Zıplanacak içerik
YARASA

Aleviler ve Camii

Önerilen İletiler

24 eylülden sonra flaş tvdeyiz inşaallah? (hiçbirşey eskisi gibi olmıyacak)

 

Kimden : Mehdi dabbetül-arz 19

Kime : Grup: Mehdî Haber Ajansı

Tarih : 7.5.2011 15:00 (GMT +2:00)

 

Konu : Ümminebi diyor ki:**DUA İBADETİN TA KENDİSİDİR? **

 

GÜNDEMMÜHENDİSİ

((AyhanAytaç))

PSİKEMPATİKANALİST:

 

((euzu-bismillahil-hamd:her dinin kendine özgü ibadeti vardır.bizim dinimizinde ibadet ritüelleri vardır.namaz,oruç,hac,zekat ve saire...ama diğer dinlere nazaran bizim dinimizde hak ile batıl birbirinden kesin kez ayrıldığı için bu saydığımız ibadet ritüellerini bazı ayetlere göre münafıklarda yapabilmektedir.örneğin namaz için münafıkların of puf ederek sabahleyin abdest aldıklarından haber verilir.keza münafikun suresi birinci ayete göre onların kelime-i şehadet getirdikleri bile haber verilir...ama gelin görünki:sünni cin alimleri bir kişinin kelime-i şehadetle müslüman olabileceğini haber veriyor.evet bu görünüşte doğrudur ama islammünafıkta doğrudur.islammüminde yanlıştır.yani bu bakımdan islam dini hakikatte ve batıliyette iki gizli mezhep oluşturmaktadır.mezheb-i münafikun ve mezheb-i müminun...her nekadar isimleri olan mezhepler varsada bu böyledir...ama dedikya hak ile batılın kesinkez ayrıldığı din-i islamda böyledir.))

 

(((euzu-bismillahil-hamd:cin ve insan taifesi kendiliklerinden mezhepleşmiştir...@llah derki:ey cinler sizler insanlarla çok uğraştınız...cinler taifesi insanlarla çok uğraştığından fırkalaşmada bunlardan oluşmaktadır...cin suresinde:bizler türlü türlü fırkalarız denilir...her dinde cinler fırkalaşmış ve o dinin yetmiş fırkasını oluşturmuştur...yahudiler 71 hıristiyanlar 72 müslümanlar 73 fırkadırlar...ama dikkat ediniz müminler değil müslümanlar deniliyor...çünki ümminebi derki:mümin iki kere yılan deliğinden sokulmaz...ama bakın ülkemizde islammünafıklar o yılan deliğinden üç beş kere hatta yedi ve dokuz kere sokulmuşlardır...malum bir parti yıllardır isim değiştirmesine rağmen yani deri değiştirmesine rağmen bu sözde müslümanlar hep bu yılan tarafından sokulmuştur...neden çünki islammümin değillerdir...ve bu yılanlar tarafından sokulmayanlar islammüminlerdir:(alevi,bektaşi,şii,nakşiler) yine bu sünni cin alimleri:(sünni-süfyaniler) ehlibeyt düşmanlarının lanetlenmesinede içtihaden izin vermemişlerdir...örneğin imam-ı rabbani sıla hazretleri buna izin veriyor...diyor ki:eğer ehlibeyt dostları şialar,ehlibeyt düşmanlarını lanetlerken ve söverken isim vermeseydi belki ehlisünnette onlardan yana olup o ehlibeytdüşmanlarını:(muaviye,amrbinas,yezit,mervan) lanetlenirlerdi?))

 

((euzu-bismillahil-hamd:aslında bu sünni cin alimleri her nekadar biz ehlibeyti severiz deselerde kelime-i şehadette yalancı olabildikleri gibi ehlibeyt meveddetindede yalancıdırlar...örneğin diyanet-i muaviye veya emeviyyede diyebiliriz? işte bu kurumda bulunanlar efendim bizde ehlibeyti severiz demeleri şuna benzer:hz.hüseyine ferazdakın:küfelilerin kalbi seninle ama kılıçları ümeyyeden yanadırın benzeri olarak diyanet-i muaviyede tüm teşkilatıyla:(engerekon teşkilatı) melun kalbleri ehlibeytten yanadır ama kalemleri ve dilleri ümeyyeoğullarından yanadırlar...dilleri ali der gözleri muaviye muaviye bakarlar? kalbleri hüseyin der ama kulakları yezit yezit işitir vesselam...@llahın izni ile hz.mehdi zuhur ettiği zaman bu münkir ve münafıkların maskesi teker teker düşecek ve meluniyyetlikleri bir bir ortaya çıkcaktır...ve o zaman bu imamın neden gaybete çekilipte sonra zuhur ettiği anlaşılacaktır...tıpkı yahudilerin şu an o tuzakta olması gibi...öyleki bu yahudiler mesih-i isayı haşa deccalmiş gibi karşıladılar? ama şimdi mesihüddeccal gelecek bu sefer onu hz.mesih olarak karşılayacaklardır...işte bu @llahın tuzağıdır...bunun gibi yahudi temayülündeki 72 fırak-ı dallede benzeri akibete maruz kalacaktırlar...))

 

((euzu-bismillahil-hamd:yahudinin birine sormuşlar:mesih gelecekmi diye? ve oda demiş ki:onun geleceğine ve siyon dağının eteklerinde zuhur edeceğine sonuna kadar inanıyorum? peki bu kişi meryemoğlu isa değilmi? yahudi demişki:hayır o isa annesi meryemle cehennemin en derin katmanlarında yanmaktadır? ve işte bu yahudi mesih-i isanın nasılki ilk gelişi ile son gelişini inkar ediyor ve batıl oluyorsa davasında? bizim islammünafıklarda batıl olacaktır? şöyleki:biz:(aleviler,bektaşiler,şiiler,nakşiler) de soruyoruz ki:ey süfyaniler mehdi gelecekmi? diyorlarki:evet mehdi muhakak gelecektir? ehli sünnet akidesinde vardır? eee peki bu gelecek olan zat? 12 imam muhammed mehdi değilmi önce geldi gaybete çekildi ve ahir zamanın sonlarında çıkacak? süfyani çıkacak mehdi gelecek deccal çıkacak mesih gelecek? ve diyorki bu sefer o süfyaniler:hayır bizim beklediğimiz mehdi onların beklediği değildir? onların mezhepleri batıldır? (ayet:onlar cehenneme düştükleri zaman derki:hani bizim horladığımız hakir gördüğümüz kişiler? neden burda yoklar?) derler?))

 

 

((euzu-bismillahil-hamd:sünni-süfyanilerin hem şeyhi hem hocası şeytandır? alevi-bektaşileri ise; hem şahı hem piri rahmandır vesselam? bu sırrı biz faş edene kadar neler çektik neler? ama fincancı katırlarını ürkütmemeli ki fincanlar kırılıvermesin cancağızım? bu 72 fırak-ı dalleyi bizler bir nazarla gördüysek helak olacaklarını bildiğimiz için gördük? bu tıpkı düşmanınızın yedi ay sonra öleceğini bildiğinizde onun kanser olduğunu öğrendiğinizde göstermiş olduğunuz zoraki merhamettendir? imam-ı cafere sormuşlar? efendim izin verin şu münkir ve münafıkları halledelim? imam demişki:olmaz kaim(mehdi) aleyhisselam gelinceye kadar bu münkir ve münafıklardan gelecek bizim mümin kardeşlerimiz vardır? ancak imam gelecek o onların hakkından gelecek? (ayet:biz her kötülük yapanları cezalandırsaydık yeryüzünde canlı kalmazdı? onların kardeşlerinin bir araya gelmesini bekliyoruz?) ve (bekleyin bizlerde bekleyenlerdeniz) diye eklemektedir rabbimiz? çünki şeytanın vakti dolmadan vaktin sahibi mehdi aleyhisselam gelmeyecektir? şah veliyullah-i dihlevi derki:nasılki,siz vakti gelmeden namazınızı kılamazssanız o mehdide vakti gelmeden zuhur etmiyecektir?))

 

((euzu-bismillahil-hamd:gelelim bizim şu esas meselemize...neden ümminebi duanın ibadetin ta kendisi olduğunu söylemiş olmasına...@llah derki:dua edin duanızı kabul edeyim? veya derki:sizin duanız yok ise ben sizleri ne yapayım? şimdi dikkat islammümin kardeşlerimiz? @llah hiç şöyle bir ayet buyurmuyor:namaz kılın namazlarınızı kabul edeyim? veya oruç tutun oruçlarınızı kabul edeyim? ve yahutta hacca gidin haclarınzı kabul edeyim? ama dua için bunu söylüyor? işte isası budur? demekki siz anlamadığınız dilde arapçada dua ettiğinizde de geçerli olmak üzere asla kabul değildir? hem duanın şartlarıda vardır...haram lokma yerseniz 40 gün duanız kabul edilmez bu hadis-i şeriftir? hükmü vardır? öyle ise bu islammünafıkların yediği haram lokma yüzünden istedikleri kadar namaz kılsınlar ki:salat demek dua ve selam demektirki,bu durumda dua namazın yarısıdır? öyleyse salat-ı ebter olurki zaten bunların salavatlarıda ebterdir:(sallallahu aleyhi vesselem değil sallallahu aleyhi ve alihi vessellem olmalıdır.imam-ı rabbani hep bu sağlam salavattan okumuştur mektubat-ı şerifinde) işte demekki bunların ne namazları ne dualerı ne oruçları ne zekatları nede hacları kabul değildir? son olarak şunu hatırlatmadan edemiyeceğim:bir siyasi lider onların namazla ne alakası vardır? veya bir diğer siyasetçide onun abdesten ne haberi vardır? sözleri bana peygamberimizin münafıklar hakkında haber verdiği ve ahir zamanda bazılarının namaz kılacağını ve abdes alacağını ve o kadar güzel yapacaklarmış ki diğerlerinin namaz ve abdeslerini beğenmiyeceklermiş diye haber verilmiştir...gerçi biz isterdikki bu haberleri ebubekir sifiller,iskender palalar,mehmet ali demirbaşlar,ahmet akgündüzler,cübbeliahmetler,fethullah gülenler versin ama demekki hakkın emri rızası ile bu iş bizlere düşmüştüki ne mutlu bizlere ehlibeytevlatları yine zor zamanda işi yüklenmiştir imam-ı rabbaninin dediği gibi? evet bizim yolumuz hızır ilyas yoludur ehlibeyt yoludur zor zamanlarda zuhur eder işleri yoluna koruz ve münkir ve münafıkların maskelerini düşürürüz...şahit ol yarab,şahit ol yarab,şahit ol yarab...duayı işiten ve icabet eden yalnız alemlerin rabbi olan @llahtır vesselam vel-ikram? ? ?))

 

AleviEhliBeytOğulları DİYOR Kİ:

=======================

ALEVİLER DİN-MEZHEP-TARİKAT-SİYASET DEMOKRASİSİ İSTİYOR?

İŞTE İLERİ VE TAM DEMOKRASİ BUDUR VESSELAM VEL- İKRAM :)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ALEVİ KATLİAMLARININ KARAR MERKEZLERİNE ***CAMİ*** DENİLMEKTEDİR?

 

 

07 Kasım 2011 Pazartesi, 13:08 tarihinde Ayhan Aytaç'ın Notları tarafından eklendi

 

Değişikliklerin kaydedildi.

 

 

şeriffakih/seyyiddede:"islam tarihi açısından ilk siyasal-islam hareketi "mescid-i dırar" ile başlamıştır.tevbe suresi,107 ve 108.ayetler sırf bunun için nazil olmuştur.öyleki,mekkenin 12 bin ashab-il-has tarafından hz.peygamberin önderliğindeki o şanlı ve şerefli fethinden sonra mecbur kalıp müslüman olan "münafıklar" kendilerine bir "mescid" yaptırırlar.ve bu mescidi "şereflendirmesi" içinde hz.nebiyi davet ederler."gel namaz kıldır" derler? ...ümminebi "rahmetül-şems" bir "resul-u rahman" olduğu için ve tüm insanlık "için" rahmet kılındığı "için" önce hiç ayırım yapmadan "gitme" taraflısıdır.ama bilmediği bir şey vardır.bir "yalan"a çağırılmaktadır.tam bu davete "icabet" edecektirki,ayetler iner.kısaca özetlersek ulu,yüce,büyük rabbim! "ümmetin arasına fitne sokmak için o münafıllar bir mescid ("mescid-i tırar") yaptırmışlar.ve orayı iyilik ve güzellik adına yaptık diyede yalan yere yemin etmektedirler.gel namaz kıldır bizlere diyede seni davet ederler.ne o mescide git nede orda namaz kıl?(...işte alevilerin "cami!ye" gitmeyişlerinin esas sebebi budur.bu "farz üstüne farz" olan sünnet-i nebidir vesselam.yoksa cübbelinin "bektaşi fıkrası" üzerinden neymiş nisa,43 te bak "namaz kılmayın" yazıyormuş ta ama "sarhoş" iken "cünüp" iken falan filan..ey cübbeli olayın aslını bizden,alevilerin "hüccetül-ehlibeyt"inden öğren.biz alevilerin "hüccetül-islamıyız" vesselam...olayın aslı ne o nede hz.alinin "cami"de öldürülmesi işte bu ayettir gerçek budur aleviler yüzde sekseni münafık olan bir "cemaatin" camisine gitmez tevbe süresi 107 ve 108 buna izin vermez merak etme cübbeli zamanı gelince sizleri bu konuda çok iyi "irşad" edicez...alevileri bu konuda uyanık olmaya çağırıyorum sizler diyin ki biz tevbe 107 ve 108'ize istinaden sünni-süfyani-ebterilerin mescid-i dırarlarına gitmiyoruz...ve görün o zaman onların nasıl sesi kesilecektir...allah ve resulü şahittir "kuran ve ehlibeyt" şahittir...artık parantezi kapatıyor devam ediyoruz.) ve peygamberimiz bu uyarı üzerine o mescide gitmedi üstelik yıktırdı...bu olay bütün tarih kitaplarında mevcuttur ama "sünni-süfyani" yazarlar pek işlemezler bu konuyu tıpkı "hayber fethi"nin hz.ali faziletinde olduğu gibi ki,o olaydada bekir,ömer,osmanın faziletlerinin ne olduğu "apaçık" ortaya çıkar...şimdi bazı sünni kardeşlerimiz bize diyorki,"ya sen gel camiye imama uyma köşede namazını kıl istersen 12 imamın fıkhına göre "mehdi"nin gıyabında kıl ?" ben diyorum ki bu ayetler onada izin vermiyor ne diyor ulu,yüce,büyük rabbimiz "ne o mescide git nede orda namaz kıl?" işte sizin yapamadığınız "ilim-i hüccet" budur...şimdi cübbeli diyor'ya "namaz kılma? "diyor ayette ("nisa.43") bektaşi ondan kılmıyor muş? "cübbeli,cübbeli" sen namaz kılmayı bırak bu ayetlerde ("tevbe,107,108") de allah resulüne "mescide bile gitme?" diyor heyy heyy smile.png ...neyse konuyu tamamlıyalım. günümüze geldiğimizde bu "siyasal-islam" hareketi,yakın tarihte "yeniçerileri" katletmek için camilerden çıkmıştır,maraşta,çorumda,malatyada,sivasta alevileri katlettiklerinde de hep "cami"lerden çıkmışlardır.onun için haklı olarak o alevide cami için derki:"alevi katliamlarının karar merkezlerine "cami" denilmektedir." ve süfyan-ı zalim emevilerin "ehlibeyte" 82 yıl 4 ay "cami"lerinde küfür ve hakaret ettiklerinide hatırlatırsak sormak lazım o "sünni" kardeşlerimize ne hakla bizim bunca derin bir "cami sendromu"muz varken utanmadan "siz niye camiye gelmiyorsunuz " diyorsunuz? şaşmamak mümkün değil.ama tabiki bugünki "sünni kardeşlerimiz" bunları bilmiyor ateş düştüğü yeri yakıyor.bir sünni için maraş,çorum,sivas,gazi olayları bir şey ifade etmez ama "alevinin tüyleri ürperir" dehşete düşer...tersini düşünün aleviler cemevlerinden çıkarap bu katliamları yapmış olsun.ve bizde "sado-mazoşist" ve "sato-şizofrenistçe"/ "ey sünniler siz niye "cemevine" gelmiyorsunuz diyelim?" aslında şunuda haklı olarak sormak lazım siz niye "anıtkabire" gelmiyorsunuz,"hacıbektaşa" gelmiyorsunuz,"halkevlerine" gelmiyorsunuz,"add"ye gelmiyorsunuz,10 kasımı,29 ekimi,19 mayısı,kutlamıyorsunuz demekte haklıyızdır...çok uzadı bitiriyorum...yinede bütün bu suçlamalara rağmen "alevi dostu sünni kardeşlerimizi" anmadan geçemiyeceğim ...onlara "büyük saygı" duyuyorum onlar zaten olmasaydı bu ülkede kan gövdeyi götürürdü...ALLAH CÜMLEMİZİ ISLAH ETSİN,ŞİFA VERSİN ŞEYTANLARIMIZI KOVALASIN İNŞAALLAH VE ELHAMDÜLİLLAH smile.png"

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ALEVİ KATLİAMLARININ KARAR MERKEZLERİNE ***CAMİ*** DENİLMEKTEDİR?

07 Kasım 2011 Pazartesi, 13:08 tarihinde Ayhan Aytaç'ın Notları tarafından eklendi

 

şeriffakih/seyyiddede:'islam tarihi açısından ilk siyasal-islam hareketi 'mescid-i dırar' ile başlamıştır.tevbe suresi,107 ve 108.ayetler sırf bunun için nazil olmuştur.öyleki,mekkenin 12 bin ashab-il-has tarafından hz.peygamberin önderliğindeki o şanlı ve şerefli fethinden sonra mecbur kalıp müslüman olan 'münafıklar' kendilerine bir 'mescid' yaptırırlar.ve bu mescidi 'şereflendirmesi' içinde hz.nebiyi davet ederler.'gel namaz kıldır' derler? ...ümminebi 'rahmetül-şems' bir 'resul-u rahman' olduğu için ve tüm insanlık 'için' rahmet kılındığı 'için' önce hiç ayırım yapmadan 'gitme' taraflısıdır.ama bilmediği bir şey vardır.bir 'yalan'a çağırılmaktadır.tam bu davete 'icabet' edecektirki,ayetler iner.kısaca özetlersek ulu,yüce,büyük rabbim! 'ümmetin arasına fitne sokmak için o münafıllar bir mescid ('mescid-i tırar') yaptırmışlar.ve orayı iyilik ve güzellik adına yaptık diyede yalan yere yemin etmektedirler.gel namaz kıldır bizlere diyede seni davet ederler.ne o mescide git nede orda namaz kıl? (...işte alevilerin 'cami! ye' gitmeyişlerinin esas sebebi budur.bu 'farz üstüne farz' olan sünnet-i nebidir vesselam.yoksa cübbelinin 'bektaşi fıkrası' üzerinden neymiş nisa,43 te bak 'namaz kılmayın' yazıyormuş ta ama 'sarhoş' iken 'cünüp' iken falan filan..ey cübbeli olayın aslını bizden,alevilerin 'hüccetül-ehlibeyt'inden öğren.biz alevilerin 'hüccetül-islamıyız' vesselam...olayın aslı ne o nede hz.alinin 'cami'de öldürülmesi işte bu ayettir gerçek budur aleviler yüzde sekseni münafık olan bir 'cemaatin' camisine gitmez tevbe süresi 107 ve 108 buna izin vermez merak etme cübbeli zamanı gelince sizleri bu konuda çok iyi 'irşad' edicez...alevileri bu konuda uyanık olmaya çağırıyorum sizler diyin ki biz tevbe 107 ve 108'ize istinaden sünni-süfyani-ebterilerin mescid-i dırarlarına gitmiyoruz...ve görün o zaman onların nasıl sesi kesilecektir...allah ve resulü şahittir 'kuran ve ehlibeyt' şahittir...artık parantezi kapatıyor devam ediyoruz.) ve peygamberimiz bu uyarı üzerine o mescide gitmedi üstelik yıktırdı...bu olay bütün tarih kitaplarında mevcuttur ama 'sünni-süfyani' yazarlar pek işlemezler bu konuyu tıpkı 'hayber fethi'nin hz.ali faziletinde olduğu gibi ki,o olaydada bekir,ömer,osmanın faziletlerinin ne olduğu 'apaçık' ortaya çıkar...şimdi bazı sünni kardeşlerimiz bize diyorki,'ya sen gel camiye imama uyma köşede namazını kıl istersen 12 imamın fıkhına göre 'mehdi'nin gıyabında kıl? ' ben diyorum ki bu ayetler onada izin vermiyor ne diyor ulu,yüce,büyük rabbimiz 'ne o mescide git nede orda namaz kıl? ' işte sizin yapamadığınız 'ilim-i hüccet' budur...şimdi cübbeli diyor'ya 'namaz kılma? 'diyor ayette ('nisa.43') bektaşi ondan kılmıyor muş? 'cübbeli,cübbeli' sen namaz kılmayı bırak bu ayetlerde ('tevbe,107,108') de allah resulüne 'mescide bile gitme? ' diyor heyy heyy :) ...neyse konuyu tamamlıyalım. günümüze geldiğimizde bu 'siyasal-islam' hareketi,yakın tarihte 'yeniçerileri' katletmek için camilerden çıkmıştır,maraşta,çorumda,malatyada,sivasta alevileri katlettiklerinde de hep 'cami'lerden çıkmışlardır.onun için haklı olarak o alevide cami için derki:'alevi katliamlarının karar merkezlerine 'cami' denilmektedir.' ve süfyan-ı zalim emevilerin 'ehlibeyte' 82 yıl 4 ay 'cami'lerinde küfür ve hakaret ettiklerinide hatırlatırsak sormak lazım o 'sünni' kardeşlerimize ne hakla bizim bunca derin bir 'cami sendromu'muz varken utanmadan 'siz niye camiye gelmiyorsunuz ' diyorsunuz? şaşmamak mümkün değil.ama tabiki bugünki 'sünni kardeşlerimiz' bunları b...

................

"

– ...arşivliyoruz?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
ALEVİ DİNDARLAR HAREKETİ BİLDİRİSİ:

==========================

25 EYLÜL 2013 SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN FİİLEN BU HAREKETİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ.İLK OLARAK İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN SEKRETERİNCE TANINMIŞTIR.EN AZINDAN BİR GÖRÜŞME YAPILMIŞTIR.SEKRETER GÜNDEME GELDİĞİNİZ TAKDİRDE BİZDE BU KONUYA DAHİL OLACAĞIZ DEMİŞTİR.BÖYLECE BU HAREKETİ KABUL ETMİŞTİR.SEKRETER ORTAK NOKTALARDA BULUŞMA VE HAYIR ÜZERE OLMAK ŞARTIYLA BİZİMLE OLACAĞINI DA BEYAN ETMİŞTİR.DAHA SONRA ULUSAL KANAL VE FLASH TV YE BU KONUDA HABER VERİLMİŞ KURUMSALLAŞMAMIZ VE EYLEMSEL OLARAK HAREKETE GEÇMEMİZ DURUMUNDA HABER YAPACAKLARINI GÜNDEME GETİRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİR.FLASH TVDE BİR İLGİ UYANMIŞ EV ADRESİMİZ VE TELEFONUMUZ ALINMIŞTIR.DAHA SONRA İLGİLENİLECEKTİR.BÜTÜN BUNLARIN ÖNCESİNDE 24 EYLÜLDE YENİBOSNA POLİS KARAKOLUNUN TERÖRLE MÜCADELE MASASI KOMİSERİ AHMET BEYLEDE GÖRÜŞÜLMÜŞ ALEVİ GENÇLERİNİN BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİNCE BEYİN YIKAMASINA KARŞILIK ANTİ AJİTASYON VE ANTİ PROPAGANDA KONUSUNDA ÖN GÖRÜŞME YAPILMIŞ VATAN ŞUBESİNDEN GELECEK OLAN PSİKOLOJİK HARB DAİRESİNDEN BAZI KİŞİLER İLE GÖRÜŞME RANDEVUSU ALINMIŞTIR.FAKAT GÖRÜŞME ERTELENMİŞ DAHA SONRAYA BIRAKILMIŞTIR.ALEVİ DİNDARLAR HAREKETİNİN DİYANET VE ATEİST EKSEN OLMAK ÜZERE İKİ AYAKTA BAZI TESBİTLERİ VARDIR.BU TESBİTLERE GÖRE DİYANET GÖREVİNİ YAPAMADIĞI İÇİN ALEVİ GENÇLERİ ATEİST CEREYANIN KURBANI OLMUŞTUR.MESELA 1966 DA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ÇIKIPTA "ALEVİLİĞİN MUMU SÖNMÜŞTÜR?" DERSE.BİR BAŞKA UNSURLARIDA ALEVİLİK BEKTAŞİLİK DİNSİZLİKTİR MÜLHİTLİKTİR DERSE.HATTA NECİP FAZIL GİBİLERİDE BUNDAN CESARET İLE RAFİZİ DİYİPTE MARAŞTA ÇORUMDA SİVASTA ALEVİLERE CAMİLERDEN ÇIKIP HÜCUM EDİLMESİNE KADAR VARAN ZİNCİRLEME HADİSELERDE ÖNEMLİ TESBİTLERİMİZ VARDIR.DİYANETİN GÖREVİ ALEVİLERİN İNANÇ KÜLTÜR VE MEDEYİYET MUMLARINI SÖNDÜRMEK DEĞİL BİLAKİS İHYA ETMELİDİR.BUGÜN SÜNNİ KARDEŞLERİMİZİN BİLE MEMNUN OLMADIĞI BİR DİYANET SÖZKONUSUDUR.TSK DA BİR ERGENEKON TEŞKİLATI VAR İSE DİYANETTE DE BİR ENGEREKON TEŞKİLATI VARDIR DİYEBİLİRİZ.BU ENGEREKON TEŞKİLATININ DÖRT ÖZELLİĞİ GÖZE ÇARPAR.1736 DAN BERİ KABUL EDİLMİŞ DÖRT MEZHEP HAKTIR BEŞİNCİSİ SAPIKTIR MANTIĞI SÜREGELMİŞTİR.HALA CAFERİLİK DİYANETÇE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.BİR CAFERİ FIKHI DİYANETÇE YAZILMAMIŞTIR HİÇ.ŞAFİ,HANBELİ,MALİKİ,HANEFİ FIKHI YAZILMIŞTIR AMA CAFERİ FIKHI YAZILMAMIŞTIR.NE TEZATTIR Kİ: DİYANET VAKFI ALEVİ İNANÇKÜLLİYATINIDA ALEVİ AÇILIMI KAPSAMINDA YAYINLAMAK ZORUNDA KALMIŞTIR.AMA NE ZAMAN...? ALEVİLERİN DİN MEZHEP TARİKAT NAMUSUNU YİRMESİNDEN SONRA.İNANÇ VE KÜLTÜR HAFIZASINI YİTİRMESİNDEN SONRA...? 72 PARÇAYA FIRKAYA BÖLÜNDÜKTEN SONRA.KİMİ ALEVİ KOMÜNİST KİMİ MARKSİST KİMİ SOSYALİST KİMİ ATEİST KİMİ AGNOSTİK KİMİ SATANİST KİMİ YEHOVA ŞAHİTİ KİMİ ESRARKEŞ KİMİ PKKCI KİMİ DHKP/C Cİ,KİMİ ALTILI KANYANCI KİMİ NURCU KİMİ ÜLKÜCÜ KİMİ FETHULLAHÇI KİMİ ADNAN OKTARCI KİMİ ADIYAMAN MENZİLCİ, KİMİ ANTİKEMALİST KİMİ TÜRK VEYA KÜRT MİLLİYETÇİSİ KİMİ BUDİST KİMİ HİNDUİST KİMİ YANKESİCİ KİMİ HIRSIZ KİMİ ARSIZ KİMİ TERÖRİST KİMİ ŞİZOFREN KİMİ SİYONİST KİMİ EVANJELİST KİMİ KİMİ KİMİ GİDER DAHA SAYACAK OLURSAK Kİ BİR EMPATİ HASTALIĞI MEVCUTTURKİ ALEVİLERDE HANGİ İDEOLOJİDE YER ALSA ÖNCÜSÜ OLUVERMİŞTİR DE KENDİSİ OLAMAMIŞTIR NE YAZIKKİ.BUNUNDA EN BAŞTAKİ SUÇLUSU DİYANETTİR.MİSYONERLER BİRTEK SÜNNİYİ HIRİSTİYAN YAPAMAZKEN ATEİST MİSYONERLER ALEVİ GENLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ATEİST YAPMIŞTIR.BAZILARI DİYOR Kİ: ŞÜKÜRLER OLSUN MİSYONERLER BİR MÜSLÜMNANI BİLE DEĞİŞTİREMİYORLAR? NASIL ÖYLE DERSİN.SEN ALEVİLERİ VEYA ŞAFİ KÜRTLERİNİ MÜSLÜMAN SAYMAZMISINKİ BİR ÇOĞU YEHOVA ŞAHİTİ VE ZERDÜŞT OLMUŞTUR.BUNUNDA SORUMLUSU DİYANETTİR.DİYANET ÇOK AMA ÇOK SUÇLUDUR.İÇ BÜNYESİNDE BİR ENGEREKON TEŞKİLATI VARDIR.BU TEŞKİLATIN DÖRT ÖZELLİĞİ ŞUDUR:ANTİ-ALEVİDİR,ANTİ-BEKTAŞİDİR,ANTİ-ŞİİDİR,ANTİ-NİSADIR:(KADINLAR-ALEYHTARLIĞI?) İLAHİYAT VE İMAM HATİP SORUNU DAHA Bİ KARMAŞADIR.BAŞBAKANIMIZ BİR İMAM HATİPLİDİR.VE HAKLI OLARAK DİYORKİ:"BİRİLERİ ÇIKSIN BİZE ŞU ALEVİLİK NEDİR BİR ÖĞRETSİN?" ...NİYE? SAYIN BAŞBAKAN SİZE İMAM HATİPTE ALEVİLİK NEDİR HİÇ ÖĞRETMEDİLER Mİ:İNSAN TANIMADIĞININ BİLMEDİĞİNİN DÜŞMANIDIR? DİYEN HZ.ALİNİN BU SÖZÜNE GÖRE TABİKİ SENDE SENİN GİBİ NECİP FAZILCILARDA BİLMEDİKLERİ VE TANIMADIKLARI ALEVİLERE DÜŞMANLIK EDECEKTİR.SANKİ: BİR KİBİR VE GURUR İLE BEN ALEVİLERİ TANIMAK İSTEMİYORUM SEVMEK DE İSTEMİYORUM ONLARA OLAN DÜŞMANLIĞIMDANDA MEMNUNUM.TURAN DURSUNUN BABASI OLAN İMAM DEMİŞ Kİ:ALEVİLER ÖNCE YAHUDİ SONRA HIRİSTİYAN SONRA MÜSLÜMAN OLMALIDIRLAR? KAFAYA BAKIN KAFAYA.EY BAŞBAKAN SEN SUÇLU DEĞİLSİN SENİ ALEVİLİK VE EHLİBEYT KONUSUNDA CAHİL BIRAKAN VE BUNU MÜFREDATINA ALMAMIŞ OLAN SÜFYANİ YEZİDİ HOCALARIN SUÇLUDUR SEN MASUMSUN.BİZDE DERLER Kİ:TAŞ ATAN BİZDENDİR ATTIRANLAR BİZDEN DEĞİLDİR.SEN ATMADIN O TAŞI BİZLERE O SÜFYANİLER ATTILAR SAYIN BAŞBAKAN.VE SEN Bİ KERESİNDE ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİNİN OKULLARDAKİ ALEVİLİK DERSİ İLE İLGİLİ OLARAK BİR ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE Kİ: O ŞİKAYET ŞUDUR:"ALEVİLİK İLE İLGİLİ DERSLERDE MUAVİYE İÇİN HAZRET DENİLİYOR.BİZ BUNDAN RAHATSIZIZ...?" VE SİZDE DEDİNİZKİ:RAHATSIZ OLUYORLAR İSE SİLİN? İŞTE O SİLME İŞİNİ BİR İLERLETELİM DİYORUM.ZİRA ÜLKEMİZDEKİ SÖZDE DİN KİTAPLARININ HATTA CÜBBELİ AHMET VE FETHULLAH GÜLENİN KİTAPLARINDA BİLE Kİ SAİD NURSİ ÖMER ÖNGÜT CABASIDIR HEPSİNDE MUAVİYE HAZRET DİYE ANILIYOR.TIPKI GÜNÜMÜZDE "SAYIN ÖCALAN?" TARTIŞMASI GİBİDİR.ALİSİZ ALEVİLİK YOKTUR AMA NE YAZIKKİ ALİSİZ SÜNNİLİK VARDIR.ZİRA BAŞBAKAN HZ.ALİNİN TÜRBESİNE GİTMİŞ OLAN İLK SÜNNİ LİDERDİR UNUTMAYINIZ.ALEVİLİK ALİYİ SEVMEKTİR AMA AYNI ZAMANDA MUAVİYEDE SÖVMEKTİR TEVELLA VE TEBERRA GEREĞİ.SİZ ŞİMDİ DERSENİZ: MUAVİYEYE HAZRET ÇEKMEK SÜNNİLİKTİR? BİZ BUNU ASLA KABUL ETMEYİZ VE İTİRAZ EDERİZ.NECİP FAZIL GİBİ SÜNNİ/SÜFYANİ YAZARLAR VE ONLARDAN CESARET İLE TÜREMİŞLERİ MUAVİYEYE HAZRETİ BİR REFERANS İLE AHİRZAMAN SÜNNİLİĞİNİN BİR PANENTİ YAPMIŞLARDIR.OYSA SÜNNİ İMAMLARIN HEPSİDE EMEVİ YÖNETİMİN ZUMÜNE MARUZ KALMIŞTIR.12 İMAMLARA BİATLI ÖLMÜŞLERDİR ONLARA RAHMETLER DİLERİZ.ONLARA HAKSIZLIK İLE ZULMETMİŞ OLAN ZALİMLERİNİDE EBEDİYYEN LANETLERİZ.BU ANLAMDA GERÇEK SÜNNİLERDE BİZ ALEVİLERİZDİR.EN BÜYÜK TAKİYYEMİZ BELKİ 72 MİLLETİ BİR GÖRMEKTİR AMA BİLMELİSİNİZKİ ASLINDA ALEVİLİK TÜRK İSLAM TASAVVUF SÜNNİLİĞİDİR.AHMET YESEVİ HACIBEKTAŞ SÜNNİLİĞİDİR.VE DÖRT KAPI KIRK MAKAMDIR BU SÜNNİLİĞİN MÜFREDATI Kİ HİÇBİR ALEVİ VE BEKTAŞİ BUNA BİZİM NEZDİMİZDE İTİRAZ EDEMEZ.BU ANLAMDA PSİKOLOJİK SAVAŞIMIZIN KARŞISINDA BAZI ALEVİ BEKTAŞİ DERNEK VE VAKIFLARDA OLACAKTIR.OLSUN BİZ HERTÜRLÜ TEPKİYE ŞİMDİDEN HAZIRIZ.TEK MURADIMIZ HERŞEYİN A DAN Z YE BİLİNMESİDİR.İSLAMIN VE TASAVVUFUN KARAKUTUSU OLAN ALEVİLİK İLE DİNDAR BEKTAŞİLİK İLE DÜRÜST KIZILBAŞLIĞIMIZ İLEDE DEVRİMCİYİZDİR ELHAMDÜLİLLAH.YAHUDİLİK DİNDARLIK İSE; HIRİSTİYANLIK DİNDARLIK VE DÜRÜSTLÜK İSE; MÜSLÜMANLIK TA:DİNDARLIK,DÜRÜSTLÜK VE DEVRİMCİLİKTİR ESASINDA.ANTİ-KAPİTALİST DEVRİMCİ MÜSLÜMANLAR BURAYA İYİ DİKKAT ETSİNLER Kİ: BİZ ONLARIN ARADIĞI ŞEYİN TA KENDİSİYİZ.AKSİĞİMİZ YOK FAZLŞAMIZ VARDIR.ALEVİ BEKTAŞİ KIZILBAŞ DEVRİMCİLERİZ 14 ASRDIRKİ BİZDEN ONLARA 14 ASIRLIK DEVRİMCİ SELAM İLMİ RAHMETÜL ALEYKÜM EHLİBEYTEN VESSELAM :))

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ,
CAMİ VE CEMEVİNİ YORUMLUYOR:
=======================
...MUHALİF DEDELER DEDİ:"CAMİ İLE CEMEVİ VE CEMAATLERİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE? ONLAR RAMAZANI TUTACAK BİZ YİYECEĞİZ? BİZ MUHARREMİ TUTACAĞIZ ONLAR YİYECEKTİR? VE AYİN-İ CEM YAPILIRKEN EZAN OKUNSA KİM SUSACAKTIR :)))"

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir cihan

Slm oncelikle boyle guzel bir sohbet actiginiz tessekkurler arkadaslar bakin hz ali camide sirtindan vurularak oluyor aleviler bu yuzdn camiye gitmiyor allahin aslani hz muhammed (sav) efendimizinde hem damadi hemde yegeni dir. Aslinda bu soruyu kendimize soralim neden camide olduruyorlar kendisi namaz kilarken kendini allaha birakip vucudu hamur gibi olurmus.yani anlicaniz savunmasiz.bu cinayeti isleyen beyine sahip olamam ben.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir cihan

Toplum neden alevileri cekemuyor

Tek suclari hz alinin yolun da oldukleri icinmi

Hz muhammed. De alevimi ydi acaba

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

ayhan ve aytaç yazarefendi: 

'vallahi namaz meselesinin 24 saat felsefesini yapabilirim? ! ? ' 

((...şeksiz, şirksiz, şüphesiz! rabbe şükür, kullarına teşekkür :) ...nettv idi, veyis ateşin konuğu fermani altun idi, ve interaktif sorular geliy...ordu.en çok sorulan soru:'aleviler neden namaz kılmıyorlar? ' idi.fermani altun bir sağa baktı bir sola baktı kem küm etti ıkındı mıkındı pess etti.hiçbir cevap veremeden konuyu değiştirdi ve kaçamak yaptı.bendenizde bu durumdan çok eseflendim.bunun üzerine ilk etapta bazı notlar yazmaya başladım.bu konu üzerine derin tefekkürler yaptım.ve nihayetinde 'namaz' konusunun fitne bir konu olduğunu anladım.onun için bu konuya çok hasas girmek gerektiğini aklı selim ve kalbi salim konuşmak gerektiğini kavradım.bu konu tartışılırkende görüş taassubundan uzak ideololji faşizmine pirim vermeden inşaallah anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağım.alevilerin hüccetül-islamı olarak?)) 

avea yorumluyor:'namaz dinin direğidir! hangi dinin ind-i ilahide allahın katında olan din-i islamın direğidir.kıyam, rüku, secde ve tahiyyat melekleriylede bu dinin direği ayakta durmaktadır.hiçkimse yeryüzünde hiç namaz kılmasa bile allahın dini yıkılmaz.çünki kıyam,rüku,secde ve tahiyyat melekleri bu dini ayakta tutmaktadır.şeytan-ı lain-i yallah rivayete göre 20 bin sene yerde gökte ve ikisi arasında secde etmediği yer kalmamıştır.meleklerin muallimi sıfatlıydı o zamanlar ki bu aynı zamanda onların imamıydı veya hocaefendisi idi anlamınada gelmektedir.nasıl anlamanıza bağlıdır.1. secde müslümanlık nişanesi iken 2.secde müminlik alametidir.onun için 2.secde rekatte vardır.'ben sizin rabbinizim? ' den sonra 1.secde gerçekleşmiş.'ben sizde tecelli edeceğim? ' ile 2.secdeyi hiç tereddütsüz yapanlar olmuş yapmayanlar olmuş.yapanlara mümin olan allahın mümin kulu denmiş.yapmayanlarada münafık şeytanın münafık kulu denmiştir.ulu pir yüce gerçek hünkar hacı bektaş veli derki:'tanrı en yüce bir biçimde imanda tecelli etmiştir? ' buna göre allahın kulunda hulul etmesi iman aracılığı iledir.2.secde sahipleri müminler işte bu iman tecellisinin kendisinde hululiyet ile kalm merkezli 366 azaya yolculuk esasına göre 366 aza cemaat kalbde iman imam konumuna düşmüştür.kuran imamdır.kuran hüccettir.müminlikde allahın hüccetidir yeryüzündeki cebrailin gıpta ettiği bir makamdır.nitekim cebrail o mümin-i ekber olan kulun kim olduğunu bilemez iken? o kul cebrailin kim olduğunu bilmiştir.onun için melekler ademe secde etmiştir.çünki allahu teala meleklere ve mahlukata ilminden ve rahmetinden sınırlı verir iken mümin kuluna sanki sınırsız vermiştir.emirel-müminin ali aleyhisselam derki:'iki şey vardır sonu bulunmaz birisi akıl birisi ilimdir.? ' nitekim hz.türk atatürk (ra) 'benim manevi mirasım akıl ve ilimdir diyerek bu silsileye tabi olmuştur? '...devam ediyoruz: 

avea yorumluyor:'hz.aliden hacıbektaşi veliye 100 bin evliya 5 vakit namazlarını kılmış zekatlarını vermiştirler.bu evliyaların içinde en seçkin olan 313 gavs-ı azam ve kutbu ekber olanları ise tayyi zaman ve mekan bulundukları yerlerini vakit namazlarında terkedip kabede kılmışlardır.hacıbektaşın vakitlerde sır olması bundan idi.molla sadrettin merak ettide hacıbektaş onuda kabeye götürdü bunu isbat etti.hz.ulul-emr mehdi aleyhisselam ile kabede buluşacak olan bu 313 gavs-ı azam ve kutb-u ekberler hz.ibrahimin duası hürmetine en güvenli yer olan kabeye yine tayyi zaman ve mekan bir gecede yolculuk edecekler ve ümmetin deccali olan süfyan ordusuna veyahut zamanın ebrehesine karşı hz.mehdinin yanında yer alacaklar onun ile birlikte onun imamlığında namaz kılacaklar.daha sonra bu namazı mescid-i aksada da gerçekleştirecekler ve deccal-azam-ı ekber laini bu mescidin kapısına dayanana kadar sürecek.ama meryemoğlu isa gelecek bu ruhani ve nurani cemaat ile mehdinin imamlığında namaz kılacak ta sonra kapıyı açacak deccal-ı lain onu gördüğünde tuzun suda eridiği gibi eriyip helak olacaktır? ' 

avea yorumluyor:'halamın oğlu şöyle dedi:'dayım günde beş vakit namaz kılsa mahmut hocayı iki sefer cebinden çıkartır? ' neden? diyince...? 'o hz.hasanın soyundan bir şerif olduğu için? ' dedi? doğrusu bu beni çok etkiledi.allah razı olsun kuzenden? bizi bu konuda aydınlattığı ve yol gösterdiği için.kendisi menzil sofularındandır.salih kardeş ilede yakınlığı vardır.nitekim bende salih kardeşimi arasıra ziyaret ederim semerkant kitap bayiliğinde kocasindadır.ama esas ben şuraya geleceğim.bizim dedeler bunu mutlaka kavramalıdırlar.seyyidlerin cuma imamlığı hakları vardır.iranda bu esastır.cuma imamlığı evlad-ı resule aittir.bizim cemevlerindede post seyyiddedelere aittir de bunu hala diyanet-i muaviye anlamış değildir.ilahiyatçılar da imam hatiplerde.imam hatip mezunu olan başbakanımızda haklı olarak derki:'biri çıksın şu alevilik nedir bize bir öğretsin? ' neden? çünki kendisine imam hatip hocaları öğretmedikleri için? ? ? bizde der ki dedelerimiz:'taş atan bizden attıran bizden değildir? ' bu sözü iyi anlamak lazımdır.daha militan anlamda şu anekdotumu vereceğim, olay net anlaşılsın diye? ben maraş elbistan kıüçükyapalaklıyım? ve büyükyapalaklı bir kardeşimle tesadüf bir yerde karşılaştık.ona dedimki:'izzeddin doğan ile necmeddin erbakan ve kemal kılıçdaroğlu ilede recep tayyip erdoğan yanyana gelseler ve iki rekat namaz kılsalar hangileri daha faziletli olurlar? ' o dediki:'tabiki erbakan ile erdoğan faziletli olur'...ben buna itiraz ettim ve dedimki:'menzil şeyhlerine göre olay şudur? en üstün müslüman sünnete uyan seyyiddir? dolayısı ile doğan ve kılıçdaroğlu seyyid oldukları için bir adım öne geçerler.imam konumuna düşerler.ve erbakanda erdoğanda cemaati temsil eder.çünki bu bir hadistir:'ehlibeytimin önüne geçmeyin helak olursunuz? ' işte tarih ortada emeviler,abbasiler,selçuklular ve son olarak osmanlı biz ehlibeytin önüne geçmiş ve kısa ve uzun vadede helak olmuşlardır.en nihayetinde 'chp' bile bir dersimliye teslim olmuş evlad-ı kerbelaya musallat olmanın cezasını görmüştür.son olarak şununla bitiriyorum.ankarada yatmakta olan 'seyyid abdulhakim arvasi (ks) ' derki:'seyyidleri seviniz! onlar asi olsa bile? ' işte mesele budur.zaten ehlisünnet ulul-emr zalim ve zorba olsada itaati esas almıyormu.ve bu içtihadıda zalim-i haccaca ve şu hadise dayandırmıyormu:'nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz ona göre yöneticiler gelir? ' bu ümmet-i muhammedin kaderidir aslında.ehlibeytinde kaderidir.ama şu varki o peygamber benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak demişte ehlibeyti için bunu dememiş bil-akis ehlibeytim ümmetimin kurtuluş gemisi olacaktır demiştir? kiminle hz.ulul-emr mehdi aleyhisselam ile? ? ? mehdide hatmoldu kelam vesselam :) '
 (16.2.2013 12:18)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

#MehdiAyetleri
#MehdiveAlevilerHareketi
#GüruhuAliNaciFırkaiFatımaNaciyeAyetleri

kasas:5
Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.
maide:54
Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
enbiya:105
Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.
tevbe:107
Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.
tevbe:108
Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.
hucurat:11
Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.
maide:8
Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
al-i imran:104
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
nisa:59
 Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

PİR GERÇEK VELİ:
Kıyamı tamam biz zuhurunu bekleriz 
Hakkın huzuruna tez onla varırız 
Yüzümüz ak gönlümüz pak özümüzü biliriz 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş. 

On dört asır oldu biz yolunu gözleriz 
Nesimi pir sultan serimizi veririz 
ikrarlıyız imanlıyız can gözlü erleriz 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş. 

Cümlesi gelmez diyor sırrı alametiyiz 
Üçlerin beşlerin yedilerin müjdecisiyiz 
Arşı tavaf eden kırkların duacısıyız 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş. 

Hakkın hikmetine hiç olurmu sualimiz 
İsa tasdikledi musayı müjdeledi ahmedimiz 
Hak muhammed alide sırdır mehdimiz 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş. 

Mekkede medinede nazil oldu dinimiz 
Bedirde uhudda hayberde haydarımız 
Kerbelada serezde banazda şühedamız 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş. 

MEHDİ:ahir zaman böylece tez doldu 
Hak ile batıl hep zahiren zuhur oldu 
Cümlemizin müntezarı el mehdi oldu 
Yetiş sahib-zaman carımıza tez yetiş.

Adım: Ayhan 
Lakabım: Mehdi 
Kod adım: Dabbetül-Arz 
((cin ve insan şeytanlarının azrailiyim)) 
Doğum: Malatya 
Kütük: Maraş 
Büyüme: İstanbul 
((İstanbul şehrinde ol Sahib-i zaman?))
altmışa gelmedim 1973'te geldim vesselam?
binüçyüze gelmedim 1400'de geldim vel-ikram :)
rabbim @llah dinim islamdır? 
resulüm muhammed mezhebim caferidir? 
şahım ali tarikatım bektaşidir? 
pirim hacıbektaş siyasetim atatürkçülüktür?
ne şiiyim ne sünni mazlum bir aleviyim? 
ne sağcı ne solcuyum garib bir tasavvufçuyum? 
ne yahudi ne hıristiyanım hanif bir müslümanım? 
ne ırkçıyım ne milliyetçi emr-i marufçu ümmetçiyim :)
BEN AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİYİM?
===@KAİMMEHDİ2024===
"MEHDİ VE ALEVİLER HAREKETİ?" TEK LİDERİYİM :)))

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.