İçeriğe atla


Fotoğraf

SIMPLE PAST TENSE


Bu başlığa 18 cevap verilmiş

#1 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.171 İleti

Gönderi Tarihi: 22 Nisan 2008 - 21:25

SIMPLE PAST TENSE (Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN)

Geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. Türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır.
İngilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. Simple Past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.
Bu zamanda Fiilin ikinci hali kullanılır. İngilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. Düzensiz fillerin ikinci halinin öğrenilmesi gerekir.


NERELERDE KULLANILIR?

Geçmişte yapılmış, bitmiş, tamamlanmış olayları ifade eder.
I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.) (see-saw-seen)

Geçmişte tamamlanmış olayları zamanları ile birlikte söylerken kullanılır.
We met yesterday. (Dün buluştuk.) (meet-met-met)

Geçmişte birbirini izleyen olayları hikaye etmede kullanılır.
I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.) (find-found-found)

Geçmişte belli bir süre içerisinde devam etmiş olayları,eylemleri anlatmak için kullanılır: (Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)
I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye'de yaşadım.)

Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder: (Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla)gibi zaman ifadeleri kullanılır.)
I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)
He often played the guitar. (Gitar çalardı.)

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

Özne (Subject) + Fiilin 2. Hali (Verb 2) + (Others)

I got up early yesterday morning. (Dün sabah erken kalktım.)
You worked hard last night. (Geçen gece yoğun çalıştın.)
He sold his car last month. (Geçen ay arabasını sattı.)
She wrote a letter to her aunt. (O halasına bir mektup yazdı.)
It rained a lot last winter. (Geçen kış çok yağmur yağdı.)
We played football on Sunday. (Pazar günü futbol oynadık.)
You cheated us. (Siz bizi aldattınız.)
They wanted to change the rules. (Onlar kuralları değiştirmek istedi.)

(Bu cümleler olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

 

what%20did%20you%20do%20yesterday2.jpg

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

Olumsuz cümle yapısında fiilden önce did not getirilir. Fiil birinci hale dönüşür. Did not yerine kısaltılmış hali didn’t kullanılabilir.

Özne (Subject) + Didn't + Fiilin 1. Hali (Verb 1) + (Others)

I didn't play well in the match. (Maçta iyi oynamadın.)
You didn't come to the party yesterday. (Sen dün partiye gelmedin.)
He didn't do his homework. (O ödevini yapmadı.)
She didn't understand anything. (O hiçbirşey anlamadı.)
It didn't rain a lot on that day. (O gün çok yağmur yağmadı.)
We didn't wait for them. (Biz onları beklemedik.)
You didn't obey the rules. (Siz kurallara itaat etmediniz.)
They didn't want to believe this. (Onlar buna inanmak istemedi.)

(Bu cümleler olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

 

1408443770_regular-verbs.jpg

QUESTION: SORU CÜMLELERİ

Olumlu Soru Cümleleri:

Soru cümlelerinde did yardımcı fiili cümle başına getirilir. Fiil ise birinci hale döner.

Did + Özne (Subject) + Fiilin 1. Hali (Verb 1) + (Others)?

Did I tell lies? (Ben yalan mı söyledim?)
Did you go out yesterday evening? (Dün akşam dışarı çıktın mı?)
Did he want coffee? (O kahve mi istedi?)
Did she play tennis? (O tenis mi oynadı?)
Did it snow here last week? (Geçen hafta burada kar yağdı mı?)
Did we pay our debts? (Borçlarımızı ödedik mi?)
Did you study for the exam? (Sınav için çalıştınız mı?)
Did they see the film? (Onlar filmi gördüler mi?)

Olumsuz Soru Cümleleri:

Olumsuz Soru cümlelerinde did yardımcı fiilinden sonra not getirilir. Fiil ise birinci hale döner.

Didn't + Özne (Subject) + Fiilin 1. Hali (Verb 1) + (Others)?

Didn't I tell the truth? (Ben gerçeği söylemedim mi?)
Didn't you read book? (Sen kitabı okumadın mı?)
Didn't he play tennis with her? (Onunla tenis oynamadı mı?)
Didn't she drink coffee? (O kahve içmedi mi?)
Didn't it snow in winter? (Kışın kar yağmadı mı?)
Didn't we study hard for the exam? (Sınav için yoğun çalışmadık mı?)
Didn't you tell the truth? (Gerçeği anlatmadın mı?)
Didn't they lend you any money? (Sana hiç ödünç para vermediler mi?)

(Bu cümleler soru cümlesidir ve "did" / "didn't" yardımcı fiilleri geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

 

Past-Simple-Tense.jpg

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (DÜZENLİ VE DÜZENSİZ FİİLLER)

İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna "-d", "-ed", "-ied" takılarından uygun olanı eklenir.

Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir.

Arrive - arrived
Smile - smiled

Sonu "-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

Study - studied
Bury - buried

Sonu "e" veya "-y" ile bitmiyorsa ve fiil düzenli bir fiilse bu durumda kelimenin sonuna "-ed" takısı eklenir.

Want - wanted
Clean - cleaned
Wash - washed

Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir. Düzensiz fiil tablosunu görmek için tıklayın.

List of Irregular Verbs

Not: Kırmızı renk kullanarak yazılmış olan kelimeler, fiillerin simple past tense (verb 2=fiillerin ikinci hali) halleridir.

 

Simple%20past%20tense2.jpeg


Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#2 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.171 İleti

Gönderi Tarihi: 22 Nisan 2008 - 21:25

TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PAST TENSE (Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMANDA ZAMAN İFADELERİ)

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.


Yesterday (Dün)

I went to theatre yesterday. (Dün sinemaya gittim.)
I didn't see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)


Last (Geçen)
Last year (Geçen yıl)
Last week (Geçen hafta)
Last Tuesday (Geçen Salı)
Last month (Geçen ay)

He bought a car last week. (Geçen hafta araba aldı.)
Last night, I watched a movie last night on TV. (Geçen gece televizyonda bir film izledim.)
Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)

Ago (Önce)
Three hours ago (Üç saat önce)
Two days ago (İki gün önce)
Five weeks ago (Beş hafta önce)

I saw her two minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.)

In 1999 (1999’ da) / In September (Eylülde)

On Wednesday / Saturday / Sunday etc. (Çarşamba / Cumartesi / Pazar vs. günü)

I went to theatre on saturday. (Cumartesi gübü tiyatroya gittim)

At two o’clock (Saat 2’de)

He arrived from the airport at 8:00. (Havaalanından saat 8'de geldi)

The other day (Geçen gün)

I went to the park the other day (Geçen gün parka gittim.)
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#3 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.171 İleti

Gönderi Tarihi: 27 Nisan 2008 - 20:10

5.jpg

 


 


Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#4 Freyja

Freyja

  Süper Üye

 • ™ Admin
 • 13.171 İleti

Gönderi Tarihi: 21 Mayıs 2008 - 01:03

past+irregular1.gif

 

past+regular+1regular.gif


Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta, sende 1 yumurta olur. Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. (Konfüçyus)

Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf Gönderilen Fotoğraf

#5 Misafir_dasdasasd_*

Misafir_dasdasasd_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 03 Kasım 2014 - 21:06

saol adminn      xdxdxd#6 Misafir_rabia_*

Misafir_rabia_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 23 Kasım 2014 - 19:01

Teşekkürler..#7 Misafir_nbrsendengelmedibihb_*

Misafir_nbrsendengelmedibihb_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 09 Ocak 2015 - 22:07

Discover in ikinci hali ne peki onuda soylermisiniz

#8 Misafir_zeyno_*

Misafir_zeyno_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 22 Şubat 2015 - 10:57

study ne peki forgiveme.gif aptalkafam.gif#9 Misafir_nida_*

Misafir_nida_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 16 Mart 2015 - 14:28

Study nin ne studed mi studied mi

#10 evrensel-insan

evrensel-insan

  Uzman Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPipPip
 • 7.231 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Mart 2015 - 19:53

Discover in ikinci hali ne peki onuda soylermisiniz

"Cover" kokeninin ne ise "discover" inki de odur. :)

 

Duzenli fiildir ve "ed" alir.

 

Yani, "discovered"


Evrensel-Insan - Yapilandirmaci Epistemoloji / Qua Felsefesi / Serbest Dusunurluk / Devrimci Sorgulama / Numenal Devrim - Evensel-Insan Zihniyeti


#11 evrensel-insan

evrensel-insan

  Uzman Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPipPip
 • 7.231 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Mart 2015 - 19:56

study ne peki forgiveme.gif aptalkafam.gif

"Study ne" derken, anlamini mi sordun?

 

Anlami "calisma" dir.


Evrensel-Insan - Yapilandirmaci Epistemoloji / Qua Felsefesi / Serbest Dusunurluk / Devrimci Sorgulama / Numenal Devrim - Evensel-Insan Zihniyeti


#12 evrensel-insan

evrensel-insan

  Uzman Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPipPip
 • 7.231 İleti

Gönderi Tarihi: 16 Mart 2015 - 19:58

Study nin ne studed mi studied mi

Ingilizcede, dilbilgisi kurali olarak genelde sondaki "y" duser; yerine "ied" gelir.

 

Study orneginde, "to study" yani calismak" in ikinci hali; "studied" dir.

 

Study'de "y" kurali disinda bir "duzenli fiildir" yani "ed" alir.


Evrensel-Insan - Yapilandirmaci Epistemoloji / Qua Felsefesi / Serbest Dusunurluk / Devrimci Sorgulama / Numenal Devrim - Evensel-Insan Zihniyeti


#13 Misafir_ecem furkan_*

Misafir_ecem furkan_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 22 Mart 2015 - 22:30

cook 'un 2. hali lütfen +_+ O.O

 #14 evrensel-insan

evrensel-insan

  Uzman Üye

 • Φ Üyeler
 • PipPipPipPipPip
 • 7.231 İleti

Gönderi Tarihi: 02 Nisan 2015 - 18:53

cook 'un 2. hali lütfen +_+ O.O

cook da duzernl.I bir fiildir ve dolayisi ile "ed" alir.

 

Yani, Cook'un 2. ve 3. hali "cooked" dur.

 

 

Study nin ne studed mi studied mi

 

Soru mesaj 12 de detayli olarak aciklanmistir.


Evrensel-Insan - Yapilandirmaci Epistemoloji / Qua Felsefesi / Serbest Dusunurluk / Devrimci Sorgulama / Numenal Devrim - Evensel-Insan Zihniyeti


#15 Misafir_ECE_*

Misafir_ECE_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 03 Mayıs 2015 - 14:58

forgiveme.gif  TEŞEKKÜRLER  forgiveme.gif#16 Misafir_Ördek kızz_*

Misafir_Ördek kızz_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 07 Eylül 2016 - 10:29

Studied

#17 Misafir_GarrettDep_*

Misafir_GarrettDep_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 11 Eylül 2016 - 11:47

Ive noticed that in many past tense sentences, the past participle is used more often than the simple past. Is the past participle really more common? For the sentence I did that., is Ik deed dat., more common, or is it Ik heb dat gedaan.?

#18 Misafir_Misafir_*

Misafir_Misafir_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 22 Mayıs 2017 - 20:14

Want ne peki

#19 Misafir_moon_*

Misafir_moon_*
 • Misafirler

Gönderi Tarihi: 15 Haziran 2017 - 14:07

Study nin ne studed mi studied mi

studied

Cevap ekle