Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
Tengeriin boşig

Kişilik Bozuklukları; Çeşitleri Nedenleri...

Önerilen İletiler

Bugünün dünyasına baktığımız zaman insanlar arasındaki en önemli unsurun "İletişim" olduğunu görmekteyiz.

Lakin bu iletişim ağı, aynı zamanda "İletişimsizliği"de beraberinde getirmektedir.

Burada kastettiğim şeyi anlayacaksınızdır yazının devamında...

 

İletişim araçları, uzağımızdaki insanlar ile bağıntımızı sağlarken

Yakın çevremiz ile olan bağımızı zayıflatmaktadır.

Televizyon başından kalkmayan Baba...

Bilgisayar başından kalkmayan Evlat...

Kaçırdığı Pembe Dizileri telefondaki arkadaşından dinleyen Anne...

Elindeki radyo ile ajansa dalmış olan Dede...

Dede'nin bu hali ile uğraşan ya da büyük ihtimalle uyuklayan Nene...

Elinde Wolkie-Tolkie'si ile arkadaşı ile konuşmaya uğraşan Ufaklık...

Cep telefonu ile arkadaşlarına mesaj atmakla meşgul Genç Kız...

Hepsinin ortak yanı, aynı ailede olmalarına rağmen

Ve bir iletişim içersinde olmalarına rağmen

Kendi Aile fertleri ile bir iletişimlerinin olmaması...

 

Bireylerin gelişimi

"Yakın Çevre/Mikro (Aile)"dan

"Uzak Çevre/Makro (Toplum)"ya doğru olmaktadır...

 

Siz daha ilk halkayı hayatınızda zayıflatır ve yok ederseniz,

"Uzak Çevre/Makro (Toplum)" ile olan iletişimiz çok başarısız, başıbozuk ve dengesiz olacaktır.

 

Peki bu bozukluğun temelinde yatan rahatsızlık nedir?

"Kişilik Bozukluğu"

 

"Toplum" ile uyumda zorlanan,

"Toplum"u reddeden bireylerin ortak özellikleri

"Yakın Çevre/Mikro (Aile)" ile iletişimi zayıf olan kimseler olmalarıdır.

 

"Kişilik Bozukluğu"nun nedenleri tam olarak tespit edilemese de,

Temel olarak "Genetik" ve "Ailevi/Çevresel" nedenlere bağlı olarak iki nedene dayanmaktadır.

 

Ben burada "Ailevi/Çevresel" nedenlere bağlı "Kişilik Bozukluğu"nu anlatmaya çalışacağım.

 

Ancak genel olarak bilinmelidir ki:

Şizofren, Paranoya, Antisosyal, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluklarının "Genetik" olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır.

 

"Toplumsal" açıdan bireylerdeki "Kişilik Bozuklukları"

"İlk Ortam" olarak ailedeki çarpık veya düzensiz iletişim ve ilişkilerden kaynaklanmaktadır.,

 

"Kişilik Bozukluğu"nun en temel tanımı olarak şunu verebiliriz:

 

Derin olarak yerleşmiş olan, sosyal kalıplara uymayan, yaygın, ısrarlı, uyumsuz davranış örüntüsüdür.

 

En yaygın olarak "Boderline Kişilik Bozukluğu" tanısı görülmektedir ve kısaca açıklaması şu şekildedir:

 

Borderline kişilik genelde çocuklukta yaşanılan önemli bir kayıp, anne-baba ile olan bağın dengesiz olması, travma, kötü muamele ya da duygusal olarak yoksun kalmak gibi tecrübelere dayanmaktadır. Oldukça yaygın görülen bir hastalıktır, toplumun yüzde 2 yada 3 ünün sahip olduğu tahmin edilmektedir.

 

Eğer Borderline Kişilik Bozukluğunuz varsa, sürekli olarak terkedilme duygusunun yarattığı panik ile mücadele ediyorsunuz demektir. Genel olarak davranışlarınız değişken ve ani hareketlerden oluşur. Duygularınız sürekli değişir, insanlarla olan ilişkileriniz ise yoğun ve fırtınalıdır.

 

Daha sonra bu yazının devamını tümden alıntılayacağım...

 

Genel olarak şu gibi temel özellikler gösterir:

 

Genelde yaşamın çeşitli dönemlerinde uzun süreli zorlukların etkisiyle olur.

Kendilerini karşısındakinin yerine koymakta zorlanırlar.

Görülme sıklığı %6-9 oranındadır.

Kişilik bozuklukları ilk bulgularını 15-20 yaş arası gösterir.

Kadın-erkek oranı eşittir.

Kişilik bozuklukları bir çok nedene bağlı olarak gelişir.

Kişilik Bozukluklarının en temel nedeni,

Girişte belirttiğim gibi "Aile İçi İletişimsizlik" ve "Aile Yapısındaki Bozukluklar, Çarpıklıklar" olmaktadır..

 

Yazının devamı gelecek...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Görülen "Kişilik Bozuklukları" çeşitleri şu şekildedir:

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu:

Diğer insanlardan kötü niyetli hareketler bekleme eğilimindedirler.

Şüphecilik ve güvensizlik temel belirtileridir.

Toplumda %1-2 oranında görülür.

Erkeklerde daha fazladır.

Tedavide ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte kullanılır.

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Sosyal ortamdan uzaklaşmanın, izole yaşantının olduğu kişilik yapısıdır.

Duygularını ifade edemezler.

Genelde tek bir etkinlikte bulunurlar.

Yakın arkadaşlıkları ve sırdaşları yoktur.

Toplumda %7 oranında görülür.

Erkeklerde daha sıktır.

Tedavide ilaç tedavisi ve psikoterapi kullanılır.

 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Davranış, düşünce, duygulanım, konuşma ve görünümde bir çok gariplik ve egzantriklikler vardır.

Alınganlık fikirleri, olağandışı yaşantıları, kuşkuculuk, acayip düşünce biçimi belirgindir.

Toplumda %3 oranında görülür.

%10'u intihar girişiminde bulunur.

Şizofreniye dönüşmesi olasıdır.

İlaç tedavisi ve psikoterapi tedavide kullanılır.

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Başkalarına hak tanımayan uyumsuz davranışların olduğu kişilik yapısıdır.

Suç işleme eğilimi, sürekli yalan söyleme, dürtüsellik, kavgacılık, sorumsuzluk, vicdan azabı çekmeme temel bulgularıdır.

Tam genellikle 18 yaşından sonra oluşur.

30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden düzelme olabilir.

Tedavisi zordur.

Madde bağımlılığı riski yüksektir.

 

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

Ayrışma-bireyselleşme sorunları, duygulanımı denetleme sorunları ile ilgili belirtiler ve yoğun kişisel bağlılıklar temelde görülebilir.

Terk edilmeye karşı aşırı korku duyma, hep-hiç yasasıyla davranması, kimlik karmaşası, kendine zarar verici davranışlar, sürekli boşluk hissi, öfke patlamaları gibi belirtiler görülür.

Toplumda %2 oranında görülür.

Kadınlarda daha sıktır.

Genelde annelerinde de bu bozukluk vardır.

İleri yaşlarda düzelme olabilir.

Genelde 40 yaşından önce tanı konulur.

Psikoterapi temel tedavi şeklidir.

Ek ilaç tedavisi de kullanılır.

 

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Dramatik, duygusal, etkileyici davranış kalıplarının olduğu bozukluktur.

İlgi odağı olma beklentisi, baştan çıkarıcı davranma, fiziki görünümüne aşırı dikkat ve insanları kullanma, gösteriş, başkalarından kolay etkilenme ön plandadır.

%2-3 oranında görülür.

Kadınlarda daha yaygındır.

Baştan çıkarıcı özelliğe karşın cinsellikten korkma temel bulgudur.

Psikoterapi temel tedavi şeklidir.

 

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Kendini beğenme ve öz saygı ile aşırı ilgilenmenin olduğu bozukluktur.

Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, kendini karşısındakinin yerine koyamama, küstahlık temel belirtileridir.

Temelde anne ile çatışmalar yatar.

Tedavisi zordur.

Psikoterapi kullanılır.

 

Çekingen (Kaçıngan) Kişilik Bozukluğu

Çekingen ve utangaç kişilik yapısı belirgindir.

Kaçınganlık, yakın ilişkiler kuramama, eleştirilmeye aşırı duyarlılık, beceriksiz-küçük görüldüğünü düşünme, sosyal etkinliklere katılmama temel belirtileridir.

Toplumda %1 oranında görülür.

Temelde anababa eleştirilerinin etkisi büyüktür.

Psikoterapi özellikle grup terapisi tedavide kullanılır.

Yaygın etkilenmemiş durumlarda "Sosyal Fobi" tanısıyla tedavi edilir.

 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı ve boyun eğen kişilik yapısı belirgindir.

Başkalarından öğüt ve destek alma ihtiyacı, sorumluluk alamama, muhalefet edememe, inisiyatif kullanamama, tek başına kalamama temel bulgularıdır.

Kadınlarda sıktır.

Temelde ayrılık kaygısı/bunaltısı vardır.

Psikoterapi tedavide kullanılır.

 

Saplantı-Zorlantılı (Obsesif-Kompulsif) Kişilik Bozukluğu

Mükemmelcilik ve esnek olamama belirgindir.

Ayrıntılar üzerinde aşırı uğraşma, işin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmelcilik, eskimiş veya değersiz şeyleri saklama, cimrilik, katılık ve inatçılık hakimdir.

Erkeklerde daha yaygındır.

Ailesel geçiş olasılığı vardır.

İlaç tedavisi ve psikoterapi tedavide kullanılır.

 

Pasif-Agresif (Edilgen-Saldırgan) Kişilik Bozukluğu

Gizli bir şekilde bilerek engelleyici, erteleyici, inatçı ve yetersiz olmayla belirgin bozukluktur.

Pasif direnç, somurtkanlık ve kavgacılık, otoriteye karşı çıkma, şanssızlığından yakınma temel bulgularıdır.

Temelde anababada benzer problemler vardır.

Psikoterapi yararlıdır.

 

Depresif (Çökkün) Kişilik Bozukluğu

Karamsar, zevk alamayan, görev sorumluluğu olan, özgüvensiz ve kronik olarak mutsuz kişilerdir.

Keder, mutsuzluk, keyifsizlik, kendini küçük görme, düşünceli ve endişeli yapı, kötümser, pişmanlık duymaya eğilim temel belirtileridir.

Erken dönemde ana/baba kaybı, anababa yetersizliği temelde yatan sorundur.

İlaç ve psikoterapi yararlıdır.

 

Sadistik Kişilik Bozukluğu

İlişkilerine acımasız veya küçük düşürücü davranış hakimdir.

Adli olgularda yaygındır.

Sıklıkla anababa kötüye kullanımı vardır.

 

Kendine Zarar Verici (Yenilgin) Kişilik Bozukluğu

Kişiler yaşamlarını kötü sonuçlara yönlendirirler, yardımı veya iyi sonuçları reddederler, iyi sonuçlara doyumsuz yanıt verirler.

Alıntıların başlıklarına tıklarsanız

İlgili makalelere ulaşabilirsiniz.

 

Ben açıklamaları yapacaktım ancak makaleler hem yeterli ve hemde doyurucu.

 

Zaten ben belki yanlış bir tanımlama yapabilirdim korkusu vardı.

 

Umarım makaleler yardımcı olur.

 

Saygılarımla...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Kişilik bozuklukları,psikozda olduğu gibi bir hastalık sonucu ortaya çıkmazlar.Ancak gösterdikleri anomali ve sapmalar hem başkalarını hem de kendilerini şaşırtacak derecede gariptir.Kişilerin bu gibi davranış bozuklukları akıl hastalığına benzer özelliktedir.Kendilerine psikiyatrik tedavi uygulanması gerekebilir.Kişilik bozukluğu ile psikozu birbirinden ayırmak veya bu iki durumu sınıflandırmak için şöyle bir açıklama yapabiliriz:Bedeninde herhangi bir sakatlığı olan kişi biyolojik anlamda hasta değildir.Onun bedensel olarak anormal bir yapıya sahip olduğunu belirtiriz.Kişilik bozukluğu gösteren biri ise hasta olarak değil,anormal olarak gelişmiş kişi olarak sınıflandırılır.

*

Genetik oluşum,çocukluk çağlarında geçirilen herhangi bir ateşli hastalık,bir kaza sonucu yaralanma veya kötü beslenme gibi nedenlere bağlı olarak beynin kusurlu gelişmesi bazı kişilik bozukluklarının nedenidir.Bazı cinsiyet kromozomu anomalileri de toplum dışı davranışlara bağlanır.Örneğin cinsiyet kromozomları XXY faktörü içeren iri yapılı olan,saldırgan davranışlı ve normalin altında zekaya sahip bir erkek böyledir.Ancak kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında sosyal nedenleri de unutmamak gerekir.Çocukluk dönemlerinde çekilen yoksulluklar,aile içi kavgalar ve gerilimin yoğun olduğu ortamlar gibi nedenleri içeren çevresel faktörler verilebilecek örnekler arasındadır.

*

Kişilik bozuklukları türlerinden birisi toplum dışılıktır.Yaşantısının her alanında sürekli olarak toplum dışı ve suça yönelik davranışlar sergileyen bir kişi psikopat olarak adlandırılır.Bunların davranış bozukluklarında,bozukluğun kendini gösteriş biçimine ilişkin elde edeceğimiz somut veriler her zaman güvenilir unsurlar değildir,saptanmaları uzmanlık gerektirir.Bunlar,diyelim ki aşırı alkol alma sonucu çıkan rahatsızlıktan veya ruhsal çöküntü sonucu yapılan başvurular sırasında ruh hekimleri tarafından anlaşılır.Çoğu psikopatın aile çevresinin son derecede bozuk olduğunu söyleyebiliriz.Aile çevresinin bozuk olduğunu gösteren olgulara örnek olarak anne veya babanın alkolik olmasını,anne-babanın boşanmasını veya erken ölmeleri gibi olayları sayabiliriz.

Psikopatlığın ilk belirtileri çocukluk döneminin sonunda veya ergenliğin başlangıcında görülür.Aşırı tedirginlik,disipline karşı direnme,kendisinden küçük çocuklar ile hayvanlara eziyet gibi davranışlar sık görülen örneklerdir.Okul ortamında dersleri başarısızdır.İş hayatına atıldıklarında verimli olamazlar,güvenilir kişi değillerdir.Bir işyerinde devamlı çalışamazlar.Eleştirilere katlanamazlar.Duygusal ilişkileri sürekli değildir.Dolayısı ile evlilik hayatları kısa sürer.Psikopatların birçoğu eninde sonunda bir suç işler.

*

Diğer bir kişilik bozukluğu gelişmemişliktir.Bunlara yetersiz kişiler de diyebiliriz.Hem beden olarak hem da zihin olarak güçleri düşüktür.Olayların gösterdiği değişiklikler karşısında gereken esnekliği gösteremezler.En ufak bir baskı görmeleri durumunda bile karşı koyma özellikleri yoktur.Daha çocukluk dönemlerinin başındayken hem sinirli hem de bağımlı davranışları vardır.İncelenince anne-babalarının ya çok koruyucu ya da çok katı ve itici oldukları anlaşılır.Yetersiz kişiler aşırı derecede utangaçdırlar.Toplumsal ve cinsel davranışları çekingendir.Bu özellikleri nedeniyle kaçınılmaz olarak bencil ve içe dönük olurlar.Zaten yaşamlarının geri kalan dönemleri yalnızlık ve kaygı dolu olur.

*

Paranoyalı kişiler normalin üzerinde duyarlı ve alıngandırlar.Günlük olaylara normal birisinin gösterdiği tepki gibi değil de üst seviyede bir aşağılık ve hor görülmüşlük duygusuyla tepki gösterirler.Herhangi bir şeyin kendi hakkı olduğuna inanmışsa onu korurken herkesin kabul ettiği ölçüleri aşan şekilde aşırı hassas ve aşırı alıngan davranış gösterirler.

Coşku dediğimiz duygusallığı yüksek davranışlar herkeste zaman zaman görülen davranışlardır.Ancak coşkulu kişilikleri yapılarında süreklilik kazanan insanların ruhsal bozuklukları zaman açısından oldukça uzundur.Bunları gözlediğimizde ya hüzünlü ve kötümser ya da tam tersi bir tutum içinde olduklarını görürüz ve bu davranışları devamlıdır.İsterikli kişilerde ise tam tersine duygular yüzeysel ve değişkendir.Bunlar güvenilir kişiler olmadıkları halde başkalarından sevgi ve ilgi beklerler.

KAYNAK:

The Joy of Knowledge Encyclopaedia

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.