İçeriğe atla


Fotoğraf

köy enstütüleri


Bu başlığa 54 cevap verilmiş

#1 dogus1987

dogus1987

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 33 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 11:05

Cumhuriyetin bu ulvi projesinin amacı köyden gelen yetenekli çocukların
tam donanımlı olarak yetiştikten sonra tekrar köylerine dönerek geride kalan ve
okuma fırsatı veya olanağı bulmamışları eğiterek ülkenin okuryazar düzeyini yukarı
taşımayı amaçlıyordu. Köy Enstitülerinin o günkü eğitim yöntemi gününün en ileri
eğitim yönteminden daha donanımlıydı. Bu modelde teorik ve pratik eğitim birlikte
alınıyordu. Yalnız temel dersler değil, yaşama dair bütün konular bir bütünlük
içinde işleniyordu. Bir taraftan güçlü bir tarih eğitimi yanında tarım, el işi ve
güzel sanatlar ile yurttaşlık bilinci ve ulusal bilinç kazanıyorlardı, diğer
taraftan dünya klasiklerini okuyarak, müzik dinleyerek, tiyatro yaparak dünya
değerleri ile tanışıYORLARDI.


KÖY ENSTİTÜLERİN NE ZAMAN KURULDU
Cumhuriyeti kuran çağdaş aydın kadrolar eğitimin öncelikle köylerden başlaması
gerektiğini belirleyerek bunu köylere indirgemeyi benimsemişlerdir. En büyük
eserleri ise Köy Enstitülerinin kuruluşu idi. Çok değişik ve çarpıcı bir girişim
olan Köy Enstitüleri hareketi belki de dünyaya örnek bir projedir. Ne yazık ki halen
önemi yeterince anlaşılamadı. Köy Enstitülerinin başlıca amacı kırsal alanı
kalkındırmak, köylüyü eğitmek ve eğitmenlerle köylüyü üretici duruma getirmekti.
Çünkü Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ülkemizde okur yazar oranı neredeyse yok
denecek kadar çok düşüktür. Özellikle kadınlarda ve köylerde durum daha da kötüdür.
Bu tablo karşısında Atatürk ve arkadaşları yeni rejimin ruhunu ve düşüncesini köye
de ulaştıracak bir eğitsel devrim hareketini başlatırlar. Gerçek anlamda devrimci
bir hareket !
olan Köy Enstitüleri hareketi yalnızca köyün maddi kalkınmasını değil, aynı zamanda
ve daha önemli olarak köy insanını bilinçlendirmeyi, onu hiçbir kuvvetin istismar
edemeyeceği modern bir kırsal yaşam biçimine kavuşturmayı amaçlar. 17 Nisan 1940'da
"Köy Enstitüleri" kurulmaya başlanır.
AMAÇ NEYDİ?
Köy Enstitülerinde yaşam, dönemin öğretmen ve öğrencilerinin anlatımı ile tam
"birliktelik, katılım, yetki" ve "sorumluluk" eksenlerine oturtulmuştur.
Enstitülerde kararlar yönetici-öğretici-öğrenci üçlüsünün katkı ve onayıyla alınır.
Okul yöneticileri ile öğrenciler her konuyu tartışabiliyorlar. Enstitülerin
kuruluşunda Atatürk politikası uygulanmak, tarıma elverişli arazilerin seçilmesine
özellikle özen gösterilir. Eğitim anlayışı açısından Köy Enstitüleriyle diğer
okullar arasında çok önemli nitelik farkı bulunmaktadır. Köy Enstitülerine eğitim
anlamında yüklenen sorumluluk ağır ve anlamlıdır. Köy Enstitülerindeki anlayış o
dönemde "Eğitim, Üretim içindedir" şiarıdır. Hep beraber ülkeyi kalkındırmak için
üretmek ve hayata birlikte bakmaktır.
Cumhuriyeti kuran genç kadro büyük çoğunluğu köylü olan ve aynı oranda okuma yazma
bilmeyen toplumu kısa yoldan okuryazar yapmak istiyorlardı. Bu proje aynı zamanda
ülkemizin çağdaşlaşma ve modernleşme projesi idi. Yine genç cumhuriyet kadrosu
demokrasiyi altın tepside sunmuş ve yaşaması için altının doldurulması gerektiğinin
farkındaydı. Onun için demokratik bir yapılanmanın zorunlu olduğunun farkındaydılar.
Bunun başarılması için de çok yönlü yetişmiş, özgüveni gelişmiş, karşılaştığı sorunu
çözebilen yetenekli ve zeki köy çocukları ile işe başladılar. Eğitim ve öğretim
sorun çözmeye yönelikti. Özellikle Türkiye gibi halen köy kökenli ve tarıma dayalı
yapılarda modelin önemi çok sonradan daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü köy çocukları bu
modelde hem eğitiliyor hem de geleceklerini hazırlıyorlard D. Küçücük çocuk
köyünden geldiği gibi üretimin içerisinde, kendi okulunu kendisi yapıyor, koyun
güdüyor, müzik yapıyor, klasik eserler okuyor. Kendisine koyun gütmesi söylenen
çocuk artık sorumluluk almış olmakta ve kendi sorumluluğunu ve bilincini oluşturmak
zorunda. İsmet İnönü Hasanoğlanda yol kenarında koyun güden çocukların azıklarında
ekmek parçasının yanında klasikler görünce aradığını bulduğunu ve gelecekten umutlu
olduğunu belirtir.
Duvar ören, tarım yapan, marangozluk, demircilik yapan, aynı zamanda dünya
klasiklerini okuyan ve müzik yaparak ruhunu güzelleştiren mutlu insanları
yetiştiriyordu. Bilindiği gibi bu şekilde yetişen çocuklar kendilerine güveni olan,
mutlu ve üretken insanlardır. Ancak bugün özgüveni eksik, çok sayıda insanın mutlu
olmadığı ve kimseye güvenmediği bilinmektedir. Karşısındakine güvenmeyen kendisine
de güvenemez. Kendine ve karşısındakine güvenmeyen de demokrat olamaz (Erdal
Ataberk). İşte Cumhuriyetin genç kuşağı üreten, paylaşan ve dönüştüren demokrat
insanlar yetiştirerek ülkenin modernizasyonunu hedefliyorlardı. Bu, onların ülkenin
geleceğine ilişkin TEMEL FELSEFELERİ İDİ.

ÇAĞININ EN İLERİ EĞİTİM MODELİDİR
Köy Enstitüleri eğitim modeli bireyler olayların farkına varılabilirliğini
kazandırıyordu. Kendi bilincine varan, ülkesinin ve dünyanın değerlerinin farkına
varır. Bu da yurttaşlık bilincini yaratır. Ancak ülkemizi bu duruma getiren soğuk
savaş mantığı sahipleri ülkemizin geleceğe yönelik yetişmiş insan yetiştirme
projesini erken fark ettiler ve engelleyebildiler.
Köy Enstitüleri aslında ülkemizden tam algılanmadan dünyada yankı bulmuştu.
"1950'li yıllarda Londra'da
toplanan Asyalı öğrenciler konseyi toplantısında konuşan UNESCO başkanının
Türkiye'nin yani Tonguç hocanın Köy Enstitülerinin önemini vurgulayan bir konuşma
yaptığını belirtiyor. Toplantıda UNESCO başkanının Birleşmiş Milletlerde Köy
Enstitüleri ile ilgili bir çok belgenin ve dokümanın olduğunu ve örnek
gösterildiğini vurgular. Tabii bu büyük projenin çıktıları olan eğitmenler
gittikleri köylerde hemen işe sarılır, köylüleri eğitmeye başlar. Ülkenin her
tarafına yayılan eğitmenler bir taraftan okuma yazma öğretir, diğer taraftan
doğrudan köylülerin üretim artışına yönelik pratik işlere girişirler. Kısa sürede bu
eğitmenlerin gittiği köylerd!
e sosyal faaliyet artar. Köylerde tiyatro bile kurulur, köy kahvelerinde okuma
odaları açılır. Bugün ülkemizin köy kökenli okumuş kişilerinin genelde bu tür
eğitmenlerin bulunduğu ortamdan geldiğini göreceksiniz. Bu konuda araştırma yapmış
bir okurumdan aldığım bir e-posta iletisinde "Köy Enstitüleri açıldığında zamanın
Amerikan hükümetinin hazırladığı istihbarat raporunda "Dikkatli olun Türkler büyük
bir eğitim atılımıyla geliyor" denilmektedir
.DEMEK İSTEDİĞİM TAM MANASIYLA BU.ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE KÖY ENSTÜTÜLERİ KAPATILMIŞ,KÖYLÜ YİNE SEFALETE,********* SÜRÜLMÜŞTÜR.Köy Enstitülerinin kapanması
ülkemizin bağımsızlık politikasının kırılma noktası ve miladı olarak görülebilir.
Bu tarihten sonra eğitimin dokusu ve felsefesi değişmiş, köylere kültürel ağırlıklı
eğitim yerini ezberci eğitime bırakmıştır. Cumhuriyetin temel hedefi olan köylüyü
aydın çiftçi durumuna getirmek yerine sahipsiz, kendi sorunlarını devlete
iletemeyecek kadar yalnız ve aciz bırakılmış, çaresiz durumda görmek hepimizi rahatsız etmektedir.

BATI BU MODELDEN NEDEN KORKTU
1940'lı yıllarda üniversitelerin özerkliğinin başladığı dönem Hasan Ali Yücelin Köy
Enstitülerinin kurulduğu döneme denk gelmektedir ki bu dönemde UNESCO tarafından
dünyaya Türk eğitimi model örnek olarak gösterilmektedir. Türk eğitim tarihine
bakıldığında Cumhuriyetin eğitim projesinin bu dönemde şahlandığı, ancak çok kısa
sürede önünün kesildiği görülmektedir. Bu dönemden sonra soğuk savaş anlayışı ile
ülkemizin önüne konulan süreç sonucu insanlarımız birbirine düşürüldü toplumun en
dinamik kesimi olan üniversite gençliği ağırlıklı olarak olaylara da taraf oldukları
için üç kez ülkede darbe yapıldı ve her seferinde üniversiteler sorunların merkezi
olarak gösterildiği için üniversiteler zaptü-rapt altına alınmaya çalışıldı.
Köy Enstitüleri temel esperisi, bu eğitim modeli kişinin kendi farkına
varılabilirliğini kazandırıyordu. Anlıyor, düşünüyor, sorguluyor ve üretiyor.
Yaptığı işin verdiği mutluluk ile yaşamına anlam katabiliyordu. Maalesef ülkemizin o
gün bu kazanımı koruyamadı. Çünkü o dönemde toplumun eğitim düzeyi, demokrasiyi
sindirme bilinci, batının baskısı sonucu bu proje ortadan kaldırıldı. Bugün bizler
Köy Enstitülerini okuyunca hayıflanıyoruz ancak yakalanan fırsatların
değerlendirilmemesi kaçan trene benziyor. Toplum olarak o dönemde neye sahip
oldu
Bu model şimdi bütün dünyada tartışılan yüksek öğretimde probleme dayalı
öğretme modeline çok benziyor. Ayrıca AB nin yüksek öğretimde başlattığı Leonardo
Da Vinci siteminin yıllar önce uygulandığı bir şeklidir. ğumuzun farkında değildik. Bugün de farkında olduğumuz inancında değilim.

#2 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 16:12

Köy enstitüleri halktan kopuk jakoben ve baskıcı bir döverek admlaştırma projesidir, bu yüzden tarihin derinliklerinde mesut bir uyku içerisindedir...

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#3 Asfalt

Asfalt

  Genç Üye

 • Yasaklanmış
 • PipPip
 • 401 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 16:35

Bozan şimdi bizde uygulanan sistemin güzelliklerinden bahsedebilirmi?.....

#4 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 16:39

Bozan şimdi bizde uygulanan sistemin güzelliklerinden bahsedebilirmi?.....Tabii mesela köy enstitüsü sistemi yok bak bu güzellik yeter..
Bu arada ne zamandan beri 2 yanlış bir doğru ediyor ??


bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#5 Asfalt

Asfalt

  Genç Üye

 • Yasaklanmış
 • PipPip
 • 401 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 16:49

Köy enstütülerine karşı olmanın siyasal bir nedeni olmalı. Bunu geçelim ama kaldırılan
bir uygulamanın yerine getirilen sistemin sağlıklı olması gerekir değilmi. ÖSY de yüzbinlerce
insanın sıfır çekmesibir tesadüf olmasa gerek. Ben sizi anladım sayın Bozan bir türlü doğruyu
bulamadık demek istiyorsunuz. Ama yanlış daha baştan yanlış.

Kişisel görüşüme gelince. Köy enstütüleri bu ülkenin birer yüz akıydı. Malüm siyaset adamları
bunun zaralarını ölçüp biçtiler ve bu üretken kurumları kapattılar. Ne diyelim ne kuzgun başa
ne kuzgun leşe.......

#6 dogus1987

dogus1987

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 33 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Temmuz 2006 - 22:43

Hiçbir zaman halkın bilinçlenmesini istemeyen zihniyet,hala yetersiz beyinlerin içinde yaşıyor.

#7 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 17 Temmuz 2006 - 01:52

Sizlere iyi DÜNler diliyorum..

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#8 samed nazım

samed nazım

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 1 İleti

Gönderi Tarihi: 17 Temmuz 2006 - 22:13

Köy ensütüleri çağının ilerisinde bir projeydi.Ama alışık olduğumuz gibi herkes kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor.Kimse araştırma ihtiyacı duymuyor.Benim siyasi görüşüme uygun değilse işe yaramaz mantığından kurtulalım artık.Bu ülke için iyi niyetle çalışan herkese minnet duymalıyız.Köy enstütüleri bu ülkenin aydınlanması için yakılmış kocaman bir ateşti.Karanlığı sevenlerce söndürüldü.

#9 Damien

Damien

  Genç Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • PipPip
 • 225 İleti

Gönderi Tarihi: 18 Temmuz 2006 - 00:09

tabi zaten köy enstitülerinden kötü ne vardı ki memlekette zamanında..
çağdaş eğitim verdikleri için kötüydü zaten.
eğitim seviyesini yükselttiği için de kötüydüler.
köylünün en azından çağdaş eğitim almasını sağladıkları gibi, köyden kente göç gibi bişeye de sebep olmadıkları için kötüydüler.
sonra, memlekete bilinçli adam yetiştirdikleri için de kötüydüler. daha ne diyeyim ki.
"O kendi halindeki odada bütün gençliğin bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu. Ne saray, ne şöhret, ne herhangi bir kudret onun bu odadaki büyüklüğüne yaklaşabilir."

#10 muzaffer 1905

muzaffer 1905

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 70 İleti

Gönderi Tarihi: 21 Temmuz 2006 - 15:17

Köy Enstitüleri , Halk Evleri birer komunist yetiştirme merkezleri haline gelmiştir..Kim kapatmışsa ellerine sağlık..Biraz geniş düşünmeyede çalışın arkadaşlar , ister Atatürk kursun ister başkası , bunlar kökü dışarda etkili bir azınlığın ülkeye toktirinler salmasının çabalarıdır.
Tasalanmayın , gevşeklik göstermeyin , Mü'min iseniz üstünsünüz!
Mü'min kafire teslim olmaz , izzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih eder..


http://www.islamustu...com/index2.html

#11 dogus1987

dogus1987

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 33 İleti

Gönderi Tarihi: 21 Temmuz 2006 - 20:28

Ne kadar bilgisizce ******* konuşuyosun muzaffer arkadaşım.Cevap yazarken hiç araştırmak gibi birşey aklına geldi mi acaba.Araştırsaydın ilk mezunlardan sonra toprak veriminin arttığını,okuma yazma oranının katlandığını,toprakların ağaların elinden köylüye geçmesini kısacası cumhuriyetin yerine oturduğunu görürdün.Bırakın artık bu hikayeleri.Benim bunları yazma amacım sadece "Türkiyede eğer faydalı birşeyler varsa mutlaka engellenir"tezimi doğrulamaktı.Aynı şeyleri uçak fabrikalarında da görmek mümkün.Şimdi o fabrikadaki işçiler komunistti deseniz şaşırmam.Atatürkü en sevmeyen ülke TÜRKİYE'dir.Bunu anlamak için sadece BAŞBAKANLARI İncelemek yeterli.ATATÜRKE NE KADAR HAKARET EDEN ADAM VARSA HEPSİ BAŞBAKAN OLMUŞTUR.ATATÜRKÜN yaptığı hiçbir şey yanlış değildi.Buna KÖY ENSTÜTÜLERİ de dahil.Zaten kapatılmasının nedeni de bu.ZARARLI OLSAYDI EMİN OL Kİ KAPATILMAZDI

#12 grejuva

grejuva

  Genç Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • PipPip
 • 159 İleti

Gönderi Tarihi: 21 Temmuz 2006 - 21:41

Köy Enstitüleri , Halk Evleri birer komunist yetiştirme merkezleri haline gelmiştir..Kim kapatmışsa ellerine sağlık..Biraz geniş düşünmeyede çalışın arkadaşlar , ister Atatürk kursun ister başkası , bunlar kökü dışarda etkili bir azınlığın ülkeye toktirinler salmasının çabalarıdır.

çağdaşlaşmaya çalışan herkesi komünist olmakla itham etmek komedisini mi yazayım,atatürk'ün kendi eliyle dış mihraklara yardım ve yataklık edecek, görüşlerini empoze edecek bir kurum kurduğu düşüncesine mi güleyim, doğru dürüst araştırmadan tek taraflı (kim geniş düşünüyor acaba) yapılan yorumlara mı karşılık vereyim hala karar veremedim.
bir çok alanda çok iyi temelleri köy ens. ve oranın öğrencileri atmıştır.
evet aslında haklısınız bir sürü saçma sapan okul açmalı sistemi berbat etmeli hatta sistem adına hiç bir şey bırakmamalıyız. yoksa mazallah ülkeyi komünizm tehlikesinden nasıl koruruz :angry:

#13 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 02 Ağustos 2006 - 23:15

çağdaşlaşmaya çalışan herkesi komünist olmakla itham etmek komedisini mi yazayım,atatürk'ün kendi eliyle dış mihraklara yardım ve yataklık edecek, görüşlerini empoze edecek bir kurum kurduğu düşüncesine mi güleyim, doğru dürüst araştırmadan tek taraflı (kim geniş düşünüyor acaba) yapılan yorumlara mı karşılık vereyim hala karar veremedim.
bir çok alanda çok iyi temelleri köy ens. ve oranın öğrencileri atmıştır.
evet aslında haklısınız bir sürü saçma sapan okul açmalı sistemi berbat etmeli hatta sistem adına hiç bir şey bırakmamalıyız. yoksa mazallah ülkeyi komünizm tehlikesinden nasıl koruruz :angry:Tekrar ediyorum, köy enstitüleri jakoben baskıcı bir yukardan aşağıya adam etme projesidir, en az Cumhuriyet mecmuası kadar halktan kopuktur, bu yüzden tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çııkmıştır..

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#14 grejuva

grejuva

  Genç Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • PipPip
 • 159 İleti

Gönderi Tarihi: 02 Ağustos 2006 - 23:41

peki bu kadar kötüydü, onun yerine iyiliğe dair ne yapıldı?

o en azından ürün çıkartabiliyordu, ya şimdi?

#15 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 02 Ağustos 2006 - 23:47

peki bu kadar kötüydü, onun yerine iyiliğe dair ne yapıldı?

o en azından ürün çıkartabiliyordu, ya şimdi?daha evvelde söylemiştim 2 yanlış bir doğru etmez bu birrr.
ikincisi kötü de olsa serbest eğitim baskıcı eğitimden üstündür, serbest eğitimde binde bir de olsa adam çıkar baskıcı eğitimde sadece kalıp adam çıkar..( kalıp adam yerine bir laf vardı da uyarı yemeyelim gece gece )

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#16 grejuva

grejuva

  Genç Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • PipPip
 • 159 İleti

Gönderi Tarihi: 03 Ağustos 2006 - 00:02

sen yönünü çoktan çizmişsin bozan,ne dense nafile. hadi sana serbest eğitimler...

(bu arada sabırla iyi adam çıkmasını bekleyeceğim...)

#17 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 03 Ağustos 2006 - 23:25

sen yönünü çoktan çizmişsin bozan,ne dense nafile. hadi sana serbest eğitimler...

(bu arada sabırla iyi adam çıkmasını bekleyeceğim...)Sevgili dostum madem sen konuyu kapatan yazını yazdın ben de kapatayım konuyu..
köy enstitüleri, yukardan aşağıya yapılanmayı savunan zorla adama etme projesidir, boş bir adam olan arnavut enver hocanın eğitim metodudur. ( enver hocacılar diye militan bir gurup bile vardı bu ülkede o zamanlar beee)
Bölge bölge örgütlenilmişti, Hatay, Adana, Ankara, İzmir ilk aklıma gelenler...Köylülere kızlı erkekli yatılı okullu olan bu okullara öğrenci yazdırılırken dönmemesi caymaması için senet imzalatılırdı . Köylü artık çocuğunu geri alamazdı nokuldan. haaaa geri almak için takımını tarlasını satanlarda olmadı değil...Boış bir çabaydı. Tutmadı. Antidemokratik bir uygulamaydı. Tarihe gömüldü. meselenin özü budur. Size toplantılarda bunları anlatmazlar belki ama dayakla adam olunsaydı nice merkepler adam olurdu. Jakobenlerin bunu anlamsı zaten çok gecikmedi...herneyse bu hikaye burada bitti...

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#18 Misafir_CYRANO_*

Misafir_CYRANO_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 03:27

Sevgili dostum madem sen konuyu kapatan yazını yazdın ben de kapatayım konuyu..
köy enstitüleri, yukardan aşağıya yapılanmayı savunan zorla adama etme projesidir, boş bir adam olan arnavut enver hocanın eğitim metodudur. ( enver hocacılar diye militan bir gurup bile vardı bu ülkede o zamanlar beee)
Bölge bölge örgütlenilmişti, Hatay, Adana, Ankara, İzmir ilk aklıma gelenler...Köylülere kızlı erkekli yatılı okullu olan bu okullara öğrenci yazdırılırken dönmemesi caymaması için senet imzalatılırdı . Köylü artık çocuğunu geri alamazdı nokuldan. haaaa geri almak için takımını tarlasını satanlarda olmadı değil...Boış bir çabaydı. Tutmadı. Antidemokratik bir uygulamaydı. Tarihe gömüldü. meselenin özü budur. Size toplantılarda bunları anlatmazlar belki ama dayakla adam olunsaydı nice merkepler adam olurdu. Jakobenlerin bunu anlamsı zaten çok gecikmedi...herneyse bu hikaye burada bitti...

bozan


şimdi bu arkadaşımızın yazdıkları tamamıyla yalandan ibarettir. hemde tartışmasız bir şekilde.

zira bu vatandaşın köy enstitüleri için jakoben di bilmemneydi demeside komikten ötedir. O halde ilkokulun zorunlu olmasıda jakobenizm di.

bu anlattıklarıda şey hikayelerine benziyor, "Moskofta sokakta çengeller var, çocukları oraya asıp etini kesip dağıtıyorlar millet yesin diye". aynen bir devrin, korku hikayeleri gibi. Köy enstitüleri birer EĞİTİM kurumuydu. Mesleki eğitim verilirdi oralarda. Fakir Baykurt gibi bir yazarın köy enstitüsünde yetişmiş olması belki, sabit beyinlere bir fikir verebilir.

Köy enstitülerinin Enver Hocanın metodu olduğu ise ya cidden kuyruklu yalan. bu sadece, bir arkadaşın belirttiği gibi siyasi fikri açısından cumhuriyetin bu tür açılımlara karşı olmanın verdiği karalama mantığı.

Zira bu vatandaş Enver Hoca'Nın projesidir der, ve yalan söyler çünkü köy enstitüleri 1940 da açılmıştır Türkiyede. Enver Hoca ise 1946 da Arnavutlukta iktidara gelmiştir. Yani Arnavutlukta Enver Hoca'Nın iktidara geldiği yıl zaten Türkiye de köy enstitüleri kapatılmıştır.


bu vatandanş Köy Enstitülerinin Türk modeli olduğu ve dünyada bir ilk ve bir önek model olduğunu hadi bilmez de. Neyin ispatı çabasıdır da böyle yalanlar söyler, anlamak mümkün değil.

Köy enstitüleri, tarım, hayvancılık, kümesçilik, halı dokumacılığı, nakışçılık, edebiyat, müzik , resim gibi alanlarda eğitim veren kurumlardı.

ve bu eğitimler daha çok Usta-Çırak usuluyle olurdu. mesela Aşık Veysel saz dersleri verirdi.

tarihe gömülmesi ise, bilinçlenen köylü gençlerin, yerel hukuksuzluklar, ve Ağaların gayri hukuki davranışları karşısında seslerini çıkarmasıyla olmuştur. Zira o yıllarda taşra da dilekçe yazmayı bilmek bile çok büyük bir şeydir. Demokrat Parti nin kurulduğu günden beri en büyük destekçisi olan Ağa tayfası, bu tablodan duyduğu huzursuzlukla büyük kulisler yapmıştır. Neticesinde köy enstitüleri kapatılmıştır. Köy enstitülerinin açılması ve yayılması değil kapatılması bu gün Cumhuriyet tarihinde ki anti demokratik ve gerici icraatlardan birisi olarak anılır.

Köy enstitüleri kapatılmamış olsaydı en azından belki bu vatandaş, Köy enstitülerinin açılış tarihiyle, Enver Hoca nın iktidara geldiği tarihi bilirdi.

bu forumda, aslını bilen çıkmaz sanarak işkembe-i kübraya yüklenmeyelim.

#19 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 10:35

Hayda bree. yakala kısbetten...
Tekrar ediyorum yukarıda ne yazdığına iyice bakmadan aşağıya yazı yazmak alışkanlığını bırakalım. Arnavut boş enverin iktidara gelmesi ile enstitünün bir ilgisi yoktur üstte öyle bir savda yoktur üstteki savuın açılımı basitttir ; döverek adam etme projesi enver hocacıların bir iddiasıdır öylede kalmıştır.. Halkı anlamadan halkçılık yapan bir sol örgütlenmenin Türkiyedeki bir uzantısıdır...
bakın Kemal Tahir nasıl yorumlaşmış ;
Devlete verdiği bu öneme rağmen Kemal Tahir devleti kutsallaştırmamakta, yanlış siyasetçilerin kötü yönetiminde devletin halkına ters düşebileceğini de ifade etmektedir. Bunu tipik bir örnek olarak, Bozkırdaki Çekirdek adlı romanında ‘köy enstitüleri’ni göstermektedir. Burada işlenen konu, devletin köylünün içinden rejimin bekçileri olarak seçtiği eğitmenlerle köylüyü köyünün içinden içinde zaptırapt altında tutma girişimidir. Kemal Tahir’e göre, Türk toplumunun bünyesine yabancı olduğu “enstitü” adından da anlaşılan, köylünün adını doğru dürüst telaffuz bile edemediği bu girişim, Batı’dan esinlenen baskıcı bir devlet modeli arayışı idi. Başarısızlığa uğraması kaçınılmazdı. Nitekim arkasında acılar bırakarak öyle de oldu.
Biz de aynı fikri savunuyoruz hem de sonuna kadar, görünüşte hoş ve fakat gerçekte boş olan enstitü dalgası tarihe gömülmüştür zira her jakoben uygulama gibi toplumun kendi gerçekliğinden uzaktır.. jakobenlik, darbecilkik, tehlikecilik ruhu ancak savaş kadar ahlaksızlıktır, köy enstitüleri de ahlaksızca bir uygulamadır bu yüzden tarihteki yerini almıştır, arnavut boş enver gibi...Bütün sağ gösterip sol vuran yani gavurcası nasyonal sosyalist olan oluşumlar gibi... Bunu savunanlar gibi...

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#20 Misafir_CYRANO_*

Misafir_CYRANO_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 10:56

enstitü dalgası tarihe gömülmemiştir. ağa tayfasının yoğun kulisi, ve" gomonist yetiştiriyorlar " iddialarıyla kapatılmıştır.

yukarıdan aşağı eğitim ne demek ya :)

aşağıdan yukarı eğitim de mi var. Köy enstitülerinde her dersin ustaları, sanatçıları usta çırak ilişkisine dayanan bir eğitim modeli sunuyorlardı.

misal aşık veyselin saz eğitimi vermesinde jakobenizm ne alaka.

Cumhuriyetin yarattığı ve nefret uyandıran olguları karalamak için. argüman yakıştırmasına hiç girmeyelim.

Komik cidden Yukarıdan aşağı eğitim.

aşağıdan yukarı eğitim hangisi oluyor.

Köy enstitüleri başarısız mı olmuş ?. nedir bu başarısızlık ?

Kemal tahir romanında böyle yazmış olması mı dayanak. Neymiş halk adını söyleyemiyormuş . vay be . Halk Demokrat Parti'nin de adını söyleyemiyordu Demirkırat diyordu.

Kemal Tahir'İn bir dönem sonra üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş her şeyi yerden yere vurma hastalığı, edebiyat dünyasında çokça alaya alınmıştır.

Cumhuriyet, Anadoluda ciddi bir sorun olan eğitimsizliği gidermek için, tam taşra yapısına uygun bir eğitim modeli geliştiriyor. Öğrenciler tarım eğitimi alıyorlarsa. öğlene kadar ders alıp öğleden sonra köyün tarlalarında çalışıyorlar.

Ülkenin yetişkin sanatçıları, yeteneği olan öğrencilerin yeteneğini geliştirmesi için kendi köylerinde eğitim veriyor onlara.

Okuma yazma oranı patlıyor.

Ama bunun adı jakobenizm oluyor. gerçi köy enstitülerine jakobenizm dendiğinide ilk bu zattan duydum ya. Ki eminim köy enstitülerini mesela Menderes açmış olsa. şimdi bu zattan tam tersini dinlerdik :)

Köy enstitüleri. Her köyden belli sayıda çocuğun ailelerinden zorla alınıp. medreselere kapatılmasından sonra, anadoludaki ilk yaygın eğitim hareketidir. Ve dünyada bir model olmuştur, mesleki eğitimde.

Bu eğitimin verilmesinde bazı kafalar, nasıl bir sakınca görür, nasıl bir kaygı duyar buna gelirsek. daha önce belirtmiştim.

Köylere kasabalara yol giderken, ardından jandarma gelir diye, yol işçilerini katlettiren, o çevrede yol inşaatında çalışan işçiler için ölüm emri veren, ağaların olduğu taşrada, köylü gençlerin okuma yazma öğrenmesi, bilinçlenmesi, herşeyi bırak dilekçe yazabilmesi birileri için elbet tehlike olmuştur.

bu zatta nasıl bir mantık yaratırki köy enstitüsü yalanlar bitmez. birde o yıllarda türkiyede enver hocacılar grupları varmış. zat bir 35 yıl geriden geliyor. enver hocacılar 75 lerde vardır 40 larda değil :)

#21 bozan

bozan

  Kıdemli Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPip
 • 1.256 İleti

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 11:13

Bu Zattan size yanıtlar ;

1. Enver hocacılar adlı boş gurupla ilgli bunlar 1930larda vardı falan demedim istersen hiç demogoji yapmayalım...,
2. Köy enstitüleri tepeden inme bir harekettir dedim..Köylüyü anlamadan, onu bir maymun görüp yetiştirmeye çalışma projesidir. ( içerisinde darvinizmin ilkelerini taşıdığından maymunu kullandım lüğtfen silinmesin, küfür ya da hakaret amaçlı değildir. ) Köylü onlara göre adam edilkmesi gereken beyni boş bir levha olan unsurdu. Onagöre hareket ettiler, çocuklarını geri almasınlar diye senet imzalattılar...Komün bir eğitim modeli benimsediler, hep beraber tarlaya hep beraber saza hep beraber okumaya vesaire..herşeyi öğretmeye çalıştılar bunun sonucunda hiçbirşeyi anlatamadılar.
3.Halka eğitilmesi gerekli bir alet gözüyle baktıklarından halk tarafından benimsenmediler..
4. Menderes gelince yine yanılıyorsun dostum.. Köy enstitüleri menderesle başlasaydı aynı şeyleri söyleyecektim. Menderes siaysi uygulamalarında inönü kadar jakobendir, buna hiç itirazım yok. benim menderes olayına itirazım atanmışların ve darbe şakşakçılarının tesiri ile seçilmiş bir başbakanın asılmasdadır. Demokrasi için kötü olmuştur, en kötüsü olmuştur... yani ben bildiğin çeşitleriden değilim dostum doğru neyse o...
5. gelelim enstitülere yineliyorum kemal abinin de dediği gibi enstitü bir gerici,yobaz ve baskıcı ahlaktı. bu yüzden ortadan kalktı.

bozan

'UZAK VE MAİ GÖLGELİ BİR BELDEDEN CUDA KALARAK
BU NEFY-İ HİCRE MÜEBBED BU YERDE MAHKUMUZ'
Bozan ( Blogum )

#22 commandante

commandante

  Genç Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • PipPip
 • 140 İleti

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 13:41

Köy Enstitüleri , Halk Evleri birer komunist yetiştirme merkezleri haline gelmiştir..Kim kapatmışsa ellerine sağlık..Biraz geniş düşünmeyede çalışın arkadaşlar , ister Atatürk kursun ister başkası , bunlar kökü dışarda etkili bir azınlığın ülkeye toktirinler salmasının çabalarıdır.


köylünün, proleteryanın bilinçlenmesi nedense işinize gelmiyor tekerinize taş mı koyuyor acaba
YARIN BİZİMDİR!

BİLİM NEHİR HİZMET DENİZDİR

#23 ANTİ ŞAHVELİ

ANTİ ŞAHVELİ

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 90 İleti

Gönderi Tarihi: 04 Ağustos 2006 - 21:37

Siz şimdi gençliğin diyalektik metaryalizme , düşmanlarımızın içimizde var edip beslediği akımlara katılmalarına , hem kendi dünyalarını hem başkalarınında dünyalarını ve ebedi ahiret hayatlarını kaybetmelerine , ülkesinin yönetimini ülkemizin düşmanlarının belirleyip o mevkiye getirdiği kişilerin eline geçmesine çalışmalarına , onların bu yola düşmelerine sebep olan KANDIRMA VE ÇEKME amaçlı söylemleri kafalarına yüklemelerine biliçlenme mi diyorsunuz???
Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne,
Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne.. Mehmet Akif Ersoy

#24 dogus1987

dogus1987

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 33 İleti

Gönderi Tarihi: 06 Ağustos 2006 - 00:40

Bazen oturup düşünüyorum.Acaba bu arap ve kürt partisine oy verebilecek kadar geri kafalı insanlar nerden çıkıyor diye.Ama kızmamak lazım onlara.Çünkü bu ülkeye bişey vermek isteyen adamlar her zaman hor görülür,yerilir,yeri gelir kör testereyle doğranır.Adam utanmasa ATATÜRK'te komunistti diyecek ya.Ama onun haddine mi.Zaten baştaki arkadaş ATATÜRKE hakaretten kazandığı oylarla başbakan olmadı mı.
Yine söylüyorum bu araştırma için yıllardır uğraşıyorum.Çoğu arkadaşıma tezleri konusunda yardımı olmuştur.Öyle çıkıp elinde çayınla atatürk şöyledir böyledir diycek adam karşıma çıksın.Ülkeyi siz ve sizin gibiler yönetebilir ama tapusu hala bizim elimizde.
Yalancılıkla,sahtekarlıkla değil, harbi harbi gerçeği bilenler çarpıtmadan yazsın.Köy enstütüsünü Cumhuriyet mecmuasına benzeten,Köylüye köle,gerizekalı muamelesi yapan adamlar gelmiş burada nutuk atıyo.
Köy enstütüleri hala İNGİLTERE'de ve sömürgesi HİNDİSTANDA uygulanıyo.BU adamlar sizin kadar işi bilmiyomu.BLAİR'de mi komunist.Türkiyenin dünyada alkışlana 3 olayı bugün yaşamıyo.
1-KÖY enstütüleri(kuran:M.K.ATATÜRK)(kapatan ADNAN MENDERES)-asıldı
2-Uçak fabrikalrı (kuran:M.K.ATATÜRK)(kapatan ADNAN MENDERES)-
3-Cumhuriyet

#25 politika

politika

  Süper Üye

 • Φ Süper Üye -
 • 11.092 İleti

Gönderi Tarihi: 06 Ağustos 2006 - 20:08

Köy Enstitüleri , Halk Evleri birer komunist yetiştirme merkezleri haline gelmiştir..Kim kapatmışsa ellerine sağlık..Biraz geniş düşünmeyede çalışın arkadaşlar , ister Atatürk kursun ister başkası , bunlar kökü dışarda etkili bir azınlığın ülkeye toktirinler salmasının çabalarıdır.

köy enstitüleri cagdas bir atilimin eseriydi,köylülerimizi egitmek osmanlinin küflendirdigi beyinleri tazelemek ve cagdas insanlar yetistirmek icin kurulmus bilim odaklariydi.fasist zihniyetlerin kurbani olmadan önce bircok büyük insan yetistirmistir.Türkiyenin kalkinmasini türk köylüsünün bilinclenmesini hazmedemeyen cevrelerce bu egitim yuvalarina türlü türlü iftira ve yakistirmalar sonucu köy enstitüleri kapatilmistir.ayni zihniyet bugünde Amerikadan icazet alan hocaefendilerin izinde giderek görsel ve yazili medyada türk insaninin beynini yikama ve Laik cum huriyete karsi yönlendirmektedirler.
saygilarla

Türkiyede bilinen bir kesim tarihler boyunca her yenilige karsi cikmis bu yenilige önayak olanlar ise hep kaliplasmis kliselesmis sözlerle hakaretlere ugramislardir*Komünistler,solcular,vatansizlar*köy enstitüleride ayni tarzda saldirilar sonucu kapatilip tarihin derinliklerine gömülmüstür,ama buna karsin hergecen yil,rejim karsiti dinciler yetistiren Imam-Hatip okullari mantar gibi üreyip cogalmislardir.ABD Türkiyeyi parcalama projeleri üretirken önce Türk insanindaki Atatürk bilincini ortadan kaldirmayi hedeflemis ve bu hedefe ulasmak icin Türkiyedeki Atatürk karsitlarini ve Sabetayist müslümanlari kulllanmistir.Siyasi ve medya alaninda faaliyetlerini sürdüren bu yukarida adi gecen kesim halka en cabuk ulasabilen bir kesim oldugundanABDni projesi kismende olsa basariya ulasmistir.iste köy enstitülerinin kaldirilmasinda rol oynayan faktörlerin basinda bazi siyasiler ve o günlerin medyasiydi medya derken en cok satan ve sahiplerinin kim oldugu bilinen medyayi kasdettim.Ayni medya yine istiklal savasinda orduyu yönlendirenlere ve Ankara hükümetine komünistler bolsevikler iftirasini atarak o kutsal savasi gölgelemek icin her melaneti sergilemislrdir.Türkiyedeki bircok arastirmaci yazar köy enstitülerinin neden feda edildigini yeterince aciklamislardir,bunun ötesi fasafisodur,gercekleri hasiralti etmektir.bunu bilinen bir kesim disinda herkes böyle bilmektedir.
saygilarla
SESINI DEGIL, SÖZÜNÜ YÜKSELT,
YAGMURLARDIR BÜYÜTEN BASAKLARI, GÖK GÜRÜLTÜLERI DEGIL...
BIR LAFA BAKARIM LAF MI DIYE,
BIRDE SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DIYE..
EN BÜYÜK ÖZÜR SEVGISIZLIKTIR...

Cevap ekle