Zıplanacak içerik
abdullahabdal

İslam'da Kuran'ın gezegen ve uzay bilgisi

Önerilen İletiler

Dön baba dönelim oynamaktan daha zevkli bir oyun önereyim: İki resim arasındaki yedi farkı bulma. Tüm canı sıkılan emeklilere ilaç gibi gelir. Tavsiye ederim.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir amateur

 Biz tanrının olamayacağını, onların ortaya koyduğu argüman üzerinden kanıtlıyoruz.

 

Yeni bir kanıtlama yöntemi mi buldunuz ? Nedir ?

 

 

Dön baba dönelim

 

:)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

 

O zaman tasarımı delil olarak öne sürmeyecekler. Onlar sürmezse biz de sessiz kalırız. Sorun da çıkmaz...

 

 

Sessiz kalmıyorsunuz da sorun çözülüyor mu ? Teizmin öne sürdüğü Tanrı argümanlarını kullanarak Tanrının yokluğunu kanıtlayamıyorsunuz.

 

 

 

Biz tanrının olamayacağını, onların ortaya koyduğu argüman üzerinden kanıtlıyoruz.

 

 

Yeni bir kanıtlama yöntemi mi buldunuz ? Nedir ?

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir amateur

 "teizmin öne sürdüğü" : Nedensellik, akıllı tasarım.

 

Nedenselliğin nedenselliği vardır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

"teizmin öne sürdüğü" : Nedensellik, akıllı tasarım.

 

Nedenselliğin nedenselliği vardır.

Sahi niye sordunuz o zaman ? laughing.gif 

 

 

Tasarımı delil gösterenlere verilen klasik cevap :

 

“ Tasarım varsa Tanrı var diyorsanız, Tanrının da bir tasarlayıcısı olmalı o da Yanrudur. Onun da tasarlayıcısı Zanrudur…böyle sonsuza kadar gider. Bu anlamsız olduğundan tasarım yoktur “ gibi...

 

Fakat, Sonsuzluk, Sonsuz İrade yine Tanrının tanımına ait olduğundan bu argüman geçersizdir. ( Teizmin kendi içindeki tutarlılığı )

 

Nedensellikten gidilirse,

 

“ Her şeyin bir nedeni vardır, Evrenin Oluşumunun nedeni de ilk neden olan Tanrıdır. “ diyenlere verilen klasik cevap :

 

“ Tanrının da bir nedeni olmalı, onun da oluşmasına neden olan bir şey olmalı. O halde Tanrı diye bir şey yoktur. Sonsuza uzanan nedensellikler vardır“

 

Oysa, Nedenselliği de yaratan Tanrı olduğuna göre, yarattığı kurala kendisi uyması gerekmiyor. Bu argüman da geçersizdir. ( Teizmin kendi içindeki tutarlılığı )

 

Bir de " Tanrı varsa da kendi kendine evrimleşerek Tanrı olmuştur, dolayısıyla ona Tanrı denemez o da bizim gibi bir varlıktır " önermesi var. Bu da Tanrının yokluğuna delil olmaz. Zira, evrimleştikten sonra Evreni, İnsanı vs.yi yaratmış ise yine Tanrı tanımına uyar. İnsanın bir robotu veya bir bilgisayar oyunundaki bir karakteri yaratması gibi.

 

Görüldüğü gibi, Tanrının varlığına delil olarak gösterilenler gibi karşı deliller de mantıksız ve basittir. :original:

 

Dolayısıyla, ne Tanrının varlığı ne de yokluğu bilimsel ve mantıksal olarak kanıtlanamaz.

 

Tanrı kavramının inanç boyutunda olması da bu nedenledir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir amateur
Oysa, Nedenselliği de yaratan Tanrı olduğuna göre, yarattığı kurala kendisi uyması gerekmiyor. Bu argüman da geçersizdir. ( Teizmin kendi içindeki tutarlılığı )

 

Masalın masalla yanlışlanamayacağı(metod) defalarca anlatıldı. "Alaattin'in cini her şeye muktedirdir. İsterse dünyayı yok eder" görüşünde tutarlılık aranmaz. Tutarlılığın da elle tutulur tarafı olmalıdır.

 

Nedensellik bir bilimsel metoddur.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Nedensellik bilimsel bir metodsa neden Tanrı'nın yokluğu için kullanılıyor ? Madem öyle, Tanrının varlığını ispat için kullanılmaması gerektiği gibi, yokluğunu ispat için de kullanılmaması gerekir.

 

Bir önermenin,diğer önermelere gerçeklik veya doğruluk açısından aynı niteliği taşıma durumudur.Bir önermenin doğru olarak değerlendirilebilmesi için tutarlı olması şarttır. Kısaca tutarlılık bir önermenin kendi kendiyle çelişki içinde olmaması demektir  "

 

( tr.wikipedia.org )

 

Tutarlılık önermelerin niteliğinden, içeriğin soyut, somut olmasından bağımsızdır. Matematiksel, Mantıksal bir kavramdır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir amateur

Bilimsel metod bir önermenin yanlışlanabilmesi için kullanılır. Sadece tanrıya has değildir.

 

Tutarlılığa gelince, tanım içerisinde dikkat edildi ise, "gerçeklik, doğruluk" nitelemesi geçmektedir. Benim görüşümü doğrulamakta. 

 

Önermenin mantıksal olabilmesi için nesnel yada nesnellikle ilgili(tanım, ifade, isimleme, kavramlaştırma) olması gerekir. Aksi şekilde teolojiktir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Teolojik olmadığını iddia eden yok ki. Siz Tanrı var / yok tartışmasına öyle alışmışsınız ki, neden bahsettiğimi algılayamıyorsunuz. Daha önce yazdıklarımı tekrar edeyim :

 

" Teizmin Tanrı tanımı kendi içinde tutarlıdır. Bu tutarlılık Tanrının var olduğunun kanıtlanması demek anlamına gelmez.

 

Aynen Uzaylılar hakkında kendi içinde tutarlı bir önermeler bütünü ortaya koyabilenlerin Uzaylıların varlığını kanıtlamış olmadığı gibi.

 

Uzaylıların yokluğunu kanıtlamak için iddia sahibinin Uzaylı tanımından giderek yanlışlamaya çalışmak ama becerememenin de Uzaylıları ne var ne de yok etmediği gerçeği gibi. "

 

Bir önermenin ya da önermeler takımının kendi içinde tutarlı olması, onun / onların doğru olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir türde bilginin doğrulanması somut gerçekle örtüştüğü zaman mümkün olur.

 

Bilimsel Metod da gerçek veya olgular içindir. O nedenle ne Tanrı'nın varlığının ispatı için ne de yokluğunun ispatı için kullanılamaz.

 

Tanrı'nın ispatı için kullananlara karşı aynı nedensellik işletilirse, Teizmin kendi içindeki tutarlılığına toslanır.

 

O nedenle demiştim ki; Tanrı'nın varlığının argümanları gibi yokluğunun argümanları da mantıksız ve basittir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Nedensellik

 

Nedensellik bilimde kullanıldığı gibi felsefede de kullanılır. Şu kadar var ki, bilim tanrı ile ilgilenmez. Tanrı diye bir nedensellik yoktur çünkü. Nedensellik örüntüsü içinde tanrı diye bir faktör hiç bir zaman belirlenmemiştir. Bilim açısından tanrı, yoktur. Bu, bilimin tanrının olmadığını kanıtlaması anlamına gelmez. Öyle olsa, bilimden kanatlı atların, alev soluyan ejderhaların, cinlerin, meleklerin olmadığını da kanıtlaması istenirdi ki, bilim işi bulmuş olurdu. İşi gücü bırakır, efsanelerle, yalan dolanlarla uğraşırdı. 

 

Bu gibi işleri felsefe üstlenir. Tanrı sorunu felsefi bir sorundur. Felsefe de nedenselliği kullanarak tanrı iddiasının olamaz bir iddia olduğunu kanıtlar. Bunu çok kez açıkladım, o yüzden kısaca belirteyim. Karmaşık, girift, kompleks yapıda ve düzenli, gelişmiş bir yapıya kısaca "gelişkin" diyelim. Gelişkin bir şeyin eğer kendiliğinden olamayacağını, tasarım gerektirdiğini iddia ederseniz, tasarımcı tasarladığından daha gelişkin olmalıdır. Ona da ondan daha gelişkin bir tasarımcı daha lazım. Ona da, ondan önceye de... Bu böyle gidemeyeceği için, tasarım yok, evrim vardır. Gelişkinler, daha basitlerden gelmiştir. 

 

En başta ulaşamayacağımız, bilemeyeceğimiz kadar basit bir neden vardır. En gelişkinin en başta olması olamaz, akla aykırıdır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

En baştaki en basit nedene neden ulaşılamadığını da kısaca açıklayayım. Bunu açıklamanın bir çok yolu var. Poincare tarafından ortaya atılan "başlangıç durumuna hassas bağlılık" kuramı içinde bu vardır. Kendisi klasik determinizmi reddedip yeniden düzenleyerek modern determinizmi kurmuştur. 

 

Bunu bilardo örneği ile açıklar. Bir bilardo masası düşünün, bir çok top var ve ortam tamamen sürtünmesiz. Toplar oradan oraya çarpışarak karmaşık hareketler yapıyorlar. Siz de geldiniz baktınız. Topların ilk hareketlerine ne kadar zaman önce, hangi açılarda, hangi yönlerde başladıklarını tayin etmek çok zor olacaktır. Bilebileceğiniz bazı şeyler olur. Çarpışmaların şiddeti sabit kalacak, değişmeyecektir. Malzeme yorulmasından zamanı tahmin edebilirsiniz. Malzeme yorulması, çarpışmaları zamanla yavaşlatmış da olmalıdır. Ayrıntılara ise ulaşamazsınız. Bir topu ele alıp, bu top ilk hareketine hangi yönde başladı, ilk hangi topla ne yönde çarpışıp ne yöne döndü, ardından nasıl bir hareket diyagramı çizmeyi sürdürdü, bunun şemasını çıkarabilmeniz olanaksız.

 

Poincare kaosun belirsizliğini klasik determinizme eklemleyerek onu modern determinizme dönüştürmüş ve kuantum belirsizliği de önceden öngörmüştür. Fakat bu belirsizlik mutlak belirsizlik değildir. Rastlantının bile nedenleri var, ama biz nedenlerini bilmediğimiz için rastlantı diyoruz. Rasgele, nedensiz olan hiç bir şey yoktur. Kuantumun nedensellikleri de keşfedilebildiği oranda keşfedilecektir. Şimdiden fizikçiler, kuantum alanındaki belirliliğin, makro evrendeki belirlilikten bile daha kesin olduğunu söylemeye başladılar. 

 

Sorun, ölçümde. Kuantum tanecikler öyle küçük ki, ölçtüğümüz anda ölçülen durum değişiyor. Buldozer kepçesiyle porselen tabaktaki taze domates çekirdeğinin tabağın neresinde olduğunu göremeden arıyoruz. Bulduğumuz anda o artık önceki yerinde olmayacaktır.

 

Kuantumu mutlak belirsizlik olarak anlayan fizikçiler de var tabii. Onlara göre örneğin elektronun konumu belirsizdir. Belirlemek de olanaksızdır. Determinist fizikçiler ise bunun ölçüm araçlarımızın kabalığı yüzünden olduğunu, mutlak olmadığını söylüyorlar.

 

İşin gerçeği elektrik nedir, onu bile bilmiyoruz. Elektron akışı ama, elektronlar niye elektrikli? Elektrik nedir?

 

"Herşeyin kuramı" nı bulmak için daha çok yol var... CERN bunun için dünyanın masrafı yapılıp kuruldu.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Karmaşık, girift, kompleks yapıda ve düzenli, gelişmiş bir yapıya kısaca "gelişkin" diyelim. Gelişkin bir şeyin eğer kendiliğinden olamayacağını, tasarım gerektirdiğini iddia ederseniz, tasarımcı tasarladığından daha gelişkin olmalıdır. Ona da ondan daha gelişkin bir tasarımcı daha lazım. Ona da, ondan önceye de... Bu böyle gidemeyeceği için, tasarım yok, evrim vardır. Gelişkinler, daha basitlerden gelmiştir. 

 

Burada yok olduğu kanıtlanmaya çalışılan somuta indirgenen Leibniz'in Deistik Tanrı'sıdır. Teistik değil.

 

" Evreni yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını koyan, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir.Deistler genellikle bu doğrultuda evreni Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan; dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak görme eğilimindedir." ( tr.wikipedia.org )

 

Bu sözde ispat da şöyle yanlışlanır :

 

Mesela, biz bir oyun programı tasarlasak bilgisayarda yani sanal ortamda. Yarattığımız karakterlerin bizi bilmesine imkan yoktur. Buna mukabil, biz Evrimle de oluşmuş olsak, yarattığımız karakterlerin mutlak gücüyüzdür. Onlar açısından bizim evrimle yaratılmış olmamızın hiç bir önemi yoktur.

 

Onlar hakkında her türlü tasarruf bizdedir. Biz onların Tanrısıyızdır. original.gif 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Henry Poincare yaşarken anlaşılamamış bir dahi idi. Köprünün üzerinde oturur, saatlerce suda oluşan girdapları izler, bir tekinin bile diğerine benzemediğini gözlemler, düşünürdü. Girdaplar ne aynı yerde oluşuyor, ne de biçimleri benzer oluyordu. Hiç bir tekrar oluşmuyordu. Kaos teorisi yavaş yavaş kafasında biçimleniyordu. Suyun akışı ve aktığı hacim aynı ise, neden girdaplar tekrarlanmıyordu? Bir girdap nerede oluşacak ve nasıl biçim alacak, niye tahmin edemiyordu? Bunu her şeyin belirlenebilir olduğunu söyleyen klasik determinizmle nasıl bağdaştırabilirdi?

 

Tüm ömrü bu soruları yanıtlayarak geçti. Kimsenin anlayamadığı eğriler çizdi, sayfalarca formüller, denklemler yazdı. Fiziği olduğu kadar matematiği de çok iyi biliyordu. 1912 de öldüğünde bir çok bilimsel çalışma bıraktı. Hiç kimse ne anlattığını anlayamadı. Ama çalışmaları saklandı. Fizikte herkes rölativite ve belirsizlik tartışmalarına odaklandığı için Poincare'nin notlarına yoğunlaşan olmadı.

 

1974 yılına gelindiğinde Mitchell Feigenbaum konuyu ele aldı. Kaos teorisi yüzünden sigaraya başladı. Dumanın kıvrımları hiç hava akımı olmaksızın neden sürekli biçimden biçime giriyordu? Los Alamos polisi ondan kuşkulandı. Bu adam sürekli dolaşıp bulutlara bakıyordu. Hatta devlet boş işlerle uğraşıyor diye bazı bilimsel yetkilerini kısıtladı.

 

Fakat artık yol açılmıştı. Ard arda kaos teorisi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar, bilimsel yayınlar gelmeye başladı. Sonuçta kaos, en ilgi çeken teori haline geldi. Poincare, bunları önceden öngördüğü için modern determinizmin kurucusu olmuştur.

 

Ancak kuantum teorisi ile determinizm Heisenberg'den sonra bir kez daha çökertilmek istenmiştir. Bu tartışma determinizm lehine büyük ölçüde dönse de, tartışma bitmiş değil. Bu seferki uzun sürecek, çünkü kuantum çok fazla küçük şeylerle uğraşıyor.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Tüm ömrü bu soruları yanıtlayarak geçti. Kimsenin anlayamadığı eğriler çizdi, sayfalarca formüller, denklemler yazdı. Fiziği olduğu kadar matematiği de çok iyi biliyordu. 1912 de öldüğünde bir çok bilimsel çalışma bıraktı. Hiç kimse ne anlattığını anlayamadı. 

 

" Newton, matematik astronomiye çok sayıda problem getirmişti. EulerLagrange veLaplace bu alanda çok ileri adımlar attılar. Bu matematikçiler ulaşılmaz devler gibi görülüyorlardı. Cauchy, karmaşık fonksiyonlar kuramını geliştirince, Poincaré'ye bir depo silah kalmıştı. İşte bu kuvvetli silahlarla gök mekaniği Poincaré gibi dev bir matematikçiyi bulmuştu. Böylece, matematik astronomi son şeklini Poincaré ile buldu. Bu alandaki en büyük başarısını 1889 yılında üç cisim problemiyle elde etti. İsveç Kralı II. Oscar, n cisim problemini yarışmaya sundu. Poincaré bu n cisim problemini çözemedi. Fakat,WeierstrassHermite ve Mittag-Leffler'in de bulunduğu jüri, dinamikteki diferansiyel denklemlerin genel tartışması ve üç cisim problemi üzerindeki denemesi nedeniyle bu ödül Poincaré'ye verildi. 2500 kronluk ödülü Poincaré aldı ve Fransa da İsveç Kralından aşağı kalmamak için ona Fransızların büyük bir rütbesini verdi. "  

 

( tr.wikipedia.org )

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Fakat artık yol açılmıştı. Ard arda kaos teorisi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar, bilimsel yayınlar gelmeye başladı. Sonuçta kaos, en ilgi çeken teori haline geldi. 

 

Konuya en çok yoğunlaşanlar Swinney ve Gollub oldu. Ödenek alamamalarına karşın kendi olanakları ile kurdukları lazer ölçümlü ve bilgisayar analizli düzeneklerle sıvılardaki türbülansı incelediler. Aldıkları sonuçlar heyecan vericiydi. Türbülansları öngörülebilir hale getirmişlerdi. Fakat değişik sıvılarla yaptıkları gelişmiş deneylerde yine kaos türbülansa egemen oldu. Öngörü kayboldu. Bir noktadan sonra türbülansı öngöremiyorlardı. Fakat o yıllarda kullandıkları bilgisayarlar masaüstüne konan türden değildi.

 

Sonuçta işe David Ruelle el attı. Ve Floris Takens. İkisi bir yarışa girdiler. Takens işi felsefeye döktü. "Hiç tanrıya şu kahrolası evreni yarattığını hatırlayıp hatırlamadığını sordunuz mu?" dedi.

 

Ruelle işi daha bilimsel düzeyde ele aldı ve "Rastlantı ve Kaos" adlı ünlü eserini yazdı. Bu kitap klasik determinizmin modern determinizme dönüşümünün öyküsüdür. Son derece bilimsel olmakla birlikte, konu halen bilim ile felsefe arasındaki geçiş köprülerinden biri olma durumunu sürdürüyor. Çünkü, kaosun ünlü söylemindeki gibi:

 

Pekin'de kanat çırpan bir kelebeğin, Florida'da patlayacak bir tayfuna katkısını ölçecek durumda değiliz... 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

"Hiç tanrıya şu kahrolası evreni yarattığını hatırlayıp hatırlamadığını sordunuz mu?" dedi.

 

Bu söze her zaman gülerim. Takens iri yapılı, bazen nezaketi bir kenara bırakan bir İskandinavdı. Aslında bu sözün Einstein'in "tanrı zar atmaz" sözünden daha ünlü olması gerekirdi. Fakat Takens'i pek bilen yoktur. Bence bu söz ile tanrıya inanmadığını anlatmış. Ben bunu tanrı kavramından başka peygamber kavramına da uyarlarım.

 

"Hiç Muhammed'e ayet diye neler söylediğini hatırlayıp hatırlamadığını sordunuz mu?" Bence bu iyi uyarlama. Hiç sanmıyorum ki ayet diye söylediklerinin toplamının neye ulaştığını biliyor olsun. Kesinlikle bilmiyordu. Yoksa ortaya böyle karmakarışık, tekrarlı, hafızlara bunalım geçirten, hiç bir sistematiği olmayan bir çorba çıkmazdı.

 

Sağlığında derlemediği bu sözleri sonradan derlemeye kalkışanlar da akla karayı seçmişler. Sonunda bir düzene koyamayacaklarını anlayıp rasgele birleştirmiş, sureler oluşturmuş ve görünürde bir bütünlük var gibi gösterip bu işten kurtulmuşlar. Bütünlük ise surelerde bile yok. Tamamında hiç yok. Adeta kağıt hurdalığından sayfalar seçip ciltleyip sözde bir kitap yapmaktan farksız bir şey. Sure dedikleri bölümlerin isimlerini de içindeki bir kelimeye göre yazıvermişler. Hiç "bakara" diye sure olur mu yahu? Anlamını yazsam, "kime diyorsun, bana mı?" diye kızan olur!

 

Yani şimdi şehadet kelimesi denen bir cümle var. Bunu söyler, tanrının birliğine ve elçisine şahitlik ediyorum derken, tanrıya sormadınız, evren diye bir şey yarattığını hiç hatırlıyor musun? demediniz. Elçisine sormadınız, bize kitap diye ne bıraktığını hiç hatırlıyor musun? demediniz. Peki siz neye şahitlik ediyorsunuz kuzum? Hakkında hiç bir şey bilmediğiniz bir şeylere şahitlik ederek çıktığınız bu yoldan ne beklenebilir?  

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir selami

# dinimizi arastirmaliyiz bence cunku baska bir dine inanan insanlarin cocugu olarak dunyaya gelebilirdik.#

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Kuran uzayin butun sirlarinin ipucunu vermistir ;

 

 

akla gelen bir tanesi :  

 

 

''Rabbin katinda bir gun sizin saymakta olduklarinizdan bin yil gibidir'' (ayet)

 

Simdi elbette ki Allahin kati yoktur Allah mekani yarattigi icin mekana tabi olmaz - 

 

o halde nedir ''Rabbinin katindaki'' ifadesinden kasit ? 

 

 

 

elbette ki uzayin farkli derinliklerindeki veya galaxilerindeki yorunge ve zamanin akis hizi bir gune bizim gunumuz olcutu ile 1000 yila denk olabilir .. 

 

hatta ileride biz donemde tipki Kuranin big bange referans vermesi gibi; uzay/zaman kesiti olarak ta 1000 yila denk gelen 1 gun hesabi ile yakin galaksilerdeki zmaan akis hizini hesaplayabilecek te olabiliriz .. Allah bosuna hesap vermez 

 

 

''Rabbin katinda bir gun sizin saymakta olduklarinizdan bin yil gibidir'' (ayet)

 

bu ayet zamanin goreceli oldugu ile yorumlaniyordu 20 yil onceye kadar ama artik baska bir anahtar da olabilecegini dusunduruyor ... 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Yesiltas

Kıymetli arkadaşlar.  Yazılarınızın tamamını okudum. Aklınızda şüphe kalmasın. Şunu unutmayın ki hepimiz imtihan oluyoruz. Hepimiz: Ben, sen, doktorlar, uzay bilimciler, zenginler, fakirler, padişahlar, krallar, peygamberler, başbakanlar, cumhurbaşkanları, milletvekilleri, ilahiyatçılar ve hatta ilk sayfada ilahiyatçılardan daha iyi dini bildiğini söyleyen arkadaş bile imtihan oluyor. Nedir peki bu imtihan. Bu imtihan: Yaratıcıya iman etmek, anne ve babaya iyi davranmak, akrabayı kırmamak, fakirleri koruyup kollamak, başkalarının malına zarar vermemek, başkalarının hayatını tehlikeye atmamak, kibirlenmemek, intihar etmemek, vücudumuza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmak, eşine hakaret etmemek, en zor zamanlarınızda bile sabretmek, şükretmek, zor işleri kolaylaştırmak, yaratılanları incelemek, insanlara faydalı olmak, kumar oynamamak, adam öldürmemek, zina etmemek, hayvanlara eziyet etmemek, bitkilere zarar vermemek, yalan konuşmamak, başkalarının arkasından konuşmamak, iftira atmamak, büyü yapmamak, rüşvet almamak, insanlara samimi davranmak, yaşlılara saygı göstermek, insanları aldatmamak, hastaları ziyaret etmek ve bir profesör olsanız bile doğuştan engelli bir insanın varlığından dolayı imanınızı yitirmeyin. Çünkü her toplam hatta her birey farklı biçimlerde imtihan oluyor. Köyde yaşayan bir insanın imtihanı komşusunun bahçesindeki bir elmaya göz dikmesiyken bir diktatörün imtahanı öldürdüğü masum insanlar olabiliyor. Bir memurun imtihanı rüşvet almamak olurken Bir jeoloğun imtihanı evrenin kaotik oluşu olabiliyor. Dikkat ettiyseniz dünyadaki herşeyin bir faydası var. Dünyada lüzumsuz yere yaratılmış hiçbirşey yok. Küçükken lağım farelerinden iğrenir ve onların neden var oldukları hakkında şüpheci yaklaşırdım. Geçen yıl duyduğum bir haber beni çok şaşırttı. Meğer bu yaratıklar birer kanalizasyon açma robotuymuşta ben düşünememişim. Hatta bir şehirde bunları zehrlemişler ve birkaç gün sonra şehri ****** kokular sarmış ve fare ithal etmişler kokuyu gidermek için. Demekki yaratıcı milyonlarca yıl öncesinden bizlerin kanalizasyon sistemi olacağını biliyor. Ve lağımda yaşabilen bir canlı yaratmış. Şuanda evrenin neresinde olduğumuzla ilgili hiçbirimizin bir fikri yok malesef. Şimdiye kadar ki bilimin bulgularına göre dışarıya doğru sonsuz içeriye doğru sonsuz olan bir mekandayız. Kısacası çıkışı olmayan bir mekandayız. Kıyaslanabilecek bir büyüklüğümüz bile yok. Bir atoma göre devasa yapıdayız; venüse göre bir kum tanesinin trilyarda 1'i küçüklükteyiz (tüm evrendeki yerimizi varın siz düşünün). Anlayacağınız kaçarımız yok. Gurulanacak kibirlenecek hiç birşeyimiz yok. Neyin değerli olup olmadığına bile biz karar veremiyoruz. Altını değerli kılan yüce yaratıcı yine maden olan demiri değersiz yaratıyor. Bugün bolluk içindeyken yarın sefalete düşebiliyoruz. Diyeceğim o ki bu mekanda misafiriz. Herşey öyle yaratılmış ki bu sistemin işleyişi işin olmazsa olmaz. Sağlık sektörünün olmadığı bir dünya düşünün. Birazcık düşündüğünüzde sistemin işleyişi çok değiştirir. Dünya imtihan yeri olmaktan çıkar. Hastalıklar olmazsa canlılar ölmez. Doktorlar imtihan olamaz. Sigara satıcıları günah işleyemez. Sağlık sektöründeki ve alt sektördeki insanlar istiham edilemez. Elbette Yüce yaratıcı dilerse hastalıksız ve ölümsüz mekanlarda yaratabilr. Muhtemelen cennet dedikleri öyle bir yer olsa gerek. Ama burada imtihandayız. İmtihan ki çok kolay değil. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir babanın imtihanını ona şah damarından daha yakın olan Allah elbette ki görüyor. Sakın burada terk edilmiş varlıklar olarak kendimizi görmeyelim. Milyarlarca meteordan biri şuan dünyaya çarpmıyorsa, bir şekilde birileri bizim için çalışıyor. Bir inanan olarak evrimcileri de hemen eleştirmeyin. Yaratılışı inceliyorlar. Bir kaç ayette yaratıcı bunu emrediyor. Zaman sizi yanıltmasın. Çevremde hep duyuyorum. Milyarlarca yıl dünya sadece 100 bin yıl insanı imtihan etmek için mi yaratıldı deniyor. Milyarlarca yıl bize çok uzun geliyor. Belkide onun için "ol" demesi kadar kısa bir süredir. Radyo frekanslarına bile uygun zemini hazırlayan Yüce Allah bence herşeye gücü yeter. İnsanların haberleşmesine kadar mesajını tebliğ için peygamberler gönderen Yüce Allah 1.450 yıl önce son peygamberini göndermiş olabilir. Artık kitaplar, televiyonlar, internet var. Onun varlığından haberdarsınız. Ayetleri incelerken elbetteki o dönemdeki insanlar gibi anlamayabilirsiniz. Kelimelerin zaman içinde anlamları değişmiş olabilir. Ama tüm bunlar yukarıda saydığım gerçekleri de boşa çıkarmaz. Portakal kokusunu, rengini ve tadını size göre yaratan biri var. Sizin için yarattığı apaçık ortada. Başka canlılarda bunu yiyebiliyor diye Allah'a olan inancınızı yitirmeyin. Dediğim gibi imtihandayız. İlk yaratıldığınızda ona söz verdiniz. Sen bizim rabbimizsin dedik. Adem de Havva'da sensin. Dünyaya gönderildin ve onun rızasını yaşantınla kazanmak zorundasın. Birgün uyanacaksınız bu boyuttan pişman olacağınız işler yapmayın. İnsanları din alimiyim diye günah işleye işleye kandıranlar ve onlara arkalarında büyük güçler olduğu için engel olmayanlar gün gelecek hesap verecekler. Çocuğunu kaybeden bir yakınıma ona sadece sabretmesini söylemiştim. Çünkü çok az bir zaman sonra ona kavuşacak. O kadar az bir zaman ki bunu size kelimelerle tarif edemem. Belkide anne imthanı kaybederse öldüğü için günlerce göz yaşı döken anne onu gördüğünde kendi derdine düşmekten onu görmemezlikten gelecek. Ol demesi dünya yılıyla 5 milyar olan bir yaratıcı katındayken bir insan ömrü çok daha kısadır. Birgün hepimiz yalnız kalacaz. Yaptıklarımızla yalnız kalacaz. Hesabını yalnız verecez. Yaratıcınıza güvenin, ondan korkmayın, ona sığının. Elinizden geldiğince doğruluktan ayrılmayın. O sizin sabrınızı mükafatlandıracak. Ölüm anında korkmayın. Yaşantınız güzel olursa ölümün ne kadar gurur verici bir yolculuk olacağını göreceksiniz. Son peygamer Hz. Muhammed'in arabistanın ticaretini geliştirmek gibi bir gayesi yoktu. Öyle bir gayesi olan bir insanın kızının elbisesinde 40 yama olmaz. Fazla br zaman geçmedi gidin bakın Topkapı Sarayında var. "Kızım babam peygamber diye güvenme, Rabbine karşı kulluk vazifeni yap, Eğer Allah'tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile senin namına hiçbir şey yapamam" demez. İmtihan o kadar objektif ki Peygamerlerin zamanında yaşayanlar bile inançsızlığa düşebiliyor dikkat edin.

 

 

Mülk Suresi: O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Allah ilkin dünyayı sonra evreni nasıl yarattı? ( bigbang ve dünyanın oluşum evreleri).

 

Fussilet 9 ayet metninde dünya, iki günde yaratılmış halde halihazırda bulunuyor henüz evren yaratılmamışken. Dünyayı yarattıktan sonra Allah fussilet 11 ayetindeki eylemi gerçekleştiriyor. Allah önce dünyayı iki günde yaratıyor, sonra duman haldeki göğe yönelerek evreni yaratıyor. Fussilet  arası ayetleri okuyun Allahın önce dünyayı yaratıp sonra duman halinde bulunan göğe yönelerek evreni yarattığını anlayacaksınız. Yalan veya gerçek Allah'ın iddiası bu.

FUSSİLET 9
le tekfurûne billezi halakal arda fi yevmeyni 
arzı iki günde yaratanı inkar mı ediyorsunuz 

FUSSİLET 10
Ve ceale fîhâ revâsiye min fevkıhâ ve bâreke fîhâ ve kaddere fîhâ akvâtehâ fî erbeati eyyâm(eyyâmin), sevâen lis sâilîn(sâilîne).

üzerinde sabit dağlar oluşturdu orayı bereketli kıldı. orada (arzda) bulunanların besinlerini dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

FUSSİLET 11
Summesteva iles semâi ve hiye duhanun fe kâle lehâ ve lil ardı’tiyâ tav’an ev kerhâ(kerhen), kâletâ eteynâ tâiîn

Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Sonra da göğe)ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de: İsteyerek geldik dediler.

FUSSİLET 12
Fe kadâhunne seb’a semâvâtin fî yevmeyni ve evhâ fî kulli semâin emrehâ ve zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve hıfza..

onları 2 günde 7 kat gök olarak tamamladı ve her gök katına kendi emrini vahyetti ve dünya semasını kandillerle süsledik..

 

Bingbang'den beri geçen 15 milyar yıl içinde dünya bügünkü biçimindedir. Dünyanın yaşı 4,467 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Bingbang'den 300 milyon yıl kadar sonra ilk galaksi ve ilk yıldızların oluştu. Güneş 5 milyar yıl önce Bingbang'den 10 milyar yol sonra oluştu. Dünya'da ilk yaşayan tek hücreli canlılar 3.7 milyar yıl kadar önce oluştu. İnsan türü dünya üzerinde Bigbang'den 15 milyar yıl sonra belirmişken Allah nasıl ilkin dünyayı yaratmış olabilir? Allah'ın ilkin dünyayı ardından evreni yaratmasının açıklaması nedir?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Hiç

Bu paylaşımı yaparken, kendi yorumlarını ekleyen kişiye, Kuran'ı Kerim in indirildiği yıldaki bilim, teknoloji, ilim, fizik, kimya, astronomi, tıp, biyoloji, matematik ve diğer bilim dallarında dünya ve insanlık bilgisinin hangi seviyede olduğunu araştırmasını tavsiye ederim, şüphe yokki insan aklı insan bilgisi bu kadar kainat bilgisini 6666 ayette özetin özeti ile anlatabilmeye gücü yetmez. Ezbere değil, destekli olarak bunları söylüyorum, biz aciz insanların Allah ın varlığını kabul edip etmemesi Allah ı var veya yok yapmaz, Allah zaten vardır, tektir, herşeye gücü yeter, herşeyi O yaratmıştır, şüphesizki O herşeyi hakkı ile bilendir, Kuran'ı Kerim de geçtiği üzere; aklı dağlara taşlara emanet etmeyi teklif ettik de, dediler biz bu ağır yükü taşıyamayız, insan ne yaman kesildi de bu yükü ve sorumluluğu kabul etti... yani akıl insanın kafatası içerisinde öylesine kendiliğinden oluşan bir uvuz, organ vb birşey değildir, bu nedenle aklın insanda olmasının bir nedeni bir amacı vardır, bu nedenle AKLI KULLANALIM, beyin bedava. Yaradan Rabbimizin adıyla OKUYALIM, hacıyım hocayım diyenlerin, coolum marjinalim diyenlerin değil, AKLIN VE VİCDANIN YOLUNDAN GİDELİM, Kuran'ı Kerim de insanlar azcıcık aklı ile Yaradılışı Varoluşu buna göre olan kazanımlarını ve görevlerini anlayabilelim, idrak edebilelim, gerçek sevginin, gerçek duygunun yolunu bulabilelim diye bir yol gösterici olarak indirilmiştir. Saygılar Sevgiler

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir hasobey

 

Hiç bu kadar anlamsız bir iddia duymamıştım. Süleyman uçak yapmış da pilotu da kuş muymuş? Kendi niye uçurmuyormuş uçağını? Bu kadar uçuk iddiaları neye dayanarak ortaya

.

.

.

voltluk statik elekrikten daha kullanışlıdır. Tesla asla ve asla statik elektrikle şehir filan aydınlatmamıştır. 

 

 

maymundan geldiğine inanıyorsun da bunamı inanmıyorsun ?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir bayram

 

İslam'da Kuran'ın gezegen ve uzay bilgisi

 .

.

.

O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar

 

 

Yaratıcı gücün sahibi her şey üzerinde hakimdir. Var olan varlığı, nedenlerini, sebep sonuç ilişkilerini insanın çözmeye çalışması fıtratı gereğidir, bu araştırmaları yaptıran gücün kendisidir, gücün sahibi kendi sıfatlarını algılatacak donanımı insana vermiştir.

 

İnsanın sahip olduğu bu donanım işlevini yerine getirerek, yaratıcı gücü her şekilde tanımak ve tanımlamak için çabalıyor, nedensellik de bunlardan birisidir. İnsanı bunları yapmaya yönelten, çekim oluşturan gücün kendisidir. yaratıcı gücün sahibi, herşeye hükmeden; esmalarını okumaya çalışanları mükafatlandırır, her kapıyı açacak anahtarı insana mücadelesi karşılığında bahşeder. mücadele etmeyenlere, ben şuyum buyum diyenlere birşey vermez.

 

İsimlere takılmamak gerekir, değerli olan yapılan işin kendisidir, buda insanı ilerletmektedir.

Allah büyüktür. Eşi ve benzeri yoktur. Katır; at ve eşeğin çiftleşmesinden isteyerek olurmuş ifadesi çok komik. Katırı kim yaratıyor? At eşekle çiftleşince katırı insan mı yaratmış oluyor?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Hangi yazılı belge varmış da oku dediğinde okumuş Gülün ama güldürmeyin..

Her söylediğinde başka bişey söylemiş ve herkes farklı anlıyor..kutsal kitap herkes tarafından aynı anlaşılır olmalıdır..

 

körü körüne savunmanın iki şartı vardır

Bugün bile en basit bir anlatimi anlamayan milyonlar var yani o anlatima da mi sacma diyecegiz.Ayrica her söylediginde baska birsey söylememis,söyledikleri insanlari dogru yola götümeyi amaclayan sözlerdir eger siz bunlari anlayamiyorsaniz bunda Muhammedin degil sizin anlayisinizin bir sorunu olmalidir.

 

saygilarla

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.