İçeriğe atla


Fotoğraf

PRESENT CONTINUOUS TENSE (AM/IS/ARE+Ving)


Bu başlığa 30 cevap verilmiş

#1 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 23 Nisan 2008 - 00:07

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

NERELERDE KULLANILIR

Bulunduğumuz sırada devam eden olan olaylar anlatılırken kullanılır.

He is writing an article now. (O şimdi bir makale yazıyor.)
We are watching television. (Televizyon seyrediyoruz.)

Şu an yapılmakta olan hareketleri ifade etmenin yanı sıra, yakın bir gelecekte yapılması planlanmış eylemleri anlatmak için de kullanılır. Bu cümleler içinde today, tonight, this evening, tomorrow, this week, next week gibi gelecek zaman işaret eden sözcüklere çok yer verilir.

We are going to London tonight. (Bu akşam Londra'ya gidiyoruz.)
They are coming to Istanbul next week. (Gelecek hafta İstanbul'a geliyorlar.)
What are you doing today? (Bugün ne yapıyorsun?)
She is leaving tomorrow. (Yarın ayrılıyor.)
The bus is starting at one o'clock. (Otobüs saat birde hareket ediyor.)
He is going to Germany next month. (Gelecek ay Almanya'ya gidiyor.)
They are leaving this night from Ankara. (Bu gece Ankara'dan ayrılıyorlar.)

Present Continuous Tense şu sıralar yapılmakta ve devam etmekte olan eylemleri genel olarak ifade etmek için de kullanılır.

They are building new bridge nowadays.(Onlar bugünlerde yeni bir köprü inşa ediyorlar.)
He is planting roses in his garden. (Bahçesine güller ekiyor.)
I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.)

Sürekli olarak rahatsız edici olan olaylar anlatılırken always ile kullanılır. Always gibi süreklilik ve sıklık gösteren birkaç zarfla kullanılan şimdiki zaman cümlelerinde sözü söyleyen tarafından o eylemin yapılmasından memnun olmayış anlamı vardır.

My brother is always sleeping so late. (Kardeşim her zaman geç uyuyor.)
She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)
He is always talking. (O sürekli konuşur.)
I don't like them because they are always complaining. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)

Duyu fiilleri adı verilen fiiller ing eki almazlar ve geniş zamanda gibi kullanılırlar fakat şimdiki zaman anlamı verirler.

I want to read this book now. (Bu kitabı şimdi okumak istiyorum.)

Not: Bu madde bir sonraki iletide işlenecektir.


AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

Subject (Özne) + AM / IS / ARE + Verb 1 + ing takısı + Others

AM/ IS / ARE (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumlu Cümlelerde Öznelere Göre Kullanılışı

I + AM + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
YOU / WE / THEY + ARE + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
HE / SHE / IT + IS + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

Örnekler:
I am walking on street. (Ben caddede yürüyorum)
You are reading a book. (Sen bir kitap Okuyorsun)
He is talking with me. (O benimle konuşuyor.)
We are cooking meal. (Biz yemek yapıyoruz.)
They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar.)


INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

Subject (Özne) + AM / IS / ARE + NOT + Verb 1 + ing takısı + Others

AM NOT/ IS NOT (ISN'T) / ARE NOT (AREN'T) (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumsuz Cümlelerde Öznelere Göre Kullanılışı

I + AM NOT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
YOU / WE / THEY + AREN'T + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
HE / SHE / IT + ISN'T + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

Örnekler:
I am not walking on street. (Ben caddede yürümüyorum)
You aren't reading a book. (Sen bir kitap okumuyorsun)
He isn't talking with me. (O benimle konuşmuyor.)
We aren't cooking meal. (Biz yemek yapmıyoruz.)
They aren't bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar.)


QUESTIONS: SORU CÜMLELERİ

Olumlu Soru Cümleleri

AM / IS / ARE + Subject (Özne) + Verb 1 + ing takısı + Others

AM / IS / ARE (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumlu Soru Cümlelerinde Öznelere Göre Kullanılışı

AM + I + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
ARE + YOU / WE / THEY + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
IS +HE / SHE / IT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

Örnekler:
Am I walking on street? (Ben caddede yürüyor muyum?)
Are you reading a book? (Sen bir kitap Okuyor musun?)
Is he talking with me? (O benimle konuşuyor mu?)
Are we cooking meal? (Biz yemek yapıyor muyuz?)
They are bulding a new house? (Onlar yeni ev inşa ediyorlar mı?)


Olumsuz Soru Cümleleri

Olumsuz soru cümlerinde kaynaştırma yardımcı fiil ile NOT birleştirilerek yapılır.

AM NOT / ISN'T / AREN'T + Subject (Özne) + Verb 1 + ing takısı + Others

AM NOT / ISN'T / AREN'T (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumsuz Soru Cümlelerinde Öznelere Göre Kullanılışı

AM NOT + I + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
AREN'T + YOU / WE / THEY + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]
ISN'T +HE / SHE / IT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

Örnekler:
Am not I walking on street? (Ben caddede yürümüyor muyum?)
Aren't you reading a book? (Sen bir kitap Okumuyor musun?)
Isn't he talking with me? (O benimle konuşmuyor mu?)
Aren't we cooking meal? (Biz yemek yapmıyor muyuz?)
They aren't bulding a new house? (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar mı?)
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#2 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 23 Nisan 2008 - 00:08

"-ING" TAKISI ALMAYAN FİİLLER (STATE VERBS)

İngilizcede bazı fiiller vardır ki bunlar şu anda yapılan bir hareketi bildiriyor bile olsalar şeklen şimdiki zaman halinde bulunmaz, yani ing takısı almazlar. Geniş zaman halinde bulunurlar.

Bu tip fiiller genellikle insanların istek ve iradeleri dışında kendiliğinden olan, çaba gerektirmeyen, duyu, his, düşünme fiilleridir.

Bunu bir örnek üzerinde görelim:

See "görmek" fiili ing almayan bir fiildir. Bu fiil bir kimsenin istek, irade ve kararı ile yapılan, bir çaba sonucu gerçekleşen bir eylem değildir. Göz açık olduğu sürece otomatikman meydana gelmektedir. Buna karşın look "bakmak" fiili bir kimsenin isteği sonucu olan bir eylemdir.

We see children in the garden. (Bahçede çocuklar görüyoruz)
They are looking at us. (Onlar bize bakıyorlar.)

Aşağıdaki listede ing almayan başlıca fiiller görülmektedir.

MENTAL STATE
Know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean

EMOTIONAL STATE
Love, like, appreciate, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind, care, astonish, surprise, amaze

POSSESSION
Have, belong, possess, own

SENSE PERCEPTION
Taste, smell, hear, feel, see

OTHER STATIVE VERBS
Look, seem, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, consist of, include,contain

Have: Sahip olmak
See: Görmek
Hear: İşitmek
Notice: Farkına varmak
Smell: Kokusunu duymak
Feel: Hissetmek
Believe: İnanmak
Think: Zannetmek
Know: Bilmek
Understand: Anlamak
Remember: Hatırlamak
Forget: Unutmak
Suppose : Farzetmek
Mean: Demek istemek
Want: İstemek
Wish: Arzu etmek
Forgive: Affetmek
Love: Sevmek
Hate: Nefret etmek
Like: Sevmek, hoşlanmak
Care: Önem vermek
Seem: Görünmek
Belong to: Ait olmak
Contain: İçine almak
Possess: Sahip olmak
Desire: Arzu etmek

loving chocolate. - Yanlış
She loves chocolate. - Doğru

I am hating you - Yanlış
I hate you - Doğru

She isn't understanding me - Yanlış
She doesn't understand me - Doğru

She has four sisters. (Dört kız kardeşi var.)
You see a horse in the field now. (Şimdi tarlada bir at görüyorsunuz.)
Do you hear the noise? (Gürültüyü işitiyor musun?)
Does she notice the missing part? (Eksik kısmın farkına varıyor mu?)
We smell something burning. (Yanan bir şey kokusu duyuyoruz.)
She feels better today. (Bugün kendisini daha iyi hissediyor.)
I don't believe you. (Sana inanmıyorum.)
They think we won't keep our promise. (Bizim vaadimizi tutmayacağımızı zannediyorlar.)
I know you are in a hurry. (Acelen olduğunu biliyorum.)
The girl understands them now. (Kız şimdi onları anlıyor.)
Do you remember the small hotel in Brighton? (Brighton'daki küçük oteli hatırlıyor musun?)
I forget the new words quickly. (Yeni sözcükleri çabuk unutuyorum.)
What does this word mean? (Bu sözcük ne anlamına geliyor?)
We wish you a pleasant journey. (Size güzel bir seyahat diliyoruz.)
They forget to give us the key. (Anahtarı bize vermeyi unutuyorlar.)
They love their countries. (Ülkelerini seviyorlar.)
She likes her dog very much. (Köpeğini çok seviyor.)
They don't care about our health. (Bizim sağlığımıza önem vermiyorlar.)
It seems to be a valuable thing. (Kıymetli bir şey gibi görünüyor.)
Do all these buildings belong to that old man? (Bütün bu binalar şu yaşlı adama mı ait oluyor?)
This tank contains forty litres of petrol. (Bu depo kırk litre petrol alıyor.)


AYRICALIK GÖSTEREN DUYU FİİLLERİ (STATE VERBS)

Listede gördüğümüz fiillerden feel fiili ing almış halde de kullanılabilir.

How do you feel? (Kendini nasıl hissediyorsun?)
How are you feeling? (Kendini nasıl hissediyorsun?)
I feel quite well. (Kendimi çok iyi hissediyorum.)
I am feeling quite well. (Kendimi çok iyi hissediyorum.)

Bunun dışında listede görülen fiillerden bazıları değişik anlamlarda kullanıldıklarında ing alabilirler. Örneğin, see fiili resmi bir görüşme yapmak için "buluşmak, görüşmek" anlamında kullanıldığında ing alır.

I am seeing the new manager this afternoon. (Yeni müdürle bu akşam görüşüyorum.)
She is seeing the doctor tomorrow. (Doktorla yarın görüşüyor.)

Turistik ziyaret yapma anlamında kullanıldığında da see fiili yine ing alabilir.

We are seeing the interesting parts of the city. (Şehrin ilginç kısımlarını ziyaret ediyoruz.)

Bunun dışında see ile çeşitli sözcüklerin birleşmesinden oluşan deyimlerde see fiili ing alabilir. See about, see off gibi.

Think fiili akıldan geçen şeyleri bir fikir beyan etmeksizin söylerken ing alır.

What is she thinking about? (Neyi düşünüyor?)
She is thinking about her children. (ÇocukIarını düşünüyor.)

Bir fikir belirtme söz konusu olduğunda think fiili ing almaz.

I think they are too big for our room. (Zannederim (bence) onlar bizim odamız için fazla büyük.)
What do you think of the new furniture? (Yeni mobilya hakkında ne düşünüyorsunuz?)

Have fiili "sahip olmak" anlamında kullanıldığında ing almaz. Ancak çeşitli sözcüklerle oluşturduğu anlamlarda kullanıldığında ing alabilir.

She is having breakfast now. (Şimdi kahvaltı ediyor.)
They are having a pleasant time at the camp. (Kampta hoş vakit geçiriyorlar.)
I'm having a bath. (Banyo yapıyorum.)

Bir şeyden zevk alma anlamında kullanıldığında like fiili ing alabilir. Aynı anlam için like, ing'siz olarak da kullanılabilir. AnIamIarı aynıdır.

How are you liking your new house? (Yeni evinden hoşlanıyor musun?)
Do you like horse races? (At yarışlarından hoşlanıyor musun?)
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#3 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 23 Nisan 2008 - 00:09

TIME EXPRESSIONS (ZAMAN İFADELERİ)

Present Continuous Tense şu anda olan ya da olmayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Now, right now, at present, presently, for the time being, currently, at the moment, at the present time en çok kullanılan zaman ifadeleridir

Now : (Şimdi)

The student are doing the exercises now. (Öğrenciler şimdi alıştımaları yapıyorlar.)
You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)
You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)

For the time being: (Şimdilik)

We've decided to do without a car for the time being : (Şimdilik arabasız idare etmeye karar verdik)

Right now : (Tam şimdi)

We're very busy right now : (Şİmdi çok meşgulüz.)

At the moment : (Şimdi şu an)

She's not here at the moment : (O Şu anda burada değil)

At present : (Şimdi şu an)
At present my father is working abroad (Babam şu an yurt dışında çalışıyor)

Presently: (Şu an)

He is presently our ambassador to the United Nations : (O, şu an ABD büyük elçimizdir)

Currently: (Şu zamanlarda)

The Director is currently having talks in the USA (Yönetmen şu zamanlarda ABD'de görüşmeler yapıyor)
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#4 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 23 Nisan 2008 - 00:09

“-ING” TAKISININ KULLANILIŞI


KURAL 1:
Bir sessiz harf + -e: e düşer ve –ing takısı eklenir.


Dance - dancing
Ride - riding
Take - taking


KURAL 2:
Bir sesli + Bir sessiz harf ----------- Sessiz harf çift yazılır ve “– ing” eklenir.


Cut - cutting
Plan - planning
Run - running

Not: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.
Snow - snowing
Fix - fixing
Pay - paying


KURAL 3:
İki sesli + bir sessiz harf: “–ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz


Keep - keeping
Read - reading


KURAL 4:
İki sessiz harf : “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz


Sing - singing
Wash- washing
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#5 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.180 İleti

Gönderi Tarihi: 27 Nisan 2008 - 20:59

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE GÜLELİM 


Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#6 Misafir_ben_*

Misafir_ben_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 25 Mayıs 2014 - 08:37

Çok güzel ingilizce
Öğretimi

#7 Misafir_fırat_*

Misafir_fırat_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 09 Haziran 2014 - 16:12

Çok güzel elinize sağlık... :) #8 Misafir_duygu_*

Misafir_duygu_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 15 Ağustos 2014 - 14:56

Tebrik ederim gerçekten ancak bu kadar güzel açıklanabilir.

#9 Misafir_slh27_*

Misafir_slh27_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 25 Ekim 2014 - 21:07

Super anlatim sagolun;)

#10 Ceyda Aksakal

Ceyda Aksakal

  Yeni Üye

 • Φ Yeni Üyeler
 • Pip
 • 1 İleti

Gönderi Tarihi: 12 Kasım 2014 - 16:45

Teşekkürler... :) #11 Misafir_furkan_*

Misafir_furkan_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 18 Aralık 2014 - 21:08

YAZILIMA YARDIMCI OLDU eyw.smile.pnglaughing.gif hug.gif #12 Misafir_Yasemin_*

Misafir_Yasemin_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 25 Aralık 2014 - 17:35

Çok Teşekkür ederim.#13 Misafir_Misafir_*

Misafir_Misafir_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 06 Mart 2015 - 18:27

kahkaha.gif w00t.gif original.gif

 #14 Misafir_Ayşegül açma_*

Misafir_Ayşegül açma_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 23 Mart 2015 - 20:35

harika elinize sağlık... :)#15 Misafir_Muhammed_*

Misafir_Muhammed_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 11 Nisan 2015 - 09:03

Helal olsun size projede çok işe yaradı

#16 Misafir_krm byndr_*

Misafir_krm byndr_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 01 Ağustos 2015 - 01:54

Elerinize sağlık keşke önceden bu siteyi bulsaydm çok işime yaradı.flowers.gif hug.gif original.gif original.gif mutlu1.png

 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE GÜLELİM 

 #17 Misafir_Madam_*

Misafir_Madam_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 01 Aralık 2015 - 20:16

Ödevime çok yardımcı olduv tsk#18 Misafir_kamyon 64_*

Misafir_kamyon 64_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 28 Aralık 2015 - 20:03

Çok teşekkürler... Çok işime yaradı :)#19 Misafir_elizan_*

Misafir_elizan_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 03 Ocak 2016 - 13:41

Look at the pictures thank you wery murch

#20 Misafir_Kenan_*

Misafir_Kenan_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 04 Ocak 2016 - 18:13

Ben niye anlamıyorum

#21 Misafir_Misafir20_*

Misafir_Misafir20_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 06 Ocak 2016 - 18:53

Çok iyi bir site çok işime yaradı

#22 Misafir_kutila_*

Misafir_kutila_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 08 Şubat 2016 - 21:35

Gerçekten güzel anlatım

#23 Misafir_Siem kalp_*

Misafir_Siem kalp_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 12 Nisan 2016 - 20:00

Çok güzel tşk#24 Misafir_Ronaldjak_*

Misafir_Ronaldjak_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 19 Eylül 2016 - 19:28

Harika bir şey ya elinize aklınıza sağlık. Teşekkürler original.gif#25 Misafir_hasan kasan_*

Misafir_hasan kasan_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 26 Eylül 2016 - 20:45

çok şk çok güzel bir site

Cevap ekle