Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
Freyja

PAST CONTINUOUS TENSE (WAS/WERE+Ving)

Önerilen İletiler

PAST CONTINUOUS TENSE (Şimdiki Zamanın Hikayesi-Geçmişte Devam Eden Zaman)

 

Past Continuous Tense, hem geçmişte olmuş, hem de geçmişte devam etmiş zamanları anlatmak için kullanılır. Şimdiki zaman nasıl ki, şu an yapılan olayları anlatıyorsa, Past Continuous ta geçmişte anlatmaktadır. Kural olarak iki zaman birbirinden çok farklı değildir. Sadece Past Continuous Tense'te, geçmiş zaman yardımcı fillerini kullanmamız gerekmektedir.

 

Bu zamanın yardımcı fiiileri WAS ve WERE'dür.

 

WAS/WERE YARDIMCI FİİLLERİNİN ÖZNELERE GÖRE KULLANIMI

 

inglo7.jpg

 

 

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

 

Subject (Özne) + ( was / were ) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

 

I waswriting a letter. (Bir mektup yazıyordum.)

You were studying maths all day yesterday. (Dün bütün gün matematik çalışıyordun / çalışıyordunuz.)

He was playing football. (O Futbol oynuyordu)

She was crying. (O ağlıyordu.)

It was playing. (O oynuyordu)

We were studying lesson. (Ders çalışıyorduk.)

They were eating apples. (Elma yiyorlardı.)

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE'IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI

 

I amwriting a letter. (Bir mektup yazıyorum.) Present Cont. Tense

I waswriting a letter. (Bir mektup yazıyordum.) Past Cont. Tense

 

You are studying now. (Şimdi matematik çalışıyorum / çalışıyoruz.) Present Cont. Tense

You were studying maths all day yesterday. (Dün bütün gün matematik çalışıyordun / çalışıyordunuz.) Past Cont. Tense[/color]

 

He is playing football. (O Futbol oynuyor.)Present Cont. Tense

He was playing football. (O Futbol oynuyordu) Past Cont. Tense

 

They are eating apples. (Elma yiyorlar.) Present Cont. Tense

They were eating apples. (Elma yiyorlardı.) Past Cont. Tense

 

 

 

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

 

Subject (Özne) + was not (wasn't) / were not (weren't) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

 

I wasn’t expecting this. (Bunu beklemiyordum.)

You weren't playing tennis at 10.30. (10.30 da tennis oynuyordun / oynamıyordunuz.)

He wasn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyordu.)

She wasn't having breakfast. (Kahvaltı yapmıyordu.)

We weren't watching TV. (Televizyon seyretmiyorduk.)

They weren’t helping. (Yardım etmiyorlardı.)

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE'IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI

 

He isn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyor.) Present Cont. Tense

He wasn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyordu.) Past Cont. Tense

 

We aren't watching TV. (Televizyon seyretmiyoruz.) Present Cont. Tense

We weren't watching TV. (Televizyon seyretmiyorduk.) Past Cont. Tense

 

They aren't helping. (Yardım etmiyorlar.) Present Cont. Tense

They weren’t helping. (Yardım etmiyorlardı.) Past Cont. Tense

 

 

QUESTION: SORU CÜMLESİ

 

OLUMLU SORU CÜMLESİ

 

Was / Were + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

 

Was she having breakfast ? (O kahvaltı yapıyor muydu?)

Was Jack sleeping in his room? (Odasında mı uyuyordu?)

Was it raining at 12 o'clock yesterday? (Dün saat 12'de yağmur yağıyor muydu?)

Were you chatting about the current events? (Güncel olaylar hakkında sohbet yapıyor muydunuz?)

Were we speaking on the phone? (Telefonda konuşuyor muyduk?)

Were you going to the supermarket? (Süpermarkete gidiyordun muydun? / gidiyor muydunuz?)

Were the students studying in the library? (Öğrenciler kütüphane çalışıyorlar mıydı?)

 

 

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ

 

Wasn't / Weren't + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

 

Wasn't I telling the truth? (Ben doğruyu söylemiyor muydum?)

Weren't you having a rest? (Sen dinlenmiyor muydun?)

Wasn't he watching the match? (O maç izlemiyor muydu?)

Wasn't she drinking coffee? (O kahve içmiyor muydu?)

Wasn't it snowing then ? (O zaman kar yağmıyor muydu?)

Weren't we doing shopping at this time yesterday? (Dün bu vakitte alışveriş yapmıyor muyduk?)

Weren't you waiting for your friends? (Siz arkadaşlarınızı beklemiyor muydunuz?)

Weren't they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mıydı?)

 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE'IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI

 

Is she having breakfast ? (O kahvaltı yapıyor mu?) Present Cont. Tense

Was she having breakfast ? (O kahvaltı yapıyor muydu?) Past Cont. Tense

 

Are the students studying in the library? (Öğrenciler kütüphane çalışıyorlar mı?) Present Cont. Tense

Were the students studying in the library? (Öğrenciler kütüphane çalışıyorlar mıydı?) Past Cont. Tense

 

Aren't they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mı?)

Weren't they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mıydı?) Past Cont. Tense

 

Aren't we doing shopping ? (Alışveriş yapmıyor muyuz?) Present Cont. Tense

Weren't we doing shopping at this time yesterday? (Dün bu vakitte alışveriş yapmıyor muyduk?) Past Cont. Tense [/i] Past Cont. Tense

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

PAST CONTINUOUS TENSE'İ NERELERDE KULLANIRIZ.

 

1- Specific Time as an Interruption (Geçmişte devam eden bir olayı belirtmek için):

 

I was studying at 9 a.m. yesterday. (Dün sabah saat 9’ da çalışıyordum.)

They were eating dinner at 6 pm last night. (Dün gece saat 6'da yemek yiyorlardı.)

 

 

Önemli Not: Simple Past Tense'de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. Past Continuous Tense'de ise, belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil, yalnızca o anda eylemin yapılmakta olduğunu belirtir.

 

Örnek:

I ate dinner at 6 pm last night. (Saat 6'da yemeye başladım.)

I was eating dinner at 6 pm last night. (Yemek yemeye daha önce başladım ve saat 6'da yemek süreci devam ediyordu.)

 

 

2- Interrupted Action in the Past (Geçmişte yarıda kesilen eylemleri anlatmak için):

 

Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen uzun olayları anlatmak için kullanılır. Daha uzun olan eylemi yarıda kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.

 

I was watching TV when she called. (O aradığında televizyon seyrediyordum.)

Geçmişte devam eden eylem, televizyon seyretme eylemidir. Bu eylem, telefon çalınca yarıda kesilmiştir.

 

When the door rang, she was writing a letter. (Kapı çaldığında mektup yazıyordu.)

Geçmişte devam eden eylem, mektup yazma eylemidir. Bu eylem, kapı çalınca yarıda kesilmiştir.

 

While we were having a picnic, it started to rain. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)

Geçmişte devam eden eylem, piknik yapma eylemidir. Bu eylem, yapmur yağınca yarıda kesilmiştir.

 

Sally was working when Joe had the car accident. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)

Geçmişte devam eden eylem, Sally'nin çalışıyor olmasıdır. Bu eylem, Joe araba kazası yapınca yarıda kesilmiştir.

 

While John was sleeping last night, someone stole his car. (Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)

Geçmişte devam eden eylem, John'un uyuyor olmasıdır. Bu eylem, arabası çalınınca yarıda kesilmiştir.

 

 

3- Parallel Actions (Paralel eylemler):

 

İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda, belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar. Yani eylemler paraleldir.

 

I was studying while he was making dinner. (O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum)

 

While Ellen was reading, Tim was watching television. (Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.)

 

They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. (Yemek yiyor, planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı.)

 

 

4- Atmosphere (Atmosfer):

 

İngilizce'de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız.

 

When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service. (Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor, bazıları telefonda konuşuyor, patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı.)

 

 

TIME EXPRESSIONS (PAST CONT. TENSE İLE KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ)

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

 

WHILE

 

I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)

Ali came in while Ayşe was working. (Ayşe çalışıyorken, Ali içeri girdi.)

While my father was sleeping, I entered the room. (Babam uyuyorken, ben odaya girdim.)

While I was studying, my sister came in. (Ben ders çalışırken, kız kardeşim geldi.)

 

 

WHEN

 

He was driving when I saw him. (Onu gördüğüm zaman, araba kullanıyordu)

Ayşe was working when he came in. (O, içeri girdiği zaman, Ayşe çalışıyordu.)

When l entered the room, my father was sleeping (Ben odaya girdiğimde, babam uyuyordu.)

When my sister came in, I was studying. (Kız kardeşim geldiğinde ders çalışıyordum.)

 

 

Önemli Not: Örneklerde de görüldüğü gibi “when” bağlacından sonra “Simple Past Tense” cümle “while” bağlacından sonra ise “Past Continuous Tense” cümle geliyor

 

Formül haline getirirsek;

 

WHEN için:

WHEN + Subject + V2, Subject + WAS / WERE + Ving ya da Subject + WAS / WERE + Ving, WHEN + Subject + V2

 

WHILE için:

WHILE + Subject + WAS / WERE + Ving, Subject + V2 ya da Subject + V2, WHILE + Subject + WAS / WERE + Ving

 

 

AS

 

As ile While'in kullanım şekilleri ve anlamları aynıdır.

 

They helped me as I was carrying some heavy bags. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

PAST CONTINUOUS TENSE İLE GÜLELİM

 

 

clang%20looking%20at%20me%20funny.jpg

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İlginize teşekkürler arkadaşlar,

Elimden geldiğince ve zamanım var olduğunca yeni konuları eklemeye çalışacağım. :)

 

işinize yaramasına sevindiğimi söylemeden edemeyeceğim :)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

PAST CONTINUOUS TENSE (Şimdiki Zamanın Hikayesi-Geçmişte Devam Eden Zaman)

.

.

.

 

Aren't we doing shopping ? (Alışveriş yapmıyor muyuz?) Present Cont. Tense

Weren't we doing shopping at this time yesterday? (Dün bu vakitte alışveriş yapmıyor muyduk?) Past Cont. Tense [/i] Past Cont. Tense

 

Merhabalar,

Bu faydalı bilgiler için teşekkürler.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Rica ederiz sizin de paylaşımlarınızı bekleriz :)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

I, she, he, it ile was kullanılır. (was; "am" ile "is"in geçmiş zaman halidir.)

You, we, they ile were kulllanılır. (were; "are" ın geçmiş halidir.)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Çok teşekkürler.

 

İngilizce sınavında karşımıza fazlasıyla çıkıyor.Konular işlendiğinde anlaşılıyor fakat aradan belirli bir zaman geçtiğinde,her ne kadar tekrar etsenizde herşey birbirine karışıyor.

 

Son derece açık bir anlatım olmuş.Ellerinize sağlık.

 

Birde bir şey sormak istiyorum,bu Tense'ler için nasıl bir çalışma önerebilirsiniz? Daha iyi anlamak,kavramak için?

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Çok teşekkürler.

 

İngilizce sınavında karşımıza fazlasıyla çıkıyor.Konular işlendiğinde anlaşılıyor fakat aradan belirli bir zaman geçtiğinde,her ne kadar tekrar etsenizde herşey birbirine karışıyor.

 

Son derece açık bir anlatım olmuş.Ellerinize sağlık.

 

Birde bir şey sormak istiyorum,bu Tense'ler için nasıl bir çalışma önerebilirsiniz? Daha iyi anlamak,kavramak için?

Once zamanlari kavramak gerekir.

 

Uc ana zaman vardir.

 

Simdiki gecmis ve gelecek.

 

Bir de surekli zaman vardir, yani genis ve gecmiste ve de gelecekte sure iceren.

 

Ingilizce de yardimci fiiller zamani belirten kelimelerdir.

 

am, is are, was, were, has, have, had, being, been 

 

Burada to be fiilinin halleri disinda, has ve have ayni zamanda fiilin yerini de alirlar.

 

To be fiili ise fiil olarak kullanilir.

 

Butemelde bilhassa has ve have ve de gecmis hali had; bir cumlerde hem fiil hem de yardimci fiil olarak kullanilir.

 

Turkce'deki zamanlar ne kadar iyi kavranirsa, ingilizce ya da baska bir dildeki zamanlar da o kadar iyi kavranir. 

 

Zamani ortaya koyan 4 cesit cumle vardir.

 

Olumlu-duz

Olumsuz

Soru

Olumsuz Soru

 

En guzeli basit bir cumleyi ele alip, onu her sahis her cesit cumle ve her cesit zaman kullaniminda cekimini yapmak.

 

Ben buraya bir fiil bir de yardimci fiil vereyim. Sen de dene. :)

 

Gitmek-to go

ac olmak-to be hungry

 

Tabi burada fiillerin ikili gecmis halini de bilmek gerekiyor. Ayrica bazi zamanlarda alacagi eki ve de zaman olarak kullanimlarini.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

past countious tens sory

Past continious tense; yani simdiki zamanin hikayesi ingilizce de yardimci fiillerin gecmis hali ve mastarsiz fiil kokunun "ing" eki almasi ile soylenir.

 

Yani am-was

 

is-was

 

are-were alir.

 

Kisaca present continious tense in gecmise tasinmasidir.

 

Duz cumle;

 

I was going- Gidiyordum

 

He, she, it was going

 

We, you, they were going

 

Olumsuz cumle;

 

I was't (was not) going

We weren't (were not) going

 

Soru cumlesi;

 

Was I going?

 

Were we going?

 

Olumsuz soru cumlesi;

 

Wasn't I going- Was I not going?

 

Weren't we going-Were we not going.

 

Genelde bu zaman sart cumlelerinde de kullilir. 

 

Ornek;

 

Kitap okuyorken, kapi caldi.

 

The door knocked, while I was reading a book.

 

Burada mutlaka bir gecmis zaman kullanimi gereklidir. Cunku gecmiste olan iki harekettir ve biri surekli digeri ise zaman belirtimlidir.

 

Surekli olan da, past continious tense dir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir 120

Çok güzel anlatım yapmışsınız past continuous tense ve diğer tenseleri öğrenmeye çalışıyorum en iyisine burada rastladım.

123 m

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir rabia kulaksız

ellerinize sağlık çok yardımcı oldu bize teşekkür ederiz original.gif laughing.gif rolleyes.gif tongue.png w00t.gif wub.png hug.gif flowers.gif

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir Kevin Wayne

I'm from NY but it was really good one explaining even some americans are cant still english according to gramar rules smile.png but i would like to say this also we americans are not care about grammar that much like british people smile.png my advice to turkish friends that they should learn american english its better than british smile.png

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.