İçeriğe atla


Boşanma sonrası maaş...


Bu başlığa hiç cevap verilmemiş

#1 Misafir_birce_*

Misafir_birce_*
  • Misafirler

Gönderi Tarihi: 30 Haziran 2009 - 17:05

Boşanma sonrası maaş dağılımı...


Anlaşmalı boşanarak önceki eşinden dul ya da ana babasından yetim aylığı almak isteyenlere bu maaş bağlanmaz.


Reform sonrası kamu kurumları, bankalar, GSM operatörleri gibi kurumlardan SGK'ya bilgi akışı bu tür kötü

niyetlilerin daha kolay ortaya çıkmasını sağladı...


Yeni sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 sonrasında, dul veya yetimlerin, ölen yakınlarından

aylığa hak kazanmalarını engelleyen durumlar var mı ?


İşte bugün bu soruya cevap vereceğiz.

Katil eş veya evlada aylık yok

Reform kanunu olarak ifade ettiğimiz 5510 Sayılı Kanunun 56. maddesinde dul ve yetim aylıklarıyla ilgili olarak

kritik bir düzenlemeye yer verildi. Maddenin (a) bendinde, "kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir

ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu kanun

gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği" anlaşılan dul veya yetimlere aylık

bağlanmayacağı hükmü yer alıyor.

Ancak kasten öldürme veya teşebbüs hallerinin varlığı, mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmalı.

ÖRNEK:Tartıştığı devlet memuru eşini bıçaklayarak öldüren Sermet Bey, normalde eşinden dul aylığına hak

kazanacakken, eşini kasten öldürdüğü mahkeme kararıyla kesinleştiği için, dul aylığından mahrum kalacaktır.Mirastan reddedilen yetim aylığı alamaz

Dul ve yetim aylıklarının bağlanmadığı bir diğer durum da mirastan reddedilme halidir.

Buna ilişkin düzenleme, yine aynı kanun maddesinin b fıkrasında düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre, "kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya

veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli

ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları"

mahkeme kararıyla kesinleşenler de dul ve yetim aylıklarından mahrum kalacaklardır.


Burada bir kimsenin aylıktan mahrum kalması için sadece mirasçılıktan çıkarılması yeterli değil.

Mirastan çıkarılan kişinin, ya aylığını alacağı kişiye karşı ağır bir suç işlemiş olması ya da aile hukukundan

kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş olması gerekiyor.

Ayrıca bu durumun da yine mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması lazım.

ÖRNEK:
Bakıma muhtaç eşine karşı aile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarının hiçbirisini yerine getirmeyen

Neriman Hanım, bu durumun mahkeme kararıyla da sabit olması durumunda,

vefat eden eşinden dolayı dul aylığını alamayacaktır.Kötü niyetlilerin tespiti kolaylaştı


Ülkemizde en fazla görülen sosyal güvenlik suiistimallerinin başında anlaşmalı boşanmalar geliyor.

Kimi bayanlar önceki eşlerinden kalan dul aylığını alabilmek için, kimileri de ana-babalarından kalan yetim aylığını

alabilmek için mevcut eşlerinden anlaşmalı (muvazaalı) olarak boşanıyor.

Oysa 5510 Sayılı Kanunun’un 56. maddesinde, "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı

belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir.

Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96’ncı madde hükümlerine göre (faiziyle birlikte) geri alınır" hükmü yer alıyor.

Açıkçası, reform öncesinde bu tür haksız aylık alanların tespiti pek kolay yapılamıyordu.

Ancak reform sonrasında, başta kamu kurumları olmak üzere bankalardan GSM operatörlerine kadar pek çok kurum

ve kuruluştan SGK'ya bilgi akışı gerçekleşiyor.

Hal böyle olunca SGK'nın, bu türden usulsüzlükleri tespit etmesi de eskiye nazaran daha kolay oluyor.

Nitekim okurlarımızdan gelen maillerden, bu konuda ciddi oranda tespit ve aylık iptali yapıldığını anlıyoruz.Parayı ödemek zorundasınız


SORU: Sadettin Bey, annem ve babam evliydi. Daha sonra anneannemden kalan aylığı alabilmek için kağıt üstünde

boşandılar.

Annem bir süre aylık aldı ve tekrar resmi nikah kıydırdılar.

Tekrar evlenince annemin aylığı kesildi fakat SGK şimdi bizden annemin aldığı aylıkları geri istiyor.

Biz bu parayı ödemek zorunda mıyız ?

Ne yapmamız gerekiyor ?

CEVAP:
Değerli okurum, anneniz ve babanız, yukarıda ifade ettiğimiz muvazaalı boşanma yoluna gitmişler.

SGK da bunu tespit etmiş.


Bundan sonra bu parayı yasal faiziyle birlikte ödemekten başka seçeneğiniz yok.
Cevap ekle