allahın halilullahı ile habibullahının bir eseri olan 12 aziz ve mehdi imamlar mı kazanacak? yahudi israiloğulları mı alevi mehdioğulları mı ulus olarak kazanacak bu savaşta bakalım ibrahimin hangi oğlunun sülbü ve semeresi o İMAM (İBRAHİM MUHAMMED ALİ MEHDİ) makamına sahip olacak zalim olmadan rabbin ahdine layık olacak.süfyani & siyonist basın yurt içinde ve dışında etkisini sürdürmektedir.gerçekler o kadar gerçekçi olduki hiç bu kadar tam tonunda olmadı.pir gerçek veli sırrı gerçeğin ruhu babında daha net anlaşılacak yakında ve onun Mehdi öncesi zuhur etmesi haber verilmiş olmasını tirmizinin hatmülevliyası kimmiş şimdi görecek herkes humeyni değil imam-ı rabbani değil ise hatmülevliya kim bu kişi ya Mehdi ya Pir Gerçek Veli bunu yakında anlıyacağız.isa dedi:"yahya doğrusunu söylemek gerekirse ilyastır ve o yine gelecek." hızır-ı ilyas kimdir yunus emre neden:"...iki kişi kalmış derler meğer hızır-ı ilyas ola ab-ı hayat içmiş gibi" demiştir.o zaman bu gerçeğin ruhu hızır-ı ilyas mıdır? melkisedek yine o mudur.levilerden alevilere geçen bir uveysilik mi vardır.yuşa ile hızr nerde şimdi? herkes haberler ve olaylara kitlenmiş işte ben diyor son dakikayım? son olan son son dakikayım diyor.sus o zaman sus ki onun sesini işitesin şimdi herkes sussun ki o konuşsun çok gürültü var onun sesi işitilmiyor.ona kürsü verlimiyor o her yerden kovuluyor onun mesajları aklı ve imanı kıt olanlarca engelleniyor en cesur olanlar ondan korkuyor ...YÜRÜYEN FELAKET diyor birileri ve o Kaim ne diyor: ...SİZİN KIYAMETİNİZ KOPMADAN BEN SİZİN KIYAMETİNİZ OLACAĞIM.ve işte hasan-ı sabbah bu yüzden kıyametin kıyameti diye bir süreç başlatmıştı.isa o yüzden yolda gerçekde yaşamda kıyamette benim dedi.alfa ve omega o idi misal aleminde ki evvel ve ahir rab ile zahir ve batın rab zahiren zuhur etsin.isa hay ve kayyum rabbin mehdi ehat ve samed rabbin kulu olarak zuhur ve nazil olur.hadis:HERKES SUSAR O KONUŞUR HAK KÜRSÜDEN Kİ O ZAMAN HAK KONUŞUR VE BATIL YOK OLUR.

HAZRET-İ PİR GERÇEK VELİ:
BA-İ BİSMİLLAH BİSM-İ ŞAH ALLAH ALLAH
ENEL-HAKK VE SÜBHANİ LA İLAHE İLLA ALLAH
HATMÜL-DERVİŞULLAH-I ABDULLAİLAHEİLLALLAH

BİSMİLLAHİ HU: HAK MUHAMMED ALİNİN KERAMETİ TECELLİ BUYURA,
SAHİB-ÜZ ZAMANIN ÇERAĞI UYANA VE ASHAB-I KEHF UYANDIRILA İNAŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH HU.

Link to post
Share on other sites

 

 

"psikempatikanalist şapkam ile buna esrarengizemselizmde baktığımda bütün ırkçılığın ana ekseni cin ve insan çatışmasındandır.hadiste cin ve insanların birbirinin zıttı olduğunu resul-ü ekber (saav) haber vermiştir.imam-ı azam cin insan izdivacına karşı çıkmıştır.cinler ve canlar çatışması vardır ki can insan-ı kamil demektir Allah ve Resulünün bize öğrettiği dua ve beddualarda dikkat ederseniz Cin yoktur mesela Allahın gazabı meleklerin laneti insanların illenci gibi dua ve beddualarda Cin yoktur bunu iyi analiz etmek lazımdır vesselam vel ikram.." (ahirzamanologAAyazarefendi)

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"HALKA ALENEN PARA DAĞITILMASI MEHDİNİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR."
(HADİS:"MEHDİ ALTINI GÜMÜŞÜ VE PARAYI BOL BOL (MÜSTAZAF) HALKA DAĞITIR.")
...robin hud ve pop sanatçısının abd de para dağıtması ve öncesinde taksim istiklal caddesinde yapılan para dağıtımı hepsi Mehdinin çıkış alametlerindendir.bir amerikalı milyarderde yıllar önce ölmeden önce 65 milyar dolarının %95şini yoksullara dağıtılması için vasiyette bulunmuştur.bende bizzat tanık oldum bir adam arabasında 50 tl yi uzatarak o yürüyen çöpçülerden birisine vermişti.bütün bunlar elbette birileri için umut verici sahnelerdir.haydar başın MEM tezide 5000 tel asgari üçret ile aile maşı ile anne maaşı ile bu gibi işlere zemin hazırlamaktadır elbette.ayette derki:"onlar azabı gördüklerinde bir dünya serveti olsa bir o kadar daha olsa o azabı gidermek için fidye olarak verirlerdi." o azap nedir.Allah nuh ile dünyayı su ile cezalandırdı ise şimdi ateş azabı ile cezalandıracağı bize haber verildi.firavunun musa ile imtihanıda suda başlamış suda bitmişti.2025de 5 milyar insan susuzluk ve kıtlık ve kuraklık ile boğuşacaktır.ve getirisi sosyal patlamadır.hindistanda kuraklık ve kıtlık yüzünden savaşlar olacağıda haber verilmişti.asgari ücret 2.324 oldu bu hiç iyi olmadı.İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASINa hiç uymadı.afrikada incil ve kuran dağıtanlar arasında bir misyonerlik yarışı var sanki.yinede bunca yardım faaliyetleri umut vericidir.2020 dilerim ki herkes için iyi bir yıl olsun ama hiçde öyle görünmemektedir.trump ile putine bir suikast tertipleri olabilir.hatta islam ülkesi liderlerinden bazı önemli kişilerede suikastler olabilir evanjelistlerin liderİ DOAG COE bunu düşünüyor Rockefeller de rahat durmaz bu iki aile arasında işler ceryan ediyormuş YAZ-BOZ a göre bu cumarteside bakacağız neler var.otman baba para için PİSLİK diyor.isa ...insan ya paraya ya tanrıya kulluk eder diyor.şimdi para şirk ile şirketler oluşturuyor ise elbette nefs-i emmare kadar olağan bir şirk unsurudur ki bu anlamda otman baba o pislikten kastı necaset ise işte oldu.ayette müşrikler için Allah necaset yani pislik diyor.süleyman için kendisine verilen servet rabbini anmak için bir sebeptir ama bu imtihan anlamındadır.sükeyman euzu çekmez zira şeytanlar onun emrinde idi.şeytan eyyuba bir azap ve yorgunluk vermiştir ama süleyman için değil bilakis süleyman şeytana ve taifesine çok azap ve yorgunluk verdi.yahudilerin süleymanı suçlaması harut ve marut hakkında ki yanlış görüşleri kabbala hakkındaki savunmaları ve bakara 102 ile çarpılmış olmaları bu yüzdendir.musa ben nefsime ve kardeşime ancak söz geçiriyorum derken yusuf ben nefsimi temize çıkartamam der.Allah o nefse düşman olun o benim düşmanımdır der.Allaha düşman olan nefse arkadaş olunur mu? ona ortak olmak şirktir.imam ali dedi: emr-i bil maruf nehy-i anil münker en büyük cihattır evet zaten gaza-i azam ve cihad-ı ekber nefs-i emmare ile savaş değil midir.ama şu var önce kendi nefsimize emri maruf nehyi münkeri biz unuttuk.riya gizli şirk ise nedir bu riya kendi kendimize ve rabbimize iki yüzlü olmaktır suret ve sirette.iki profilli insan yüzüne şeytan bakar Allah kulunun kalbine bakar ve Allah birtek kalp yaratmıştır.herşeyin tersine döndüğü şu ahir-i ahirzamanda zıttını bilen zat-ı ilahiyi bilir.nefsini bilen rabbini bildiği gibi.nefsini bilmek aczini idraktır.kadın bakın nedir? ruhsuzdur.ademe ruh üfleyen rab havvaya neden ruh üflemedi.ruh emrullahtır.oysa havva emre itaate haiz idi ama itaatsizliği yüzünden bütün kadınların yüz karası oldu.fazımatüzzehra ile nur-u nisa doğdu tekrar.meryem ile iffet-i ruhaniyyet isa ile hediye oldu er oldu ricallerden oldu meryem.sen meryemsin isaya gebesin dedi hz.mevlana.ve ilk er kadın meryem oldu ilk cennete o girer zira eş-i habibullah (saav) der gümüşhanevi hazretleri.şeyh bedreddin adem ve havva çocukları olduğumuz ve hangi dinden ve mezhepten olursak olalım hepimiz ademoğlu havvakızıyız eee buna göre adem babamız bize herhangi birimize özel bir miras bırakmadı ise bu toprakların varisi yok ise eee o zaman herşeyi ortağız demektir.işte bunu okuyan nazım hikmet onu İLK KOMÜNİST ilan etti.ama benim öz halkım olan Alevilerin kafası karıştı şu ahir-i ahirzamanda.biz dedik ki: islam Allahçı komünizm ise komünizm Allahsız islamcılıktır emri maruf nehyi münkerde ve Alevilik alici sosyalizm ise sosyalizm alisiz aleviliktir.işler çok karışık işte bu karışıklık içinde fikri anarşi ve kaos ortamında bu süprüntü düzeninde bütün dünya halkarının din ve davalarından düşdükleri pasifleştikleri etkisiz hale geldikleri manada Mehdi zuhur eder.böylece davası hak olan halk kimdir bilinir o zaman.Allah derki: siz iman ettikten sonra imtihan edilmiyeceğinizi mi sanıyorsunuz? işte burda iman her şeydir.hak olduğu iddia edilen her din her mezhep her tarikat ve her siyasettir adam laik ve demokrattır buna imanlıdır ve bunun ile imtihan edilir işte budur aslolan gerçek ve işte bu anlamda paranın gücüne inanan kapitalist emperyalistler para ile sınanır ve sonunda çöker.Mehdi parayı bol bol dağıtır iş biter.robin hut ve popçu delikanlılar işte bu anlamda Mehdiye zemin hazırlarlar hatta belki bu anlamda bu hadise göre birileri harekette olabilir ne bileyim mesela adnan oktarın er ve dişi kedicikleri bu robin hudluğu da yapabilir güya adnan oktar Mehdidir iması ile karşı karşıya olabiliriz bu anlamda herkeste bunu yapabilir ona göre dikkatli olmak lazımdır makarnaya tenezzül eden insanları Allah makarnaya muhtaç edebilir.hz.bektaş derki:"...aç kalmak alçalmaktan evladır."

PİR GERÇEK VELİ ANTOLOJİSİ:
==========================
RAB OLARAK ALLAHU EKBERDEN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
DİN OLARAK İSLAM-I MUBİNDEN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
KİTAP OLARAK KURAN-I KERİMDEN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
RESUL OLARAK MUHAMMEDÜL-EMİNDEN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
VASİ OLARAK ALİYYEL MÜRTEZADAN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
VAİZ OLARAK CAFER-İ SADIKTAN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
VARİS OLARAK KAİM-İ EHL-İ BEYTTEN RAZIYIM RAZIYIM RAZIYIM
VE... YERDE VE GÖKTE SAYGIN OLAN MERYEM OĞLU İSA MESİH-İ MUALLİMDEN...

Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"21.YÜZYILIN ÜMMET-İ MUHAMMEDİ KOZMOPOLİTİK BİR YAPIDADIR."
(ŞİMDİ ANLADINIZ MI? BEKTAŞİLER NEDEN 72 MİLLETİ BİR GÖZLE GÖRÜYORMUŞ.)
...insanlık için en hayırlı ümmet ümmet-i muhammeddir ve ümmet-i muhammedin en hayırlısıda elbette Mehdi sahib-i zamandır.ilk başlarda ümmet-i muhammed 124 bin kişi idi.ve arabistan merkezli idi.ümmet-i davet ve ümmet-i icabet olarak ikiye bölündü sonraki dört raşid halifeden sonra gelen ısırıcı melikler ile 12 imamlara ve mezhep imamlarına zulüm ile bir 333 sene tamam oldu sonra maide 54 tecellisi ile ümmet-i muhammedin hak ve hakikat davasını türkler üstlendi.ila-yı kelimetullah aşkına mehdi için cihan sultanlığı için cihatlar başladı.şii ve sünni çatışmaları ifrat ve tefritleri yüzünden bu iş biraz sekteye uğradı 3.selimden sonra batılılaşma ve batıllaşma hızlandı.hindistanda 80 bin kaplan katledilirken ingilizlerce istanbulda da 80 bin yeniçeri katledildi 2.mahmut emri ile ki vaka-i hayriye değil ser-encamda vaka-i şeriyye zuhur etti ispanyada deccalin ruhu uyandı şamda 666 da başlayan süfyaniyyet yine süfyani nesli ile ispanyada 1666da deccalin doğmasına zemin hazırlandı.o ümmi ümmetin ümmi nebisi (saav) ümmeti ahirzaman konusunda çok ama çok uyardı.hem süfyan ile hem deccal ile çok ama çok uyardı.hacı bektaş osman gaziyi oda orhan gaziyi çok uyardı çok ve fatih ile akşemseddin ahirzaman için çok uğraştı ama yavuz ile iş başka mecralara saptı yavuz hadis ile müjdelenmiş fatihin torunu olduğu için pek taviz vermez oldu ama Allahın 400 sene araplara giydirdiği islam elbisesini 1000 yıl olmak üzere türklere giydirmişken o islam elbisisesini türklerden çıkartıp tekrar araplara giydirmek istemiştir şam ve mısırı fetih ile hilafet ve 1000 kişilik ulemayı getirdi istanbula ki türklerde hünkarlık vardı o saltanat ve hilafete dönüştürdü atatürk 1924de hilafeti kaldırırken bunu hep söyledi zaten bize ait olamayan bu hilafeti meclise havale etti ve TBMM hilafet ile mündemiç oldu taki Mehdi gelene kadar ve öyle anlaşılıyor ki adnan tanrıverdi RTE yi mehdi ilan etmiştir ona göre hareket etmekteler ise yanılmaktalardır o mehdi olamaz.said nursi derki:"mehdi mehdi olduğunu bilemiyeceği gibi süfyanda süfyan olduğunu bilemiyecektir." evet mehdi 30 yaşına kadar mehdi olduğunu bilemedi ümminebide 40 yaşına kadar bilemedi cebrail geldi bildi mehdide 24 eylül 2004 cuma / cumartesi 00:24de kıyam etti kaim oldu herşey zıttı ile kaim-i kıyamet oldu hadi ve mehdi halık ve mahluk sırrına vakıf oldu Allah ona öyle bir hidayet ile o gece hidayet etti ki İMAN MELEKELRİ ile kalbine imanı vahyetti niyaz-i mısri bu sırra biraz vakıf oldu ama tam değil niyaz-i mısri dedi: NE BEN NE BAŞKASI MEHDİ DEĞİLDİR ONUN ADI: YAHYADIR. ve bunu işiten adnan oktar hemen müstear ismi ile HY oldu.niyaz-i mısri isanın ...doğrusunu söylemek gerekirse yahya ilyastır ve tekrar gelecek olanda odur.sözüne ve yunus emrenin ...iki kişi kalır derler meğer hızır ile ilyas ola sözüne bakarak keşf-i keramet ile buna divan yazmıştır.ben onu ümmetin zebur-u mezmuratı ilan ettim 18 bin aleme ki bunu ancak mümin olanlar anlar der niyaz-i mısri ki rahman ve rahim sırrında hasan ve hüseyni gördüğünü de söylemiş hasan ve hüseyin olan mehdi sahib-i zaman sırrını da faş etmiştir.otman babada istanbul için hasan ve hüseynin şehri demişti vakt-i zamanındaki kiliselerinin bekçisi o idi 50 gün bağladı fethi ki koyun babanın himmeti ile fetih oldu.onun zikr-i ya vedud sultan idi fatihede zikir olarak ya fakih ahmed tembih edildi hz.akşeyh ile.ALLAH SIRLARIMIZI AZİZ EYLESİN... ümmet-i muhammed önce arabistan merkezli idi ama şimdi dünya merkezlidir fransız alman ingiliz hollandalı avustralyalı müslüman kardeşlerimiz vardır.kabeye dört cihetten gelen mümin kardeşlerimiz vardır.suud rejimi her dilde ve lehçede kuran meali yazdırır.yusuf islam kuran ile irşad oldu tolstoy bir hadis-i sahih ile müslüman oldu.putin gizli kemalist oldu ve kemalist devrimci mücahid oldu ki kemal ile humeyni sırrınada mehdi sırrınada vakıf oldu ve 2024de sağ olursa bu işi mehdiye devredecektir.mehdi yanında sarı bir genç olur hadisine uygundur dersek belki yeridir mecaz ile.ortadoğuda bir sıffiyn-i melhame-i kübra oluyor ise burda rusya putin iran cephesi ali yanında abd ve israil muaviyenin tarafında gibidir.napolyon bonapart ezherde derki: muaviyeye hıristiyan alemi şükran borçludur zira o olmasa idi biz yok olurduk.o yüzden vatikanda hıristiyan alemine yararlı olmuş portreler kısmında muaviyeninde portresi vardır.ümmet-i muhammedin nefs-i emmaresi beni ümeyyedir en büyük fitne budur bu olmuştur ki imam alinin en üzüldüğü durum budur ki beni ümeyyeye meylli olanlara beddua etmiştir imam ali ki hala o beddua devam etmektedir.bakara 159 ile bizde hidayet yolunu tıkayanlara lanet etmekteyiz hadi ve mehdi sırrı ile alakalı olan bu ayette hidayet yolu zaten ehlibeyttir 12 imamdır ve kim mehdi yok derse o laneti hak eder ki ne kendi o hidayet yolunda gider nede gidene izin verir tıpkı yahudi gibidir o ahir-i ahirzaman alimleri ki süfyani ve siyonist hesaba hizmet eder derki: ortadoğuya iran ırak hakim olacağına abd ve israil hakim olsun bu nedir? rahmandan kaçıp şeytana sığınmaktır.demediki rabbimiz şii ve alevileri dost edinmeyin dedi ki yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin ingiliz muhipler cemiyetinde israil dostluk grubunda kimler oldu bunu tarih biliyor ŞEYTAN DECCAL SÜFYAN KOALİSYONU ortada bir BOP ile peyda oldu Fetullah Gülen ne dedi:"osmanlı da olsa bu bop ile hareket ederdi." eş ve şeş başkanlar belli oldu o zaman ama birde RAHMAN MESİH MEHDİ KOALİSYONU zuhur etti ki rabbin bir muscizesidir AVRASYA İTTİFAKI ki ahh Rabbim sen nelere muktedirsin yerde ve gökte sensin iktidar ve muktedir olan hile ve tuzakları hayırlı olan sana senin sonsuzluğunca hamd sena ve şükür bende zat-ı ilahini isterim bende refik-i alayı dilerim AMİN AMİN YA RABBÜL ALEMİN AMAN AMAN YA SAHİBÜZZAMAN HU YA HU...

Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"SABREDEN DERVİŞ MURADINA ERMİŞ ALLAH SABREDENLERLE BERABERMİŞ."
(ENFAL 65:"SİZDEN SABIRLI 20 (MÜMİN) KİŞİ 200 (KAFİR) KİŞİYE BEDELDİR." AYETİNE TEFSİR BABINDAN.)
...akıl ve sabır konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar yüzünden bu makaleyi yazmaya karar verdim.Allahım bana akıl ver Allahım bana sabır ver gibi aciz ve çaresiz sığınma dualarının yanlış olduğuna dikkat çekmek bizim görevimizdir.Allah derki: Aklınızı işletmiyor musunuz? Kul diyor ki: Allahım bana akıl ver... adam ben hadımım diyor sen adama kaç çocuğun var diyorsun.gibi gibi.Allah diyor ki: eyyup sabırlı kulumuz idi.demiyor ki Allah biz eyyuba sabır verdik oda iyi sabretti.hayır sabır kulun imtihanıdır.aklın ibadeti sabır ise ruhun ibadeti tevekküldür.Allah sabredenler ile beraberdir ayeti ne demektir daha iyi anlıyoruz.Allahım bana sabır ver yanlıştır.sen sabret Allah o zaman sana yardım eder.Allah dervişleri sabrettikleri için murada erdi.sabreden derviş ancak murada erdi çünki Allah sabredenler ile beraberdi.hani bir söz var ...sen ademe secde et ben onda sana kıble olurum.sümme vechullah sırrı künt-ü kenz burda.sizden sabırlı 20 kişi 200 kişiye galip gelir der rabbimiz ve bu kuran terminolojisine tezat değilidir haşa sümme ve kella haşa ki nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir.işte bedir savaşı böyledir.talutun caluta galibiyetide buna orantılıdır.hz.hüseyin 72 yareni ile binlerce yezit ordusuna kafa tuttu bu inanç onda vardı ve onlar sabırlı idi Allah dilerse melek orduları ile yardım eder.düşmanın gözünde bizi büyütür bize düşmanı küçültür Allah.hak geldi mi batıl yok olur.hak insan olsa batıl dünya olsa o dünya insana yenilmek zorundadır.işte dervişlik sultanlıktır sözünün manası budur.hz. hızır bu gerçeği tac-u tahtın sahibi olan ibrahim etheme fısıldayınca ve bu sırr-ı hakikati onun gönlüne ekince iş tamam oldu.bedirde imam ali 30 bir başka rivayette 75 kişiyi tek başına halletmiştir ki bunlar ebu süfyan ve ebu cehil ordusunun en güçlüleridir.imam ali ne der:"SEN KENDİNİ KÜÇÜK BİR CİSİM SANIRSIN OYSA BÜTÜN EVREN DÜRÜLMÜŞ SENİN İÇİNDEDİR BİLMEZSİN." işte emanet budur cahil ve zalim nefs-i emmareye sahip olan insan bundan habersizdir.pir sultan ne der: mahluk deccal oldu insan haşarı asla bilen yoktur hayırı şerri... ve bozuldu yolcular yollarda kaldı ayin erkan gitti dillerde kaldı. ve yine ne der ...ne kız ayal hicap saklar ne gelinler usul bekler ne kocalar özün yoklar ne yiğitte marifet var. işte bizim gerçek erenlerin nefesi budur.Allah kuluna havale etmiş kul ukala-i ahmakça Allaha havale etmiş.Allah kulu ile değil kul Allah ile sınanırda kul buna ukala-i ahmaktır.kul aklını işletmez kulağı işitmez ise direk yeri cehennemdir.cehennem bu dünya hayatından ibaret olduğuna inanan kişidir.anne karnından çıkan kul dünyaya geldi ağladığını unuttuda gülmeye başladı.AZ AĞLIYOR ÇOK GÜLÜYORSUNUZ.ayetine şeytan ve nefs-i emmaresi ile muhalefettedir.dünya cahil ve zalimlere kalmıştır tam nefs-i emmare iklimine hakimdir.demokrasi ile cahillerin oyu ile zalimler iktidardadır.atatürk derki: türk milleti zekidir aziz nesin derki: türk milleti aptaldır atatürk derki: köylü milletin efendisidir o kız olan sanatçıda derki: benim oyum çobanın oyu ile bir olmaz.işte bunlar ukala-i ahmakça işlerdir.atatürk tcyi chpye değil gençliğe bırakmışken chp tsk add he kendi kendine misyon biçmiş.kenan evren darbe sonrası derki: atatürkün bize emanet ettiği.nerde emanet etti.yalan atatürk gençliğe emanet etti.ayette kim savaştan kaçar ise yeri cehennemdir.der.ve atatürk canakkalede askerlerin geri dönmesini engellemek ile beraber onların cehenneme değil cennete gitmesine vesile olmuştur.eyyup sabretti yakup sabretti bakın ne diyor o yakub:"...bana düşen artık güzellikle sabretmektir.YA ALİ SABRET SEN KAZANACAKSIN? dedi resulullah (saav) ki ...benden sonra bir takım olaylar olacak sen sabret ya ali ve ali ne dedi: gözümde diken boğazımda kemik sabrettim.ve şehadeti öncesinde ne dedi: KABENİN RABBİNE ANDOLSUN Kİ BEN KAZANDIM.mazlumlar muzafferdir dedi o nebi ki hüseyn-i kerbela muzaffer kıldı ehlibeyti ki osmanın mazlumluğunuda geçti mazlumiyet-i ehlibeyt.ve ayette siz iman ettikten sonra imtihan edilmiyeceğinizi mi sandınız ve sizden öncekilerin geçtiği o zor ve çetin (cemel sıffiyn kerbela dan ) yollardan geçmedikçe cennete giremezsiniz çünki Allah mümin kulunun nefsi ve malı karşılığında cennetini vermiştir.Allah yolunda mücahede edenlere Allah yollarını gösterir ama Allah yolunda mücahede dikkat.sen nefsin yolunda mücahede edersen sana şeytan yollarını gösterir.sen kendini doğru yolda sanırsın o sana yapıp ettiklerini süslü ve güzel gösterir.istidrac-ı satrançtır.ben gerçek hayat satrancında karşıma rakip olarak şeytanı aldım nefs-i emmareyi aldım.hayatın gerçeklerinden ilham alan devrimci ancak başarılı olur.doğru bildiğimiz yanlışlar vardır buna göre EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR BİLMİYORUM BİLMİYORUM BİLMİYORUM demen lazım ki hasan basri derki: ben 120 sahabeye ulaştım onlara soru sordum 120side BİLMİYORUM dedi.mana-i marifet sırr-ı hakikatin birinci makamı edep ise son makamı cehalettir.yadidaşttan sonra makam yoktur melametten sonra hatmül velayette hatmül makamat vardır rabbim imam-ı rabbani ve niyaz-i mısri ile bu işi PİR GERÇEK VELİ ism-i şerifim ile bende tamam eyledi.seyr-i süluk tamam oldu fenafillah ve bekabillah tamam oldu nefsi emmareden levvameye mülhimeden mutmaineye raziyyeden marziyeye safiyyeden zekiyyeye ve nihayet FELAHİYYE ile bu iş tamam oldu.ve anladım ki: himmet-i gayretullah sabr-ı fıtratullaha tabi imiş işte Mehdi kimsenin bimediği bir hidayet ile hidayete sahip oldu ki ona Mehdi dendi o gece iman melekleri HAMDET VE RABBİNE LAYIK KUL OLMAYA ÇALIŞ diyince KAİM üç sefer hamdolsun dedi ve gayr-i ihtiyari ile kıyam etti.ve haşimi kıyam eden muhammed gibi bende Alevi olarak kıyam ettim ki aleviler kıyam etmedikçe mehdi zuhur etmez noktasına geldi.o haşimi idi karşısında ümeyye vardı ben aleviyim karşımda çok düşman vardır.şii ve sünni alimlerden fakihlerden bana muhalefet edenler vardır ben sanki mesih gibi o yahudilerin saldırısına uğramaktayımdır zalim ve zorbalardan beni elbette rabbim korur KORKU ile başladı herşey rab korkusu bilginin temelidir ancak alimler Allahtan korkar ama bu korku rahmanidir şeytani korkuların tümüne galip ve muzafferdir VESSELAM VEL İKRAM..

PİR GERÇEK VELİ:
ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞMIŞ
SABREDEN DERVİŞ MURADINA ERMİŞ
TEENNİ ALLAHDAN İVEDİLİK ŞEYTANDANMIŞ
İYİLİK ALLAHDAN KÖTÜLÜK İNSANIN KENDİ NEFSİNDENMİŞ 1f642.png:)))

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

..tartışma oldu:

Orhan Orhan:
@AyhanAytaç Yazarefendi kuranda geçen Mehdi'nin geleceği ayeti bana göster senden özür dilerim. Bu kadar açık .
AyhanAytaç Yazarefendi:
Orhan Orhan tarık suresinin tamamıdır 17 ayettir ve sen bunu batıni isen anlarsın.başka Allah mehdi ile iman imtihanı yaptığı için isim vermez ebu bekirin bile ismini vermemiş ikinin ikincisi demiştir.ama şöyle diyim: kuranı ancak ehlibeyt yorumlar biz ehlibeyti her kirden ve günahtan arındıracağız der Allah ve bu kurana temiz olanlar yanaşır der ve biz seçtiğimiz insanlara kuranı miras bıraktık der hepsinin toplamında kuranı terkedilmiş şekilde tutanlar ile mirascılar vardır işte burda kuranın mirasçısı olan son kişi mehdidir ve o ehlibeyttendir selman gibi sen eğer ehlibeyte iman ediyorsan mehdiyede iman edersin şu ahir-i ahirzamanda imanın yarısı mehdi yarısı mesihtir.yada yarısı kuran yarısı ehlibeyttir biri rehber biri kılavuz dileyen rabbine doğru yol alır dileyen şeytanın adımlarını takip eder.rabbine doğru yol alanlar ehlibeyte uyanlar şeytanın adımlarını takip edenler ise ümmetin en büyük fitnesi olan beni ümeyyeye uyanlar.ve daha böyle çoook yorum yapabilirim senin hidayetine vesile olmam kırmızı develere ve mercedeslere sahip olmamdan daha efdaldir kardeşim böyle anla vesselam vel ikram huuu
 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 
1. Göğe ve târıka andolsun.
 
2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?
 
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
 
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.(1)
 
(1) Bu koruyucudan maksat, insanın yaptığı işleri tespit eden meleklerdir. Meleklerin bu tespiti için bakınız: İnfitâr sûresi, âyet, 10-12.
 
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
 
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
 
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
 
8. Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
 
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!
 
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
 
11. Yağmurlu göğe andolsun,
 
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
 
13. Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.
 
14. O, boş bir söz değildir.
 
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
 
16. Ben de bir tuzak kurarım.(2)
 
(2) "Allah'ın tuzak kurması" ifadesiyle, inkârcıların kurdukları tuzakları ve planları boşa çıkarması kastedilmektedir.
 
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!
Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"FATİH ALTAYLI VE HULKİ CEVİZOĞLUNUN SAKAT GÖRÜŞLERİ."
(ANTİ-T(D)EİZM ANTİ-MEHDEVİZM VE CANER TASLAMAN SENDROMLARI)
...fatih altaylının 90 bin kişilik özel sayfasında idim ve rumuzum şu idi:MaraşXBumerang o bilir.ve o günlerde fatih bey murat bardakçı ile cübbeli ahmedi konuk etmişti (şöhret budalası afettin 1f642.png?_nc_eui2=AeHdgiU9OXji_9Fb1zwvE:) ve o sıra o kadar gaza geldiki bu üçlü tuttu fatih cübbeliye bir uç soru sordu ve cübbeli gaza geldi şöyle bir hadis zikretti:"bir baba cehennemde oğul cennette ve Allah onları arafatta buluşturacaktır." fatih zıplar gibi ...SAHTEKARLIK AMA BU. dedi.cübbeli afalladı ama istifini bozmadı.ve öyle kaynadı gitti.ben buna kafayı taktım ve sordum fatihe o özel sayfasında ve fatih ne yaptı tabiki beni sayfasından attı.Ama bak ben hala burdan o sorunun peşindeyim.Hulkide yakalandı ve geçen Mehdi için programında caner taslaman ve hüseyin hatemi ile program deprem programına döndü ki burda bir hatırlatma Mehdinin çıkış alametlerinden biriside depremlerin çoğalmasıdır.ve Mehdi programı deprem programına döndü ise bu bir mucizedir artık.. neyse arada Mehdi konusuna girildi ve bir ara hateminin bir sözüne atıf ile hulki dedi ki: Kuran bilmece kitabımıdır? ve ben şimdi buna taktım ama ilginç bir anekdot ile Pir Gerçek Veli mahlasımı biliyorsunuz bu mahlas ile ilk ilham olan dörtlüğüm şu idi:"İSLAMİYET BİR BULMACA BULABİLMEK AKILCA VARAMAZ İSEN BU İNANCA BOŞA GİDER GELİRSİN MESCİDE VE HACCA." işte bu şekilde belki hulkiye cevap vermiş oldum ve ek olarak hani çengel bulmacada harfler bulunur en alta konur ve bir isim veya cümle çıkarya işte bu misal kuranda 70 ilim açısından bulmaca çözülecek olsa ve hurufat-ı mukatta sırrına bağlı ebcette hurufilikte bir ilham ile belki batini tefsir ile harfler bir araya gelse M E H D İ S A H İ B İ Z A M A N çıkacak gibidir gibi değil öyledir yunus emre derya 72 milleti sevmektir aslolan varsa dört kitapta olan.antiteist ne ise antimehdevistte aynı şeydir antimehdevist yarım imanlı ve yarım akıllıdır bizim basiret feraset nazarımızda ki caner taslaman hadisesi çok önemli bir fenomendir.hz.aki derki: cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun (devamen ben) ...ben akıllı düşmanlarımın hakkından gelirimde cahil dostlarım bana köstek olur heyhat ki heyhat." caner taslaman geçen sayfasında yazdı bende cevap verdim.o dedi: benim gibileride Mehdinin geliş işareti. bende dedim: evet sen doğru söyledin ibliste doğru söyledi Allah onu tasdik etti ki evet dedi bende doğru söylerim dedi elbette senin benim kullarım üzerinde bir gücün ve sultan yoktur.şii ve sünni mehdeviler ile iyi dalga geçiyor caner taslaman ki bizim gibi Alevi Bektaşi Kızılbaş Mehdivilere hiç rast gelmemiş gelemezde bu 8 milyarda bir bi olay gibidir.rab kendini akıllı zannedenlerin hakkından akılsız zannedilenler ile hesap soracağını haber vermiştir meryemoğlu ile ve bu bana ÜNLÜNÜN HAKKINDAN GELEN ÜNLÜ OLUR sözünü hatırlatıyor.Şems ile Mevlananın karşılaşması gibi.Şems aslında hz.bektaş (ks) ın 360 halifesinden biri olarak molla mevlanaya gönderilmiştir ve mevlana molla iken mevlana olmuştur imam azamanın cafer-i sadık ile imam azam olması gibi.o 2 yıl olmasa idi numan helak olucaktı.şimdi şu ateist ve amevdevist meseleye girelim.ateist aslında tanrı tanımaz değildir bilakis tanrıcı tanımazdır seküler terminolojide ki biz buna ALLAHÇILIK KARŞITLIĞI deriz.yaşar nurinin Allah ile aldatanlara karşı tavrı misal.zaten kuran bize der: O ALDATICI ŞEYTAN SİZİ ALLAH İLE ALDATMASIN.ve buna göre islam terminolojisinde ateist bu durumda antisatanisttir yani Allah ile aldatan cin ve insan şeytanları karşıtır ahmet murat sağlama selam bunları not alsın.ve amehdevistte işte bizim caner taslaman fenomenide bu minvalde keza aynı mantık ve mantık silsilesi ile karşımıza sendromları ile çıkmaktadır (psikempatikanalist şapkam ile yorumlarım) taslamanda Mehdi inkarcısı değil mehdici inkarcısıdır.buda bir satrant gibi bir istidraçtır ki elbette caner taslaman tıpkı SİYONJELİSTLER gibi aslında Mehdiyi zuhura zorlamaktadır okey.ben okeye dönüyorum zaten.ya rab ya afet ya affet ya nasihat ya musibet kahrında lütfunda ne hoştur ya rab hayırda şerde Allahtandır hayırda şer şerde hayır vardır Allah hayırdan razı ama şerden razı değildir yani aliden razı ama muaviyeden razı değildir.bakın Mehdinin çıkış alametlerinden biriside münkir ve münafıkların zorunlu ve zoraki ahval ve şeraitte ittifak olucaklarıdır. bazı TROLLER doğu perinçek ile bu anlamda ittifaktadır o perinçek önce şu soruma cevap versin:" ...kemalist devrim 2 (DİN VE ALLAH) kitabının altına hala imzasını atarmı yoksa edip yüksel gibi ...o kitabımı çöpe atın mı demektedir.perinçek bide şunu der ben bunu sorarım ulusal kanal cevap vermez sormazda işte bu akşam yine çıkış yolu programı var yine soruyorum: ALEVİLİK OSMANLI DÖNEMİNDE BİR PARTİ İDİ OSMANLI YIKILDIKTAN SONRA BU PARTİYE GEREK KALMADI. ve şimdi bunu diyen perinçek neo-osmanlı kitabı ile tekrar ALEVİ PARTİSİ fikrini kabul ediyor mu bu lafının arkasında ise hadi hodri meydan CEM PARİTİyi kuralım ben hazırım yooo onlar bile bile gerçeği inkar ederler.BEN BİLİYORUM.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"BAŞSÜFYAN HATİPPOLİTİK VE DESSASSİYASETÇİ REİS-İ RÜVEYBİDA KİMDİRRR?!.."
(Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir, sakın dünya yaşayışı ve hilebaz Şeytan, aldatmasın sizi Allah hakkında...FATIR:5..)
Link to post
Share on other sites
Tarih 26.05.2019 at 13:32 , Mehdî dedi:

Kitab-ı Kaimmanuel
#ahirzamanologAAyazarefendi
rüveybida nedir? (ekşisözlük)
ahir zamanda boş konuşmalar yapıp icraat yapmayacak olan toplumu yönlendiren kişi.
hakkında hadis-i şerifler varid olmuştur.

deccalin peşi sıra insanlar üzerinde öyle hilekar seneler gelecek ki o senelerde sadıklar tekzip olunacak, yalancılar tasdik olunacak, eminlere hain, hainlere emin nazarı ile bakılacaktır. 
o zamanda rüveybida konuşur.

rüveybida nedir? ya rasülallah diye sorulunca rasülüllah efendimiz buyurdu ki: "amme işlerinde söz sahibi olan sefih ve fasık kimsedir"

müsned-i ahmet bin hanbel.
19.07.2018 17:09 hasimoglu

 İPUCU:Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İnsanlar üzerine öyle hayırsız yıllar gelir ki o zamanda yalancı doğrulanır, doğru yalanlanır, haine güvenilir, emin kimseye güvenilmez! O zamanda Rüveybida konuşur’ buyurdu.

Denildi ki:

−Rüveybida nedir?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sefih kimse genelin işi hakkında konuşur’ [İbni Mace 4036, Albânî Sahiha 1887 açıklaması]

-Kamunun(Ammın) işleri hakkında (söz sahibi olan) aşağılık(alçak) adamdır!”[Sahih-i Cami’s Sagir,3544 açıklaması]

-Akılsız, bilgisi kıt kimse toplumun işi hakkında konuşur’[Ahmed bin Hanbel Müsned 7712 açıklaması]

buyurdu.”

RÜVEYBİDA kavramı hakkında 3 sahih kaynaktan açıklama aktarılmıştır.

Link to post
Share on other sites

kitab-ı kaimmanuel
Ahirzamanolog A.A. Yazarefendi:
"ALLAH ESRARENGİZEMSEL İSE MEHDİ MUAMMA-İ LABİRENTTİR VESSELAM."
(HADİS:"O KİMSENİN BİLMEDİĞİ GİZLİ BİR DURUMA KILAVUZLANDIĞI İÇİN ONA MEHDİ DENİLMİŞTİR.")
...Mehdi'nin imamlık yapacağı Cuma'ya kadar hayırlı Cumalar ey ehl-i cuma... Ahmet Faruk 1985'de kabe baskını ve mehdilik adlı kitabında çok ilginç notlara imza atmış helal olsun.bizim için en ilginç kısmı bizi hayran bıraktı gitti.o kısım bizim kaim sırrımıza ışık tutmaktadır.24 eylül 2004de Cuma günü tam gün 24 saat içinde kaimüsaat kıyam etti.12 imam (as) ve ahmed-i mahmut (saav) bu kaimden haber verdi ki biz bu sırra vakıf olduk.ahmed faruk gerçi 12imamcılığı kabul etmez kitabında şii-rafiziliğe yorar ama bilmez ki nakşi ve bektaşilikte 12 imam haktır imam-ı rabbani bunu kabul eder.kaimüssaat buna itiraz eder ve derki: "ben şii değilim ama caferiyim sünni değilim ama ehl-i sünnet vel cemaattenimdir vesselam." ahmed farukun ibn-i maceden fiten 34den haber ile ...el Mehdi bizden ehlibeyttendir Allah onun hallerini bir gecede ıslah edecektir. der.ibn-i kesir ile bunu tasdik eder ibn-i kesir buna daha güzel bir açıklık getirir ki Mehdi için Allah öyle bir ders ve program yükler ki halkı ona göre yönetir.ve ahmet faruk buna güzel bir çıkış yapar ve buna göre Mehdi için bir programa gerek olmadığını söyler yani Mehdinin ne risale-i nura ne profesör 1400 (nazmi nizami sakallıoğlunun) kitabına ne ömer öngüt (güya hatmül-evliyanın) külliyatına nede şaraninin nede HARUN YAHYAnın 250 eserine hiç ama hiç hatta şianın her hangi bir kitabına ihtiyacı yoktur... ama imam-ı rabbaninin mektubatı ile mevlananın mesnevisi bu işin dışındadır ki bunu biz yazılarımızda izah etmiştik.gelelim bizim yorumumuza: Allah nasıl ki şeytanı saptırdı ise Mehdi içinde bir hidayet var etmiştir ki Allah adem ile havvaya ...benden bir hidayetçi gelince ona uyun.dediği hidayetçi kesinlikle Mehdidir.hidayet-i tamme Mehdi ile gerçekleşecektir.Mehdi isa mesihtir sırrıda burda yatar ki isa ilk ve son olduğu için evvel ve ahirde yer aldığı için ahmedin müjdecisi ahmedin müjdelediği isa sırrı odur ki evvelde ali ahirde mehdidir.imam-ı rabbani dedi: mesihin bir ayağını alinin bir ayağını mehdinin başı üstünde gördüm ehlihak karakoyunlular RUS GELECEK demişti o rus bir ayağını türkiye bir ayağını iran üzerine kor ortadoğuda Mehdiye zemin hazırlar rus mesih alfa ise mehdiden sonra omega mesihtir.ali hayberde isanın intikamını aldı mehdi tam merkezde kudüste isanın intikamını deccalden alacaktır mesih ile ki bu büyük bir olaydır.mehdi ve 313ler ile olur bu işki mehdi sırtını kabeye dayadığı gece 313ler tayyi zaman ve mekan onun yanında yer alır kimmi bunlar bir kişiyi söyliyim gerisini siz anlayın HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİDİR.tayyi zaman ve mekan ricalül gayb erenlerinden birisi değil kutb-i hünkarıdır o ece ıhtırımcı.YA HU YA HIZIR YA HAYDAR YA HÜNKAR... Allah iman meleklerini o gece gönderdi o iman melekleri KAİM EL MEHDİ BAKİYYETULLAHa şöyle seslendiler kalb-i sadrından ...BİZLER RABBİNİN MELEKLERİYİZ...İMANI YERLEŞTİRMEYE GELDİK...BİZLER GİDİYORUZ...HAMDET VE RABBİNE LAYIK KUL OLMAYA ÇALIŞ... kaim çok şaşırdı 31 yaşında idi kendisinin o yaşa kadar Mehdi olduğunu bilmemişti gayri ihtiyari üç kez hamdolsun dedi ve ayağa kalktı çirkin benzetme ile mumya filmindeki o iblisin ayağa kalkması gibi.ve kaim odasında dönüp durmaya başladı ne diyeceğini ne yapacağını bilemedi ama olan olmuştu ne annesine ne babasına bunu söyleyecek bir durumda değildi ve hemen toparlandı hiçbirşey yokmuş gibi uzandı yattı tan yeri ağarıncaya kadar huzur içinde uyudu artık ona ne bir korku nede bir üzüntü vardı.fiten 34 dedik ibn-i maceden ki bu 34 istanbula işaret idi zira kaim el mehdi bakiyyetullah istanbulda batı yakasında ayağa kalktı.güneş batıdan doğmuştu.kaimüssaat 3 ay şaşkınlığı ile gel git oldu sonunda dayanamadı ve resul pavlusun kabeyi ziyareti gibi ABDAL MUSAyı ziyarete gitti nisan idi isada nisanda doğdu derler.kaimin ikinci doğuşu tam mana-i marifette sırrı hakikatte abdal musada oldu.sıla-i rahim oldu kaim göz yaşı döktü o güzel hanedan-ı ehlibeyt kokusu ile.ve türbe içinde ölmeden ölmeyi yaşadı ve kendisine ayrılmış olan kabr-i şerifini gördü hissiment oldu mütehassıs oldu fatma annesinin kahve değirmenini görünce ve şahlandı siyah dikişsiz bayrağını hale üstünde görünce ve vuslat-ı istikamet oldu nasihat-ı abdal musayı okuyunca ve anladı BEN İLMİN ŞEHRİ İSEM ALİ KAPISIDIR sırrını ki hünkar-ı evliya demiş bana gelmek isteyen önce Abdal Musaya uğrasın.musa burda ali sırrı ise bektaş hünkar ahmed-i mahmut dört kapı kırk makam sırrı idi.gele 300 molla kum kentinden ve gele ali hamaney abdal musya ve hünkar-ı evliyaya ki şia kavuşsun KAİM EL MEHDİ BAKİYYETULLAHa ve biline sarıöküz nedir biline ki misak-ı milli hatt-ı haritada beyan etmiş gitmiş sarıpaşa ki onun anıtkabride ziyaret edile hakulhak hakullah için ki ali hak ve kuran ile idi hak ve kuran ali ile şimdi kim inkar ede hakkı hakikati ve kuran-ı furkanı ki kaimüssaat derki: BEN GERÇEĞİN RUHU VE SÖZLERİN PADİŞAHI FERAKLETİM.. ömer zannetti ki feraklet benim ona dedi yahudiler sende işaret var o onlara kapıldı ama hz.resul onu uyardı da o bu sevdadan vazgeçti ama sır açıldı bir kere madem iletelim sırrı faş etmek bizim işimizdir gayrı ...hattap ile dillendi bir hakikat ki ondan oğlu abdullaha sirayet etti ondan silsile ile ömer bin abdulazize ve ondan vasıl oldu İMAM-I RABBANİYE Kİ o faruki ile mehdi nisbet buldu ona merhamet etti adı oldu FARUL EL FURKAN... nakşi ile bektaşi vasıl olur Mehdi ile ki imam-ı rabbani bunu haber verdi Mehdi zahir ile batını birleştirecektir.MEHDİ ULU NAKŞİ VE YÜCE BEKTAŞİ EFENDİMİZDİR diye nakşi sofu ve bektaşi sufi ve bileler ve öyle belleyeler ki sufi muhaddis ile muhaddis sufi bir olmaz ama istisna-i müstesna ile bu iş imam-ı rabbani ve mehdi ile başkadır biri ümmetin imamı biri halifesi cinlere imam ise imam-ı rabbani eşref-i mahlukata hayrul beşere halife olsun mehdi sahibizaman yerde ve gökte halife o ve saygın olan meryemoğlu isa mesih... ve tümden biline ve gayrına dokunulmaya ki dedi o nebi habibullah:"BİZ ABDUL MUTTALİP OĞULLARI CENNETİN EFENDİLERİYİZ BEN HAMZA ALİ CAFER-İ TAYYAR HASAN HÜSEYİN VE MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN." YA ALLAH YA CEBRAİL YA İBRAHİM YA İSMAİL YA İSHAK YA MUHAMMED YA ALİ YA HASAN YA HÜSEYİN YA MEHDİ HAN ATEŞ-İ SAHİBÜZZAMAN YA MESİHÜL-ALA HU YA HU HUDA-İ HAVENDİGAR... İŞTE ŞEKSİZ ŞÜPHESİZ YER İLE GÖK ARSINDA DÜNYA İLE AHİRET ARASINDA ZAHİR İLE BATIN ARASINDA HAK İLE BATIL ARASINDA NUR İLE ZULMET ARASINDA CİNLER VE İNSANLAR ARASINDA SIRATELMÜSTAKİM VE SIRATI BEKTAŞİYYE İŞTE BUDUR SIRRA HU GERÇEĞE HU ALLAHU EKBER ÜÇLER BEŞLER YEDİLER KIRKLAR LA FETA İLLA ALİ LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR FATİH-İ HAYBER SAHİB-İ ZÜLFİKAR KAATİL-İ KÜFFAR HAYDAR-I KERRAR LA FETA İLLA ALİ LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.