İçeriğe atla


Fotoğraf

SOSYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI

SOSYOLOJİNİN DALLARI

Bu başlığa 3 cevap verilmiş

#1 toplumbilim_

toplumbilim_

  Yeni Üye

 • Φ Üyeler
 • Pip
 • 43 İleti

Gönderi Tarihi: 13 Mart 2012 - 02:45

SOSYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI


Kolay ulaşım için okumak istediğiniz alt bilim dalına tıklayınız.

 • Ahlâk Sosyolojisi
 • Aile Sosyolojisi
 • Askeri Sosyoloji
 • Beden Sosyolojisi
 • Bilgi Sosyolojisi
 • Bilim Sosyolojisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çevre Sosyolojisi
 • Din Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Folk Sosyolojisi
 • Göç Sosyolojisi
 • Cinsiyet Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • İktisat Sosyolojisi
 • İnsan Ekolojisi
 • Kent sosyolojisi
 • Köy Sosyolojisi
 • Kurumlar Sosyolojisi
 • Küçük Topluluklar Sosyolojisi
 • Kültür Sosyolojisi
 • Medikal Sosyoloji
 • Natüralist Sosyoloji
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sanat Sosyolojisi
 • Sanayi Sosyolojisi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Toplumsal Psikoloji
 • Tarih Sosyolojisi
 • Uluslararasi İlişkiler Sosyolojisi
 • Uygulamalı Sosyoloji
 • Vergi Sosyolojisi


#2 toplumbilim_

toplumbilim_

  Yeni Üye

 • Φ Üyeler
 • Pip
 • 43 İleti

Gönderi Tarihi: 13 Mart 2012 - 02:58

Ahlak Sosyolojisi;
Toplumlardaki sosyal gruplardaki ahlâkî ölçü ve kaidelerinin, bilhassa toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı hedefleyen genel toplumbilim dalının bir alt disiplinidir.

#3 toplumbilim_

toplumbilim_

  Yeni Üye

 • Φ Üyeler
 • Pip
 • 43 İleti

Gönderi Tarihi: 13 Mart 2012 - 03:08

Aile Sosyolojisi:

Aile sosyolojisi; ailenin görevi, yapısı, tarihi süreç içindeki gelişimi, aileyi teşkil eden bireyler ve bunların rol ve statüleri, ailenin içinde bulunduğu toplumun siyasal, dini, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında araştırmalar yapan bir sosyoloji alt dalıdır.

Pek çok sosyolog ve sosyal düşünür her çağda ailenin sosyal fonksiyonları üzerinde durmuşlar ve onu toplumun önemli kurumlarından biri olarak görmüşlerdir. Hatta bazıları sosyal huzursuzlukların temelinde aile yapısında meydana gelen çözülmeyi göstermişlerdir.

Bilindiği gibi aile; yeni yetişen nesillere ilk şekli veren, onları eğiten, koruyan, yetiştiren kurumdur; ancak ailenin bu rolü giderek başka kurumlara intikal etmiş ya da değişikliğe uğramıştır. Özellikle günümüz ailesi artık bireyin sosyalleştirildiği, geçimini sağladığı, şahsiyetini geliştirdiği, koruduğu yegane merkez ve ocak olmaktan çıkmış; ailede bireylerinin statü ve rolleri de değişmiştir.

Evlilik ilişkileri yeni şekiller almıştır. Kadın eski şartlar içinde değildir. Eskiden görülen ve anne, baba, büyükanne, büyükbaba, amcalar ve çocukların oluşturduğu geniş aile; yerini baba, anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşan "çekirdek aile"ye bırakmıştır. Ailevi ilişkilerde farklılaşma meydana gelmiştir.

Bütün bu sosyal değişmeler karşısında toplumun temeli olan aile kurumunun yeni şartlara rahatlıkla uyumunu sağlamak için bazı tedbirler almak gerekmektedir. İşte bu ve benzeri konular, "kurumlar sosyolojisi"nin önemli bir dalı olan "aile sosyolojisi"nin ilgi alanına girmektedir.Aile Nedir, Aile Kurumu Ne Demektir?

Aile; evlilik, kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı, tek bir hane halkı oluşturan, karı-koca, ana-baba, kız ve oğul, kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal konumu içinde birbirlerinin karşılıklı etkileyen, ortak bir kültür yaratan, paylaşan ve sürdüren bireyler grubudur.

Ayrıca aile topluluğu, tek bir hane halkını oluşturduğu için çoğu kez hane halkı terimiyle kullanılır. Başka bir açıklama yapmak gerekirse; Türk Hukuku’na göre aile kan veya mukabele ile birbirine bağlanmış, aralarındaki hukuki münasebet medeni hukuk ile düzenlenmiş topluluktur.

Aile, çok büyük önemi olan tabii bir toplumdur; çünkü, çocukların korunması ve yetiştirilmesi, anne ve babaya ancak sürekli bir beraberlik sayesinde yürütebilecekleri bir takım görevler yükler. Bu yüzden ailede eğitimin yeri çok önemlidir.


#4 Misafir_Sadiyekctrkkk_*

Misafir_Sadiyekctrkkk_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 20 Kasım 2016 - 23:10

Bu bilgilerden yararland8m ve yararlanacağım izninizleCevap ekle