Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
Legendary

Klasik Müzik Aletleri

Önerilen İletiler

150pxfagottbassoonsvg.png

 

37111173.jpg

 

fa.got

 

 

 

fa.got, tahta nefesli çalgı. fa.got, çift kamışlı ve tek parçalı bir enstrüman olan Curtal'dan, 16. yüzyıl'da Avrupa'da türemiştir. Ses aralığı 3,5 oktav olan ve akçaağaç tahtası ve metal borudan yapılan fagotun uzunluğu 1,3 metre, borunun açılmış haliyle 2,5 metredir.[1]

 

 

 

 

Konu başlıkları

 

 

1 Yapısı

2 Ses genişliği

3 Tınlama bölgeleri

4 Teknik olanakları

5 Orkestradaki en önemli görevleri

6 Kaynakça

 

 

Yapısı

Ana hatlarıyla fa.got, konik biçimde oyulmuş ve ikiye katlanmış bir borunun geliştirilmiş halidir. Genellikle akçaağaçtan yapılır. Dört parçanın birleşmesinden oluşur.

 

Kanat.

Çizme. (çift borulu bölüm)

Bas. (veya Uzun)

Kalak.

 

Çizme bölümü en alttadır. Çizmenin içi yan yana oyulmuş ve alttan birbirine "U" şeklinde bağlanmış iki borudan oluşur. Çizmenin üzerine kanat ve bas bölümü yan yana takılır. Bas bölümün üstüne de kalak eklenir. Kanat bölümünün en üstüne "S" şeklinde kıvrılmış metal bir boru takılır. "Es borusu" denilen bu borunun ucuna da Kor angle ninkinden biraz daha büyük olan çift kamışlı ağızlık takılır. Sol el yukarıda, yan yana olan kanat ve bas bölümlerinin perdelerini denetleyebilecek şekilde, sağ el ise aşağıdaki çizme bölümünü üzerindeki perdeleri kullanabilecek şekilde tutulur. Bu tutuş, en üstteki kalak bölüğmü sol omuz yönğne, en alttaki çizme bölümü ise sağ kalça yönüne olmak üzere çapraz biçimdedir. fa.got, çalıcının böynuna takılan bir askı ile desteklenir.

Boehm mekanizması fagotta başarılı olmamıştır. Günümüzde genellikle iki sistem vardır. Alman Heckel (Heykel okunur) sistemi ve Fransız Buffet (Büfe okunur) sistemi. Alman sistemi fagotlar daha yaygındır. fa.got aktarımsız bir çalgıdır. Nota üzerinde yazılan sesleri çıkarır. Kalın sesleri için Fa anahtarı, ince sesler için dördüncü çizgi Do anahtarı kullanılır.

 

Ses genişliği

İkinci ek çizgideki Si bemol sesinden itibaren incelerek neredeyse 4 oktavlık bir ses alanına sahiptir. Bu ses genişliği içerisindeki diatonik ve kromatik bütün sesler elde edilir. En ince seslerin çalınması oldukça güçtür. En ince (Do anahtarı, ikinci ek çizgideki) Si bemol sesinden sonraki sesler pek kullanılmaz. Fagotun esas sesleri en kalın sesi olan Si bemol'den dördüncü çizgideki Fa notasına kadar olan bölümdür. Bu seslerden sonraki sesler ikinci doğuşkanlar olarak (bir oktav incesi) elde edilirler. Daha incedeki sesler için esas seslerin üçüncü doğuşkanları (1 oktav ve tam 5'li aralık) olarak elde edilirler. Tüm tahta nefeslilerde olduğu gibi, fagotta da özellikle ince seslerin elde edilme şekli çalıcıya ya da çalgının yapısına bağlıdır.

 

Tınlama bölgeleri

Fagor, üç farklı tınlama bölgesine sahiptir.

 

Kalın ses bölgesi: En kalın sesi olan Si bemolden bir oktav incesindeki Si bemol sesine kadar olan kısımdır. Koyu, dolgun ve zengin bir tınısı vardır. En kalın beş aralık içindeki sesleri kısık sesle çalmak çok güçtür.

 

 

Orta ses bölgesi: Dizek üzerinde ikinci aralıktaki Do'dan, bir oktav incesindeki birinci ek çizgi do'ya kadar olan kısımdır. Bu sesler soluk, kuru, yumuşak, ağırbaşlı ve bağlı pasajlarda bariton insan sesini andıran bir tını özelliği gösterir.

 

 

İnce ses bölgesi: Birinci ek çizgi üzerindeki Re'den ve ondan sonreki ince notalardır. Sesler inceldikçe yoğunlaşır, En ince sesleri kaba ve rahatsız edici olabilir.

 

 

Teknik olanakları

Obua'da olduğu gibi, fagotta da çift dil ve üç dil olanaksızdır. Tril ve tremololar bakımından diğer üflemeli çalgılara göre oranla daha kısıtlıdır. Bunların dışında, oldukça hızlı tempolarda bağlı veya dilli, diatonişk ve kromatik pasajlar, arpejler, hızlı tekrarlanan notalar ve stakato (İt. staccato) olarak geniş aralıklı atlamalar rahatlıkla çalınır.

 

Orkestradaki en önemli görevleri

fa.got orkestrada tek başına veya bas klarinet ile birlikte tahta nefesli grubun çaldığı armonilerin bas partisini çalmakla beraber sık sık viyolonsellerle de unison çalarak, yaylı çalgıların bas seslerini güçlendirmek ya da farklı bir karakter yaratmak için kullanılır. Her zaman bir bas çalgısı olarak kullanılmaz. Çoğu zaman da orta ses bölgesinde arka plan akorların orta partilerini doldurur. Ayrıca solo olarak, yerinde kullanıldığı zaman çok etkileyicidir. Özellikle orta ses bölgelerinde legato pasajlarda ciddi, ağırbaşlı bir hava yaratır. Diğer yandan stakato pasajlarda esprili bir etki sağlayabilir.

 

Kaynakça:İstanbul edu web sitesi

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

35203760.jpg

 

22493678.jpg

 

İSİM : Flüt

 

AİLE : Tahta Üflemeli Çalgılar

 

SES ARALIĞI : 3,5 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Abanoz ağacı, nikel - gümüş karışımı, gümüş, platin ve altından yapılır.

 

BÜYÜKLÜK : 66cm, çapı 2,5 cm.den biraz daha az

 

KÖKLERİ : Bilinen en eski flüte M.Ö. 2. yüzyılda Mezopotamya da rastlanmıştır. Tibia adı verilen bu flüt hayvan kemiklerinden yapılmıştı. 19. yüzyılın ortalarında Alman flüt yapımcısı T. Boehm ün geliştirmiş olduğu kromatik sistem ile bugünkü modern flüt ortaya çıkmıştır.

 

İstanbul edu web sitesi

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

88247171.jpg

 

87307120.jpg

 

OBUA

 

İSİM : Obua

 

AİLE :Tahta üflemeli çalgılar

 

SES ARALIĞI : 2,5 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Abanoz veya gül ağacı

 

BÜYÜKLÜK : yaklaşık 60 cm.

 

KÖKLERİ : Eski Yunan Mısır ve Orta Doğuda temel özelliklere sahip bir çok enstrümana rastlanmıştır. Kesin olarak kökü bilinmemekte hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Avrupa da gelişimini tamamlamış ve bugünkü halini almıştır.

 

KATEGORİ : Çift kamışlı tahta üflemeli. Kamışın oluşturduğu titreşimin bir hava sütunundan geçerek şekillenmesiyle enstrümanın sesi oluşur.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Obua, klasik senfoni orkestralarında düzenli olarak yer alan ilk nefesli enstrümanlardan biridir. Obuanın orta la sesi, orkestradaki diğer enstrümanların en tiz ve en pes seslerinin tam ortasına denk gelir. Bu nedenle orkestranın rahat akort yapılabilmesi için la sesini obua verir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

20574927.jpg

 

63022947.jpg

 

 

KORNO

 

İSİM : Korno

 

AİLE : Bakır Üflemeli Çalgılar

 

SES ARALIĞI : 4 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Bakır

 

BÜYÜKLÜK : Değişebilir, borunun açılmış halinde uzunluğu 2.8 3.6 metre

 

KÖKLERİ: Korno, av borusundan türemiştir; 18. yüzyılda crook lar, 19. yüzyılda valve ler eklenmiştir.

KATEGORİ: Nefesli; Enstrümanın sesi, havanın geçtiği borunun titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Bir kornocunun hem en üst, hem de en alttaki notaları kolaylıkla çalabilmesi zor olduğundan, icracılar alt veya üst aralıkta uzmanlaşırlar.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

26350915.jpg

 

95767625.jpg

 

KLARNET

 

İSİM : Klarnet

 

AİLE : Tahta Üflemeli Çalgılar

 

SES ARALIĞI : 3,5 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Orta Afrika veya Madagaskar da bulunan sert, yoğun ve siyah renkli bir tahta olan grenadilla ağacından veya şekillendirilmiş plastik ; perde düzeneği metal

 

BÜYÜKLÜK : 66 cm.den biraz uzun

 

KÖKLERİ : Klarnet 18. yüzyılın başlarında Alman lutiye J.C.Denner tarafından, Chalumeau adı verilen enstrümandan türetilmiştir.

 

KATEGORİ : Nefesli; Enstrümanın sesi ağızda sabitlenen bir kamışın titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? 19. yüzyıla kadar klarnet, beki ( ağızlığı ) bugünkü halinin tam ters şeklinde tutularak çalınıyordu.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

32656474.jpg

63212964.jpg

 

TROMPET

 

 

İSİM : Trompet

 

AİLE : Bakır Üflemeli Çalgı

 

SES ARALIĞI : Yaklaşık 3 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Bakır; genelde sarı ve gümüş kaplama maddesi kullanılır.

 

BÜYÜKLÜK : Yaklaşık 46 cm uzunluğunda açıldığında ise 1.4 metre

 

KÖKLERİ : İlk pistonlu trompetler 1820 de Almanya da ve 1825 te Amerika da yapılmıştır.Bach ve Handel çağında kullanımı yaygınlaşmıştır.

 

KATEGORİ : Üflemeli; Enstrümanın sesi, bir hava sütununun titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Trompet yaklaşık 3500 senelik enstrümandır. Mısır da Kral Tutankhamon un mezarından gümüş ve bronz trompetler çıkarılmıştır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

42218860.jpg

 

71632157.jpg

 

TROMBON

 

İSİM : Trombon

 

AİLE : Bakır Üflemeli çalgılar

 

SES ARALIĞI : 2,5 oktav ( Ventil mekanizması olanlarda 3 oktav )

 

YAPILDIĞI MADDE : Genellikle bakır

 

BÜYÜKLÜK : Boyu yaklaşık 1.18 metre. Boru uzunluğu 2.7 metre ( Kulis açık konumda boru uzunluğu 4 metreyi geçer )

 

KÖKLERİ : Trombon 15. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O yüzyılda sackbut olarak tanınan enstrüman, yüzyılın sonunda bu günkü formunu almıştır.

 

TÜRLERİ : Alto, tenor ve bas olarak üç tiptedir. Alto trombon kullanımı çok yaygın değildir. Günümüz senfonik orkestralarında genelde iki tenor ve bir bas trombon kullanılır. Trombon ayrıca caz orkestralara ve nefesli çalgılar orkestralarının önemli bir enstrümanıdır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

98212817.jpg

 

79071739.jpg

KEMAN

 

İSİM : Keman

 

AİLE : Yaylı Çalgılar

 

SES ARALIĞI : En az 4 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE: Tahta; çelik ve bağırsak teller

 

BÜYÜKLÜK: Değişebilir, ancak gövde uzunluğu genellikle 36 cm civarındadır.

 

KÖKLERİ : Keman Rebec ve Lira da braccio isimli enstrümanlardan türemiştir. İlk gerçek dört telli kemanlar 16. yüzyılın başlarında Avrupa da kullanıldı.

 

KATEGORİ : Telli ; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Keman, 4 telinin köprüsüne uygulayacağı aşağı yöndeki yaklaşık 7,7 kg.lık güçlü gerilimi taşıyabilecek şekilde yapılmak zorundadır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

52145392.jpg

 

31449073.jpg

VİYOLA

 

İSİM : Viyola

 

AİLE :Yaylı Çalgılar

 

SES ARALIĞI : En az 3 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Tahta; çelik teller

 

BÜYÜKLÜK : Gövde yaklaşık olarak 43 cm.

 

KÖKLERİ : Keman gibi viyola da Avrupa da Rebec türü enstrümanlardan türemiştir. Viyola ilk olarak 16. yüzyılın başlarında kuzey İtalya da görülmüştür.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Klasik besteciler olan J S. Bach ve W.A. Mozart ın ikisi de usta birer viyolacıydı.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

88236789.jpg

 

83836129.jpg

VİYOLONSEL

 

İSİM : Çello veya Viyolonsel

 

AİLE : Yaylı Çalgılar

 

YAPILDIĞI MADDE : Tahta

 

BÜYÜKLÜK : Gövdesi 77 cm uzunluğunda

 

KÖKLERİ : Çello hayatına kemanın büyük şekli olarak 16. yüzyılın ortalarında başlamıştır.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Çello çalınırken müzisyenin aldığı oturuş pozisyonu nedeniyle, 20. yüzyıldan önce çok az kadın çellist vardı. O zamanlar enstrümanı dizlerin arasında tutmak, zarif olmayan ve bir kadına yakışmayan şeklinde yorumlanırdı.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

73475770.jpg

 

52350825.jpg

KONTRBAS

 

İSİM : Kontrbas

 

AİLE : Yaylı Çalgılar

 

SES ARALIĞI : 3,5 oktavdan fazla

 

YAPILDIĞI MADDE : Tahta; çelik teller

 

BÜYÜKLÜK : 1,8 metreden biraz uzun

 

KÖKLERİ : Kontrbas, 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında, Avrupa da kontrbas keman olarak türedi.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Standart kontrbas günümüzün en büyük enstrümanlarından biridir. Ancak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kontrbası, 4,9 metre uzunluğundadır ve Paul de Wit tarafından Cincinnati Müzik Festivali kutlamaları için 1889 yılında yapılmıştır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

40104090.jpg

 

23477544.jpg

 

 

ARP

 

İSİM : Arp

 

AİLE : Telli Çalgılar

 

SES ARALIĞI : Altı buçuk oktav

 

YAPILDIĞI MADDE :Tahta, bağırsaktan yapılmış teller

 

BÜYÜKLÜK : 1.7 metre

 

KÖKLERİ : Arp ın esas atası olan çerçeveli arp ilk olarak milattan sonra 8. ve 10. yüzyıllar arasında görülmüş ve 15. yüzyılın ortalarına kadar, Orta Avrupa da birçok halk ozanı tarafından kullanılmıştır. Arp bugünkü formunu 1810 yılında almıştır.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrüman'ın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Bir konser arp ının tellerinin, kasası üzerine uyguladığı gerilim 680 kg kadar olabilir. Parmak uçlarıyla teller çekilerek çalınır.

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

19976294.jpg

 

60744266.jpg

 

KLASİK GİTAR

 

İSİM : Klasik Gitar

 

AİLE : Telli Çalgılar

 

SES ARALIĞI : yaklaşık 3 oktav

 

YAPILDIĞI MADDE : Değişik tahta türlerinin birleşimi

BÜYÜKLÜK : Yaklaşık 1 metre uzunluğunda

 

 

KÖKLERİ : Klasik gitar orta çağda kullanılan Gittern adlı enstrümandan türemiştir. Bugünkü görünüşü ile, ancak daha küçük olarak 15. yüzyılda İspanya ve İtalya da kullanılmıştır.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Gitar bugün dünya daki en popüler enstrümandır.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

15904636.jpg

 

15210833.jpg

PİYANO

 

İSİM : Piyano

 

AİLE : Tuşlu ( klavyeli ) çalgılar

 

SES ARALIĞI : 7,5 oktav ( 88 nota )

 

YAPILDIĞI MADDE : Tahta kasa, demir çapraz ve çelik teller

 

BÜYÜKLÜK : 2,7 metre uzunluğunda

 

KÖKLERİ : Kuyruklu piyano, 1709 yılında Avrupa da klavsenden türemiştir.

 

KATEGORİ : Telli; Enstrümanın sesi, tellerin titreşimi ile ortaya çıkar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ ? Üç ana büyüklükte kuyruklu piyano vardır; çeyrek, yarım ve tam kuyruk

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.