Jump to content

Recommended Posts

Belkide sorunuzun cevabı bu hikayede gizli ne dersiniz...

 

Süleyman Genç o dönemde CHP Gençlik kolları Genel Başakanı...Bir rapor hazırlıyor Petrolün ve yeraltı kaynaklarımızın Millileştirilmesi için ve Götürüyor İsmet İnönü'ye suyor,İsmet Paşa rapora şöyle bir bakıyor ,a be deli çocuk otur sana bir şey anlatayım diyor.

 

Birgün Bakanlar kurulunda Çok önemli ve gizli bir konuyu görüştük, toplantı bittikten sonra odama geçer geçmez Bir telefon geldi, telefonda Amerikan Büyük elçisi vardı. konu da bizim az evvel çok gizli olarak görüştüğümüz konu... A be deli çocuk biz bunca yıldır BAKANLAR KURULUNU MİLLİLEŞTİREMEDİK SEN HANGİ MİLLİLEŞTİRMEDEN BAHSEDİYORSUN.

 

Evet Bu yaşanmış bir hikaye...

 

Koskoca İsmet Paşa Bakanlar Kurulunu millileştirememiş Biz nasıl Milletvekillerini millileştirelim????

Bilmem bu hikaye Ülkemizin siyasal yapısının ne zaman bozulmaya başladığını ve ne düşündüğümü anlatabilmeye yetermi???

Share this post


Link to post
Share on other sites

insaflı olan her arkadaşa soruyorum, iki ileti yukarıda ben sol başarısızlığın nedenini arkadaşların Katil amerikaya bağlayacaklarını yazmamışmıydım. Allah da sizi güldürsün emi. İşte böyle arkadaşlar her taşın altından radikal dincilerde yahudiler solcular da da amerikalılar çıkar.

 

BUnlar batıl inançlar dostlar geçelim lütfen. Sol bu ülkede başarısız olmuş, kitlelere mal olamamıştır, zira köksüzdür.

 

BİT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

Türkiyede sola yakın olmak hiçbirzaman kolay ve basit bir duruş olmamıştır

 

bunun bedelleri çok acı ödenmiştir 12 eylülün faturası solculara çıkarılmış ve binlerce insan sürgün edilmiş

 

cezaevlerinde çürütülmüş , işkencelerden geçirilmiştir , kaybedilmiştir

 

tek suçları emekten yana olmak emeğin mücadelesini vermeye çalışmış olmalarıydı

 

12 eylül toplumsal muhalefetin yükselmesi nedeniyle gelmiştir ve bunun halkın üzerinde ki etkisi korkutucu

 

geriletici olmuştur

 

siz daha iyi bilirsiniz ki 12 eylülde solculara gül dağıtılmadı değil mi

 

yenilgiler tarihte de çok yaşanmıştır her dünya ülkesinin bununla ilgili deneyimleri ve tecrübeleri vardır

 

bugün solun iktidarda olmaması belki muhalefette bile dişe dokunur bir gücü olmayabilir ama unutmayın ki

 

her yenilginin bir nedeni vardır ve yenilgilerin sebepleri ve sonuçları değerlendirildiğinde bu sonuçlar her

 

zaman nihai hedefe yakınlaştırıcı olacaktır bu kaçınılmazdır

 

sözlerimi Yılmaz GÜNEY'le bitirmek isterim

 

"dost da duysun düşman da bir gün mutlaka ama mutlaka BİZ KAZANACAĞIZ"

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanlar ikiye ayrılır kafası çalışanlar ve kafası çalışmayanlar.. 4 sayfadır yazıyor ne icraat yaptınız diye 4 sayfadır yok iktidara gelemedik şartlar müsait değildi, yok aslında şuydu buydu.

 

arkadaşlar bu ülkede darbeler yalnızca sola mı yapıldı.

halkla sol neden bu kadar kopuk bize bunu yazın..

 

hayalleri değil.....

 

BİT

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanlar ikiye ayrılır kafası çalışanlar ve kafası çalışmayanlar.. 4 sayfadır yazıyor ne icraat yaptınız diye 4 sayfadır yok iktidara gelemedik şartlar müsait değildi, yok aslında şuydu buydu.

 

arkadaşlar bu ülkede darbeler yalnızca sola mı yapıldı.

halkla sol neden bu kadar kopuk bize bunu yazın..

 

hayalleri değil.....

 

BİT

 

 

Sayın bozan;

Sol olarak ne icraat yaptınız diye soruyorsun...

Bilirsiniz ki her devrim hareketi bir karşıdevrim harekini yaratır ki bu da Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı vermiş oldukları devrim başarı ile sonuçlanınca Sağ dediğimiz birtakip partiler bir takım güçler ile ülkemizi yarım asırdır ne hale getirdiğini bir bakarsak bence durum ortaya çıkar...

 

Sağ iktidarların Türkiye'yi yarım yüzyıla yaklaşan bir dönemde getirmiş oldukları iflas noktası ana başlıklar şöyledir:

 

* Türkiye borca batırıldı: Ülke iç ve dış borca batmış, parası pul olmuş, iflas etmiş durumdadır.

* Tarım ve hayvancılık çökertildi: IMF reçeteleri yüzünden Türkiye besinde kendine yeten bir ülke olmaktan çıkmış, yiyecek maddelerini ithal eder duruma düşürülmüştür.

* Kamu işletmeleri baltalandı: Bu işletmeler kötü yönetilmiş, borca batırılmış, sonra da eşe dosta ya da yabancılara yağmalattırılmış ya da yağmalatılmak istenmektedir.

* Türkiye karanlığa sokuldu: Halkevleri, Halkodaları, Köy Enstitüleri kapatıldı, 28 Şubat 1997'ye değin sekiz yıllık eğitime direnildi, böylece ülke eğitim ve kültürde geri bıraktırıldı. Okullar niteliksizdir, öğretmenlik ikinci sınıf bir meslek durumundadır.

* Gericilik kışkırtıldı: Onlardan oy almak sevdasıyla, gericilerle pazarlıklar yapılmış, devlet görevleri onlara peşkeş çekilmiş, sonunda şeriatçı bir parti iktidar bile olabilmiş, Türkiye mezhep kavgalarına ve ortaçağa sürüklenmek istenmiştir.

* Gençlik sindirildi: Çağdışı disiplin uygulamaları, YÖK diktası ve polis baskılarıyla gençlik (ve bilim insanları) sindirildi, siyaset dışına ve köşe dönmeciliğe itildi.

* Sağlık ihmal edildi: ''Paran yoksa tedavi olma!'' gibi bir tutum izlenmiştir.

* Demokrasi kırpıldı: Sağ iktidarlar hep baskıdan, hakları kısmaktan yana olmuşlar, Türkiye, işkence, faili meçhul cinayetler, kayıplar ülkesi haline gelmiş, çalışanların hakları kısılmış ya da tanınmamıştır.

* Başımıza PKK sarıldı: PKK sağ iktidarların yanlış siyasetiyle ortaya çıkmış, çıktıktan sonra da yanlış siyasalar izlenmiştir.

* Dış siyaset fiyasko oldu: Washington güdümlü siyasetler yüzünden hemen bütün komşularla ilişkilerimiz kötü hale gelmiştir.

* Devlet kirletildi: ''İti ite kırdırmak'' taktikleri gütmekle, rüşveti, yolsuzluğu, anayasa ihlallerini, çeteleşme ve mafyayı hoş görmekle, hatta onunla işbirliği yapılmakla, ABD ve AB emperyalizmine bağımsızlığımızdan büyük ödünler vermekle devlet kirletilmiştir.

 

Türkiye'nin başına bu gelenler 1950'den başlayarak sağ iktidarların Atatürk Devrimi'ne karşı tezgâhladıkları kısmi 'karşıdevrim' in bir sonucudur.

 

Ne yazıktır ki bu gerçekleri görmezden geldikçe ve duyarsız kaldıkça sizlerin bunları görme kabiliyetini geliştirmedikçe bu ülkeye sol duşmanı olarak kendinizi basmakalıp yetiştirip geliştirdikçe daha çoookk ülkemiz demokrasi yolunda yara alır ve ekonomik ve sosyal yapımız siz sağ iktidarlar sayesinde de bu batar gider... Kolayına gelse biz solcuları bir kaşık suda boğacaksınız değilmi ama şunu çok iyi bilin birgün ama birgün mutlaka Ülkemiz ve insanlarımız gerçekleri görecektir... Siz buna hayal deyin ama biz bu umudu içimizde yaşatmaya ve büyütmeye devam edececiz... Yıllardır bu ülkede sağ olarak yaptığınız tek şey, profesyonel yalan, uyutma, tezgah, dolandırıcılık, dalkavukluk, takiye, gericilik ve yobazlık... Buna bir gün dur denecek hiç merak etmeyin... Son olara şunu da söyleyelim, Sol bir kültür, birikim ve yaşam biçimidir, yoksa sağ olmak bu ülkede en basit olan bir olgu... Solculuk, sorumluluk ister, kararlılık ister, Mücedele ister...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solun iktidar olamayışından insanın (kendince) bu derece eğlencelik malzeme çıkartabilmesi için

ne düzeyde bir sol düşmanlığı gerekir bilinmez.

Üstelik insanlar açıkyüreklilikle kendi ideolojilerinin özeleştirisini yaparken.

Öyle anlaşılıyor ki sol un Türkiye'de iktidar olmayışı bizler için bir tesbit iken,

Sayın Bozan için bu sonsuz bir temenni, mutluluk kaynağı.

Yakaladığı balığın büyüklüğüyle kıyaslanamayacak bir sevinç gösterisi bundan olsa gerek.

Ama kendisinden aynı açıkyüreklilik ve titizlikle,

Bu ülkede var olan sorunların kaynağını, bunlara neden olan siyasi yapıyı, bu yapının

uluslararası bağlantılarını, ilişkilerini, bu ülkede var olan yoksulluğu, yolsuzluğu,

ülkenin ve hatta dünyanın var olan sorunlarını hangi mevcut sistemle ya da henüz

icat edilmemiş sistemlerle çözebileceği konusunda da görüş belirtmesini bekleriz.

Sol' un iktidar olup olamayışı konusunda bırakın solcular tasalansın,

Sol'u eleştirmek adına başlıklar açmak ve bu başlıklara yazmak konusunda

gösterdiğiniz aklı ve enerjiyi biraz da bu yönde sarfedin isterseniz.

Bizde olmayanı değil sizde olanı tartışalım, daha yararlı olur kanımca.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Keşke "solculukölçer" diye bir alet icat edilseydi. Eminim, matbaadan sonraki en büyük icat olurdu. İnandırıcı olun arkadaşlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şevval

İnsanlar ikiye ayrılır kafası çalışanlar ve kafası çalışmayanlar.. 4 sayfadır yazıyor ne icraat yaptınız diye 4 sayfadır yok iktidara gelemedik şartlar müsait değildi, yok aslında şuydu buydu.

 

arkadaşlar bu ülkede darbeler yalnızca sola mı yapıldı.

halkla sol neden bu kadar kopuk bize bunu yazın..

 

hayalleri değil.....

 

BİT

 

kafamız çok şükür çalışıyor

 

zaten sizler gibilerinin sorunu kafası çalışan araştıran kendine öğretilen ezberlere kanmayanlarla değil mi

 

nedir bu sol yaranız anlayabilmiş değilim hiç kapanmıyor

 

sol değerler üzerinde binlerce demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sahiplenmiş omuzlamış insanların

 

kanları vardır emeği vardır elleri vardır

 

bu kadar kolay değildir bu basit sıradan ağızlarla bu değerlere saldırmak

 

siz bu tartışmayı açarken derdiniz solun yaptıkları yada yapamadıkları değil di ki

 

eğlenmek aşağılamak içinizdeki nefreti kusmak ama çok görmemek gerekiyor çünkü bu sizler gibilerin en

 

belirgin özelliklerinden biridir

 

şahsen bende sizin hiçbir fikrinize saygı duymuyorum ama saygıyla dinlemeye tartışmaya çalışıyorum

 

sizde bunu deneyin biraz

 

size izninizle bir topic önerisi daha getireyim objektif olun ve buyrun bu kezde sağı tartışalım

 

bu arada izin verin hayalde kuralım bakın burda haklısınız işte solcular dünyanın en büyük çılgınları bu

 

kadar kötünün içinde bu kadar iyi olabilmek ve inatla direnebilmek hala

 

ve kim demiş bilmiyorum ama ne güzel demiş yazmadan edemiycem

 

"dünyanın ne kadar kirlendiği düşünülünce;

çöplükte açan çiçek."

 

 

BiZ KaZaNaCaĞıZ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

kafamız çok şükür çalışıyor

 

zaten sizler gibilerinin sorunu kafası çalışan araştıran kendine öğretilen ezberlere kanmayanlarla değil mi

 

nedir bu sol yaranız anlayabilmiş değilim hiç kapanmıyor

 

sol değerler üzerinde binlerce demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sahiplenmiş omuzlamış insanların

 

kanları vardır emeği vardır elleri vardır

 

bu kadar kolay değildir bu basit sıradan ağızlarla bu değerlere saldırmak

 

siz bu tartışmayı açarken derdiniz solun yaptıkları yada yapamadıkları değil di ki

 

eğlenmek aşağılamak içinizdeki nefreti kusmak ama çok görmemek gerekiyor çünkü bu sizler gibilerin en

 

belirgin özelliklerinden biridir

 

şahsen bende sizin hiçbir fikrinize saygı duymuyorum ama saygıyla dinlemeye tartışmaya çalışıyorum

 

sizde bunu deneyin biraz

 

size izninizle bir topic önerisi daha getireyim objektif olun ve buyrun bu kezde sağı tartışalım

 

bu arada izin verin hayalde kuralım bakın burda haklısınız işte solcular dünyanın en büyük çılgınları bu

 

kadar kötünün içinde bu kadar iyi olabilmek ve inatla direnebilmek hala

 

ve kim demiş bilmiyorum ama ne güzel demiş yazmadan edemiycem

 

"dünyanın ne kadar kirlendiği düşünülünce;

çöplükte açan çiçek."

BiZ KaZaNaCaĞıZ :)

 

 

 

Bu güzel yazın için seni Alkışlıyorum..

 

evet sağı tartışalım Açın bir topic..

Share this post


Link to post
Share on other sites

BiZ KaZaNaCaĞıZ :)

 

 

 

Bence de kazanacağız emin olun ve bu vatandaşa anlatmaya çalışmayın kaç sayfadır aynı şeyleri anlatıp duruyorsunuz ama anlamıyor zorlamayın küçük beyinciğin de sorun var kesin bu arkadaşın :D

 

 

BİT_Lİ bozan birleşik yazınca siliyorlar yaa silmeyin ne var zaten kendi kendine bitli diyor ben diyince suç oluyor :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bırak arkadaş Sen Bit_li felan demeyi Biz zaten kazandık ;)

 

Bırak o Kötülesin çamur atsın...

 

Avatarına baksana zaten ne oldugunu belli ediyo..

 

 

Bir gün herkes Solcu olacak !! :devil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bırak arkadaş Sen Bit_li felan demeyi Biz zaten kazandık ;)

 

Bırak o Kötülesin çamur atsın...

 

Avatarına baksana zaten ne oldugunu belli ediyo..

Bir gün herkes Solcu olacak !! :devil:

 

 

 

:D:P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu güzel yazın için seni Alkışlıyorum..

 

evet sağı tartışalım Açın bir topic..

 

Bir alkışta benden...

Share this post


Link to post
Share on other sites

kafamız çok şükür çalışıyor

 

zaten sizler gibilerinin sorunu kafası çalışan araştıran kendine öğretilen ezberlere kanmayanlarla değil mi

 

nedir bu sol yaranız anlayabilmiş değilim hiç kapanmıyor

 

sol değerler üzerinde binlerce demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sahiplenmiş omuzlamış insanların

 

kanları vardır emeği vardır elleri vardır

 

bu kadar kolay değildir bu basit sıradan ağızlarla bu değerlere saldırmak

 

siz bu tartışmayı açarken derdiniz solun yaptıkları yada yapamadıkları değil di ki

 

eğlenmek aşağılamak içinizdeki nefreti kusmak ama çok görmemek gerekiyor çünkü bu sizler gibilerin en

 

belirgin özelliklerinden biridir

 

şahsen bende sizin hiçbir fikrinize saygı duymuyorum ama saygıyla dinlemeye tartışmaya çalışıyorum

 

sizde bunu deneyin biraz

 

size izninizle bir topic önerisi daha getireyim objektif olun ve buyrun bu kezde sağı tartışalım

 

bu arada izin verin hayalde kuralım bakın burda haklısınız işte solcular dünyanın en büyük çılgınları bu

 

kadar kötünün içinde bu kadar iyi olabilmek ve inatla direnebilmek hala

 

ve kim demiş bilmiyorum ama ne güzel demiş yazmadan edemiycem

 

"dünyanın ne kadar kirlendiği düşünülünce;

çöplükte açan çiçek."

BiZ KaZaNaCaĞıZ :)

 

 

 

 

 

 

Bir alkışta benden...

 

 

 

Bu güzel yazın için seni Alkışlıyorum..

 

evet sağı tartışalım Açın bir topic..

 

Beri geri kalırım sonra BİR ALKIŞTA BENDENNN :clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu yıl yılbaşı eğlenceleri erken başladı.

 

Dünyayı kurtarmayı kendisine istihdaf edinmiş bir adam şöyle dedi ' birgün herkes solcu olacak'. İşte bir futbol takımı sloganı ciddiyetindedir bu ülkede SOL.

 

Öteki savunucu ise Bu adamın avatarından belli zaten demiş..... Bak seeeen. demek bellymiş. İşte SOL insanları şekline göre okur böyle ruhuna göre değil bu ülkede. İnsanları kucaklayan sol, bazılarını suretinden dolayı öteleyiverir. İşte SOL.

 

Arkadaşlar neden savunacak hiçbir şeyiniz kalmadığını lütfen itiraf ediniz. Haaa biri de başlık açmış hızını almayıp bu ülkede sağ deyü.... vallahi eğlenceye doyum olmuyor sizinle... fikriniz olmayınca verecek insanları eğlendiriyorsunuz böyle demek...İşte bu ülkede sol..

 

BİT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu yıl yılbaşı eğlenceleri erken başladı.

 

Dünyayı kurtarmayı kendisine istihdaf edinmiş bir adam şöyle dedi ' birgün herkes solcu olacak'. İşte bir futbol takımı sloganı ciddiyetindedir bu ülkede SOL.

 

Öteki savunucu ise Bu adamın avatarından belli zaten demiş..... Bak seeeen. demek bellymiş. İşte SOL insanları şekline göre okur böyle ruhuna göre değil bu ülkede. İnsanları kucaklayan sol, bazılarını suretinden dolayı öteleyiverir. İşte SOL.

 

Arkadaşlar neden savunacak hiçbir şeyiniz kalmadığını lütfen itiraf ediniz. Haaa biri de başlık açmış hızını almayıp bu ülkede sağ deyü.... vallahi eğlenceye doyum olmuyor sizinle... fikriniz olmayınca verecek insanları eğlendiriyorsunuz böyle demek...İşte bu ülkede sol..

 

BİT

 

Solculuk; Onur, erdem ve yürek işidir oğlum öğle magazin düşüncenin ve ciddiyetten uzak eğlenceci komplekslerin işi değildir... Solculuğu ne kadar önemli bir değer olduğunu tarihteki yazar ve aydınlara bakarsan anlarsın... O SOLCULAR Kİ DÜNYANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE yetmiştir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sevgili Şevval i

 

güzel yazısından dolayı kutlayalım önce,

 

Sonra da olmayan bir şey yerine,

 

dünyayı kurtaracak olan (ki belki de kurtarmıştır da bizim haberimiz yoktur)

 

zihniyeti ve uygulamaları tartışmaya açalım.

 

ve ayrıca arkadaşlarımdan da bir ricada bulunayım,

 

fikirlerimiz ayrı olabilir, karşıt görüşteki insan belki iyiniyetli de olmayabilir

 

ama bu bizim saygısızlık yapmamıza neden olmamalı,

 

fikilerimizi savunalım, ama kimseye saygısızlık yapmayalım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solculuk; Onur, erdem ve yürek işidir oğlum öğle magazin düşüncenin ve ciddiyetten uzak eğlenceci komplekslerin işi değildir...

 

Çok güzel tartışıyorsunuz sevgili sokrat_s. Mahalle ağzıyla ancak Bu ülkede sol siyaset yapılır dedirtiyorsun bizlere ......

 

Bir de bu solu idealize edişiniz var ya . İşte buna Tanrılaştırma diyoruz.

 

Arkadaşa göre iyi güzel, yüce olan ne varsa sol. Vallahi barvo yaş kaç dostum ???

Çocuklar da babalarını en iyi en güzel en güçlü en dürüst sanırmış . Öyledir öyle...

 

BİT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu yıl yılbaşı eğlenceleri erken başladı.

 

Dünyayı kurtarmayı kendisine istihdaf edinmiş bir adam şöyle dedi ' birgün herkes solcu olacak'. İşte bir futbol takımı sloganı ciddiyetindedir bu ülkede SOL.

 

Öteki savunucu ise Bu adamın avatarından belli zaten demiş..... Bak seeeen. demek bellymiş. İşte SOL insanları şekline göre okur böyle ruhuna göre değil bu ülkede. İnsanları kucaklayan sol, bazılarını suretinden dolayı öteleyiverir. İşte SOL.

 

Arkadaşlar neden savunacak hiçbir şeyiniz kalmadığını lütfen itiraf ediniz. Haaa biri de başlık açmış hızını almayıp bu ülkede sağ deyü.... vallahi eğlenceye doyum olmuyor sizinle... fikriniz olmayınca verecek insanları eğlendiriyorsunuz böyle demek...İşte bu ülkede sol..

 

BİT

 

 

Herkes bir gün solcu olacak <-- bunu slogan olarak yazdım biraz espiri olsun diye... zaten senin gibi boş

 

insanlar solcu olamaz ***** olur ancak ki zaten gidişhat onu gösteriyor..

 

 

Arkadasım Sen o kadar Köşeye Sıkışmıssınki O kadar aciz kalmışsınki o kadar yalnız kalmışsınki

 

Verecek bir Cevabın yok artık !! ki bu sebeble Bazı İletilerdeki küçük noktalara değiniyosun

 

komik duruma düşüyosun birazdaha zorlama Kesin ****** Sıfatı takıcam sana artık !!

 

Muhattabım olamayacak kadarda **** bir insansın...

 

Emin ol Sizin gibi Şeriat yanlıları hedeflerine ulaşamayaklar bunu sok artık aklına..

 

******

BİT..

Edited by Admin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solculuk; Onur, erdem ve yürek işidir oğlum öğle magazin düşüncenin ve ciddiyetten uzak eğlenceci komplekslerin işi değildir...

 

Çok güzel tartışıyorsunuz sevgili sokrat_s. Mahalle ağzıyla ancak Bu ülkede sol siyaset yapılır dedirtiyorsun bizlere ......

 

Bir de bu solu idealize edişiniz var ya . İşte buna Tanrılaştırma diyoruz.

 

Arkadaşa göre iyi güzel, yüce olan ne varsa sol. Vallahi barvo yaş kaç dostum ???

Çocuklar da babalarını en iyi en güzel en güçlü en dürüst sanırmış . Öyledir öyle...

 

BİT

 

Sayın bozan...

Öncelikle birtakım değerleri aşağılamak, yok saymak, onu görmezlikten gelmek ve önemlisi onu aşağılamak hiçbirzaman doğru bir tavır değildir... Başından beri bakıyorum hiçbirşeyin beğenmeyen, aşağılayan ve düzeysizleştiren bir duruş sergiliyorsunuz... Biz ise Dünya ekseni üzerindeki Ülkemizin içinde bulunduğu durumun tecrübe ve koşullarını değerlendirerek ve yaşamsal değeri olan görüş ve karşı görüşlerin tamamıyle bir hizmet anlayışından kaynaklanacağını, diğer taraftan da bunları demokratik anlamda tartışmanın bu hizmete fayda sağlayacağı görüşündeyiz... Doğal olarak ta bunu ancak anlayış, sevgi ve saygı içerisinde yapabileceğimi düşlüyorum...

Bu çerçeve içerisinde düşüncelerime devam etmem gerekirse sol adına şunları belirtmekte fayda görüyorum.

Şöyle ki... Türkiyede biliyorsun 1938'den sonra durum değişmeye başladı. Çok-partili dizgeye (sisteme) geçilirken, Tan gazetesinin yağmalandı, Sosyal Demokrat, Türkiye Sosyalist, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü partilerinin kapatıldı CHP'nin solunu yok edildi. Böylece 1950'de karşıdevrim rahatça serpilebilme olanağı geliştirildi / yaratıldı. demokrat ve solcular ezilmeseydi, çokpartili dizgede bile karşıdevrimin o denli ileri gidemeyeceği düşünülebilirdi. CHP'nin solda olduğunu yeniden anımsaması için Türkiye İşçi Partisi'nin kurulup 1965 seçimlerinde kendisine rakip olması gerekmiştir. Ancak o zaman İsmet İnönü ortanın solunda olduklarını söyleyebilmiştir.

Son olarak... kısa belirtmekte yarar var...

O süreç içerisinde karşıdevrimin yapılmakta olduğunu gözlerden kaçırmak için bunlar ikiyüzlü, yoğun bir tören içinde Atatürkçülüğü sis perdesi olarak kullanmışlardır. Atatürkçülüğün, Atatürk devriminin gerçek anlamı bugün artık anlaşıldığı için, karşıdevrimin de bilincine varılmıştır. Türkiye'nin sağlığına kavuşabilmesi için, sol bir siyaset olan Atatürkçülüğe, Kemalizme, demokratik kitle örgütlerine yeniden sarılması gerekiyor.

Atatürk Devrimi'nin tanımı şudur: Felsefi bakımdan bir aydınlanma hareketidir. Zihnin ortaçağın kısıtlarından, dogmalardan kurtulması, sınırsız özgürlüğü demektir. Bir kalkınma modeli olarak Atatürkçülük bütünsel, topyekûn kalkınmayı amaçlar. Yani, kalkınma her alanda gerçekleştirilecektir. Örneğin, yalnız yol-baraj-fabrika ile yetinilmeyecek, hukuk, tiyatro, spor, kadın hakları, müzik, eğitim gibi alanlar da öncelikli olacaktır. Kİ BU SOL KAVRAMIN ÖZÜDÜR... Oysa bunun tersi olan maddi kalkınma modelinde eğitim, kültür, toplumsal yaşantı gibi konular ikinci düzleme itilir. 1950 kısmi karşıdevriminden sonra Türkiye maddi kalkınma modeline kaymış, bu yüzden ülkemiz bugün az ve kötü eğitilmiş, bilim ve kültürde geri bir ülke durumundadır ki bu da SAĞ KÜLTÜR KAVRAMININ ÖZÜDÜR.

Sevgi ve saygılarımla...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Küfüre karşılık vereceğimiz tek yanıt bütün güzel çiçeklerden oluşan mükemmel bir demettir.... Sizlere sunuyorum...

İftiraya karşılık vereceğimiz yanıt ancak güzel bir tebessümdür..

 

Ben yine de devam ediyorum, her türlü hakarete ve üstelik iftiraya rağmen...

Bu ülkede sol halkı ile barışık olmayan bir ideolojidir, bu ne izahtan varestir. Sol insanların aklında Kadıköyde çiçek ezen güruh olarak yer etmiştir. Sol bu gün bu ülkede bir çok terör örgütünün resmi ideolojisidir. halk sol denince işte bu teröristleri hatırlamaktadır.

Bu ülkede halksız olan tek ideoloji soldur.

Acaba neden ? Bizim yanıtımız nettir, sol ideoloji bu ülkede köklü değildir. kök kavramı için ilgili başlığımıza bakabilirsiniz. Hakaret edebilir , iftira atabilirsiniz....Neticede bu sizin kalitenizi ortaya koyar hepsi bu, koymuştur da.

 

BİT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayın bozan...

Öncelikle birtakım değerleri aşağılamak, yok saymak, onu görmezlikten gelmek ve önemlisi onu aşağılamak hiçbirzaman doğru bir tavır değildir... Başından beri bakıyorum hiçbirşeyin beğenmeyen, aşağılayan ve düzeysizleştiren bir duruş sergiliyorsunuz... Biz ise Dünya ekseni üzerindeki Ülkemizin içinde bulunduğu durumun tecrübe ve koşullarını değerlendirerek ve yaşamsal değeri olan görüş ve karşı görüşlerin tamamıyle bir hizmet anlayışından kaynaklanacağını, diğer taraftan da bunları demokratik anlamda tartışmanın bu hizmete fayda sağlayacağı görüşündeyiz... Doğal olarak ta bunu ancak anlayış, sevgi ve saygı içerisinde yapabileceğimi düşlüyorum...

Bu çerçeve içerisinde düşüncelerime devam etmem gerekirse sol adına şunları belirtmekte fayda görüyorum.

Şöyle ki... Türkiyede biliyorsun 1938'den sonra durum değişmeye başladı. Çok-partili dizgeye (sisteme) geçilirken, Tan gazetesinin yağmalandı, Sosyal Demokrat, Türkiye Sosyalist, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü partilerinin kapatıldı CHP'nin solunu yok edildi. Böylece 1950'de karşıdevrim rahatça serpilebilme olanağı geliştirildi / yaratıldı. demokrat ve solcular ezilmeseydi, çokpartili dizgede bile karşıdevrimin o denli ileri gidemeyeceği düşünülebilirdi. CHP'nin solda olduğunu yeniden anımsaması için Türkiye İşçi Partisi'nin kurulup 1965 seçimlerinde kendisine rakip olması gerekmiştir. Ancak o zaman İsmet İnönü ortanın solunda olduklarını söyleyebilmiştir.

Son olarak... kısa belirtmekte yarar var...

O süreç içerisinde karşıdevrimin yapılmakta olduğunu gözlerden kaçırmak için bunlar ikiyüzlü, yoğun bir tören içinde Atatürkçülüğü sis perdesi olarak kullanmışlardır. Atatürkçülüğün, Atatürk devriminin gerçek anlamı bugün artık anlaşıldığı için, karşıdevrimin de bilincine varılmıştır. Türkiye'nin sağlığına kavuşabilmesi için, sol bir siyaset olan Atatürkçülüğe, Kemalizme, demokratik kitle örgütlerine yeniden sarılması gerekiyor.

Atatürk Devrimi'nin tanımı şudur: Felsefi bakımdan bir aydınlanma hareketidir. Zihnin ortaçağın kısıtlarından, dogmalardan kurtulması, sınırsız özgürlüğü demektir. Bir kalkınma modeli olarak Atatürkçülük bütünsel, topyekûn kalkınmayı amaçlar. Yani, kalkınma her alanda gerçekleştirilecektir. Örneğin, yalnız yol-baraj-fabrika ile yetinilmeyecek, hukuk, tiyatro, spor, kadın hakları, müzik, eğitim gibi alanlar da öncelikli olacaktır. Kİ BU SOL KAVRAMIN ÖZÜDÜR... Oysa bunun tersi olan maddi kalkınma modelinde eğitim, kültür, toplumsal yaşantı gibi konular ikinci düzleme itilir. 1950 kısmi karşıdevriminden sonra Türkiye maddi kalkınma modeline kaymış, bu yüzden ülkemiz bugün az ve kötü eğitilmiş, bilim ve kültürde geri bir ülke durumundadır ki bu da SAĞ KÜLTÜR KAVRAMININ ÖZÜDÜR.

Sevgi ve saygılarımla...

 

Lütfen yanıt verebilirmisiniz Sayın bozan...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Küfüre karşılık vereceğimiz tek yanıt bütün güzel çiçeklerden oluşan mükemmel bir demettir.... Sizlere sunuyorum...

İftiraya karşılık vereceğimiz yanıt ancak güzel bir tebessümdür..

 

Ben yine de devam ediyorum, her türlü hakarete ve üstelik iftiraya rağmen...

Bu ülkede sol halkı ile barışık olmayan bir ideolojidir, bu ne izahtan varestir. Sol insanların aklında Kadıköyde çiçek ezen güruh olarak yer etmiştir. Sol bu gün bu ülkede bir çok terör örgütünün resmi ideolojisidir. halk sol denince işte bu teröristleri hatırlamaktadır.

Bu ülkede halksız olan tek ideoloji soldur.

Acaba neden ? Bizim yanıtımız nettir, sol ideoloji bu ülkede köklü değildir. kök kavramı için ilgili başlığımıza bakabilirsiniz. Hakaret edebilir , iftira atabilirsiniz....Neticede bu sizin kalitenizi ortaya koyar hepsi bu, koymuştur da.

 

BİT

 

***********************?

 

ALLAHIM YARATIYON BARİ TAKİP ET KURBAN OLDUĞUM !!

 

Lütfen yanıt verebilirmisiniz Sayın bozan...

 

 

Veremez Canım kardeşim benim..

 

O anca yazının bi köşesinde bi yerde bi acık görür onun üstüne yığınla ileti yazar..

 

Veremez bunca zamandır veremediler..

 

Gene lafımı irdeliyorum.. ALLAHIM YARATIYON BARİ SUNLARI TAKİP ET !!

Edited by Admin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Küfüre karşılık vereceğimiz tek yanıt bütün güzel çiçeklerden oluşan mükemmel bir demettir.... Sizlere sunuyorum...

İftiraya karşılık vereceğimiz yanıt ancak güzel bir tebessümdür..

 

Ben yine de devam ediyorum, her türlü hakarete ve üstelik iftiraya rağmen...

Bu ülkede sol halkı ile barışık olmayan bir ideolojidir, bu ne izahtan varestir. Sol insanların aklında Kadıköyde çiçek ezen güruh olarak yer etmiştir. Sol bu gün bu ülkede bir çok terör örgütünün resmi ideolojisidir. halk sol denince işte bu teröristleri hatırlamaktadır.

Bu ülkede halksız olan tek ideoloji soldur.

Acaba neden ? Bizim yanıtımız nettir, sol ideoloji bu ülkede köklü değildir. kök kavramı için ilgili başlığımıza bakabilirsiniz. Hakaret edebilir , iftira atabilirsiniz....Neticede bu sizin kalitenizi ortaya koyar hepsi bu, koymuştur da.

 

BİT

 

 

Halkın ne hatırladığı hakkında baya bilgisizsiniz siz.Halkın içine girip birde halka sorun bakalım sol diyince akıllarına neler geliyor.DENİZ GEZMİŞ geliyor MAYİR ÇAYAN geliyor HÜSEYİN İNAN geliyor.Bu uğurda emek vermiş bir çok insan geliyor akıllarına bundan emin olun.Siz halkın aklına değil düzenin aklına gelen şeyi burada halka mal etmeyin efendi...

 

Onlar çiçek eziyor siz ve sizin gibiler insan eziyorsunuz yok ediyor asimile etmeye çalışıyorsunuz.

 

Size bu saatten sonra sol ideolojisini zaten öğretemeyiz kaldıki bu öğretilmezde zaten.Bu bir yaşayış tarzıdır.

 

Köklerden bahsetmişsiniz sizin kökleriniz nerelerde bunuda ben merak ediyorum doğrusu.kökmüş :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayın bozan...

Öncelikle birtakım değerleri aşağılamak, yok saymak, onu görmezlikten gelmek ve önemlisi onu aşağılamak hiçbirzaman doğru bir tavır değildir... Başından beri bakıyorum hiçbirşeyin beğenmeyen, aşağılayan ve düzeysizleştiren bir duruş sergiliyorsunuz... Biz ise Dünya ekseni üzerindeki Ülkemizin içinde bulunduğu durumun tecrübe ve koşullarını değerlendirerek ve yaşamsal değeri olan görüş ve karşı görüşlerin tamamıyle bir hizmet anlayışından kaynaklanacağını, diğer taraftan da bunları demokratik anlamda tartışmanın bu hizmete fayda sağlayacağı görüşündeyiz... Doğal olarak ta bunu ancak anlayış, sevgi ve saygı içerisinde yapabileceğimi düşlüyorum...

Bu çerçeve içerisinde düşüncelerime devam etmem gerekirse sol adına şunları belirtmekte fayda görüyorum.

Şöyle ki... Türkiyede biliyorsun 1938'den sonra durum değişmeye başladı. Çok-partili dizgeye (sisteme) geçilirken, Tan gazetesinin yağmalandı, Sosyal Demokrat, Türkiye Sosyalist, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü partilerinin kapatıldı CHP'nin solunu yok edildi. Böylece 1950'de karşıdevrim rahatça serpilebilme olanağı geliştirildi / yaratıldı. demokrat ve solcular ezilmeseydi, çokpartili dizgede bile karşıdevrimin o denli ileri gidemeyeceği düşünülebilirdi. CHP'nin solda olduğunu yeniden anımsaması için Türkiye İşçi Partisi'nin kurulup 1965 seçimlerinde kendisine rakip olması gerekmiştir. Ancak o zaman İsmet İnönü ortanın solunda olduklarını söyleyebilmiştir.

Son olarak... kısa belirtmekte yarar var...

O süreç içerisinde karşıdevrimin yapılmakta olduğunu gözlerden kaçırmak için bunlar ikiyüzlü, yoğun bir tören içinde Atatürkçülüğü sis perdesi olarak kullanmışlardır. Atatürkçülüğün, Atatürk devriminin gerçek anlamı bugün artık anlaşıldığı için, karşıdevrimin de bilincine varılmıştır. Türkiye'nin sağlığına kavuşabilmesi için, sol bir siyaset olan Atatürkçülüğe, Kemalizme, demokratik kitle örgütlerine yeniden sarılması gerekiyor.

Atatürk Devrimi'nin tanımı şudur: Felsefi bakımdan bir aydınlanma hareketidir. Zihnin ortaçağın kısıtlarından, dogmalardan kurtulması, sınırsız özgürlüğü demektir. Bir kalkınma modeli olarak Atatürkçülük bütünsel, topyekûn kalkınmayı amaçlar. Yani, kalkınma her alanda gerçekleştirilecektir. Örneğin, yalnız yol-baraj-fabrika ile yetinilmeyecek, hukuk, tiyatro, spor, kadın hakları, müzik, eğitim gibi alanlar da öncelikli olacaktır. Kİ BU SOL KAVRAMIN ÖZÜDÜR... Oysa bunun tersi olan maddi kalkınma modelinde eğitim, kültür, toplumsal yaşantı gibi konular ikinci düzleme itilir. 1950 kısmi karşıdevriminden sonra Türkiye maddi kalkınma modeline kaymış, bu yüzden ülkemiz bugün az ve kötü eğitilmiş, bilim ve kültürde geri bir ülke durumundadır ki bu da SAĞ KÜLTÜR KAVRAMININ ÖZÜDÜR.

Sevgi ve saygılarımla...

 

Ve ben hala yanıt bekliyorum Sayın bozan...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.